law206 LUẬT DÂN SỰ II topica

10 225 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:16

A đốt cỏ dại trên nương, vô ý khiến cho đám cháy lan sang ruộng ngô nhà B đang phơi bắp trên cây (tập quán phơi sản phẩm ngay trên thân cây ngô), khiến ruộng ngô nhà B cháy, số ngô cháy trị giá khoảng 4 triệu đồng. Trong quá trình dập đám cháy, tay A bị thương phải điều trị mất 1 triệu đồng. Hãy xác định đây là trường hợp bồi thường thiệt hại nào?Đâu là nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?“Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển” là:Ai KHÔNG phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra?Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác, Hợp đồng cầm cố có hiệu lực kể từ thời điểm:Bên bán KHÔNG chịu trách nhiệm về khuyết tật của tài sản trong trường hợp nào sau đây?Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm:Sau khi chuyển giao quyền yêu cầu, người chuyển giao quyền yêu cầu:Nếu hợp đồng chính vô hiệu thì:Quyền nào sau đây là quyền của các thành viên tham gia hợp đồng hợp tác?Thời hạn chuộc lại tài sản trong hợp đồng chuộc lại tài sản đã bán do các bên thỏa thuận nếu các bên trong hợp đồng không có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại tài sản là:A, B, C thỏa thuận góp vốn kinh doanh. A góp 400 triệu, B góp 200 triệu, C góp chiếc ô tô trị giá 200 triệu. Các bên lập thành hợp đồng ghi rõ giá trị tài sản đóng góp, thời hạn chiếm hữu, sử dụng… Hỏi: Hình thức của hợp đồng được kí giữa A, B, C phải là hình thức nào?A 20 tuổi, A mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Ngày 01012017, A ném đá vỡ kính nhà B. Ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?Hành vi gây thiệt hại đúng với yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại:Trường hợp nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm được chuyển giao thì:Bên có quyền và bên có nghĩa vụ KHÔNG được thỏa thuận sửa đổi hợp đồng trong trường hợp nào sau đây?Xử lí tài sản bảo đảm vào thời điểm nào?Giao dịch nào sau đây KHÔNG phải hợp đồng dân sự?Tài sản bảo đảm:Thế chấp chỉ áp dụng với đối tượng là:Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất thì căn nhà trên đất:Hợp đồng bị hủy bỏ thì hiệu lực của hợp đồng chấm dứt từ thời điểm:Công ty A cho công ty B vay 3 tỷ đồng. Sau một thời gian hoạt đông kinh doanh bị thua lỗ nên công ty B sáp nhập vào công ty A. Hỏi: nghĩa vụ trả nợ của B đối với A được xử lý như thế nào?Cho tình huống sau: Ngày 01012017, A đến nhà B hỏi mua một cây giống hoa hồng cổ Sapa, hai bên thỏa thuận giá cây giống là 500.000 đồng, nhưng vì A là bạn thân của B nên B không lấy tiền của A,Hợp đồng được ký giữa A và B là hợp đồng gì?Đối tượng của thế chấp bao gồm:A và B giao kết hợp đồng thuê nhà. Vậy đây là loại giao dịch dân sự nào?Nghĩa vụ nào sau đây KHÔNG phát sinh từ hợp đồng vay tài sản?Điều kiện để người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường thiệt hại là gì?Trường hợp các bên không thỏa thuận về địa điểm thực hiện nghĩa vụ thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xác định:Trong hợp đồng về quyền sử dụng đất, việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm nào sau đây?Bên nhận cầm cố có quyền:Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì:Trường hợp các bên không có thỏa thuận về phương thức xử lí tài sản cầm cố, thế chấp thì:A thuê B chặt cây, trong quá trình chặt do không thực hiện các biện pháp gia cố cây chắc chắn, cây nghiêng, đổ sang nhà C, làm sập mái nhà của C. Chủ thể nào phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho C?Tòa án khi giải quyết tranh chấp về họ, hụi, bưu, phường phải áp dụng:Chủ thể tham gia quan hệ kí quỹ bao gồm:A bán cho B chiếc tủ lạnh, B đã thanh toán tiền đầy đủ cho A nhưng A chưa kịp thực hiện nghĩa vụ giao tài sản cho B thì A chết. Khẳng định nào sau đây đúng?Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị hư hỏng dẫn đến bị giảm sút giá trị hoặc mất toàn bộ giá trị thì:Hợp đồng KHÔNG thể được xác lập dưới hình thức nào sau đây?Nghĩa vụ trả tiền bao gồm:Dấu hiệu nào sau đây là một trong các đặc điểm pháp lí của hợp đồng vận chuyển tài sản?Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như thế nào?Khi kết thúc thời hạn dùng thử trong hợp đồng mua sau khi dùng thử, bên mua có quyền gì?Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm không bao gồm:A phát hiện con chó của nhà B đi lạc, nhưng không thông báo cho B biết mà bắt về nuôi. A nuôi con chó được hai tháng, con chó phát dại cắn A bị thương. Lúc này, A mới mang chó đến yêu cầu B phải bồi thường cho mình, B không chấp nhận, A khởi kiện ra Tòa. Tòa án tuyên bố B không phải bồi thường thiệt hại cho A vì:A, B, C cùng rủ nhau bắt trộm gà nhà D đem bán lấy tiền chơi điện tử. Trách nhiệm của A, B, C đối với D là:Các bên trong hợp đồng vay được quyền thỏa thuận về lãi suất nhưng KHÔNG được vượt quá:Nghĩa vụ nào sau đây KHÔNG phát sinh từ hợp đồng cho thuê tài sản?Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng của một bên được hiểu là:Khi người thứ ba có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật:Quyền nào sau đây KHÔNG phải là quyền của bên mượn tài sản?Người nào phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại trong trường hợp thiệt hại xảy ra phù hợp yêu cầu của tình thế cấp thiết?Trường hợp nào sau đây là đối tượng của hợp đồng thuê khoán tài sản?Trường hợp bên có nghĩa vụ là cá nhân chết thì:Điều kiện chuyển giao quyền yêu cầu trong trường hợp khi bên có quyền yêu cầu chuyển giao quyền yêu cầu cho người thế quyền là:Bên thế chấp phải:Nếu các bên không có thỏa thuận, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản thuê khoán trong thời hạn thuê khoán thuộc về:Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì:Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện trực tiếp quản lý thì chủ thể nào phải bồi thường?Vai trò của yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?Anh A cho chị B vay 50 triệu đồng. Một thời gian sau A và B kết hôn. Hỏi nghĩa vụ trả nợ của B được xử lý như thế nào?Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác, Hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm nào sau đây?Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì:Khi súc vật gây ra thiệt hại cho người khác, ai có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại?Trong trường hợp bên vay sử dụng tài sản vay không đúng mục đích mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng vay, bên cho vay được quyền:Loại nghĩa vụ nào sau đây có thể được bù trừ cho nghĩa vụ khác?Kí cược chỉ áp dụng đối với:Trường hợp cầm cố ti vi thì:Đối tượng của nghĩa vụ bao gồm:Trường hợp nào người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại KHÔNG phải người trực tiếp gây thiệt hại?Chủ thể nào sau đây KHÔNG được trở thành bên bảo đảm trong biện pháp tín chấp?Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định cụ thể thì chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản trong hợp đồng mua bán do ai chi trả?Bên nào phải chịu chi phí về việc giao vật?Ngày 01012016, chiếc cần cẩu của công ty xây dựng X đang cẩu 3 thanh sắt phục cho việc thi công công trình đường sắt trên cao thì cả ba thanh sắt rơi xuống làm một người chết, ba người bị thương. Trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại thuộc về chủ thể nào?Loại nghĩa vụ nào sau đây có thể thay thế được bằng nghĩa vụ khác?Trường hợp quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm thì:Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm nếu các bên không thỏa thuận được thì KHÔNG quá:Hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê là gì?A là chủ tịch UBND xã B, A ra quyết định cưỡng chế, thu hồi đất sai thẩm quyền và gây thiệt hại cho ông X. Đây là trường hợp bổi thường thiệt hại do:Người gây thiệt hại sẽ chắc chắn được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu:Điều kiện để hợp đồng cho thuê tài sản phát sinh hiệu lực là:Nghĩa vụ được hoàn thành được hiểu là:Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà:A sang nhà B, được sự đồng ý của B, A mang chổi nhà B về quét sân nhà mình, quét xong, A mang chổi sang trả lại cho B. Hợp đồng giữa A và B là hợp đồng gì?Sự im lặng của bên được đề nghị:Nếu các bên không thỏa thuận về chất lượng của vật phải giao thì bên có nghĩa vụ phải giao vật với chất lượng:A tặng cho B chiếc xe đạp nhưng quên không thông báo cho B biết chiếc xe đạp đã hỏng phanh, khiến B khi sử dụng xe gặp tai nạn. Chi phí sửa chữa xe và điều trị tại bệnh viện của B hết 10 triệu. A có phải chi trả những chi phí trên không?Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời hạn của hợp đồng thuê khoán được xác định theo:A kí kết hợp đồng góp vốn làm ăn với B. Nhưng do nhu cầu tiền khám chữa bệnh cho mình. A muốn rút khỏi hợp đồng hợp tác với B. Trường hợp nào sau đây A có quyền rút khởi hợp đồng hợp tác?Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản là gì?Nếu một bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng thì:Trường hợp các bên không có thỏa thuận về thời hạn thuê trong hợp đồng thuê tài sản thì thời hạn thuê được xác định:Dấu hiệu nào sau đây là một trong các đặc điểm pháp lí của hợp đồng thuê khoán tài sản?Do giận bạn gái nói lời chia tay, Long kéo bạn gái ra đường quốc lộ nhằm mục đích tự tử. Hùng là lái xe tải, do bất ngờ không kịp tránh nên xe tải của Hùng đâm vào Long làm gẫy hai chân của Long và làm bạn gái của Long bị gẫy tay. Hỏi ai phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong tình huống trên?Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì:Nghĩa vụ phân chia được theo phần là nghĩa vụ:Nghĩa vụ chuyển giao vật chấm dứt khi:rường hợp một trong số những người có quyền liên đới miễn cho bên có nghĩa vụ không phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì:Nghĩa vụ riêng rẽ là:Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm:Nghĩa vụ KHÔNG phát sinh từ căn cứ nào?Bên có quyền yêu cầu có thể chuyển giao quyền yêu cầu đó cho người thế quyền, trừ trường hợp nào sau đây?Nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ :Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì:A vay B 10 triệu. A đã trả cho B được 5 triệu, 5 triệu còn lại do A không còn tiền nên B miễn cho A không phải trả. Vậy nghĩa vụ trả nợ của A chấm dứt do:Nếu không có thỏa thuận khác thì người chuyển giao quyền yêu cầu phải thông báo cho bên có nghĩa vụ bằng hình thức nào sau đây?Trường hợp một trong số những người có quyền liên đới miễn cho bên có nghĩa vụ không phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì:Trong các giao dịch sau đây, giao dịch nào KHÔNG phải là căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự?Vi phạm nghĩa vụ là việc:Tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho chủ thể nào?Giá trị của tài sản bảo đảm:Bên cầm cố có quyền:Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ thì:Bảo lưu quyền sở hữu KHÔNG chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?Nghĩa vụ được bảo đảm KHÔNG bao gồm:Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất thì:Nếu các bên không thỏa thuận và pháp luật không quy định phạm vi bảo đảm thì nghĩa vụ coi như được bảo đảm:Cầm giữ tài sản chỉ phát sinh khi:Bảo lãnh KHÔNG chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?Bên được bảo lãnh có bắt buộc phải biết về việc mình được bảo lãnh hay không?Khi một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm được xác định như sau:Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm:Bên thế chấp có quyền:Bên cầm giữ KHÔNG có quyền nào sau đây?Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ khi:Tài sản thế chấp do:Đối tượng của giao dịch bảo đảm bao gồm:Việc cầm cố tài sản KHÔNG bị chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ KHÔNG bao gồm biện pháp nào sau đây?Khi bên có quyền thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở mà khiến chi phí tăng lên thì bên nào phải chịu chi phí đó?Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì:A vào cửa hàng mua quà sinh nhật cho bạn gái. Vậy, hợp đồng mua bán mà A xác lập là loại hợp đồng nào?Đề nghị giao kết hợp đồng KHÔNG chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?Câu khẳng định nào sau đây KHÔNG đúng?Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì:Khi cá nhân giao kết hợp đồng chết thì:Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là:Hợp đồng KHÔNG đương nhiên chấm dứt trong trường hợp nào sau đâyThứ tự xác định hiệu lực của hợp đồng?Bên đề nghị giao kết hợp đồng phải có điều kiện gì sau đây?Bên đề nghị không được rút lại, thay đổi đề nghị giao kết hợp đồng khi:Hợp đồng dân sự phải có mấy bên tham gia?Công ty A kí hợp đồng cho B thuê khoán diện tích mặt nước, hợp đồng của công ty A và B hình thành thông qua một phiên đấu thầu công khai. Hỏi: Giá thuê khoán trong hợp đồng giữa công ty A và B được xác định dựa trên cơ sở nào dưới đây?A cho B vay số tiền 200 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận, sau 1 năm chị B phải hoàn trả cả gốc và lãi cho anh A là 230 triệu đồng. Hỏi lãi suất do các bên thỏa thuận là bao nhiêu?Khi đối tượng của hợp đồng thuê khoán là gia súc, nếu các bên không có thỏa thuận khác, bên thuê khoán được hưởng bao nhiêu gia súc con sinh ra trong thời hạn của hợp đồng thuê khoán?Sự kiện pháp lí nào sau đây KHÔNG phải là căn cứ chấm dứt hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận?Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là:Hợp đồng mua bán điện là:Dấu hiệu nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm pháp lí của hợp đồng mua bán tài sản?Dấu hiệu nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm pháp lí của hợp đồng thuê tài sản?Hợp đồng tặng cho động sản phát sinh hiệu lực tại thời điểm nào?A và B kí kết hợp đồng theo đó: A chuyển giao cho B chiếc ti vi của mình, B chuyển giao chiếc xe máy của B cho A. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải đặc điểm của hợp đồng được kí kết giữa A và B?Quyền nào là quyền của hành khách phát sinh từ hợp đồng vận chuyển hành khách?Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền:Điều khoản về giá là gì?Khi bên bán trong hợp đồng mua bán tài sản giao tài sản không đúng chủng loại, bên mua được quyền:Hợp đồng KHÔNG đương nhiên chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?A đến cửa hàng của B mua chiếc tivi của hãng Sam Sung với giá 20 triệu, nhưng do không đủ tiền, B thỏa thuận với A cho phép A trả làm nhiều đợt số tiền còn thiếu. Hợp đồng của A và B phải được xác lập bằng hình thức nào?Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm nào sau đây?Thời hạn trả tiền thuê trong hợp đồng thuê tài sản có thể được xác định theo tập quán nơi nào?Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là bao lâu kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm?Trường hợp nào sau đây người bị thiệt hại sẽ KHÔNG được bồi thường thiệt hại?Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm nếu các bên không thỏa thuận được thì mức tối đa KHÔNG quá bao nhiêu?Nếu các bên không thỏa thuận thì mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm là KHÔNG quá:Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định lần đầu tiên trong Bộ luật Dân sự năm nào?Ai KHÔNG phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra?Do mâu thuẫn cá nhân, A dùng dao chém B bị thương tích tổn hại 15 % sức khỏe. Đây là trường hợp:Trường hợp nào sau đây là trường hợp bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra?A 19 tuổi, thất tình, tự uống rượu và gây thiệt hại cho B. Ai phải bồi thường thiệt hại cho B?Thiệt hại nào KHÔNG phải thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm?Căn cứ nào sau đây KHÔNG phải là một trong các căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?A cho B vay 100 triệu, hai bên thỏa thuận thời hạn của hợp đồng vay là 1 năm. Nhưng khi hợp đồng vay hết hạn, B không có khả năng trả tiền cho A, khi A đòi B còn lên tiếng thách thức. Do quá tức giận, A điều khiển xe máy tông vào B khiến B bị thương. Hãy xác định trách nhiệm mà A phải gánh chịu với thiệt hại đã gây ra cho B?Thiệt hại nào KHÔNG phải thiệt hại do tài sản bị xâm phạm?A lẻn vào nhà B trộm đồ bị B phát hiện, A dùng tay khống chế con gái B là C. B nhân lúc A sơ ý đã dùng gậy đánh A bị mất hoàn toàn khả năng nhận thức. Hỏi B có phải bồi thường thiệt hại cho A không?A nghi ngờ cháu ruột của mình là B lấy trộm 2 triệu đồng trong túi áo vest khi A sang nhà B chơi. A đã hỏi B nhưng B một mực từ chối. Quá tức giận, A đánh B gây thương tích, lúc này B mới khai nhận. A đánh B bị thương, chi phí điều trị hết 200.000 đồng. A có phải bồi thường thiệt hại cho B không? Bồi thường bao nhiêu?Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được xác định dựa trên những cơ sở nào?Giá trị của tài sản bị xâm phạm được tính tại thời điểm:Người gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng sẽ:Trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh trong trường hợp nào?Đối tượng nào sau đây được xác định chắc chắn là người của pháp nhân?Trường hợp người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lí mà gây thiệt hại thì chủ thể nào phải bồi thường thiệt hại?Mặc dù biết Mạnh chưa có bằng lái nhưng Dũng vẫn cho Mạnh mượn xe máy đi đón người yêu của Mạnh. Trên đường đi, không may lốp xe máy nổ và gây thiệt hại cho người đi đường. Hỏi ai phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?Khi nào pháp nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng?A giăng dây điện bắt chuột, B đi ngang qua bị điện giật chết. Đây là trường hợp:Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì không phải bồi thường theo quy định của pháp luật khi:A say rượu, điều khiển xe máy gây tai nạn cho B. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của A đối với B là trách nhiệm:Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm, khi người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động là:A không xích chó, để chó cắn B khi B sang nhà A chơi. Đây là trường hợp bồi thường thiệt hại do:Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra khi:A 14 tuổi mồ côi cha mẹ, từ nhỏ A được người chú ruột nhận nuôi, A đánh bạn học cùng lớp là B, khiến B gẫy răng, chi phí điều trị hết 3 triệu đồng. Chủ thể nào là người phải bồi thường thiệt hại cho B?Thiệt hại do tổn thất về tinh thần KHÔNG được bồi thường trong trường hợp nào sau đây?Trường hợp nào sau đây làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?Trường hợp nào sau đây thiệt hại xảy ra nhưng người gây thiệt hại KHÔNG phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần nếu các bên không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi mồ mả bị xâm phạm KHÔNG quá:A và B rủ nhau ra quán của C uống rượu. B không uống được nhưng A ép B uống, A nói: “B không uống B hèn”, B thấy xấu hổ nên uống, B say và gây thiệt hại cho C. Ai là người bồi thường thiệt hại cho C?Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp nào sau đây?Do mâu thuẫn cá nhân, A đốt nhà B, vì lối vào nhà B chật hẹp và là lối đi duy nhất, nên xe cứu hỏa vào chữa cháy đã làm đổ một đoạn tường của nhà C trị giá 1 triệu đồng. Ngôi nhà của B trị giá khoảng 100 triệu đồng chỉ bị cháy một khoảng nhỏ, phần lớn vật dụng trong nhà đã được bảo vệ kịp thời. Chủ thể nào phải bồi thường thiệt hại cho C?Lan đào ao thả cá cách móng nhà của Điệp 0.2 m gây nứt tường và trần nhà nhà Điệp. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh trong tình huống này thuộc về ai: A đốt cỏ dại nương, vô ý khiến cho đám cháy lan sang ruộng ngô nhà B phơi bắp (tập quán phơi sản phẩm thân ngô), khiến ruộng ngô nhà B cháy, số ngô cháy trị giá khoảng triệu đồng Trong trình dập đám cháy, tay A bị thương phải điều trị triệu đồng Hãy xác định trường hợp bồi thường thiệt hại nào? Đâu nguyên tắc bồi thường thiệt hại hợp đồng? “Trực tiếp định người thứ ba nhận lại tài sản thuê vận chuyển” là: Ai KHÔNG phải bồi thường thiệt hại cối gây ra? Trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác, Hợp đồng cầm cố có hiệu lực kể từ thời điểm: Bên bán KHÔNG chịu trách nhiệm khuyết tật tài sản trường hợp sau đây? Phạm vi nghĩa vụ bảo đảm bao gồm: Sau chuyển giao quyền yêu cầu, người chuyển giao quyền yêu cầu: Nếu hợp đồng vơ hiệu thì: Quyền sau quyền thành viên tham gia hợp đồng hợp tác? Thời hạn chuộc lại tài sản hợp đồng chuộc lại tài sản bán bên thỏa thuận bên hợp đồng khơng có thỏa thuận thời hạn chuộc lại tài sản là: A, B, C thỏa thuận góp vốn kinh doanh A góp 400 triệu, B góp 200 triệu, C góp tơ trị giá 200 triệu Các bên lập thành hợp đồng ghi rõ giá trị tài sản đóng góp, thời hạn chiếm hữu, sử dụng… Hỏi: Hình thức hợp đồng kí A, B, C phải hình thức nào? A 20 tuổi, A mắc bệnh động kinh từ nhỏ Ngày 01/01/2017, A ném đá vỡ kính nhà B Ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại? Hành vi gây thiệt hại với yêu cầu tình cấp thiết người gây thiệt hại: Trường hợp nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm chuyển giao thì: Bên có quyền bên có nghĩa vụ KHÔNG thỏa thuận sửa đổi hợp đồng trường hợp sau đây? Xử lí tài sản bảo đảm vào thời điểm nào? Giao dịch sau KHÔNG phải hợp đồng dân sự? Tài sản bảo đảm: Thế chấp áp dụng với đối tượng là: Trường hợp chấp quyền sử dụng đất nhà đất: Hợp đồng bị hủy bỏ hiệu lực hợp đồng chấm dứt từ thời điểm: Công ty A cho công ty B vay tỷ đồng Sau thời gian hoạt đông kinh doanh bị thua lỗ nên công ty B sáp nhập vào công ty A Hỏi: nghĩa vụ trả nợ B A xử lý nào? Cho tình sau: Ngày 01/01/2017, A đến nhà B hỏi mua giống hoa hồng cổ Sapa, hai bên thỏa thuận giá giống 500.000 đồng, A bạn thân B nên B không lấy tiền A, Hợp đồng ký A B hợp đồng gì? Đối tượng chấp bao gồm: A B giao kết hợp đồng thuê nhà Vậy loại giao dịch dân nào? Nghĩa vụ sau KHÔNG phát sinh từ hợp đồng vay tài sản? Điều kiện để người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giảm mức bồi thường thiệt hại gì? Trường hợp bên khơng thỏa thuận địa điểm thực nghĩa vụ địa điểm thực nghĩa vụ xác định: Trong hợp đồng quyền sử dụng đất, việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm sau đây? Bên nhận cầm cố có quyền: Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba thời hạn chờ bên đề nghị trả lời thì: Trường hợp bên khơng có thỏa thuận phương thức xử lí tài sản cầm cố, chấp thì: A thuê B chặt cây, trình chặt không thực biện pháp gia cố chắn, nghiêng, đổ sang nhà C, làm sập mái nhà C Chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho C? Tòa án giải tranh chấp họ, hụi, bưu, phường phải áp dụng: Chủ thể tham gia quan hệ kí quỹ bao gồm: A bán cho B tủ lạnh, B toán tiền đầy đủ cho A A chưa kịp thực nghĩa vụ giao tài sản cho B A chết Khẳng định sau đúng? Đối với tài sản bảo đảm có nguy bị hư hỏng dẫn đến bị giảm sút giá trị tồn giá trị thì: Hợp đồng KHƠNG thể xác lập hình thức sau đây? Nghĩa vụ trả tiền bao gồm: Dấu hiệu sau đặc điểm pháp lí hợp đồng vận chuyển tài sản? Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực xác định nào? Khi kết thúc thời hạn dùng thử hợp đồng mua sau dùng thử, bên mua có quyền gì? Thiệt hại tài sản bị xâm phạm khơng bao gồm: A phát chó nhà B lạc, không thông báo cho B biết mà bắt ni A ni chó hai tháng, chó phát dại cắn A bị thương Lúc này, A mang chó đến yêu cầu B phải bồi thường cho mình, B khơng chấp nhận, A khởi kiện Tòa Tòa án tun bố B khơng phải bồi thường thiệt hại cho A vì: A, B, C rủ bắt trộm gà nhà D đem bán lấy tiền chơi điện tử Trách nhiệm A, B, C D là: Các bên hợp đồng vay quyền thỏa thuận lãi suất KHÔNG vượt quá: Nghĩa vụ sau KHÔNG phát sinh từ hợp đồng cho thuê tài sản? Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng bên hiểu là: Khi người thứ ba có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại chủ sở hữu súc vật: Quyền sau KHÔNG phải quyền bên mượn tài sản? Người phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại trường hợp thiệt hại xảy phù hợp yêu cầu tình cấp thiết? Trường hợp sau đối tượng hợp đồng thuê khoán tài sản? Trường hợp bên có nghĩa vụ cá nhân chết thì: Điều kiện chuyển giao quyền yêu cầu trường hợp bên có quyền yêu cầu chuyển giao quyền yêu cầu cho người quyền là: Bên chấp phải: Nếu bên khơng có thỏa thuận, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản thuê khoán thời hạn thuê khoán thuộc về: Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực thì: Người lực hành vi dân gây thiệt hại cho người khác thời gian bệnh viện trực tiếp quản lý chủ thể phải bồi thường? Vai trò yếu tố lỗi trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng gì? Anh A cho chị B vay 50 triệu đồng Một thời gian sau A B kết hôn Hỏi nghĩa vụ trả nợ B xử lý nào? Trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác, Hợp đồng chấp tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm sau đây? Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hợp đồng thì: Khi súc vật gây thiệt hại cho người khác, phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại? Trong trường hợp bên vay sử dụng tài sản vay khơng mục đích mà bên thỏa thuận hợp đồng vay, bên cho vay quyền: Loại nghĩa vụ sau bù trừ cho nghĩa vụ khác? Kí cược áp dụng đối với: Trường hợp cầm cố ti vi thì: Đối tượng nghĩa vụ bao gồm: Trường hợp người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại KHÔNG phải người trực tiếp gây thiệt hại? Chủ thể sau KHÔNG trở thành bên bảo đảm biện pháp tín chấp? Trong trường hợp bên khơng có thỏa thuận, pháp luật khơng có quy định cụ thể chi phí vận chuyển chi phí liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản hợp đồng mua bán chi trả? Bên phải chịu chi phí việc giao vật? Ngày 01/01/2016, cần cẩu công ty xây dựng X cẩu sắt phục cho việc thi cơng cơng trình đường sắt cao ba sắt rơi xuống làm người chết, ba người bị thương Trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại thuộc chủ thể nào? Loại nghĩa vụ sau thay nghĩa vụ khác? Trường hợp quyền yêu cầu thực nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm thì: Mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần tối đa thi thể bị xâm phạm bên khơng thỏa thuận KHƠNG q: Hao mòn tự nhiên sử dụng tài sản thuê gì? A chủ tịch UBND xã B, A định cưỡng chế, thu hồi đất sai thẩm quyền gây thiệt hại cho ông X Đây trường hợp bổi thường thiệt hại do: Người gây thiệt hại chắn giảm mức bồi thường thiệt hại nếu: Điều kiện để hợp đồng cho thuê tài sản phát sinh hiệu lực là: Nghĩa vụ hoàn thành hiểu là: Hợp đồng song vụ hợp đồng mà: A sang nhà B, đồng ý B, A mang chổi nhà B quét sân nhà mình, quét xong, A mang chổi sang trả lại cho B Hợp đồng A B hợp đồng gì? Sự im lặng bên đề nghị: Nếu bên không thỏa thuận chất lượng vật phải giao bên có nghĩa vụ phải giao vật với chất lượng: A tặng cho B xe đạp quên không thông báo cho B biết xe đạp hỏng phanh, khiến B sử dụng xe gặp tai nạn Chi phí sửa chữa xe điều trị bệnh viện B hết 10 triệu A có trả chi phí khơng? Trong trường hợp bên khơng có thỏa thuận thời hạn hợp đồng thuê khoán xác định theo: A kí kết hợp đồng góp vốn làm ăn với B Nhưng nhu cầu tiền khám chữa bệnh cho A muốn rút khỏi hợp đồng hợp tác với B Trường hợp sau A có quyền rút khởi hợp đồng hợp tác? Đối tượng hợp đồng mua bán tài sản gì? Nếu bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thì: Trường hợp bên khơng có thỏa thuận thời hạn th hợp đồng thuê tài sản thời hạn thuê xác định: Dấu hiệu sau đặc điểm pháp lí hợp đồng th khốn tài sản? Do giận bạn gái nói lời chia tay, Long kéo bạn gái đường quốc lộ nhằm mục đích tự tử Hùng lái xe tải, bất ngờ không kịp tránh nên xe tải Hùng đâm vào Long làm gẫy hai chân Long làm bạn gái Long bị gẫy tay Hỏi phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tình trên? Trường hợp không xác định thời hạn thực nghĩa vụ thì: Nghĩa vụ phân chia theo phần nghĩa vụ: Nghĩa vụ chuyển giao vật chấm dứt khi: rường hợp số người có quyền liên đới miễn cho bên có nghĩa vụ khơng phải thực phần nghĩa vụ thì: Nghĩa vụ riêng rẽ là: Thiệt hại vi phạm nghĩa vụ bao gồm: Nghĩa vụ KHÔNG phát sinh từ nào? Bên có quyền yêu cầu chuyển giao quyền yêu cầu cho người quyền, trừ trường hợp sau đây? Nghĩa vụ liên đới nghĩa vụ : Trường hợp bên có nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ kiện bất khả kháng thì: A vay B 10 triệu A trả cho B triệu, triệu lại A khơng tiền nên B miễn cho A khơng phải trả Vậy nghĩa vụ trả nợ A chấm dứt do: Nếu khơng có thỏa thuận khác người chuyển giao quyền yêu cầu phải thông báo cho bên có nghĩa vụ hình thức sau đây? Trường hợp số người có quyền liên đới miễn cho bên có nghĩa vụ khơng phải thực phần nghĩa vụ thì: Trong giao dịch sau đây, giao dịch KHÔNG phải phát sinh nghĩa vụ dân sự? Vi phạm nghĩa vụ việc: Tổ chức trị - xã hội sở bảo đảm tín chấp cho chủ thể nào? Giá trị tài sản bảo đảm: Bên cầm cố có quyền: Khi nhiều người bảo lãnh nghĩa vụ thì: Bảo lưu quyền sở hữu KHÔNG chấm dứt trường hợp sau đây? Nghĩa vụ bảo đảm KHÔNG bao gồm: Trường hợp chấp quyền sử dụng đất mà không chấp tài sản gắn liền với đất thì: Nếu bên không thỏa thuận pháp luật không quy định phạm vi bảo đảm nghĩa vụ coi bảo đảm: Cầm giữ tài sản phát sinh khi: Bảo lãnh KHÔNG chấm dứt trường hợp sau đây? Bên bảo lãnh có bắt buộc phải biết việc bảo lãnh hay khơng? Khi tài sản dùng để bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ thứ tự ưu tiên tốn bên nhận bảo đảm xác định sau: Một tài sản dùng để bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ, có giá trị thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm: Bên chấp có quyền: Bên cầm giữ KHƠNG có quyền sau đây? Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ khi: Tài sản chấp do: Đối tượng giao dịch bảo đảm bao gồm: Việc cầm cố tài sản KHÔNG bị chấm dứt trường hợp sau đây? Các biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ KHÔNG bao gồm biện pháp sau đây? Khi bên có quyền thay đổi nơi cư trú trụ sở mà khiến chi phí tăng lên bên phải chịu chi phí đó? Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung điều khoản hợp đồng thì: A vào cửa hàng mua quà sinh nhật cho bạn gái Vậy, hợp đồng mua bán mà A xác lập loại hợp đồng nào? Đề nghị giao kết hợp đồng KHÔNG chấm dứt trường hợp sau đây? Câu khẳng định sau KHÔNG đúng? Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời hết thời hạn trả lời thì: Khi cá nhân giao kết hợp đồng chết thì: Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là: Hợp đồng KHÔNG đương nhiên chấm dứt trường hợp sau Thứ tự xác định hiệu lực hợp đồng? Bên đề nghị giao kết hợp đồng phải có điều kiện sau đây? Bên đề nghị khơng rút lại, thay đổi đề nghị giao kết hợp đồng khi: Hợp đồng dân phải có bên tham gia? Cơng ty A kí hợp đồng cho B th khốn diện tích mặt nước, hợp đồng cơng ty A B hình thành thơng qua phiên đấu thầu cơng khai Hỏi: Giá th khốn hợp đồng cơng ty A B xác định dựa sở đây? A cho B vay số tiền 200 triệu đồng Hai bên thỏa thuận, sau năm chị B phải hoàn trả gốc lãi cho anh A 230 triệu đồng Hỏi lãi suất bên thỏa thuận bao nhiêu? Khi đối tượng hợp đồng thuê khoán gia súc, bên khơng có thỏa thuận khác, bên th khốn hưởng gia súc sinh thời hạn hợp đồng th khốn? Sự kiện pháp lí sau KHÔNG phải chấm dứt hợp đồng, bên khơng có thỏa thuận? Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải tranh chấp hợp đồng là: Hợp đồng mua bán điện là: Dấu hiệu sau KHÔNG phải đặc điểm pháp lí hợp đồng mua bán tài sản? Dấu hiệu sau KHÔNG phải đặc điểm pháp lí hợp đồng thuê tài sản? Hợp đồng tặng cho động sản phát sinh hiệu lực thời điểm nào? A B kí kết hợp đồng theo đó: A chuyển giao cho B ti vi mình, B chuyển giao xe máy B cho A Đặc điểm sau KHÔNG phải đặc điểm hợp đồng kí kết A B? Quyền quyền hành khách phát sinh từ hợp đồng vận chuyển hành khách? Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền: Điều khoản giá gì? Khi bên bán hợp đồng mua bán tài sản giao tài sản không chủng loại, bên mua quyền: Hợp đồng KHÔNG đương nhiên chấm dứt trường hợp sau đây? A đến cửa hàng B mua tivi hãng Sam Sung với giá 20 triệu, không đủ tiền, B thỏa thuận với A cho phép A trả làm nhiều đợt số tiền thiếu Hợp đồng A B phải xác lập hình thức nào? Thời điểm giao kết hợp đồng văn thời điểm sau đây? Thời hạn trả tiền thuê hợp đồng thuê tài sản xác định theo tập quán nơi nào? Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại hợp đồng kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết phải biết quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm? Trường hợp sau người bị thiệt hại KHÔNG bồi thường thiệt hại? Mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần cho người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bên khơng thỏa thuận mức tối đa KHƠNG q bao nhiêu? Nếu bên khơng thỏa thuận mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần tối đa cho người có tính mạng bị xâm phạm KHÔNG quá: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định lần Bộ luật Dân năm nào? Ai KHÔNG phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại súc vật gây ra? Do mâu thuẫn cá nhân, A dùng dao chém B bị thương tích tổn hại 15 % sức khỏe Đây trường hợp: Trường hợp sau trường hợp bồi thường thiệt hại hành vi người gây ra? A 19 tuổi, thất tình, tự uống rượu gây thiệt hại cho B Ai phải bồi thường thiệt hại cho B? Thiệt hại KHÔNG phải thiệt hại tính mạng bị xâm phạm? Căn sau KHÔNG phải làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng? A cho B vay 100 triệu, hai bên thỏa thuận thời hạn hợp đồng vay năm Nhưng hợp đồng vay hết hạn, B khả trả tiền cho A, A đòi B lên tiếng thách thức Do tức giận, A điều khiển xe máy tông vào B khiến B bị thương Hãy xác định trách nhiệm mà A phải gánh chịu với thiệt hại gây cho B? Thiệt hại KHÔNG phải thiệt hại tài sản bị xâm phạm? A vào nhà B trộm đồ bị B phát hiện, A dùng tay khống chế gái B C B nhân lúc A sơ ý dùng gậy đánh A bị hoàn toàn khả nhận thức Hỏi B có phải bồi thường thiệt hại cho A không? A nghi ngờ cháu ruột B lấy trộm triệu đồng túi áo vest A sang nhà B chơi A hỏi B B mực từ chối Quá tức giận, A đánh B gây thương tích, lúc B khai nhận A đánh B bị thương, chi phí điều trị hết 200.000 đồng A có phải bồi thường thiệt hại cho B không? Bồi thường bao nhiêu? Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân xác định dựa sở nào? Giá trị tài sản bị xâm phạm tính thời điểm: Người gây thiệt hại trường hợp phòng vệ đáng sẽ: Trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh trường hợp nào? Đối tượng sau xác định chắn người pháp nhân? Trường hợp người chưa đủ mười lăm tuổi thời gian trường học trực tiếp quản lí mà gây thiệt hại chủ thể phải bồi thường thiệt hại? Mặc dù biết Mạnh chưa có lái Dũng cho Mạnh mượn xe máy đón người u Mạnh Trên đường đi, khơng may lốp xe máy nổ gây thiệt hại cho người đường Hỏi phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại? Khi pháp nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng? A giăng dây điện bắt chuột, B ngang qua bị điện giật chết Đây trường hợp: Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại khơng phải bồi thường theo quy định pháp luật khi: A say rượu, điều khiển xe máy gây tai nạn cho B Trách nhiệm bồi thường thiệt hại A B trách nhiệm: Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại hồn tồn khả lao động là: A khơng xích chó, để chó cắn B B sang nhà A chơi Đây trường hợp bồi thường thiệt hại do: Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại người gây khi: A 14 tuổi mồ cơi cha mẹ, từ nhỏ A người ruột nhận nuôi, A đánh bạn học lớp B, khiến B gẫy răng, chi phí điều trị hết triệu đồng Chủ thể người phải bồi thường thiệt hại cho B? Thiệt hại tổn thất tinh thần KHÔNG bồi thường trường hợp sau đây? Trường hợp sau làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng? Trường hợp sau thiệt hại xảy người gây thiệt hại KHÔNG phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại? Mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần bên khơng thỏa thuận mức tối đa mồ mả bị xâm phạm KHÔNG quá: A B rủ quán C uống rượu B không uống A ép B uống, A nói: “B khơng uống B hèn”, B thấy xấu hổ nên uống, B say gây thiệt hại cho C Ai người bồi thường thiệt hại cho C? Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại trường hợp sau đây? Do mâu thuẫn cá nhân, A đốt nhà B, lối vào nhà B chật hẹp lối nhất, nên xe cứu hỏa vào chữa cháy làm đổ đoạn tường nhà C trị giá triệu đồng Ngôi nhà B trị giá khoảng 100 triệu đồng bị cháy khoảng nhỏ, phần lớn vật dụng nhà bảo vệ kịp thời Chủ thể phải bồi thường thiệt hại cho C? Lan đào ao thả cá cách móng nhà Điệp 0.2 m gây nứt tường trần nhà nhà Điệp Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh tình thuộc ai: ... phải thực phần nghĩa vụ thì: Trong giao dịch sau đây, giao dịch KHÔNG phải phát sinh nghĩa vụ dân sự? Vi phạm nghĩa vụ việc: Tổ chức trị - xã hội sở bảo đảm tín chấp cho chủ thể nào? Giá trị tài... cho người có tính mạng bị xâm phạm KHÔNG quá: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định lần Bộ luật Dân năm nào? Ai KHÔNG phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại súc vật gây ra? Do mâu thuẫn... Một thời gian sau A B kết hôn Hỏi nghĩa vụ trả nợ B xử lý nào? Trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác, Hợp đồng chấp tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm sau đây? Nếu bên nhận đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: law206 LUẬT DÂN SỰ II topica, law206 LUẬT DÂN SỰ II topica