Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ streptomyces 155 29

56 93 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:25

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI LÊ HỮU NGHỊ GĨP PHẦN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỞNG HỢP KHÁNG SINH NHỜ STREPTOMYCES 155.29 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2013 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỢI LÊ HỮU NGHỊ GĨP PHẦN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH NHỜ STREPTOMYCES 155.29 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS Bùi Quang Phúc ThS Lê Thị Thu Hương Nơi thực hiện: Bộ môn Vi sinh& Sinh học Trường Đại học Dược Hà Nội Viện sốt rét -KST-CT TW HÀ NỢI - 2013 LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Thạc sĩ Lê Thị Thu Hương Tiến sĩ Bùi Quang Phúc đã tận t ình hướng dẫn từ những bước đầu tiên cho đến hoàn thiện khóa luận này Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo , các cán bộ, kỹ thuật viên giảng dạy, công tác tại Bộ môn Vi sinh - Sinh học, Bộ môn Công nghiệp dược trường Đại học Dược Hà Nội, Viện sốt rét KST-CT TW đã giúp đỡ thời gian làm thực nghiệm Cũng nhân dịp này cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà N ội đã dạy dỗ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập tại trường Và cuối cùng là lời cảm ơn gửi tới gia đình và bạn bè đã động viên , giúp đỡ suốt thời gian thực hiện khóa luận Do thời gian làm thực nghiệm cũng kiến thức của bản thân có hạn , khóa ḷn này còn có nhiều thiếu sót Tơi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô , bạn bè để khóa luận được hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15, tháng 5, năm 2013 Sinh viên Lê Hữu Nghị Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Đại cương kháng sinh 1.1.1 Định nghĩa kháng sinh 1.1.2 Phân loại kháng sinh 1.1.3 Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh 1.1.4 Cơ chế tác dụng kháng sinh 1.1.5 Khái niệm tính kháng kháng sinh 1.1.6 Các ứng dụng kháng sinh 1.2 Đại cương xạ khuẩn 1.2.1 Đặc điểm hình thái xạ khuẩn 1.2.2 Phân loại xạ khuẩn 1.2.3 Đặc điểm xạ khuẩn chi streptomyces 1.3 Tuyển chọn, cải tạo bảo quản giống xạ khuẩn 1.3.1 Mục đích 1.3.2 Chọn chủng có HTKS cao phép chọn lọc ngẫu nhiên 1.3.3 Đột biến cải tạo giống 1.3.4 Bảo quản giống xạ khuẩn 1.4 Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.4.1 Khái niệm lên men 1.4.2 Các phương pháp lên men 10 1.4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men 11 1.5 Chiết tách tinh chế kháng sinh từ dịch lên men 11 1.5.1 Mục đích 11 1.5.2 Các phương pháp chiết tách 12 1.6 Bước đầu nghiên cứu cấu trúc kháng sinh 13 1.6.1 Phổ hồng ngoại 13 1.6.2 Phổ tử ngoại 13 1.6.2 Phổ khối 13 1.7 Một số nghiên cứu liên quan 14 1.7.1 Quy định phân tử sinh tổng hợp kháng sinh Streptomyces 14 1.7.2 Một chủng đầy hứa hẹn streptomyces sp với đặc điểm thúc đẩy tăng trưởng quản lý dịch bệnh nông nghiệp 14 1.7.3 Nghiên cứu sản xuất kháng sinh từ S hygroscopius D1.5 15 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Nguyên vật liệu, thiết bị 16 2.1.1 Nguyên vật liệu 16 2.1.2 Máy móc thiết bị 18 2.2 Nội dung nghiên cứu 19 2.2.1 Chọn lọc, cải tạo giống 19 2.2.2 Lên men, chiết tách kháng sinh tối thích 19 2.2.3 Sơ xác định số tính chất kháng sinh thu 20 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 2.3 Phương pháp thực nghiệm 20 2.3.1 Nuôi cấy giữ giống xạ khuẩn 20 2.3.2 Đánh giá hoạt tính kháng sinh phương pháp khuếch tán 20 2.3.3 Sàng lọc ngẫu nhiên 21 2.3.4 Đột biến 22 2.3.5 Lên men chìm tổng hợp kháng sinh 23 2.3.6 Xác định độ bền kháng sinh dịch lên men 24 2.3.7 Chiết kháng sinh từ dịch lên men dung môi hữu 24 2.3.8 Tách thành phần kháng sinh sắc ký lớp mỏng 25 2.3.9 Thu kháng sinh thô phương pháp cất quay 26 2.3.10 Tinh chế kháng sinh thô sắc ký cột 26 2.3.11 Sơ xác định kháng sinh tinh khiết thu 26 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT 27 3.1 Kết sàng lọc ngẫu nhiên 27 3.2 Kết đột biến cải tạo giống lần 27 3.3 Kết đột biến cải tạo giống lần 28 3.4 Kết đột biến cải tạo giống phương pháp hóa học 29 3.5 Kết lên men sinh tổng hợp kháng sinh 30 3.5.1 Kết chọn mơi trường lên men chìm 30 3.5.2 Kết chọn chủng lên men 31 3.6 Kết đánh giá ảnh hưởng pH nhiệt độ đến độ bền kháng sinh dịch lọc 32 3.7 Kết chọn dung môi pH chiết 33 3.8 Kết sắc ký lớp mỏng chọn hệ dung môi 34 3.9 Kết sắc ký cột 34 3.10 Kết đo nhiệt độ nóng chảy biện giải phổ xác định sơ nhóm chức đặc trưng kháng sinh thu 36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADN Acid 2’- deoxyribonucleic CW Thành tế bào- Cell wall DMHC Dung môi hữu ĐB1 Đột biến ĐB2 Đột biến Gr Gram IR Hồng ngoại- Infrared ISP Chương trình Streptomyces quốc tế- International Streptomyces Project KS Kháng sinh MS Phổ khối- Mass Spectrometry MT Môi trường MT2dt Môi trường dịch thể SLNN Sàng lọc ngẫu nhiên TB Tế bào TĐC Trao đổi chất VK Vi khuẩn VSV Vi sinh vật UV Tử ngoại- Ultraviolet DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Phân loại chất kháng sinh dựa theo cấu trúc hóa học Bảng 2.1: Các vi khuẩn kiểm định Bảng 2.2: Các MT nuôi cấy xạ khuẩn Bảng 2.3: Các MT nuôi cấy VSV kiểm định Bảng 2.4: Các dung môi sử dụng Bảng 3.1: Kết thử HTKS sàng lọc ngẫu nhiên Bảng 3.2: Kết thử HTKS đột biến lần Bảng 3.3: Kết thử HTKS đột biến lần Bảng 3.4: Kết thử HTKS đột biến hóa học Bảng 3.5: Kết chọn mơi trường lên men (trên P.mirabilis) Bảng 3.6: Kết chọn chủng lên men chìm Bảng 3.7: Ảnh hưởng pH đến độ bền kháng sinh (trên P.mirabilis) Bảng 3.8: Ảnh hưởng nhiệt độ đến độ bền kháng sinh (trên P.mirabilis) Bảng 3.9: Kết chọn dung môi pH chiết (trên P.mirabilis ) Bảng 3.10: Kết chọn hệ dung môi chạy sắc ký Bảng 3.11: Kết chạy sắc kí cột lần (trên P.mirabilis ) Bảng 3.12: Kết chạy sắc kí cột lần (trên P.mirabilis ) Bảng 3.13: Phổ IR Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Sơ đờ tởng quát sinh tởng hợp sản xuất kháng sinh Hình 2: Khuẩn lạc xạ khuẩn Hình 3: Sơ phân loại xạ khuẩn Hình 4: Đường cong sinh trưởng phát triển xạ khuẩn Hình P1: Thử HTKS phương pháp khối thạch Hình P2: Thử HTKS phương pháp giếng thạch Hình P3: Thử HTKS phương pháp khoanh giấy lọc Hình P4: Phát vết sắc ký phương pháp hình VSV Hình P5: Tinh chế kháng sinh sắc ký cột Hình P6: Phổ tử ngoại kháng sinh Hình P7: Phổ hồng ngoại kháng sinh Hình P8: Phổ khối (MS) Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 32 ĐBHH.19 25,14 1,43 24,73 0,92 Nhận xét: Biến chủng ĐB2.26 có khả sinh tổng hợp kháng sinh tốt nhất, chọn làm chủng lên men chìm lấy dịch cho nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh sau 3.6 Kết đánh giá ảnh hưởng pH nhiệt độ đến độ bền kháng sinh dịch lọc Dịch lọc thử độ bền pH (ở pH 3, 5, 7, 9, 11) độ bền nhiệt (đun sôi cách thủy 30 phút, trực tiếp 10 phút) Kết thể bảng 3.7 3.8 * Ảnh hưởng pH: Kết thể bảng 3.7 Bảng 3.7: Ảnh hưởng pH đến độ bền kháng sinh (trên P.mirabilis) HTKS sau ngày HTKS sau ngày P.mirabilis P.mirabilis Mẫu thử D (mm) s D (mm) s pH 21,36 0,31 21,29 0,28 pH 21,44 0,31 21,45 0,33 pH 21,74 0,25 21,60 0,11 pH 21,31 0,19 21,20 0,14 pH 11 20,69 0,34 19,64 0,09 Nhận xét: Chủng Streptomyces 155.29 bền với pH từ acid đến trung tính, bền với pH base Do bảo quản dịch lọc pH acid trung tính * Ảnh hưởng độ bền nhiệt: Kết thể bảng 3.8 Bảng 3.8: Ảnh hưởng nhiệt độ đến độ bền kháng sinh (trên P.mirabilis) P.mirabilis Thử nghiệm D (mm) s Dịch lọc nhiệt độ thường 21.35 0.28 Dịch lọc đun sôi trực tiếp (10 phút) 21.52 0.18 Dịch lọc đun cách thủy ( 30 phút) 21.18 0.18 33 Nhận xét: Chủng streptomyces 155.29 bền với nhiệt độ, hoạt tính kháng sinh không thay đổi 3.7 Kết chọn dung môi pH chiết Thực chiết dịch lọc với dung môi: ethylacetat, butanol, butylacetat, dichloromethan pH 3, 5, 7, 9, 11 Thử HTKS pha nước pha dung môi phương pháp khoanh giấy lọc Kết trình bày cụ thể bảng 3.9 Bảng 3.9: Kết chọn dung môi pH chiết (trên P.mirabilis ) pH Pha Ethylacetat n-Butanol Butylacetat Chloroform D D D D (mm) 11 s (mm) s (mm) s (mm) s Dung môi 21,28 0,23 21,54 0,31 16,55 0,17 17,61 0,23 Nước 0,00 0,00 0,00 0,00 14,47 0,19 15,59 0,18 Dung môi 21,67 0,17 21,67 0,25 17,23 0,18 17,53 0,26 Nước 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75 0,12 15,61 0,19 Dung môi 21,89 0,14 21,66 0,18 17,36 0,11 16,43 0,08 Nước 0,00 0,00 0,00 0,00 13,95 0,43 14,53 0,41 Dung môi 21,33 0,15 21,56 0,20 15,50 0,20 16,67 0,33 Nước 0,00 0,00 0,00 0,00 14,57 0,42 15,00 0,19 Dung môi 16,62 0,28 16,83 0,17 15,15 0,12 15,29 0,28 Nước 0,00 0,00 0,00 0,00 14,58 0,18 14,49 0,23 Nhận xét: Dung môi Buthylacetat Chloroform không chiết kiệt kháng sinh dịch lọc Dung môi ethylacetal n-butanol chiết kiệt kháng sinh dịch lọc pH khác nhau, HTKS tương đương lựa chọn ethylacetat chiết n-butanol tạo nhiều nhũ tương, làm giảm hiệu suất chiết đáng kể Ngồi ra, n-butanol dung mơi độc so với ethylacetat HTKS chiết pH có giá trị cao Vậy chọn dung môi ethylacetat để chiết chiết pH Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 34 3.8 Kết sắc ký lớp mỏng chọn hệ dung môi Dịch chiết dung môi hữu dùng để chạy sắc ký Tiến hành sắc ký lớp mỏng, thử triển khai với hệ dung môi Phát vết hình VSV (Vi khuẩn sử dụng P mirabilis) Thành phần hệ dung môi kết thử thể bảng 3.10 Bảng 3.10: Kết chọn hệ dung môi chạy sắc ký Dung môi Thành phần Tỷ lệ Rf Chloroform: methanol: amoniac 25% 2: 2: 0,89 Butanol: ethanol: dimethylformamid 3: 1: 0,79 Butylacetat: aceton: triethylamin 1: 2: 0,84 Ethylacetat:propanol:dichloromethan 2: 2: 0,83 Nhận xét: Cả hệ cho kết có vết kháng sinh Hệ có khả tách tốt vết hình VSV có dạng vết kéo dài, với hệ 1, 2, vết gần hình tròn 3.9 Kết sắc ký cột Mục đích: Tinh chế, loại tạp nhằm thu lấy kháng sinh tinh khiết Dịch lọc dịch lên men gộp lại khoảng 5,5 lít, đem chiết ethylacetat pH thu 820 ml dung môi hữu Lượng dung môi mang cất máy cất quay chân không Buchi Waterbath, thu 0,7045g bột kháng sinh thô Cho lượng bột chạy qua cột Silicagel với hệ dung môi Lấy 30 phân đoạn, phân đoạn 5ml vào ống nghiệm Thử HTKS phân đoạn phương pháp khoanh giấy lọc (VSV kiểm định P mirabilis) Kết cụ thể thể bảng 3.11 Bảng 3.11: Kết chạy sắc ký cột lần (trên P.mirabilis) Phân đoạn D (mm) s Phân đoạn D (mm) s 0,00 0,00 12 10,05 0,21 24,45 0,36 13 10,03 0,33 24,17 0,19 14 9,53 0,23 35 23,37 0,34 15 9,51 0,22 22,75 0,43 16 9,16 0,18 22,33 0,24 17 8,66 0,34 21,14 0,18 18 8,27 0,19 19,49 0,31 19 8,23 0,20 17,23 0,34 20 8,12 0,14 10 16,25 0,24 21 7,83 0,14 11 10,21 0,12 22-30 0,00 0,00 Nhận xét: Có chất có HTKS bột kháng sinh thơ thu Có thể phân đoạn kháng sinh phân đoạn từ 2-10 Gộp phân đoạn lại đem cô chân không, thu được: 0,5148g bột kháng sinh Cho lượng bột chạy qua cột Silicagel với hệ dung môi ethylacetat: n-hexan: methanol (15:6:1) Lấy 30 phân đoạn, phân đoạn 2ml vào ống nghiệm Thử HTKS phân đoạn phương pháp khoanh giấy lọc (trên P mirabilis) Rf phân đoạn Kết cụ thể thể bảng 3.12 Bảng 3.12: Kết chạy sắc ký cột lần (trên P.mirabilis) Phân HTKS Rf đoạn D (mm) s Vết 1 26,41 0,28 26,65 Phân HTKS Rf đoạn D (mm) s Vết Vết 0,82 13 23,37 0,17 0,83 0,68 0,24 0,80 14 23,13 0,06 0,82 0,67 25,63 0,22 0,83 15 22,82 0,12 0,82 0,67 25,57 0,23 0,82 16 22,52 0,14 0,81 0,68 25,54 0,09 0,81 17 22,51 0,25 0,82 0,66 25,51 0,22 0,81 18 21,72 0,26 0,67 24,47 0,23 0,80 19 21,55 0,23 0,66 24,43 0,41 0,81 20 20,61 0,14 0,67 24,40 0,23 0,83 21 20,29 0,17 0,66 10 24,32 0,26 0,82 22 19,36 0,21 0,67 Vết 0,67 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 36 11 24,25 0,19 0,83 0,66 23 12 23,45 0,29 0,82 0,68 24-30 18,85 0,23 0,66 0,00 0,00 Nhận xét: Phân đoạn phân đoạn từ 1-9, gộp lại, đem cô chân không, kết tinh 0,1748 g KS1 tinh khiết Phân đoạn từ 18-23 gộp lại, đem cô chân không, kết tinh thu 0,0529g KS2 tinh khiết Như hiệu suất tinh chế đạt 32,32% 3.10 Kết đo nhiệt độ nóng chảy biện giải phổ xác định sơ nhóm chức đặc trưng kháng sinh thu Nhiệt độ nóng chảy kháng sinh: 232,6ºC Phổ hấp thụ hồng ngoại, tử ngoại kháng sinh sinh tổng hợp Streptomyces 155.29 giới thiệu phần phụ lục hình P6, P7 Phổ tử ngoại (hình P6): Cho đỉnh hấp thụ ở: 212nm, 239nm 442 nm Từ đó, dự đốn cấu trúc KS có nhân thơm, nối đơi liên hợp, dị tố O, N, halogen…, kết hợp đặc điểm Phổ hồng ngoại (hình P7): Dựa vào đỉnh hấp thụ phổ IR dự đốn cấu trúc phân tử kháng sinh có nhóm chức amino, hydroxyl, carbonyl, amid, nitro, imin… Các bước sóng hấp thụ cực đại nhóm chức dự đốn tương ứng trình bày bảng 3.13 Bảng 3.13: Phổ IR λ (cm-1) Nhóm chức đặc trưng 3442 Đặc trưng cho nhóm chức Amin bậc 3057 Đặc trưng cho cấu trúc alken vòng thơm 2964, 2928 Đặc trưng cho nhóm chức alcol phenol 1745 Chứa gốc acid carboxylic, ester 1646 Đặc trưng cho cấu trúc alken 1300,1270, Đặc trưng cho nhóm chức alcol, ether, acid carboxylic,ester 1194, 1097 Phổ khối (hình P8 ): Khối lượng phân tử dự kiến kháng sinh thu 1280,1 đvC 37 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu, hoàn thành mục tiêu ban đầu khóa luận tốt nghiệp Các kết luận cụ thể sau: • Qua lần đột biến UV lần đột biến hóa học hoạt tính kháng sinh Streptomyces 155.29 tăng lên đáng kể • Tìm MT ni cấy bề mặt tốt MT2 MT lên men chìm tốt với chủng Streptomyces 155.29 MT2dt Chiết kháng sinh từ dịch lên men dung môi ethylacetat pH cho hiệu tốt • Kháng sinh Streptomyces 155.29 sinh tổng hợp có số đặc điểm sau: - Là kháng sinh có phổ tác dụng rộng, vi khuẩn Gram(+) vi khuẩn Gram(-), - Tương đối bền với nhiệt độ, - Bền với pH acid trung tính, bền với pH base, - Có thành phần hoạt động kháng sinh thô thu được, - Hiệu suất tinh chế kháng sinh đạt khoảng 32,32% - Kháng sinh tinh khiết có nhiệt độ nóng chảy 232,6ºC, hấp thụ ánh sáng tử ngoại, hồng ngoại Cấu trúc phân tử kháng sinh dự đoán chứa nhân thơm, nối đơi liên hợp, dị tố; nhóm chức có kháng sinh là: ester, alkyl clorid, alkyl flourid, imin, amin, nitro, amid Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 38 KIẾN NGHỊ Từ kết thu được, đề xuất tiếp tục phát triển đề tài nghiên cứu sâu theo hướng sau: • Tiến hành giải trình tự gen để xác định xác tên khoa học Streptomyces 155.29 • Tiếp tục đột biến chủng Streptomyces 155.29 (bằng UV, hóa chất, phương pháp đột biến bậc thang,…) để tạo chủng có khả siêu sinh tổng hợp kháng sinh • Khảo sát tìm điều kiện lên men tốt để nâng cao hiệu suất tinh chế tạo kháng sinh tinh khiết • Nghiên cứu phương pháp chiết, tách để tạo kháng sinh với độ tinh khiết hiệu suất cao Chiết tách để thu lấy kháng sinh phụ nghiên cứu sâu • Tiến hành cộng hưởng từ hạt nhân, xác định tính chất lý, hóa,… để xác định xác cấu trúc hóa học kháng sinh Streptomyces 155.29 sinh tổng hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Trần Tử An (2002), Phương pháp chiết ứng dụng kiểm nghiệm độc chất, Trung tâm Thông tin- Thư viện ĐH Dược, Hà Nội, tr 40-41, 49-59 Kiều Hữu Ảnh (1999), Vi sinh vật học công nghiệp, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr 167-172 Nguyễn Văn Cách (2004), Công nghệ lên men chất kháng sinh, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr 11-16 Lê Huy Chính (2007), Vi sinh vật Y học, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 15-16, 50-56 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (2001), Vi sinh vật học, Nhà xuất Giáo dục, tr 38-67 Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Kim Nữ Thảo (2006), Các nhóm vi khuẩn chủ yếuPhân loại xạ khuẩn http://vietsciences.free.fr/khaocuu/nguyenlandung/phanloaixakhuan01.htm Bùi Thị Hà (2008), Nghiên cứu xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh chè Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ Sinh học, trường Đại học Sư Phạm, Thái Nguyên, tr.3-16 Từ Minh Koóng (2004), Cơ sở công nghệ sinh học sản xuất dược phẩm, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr.42-54 Đoàn Thị Nguyện (2009), Vi sinh vật, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 7-37 10 Lương Đức Phẩm (1999), Công nghệ vi sinh vật, NXB Nông nghiệp 11 Hồ Viết Quý (2002), Chiết tách, phân chia, xác định chất dung môi hữu cơ, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tập 1, tr.9-27 12 Nguyễn Văn Thạch (2009), Công nghệ sinh học dược, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 35-37 13 Trần Thị Thanh (2001), Công nghệ vi sinh, NXB Giáo dục, tr.40-52 14 Nguyễn Văn Thanh (2009), Công nghệ sinh học dược, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, tr 14-57 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 15 Trịnh Thị Thịnh (2009), Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 80.259, Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ, Trường ĐH Dược Hà Nội, Hà Nội 16 Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm (2007), Dược lý học, NXB Y học, tập 17 Bộ mơn Hóa phân tích (2006), Hóa phân tích II, trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội, tr 23-69, 125-147, 215-219, 318 18 Bộ Y tế (2007), Dược lý học, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tập 2, tr 130-142 19 Bộ Y tế (2007), Hóa hữu cơ, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tập 2, tr.105-119 20 Bộ Y tế (2007), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 68-82, 115-133 21 Bộ Y tế (2007), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tập 2, tr.26-40, 81-93 22 Bộ Y tế (2008), Vi sinh vật học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, tr 22-98 Tiếng Anh 23 Barun K Bhattacharyya, Sushil C Pal, Sukanta K Sen (1998), “Antibiotic production by Streptomyces hygroscopius D1.5: cultural efect”, Revista de Microbiologia, 29 (3), pp.37-39 24 Liu G, Chater KF, Chandra G, Niu G, Tan H (2013), Molecular regulation of antibiotic biosynthesis in streptomyces, State Key Laboratoryof Microbial Resources, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China 25 Alam M, Dharni S, Abdul-Khaliq, Srivastava SK, Samad A, Gupta MK (2012), A promising strain of Streptomyces sp with agricultural traits for growth promotion and disease management, Department of Plant Pathology, CSIR-Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants (CIMAP), Lucknow 226 015, India PHỤ LỤC Hình P1: Thử HTKS phương pháp khối thạch Hình P2: Thử HTKS phương pháp giếng thạch Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Hình P3: Thử HTKS phương pháp khoanh giấy lọc Hình P4: Phát vết sắc ký phương pháp hình VSV Hình P5: Tinh chế kháng sinh sắc ký cột Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Hình P6: Phổ tử ngoại kháng sinh BO MON HOA VAT LIEU-KHOA HOA-TRUONG DHKHTN Ten may: GX-PerkinElmer-USA Nguoi do: Nguyen Thi Son DT: 0912140352 Resolution: 4cm-1 Mail: sonhuco@yahoo.com Date: 3/13/2013 MAU NGHI-155.29 103.1 100 90 820 949 677 640 80 3057 70 1097 60 1410 1270 1363 1318 1300 1194 2964 2928 1745 %T 50 1478 3442 40 1583 30 1646 20 10 0.0 4000.0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 cm-1 1600 1400 1200 Hình P7: Phổ hồng ngoại kháng sinh 1000 800 600.0 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Hình P8: Phổ khối kháng sinh ... tài: Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 155. 29 làm khóa luận tốt nghiệp Khóa luận mong muốn đạt mục tiêu sau đây: - Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu suất sinh kháng. .. nghĩa kháng sinh 1.1.2 Phân loại kháng sinh 1.1.3 Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh 1.1.4 Cơ chế tác dụng kháng sinh 1.1.5 Khái niệm tính kháng kháng sinh ... Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.4.1 Khái niệm lên men 1.4.2 Các phương pháp lên men 10 1.4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men 11 1.5 Chiết tách tinh chế kháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ streptomyces 155 29 , Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ streptomyces 155 29 , Một chủng đầy hứa hẹn của streptomyces sp. với những đặc điểm thúc đẩy tăng trưởng và quản lý dịch bệnh trong nông nghiệp [25], CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Lên men, chiết tách kháng sinh tối thích, CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT, Nhận xét: Chủng streptomyces 155.29 khá bền với nhiệt độ, hoạt tính kháng sinh hầu như không thay đổi., Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Kim Nữ Thảo (2006), Các nhóm vi khuẩn chủ yếu-Phân loại xạ khuẩn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn