XÂY DỰNG PHÒNG THỬ NGHIỆM THEO ISOIEC 17025

38 158 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:52

Nêu lên các yêu cầu và kỹ thuật và yêu cầu về quản lý của một phòng thí nghiệm trong quá trình xây dựng, hoạt động và xin cấp chứng nhận ISOIEC 17025. Các yêu cầu về: nhân sự, phương pháp, thiết bị, hóa chất vv.....Các hình thức để kiểm soát chất lượng nội bộ; thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng. PHỊNG THÍ NGHIỆM CỦA C.P HẢI DƯƠNG Nội dung Page Chuẩn bị mẫu 2 Nhân – phương pháp – thiết bị – hóa chất - Quá trình thử nghiệm - Kiểm tra chất lượng nội (IQC) - 4.1 Kiểm tra độ - 4.2 Kiểm tra độ chụm 10 4.3 Kiểm tra sai số thô bạo 12 4.4 Đánh giá tay nghề nhân viên 12 4.5 Thử nghiệm với mẫu lưu 13 4.6 Loại bỏ sai số thô bạo - 14 4.7 Quy trình tạo mẫu kiểm tra nội IQC - 15 Đánh giá chất lượng bên (EQA) 17 PHỤ LỤC A Thuật ngữ thống kê - 19 PHỤ LỤC B Thử nghiệm thành thạo nghành Cám - 23 PHỤ LỤC C Uước lượng độ không đảm bảo đo - 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 35 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 MỤC ĐÍCH CỦA TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025 : 2005 - Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2005 sử dụng để phòng thử nghiệm phát triển hệ thống quản lý chất lượng, hoạt động hành kỹ thuật Tiêu chuẩn giúp cho phòng thử nghiệm hoạt động cách hiệu cung cấp kết thử nghiệm có giá trị kỹ thuật có độ tin cậy cao Khách hàng, quan quyền quan cơng nhận sử dụng để xác nhận thừa nhận lực phòng thử nghiệm Ngồi việc áp dụng tiêu chuẩn tạo điều kiện cho việc hợp tác phòng thử nghiệm tổ chức khác nhằm hỗ trợ cho việc trao đổi thông tin kinh nghiệm việc thống hóa chuẩn mực thủ tục, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm nhanh chóng vươn xa hội nhập vào thị trường khu vực quốc tế - Đảm bảo chất lượng kết thử nghiệm yêu cầu bắt buộc tiêu chuẩn Quá trình đòi hỏi việc thực song song hai hoạt động: đảm bảo chất lượng kiểm tra chất lượng (QA/QC) ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Quality Assurance – QA): tồn hoạt động có kế hoạch có hệ thống tiến hành hệ thống quản lý chất lượng Đảm bảo chất lượng phạm trù rộng đặc biệt quan trọng phòng thử nghiệm Đảm bảo chất lượng liên quan đến nhiều mặt phòng thử nghiệm như: sách, kế hoạch tổ chức, đào tạo nhân sự, sở hạ tầng, thiết bị, lựa chọn phương pháp, quy trình thử nghiệm (SOP), xử lý mẫu, báo cáo kết quả, đánh giá lực… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (Quality Control – QC): tập trung vào việc thực yêu cầu chất lượng liên quan đến kỹ thuật, trình tiến hành… Trong hệ thống quản lý chất lượng nói chung lĩnh vực kiểm nghiệm nói riêng, kiểm tra chất lượng phần đảm bảo chất lượng nhằm phát sai số nguyên nhân gây sai số để đề biện pháp khắc phục sai số Kiểm tra chất lượng chia thành hai loại: nội kiểm tra chất lượng ngoại kiểm tra chất lượng Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 CHUẨN BỊ MẪU NHÂN SỰ PHƯƠNG PHÁP THIẾT BỊ HĨA CHẤT Q TRÌNH THỬ NGHIỆM IQC: nội kiểm EQA: ngoại kiểm KẾT QỦA CHUẦN BỊ MẪU - Chú ý đồng mẫu xay - Ảnh hưởng nhiệt độ q trình xay: thơng thường nước bị q trình xay, phân tích tiêu ẩm ko xay mẫu (chỉ đập nhỏ để nguyên), nhiên lượng ẩm không ảnh hưởng nhiều đến tiêu phân tích khác Do không cần phải hiệu chỉnh kết tiêu phân tích khác (ví dụ: lượng ẩm 0.2% lượng ẩm ảnh hưởng nhiều đến tiêu ẩm so với lượng protein khoảng 20% làm tăng thêm 0.04%) - Sự ổn định mẫu trình bảo quản NHÂN SỰ – PHƯƠNG PHÁP – THIẾT BỊ – HÓA CHẤT 2.1 Nhân sự: nắm vững thủ tục phương pháp thử, nhận thức nguyên lý hiểu sở khoa học phương pháp Nhân làm phòng cần có kế hoạch đạo tạo cụ thể: đào tạo cho người vào làm, đào tạo chuyên sâu cho cán quản lý kỹ thuật… Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 2.2 Phương pháp: nên sử dụng phương pháp theo tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) với phiên nhất, TCVN dịch từ tiêu chuẩn iso quốc tế Bảng Quy chuẩn Quốc gia phương pháp thử mẫu thức ăn chăn ni hồn chỉnh TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Phương pháp thử Độ ẩm (moisture) % TCVN 4326 – 2001 Đạm thô (crude protein) % TCVN 4328 – 2007 Béo thô (crude fat) % TCVN 4331 – 2001 Xơ thô (crude fiber) % TCVN 4329 – 2007 Canxi % TCVN 1526 – 2007 Phospho % TCVN 1525 – 2001 Khống tổng số (tro thơ): Ash % TCVN 4327 – 2007 Cát sạn (khống khơng tan axit) % TCVN 9474 – 2012 % TCVN 4806 – 2007 U FTU TCVN 8678 – 2011 Muối NaCl 10 Hoạt độ phytaza 2.3 Thiết bị: phải phù hợp với phương pháp phải hiệu chuẩn định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật thiết bị Lưu ý sử dụng số dụng cụ: + sấy bình định mức dụng cụ thủy tinh nhiệt độ 700C để tránh tượng cong vênh giãn nở nhiệt thủy tinh + pipet buret dùng cồn 960 tia để khô tự nhiên giá để pipet đứng sau rửa nước cất 2.4 Hóa chất: Tất hóa chất sử dụng phải đạt cấp độ phân tích (tinh khiết), cần kiểm tra nguồn gốc hóa chất Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 - Trong trình sử dụng cần ý đến việc số hóa chất hút ẩm từ mơi trường, số hóa chất chuẩn cần sấy trước sử dụng KH2PO4, KHP, Tryptophan… - Không nên sử dụng bình thủy tinh để đựng dung dịch kiềm thủy tinh có SiO2, chất phản ứng với dung dịch kiềm QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM Tuân thủ nghiêm ngặt thủ tục quy trình (nhất theo SOP), có biện pháp kiểm sốt giai đoạn qúa trình phân tích nhiệt độ, thời gian, nồng độ hóa chất… - Sử dụng nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ phản ứng phytaza - Sử dụng đồng hồ kiểm tra thời gian phân tích tiêu ure VBN - Sử dụng dung dịch chuẩn KOH để kiểm tra nồng độ axit chưng cất đạm - Sử dụng (NH4)2SO4 (NH4)2 Fe (SO4)2.6H2O để kiểm tra hiệu suất chưng cất máy chưng cất đạm KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ: Internal quality control (IQC) Trong trình phân tích khơng thể tránh khỏi sai số ảnh hưởng đến kết thử nghiệm, sai số chia thành loại sau: Sai số thơ bạo: thường lỗi nhân viên làm thử nghiệm trình sử lý mẫu, sử dụng pipet, pha hố chất thuốc thử, khơng tn thủ qui trình thao tác, nhầm lẫn dung dịch thuốc thử, tính tốn sai… Sai số ngẫu nhiên: ta tiến hành làm thử nghiệm điều kiện lặp lại nhiều lần kết thử nghiệm khơng thể cho giá trị mà có phân tán nhiều ít, tăng giảm Sai số thường yếu tố sau: - phương pháp, trình hiệu chuẩn (tổ chức hiệu chuẩn ko tốt) - điều kiện phòng thí nghiệm, nhiễm bẩn - trang thiết bị, hóa chất - người, thời gian phân tích Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 Sai số hệ thống: thường dụng cụ không đảm bảo xác Chất lượng hố chất thuốc thử Dòng điện, nhiệt độ phản ứng… dẫn đến kết thử nghiệm có xu hướng ln thấp ln cao so với trị số mong muốn Ngoài sai số hệ thống liên quan đến độ chệch (Bias) phương pháp sử dụng Mục đích nội kiểm tra theo dõi giám sát khía cạnh q trình thử nghiệm thực phòng thử nghiệm: + phát xác định loại sai số (sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống, sai số thơ bạo) + tìm ngun nhân gây sai số đề xuất biện pháp khắc phục + theo dõi điều kiện môi trường, việc sử dụng thiết bị hóa chất, hiệu chuẩn thiết bị… + đánh giá độ tin cậy kết thử nghiệm + đánh giá phương pháp, tay nghề nhân viên Nếu bỏ qua sai số thơ bạo kết thử nghiệm tính sau: X = T +  + β T: giá trị thật mẫu phân tích (mang tính quy ước) : sai số hệ thống, có liên quan đến độ (trueness) β: sai số ngẫu nhiên, có liên quan đến độ chụm (precision) ACCURACY = TRUENESS + PRECISION Việc xác định độ (trueness) độ chụm (precision) phương pháp thử nghiệm có ý nghĩa định chất lượng thử nghiệm, đảm bảo kết thử nghiệm có độ xác cao trước trả cho khách hàng Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 * Độ (trueness): Độ mức độ gần giá trị trung bình dãy số lớn với giá trị thực (giá trị quy chiếu chấp nhận) Một phương pháp thử nghiệm gọi kết thử nghiệm thu xấp xỉ trị số thực Trị số thực khái niệm lý tưởng, khơng có thực tế mà có qui ước (ví dụ: Khi sản xuất mẫu chuẩn người ta đưa cho nhiều phòng thử nghiệm tốt làm nhiều lần kỹ thuật lấy giá trị trung bình phòng thử nghiệm đó) * Độ chụm (precision): Độ chụm mức độ gần kết thử nghiệm độc lập điều kiện quy định Khi ta tiến hành thử nghiệm với điều kiện sau nhiều lần phân tích ta thu số liệu phân tán nhiều xung quanh giá trị trung bình (điều khơng thể tránh q trình thử nghiệm) Ta nói độ chụm phân tán nhiều, độ chụm cao phân tán Độ chụm chịu ảnh hưởng nhiều sai số ngẫu nhiên Độ chụm gồm đại lượng: - Độ lặp lại (repeatability): mẫu lặp (duplication or replication) người làm thời điểm phòng thử nghiệm - Độ tái lập (reproducibility): mẫu lặp người làm, phương pháp thiết bị khác phòng thử nghiệm khác - Độ tái lập bên phòng thử nghiệm (within laboratory reproducibility): mẫu lặp người người khác làm, thời điểm khác phòng với phương pháp thiết bị Cơng thức tính độ chụm: + Standard deviation (SD): với n = ∑( S = S = | + Relative standard deviation (RSD) hay CV : ̅) | = RSD = | | ̅ 100% Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 4.1 Kiểm tra độ (kiểm tra sai số hệ thống) Việc kiểm tra độ (trueness) bao gồm việc xác định theo dõi chúng: - Để xác định độ hay kiểm tra sai số hệ thống người ta sử dụng mẫu chuẩn chứng nhận CRM (certified reference material) mẫu chuẩn RM (reference material) Tiến hành thử nghiệm lặp lại khoảng 10 lần, tính kết trung bình so sánh với giá trị chuẩn T mẫu CRM (dùng t-test để kiểm định giá trị trung bình với số T, texp < tcrit với mức ý nghĩa  , bậc tự n – 1) texp = | | √ - Để theo dõi độ trình thử nghiệm người ta sử dụng mẫu chuẩn CRM RM làm với mẫu phân tích, mẫu coi mẫu quality control (QC), dựng biểu đồ X – chart để theo dõi kết Nếu khơng có mẫu CRM RM phòng thử nghiệm thiết kế mẫu kiểm tra nội IQC Phân tích mẫu QC khoảng 20 lần khoảng 20-30 ngày nhiều người khác làm (cần loại bỏ giá trị mắc sai số thơ bạo), sau tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn s, dựng biểu đồ X – chart Đồ thị X–chart gồm giới hạn cảnh báo giới hạn cảnh báo (UWL LWL) có màu vàng, giới hạn kiểm sốt giới hạn kiểm sốt (UCL LCL) có màu đỏ, đường màu xanh nồng độ trung bình Thơng thường, giới hạn tương ứng với qui tắc ± 2s ± 3s (với s độ lệch chuẩn) Nếu nồng độ thay đổi khoảng rộng biểu thị hiệu suất thu hồi Có khoảng 95% giá trị nằm khoảng ± 2s, 99.7% giá trị nằm khoảng ± 3s (theo phân phối chuẩn gauss) Nếu giá trị vượt ± 3s loại bỏ kết phân tích Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 Xây dựng đường chuẩn: sử dụng với phương pháp có sử dụng máy quang phổ Đường chuẩn xây dựng trùm lên nồng độ mẫu cần phân tích, nồng độ mẫu khơng vượt khỏi giới hạn nồng độ chất chuẩn Có nhiều loại đường chuẩn khác như, đường chuẩn với chuẩn tinh khiết, đường chuẩn mẫu trắng, đường chuẩn mẫu thực đường chuẩn thêm nội chuẩn Với tiêu thơng thường hay sử dụng loại đường chuẩn là, đường chuẩn với chuẩn tinh khiết (phân tích phospho) đường chuẩn mẫu trắng (phytaza, mycotoxin) - Đường chuẩn với chuẩn tinh khiết (phân tích phospho): chuẩn bị dãy nồng độ chuẩn KH2PO4 pha nước cất (tối thiểu nồng độ) Xác định giá trị độ hấp thụ y theo nồng độ x (x lặp lại lần lấy giá trị trung bình), tính giá trị độ dốc a (slope) hệ số chặn b (intercept), R2 - Đường chuẩn mẫu trắng (phytaza): chuẩn bị dãy nồng độ chuẩn KH2PO4 pha dung dịch đệm (tối thiểu nồng độ) sau thêm thuốc thử vào giống mẫu phản ứng Xác định giá trị độ hấp thụ y theo nồng độ x (x lặp lại lần lấy giá trị trung bình), tính giá trị độ dốc a (slope) hệ số chặn b (intercept), R2 Đường chuẩn mẫu trắng cho độ tin cậy cao chuẩn tinh khiết Giới hạn chấp nhận đường chuẩn: Đường chuẩn yếu tố sống còn, định độ xác kết phân tích Nếu xảy sai số thơ bạo đường chuẩn ảnh hưởng nhiều đến kết phân tích Vì dựng đường chuẩn cần ý vấn đề sau: - Kiểm tra chất chuẩn: nguồn gốc xuất sứ, hạn sử dụng, độ tinh khiết, nồng độ chất chuẩn pha chế - Kiểm tra độ lặp lại mẫu chuẩn - Hệ số R phải đạt yêu cầu: 0.99  R2  - Độ chệch điểm dùng để xây dựng đường chuẩn: sau lập đường chuẩn xong cần kiểm tra phương pháp tính ngược lại nồng độ điểm chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn Độ chệch tính theo cơng thức sau:  =  100 đó: Ct nồng độ tính ngược theo đường chuẩn điểm chuẩn CC nồng độ điểm chuẩn  có giới hạn phụ thuộc vào phương pháp khác nhau, theo quy định nhiều tổ chức Mỹ Châu âu    15% nồng độ, riêng nồng độ LOQ (limit of quantification) chấp nhận   20% Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 21 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 Table critical t-test 10 Table critical F-value Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 22 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 PHỤC LỤC B THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO TRONG NGHÀNH CÁM Thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng thí nghiệm dùng để xác định hiệu phòng thí nghiệm riêng lẻ phép thử phép đo cụ thể, để theo dõi hiệu trì phòng thí nghiệm Theo ngơn ngữ thống kê, hiệu phòng thí nghiệm mơ tả ba tính chất: độ chệch, độ ổn định độ lặp lại Độ chệch phòng thí nghiệm đánh giá phép thử mẫu chuẩn, có sẵn mẫu chuẩn Mặt khác thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng cung cấp phương pháp thường dùng để thu thập thông tin độ chệch phòng thí nghiệm sử dụng liệu từ thử nghiệm thành thạo để có ước lượng độ chệch phòng thí nghiệm khía cạnh quan trọng việc phân tích liệu Độ ổn định đánh giá cách thử nghiệm lại mẫu lưu cách thực phép đo thường xuyên mẫu chuẩn mẫu chuẩn nội (kho vật liệu phòng thí nghiệm thiết lập để sử dụng làm mẫu chuẩn riêng) Dữ liệu phù hợp cho việc đánh giá độ lặp tạo thông qua thử nghiệm tiến hành trình hoạt động bình thường phòng thí nghiệm thơng qua thử nghiệm bổ sung thực riêng phòng thí nghiệm để đánh giá độ lặp lại Do việc đánh giá độ lặp lại khơng thiết khía cạnh quan trọng thử nghiệm thành thạo, điều quan trọng phòng thí nghiệm theo dõi độ lặp lại cách thức Thiết kế mẫu PT (CP, Fat, Ca, P, Salt, Mo, Ash, Fib) - công thức 1: 4.5 kg bã cọ + 400g DCP + 50g NaCl - công thức 2: 4.5 kg bã dừa + 400g DCP + 50g NaCl - công thức 3: 2.5 kg SBM + kg Cám tươi + 400g DCP + 50g NaCl Trộn thành phần nguyên liệu lại với sau xay trộn chia thành 25 mẫu, sử dụng thiết bị hút chân không loại nhỏ (ví dụ DZ300A) để tạo túi li lơng chân khơng đựng mẫu túi đựng thực phẩm Thời gian sử dụng bảo quản dài (6 tháng đến năm) nguyên liệu qua chế biến nhiệt nên có ổn định cao Ngồi mẫu PT sử dụng mẫu IQC Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 23 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 Xác định giá trị ấn định mẫu PT (x*) Mua mẫu chuẩn CRM có thành phần (CP, Fat, Ca, P, Salt, Mo, Ash) tham gia vào chương trình thành thạo đơn vị có uy tín tổ chức để lấy mẫu chuẩn RM phục vụ cho việc xác định giá trị ấn định mẫu PT Sử dụng 10 mẫu PT số 25 mẫu PT trên, phân tích lặp lại lần, sau hiệu chuẩn theo mẫu RM Mẫu RM phân tích mẫu PT phân tích lặp lại 10 lần XPT = XRM + D XPT : giá trị ấn định mẫu PT XRM : giá trị mẫu chuẩn RM D : độ lệch trung bình mẫu PT mẫu RM phân tích phòng thí nghiệm Ví dụ: tính giá trị đạm thơ CP mẫu PT sau: Mẫu PT Mẫu RM Hiệu PT – RM Trung bình CP = 18.0 No Dup Dup 21.5 21.5 21.5 17.0 4.5 21.1 20.7 20.9 16.8 4.1 21.5 21.5 21.5 19.0 3.5 22.3 21.7 22.0 19.0 4.0 22.7 22.3 22.5 17.5 5.0 23.6 22.4 23.0 18.5 4.5 20.9 21.3 21.1 18.9 2.4 21.4 21.6 21.5 19.0 2.5 22.3 23.5 22.9 19.0 3.9 10 23.5 22.9 23.2 17.8 5.5 D 3.96 CPPT = CPRM + D = 18.0 + 3.96 + 21.96 % Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 24 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 Xác định độ lệch chuẩn cho mẫu PT (S*) Sử dụng tiêu chuẩn Horwitz: S* = H = 0.02c0.8495 c nồng độ mẫu hóa chất cần xác định, tính phần trăm (tỷ khối) vị dụ trên: S* = 0.02(0.2196)0.8495 = 0.0055 = 2.5 % Đánh giá kết của thử nghiệm thành thạo 4.1 Sử dụng điểm số Z: Các phòng thí nghiệm thành viên làm lặp lại mẫu PT 10 lần với tiêu phân tích đánh giá kết theo Z-core Tính Z-score: Trong đó: Z= x  x* S* x: kết phòng thử nghiệm x* : giá trị ấn định mẫu PT S* : độ lệch chuẩn giá trị ấn định Dựa vào phương pháp xử lý kết công nhận, kết luận theo Z-score sau: - Nếu Z ≤ kết luận kết có độ xác cao - < Z < (5% phân bố giá trị), kết luận kết chấp nhận cần phải tìm ngun nhân khắc phục - Nếu Z  (0.3% phân bố giá trị), kết có sai khác hệ thống cần xem xét lại toàn quy trình phân tích thiết bị 4.2 Sử dụng công thức độ chệch (equation bias): Nếu biết độ khơng đảm bảo đo U đánh giá kết không cần qua độ lệch chuẩn eb = x  x* U chấp nhận kết phân tích eb  Độ không đảm bảo đo phương pháp phân tích có giá trị max nồng độ c là: Umax = H = 0.02c0.8495 = 0.04c0.8495 (95% độ tin cậy) Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 25 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 Kiểm tra đồng ổn định mẫu PT Sử dụng kết phần xác định giá trị ấn định mẫu PT, sử dụng Cochran test so sánh độ lệch chuẩn mẫu Ss với độ lệch chuẩn dùng cho đánh giá thành thạo S* Các mẫu coi đủ nếu: Ss ≤ 0.3S* Lý giải cho hệ số 0.3 chuẩn mực áp dụng độ lệch chuẩn mẫu đóng góp khơng q 10 % độ lệch chuẩn dùng cho thử nghiệm thành thạo Kết tính tốn tự động excel Kiểm tra độ ổn định cách lấy mẫu PT khác lô tiến hành kiểm tra lặp lại lần, so sánh trung bình chung phép đo thu kiểm tra tính đồng với trung bình chung kết thu kiểm tra độ ổn định Các mẫu coi đủ ổn định nếu: X hom ogeneity  X stability  0.3S* Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 26 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 PHỤ LỤC C ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO Khái niệm ĐKĐBĐ Các kết phân tích ln ln có độ chệch định so với giá trị thật (giá trị mang tính quy ước), độ chệch loại sai số gây nên sai số ngẫu nhiên sai số hệ thống, loại sai số tính thực nghiệm phép thử lặp lại mẫu chuẩn mẫu phân tích Câu hỏi đặt là: độ chệch sinh từ đâu lại có giá trị khác tiêu phân tích khác nhau? Để trả lời câu hỏi tính độ khơng đảm bảo đo phương pháp phân tích Vậy, ĐKĐBĐ độ chệch kết thí nghiệm dự đốn sở tính tốn lý thuyết ứng với điều kiện cụ thể thí nghiệm Việc tính tốn ĐKĐBĐ xem việc khó khăn phòng thí nghiệm mà khơng phải phòng thí nghiệm tính được, nhiên phòng thí nghiệm làm iso 17025 quản lý kỹ thuật nên học cách tính ĐKĐBĐ để hiểu sâu nguồn gốc gây sai số kết thí nghiệm Các nguồn gây ĐKĐBĐ * Sai số ngẫu nhiên: - Nguồn phát sinh có nhiều nằm sẵn phương tiện đo, trình đo mơi trường thử nghiệm mà khơng kiểm sốt - Các sai số ngẫu nhiên định thành phần kiểu A ĐKĐBĐ * Sai số hệ thống: - khơng hồn chỉnh phượng tiện đo - lắp đặt phương tiện đo - không hiệu chỉnh phương tiện đo - thay đổi đk mơi trường: cường độ dòng điện, nhiệt độ… Các sai số hệ thống định thành phần kiểu B ĐKĐBĐ Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 27 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 Ước lượng ĐKĐBĐ từ thành phần Kết đo vật thể có hàm phân bố nó, ta thực phép đo vật thể phượng tiện đo kết đo có phân bố chuẩn gauss với độ lệch chuẩn  Trong tính tốn ĐKĐBĐ độ lệch chuẩn gọi độ không đảm bảo chuẩn u Giá trị hiển thị phương tiện đo phân bố theo phân bố chuẩn gauss, phân bố hình chữ nhật phân bố hình tam giác Khi độ khơng đảm bảo chuẩn tính bằng: - phân bố chuẩn: u= - phân bố hình chữ nhật: u = - phân bố hình tam giác: u =   3.1 Độ không đảo bảo đo cân phân tích 200g - Tính độ khơng đảm bảo kiểu A: cân 10 lần khối lượng, ghi lại kết tính độ lệch chuẩn SI số cân uA = SI Ví dụ: cân 100mg 10 lần cho độ lệch chuẩn 0.041mg: uA = 0.041mg - Tính độ khơng đảm bảo kiểu B: dựa vào chứng nhận hiệu chuẩn cân, ghi độ lệch ko có độ tin cậy có phân bố hình chữ nhật, có kèm theo độ tin cậy 95% có phân bố chuẩn Ví dụ: cân chứng nhận có độ khơng đảm bảo đo 0.0004g với độ tin cậy khơng 95% độ không đảm bảo chuẩn cân là: uB = 0.0004/2 = 0.0002g = 0.02mg - Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp là: uW = u A2  u B2 uW = 0.0412  0.0212 = 0.046mg Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 28 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 3.2 Độ không đảm bảo đo dụng cụ đựng thể tích: bịnh định mức, buret, pipet - Độ không đảm bảo loại A: Cân 10 lần thể tích nước lấy từ dụng cụ, ghi lại số cân của, độ lệch chuẩn SI cân coi độ không đảm bảo chuẩn bình định mức Ví dụ: cân 10 lần thể tích bình định mức 500ml cho độ lệch chuẩn 0.04g uA = 0.04ml - Độ không đảm bảo loại B: gồm thành phần sau + Sai số dụng cụ đo thể tích nhà sản xuất cơng bố V, dụng cụ thể tích thường có phân bố tam giác, độ không đảm bảo chuẩn thành phần là: uB1 = V/ Ví dụ: bình định mức 500ml có sai số  0.15ml 200C có độ khơng đảm bảo chuẩn là: uB1 = 0.15/ = 0.06ml + Sự giãn nở thể tích nhiệt độ: giả sử biến động nhiệt độ t sai số biến đổi nhiệt độ dụng cụ tích V là: t.V. ( với  = 2,1.10– hệ số giãn nở nước) Độ không đảm bảo chuẩn thành phần có phân bố hình chữ nhật: uB2 = t.V. / Ví dụ: bình định mức 500ml có nhiệt độ hiệu chuẩn 200C độ giãn nở phòng thí nghiệm khoảng  50C uB2 = 5.500 2,1.10– 4/ = 0.31ml - Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp là: uv = u A2  u B2  u B2 uv = 0.04  0.06  0.312 = 0.32ml * Đối với buret pipet cách làm tương tự trên, với thể tích tổng buret pipet vào khoảng từ đến 50ml Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 29 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 3.3 Độ không đảm bảo phân tử khối chất Dựa vào bảng khối lượng nguyên tử độ không đảm bảo IUPAC ban hành, coi phân bố nguyên tố phân tử tập hợp đơn giản phân bố nguyên tử đơn Bởi vậy, độ không đảm bảo tổng hợp tính bình phương tổng bình phương phân bố nguyên tử Nguyên tố Khối lượng nguyên tử (AW) ĐKĐB (u) ĐKĐB chuẩn u/ H 1.00794 0.00007 0.00004 O 15.9994 0.0003 0.00017 Cl 35.4527 0.0009 0.00052 C 12.0107 0.0008 0.00046 N 14.00674 0.00007 0.00004 S 32.066 0.006 0.0034 P 30.973761 0.000002 0.0000011 K 39.0938 0.0001 0.000058 Mn 54.938049 0.000009 0.0000052 Ca 40.078 0.004 0.0023 Na 22.989770 0.000005 0.0000029 Ví dụ: Tính độ khơng đảm bảo tính khối lượng phân tử KMnO4 MKMnO4 = 39.0938 + 54.938049 + 4*15.9994 UKMnO4 = 0.00000582  0.0000052  0.00017 = 158.0339 g/mol = 0.0007 g/mol Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 30 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 3.4 Độ không đảm bảo đo nồng độ phần trăm thể tích nồng độ đương lượng dung dịch Giả sử cân 39.5g KMnO4 với độ tinh khiết p = 99% vào bình định mức, dùng nước định mức tới 500ml, tính nồng độ g/ml dung dịch 3.4.1 Nồng độ % dung dịch: C%KMnO4 = mKMnO * p 39.5 * 0.99 *100% = *100% = 7.7 % V 500 Dựa vào công thức tính nồng độ % ta thấy nguồn gây độ không đảm bảo đo là: cân vật liệu, độ tinh khiết hóa chất thể tích cuối dung dịch - Việc cân vật liệu để chuẩn bị dung dịch: uw = 0.046mg = 0.000046g cân 39.5g uw = 0.000046*100/39.5 = 0.0000012% - Độ tinh khiết vật liệu: uP = 1%/ = 0.57% - Thể tích cuối dung dịch (với bình định mức 500ml): uv = 0.32ml = 0.064% Độ không đảm bảo tổng hợp thành phần là: 0.0000012  0.57  0.064 U(C%) = = 0.58% Chuyển sang độ không đảm bảo chuẩn tuyệt đối: u = 0.58%*7.7% = 0.045% Biểu thị kết nồng độ phần trăm dung dịch C%KMnO4 = 7.7%  0.045*2% (k = 2, 95% độ tin cậy) = 7.7%  0.09% 3.4.2 Nồng độ đương lượng dung dịch: C(N)KMnO4 = 39.5 * 0.99 mKMnO * p = = 0.1 N M KMnO *V * 158.0339 * 0.5 * Dựa vào công thức tính nồng độ đương lượng ta thấy nguồn gây độ không đảm bảo nồng độ N là: cân vật liệu, độ tinh khiết hóa chất, phân tử khối hóa chất thể tích cuối dung dịch - Việc cân vật liệu để chuẩn bị dung dịch: uw = 0.046mg = 0.000046g Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 31 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 cân 39.5g uw = 0.000046*100/39.5 = 0.0000012% - Độ tinh khiết vật liệu: uP = 1%/ = 0.57% - Độ không đảm bảo phân tử khối KMnO4 : uw = 0.0007 g/mol = 0.00044% - Thể tích cuối dung dịch (với bình định mức 500ml): uv = 0.32ml = 0.064% Độ không đảm bảo tổng hợp thành phần là: U(C) = 0.0000012  0.57  0.00044  0.064 = 0.58% Chuyển sang độ không đảm bảo chuẩn tuyệt đối: U(C) = 0.1*0.58% = 0.00058 Biểu thị kết nồng độ đương lượng: C(N)KMnO4 = 0.1  0.00058*2 (k = 2, 95% độ tin cậy) = 0.1  0.00106 3.5 Độ không đảm bảo đo tay nghề nhân viên phân tích Độ khơng đảm bảo tay nghề nhân viên độ lệch chuẩn giá trị trung bình UTN = S n 3.6 Ước lượng ĐKĐBĐ số tiêu phân tích 3.6.1 Chỉ tiêu Canxi Quy trình phân tích canxi gồm bước sau: - cân mẫu - phá mẫu axit HCl - định mức bình 100ml - hút 10ml tạo kết tủa Canxi oxalate - lọc kết tủa giấy lọc - hòa tan axit sunfuric chuẩn độ KMnO4 - tính kết quả: %Ca = VKMnO N KMnO N Ca 100% 1000.mmau Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 32 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 Dựa vào công thức tính ta xác định thành phần độ khơng đảm bảo là: - thể tích dung dịch KMnO4 : u1 - nồng độ đương lượng dung dịch KMnO4 : u2 - đương lượng canxi: u3 - cân khối lượng mẫu: u4 - ngồi có giai đoạn tạo kết tủa lọc kết tủa: u5 Theo kinh nghiệm thực tiễn giai đoạn lọc kết tủa phụ thuộc nhiều vào thao tác nhân viên có độ khơng đảm bảo chiếm tỉ trọng lớn, việc xác định độ không đảm bảo giai đoạn theo độ khơng đảm bảo tay nghề nhân viên u5 = S n u1, u2, u3, u4 tính ví dụ độ không đảm bảo tổng hợp là: U = u12  u 22  u32  u 42  u52 3.6.2 Chỉ tiêu đạm thô (CP) Quy trình phân tích đạm thơ gồm bước sau: - cân mẫu - phá mẫu axit sunfuric đặc nóng - chưng cất nitơ - chuẩn độ nitơ: %CP = VHCl N HCl 1,401.6,25 mmâu Dựa vào công thức tính ta xác định thành phần độ khơng đảm bảo là: - thể tích chuẩn HCl: u1 - đương lượng HCl: u2 - cân khối lượng mẫu: u3 - giai đoạn phá mẫu chưng cất nitơ: u4 Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 33 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 Các giai đoạn phá mẫu chưng cất nitơ thực tự động máy ta xác định độ khơng đảm bảo giai đoạn qua độ lặp lại phép thử Thực mẫu thử với nồng độ khác làm lặp lại lần, tính trung bình độ lặp lại S, ta có u4 = S u1, u2, u3, tính ví dụ độ không đảm bảo tổng hợp là: U = u12  u 22  u32  u 42 Việc học giống thuyền ngược dòng không tiến lùi Page 34 2015 ĐỖ HÙNG CƯỜNG – KIỂM SOÁT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO ISO 17025 TÀI LIỆU THAM KHẢO ISO/IEC 17025 : 2005 - Yêu cầu chung lực cho phòng thử nghiệm hiệu chuẩn dịch tiêu chuẩn dùng cho đào tạo, cập nhật kiến thức (Hà nội 2005) TCVN 9596 : 2013 – Phương pháp thống kê dùng thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng Internal quality control, handbook for chemical laboratory Nordtest report TR 569 Edt 4-2011 Horwizr equation as quality benchmark in ISO/IEC 17025 testing laborarory Vestgard JO, Barry PL Improving quality control by use multirule control procedures Ước lượng độ khơng đảm bảo đo phân tích hóa học, văn phòng cơng nhận chất lượng Việt Nam BoA ban hành Việc học giống thuyền ngược dòng khơng tiến lùi Page 35 ... (On-site evaluation) thử nghiệm thành thạo (Proficiency Testing – PT) Thử nghiệm thành thạo: Thử nghiệm thành thạo đánh giá việc thực phép thử mẫu hai hay nhiều phòng thử nghiệm theo điều kiện... nhằm đánh giá khả thực phép thử phòng thử nghiệm Thử nghiệm thành thạo nhằm mục đích để phòng thí nghiệm tham dự có hội tự xem xét đánh giá lực, độ xác, tin cậy kết thử nghiệm đơn vị Bên cạnh đó,... dụng phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025, phòng thí nghiệm phải thường xuyên tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo điều xem chuẩn mực để đánh giá cơng nhận phòng thí nghiệm Khi tiến hành thử nghiệm,
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG PHÒNG THỬ NGHIỆM THEO ISOIEC 17025, XÂY DỰNG PHÒNG THỬ NGHIỆM THEO ISOIEC 17025

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn