Nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

229 150 0
  • Loading ...
1/229 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:39

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG HÀ PHÚ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG HÀ PHÚ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ : PGS.TS BÙI NHẬT QUANG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tôi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Tác giả luận văn Đặng Hà Phú Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực nghiên cứu đề tài, tơi nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành luận văn Lời đầu tiên, tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Bùi Nhật Quang, Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Phi Trung Đông trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tôi xin cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cơ giáo Trường Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường; Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê, UBND xã, thị trấn huyện Vĩnh Tường tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực luận văn địa phương Tôi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả luận văn Đặng Hà Phú Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Đóng góp đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Một số khái niệm cán bộ, công chức cấp xã 1.1.1 Chính quyền cấp xã hệ thống quyền địa phương 1.1.2 Khái niệm cán cấp xã 1.1.3 Khái niệm công chức cấp xã 1.1.4 Khái niệm lực 1.1.5 Nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức cấp xã 1.1.6 Vị trí, vai trò cán bộ, công chức cấp xã 11 1.1.7 Đặc điểm cán bộ, công chức cấp xã 14 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.1.8 Tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã 15 1.1.9 Những nhân tố ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 20 1.2 Cơ sở thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 26 1.2.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 26 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã yêu cầu khách quan, cấp bách 32 1.2.3 Kinh nghiệm công tác CBCC cấp xã số địa phương 37 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 46 2.2 Phương pháp nghiên cứu 46 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 46 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 47 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 47 2.3 Các hoạt động nhằm nâng cao lực đội ngũ cán công chức cấp xã 48 2.3.1 Số lượng cấu cán bộ, công chức cấp xã 48 2.3.2 Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 49 Chương 3: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN VĨNH TƯỜNG GIAI ĐOẠN 2010-2013 55 3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Vĩnh Tường 55 3.1.1 Vị trí địa lý 55 3.1.2 Địa hình 56 3.1.3 Khí hậu thủy văn 56 3.1.4 Tài nguyên đất 57 3.1.5 Tài nguyên nước 57 3.1.6 Môi trường 58 3.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 58 3.2.1 Những thành tựu kinh tế đạt 58 3.2.2 Thực trạng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu 60 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.3 Đặc điểm văn hóa xã hội 61 3.2.4 Đặc điểm Y tế 62 3.2.5 Giáo dục đào tạo 62 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.6 Kết cấu sở hạ tầng kỹ thuật 62 3.3 Một số sách cán bộ, công chức cấp xã 64 3.3.1 Về chế độ tiền lương, phụ cấp sách đãi ngộ 64 3.3.2 Về sách đào tạo, bồi dưỡng 67 3.3.3 Về công tác thi đua, khen thưởng 68 3.3.4 Về công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển 69 3.4 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Vĩnh Tường 70 3.4.1 Trình độ chun mơn 72 3.4.2 Lý luận trị 73 3.4.3 Chia theo nhóm tuổi 75 3.5 Đánh giá chung đội ngũ CBCC cấp xã huyện Vĩnh Tường 76 3.5.1 Một số ưu điểm 76 3.5.2 Một số hạn chế, tồn 78 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu 81 3.6 Một số nhân tố ảnh hưởng đến lực đội ngũ CBCC cấp xã huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 82 3.6.1 Nhóm nhân tố đảm bảo lợi ích vật chất CBCC cấp xã 82 3.6.2 Nhóm nhân tố liên quan đến công tác cán 85 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2014-2020 88 4.1 Quan điểm, mục tiêu phương hướng nâng cao lực đội ngũ CBCC cấp xã huyện Vĩnh Tường từ đến năm 2020 88 4.1.1 Quan điểm, mục tiêu 88 4.1.2 Phương hướng xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 92 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.2 Một số giải pháp nâng cao lực đội ngũ CBCC cấp xã huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 95 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Đổi nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cấp xã; xây dựng kế hoạch, quy hoạch, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ công chức xã, thị trấn; kiên xử lý cơng chức trì trệ, khơng hồn thành nhiệm vụ, kịp thời thay thế, luân chuyển mạnh dạn đề bạt cơng chức trẻ có lực, đủ sức đảm đương nhiệm vụ theo yêu cầu Xây dựng quy chế tăng cường công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức cấp huyện làm việc xã, thị trấn cán bộ, công chức cấp xã lên làm việc huyện; thực tốt quy định chuyển cán cấp xã thành công chức cấp xã, bước khắc phục tình trạng kép kín, cục địa phương, tạo động lực cho cán bộ, cơng chức tích cực làm việc, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, vừa củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị sở vừa tạo liên thông đội ngũ cán bộ, công chức cấp Xây dựng thực tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ quy hoạch, gắn với sử dụng, với ngạch chức danh công chức, trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kinh nghiệm giải tình theo chức danh cơng chức cụ thể Cụ thể hóa quy định Trung ương áp dụng vào tình hình cụ thể địa phương để hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với tổ chức hệ thống trị sở, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng hiệu hoạt động Ủy ban nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu công tác đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Đổi mạnh mẽ, cách đồng tác phong tư làm việc tổ chức Đảng, quyền, mặt trận đoàn thể nhân dân sở; kiên loại trừ tư tưởng cục bộ, không ủng hộ mới, chậm chuyển biến, đổi phong cách lãnh đạo nề nếp làm việc trì trệ đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Tăng cường thực tốt công tác Thanh tra công vụ để hạn chế tiêu cực hoạt động công vụ đội ngũ cán bộ, cơng chức Ủy ban Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ nhân dân cấp xã, nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trách nhiệm cán bộ, công chức thi hành công vụ, giúp đội ngũ cán bộ, công chức sở hình thành đạo đức cơng vụ, thực tốt quy tắc ứng xử thực thi cơng vụ Tóm lại, nguồn nhân lực yếu tố định phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Do đó, để thực thắng lợi mục tiêu chiến lược nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa cần nhận thức cách sâu sắc, đầy đủ giá trị to lớn có ý nghĩa định nhân tố người, chủ thể sáng tạo, “nguồn tài ngun” vơ giá, vơ tận đất nước; phải có cách nghĩ, cách nhìn vai trò động lực mục tiêu người nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; từ xây dựng chương trình, kế hoạch chiến lược phát triển nguồn lực phù hợp, phát huy tối đa nhân tố người, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, đại hóa, thúc đẩy q trình đổi toàn diện đất nước Qua nhiều năm thực đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng nâng lên trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, cơng chức số nơi chưa đồng đều, xã, thị trấn Một số người chậm đổi phong cách làm việc; giao tiếp, ứng xử với nhân dân có lúc, có nơi chưa chu đáo, thiếu tế nhị Đó vấn đề UBND huyện Vĩnh Tường khắc phục thời gian tới để xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức nói chung cán bộ, cơng chức cấp xã nói riêng có phẩm chất trị tốt, trình độ chun mơn nghiệp vụ giỏi, có tinh thần trách nhiệm tận tuỵ phục vụ nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Trước yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Việc nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm thực nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm giao trình xây dựng hành chun nghiệp, đại đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân cần thiết Quá trình đổi đất nước đặt yêu cầu, đòi hỏi phải đổi tổ chức phương thức hoạt động, lực hiệu máy nhà nước từ Trung ương đến cấp sở Một vấn đề cốt lõi đặt lên hàng đầu xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất lực công tác để họ thực trở thành "công bộc" dân, đáp ứng yêu cầu ngày cao phát triển đất nước Để xây dựng hệ thống trị cấp sở vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, cần xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có chất lượng tốt, động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, lực, phương pháp, phong cách công tác tốt Tuy nhiên, thực tế cho thấy đội ngũ CBCC cấp xã nhiều bất cập, trình độ, lực chưa tương xứng với vị trí vai trò nhiệm vụ giao giai đoạn Điều chứng minh qua thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Vĩnh Tường phân tích Những hạn chế trình độ, lực cơng tác, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật… đội ngũ CBCC cấp xã huyện đặt yêu cầu thiết phải sớm có chế giải đồng toàn diện nhằm kiện toàn đội ngũ để đảm bảo trọng trách quyền địa phương Vĩnh Tường huyện nông tỉnh Vĩnh Phúc, dân số đông, số hộ nghèo cận nghèo lớn; đời sống cán bộ, công chức nhân dân nhiều khó khăn; trụ sở, điều kiện, trang thiết bị phục vụ làm việc thiếu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thốn, lạc hậu; chất lượng cán bộ, CBCC sở chưa đáp ứng yêu cầu Nghị Đại hội Đảng huyện Vĩnh Tường lần thứ XXIV đề mục tiêu: "Đưa Vĩnh Tường phát triển toàn diện với tốc độ nhanh bền Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vững Chăm lo ngày tốt đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân nhằm sớm hòa nhập lộ trình đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố vào năm 20 kỷ XXI" Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nặng nề đó, đòi hỏi phải xây dựng, kiện tồn đội ngũ cán nói chung, đặc biệt đội ngũ CBCC cấp xã nói riêng đảm bảo tiêu chuẩn phẩm chất trị; đạo đức cách mạng; kiến thức, lực, trình độ sức khỏe; đủ số lượng; đồng cấu; đảm bảo chuyển tiếp liên tục vững vàng hệ cán Để xây dựng, kiện toàn đội ngũ CBCC cấp xã huyện Vĩnh Tường đáp ứng yêu cầu nêu trên, luận văn sở phân tích thực trạng, rõ bất cập, hạn chế đội ngũ CBCC cấp xã huyện Vĩnh Tường đề xuất giải pháp Tuy nhiên, để nghiên cứu lực đội ngũ CBCC cấp xã giai đoạn, lĩnh vực, địa phương cần có nghiên cứu với nhiều góc độ, khía cạnh khác đầy đủ Chính vậy, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, bất cập, tác giả mong nhận dẫn góp ý quý thầy, cơ, nhà nghiên cứu, đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã huyện bạn đồng nghiệp để đề tài luận văn góp phần nhỏ bé vào q trình xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã, huyện Vĩnh Tường đáp ứng ngang tầm với nhiệm vụ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Đảng tỉnh Vĩnh Phúc (2013), Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 31/7 thực Kết luận số 64-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (2013), Kết luận số 64KL/TW ngày 28/5 số vấn đề tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở, Hà Nội Ban Tổ chức Trung ương (2003), Hướng dẫn số 17-HD/TCTW ngày 23/4, công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Ban Tư tưởng văn hoá (2006), Chuyên đề nghiên cứu đại hội X Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV, ngày 10/6 việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường (2012), Niên giám thống kê Chính phủ (1975), Nghị định số 130/CP, ngày 20/6 bổ sung sách, chế độ ngộ cán xã, Hà Nội 10 Chính phủ (2003), Nghị định số 114/2003/NĐ-CP, ngày 10/10 cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội 11 Chính phủ (2003), Nghị định số 121/2003/N Đ-CP, ngày 21/10 chế độ sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội 12 Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10 chức danh, số lượng, số chế độ sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn,và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 13 Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12 công chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 20112020, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11 BCT công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Quyết định số 67-QĐ/TW, ngày 7/4 BCT ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khoá X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị số 22-NQ/TW, ngày 2/2 Nghị Hội nghị lần thứ BCHTW khóa X nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCS Đảng chấp lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Hà Nội 22 Học viện Chính trị quốc gia (2006), Giáo trình xây dựng Đảng, (hệ cử nhân trị), Nxb Lý luận trị, Hà Nội 23 Huyện ủy Vĩnh Tường (2010), Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010-2015 24 Hồ Chí Minh (1974), Về cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội 25 Một số quy định pháp luật cán bộ, cơng chức (2004), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 27 Phòng Tài - Kế hoạch (2010), Quy hoạch tổng thể KT-XH huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 28 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2008), Luật cán bộ, cơng chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức HĐND-UBND, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Quốc Hội (1992), Hiến Pháp nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Tạp chí quản lý Nhà nước, số 112 tháng - 2005 32 Thủ tướng Chính phủ (2004), Quy định số 03/2004/QĐ-TTg, ngày 17/01 quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán chủ chốt cấp xã đến năm 2010 33 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2003), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 UBND huyện Vĩnh Tường (2011), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2011-2020 35 UBND huyện Vĩnh Tường (2013), Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 18/1/2013 kết thực kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 36 UBND huyện Vĩnh Tường (2013), Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 15/3/2013 thống kê đất đai năm 2012 37 Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường (2014), Đề án “Kiện toàn tổ chức máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan hành chính, đơn vị nghiệp huyện Vĩnh Tường từ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” 38 V.I.Lênin (1975), Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 39 Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 40 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hố Thơng tin, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC A BẢNG HỎI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC: Họ tên:……………………… Chức vụ:……………………………………………………………… Quê quán: Ngày, tháng, năm tuyển dụng (bầu cử): I Thông tin chung: Tuổi:……… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn chuyên môn Chưa tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp PTTH Đã qua đào tạo sơ cấp trung học chuyên nghiệp Cao đẳng, đại học Trên đại học Ngành nghề đào tạo?…………………………… ……… II Thông tin thực trạng chế độ tền lương, chế độ đãi ngộ 1.Xin ông bà cho biết mức độ hài lòng chế độ sách lương , phụ cấp khoản lương cán bộ, công chức nay: Mức độ hài lòng Đánh dấu (x) Hài lòng Tạm hài lòng Khơng hài lòng Xin ơng bà cho biết mức độ hài lòng chế độ sách đãi ngộ cán bộ, công chức nay: Mức độ hài lòng Đánh dấu (x) Hài lòng Tạm hài lòng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Khơng hài lòng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Đánh giá ông bà với công việc Đánh giá ông bà với công việc Phù hợp với mong muốn ông bà Phù hợp với lực Chưa phù hợp với mong muốn ông bà Chưa phù hợp với lực Mức Mức Mức Mong muốn ông bà sách tiền lương sách đãi ngộ(có thể lựa chọn nhiều phương án) STT Mong muốn Tăng hệ số lương Tăng mức phụ cấp Lương trả theo lực vị trí việc làm Lương trả theo cấp đào tạo Có hội thăng tiến Chế độ đãi ngộ tốt Được đào tạo bồi dưỡng thường xuyên kiến thức chuyên môn □ Ý kiến khác ông/bà ………………………………………………… …… ……………………………………………………………………… … XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG (BÀ)! Ngày tháng năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... nhằm nâng cao lực đội ngũ cán công chức cấp xã 48 2.3.1 Số lượng cấu cán bộ, công chức cấp xã 48 2.3.2 Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 49 Chương 3: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG... HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG HÀ PHÚ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10... lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, từ đề xuất số giải pháp, kiến nghị để nâng cao lực công tác Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Vĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc , Nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn