Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH MTV đóng tàu 76

111 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐĨNG TÀU 76 Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thanh Tú Sinh viên thực : Phạm Thị Hoàng Thơ MSSV: 1311180084 Lớp: 13DKTC08 TP Hồ Chí Minh, 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐĨNG TÀU 76 Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thanh Tú Sinh viên thực : Phạm Thị Hoàng Thơ MSSV: 1311180084 Lớp: 13DKTC08 TP Hồ Chí Minh, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận tốt nghiệp thực cơng ty TNHH MTV Đóng tàu 76, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Phạm Thị Hoàng Thơ ii LỜI CẢM ƠN Qua năm học tập rèn luyện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, bảo giảng dạy nhiệt tình q thầy cơ, đặc biệt q thầy khoa Kế Tốn truyền đạt cho em kiến thức lý thuyết thực hành suốt thời gian học trường thời gian thực tập Cơng Ty TNHH MTV Đóng tàu 76 em có hội áp dụng kiến thức học trường vào thực tế công ty, đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế công ty Cùng với nổ lực thân, em hồn thành khóa luận Từ kết đạt này, em xin chân thành cám ơn: Quý thầy cô Trường ĐH Công nghệ TP HCM, truyền đạt cho em kiến thức bổ ích thời gian qua Đặc biệt, thầy Nguyễn Thanh Tú tận tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ban Giám đốc Cơng Ty TNHH MTV Đóng tàu 76 tiếp nhận cho em vào thực tập tìm hiểu cơng tác kế tốn thực tế cơng ty Em ln q trọng tình cảm mà anh chị cơng ty giành giúp đỡ cho em Đặc biệt chị Nguyễn Thị Hà - kế toán trưởng dẫn giúp đỡ em tiếp cận thực tế mặt nghiệp vụ cách ứng xử công việc Do kiến thức hạn hẹp nên khơng tránh khỏi thiếu sót cách hiểu, lỗi trình bày Em mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô Ban lãnh đạo, anh chị cơng ty để khóa luận tốt nghiệp đạt kết tốt TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Phạm Thị Hoàng Thơ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT C P C P C P H Đ H Đ K H M T L H N V T N T C T K T Đ T N T TT S X N P X S X S C hí C hi C hi H ợ H ợ K há M ột Li ên N gu T hu T ài T ài T ập T hu T hơ T ài Xí ng P hi Sả nSả P n iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Sổ chi tiết tài khoản 621 Bảng 4.2 Trích lập khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN Bảng 4.3 Sổ chi tiết tài khoản 622 Bảng 4.4 Sổ chi tiết tài khoản 627 Bảng 4.5 Sổ chi tiết tài khoản 154 Bảng 4.6 Thẻ tính giá thành sản phẩm DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 2.1 Sơ đồ chi phí nguyên vật liệu trực phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ 2.2 Sơ đồ chi phí nhân cơng trực phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ 2.3 Sơ đồ chi phí sản xuất chung theo phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ 2.4 Sơ đồ chi phí nhân cơng trực phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ 3.1 Tổ chức máy quản lý công ty Sơ đồ 3.2 Tổ chức máy kế tốn Sơ đồ 3.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung Sơ đồ 4.1 Sơ đồ kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Sơ đồ 4.2 Sơ đồ kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Sơ đồ 4.3 Sơ đồ kết chuyển chi phí sản xuất chung Sơ đồ 4.4 Sơ đồ kết chuyển tập hợp chi phí sản xuất Sơ đồ 4.5 Sơ đồ hạch tốn sản phẩm hoàn thành bàn giao MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1 Những vấn đề chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 2.3 Phương pháp kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất 2.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 14 2.5 Giá thành sản phẩm phương pháp tính giá thành sản phẩm 16 2.5.1 Khái niệm 16 2.5.2 Phân loại 16 2.5.3 Đối tượng tính giá thành: 17 2.5.4 Kỳ tính giá thành: 17 2.5.5 Phương pháp tính giá thành: 17 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH 19 MTV ĐÓNG TÀU 76 19 1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 19 1.1.1 Giới thiệu tóm tắt cơng ty 19 1.1.2 Lịch sử hình thành 19 1.1.3 Quá trình phát triển công ty 19 1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 20 1.2.1 Chức 20 vii 1.2.2 Nhiệm vụ 21 1.3 Tổ chức máy quản lý công ty 21 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 22 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 23 1.4 Giới thiệu máy kế tốn cơng ty 24 1.4.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 24 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phận nhân viên 24 1.4.3 Hình thức kế tốn áp dụng công ty 25 1.4.4 Chế độ sách kế tốn áp dụng 25 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH MTV ĐĨNG TÀU 26 4.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 26 4.1.1 Đặc điểm 26 4.1.2 Qui trình luân chuyển chứng từ 26 4.1.3 Chứng từ sử dụng 27 4.1.4 Tài khoản sử dụng 27 4.1.5 Một số nghiệp vụ phát sinh 27 4.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 36 4.2.1 Đặc điểm 36 4.2.2 Qui trình luân chuyển chứng từ 36 4.2.3 Chứng từ sử dụng: 36 4.2.4 Tài khoản sử dụng 37 4.2.5 Một số nghiệp vụ minh họa 39 4.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 44 4.3.1 Đặc điểm 44 4.3.2 Qui trình luân chuyển chứng từ 44 4.3.3 Chứng từ sử dụng: 44 4.3.4 Tài khoản sử dụng 44 4.3.5 Một số nghiệp vụ minh họa 45 4.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm 49 4.4.1 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm 49 4.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 52 4.4.3 Tính giá thành sản phẩm “ Salan Đơng Hải 01” 53 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 56 5.1 Nhận xét chung 56 5.1.1 Ưu điểm 56 5.1.2 Nhược điểm 57 5.2 Kiến nghị 59 5.2.1 Chứng từ 59 5.2.2 Sổ sách kế toán 59 KẾT LUẬN 60 PHỤ LỤC 15 80 PHỤ LỤC 16 81 PHỤ LỤC 17 82 PHỤ LỤC 18 83 PHỤ LỤC 19 84 85 86 PHỤ LỤC 20 87 PHỤ LỤC 21 88 PHỤ LỤC 22 89 PHỤ LỤC 23 90 PHỤ LỤC 24 91 PHỤ LỤC 25 92 PHỤ LỤC 26 93 PHỤ LỤC 27 94 ... Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu 76 - Xác lập sở thực tiễn cho cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Tìm hiểu kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV. .. 4.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm 49 4.4.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm 49 4.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 52 4.4.3 Tính. .. 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1 Những vấn đề chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: 2.1.1 Chi phí sản xuất 2.1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH MTV đóng tàu 76 , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH MTV đóng tàu 76