005 quy trinh thi cong nghiem thu cong tac ghep cau kien BTCT duc san 21 05 2014

8 268 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 08:09

CƠNG TY XÂY DỰNG VINCOM QUY TRÌNH THI CƠNG, NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP GHÉP CẤU KIỆN BTCT ĐÚC SẴN MÃ SỐ : XDVC.III.7.1.5.003/V0 NGÀY PHÁT HÀNH : 21/05/2014 BỘ PHẬN ÁP DỤNG : Các Ban quản lý xây dựng, Phòng Kiểm sốt kinh tế, Phòng Đấu thầu xây lắp, Phòng Thiết kế, Phòng Kiểm sốt Thiết kế, Phòng KSCLXD-ATLĐ I Trình tự thi cơng nghiệm thu cơng tác lắp ghép cấu kiện BTCT đúc sẵn Đặt hàng nghiệm thu cấu kiện xưởng Vận chuyển cấu kiện đến công trường Nghiệm thu cấu kiện công trường Đổ nghiệm thu công tác bê tông topping Tiến hành lắp đặt nghiệm thu mối nối Tiến hành lắp ghép cấu kiện Nghiệm thu lắp đặt cấu kiện II Các quy định công tác thi công kết cấu bê tông lắp ghép Quy định chung: 1.1 Công tác lắp ghép cấu kiện bê tông phải đơn vị có lực, kinh nghiệm thực 1.2 Trước thi công lắp ghép cấu kiện bê tông, đơn vị thi công phải lập "Biện pháp tổ chức thi công", lập vẽ thiết kế lắp ghép Chủ đầu tư (CĐT) phê duyệt 1.3 Trong "Biện pháp tổ chức thi công" lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn, cần có nội dung sau:  Chọn phương tiện cẩu lắp, ý: tính tốn trọng lượng sơ cấu kiện để bố trí mặt cẩu lắp phù hợp, tầm vươn xa cẩu, phạm vi bán kính cẩu tương đương với cấp tải trọng cẩu;  Phân chia mặt thi công theo phân khu, lập tiến độ chi tiết bước thi công, thống kê số lượng, chủng loại cấu kiện cho phân khu để phối hợp công tác triển khai: thi công cột chờ, sản xuất cung cấp cấu kiện, lắp đặt cấu kiện cho hợp lý  Trình tự lắp ghép cấu kiện;  Những biện pháp bảo đảm độ xác lắp ghép;  Bảo đảm độ cứng kết cấu không biến dạng trình lắp ghép cấu kiện tổ hợp cấu kiện vào vị trí thiết kế, đảm bảo độ bền vững ổn định toàn cơng trình;  Có biện pháp đảm bảo thi cơng xen kẽ lắp cấu kiện lắp thiết bị công nghệ thiết bị kỹ thuật vệ sinh, thơng gió, vv  Bảo đảm đồng trình lắp ghép 1.4 Khi chọn loại cần trục, máy, thiết bị lắp ghép cơng trình, cần tuân theo biện pháp kỹ thuật thi công biện pháp tổ chức thi công lập ý đến vấn đề sau:  Kích thước, khối lượng kết cấu;  Hình dạng, kích thước cơng trình;  Đặc điểm khu vực lắp ghép 1.5 Trong điều kiện cho phép nên có giải pháp giới hóa đồng dây chuyền công nghệ lắp ghép từ khâu vận chuyển, xếp dỡ khâu lắp đặt cấu kiện vào vị trí thiết kế Nên sử dụng thiết bị gá lắp phương tiện giới nhỏ, cơng cụ cầm tay có suất cao nhằm giảm lao động thủ công lắp ghép hồn thiện cơng trình 1.6 Trước lắp ghép cơng trình, phải hồn thành cơng tác chuẩn bị gồm số toàn vấn đề sau:  Làm đường tạm phục vụ thi công Đường đảm bảo không lún, lầy, trơn trượt phải đảm bảo thi công liên tục;  Làm kho, lán, sân bãi cạnh cơng trình, trang bị bệ gá xếp dỡ cấu kiện phạm vi hoạt động cầu trục;  Kiểm tra, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị lắp ghép bố trí vị trí xác định dây chuyền công nghệ thiết kế tổ chức thi công;  Lắp đặt, kiểm tra đà giáo, trụ đỡ giá đỡ phục vụ thi công;  Kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn lao động 1.7 Nên tiến hành lắp ghép cấu kiện lấy trực tiếp từ phương tiện vận chuyển Khi khơng có điều kiện xếp cấu kiện kho bãi cơng trường cần ý đến trình tự theo biện pháp lắp ghép 1.8 Để đảm bảo chất lượng công tác lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn, phải tiến hành kiểm tra tất công đoạn trình lắp ghép theo quy định TCVN 4055: 1995 tiêu chuẩn, quy định hành quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Vận chuyển, kê xếp, nghiệm thu cấu kiện công trường: 2.1 Các cấu kiện chuyển đến công trường phải phù hợp với thiết kế tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hành loại sản phẩm Khơng chấp nhận cấu kiện đúc sẵn khơng có chứng khơng có dấu kiểm tra chất lượng KCS 2.2 Trước lắp ghép, tất cấu kiện phải kiểm tra, nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật sau:  Cường độ bê tông sản phẩm xuất xưởng phải phù hợp với quy định thiết kế, trường hợp thiết kế không quy định cần phải lớn 80 % cường độ nén tuổi 28 ngày theo yêu cầu thiết kế, xác định kết thí nghiệm nén mẫu nhà sản xuất;  Hình dạng bên ngồi cấu kiện không biến dạng, sứt mẻ, nứt giới hạn cho phép, phải đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế yêu cầu kỹ thuật TCVN 9114:2012; đảm bảo độ xác vị trí khe, chỗ lõm, hốc, lỗ chờ lắp ghép, vị trí chi tiết đặt sẵn, cốt thép chờ, chi tiết định vị, vị trí lỗ cẩu, chất lượng thép móc cẩu (tiết diện, chủng loại thép làm móc, biến dạng móc cẩu xếp dỡ vận chuyển);  Mặt sản phẩm khơng có vết nứt rỗ vượt q giới hạn cho phép Màu sắc trang trí phải phù hợp với thiết kế (nếu có yêu cầu) 2.3 Trên dầm lắp ghép cần đánh dấu trọng tâm, trục định vị theo phương  Đối với cấu kiện có mặt mặt khó phân biệt với có cốt thép chịu lực khơng đối xứng mà khơng có móc cẩu để phân biệt phải ghi chữ "trên" đánh dấu mũi tên lên từ sản xuất để đặt vị trí vận chuyển, kê xếp lắp ghép  Đối với cấu kiện không phép lật phải có dấu hiệu dẫn rõ ràng thích hợp  Phải ghi tên cấu kiện đầy đủ để thuận tiện cho công tác lắp đặt 2.4 Đơn vị sản xuất cần cung cấp đầy đủ đồng theo đơn đặt hàng CĐT cấu kiện đúc sẵn, kèm theo chi tiết liên kết Mác thép chi tiết kèm theo phải phù hợp với mác thép chi tiết liên kết đặt sẵn cấu kiện 2.5 Các cấu kiện đúc sẵn chuyển từ nơi sản xuất đến nơi lắp ghép cần tránh để hư hỏng Đơn vị sản xuất có trách nhiệm cẩu, xếp cấu kiện lên phương tiện vận chuyển xuất xưởng sản phẩm CĐT có trách nhiệm nghiệm thu, tiếp nhận, cẩu xếp cấu kiện bảo quản công trường Lịch vận chuyển cấu kiện đúc sẵn đến công trường (thời gian, thứ tự theo số lượng chủng loại) cần phù hợp với trình tự lắp ghép quy định thiết kế tổ chức thi công theo tiến độ thi công 2.6 Chiều dài phương tiện vận chuyển phải phù hợp với chiều dài cấu kiện Chiều dài phần thừa không vượt chiều dài cho phép quy định thiết kế kê xếp vận chuyển cấu kiện 2.7 Khi vận chuyển cấu kiện đúc sẵn, cần tuân theo yêu cầu sau:  Bốc, xếp cấu kiện đúc sẵn lên phương tiện vận chuyển hay kê xếp công trường phải theo sơ đồ giằng néo móc cẩu dẫn thiết kế tổ chức thi công Việc xếp đặt phải đảm bảo trình tự vị trí quy định thiết kế hướng dẫn đơn vị sản xuất;  Các cấu kiện kê xếp vận chuyển tư nằm ngang;  Các cấu kiện cần kê, tựa đệm, chèn, lót chuyên dùng gỗ phải đặt vị trí quy định theo quy trình kê xếp sản phẩm nhà sản xuất Chiều cao gối kê phải cao móc cẩu thép chờ dầm, sàn chiều cao vai cột Trong trường hợp, không đập ngang móc cẩu thép chờ để kê xếp cấu kiện Chiều dài gối kê phải thừa ngồi cạnh cấu kiện 5cm Khi xếp nhiều cấu kiện chồng lên nhau, phải xếp có chiều dài gối kê phải đặt điểm theo chiều thẳng đứng;  Khi kê xếp cấu kiện chồng lên nhau, gối kê không đặt điểm theo phương thẳng đứng (có thể vướng móc cẩu, thép chờ, vai đỡ…vv), phải đặt gối kê phía tâm cấu kiện, tránh đặt phía ngồi dễ gây nứt cấu kiện; Khi xếp cấu kiện thành nhiều lớp công trường, cần ý vấn đề sau đây:  Bảo đảm kê xếp nâng chuyển cấu kiện dễ dàng lắp ghép, không gây hư hỏng cấu kiện bên cạnh;  Chiều cao xếp chồng lớp cấu kiện xác định theo điều kiện kỹ thuật điều kiện an toàn, dẫn thiết kế tổ chức thi công;  Chiều rộng lối chồng không nhỏ 0,7m Khoảng chồng kề không nhỏ 0,2m;  Không xếp cấu kiện lên lối cần trục đường thi công 3 Lắp ghép cấu kiện: 3.1 Yêu cầu chung 3.1.1 Chỉ lắp ghép cấu kiện bảo đảm chất lượng (có chứng xuất xưởng nhà sản xuất phiếu kiểm tra sau vận chuyển, kê xếp, bảo quản) Trong phiếu kiểm tra, phải ghi rõ kích thước hình học, chất lượng cấu kiện, độ tin cậy móc neo Tất số liệu kiểm tra phải phù hợp với thiết kế 3.1.2 Chỉ lắp ghép cấu kiện kết cấu đỡ, gối tựa…vv…đã nghiệm thu 3.1.3 Trong trình lắp ghép, phải thường xuyên kiểm tra độ xác lắp đặt cấu kiện xác định vị trí thực tế cấu kiện lắp đặt máy trắc đạc Các kết kiểm tra (sau liên kết cố định) phải ghi vẽ hoàn cơng Các cấu kiện có đầu chờ thép neo vào cột, vách phải ý đến cấu tạo chi tiết cấu kiện để xác định cấu kiện lắp trước, cấu kiện lắp sau (được xác định vào chiều dày lớp bảo vệ cốt thép dầm, kích thước, vị trí dầm theo vẽ thiết kế) 3.1.4 Trước kết thúc việc kiểm tra, chỉnh cố định cấu kiện, không lắp lên cấu kiện khác khơng phép thiết kế 3.1.5 Trong trình lắp ghép, phải đảm bảo độ cứng độ ổn định kết cấu tác động tải trọng thân, tải trọng thi cơng lắp ghép gió bão Trên sở đó, cần thực quy định kê, đệm liên kết phận cấu tạo 3.1.6 Việc lắp ghép cấu kiện phải phận cứng cơng trình, chi tiết liên kết, lõi cứng, vách cứng,…vv Đối với nhà cơng trình có chiều dài chiều cao lớn cần tiến hành lắp ghép theo đơn nguyên ổn định không gian (theo độ, tầng, khe nhiệt…) 3.1.7 Việc lắp ghép cấu kiện tầng (nhà nhiều tầng) cần tiến hành sau bê tông sàn đổ chỗ, mối nối liên kết kết cấu chịu lực tầng đạt cường độ theo dẫn thiết kế Nếu thiết kế không quy định, cường độ bê tông sàn mối nối đổ chỗ bê tông cốt thép thường phải lớn 70% cường độ thiết kế Đối với trường hợp sàn bê tơng cốt thép đúc sẵn lắp ghép cường độ bê tông chỗ mối nối phải lớn 70% cấp B15 3.1.8 Trong trường hợp độ cứng độ ổn định kết cấu, tác động tải trọng lắp ghép đảm bảo mối hàn, mối nối lắp ghép, tiếp tục lắp tầng nhà chưa đổ bê tơng mối nối, phải có dẫn cần thiết trình tự lắp ghép cấu kiện, hàn liên kết đổ bê tông mối nối 3.1.9 Đối với nhà nhiều tầng mà độ ổn định kết cấu lắp ghép đảm bảo nhờ liên kết với tường phải xây tường đồng thời với việc lắp khung, chậm lắp khung không tầng nhà Vữa mạch tường xây lắp cấu kiện tầng phải đạt cường độ thiết kế 3.1.10 Có thể áp dụng liên kết tạm thời liên kết cố định không đảm bảo độ ổn định kết cấu giai đoạn lắp ghép, đặt liên kết trước kết thúc việc kiểm tra cấu kiện lắp ghép 3.1.11 Việc kết hợp lắp ghép cấu kiện lắp đặt thiết bị phải tiến hành theo thiết kế thi cơng, có phối hợp sơ đồ lắp ghép tầng vùng, biểu đồ nâng cấu kiện thiết bị công nghệ 3.1.12 Trước nâng cấu kiện, cần:  Làm cấu kiện vị trí mà cấu kiện lắp: khơng làm nước mặn, nước có tạp chất, dầu nhớt, khơng áp dụng phương pháp đốt nóng để làm sơn, dầu chi tiết cấu kiện lên bên mặt cấu kiện trang trí, hồn thiện Nên làm lau chùi, cạo rửa, chải;  Kiểm tra chủng loại cấu kiện theo thiết kế;  Kiểm tra vị trí dung sai chi tiết đặt sẵn, trục lắp ghép;  Lắp dựng đà giáo sàn thao tác theo yêu cầu thiết kế tổ chức thi công chuẩn bị chỗ nhận cấu kiện, kiểm tra nơi làm việc chi tiết liên kết vật liệu phụ cần thiết cho lắp ghép;  Kiểm tra độ tin cậy độ xác dụng cụ, thiết bị gá lắp 3.1.13 Khi móc cáp nâng cấu kiện, cần ý vấn đề sau:  Nếu dùng cáp thép phải đặt đệm để tránh dập hỏng bê tông, bảo vệ cáp khỏi bị hư hại;  Khi nâng phải dùng cấu kẹp để đảm bảo phân phối tải trọng lên cấu kiện lên nhánh cáp;  Dây móc cáp phải theo tiêu chuẩn có cấu chun dùng để tháo móc 3.1.14 Vòng móc cáp phải đặt vị trí ghi thiết kế, bảo đảm nâng, chuyển cấu kiện lên vị trí lắp đặt tư gần giống thiết kế Nếu điều kiện lắp ghép không cho phép, việc thay đổi vị trí móc cáp cần phải thỏa thuận quan thiết kế 3.1.15 Việc sử dụng kết cấu lắp đặt để liên kết vào thiết bị nâng khác phép có ghi thiết kế thi cơng thiết kế cơng trình đơn vị thiết kế 3.1.16 Cấu kiện cần nâng từ từ không giật, không đảo, không quay, kết hợp với dây chằng dẫn hướng cấu kiện Để dẫn hướng cấu kiện sử dụng dây thừng bện có đường kính 20mm, dây ni lơng cáp lụa mềm đường kính 8mm Khi nâng cấu kiện nằm ngang, phẳng, cần có dây dẫn hướng hai đầu đối diện 3.1.17 Không kéo lê cấu kiện cẩu chuyển 3.1.18 Phải đặt cấu kiện vị trí thiết kế (đường trục, cao độ, gối đỡ…) Các cấu kiện có chi tiết đặt sẵn đặc biệt cấu định vị phải lắp đặt theo cấu 3.1.19 Chỉ tháo móc cẩu sau liên kết chắn cấu kiện liên kết tạm thời liên kết cố định Các liên kết tạm thời phải đảm bảo độ ổn định không thay đổi vị trí cấu kiện thực xong liên kết cố định 3.1.20 Trước liên kết cố định, cần kiểm tra vị trí cấu kiện theo thiết kế Các kết kiểm tra cần ghi vào sổ nhật ký lắp ghép 3.1.21 Cần bảo quản cẩn thận cấu kiện trình lắp ghép, tránh bị hư hỏng Những cấu kiện hư hỏng mức cho phép, phải thay sửa chữa theo thỏa thuận quan thiết kế tư vấn giám sát thi công 3.2 Lắp dầm 3.2.1 Phải bảo đảm vị trí thiết kế dầm trình lắp ghép Dấu ghi cấu kiện lắp phải trùng với dấu ghi gối đỡ (vai cột) 3.2.2 Phải kiểm tra độ xoay dầm chữ T dầm chữ L chúng lắp đặt không đồng tâm Việc chèn nêm cấu kiện sàn phần thân thẳng đứng dầm giúp làm giảm xoay Khi lắp ghép tạm thời bên dầm chữ T, cần phải đặt trụ chống tạm thời bên cạnh chịu tải hoàn thành tải trọng cân đối, phải yêu cầu người thiết kế hướng dẫn mối nối tạm thời Cần trì tải trọng cân sang hai bên dầm chữ T cách đặt sàn thay đổi sang cạnh đối diện để ngăn chặn dầm bị vặn xoay 3.2.3 Để giữ ổn định dầm, kèo mái có độ mảnh lớn q trình vận chuyển, cẩu lắp cần có biện pháp thi cơng đặc biệt như: Chọn dây cáp chằng có kích thước thích hợp thêm móc phụ dầm để giữ cân tránh dầm bị lệch tâm lật nghiêng gây nên nứt gãy dầm Tốt nên sử dụng hai cần trục có dây cáp chằng thẳng đứng đầu dầm Khi cần thiết phải sử dụng kết cấu phụ kẹp giữ (nẹp ngang), đòn gánh cẩu giàn tăng cứng để chống vặn, xoay Nếu sử dụng giàn tăng cứng để lắp cấu kiện cần thận trọng tháo giàn ra, cho chúng không va vào cấu kiện lắp trước Cần có dây cáp chằng trụ chống tạm thời để cố định dầm có độ mảnh ngang chúng liên kết chắn vào kết cấu 3.3 Lắp sàn 3.3.1 Trước lắp sàn lên dầm phải kiểm tra kết cấu gối đỡ để xác định xem liệu tất kích thước có phù hợp với thiết kế kiểm tra mặt đỡ sàn để đảm bảo độ phẳng nhẵn Chỉ lắp sàn kết cấu chịu lực ổn định liên kết cố định chèn vữa không co mối nối hàn, lắp bu lông liên kết Dầm phải chống đỡ bên theo quy định thiết kế thi công dẫn thiết kế công trình 3.3.2 Trình tự hướng lắp sàn cần ghi rõ thiết kế thi công phải bảo đảm độ ổn định cơng trình, đồng thời bảo đảm khả liên kết với kết cấu chịu lực Diện tích tiếp xúc lên gối tựa phải bảo đảm theo dẫn thiết kế 3.3.3 Các lắp cạnh xảy trường hợp mặt đáy sàn mái không ăn khớp với có chênh lệch độ vồng độ dày Có thể điều chỉnh cơng trường kích chống bên dưới, gia tải phương pháp tương tự để giảm tác động độ vồng khác sai khác theo đường thẳng đứng cấu kiện lắp cạnh trước liên kết cấu kiện đổ lớp bê tông bù mặt sàn Kiểm tra, nghiệm thu công tác lắp ghép 4.1 Việc kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn cần thực yêu cầu sau:  Các cấu kiện phải nghiệm thu theo TCVN 9114-2012 trước tiến hành lắp dựng;  Đánh giá chất lượng công tác lắp ghép;  Kiểm tra mức độ hồn thành cơng trình (hay hạng mục cơng trình) sau lắp ghép xong khả tiến hành thi công công việc tiếp theo;  Kịp thời sửa chữa sai sót q trình lắp ghép 4.2 Cần tiến hành kiểm tra nghiệm thu vấn đề sau đây:  Mức độ xác việc lắp ghép cấu kiện, độ kín khít chỗ tiếp giáp cấu kiện với với gối đỡ; dung sai thực tế so với dung sai cho phép; độ vồng cấu kiện, độ phẳng đáy sàn, chênh lệch mép sàn cạnh nhau…, công tác chống đỡ cấu kiện;  Sự nguyên vẹn cấu kiện phận lắp ghép;  Việc thực yêu cầu đặc biệt khác thiết kế 4.3 Không tiến hành triển khai công tác lắp ghép chưa có kết luận cho phép thi cơng tiếp tư vấn giám sát 4.4 Sai lệch cho phép lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn không vượt trị số quy định thiết kế Nếu thiết kế không quy định sai lệch cho phép mức cho phép lắp ghép khơng vượt trị số Bảng Bảng - Sai lệch lắp ghép cho phép Tên tiêu Mức cho phép (mm) Sai lệch cao độ mặt cột vai cột (kể nhà nhiều tầng) 10 Sai lệch độ thẳng đứng đầu cột, không lớn 0,10 % x h 12 Sai lệch trục đầu dầm Ghi h = chiều cao cột ± 10 Sai số cao độ mặt dầm làm gối đỡ sàn + 5, - 15 Độ không thẳng đứng thành dầm 1,0 % x h Sai lệch độ dài gối đỡ (hướng chiều dài dầm) ± 15 Sai lệch bề rộng gối đỡ (hướng chiều ngang dầm) ± 10 Sai lệch độ dài gối đỡ sàn (hướng chiều dài tấm) ± 15 Chiều cao mặt sàn gối đỡ: + Sàn có đổ bù + Sàn không đổ bù ± 15 ±5 10 Chênh lệch đáy hai sàn cạnh nhau, không lớn L/2000 10 h = chiều cao dầm L = chiều dài sàn 11 Khe hở liên kết sàn: + Sàn dài tới 10 m + Sàn dài tới 15 m + Sàn dài 15 m 10 max = 12 Đổ lớp bê tông bù mặt sàn lắp ghép 5.1 Sau lắp ghép sàn, phải chống đỡ dầm sàn theo quy định thiết kế thi công, hiệu chỉnh độ vồng độ chênh lệch mép cạnh nhau, nêu điều 4.4 tư vấn giám sát chấp thuận nghiệm thu trước tiến hành đổ lớp bê tông mặt sàn 5.2 Việc đổ lớp bê tơng mặt sàn cho tồn sàn sau lắp ghép xong sau lắp số khoang sàn để tạo độ ổn định cho kết cấu cơng trình thiết kế quy định Trường hợp khơng có quy định thiết kế, thực theo biện pháp tổ chức thi công phê duyệt 5.3 Độ dày cường độ lớp bê tông đổ bù phải tuân theo yêu cầu thiết kế Vật liệu sử dụng cho bê tông đổ chỗ phải tuân theo yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn hành 5.4 Khi lắp cốt thép liên kết mối nối, thép mô men âm đầu sàn lưới thép không uốn ngang thép chờ mặt dầm thép chờ sẵn sàn lắp ghép để bảo đảm liên kết tốt lớp bê tông đổ bù cấu kiện lắp ghép Các chi tiết hàn mối nối phải kiểm tra nghiệm thu theo quy định hành 5.5 Công tác thi công, kiểm tra chất lượng nghiệm thu lớp bê tông đổ bù mặt sàn thực theo Điều 4, 5, 6, TCVN 4453: 1995 5.6 Đối với sàn nhà nhiều tầng, việc chống đỡ tầng sau tháo giáo chống tầng phải đảm bảo lớp bê tông đổ bù đạt 70 % cường độ thiết kế Việc chất tải để thi công tầng phải quy định chặt chẽ thiết kế thi công kỹ sư thiết kế kiểm tra, chấp thuận Hồ sơ nghiệm thu kết cấu bê tơng lắp ghép gồm có:  Chứng xuất xưởng cấu kiện đúc sẵn;  Các văn xác định chất lượng, nguồn gốc xuất xứ vật liệu xây dựng như: vữa không co, bê tông chèn, que hàn, sơn chống gỉ, cốt thép, bê tông đổ bù, vật liệu khác sử dụng cơng trình;  Biên nghiệm thu cấu kiện lắp ghép;  Bản vẽ hồn cơng lắp cấu kiện, ghi rõ sai lệch thực tế so với thiết kế;  Biên vẽ thay đổi thiết kế;  Sơ đồ kiểm tra trắc đạc cơng trình;  Sổ "Nhật ký thi cơng cơng trình"  Biên nghiệm thu cơng tác khuất (nếu có);  Kết thí nghiệm chất lượng mối hàn bê tông chèn mối nối;  Biên liệt kê chứng chỉ, trình độ tay nghề công nhân tham gia lắp ghép;  Các chứng kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào Người soạn thảo: Nguyễn Tất Thắng Người thẩm định: Hội đồng Công ty Xây dựng Người phê duyệt: Phạm Văn Khương ... bê tông đổ bù đạt 70 % cường độ thi t kế Việc chất tải để thi công tầng phải quy định chặt chẽ thi t kế thi công kỹ sư thi t kế kiểm tra, chấp thu n Hồ sơ nghiệm thu kết cấu bê tơng lắp ghép gồm... cấu cơng trình thi t kế quy định Trường hợp khơng có quy định thi t kế, thực theo biện pháp tổ chức thi công phê duyệt 5.3 Độ dày cường độ lớp bê tông đổ bù phải tuân theo yêu cầu thi t kế Vật... cấu kiện phải kiểm tra, nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thu t sau:  Cường độ bê tông sản phẩm xuất xưởng phải phù hợp với quy định thi t kế, trường hợp thi t kế không quy định cần phải lớn 80 % cường
- Xem thêm -

Xem thêm: 005 quy trinh thi cong nghiem thu cong tac ghep cau kien BTCT duc san 21 05 2014 , 005 quy trinh thi cong nghiem thu cong tac ghep cau kien BTCT duc san 21 05 2014

Từ khóa liên quan