TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN 175

56 72 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC     KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN 175 Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỒNG NGÂN Niên khóa: 2006-2010 Tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC     KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN 175 Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS BS VŨ BẢO CHÂU NGUYỄN HOÀNG NGÂN Tháng năm 2010 LỜI CẢM ƠN   Em xin bày tỏ lòng cảm ơn thầy TS Vũ Bảo Châu tận tình hướng dẫn, bổ sung cho em kiến thức giúp em hoàn thành tốt đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô, anh chị môn công nghệ sinh học, trường Đại Học Nơng Lâm tận tình dạy, truyền đạt cho em kiến thức bổ ích, tạo điều kiện thuận lợi giúp em suốt thời gian học tập trường Em xin cảm ơn cô chú, anh chị làm việc bệnh viện 175 hổ trợ cho em suốt trình làm việc Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn đến ba mẹ người nuôi dạy dành cho tất điều tốt đẹp sống Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp DH06SH, bạn động viên giúp đỡ em hoàn thành đề tài i   TÓM TẮT   Viêm đường tiết niệu xâm nhập vi khuẩn vào phận đường tiết niệu Tác nhân gây nhiễm khuẩn vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng Nhưng nhiễm khuẩn tiết niệu vi khuẩn thường gặp Những nghiên cứu gần cho thấy bệnh nhân bị nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh viện thường vi khuẩn gây bệnh hội đề kháng cao với kháng sinh gây dẫn đến việc điều trị phức tạp Xuất phát từ thực tế đó, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu nguyên gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu tìm hiểu khả đề kháng kháng sinh vi khuẩn Chúng tiến hành phương pháp nghiên cứu tiến cứu, hồi cứu, mô tả cắt ngang mẫu bệnh phẩm Theo kết nghiên cứu 125 bệnh nhân đến khám điều trị bệnh viện 175 chuẩn đoán lâm sàng viêm đường tiết niệu tỷ lệ nhiễm khuẩn chung hai giới nam nữ 34,4% Trong đó, tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu nữ 37,5% cao so với nam 32,4% Tác nhân gây nhiễm khuẩn tiết niệu thường gặp Staphylococcus (29,54%), E coli (25%), Acinetobacter (15,9%) Những vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu nói chung đề kháng cao loại kháng sinh thông dụng Một số kháng sinh bị vi khuẩn đề kháng cao 80% lincomycin, erythromycin, trimethoprin-sulfamethoxazole Một số kháng sinh tác dụng tốt vi khuẩn vancomycin, methicillin, meropenem, imipenem ii   SUMMARY     Topic name: “ Understand the origin and antibiotic resistance of bacteria causing urinary tract infections in 175 hospitals” A urinary tract infection (UTI) is a bacterial infection that affects any part of the urinary tract Although urine contains a variety of fluids, salts, and waste products, it does not usually have bacteria in it When bacteria gets into the bladder or kidney and multiply in the urine, they may cause a UTI The recent studies showed that patients with urinary tract infections usually caused by hospital bacteria resistant high chance to cause antibiotic treatment led to very complex Departing from that practice, we conducted this research project aims to: Find out the root cause of urinary tract infections and read the antibiotic resistance of these bacteria then find effective treatments The results of our study, the rate of infection was common in both men and women up 43/125 patients 34.4% rate In particular, the rate of urinary tract infections in women is 37.5% higher than the 32.4% male Causes mainly infections of bacteria such as Staphylococcus (29.54%), E coli (25%), Acinetobacter (15.9%) The bacteria that cause urinary tract infections in general highly resistant to antibiotics iii   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT ii  SUMMARY iii  MỤC LỤC iv  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi  DANH SÁCH CÁC BẢNG vii  DANH SÁCH CÁC HÌNH viii  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2  2.1 Sơ lược nhiễm khuẩn tiết niệu 2  2.3.1 Tụ cầu ( Staphylococci) 4  2.3.2 Streptococcus 6  2.3.3 Enterobacteriaceae (họ vi khuẩn đường ruột) 8  2.3.4 Acinetobacter sp 11  2.4.1 Lịch sử kháng sinh 13  2.4.3 Phân loại kháng sinh 15  2.4.4 Sự đề kháng kháng sinh vi khuẩn 15  2.4.5 Tình hình đề kháng kháng sinh 18  2.4.7 Kháng sinh đồ 19  2.5 Chẩn đoán 20  Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21  3.1 Thời gian địa điểm đối tượng nghiên cứu 21  3.2.1.1 Môi trường nuôi cấy 21  3.2.1.2 Môi trường làm kháng sinh đồ MHA 22  3.2.1.3 Đĩa kháng sinh 22  iv   3.2.3 Trang thiết bị 26  Phương pháp nghiên cứu 26  3.4.3 Kỹ thuật nuôi cấy định lượng 27  3.4.4 Kỹ thuật cấy phân lập 28  3.4.5 Kỹ thuật định danh 29  3.4.5.1 Định danh sơ 29  3.4.5.2 Định danh môi trường Uri Select 30  3.4.6 Kỹ thuật kháng sinh đồ 31  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35  4.1 Tình hình nhiễm khuẩn tiết niệu 35  4.1.1.Tình hình nhiễm khuẩn tiết niệu chung 35  4.1.2.Phân bố nhiễm khuẩn tiết niệu theo giới tính 35  4.1.3 Tỷ lệ nhiễm khuẩn theo lứa tuổi 36  4.1.4 Tác nhân nhiễm khuẩn tiết niệu 37  4.3. Khả đề kháng kháng sinh vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu 38  4.3.1 Khả đề kháng kháng sinh vi khuẩn Gram dương 38  Chương KẾT QUẢ VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết 42  5.1 Đề nghị 42    v   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT   BA: Blood Agar BHI: Brain Heart Infusion E Coli: Escherichia coli n : Số lượng p: Xác suất μm: µl: Microlit µg: Microgam (+): Dương tính 10 (-): Âm tính 11 PABA: Para Amino Benzoic Acid 12 PBPs: Penicillin Binding Proteins 13 MHA: Muller Hilton Agar 14 R: Resistant (đề kháng) 15 S: Susceptible (nhạy cảm) 16 S Epidermidis: Staphycoccus epidermidis 17 K Pneumoniae: Klebsiella pneumonia 18 WHO: World Health Organization 19 UTI: Urinary tract infection Micromet vi   DANH SÁCH CÁC BẢNG   Bảng 4.1 Tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu chung 35 Bảng 4.2 Tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu theo giới tính 36 Bảng 4.3 Tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu theo lứa tuổi 37 Bảng 4.4 Tác nhân gây nhiễm khuẩn tiết niệu 39 Bảng 4.5 Tỷ lệ đề kháng kháng sinh vi khuẩn Gram dương 41 Bảng 4.6 Tỷ lệ đề kháng kháng sinh vi khuẩn Gram âm 43 vii   DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Staphylococcus epidermidis mơi trường Uri Hình 2.2 Enterococcus faecalis môi trường BA Hình 2.3 E coli môi trường Uri 10 Hình 2.4 K.pneumonia mơi trường Uri 11 Hình 2.5 Acinetobacter Sp mơi trường BA 13 Hình 2.6 Các chế đề kháng kháng sinh vi khuẩn 20 Hình 3.1 Sơ đồ nghiên cứu…………………………………………………………… 27 Hình 3.2 Sơ đồ quy trình cấy định lượng nước ………………………………………….28 Hình 3.3 Quy trình nhuộm Gram 30 Hình 3.4 Một số khuẩn lạc môi trường Uri Select4 33 Hình 3.5 Kết kháng sinh đồ MHA 34 viii   Sự khác biệt độ tuổi 15-50 tuổi độ tuổi sinh sản nên có biến đổi mặt cấu trúc, nơi tiết hệ tiết niệu sinh dục Chính thay đổi dẫn đến biến đổi mơi trường vùng tiết niệu – sinh dục, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào gây bệnh Đồng thời, việc quan hệ tình dục tạo điều kiện cho xâm nhập, phát triển gây bệnh vi khuẩn từ dẫn đến nhiễm khuẩn Phụ nữ độ tuổi cao dễ bị nhiễm khuẩn phụ nữ mãn kinh bị khơ màng nhày thiếu hụt estrogen làm thay đổi tế bào âm hộ vi khuẩn Lactobacillus bị giảm làm nồng độ acid giảm theo, tạo điều kiện cho vi khuẩn hội phát triển Đồng thời, tác nhân gây viêm phát triển nhanh khan Doderlein vùng âm hộ vũ khí chống lại mầm bệnh 4.1.4 Tác nhân nhiễm khuẩn tiết niệu Bảng 4.4 Tác nhân gây nhiễm khuẩn tiết niệu Vi khuẩn Số lượng Tỷ lệ (%) Streptococcus 9,1 Staphylococcus 13 29,54 Acinetobacter 15,9 E coli 11 25 Kleb Pneumonia 13,64 Proteus 6,82 Σ 44 100 P 107 vk/ml Kleb.pneumoniae + tính Trần Thị Nhung Nữ Acinetobacter (S): IPM,FT, MEM (R): AMX, GM, NA, C,PT, CIP, SXT Phan Thanh Danh Nam >105vk/ml E.coli 18 (S):IPM, GM, NA,MEM (R): AMX, CTX, TM, CIP, AN Nguyễn Trọng Chính Nam 45 Âm tính Trần Thi Thảo Nữ 86 >107vk/ml E.coli (S): SXT, C, NA, IPM (R): AMX, CTF, AN, TM, OX, CN Vũ Thị Mơ Nữ 61 (S): IPM, GM, CIP, VA (R): AMX, CFT, CTX, CN, AN, PEI, OX Chem Saro Nam 65 Âm tính Nguyễn Thị Hải Vân Nữ 40 Âm tính Nguyễn Thị Nhỏ Nữ 79 Âm tính Trần Ngọc Phi Nữ 31 Âm tính 10 Nguyễn Văn Thế Nam 34 >104 vk/ml E.coli (S): IMP, GM, NA, CIP, MEM (R): AMX, PIP, CEF, CN, TM, AN 11 Lê Đình Thanh Nam 22 Âm tính 12 Đồn Trung Tuyển Nam 78 Âm tính 13 Ngơ Thị n Nữ 36 Âm tính 14 Vũ Quang Vinh Nam 31 >105vk/ml E.coli 44   (S): NA, FT, IMP, CIP (R): GM, SXT, PT 15 Nguyễn Thị Bích Hằng Nữ 42 Âm tính 16 Trần Quốc Hiếu Nam 16 Âm tính 17 Lê Xuân Ánh Nữ 40 >105vk/ml Enterococcus faecalis (S): VA, SXT, Methicillin (I): L (R): CTX, AN, CIP, SXT, TE, E 18 Vũ Đức Việt Nam >107 vk/ml Stap epidermidis 25 (S): CN, RA, VA, Methicillin (R): OX, P, TM, GM, PT, PEF, FT, VA 19 Đinh Văn Nhọt Nam 59 Âm tính 20 Nguyễn Đức Đối Nam 47 Âm tính 21 Nguyễn Thị Vĩnh Nữ 31 >105vk/ml Stap epidermidis (S): CN, CIP, GM, VA, RA, E (R): P, OX, K, PEF, FT, TM 22 Lương Ngọc Hùng Nam 37 Âm tính 23 Võ Văn Bòn Nam 64 >106vk/ml Acinetobacter (S): IPM, MEM (R): AMX, CFT, TM, AN, GM, NA, CIP 24 Sek Phat Nam >105vk/ml Staph.epidermidis 49 (S): RA, VA, CIP, CTX (I): AM, VA; (R): OX, CN, CTX, GM 25 Nguyễn Hưng Thiện Nam >106vk/ml Acinetobacter 77 (S): IPM, AN, GM, β-Latamase (R): AMX, PIP, CFT, CTX, CN, TM, CIP, NA 26 Phạm Thị Na Nữ >105vk/ml E.coli 45 (S): AMX, IMP, NA, CIP, MEM (R): CTX, CN, TM, GM, AN 27 Lê Văn Thành Nam 25 Âm tính 28 Trần Hồi Anh Nam 24 Âm tính 29 Nguyễn Đức Thuận Nam 56 Âm tính 45   30 Nguyễn Văn Bòn Nam >106vk/ml Proteus 74 (S): VA (R): AM, PIP, CFT, CTX, CN, TM, NA, PEF, CIP 31 Trần Văn Đức Nam 48 Âm tính 32 Phạm Thị Hải Nữ 56 Âm tính 33 Đinh Văn Nhợi Nam 59 Âm tính 34 Hương Hoa Nữ 51 Âm tính 35 Hồng Thị Mẫn Nữ 79 Âm tính 36 Nguyễn Phúc Loan Nữ 25 >105vk/ml Staph.epidermidis (S): CIP, VA, (I): GM (R): OX, VA, RA, CN 37 Võ Tấn Tài Nam >104vk/ml Acinetobacter 77 (S): IPM, AN (I): GM (R): SXT, L, E 38 Nguyễn Đức Đối Nam >104vk/ml Staph epidermidis 47 (S): CIP, E, RA, VA, Methicillin (R): GM, OX, L, TM 39 Phạm Thị Thu Hoài Nữ 34 Âm tính 40 Nguyễn Thị Kim Vân Nữ 30 >103vk/ml Strep.agalactiae (S): E, VA, CTX, CIP (R): AMP, CFT, L, T, KA, S, GM 41 Nguyễn Văn Minh Nam >104vk/ml Staph epidermidis 45 (S): GM, VA, CTX, CIP, β-Latamase (R): OX, TM, RA, L, E 42 Tăng Đạt Nam 56 Âm tính 43 Phạm Đức Hạnh Nữ 20 Âm tính 44 Lê Văn Thạch Nam 23 >104vk/ml Staph.epidermidis (S): RA, VA, Methicillin (I): GM, CTX; (R): OX, RA, TM, P 45 Lê Văn Thạch Nam >104vk/ml Staph.epidermidis 23 (S): RA, VA, CTX, CIP 46   (I): GM, CTX (R): P, OX, TM, E 46 Hồng Phi Hùng Nam 36 Âm tính 47 Nguyễn Thị Vy Nữ 25 Âm tính 48 Hồ Văn Hanh Nam 51 Âm tính 49 Vương Thị Hà Thủy Nữ 24 Âm tính 50 Hồ Thị Cúc Nữ 77 >107vk/ml Kleb.pneumoniae (S): CIP, IPM, MEM, AN, β-Latamase (I): CT, NA (R): SXT, CTX 51 Đinh Văn Nhợi Nam >104vk/ml E.coli 68 (S): IPM, AN, CTX, β-Latamase (R): AMX, CTX, NA, CIP 52 Nguyễn Thị Thùy Hoa Nữ 29 Âm tính 53 Lê Văn Thành Nam 49 >105vk/ml Staph epidermidis (S): RA, CIP, CTX (I): VA (R): CTX, GM, CIP, OX 54 Vũ Bá Vượng Nam >105vk/ml E.coli 61 (S): IPM, MEM, β-Latamase (I): AN (R): CIP, NA, SXT, GM 55 Nguyễn Văn Liễu Nam 70 Âm tính 56 Nguyễn Đức Đối Nam 47 Âm tính 57 Lương Ngọc Hùng Nam 37 Âm tính 58 Nguyễn Thị Kim Nữ 24 >105vk/ml Enterococci faecalis Chung (S): VA, CTX (R): AMP, GM, OX, L, E 59 Nguyễn Văn Linh Nam 52 Âm tính 60 Nguyễn Bảo Trung Nam 20 Staph epidermidis (S): OX, RA, VA, CTX, Cefalexim (I): GM, VA (R): E, CIP, CN, CTX, SXT 61 Đường Công Luận Nam 57 Âm tính 47   62 Nguyễn Xuân Nghiêm Nam 44 Âm tính 63 Trần Canh Nam 62 >105vk/ml Staph.epidermidis (S): VA, Cefalexim, (R): P, OX, GM, RA, E, TM 64 Vũ Thúy Hòa Nữ 54 Âm tính 65 Nguyễn Trọng Sáu Nam 56 Âm tính 66 Thân Ngọc Hướng Nữ 48 Âm tính 67 Trần Canh Nam 62 >104vk/ml Kleb pnemoniae (S): IPM, MEM, AN, (R): AMX, GM, CIP, OX, CTX 68 Bùi Huy Trung Nam 28 Âm tính 69 Trần Thị Vân Nữ 71 Âm tính 70 Phạm Văn Tú Nam 73 >103vk/ml Acinetobacter.sp (S): IPM, NA, CIP, β-Latamase (I): AN, GM (R): CTX, TM, AMX 71 Lý Thị Dùng Nữ 73 Âm tính 72 Trần Nguyên Thủy Nam 33 Âm tính 73 Đặng Thành Cơng Nam 67 Âm tính 74 Nguyễn Quốc Định Nam 25 Âm tính 75 Dương Thị Trúc Nữ 28 Âm tính 76 Mai Thị Sơn Nữ 50 >105vk/ml Kleb.pneumoniae (S): IPM, CIP (R): AMX, CTX, AN, GM 77 Nguyễn Xuân Hải Nữ 53 E.coli + Acinetobacter.sp (S): IPM, MEM (I): AN (R): GM, CIP, CTX 78 Trần Thị Thanh Bình Nữ >104vk/ml Strep agatatis 38 (S): CIP, SXT, VA, (I): CT (R): OX, L, E, S 79 Lê Việt Hùng Nam 57 Âm tính 48   80 Lê Hồng Tuấn Nam 49 Âm tính 81 Lương Thủy Nguyên Nữ 83 >105vk/ml Staph.epidermidis (S): RA, CIP (R): VA, CTX, GM, OX, E, CN 82 Nguyễn Cơng Nhật Nam 20 Âm tính 83 Ngơ Quang Bình Nam 87 Âm tính 84 Nguyễn Thanh Hải Nam 43 Âm tính 85 Ngơ Văn Nhí Nam 80 Âm tính 86 Lê Thành Cung Nam 63 Âm tính 87 Phan Thanh Nga Nữ 62 Âm tính 88 Phạm Thị Cam Nữ 30 Âm tính 89 Vũ Bá Vượng Nam 62 >104vk/ml Proteus (S): CIP, CTX, GM, AMO, CEF (I): AN 90 Phạm Văn Minh Nam 40 Âm tính 91 Lê Cơng Hồng Nam 85 Âm tính 92 Nguyễn Lương Thăng Nam 46 >104vk/ml E.coli (S): NA, IMP, CTX, AN, CIP, MEM (R): GM, AMX 93 Nguyễn Thanh Hùng Nam >104vk/ml Staph.epidermidis + 27 Enterobacter (S): VA, Mthicillin, CIP (R): GM, CIP, OX, P, E 94 Phạm Văn Minh Nam 40 Âm tính 95 Nguyễn Trọng Hải Nam 30 Âm tính 96 Nguyễn Đức Anh Nam 19 Âm tinh 97 Nguyễn Văn Lộc Nam 71 E.coli (S): MEM, IPM, AN, (R): CIP,GM,NA 98 Phan Văn Trân Nam 51 Âm tính 99 Lê Thị Loan Nữ 35 >105 vk/ml, Kleb.pneumoniae (S): TPM, AN, CIP, CTX, STX, TM, NA (R): AMO, CTR 49   100 Nguyễn Thị Hương Nữ 27 Âm tính Giang 101 Trịnh Xuân Cường Nam 26 Âm tính 102 Hồng Thị Dân Nữ 50 Âm tính 103 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 22 Âm tính 104 Đào Đức Mậu Nam 83 Âm tính 105 Nguyễn Viết Hạnh Nữ 51 >107 vk/ml, Kleb.pneumoniae (S): IMP (I): PT, CIP (R): AMX, PIP, CFT, CTX, CN, TM, AN, T, NA, PEP 106 Trần Thị Phụng Nữ 38 Âm tính 107 Đỗ Thị Lụa Nữ 55 Proteus (S): NA, C, CIP (I): GM, IPM (R): PT, FT, AM 108 Nguyễn Thị Vân Nữ 28 Âm tính 109 Ngơ Nguyễn Minh Lan Nữ 35 Âm tính 110 Chu Kim Thơng Nam 51 Âm tính 111 Dương Hồng Dũng Nam 16 Âm tính 112 Vũ Lưu Minh Khang Nam Âm tính 113 Nguyễn Văn Khuê Nam 44 Âm tính 114 Đặng Bá Khắc Nam 67 Âm tính 115 Dương Thị Cẩm Vân Nữ 19 >105VK/ml Acinetobacter.sp (S): GM, IPM, CIP, β-Latamase (R): AN, SXT, PT, FT 116 Nguyễn Trọng Hải Nam 30 Âm tính 117 Nguyễn Trung Thành Nam 50 Âm tính 118 Hồng Thị Dân Nữ 50 Âm tính 119 Phan Thành Danh Nam 30 >105vk/ml E.coli (S): GM, AN, IPM, SXT, NA, CIP (R): MEM, PT, FT 120 Khuất Đình Liễu Nam 38 Âm tính 121 Đỗ Văn Lương Nam 46 Âm tính 50   122 Phạm Thi Dự Nữ 48 Âm tính 123 Chiêm Thị Tấm Nữ 28 Âm tính 124 Đàm Thị Bổng Nữ 52 Âm tính 125 Đặng Văn Huy Nam 30 Âm tính   51   ... đề kháng kháng sinh vi khuẩn Chúng tiến hành phương pháp nghiên cứu tiến cứu, hồi cứu, mô tả cắt ngang mẫu bệnh phẩm Theo kết nghiên cứu 125 bệnh nhân đến khám điều trị bệnh viện 175 chuẩn đoán... biến tự phát chủ yếu thu nhận gene từ nguồn gốc bên ngồi thơng qua tượng chuyển gene theo chiều ngang Ngoài ra, thay đổi vật chất di truyền đưa đến tượng đề kháng gây nên đột biến tự phát Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN 175 , TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN 175

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn