Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH)

144 191 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH– NGÂN HÀNG KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM Ngành: KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Tấn Hùng Sinh viên thực hiện: Cao Thùy Bảo Trân MSSV: 1211191082 Lớp: 12DTDN04 TP Hồ Chí Minh, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH– NGÂN HÀNG KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THƠNG VẬN TẢI PHÍA NAM Ngành: KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chun ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Tấn Hùng Sinh viên thực hiện: Cao Thùy Bảo Trân MSSV: 1211191082 Lớp: 12DTDN04 TP Hồ Chí Minh, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp thực Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao Thông Vận Tải phía Nam, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan ……… , ngày ….tháng ….năm 2016 Ký tên i LỜI CÁM ƠN Kính thưa quý thầy cô trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM, Quý ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thơng vận tải phía Nam Trong suốt q trình học tập trường, tiếp thu tốt kiến thức học thơi chưa đủ mà phải vận dụng thực hành vào thực tế để giúp em không bỡ ngỡ trước đa dạng phong phú Thời gian thực tập công ty tạo điều kiện cho em nâng cao nhận thức thân có thêm kinh nghiệm cho Qua thời gian thực tập, em hồn thành báo cáo Điều em muốn nói gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo cơng ty, đặc biệt phòng tài – kế tốn, người tạo điều kiện cho em thực tập, tiếp xúc với thực tế để bù đắp phần thiếu sót em Em thành thật biết ơn quý thầy cô trường ĐH Cơng Nghệ TP.Hồ Chí Minh dạy dỗ, bảo, giúp đỡ em suốt trình học tập trường đặc biệt Thầy Trần Tấn Hùng người trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian thực tập để em hồn thành báo cáo Một lần em xin gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải phía Nam, phòng tài – kế tốn lời chúc sức khỏe thành công lĩnh vực phát triển Em xin chân thành cảm ơn! ……… , ngày ….tháng ….năm 2016 Ký tên Cao Thuỳ Bảo Trân ii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên đơn vị thực tập: Địa chỉ: Điện thoại liên lạc: Email: NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: Thời gian thực tập đơn vị: Từ đến Tại phận thực tập Trong trình thực tập sinh viên thể hiện: Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật: □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Không đạt Số buổi thực tập thực tế đơn vị: □ > buổi/tuần □ 1-2 buổi/tuần □ Ít đến đơn vị Báo cáo thực tập phản ánh thực trạng hoạt động doanh nghiệp: □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Khơng đạt Nắm bắt quy trình nghiệp vụ chuyên ngành Kế tốn: □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Không đạt TP HCM, ngày ….tháng ….năm 2016 Đơn vị thực tập TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: Thời gian thực tập: Từ đến Tại đơn vị: Trong trình viết báo cáo sinh viên thể hiện: Thực viết báo cáo thực tập theo quy định: □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Khơng đạt Thường xun liên hệ trao đổi chuyên môn với giảng viên hướng dẫn: □ Thường xun □ Ít liên hệ □ Khơng Báo cáo thực tập đạt chất lượng theo yêu cầu: □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Khơng đạt TP HCM, ngày ….tháng ….năm 2016 Giảng viên hướng dẫn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT B C B H B H B H B V C P C P C P C T Đ K D N Đ T G T G T K Q K Q L N N S Q L Q L Q L S X S X T C T K T N B áo B ảo B ảo B ảo B ảo C ổ C hi C hi C ôn Đ ăn D oa Đ ầu Gi Gi ao K ết K ết L ợi N gâ Q uả Q uả Q uả Sả n Sả n T ài T ài T hu v T N T S T T X K Tr ác T ài Ti X uấ vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng kết hoạt động kinh doanh 39 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán Các khoản giảm trừ doanh thu Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán Doanh thu tài .11 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán Thu nhập khác .12 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán Giá vốn hàng bán 15 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch tốn Chi phí tài 17 Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch tốn Chi phí bán hàng 19 Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán Chi phí quản lý doanh nghiệp .22 Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch tốn Chi phí khác 24 Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 27 Sơ đồ 2.10: Sơ đồ hạch toán TK xác định kết hoạt động kinh doanh 29 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu máy quản lý 33 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty TEDI SOUTH 35 Sơ đồ 3.3: Hình thức sổ kế toán 36 xii Hợp S STT đồn ố N g h Gói 08/0 000 thầ 8/1 083 3 uTư vấn 25/1 000 giá 0/1 083 m sát B Ả Do Gía an Tổ thàn Lãi h ng h cô Do ng thu thực BA N 1 1 , , , QU 7 ẢN BA N 1 1 , , , QU 2 ẢN Tê t Thu Vă thập n số phò T Th H ay Ầ đổi U thiế T Lập CÔ 13/0 000 điề NG 7/1 080 uThẩ TY 29/1 000 2/1 064 000 21/0 065 6/1 000 m K 04/0 000 9/1 080 tra H TK U BV 19 19 13 454 454 32 , , 22 54 , , , 68 68 63 4 3, 50 , 72 72 64 727 727 72 , , 54 63 Thí VIỆ 131 22/6 000 36 36 29 nghi N /15 084 000 000 80 20 ệm KS NỀ B 132 24/6 000 , A 30 30 25 57 /11 084 lập N 9 1, , BC TỔ 173,60 1736015951 14, 50 NG 157, ,15 ,01 138 xiii CHI PHÍ TÀI CHÍNH xiv CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP xv xvi CHI PHÍ KHÁC xvii xviii xix xx xxi CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP xxii xxiii xxiv xxv SỔ CÁI C T N Số gà hiệ y u Nộ Ch i Lỗ p đá Do 22 an Nộ /1 p… 31 K/ K/ K/ Ch i K/ ch K/ 1 ch K/ TÊ NN C N 11 4 1 11 1 17 517 3, 13, 12 0 17 17 1 1 14 414 14 2, 14 2, Lợ K/ i Th Tài uế , 2 82 2 , ,93 K/ 82 93 ch T 97 697 C 9, 9, xxvi ... quan Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thơng vận tải Phía Nam (TEDI SOUTH) Chương 4: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết. .. ty tư vấn thiết kế giao thơng vận tải phía nam (Tedi South) 30 3.1 Thông tin chung công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thơng vận tải Phía Nam 30 3.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh. .. cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 sổ sách, chứng từ khác có liên quan) 1.5 Kết cấu đề tài Đề tài: Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH) , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH)

Từ khóa liên quan