BƯỚC ĐẦU SO SÁNH CHẤT LƯỢNG SINH SẢN CỦA TÔM BỐ MẸ VÀ CHẤT LƯỢNG ẤU TRÙNG CỦA MỘT SỐ DÒNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) NỘI ĐỊA VÀ NHẬP NỘI Ở VIỆT NAM

156 24 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: BƯỚC ĐẦU SO SÁNH CHẤT LƯNG SINH SẢN CỦA TÔM BỐ MẸ VÀ CHẤT LƯNG ẤU TRÙNG CỦA MỘT SỐ DÒNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) NỘI ĐỊA VÀ NHẬP NỘI Ở VIỆT NAM NGÀNH: THỦY SẢN KHÓA: 2002-2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN HỮU LỘC TRƯƠNG THỊ DIỆU HÒA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2006 BƯỚC ĐẦU SO SÁNH CHẤT LƯNG SINH SẢN CỦA TÔM BỐ MẸ VÀ CHẤT LƯNG ẤU TRÙNG CỦA MỘT SỐ DÒNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) NỘI ĐỊA VÀ NHẬP NỘI Ở VIỆT NAM thực Trần Hữu Lộc Trương Thò Diệu Hòa Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Đinh Thế Nhân Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2006 TÓM TẮT Đề tài “Bước đầu so sánh chất lượng sinh sản chất lượng ấu trùng số dòng tôm xanh (Macrabrachium rosenbergii, de Man) nội đòa nhập nội Việt Nam” thực từ 08-03-2006 đến 08-08-2006 Trại Thực Nghiệm nuôi trồng thủy sản phòng thí nghiệm Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu bốn dòng tôm: Việt Nam tự nhiên nuôi ao, dòng tôm nhập nội từ Hawaii Trung Quốc (VNW, VNP, HWP, CNP) cho thấy: + Tôm thuộc dòng có số lần đẻ trung bình 3,28-4 lần/150 ngày, sức sinh sản 1.055-1.177 trứng/gam tôm cái,trọng lượng khô trứng 41,7-43,8 µg/trứng, tỉ lệ nở trung bình 66,03-73,58%; khác biệt mang ý nghóa thống tiêu dòng tôm thí nghiệm ghi nhận + Ấu trùng nở tám ngày tuổi có khác biệt mang ý nghóa thống kê trọng lượng khô; ấu trùng nở dòng tôm HWP có trọng lượng khô thấp so với nhóm lại; với ấu trùng tám ngày tuổi khác biệt thể tất nghiệm thức Trọng lượng khô trung bình ấu trùng tám ngày tuổi nghiệm thức CNP, VNP, VNW HWP 148; 118; 99; 75,6 µg/ấu trùng Tỉ lệ sống ấu trùng tám ngày tuổi cho kết tương tự với nghiệm thức CNP, VNW, VNP, HWP 92,12; 86,47; 83,26 ; 74,24% + Có khác biệt mang ý nghóa thống kê phát triển ấu trùng, thời gian biến thái tỉ lệ sống dòng tôm Thời gian xuất ấu trùng sớm 15-16 ngày (dòng VNP CNP), hai dòng VNW HWP 20-24 ngày Tỉ lệ sống trung bình nghiệm thức CNP, VNP, VNW HWP 66,4; 65,7; 28,62 18,26% Dòng tôm HWP có khoảng thời gian biến thái đồng loạt kéo dài có tỉ lệ sống thấp Kết đánh giá sức chòu đựng ấu trùng hậu ấu trùng test ammonia cho thấy: 24h-LC50 ấu trùng ngày tuổi dòng tôm Hawaii thấp có ý nghóa so với dòng khác; với ấu trùng tám ngày tuổi, khác biệt thể rõ rệt nghiệm thức 24h-LC50 ấu trùng tám ngày tuổi nghiệm thức CNP, VNP, VNW HWP 0,76; 0,61; 0,49 0,44 ppm NH3 Sức chòu đựng ấu trùng có xu hướng giảm theo lần tái phát dục tôm Không có khác biệt mang ý nghóa thống kê sức chòu đựng hậu ấu trùng dòng tôm ghi nhận -ii- ABSTRACT The research on “Primarily comparison of broodstock performance and offspring quality of some imported and indigenous giant fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii) strains” was carried out from March to August, 2006 at Experimental Farm and Laboratory of Fishery Faculty, Nong Lam university The result observed after reseaching on four prawn strains : Vietnamese wild captured and pond reared prawn, imported prawn from Hawaii and China (VNW, VNP, HWP, CNP) showed: + In laboratory condition, average fecundity varied 1055-1177 eggs /g female; the average breeding frequency was about 3,24-4 times/150 days of trial; egg dry weight was 41,7-43,8 µg/egg; average hatching rate of in vitro incubated eggs varied 66,03-73,58% No significant differences of all these parameters of four prawn strains were observed + The differences of broodstock origins led to the significant differences of early stage laval quality parameters Newly hatched larvae originated from HWP showed lower dry weight in compared with other strains With days old larvae, there were significant differences larvae dry weight and survival rate among strains The average dry weight of days old larvae originated from CNP, VNP, VNW and HWP were 148; 118,1; 99 and 75,6 µg/larvae respectively and the average survival rate of days old larvae were 92,12; 83,26; 86,47 and 74,24% respectively + There were significant differences of larval stage development, metamorphosis period and survival rate among strains Postlarva appeared on day 16-18 (VNP and CNP) and later on day 20-24 (VNW, HWP) The survival rate until postlarva stage of CNP, VNP, VNW, HWP were 66,46; 65,7; 28,62 and 18,26% respectively Using ammonia toxicity test to evaluate larval and postlarval quality, the result showed that 24h-LC50 of one and eight days old of larvae originated from HWP were significant lower in compared with the other strains Larvae obtained from females which have spawned many times tended to decrease their tolerance No significant differences tolerance among postlarva of all different strains were observed -iii- LỜI CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm tạ: Trước hết xin gởi đến Ban Giám Hiệu, Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh kính trọng lòng tự hào học tập năm qua Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy Đinh Thế Nhân dìu dắt, động viên lời khuyên q báu suốt thời gian tiến hành thí nghiệm thực luận văn Nhân đây, xin chân thành cảm ơn ba, mẹ hỗ trợ cho vật chất lẫn tinh thần để hoàn thành đề tài nghiên cứu Đặc biệt xin gởi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô bạn sinh viên lớp Nuôi Trồng Thủy Sản 28 động viên, giúp đỡ sẵn lòng hỗ trợ suốt thời gian thực đề tài Do hạn chế mặt thời gian kiến thức nên luận văn không tránh thiếu sót Chúng mong đóng nhận ý kiến đóng góp quý Thầy, Cô bạn để luận văn hoàn chỉnh -iv- MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG ĐỀ TÀI TÓM TẮT TIẾNG VIỆT TÓM TẮT TIẾNG ANH LỜI CẢM TẠ MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ BIỂU ĐỒ i ii iii iv v vii viii x xi I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Tài II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6 2.7 Sơ Lược Đặc Điểm Sinh Học Tôm Càng Xanh Đònh danh phân loại Phân bố Vòng đời Đặc Điểm Sinh Sản Của Tôm Càng Xanh Sựï thành thục Sự tái phát dục Giao vó Đẻ trứng Ấp trứng Nghiên Cứu Về Dinh Dưỡng Và Thức Ăn Cho Tôm Càng Xanh Bố Mẹ Tập tính dinh dưỡng tôm xanh Nhu cầu dinh dưỡng tôm bố mẹ Yêu Cầu Về Điều Kiện Môi Trường Trong Việc Nuôi Vỗ Tôm Bố Mẹ Một Số Nghiên Cứu Về Ấu Trùng Tôm Càng Xanh Đặc điểm phát triển Dinh dưỡng thức ăn ấu trùng tôm xanh Các mô hình ương ấu trùng tôm xanh Yêu cầu môi trường ương nuôi ấu trùng Phương Pháp Đánh Giá Chất Lượng Ấu Trùng Di Truyền Và Chọn Giống Tôm Càng Xanh -v- 3 6 8 9 10 10 11 14 15 15 16 18 20 21 23 2.7.1 Nghiên cứu di truyền đa dạng nguồn gen tôm xanh 2.7.2 Chọn giống 23 25 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 28 28 Thời Gian Và Đòa Điểm Nghiên Cứu Vật Liệu Đối tượng nghiên cứu Hệ thống vật liệu thí nghiệm Phương Pháp Nghiên Cứu Thí nghiệm I: Sự tái phát dục dòng tôm Thí nghiệm II: Chất lượng ấu trùng dòng tôm 28 28 36 37 43 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 50 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 50 50 50 53 Thí nghiệm 1: Chất lượng sinh sản dòng tôm xanh Các thông số môi trường Tỉ lệ sống tăng trưởng Hoạt động lột xác sinh sản Hoạt động sinh sản nhóm tôm thu trứng thu ấu trùng 54 Sức sinh sản Tỉ lệ nở Thành phần khối lượng trứng tôm Chất lượng sinh sản qua lần tái phát dục Thí nghiệm 2: Chất lượng ấu trùng dòng tôm Điều kiện môi trường thí nghiệm Chất lượng ấu trùng giai đoạn sớm Sức sinh sản tính theo ấu trùng Thành phần trọng lượng ấu trùng Tỉ lệ sống đến ngày thứ tám Chất lượng ấu trùng qua lần tái phát dục Đánh giá chất lượng ấu trùng hậu ấu trùng test ammonia 71 Tỉ lệ sống, phát triển, biến thái ấu trùng Chất lượng hậu ấu trùng 56 59 60 60 63 63 63 64 65 67 68 75 81 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 82 5.1 5.2 Kết luận Đề nghò 82 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC Phụ lục I Phụ lục II Số liệu thô Số liệu xử lí thống kê -vi- DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TAÉT ARA : Arachidonic acid EPA : Eicosapentaenoic acid DHA : Docosahexaenoic acid CSI : Clutch-Somatic Index (hệ số mang trứng) GSI : Gonado-Somatic Index (hệ số thành thục) LSI : Laval Stage Index (chỉ số giai đoạn ấu trùng) FAO : Food and Agriculture Oganization (Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc) TAN : Total ammonia nitrogen (ammonia tổng số) mtDNA : mitochondrial deoxyribonucleic acid (ADN ti theå) 10 LC50 : Lethal concentration for 50% population (nồng độ gây chết 50% số sinh vật thí nghiệm 11 VNW : Vietnamese wild captured prawn (tôm tự nhiên Việt Nam) 12 VNP : Vietnamese pond reared prawn (tôm nuôi Việt Nam) 13 HWP : Hawaii pond reared prawn (tôm nuôi Hawaii) 14 CNP : Chinese pond reared prawn (tôm nuôi Trung Quốc) 15 PL : Postlarva (hậu ấu trùng) -vii- DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Đặc điểm giai đoạn ấu trùng tôm xanh Các tiêu thủy hóa nước ương ấu trùng tôm xanh Hàm lượng hợp chất N tối đa cho phép bể nuôi Thành phần dinh dưỡng thức ăn ghi bao bì Kết phân tích thành phần thức ăn tôm bố mẹ Thành phần thức ăn công nghiệp ấu trùng ghi bao bì Các thông số môi trường Tỉ lệ sống tăng trưởng tôm Hoạt động lột xác sinh sản dòng tôm thí nghiệm Thời gian tái phát dục nhóm tôm thu trứng ấu trùng Hoạt động sinh sản nhóm tôm thu trứng thu ấu trùng nghiệm thức VNW VNP Hoạt động sinh sản nhóm tôm thu trứng thu ấu trùng nghiệm thức HWP CNP Sức sinh sản tính theo trứng dòng tôm thí nghiệm Thời gian tỉ lệ nở trứng dòng tôm xanh Các tiêu trứng dòng tôm thí nghiệm Chất lượng sinh sản qua lần phát dục dòng tôm Việt Nam tự nhiên Chất lượng sinh sản qua lần phát dục dòng tôm Việt Nam nuôi ao Chất lượng sinh sản qua lần phát dục dòng tôm Hawaii nuôi ao Chất lượng sinh sản qua lần phát dục dòng tôm Trung Quốc Điều kiện môi trường thí nghiệm Một số thông số ấu trùng giai đoạn sớm Chất lượng ấu trùng qua lần phát dục dòng tôm Việt Nam tự nhiên Chất lượng ấu trùng qua lần phát dục dòng tôm Việt Nam nuôi ao Chất lượng ấu trùng qua lần tái phát dục dòng tôm Hawaii nuôi ao Bảng 2.3 Bảng 3.1 Baûng 3.2 Baûng 3.3 Baûng 4.1 Baûng 4.2 Baûng 4.3 Baûng 4.4 Baûng 4.5 Baûng 4.6 Baûng 4.7 Baûng 4.8 Baûng 4.9 Baûng 4.10 Baûng 4.11 Baûng 4.12 Baûng 4.13 Baûng 4.14 Baûng 4.15 Baûng 4.16 Baûng 4.17 Baûng 4.18 TRANG -viii- 15 21 21 33 34 34 50 51 53 55 55 55 56 59 60 61 61 62 62 63 63 69 69 70 Baûng 4.19 Baûng 4.20 Bảng 4.21 Chất lượng ấu trùng qua lần tái phát dục dòng tôm Trung Quốc nuôi ao Các tiêu phát triển ấu trùng Thời gian biến thái tỉ lệ sống ấu trùng -ix- 70 76 80 Phụ lục 3c Tần suất sinh sản (TSSS) dòng tôm ANOVA TSSS Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 569,531 25317,882 25887,413 df Mean Square 569,531 361,684 70 71 F 1,575 Sig ,214 Phuï lục 3d Sức sinh sản dòng tôm Việt Nam tự nhiên ANOVA SLTTGAM1 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total SLTTCAI1 HSMTR1 TLUOT1 TLKHO1 ASINDAM1 Sum of Squares 300016,3 2974307 3274323 1,02E+09 7,91E+09 8,93E+09 10.204 110.756 120.960 475.061 801.568 1276.629 229.267 447.546 676.814 003 022 025 df 21 24 21 24 21 24 21 24 21 24 21 24 SLTTGAM1 F 706 Sig .559 340212791,3 376719431,6 903 456 3.401 5.274 645 595 158.354 38.170 4.149 019 76.422 21.312 3.586 031 001 001 786 515 SLTTCAI1 a,b a,b Duncan NTHUC1 vnw3 vnw4 vnw2 vnw1 Sig Mean Square 100005.435 141633.653 Duncan N 9 Subset for alpha = 05 974.9520 1113.7300 1213.2122 1268.9556 304 NTHUC1 vnw3 vnw4 vnw2 vnw1 Sig N 9 Subset for alpha = 05 37721,87 43810,01 50520,03 54868,88 247 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.337 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.337 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed TLUOT1 Duncan TLKHO1 a,b NTHUC1 vnw4 vnw1 vnw2 vnw3 Sig N 9 Subset for alpha = 05 81.5000 84.1533 88.2433 88.2433 95.2160 142 111 Duncan a,b NTHUC1 vnw1 vnw4 vnw2 vnw3 Sig N 9 Subset for alpha = 05 39.0133 39.7200 42.0789 42.0789 47.2780 366 112 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.337 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.337 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed HSMTR1 ASINDAM1 a,b Duncan Duncan NTHUC1 vnw4 vnw3 vnw2 vnw1 Sig N 9 Subset for alpha = 05 842475 862300 868298 878926 147 a,b NTHUC1 vnw4 vnw3 vnw2 vnw1 Sig N 9 Subset for alpha = 05 9.0000 9.4000 9.6667 10.7778 309 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.337 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.337 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phụ lục 3e Sức sinh sản dòng tôm Việt Nam nuôi ao ANOVA SLTTGAM2 SLTTCAI2 HSMTR2 TLUOT2 TLKHO2 ASINDAM2 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 157743,5 863249,7 1020993 9469877 2,18E+09 2,19E+09 10.712 56.256 66.968 260.666 1283.675 1544.341 72.110 515.346 587.456 014 034 048 df 27 30 27 30 27 30 27 30 27 30 27 30 Mean Square 52581.156 31972.212 F 1.645 Sig .202 3156625.803 80842428,65 039 989 3.571 2.084 1.714 188 86.889 47.544 1.828 166 24.037 19.087 1.259 308 005 001 3.740 023 TLUOT2 SLTTGAM2 Duncan a,b NTHUC2 vnp4 vnp3 vnp2 vnp1 Sig Duncan N 9 Subset for alpha = 05 991.3779 1077.8347 1077.8347 1115.8753 1115.8753 1203.6098 219 215 a,b NTHUC2 vnp3 vnp1 vnp2 vnp4 Sig Subset for alpha = 05 86.6550 88.8778 88.8778 91.4133 91.4133 95.3300 223 101 N 9 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.310 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.310 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed SLTTCAI2 HSMTR2 Duncan a,b Duncan a,b NTHUC2 vnp3 vnp4 vnp2 vnp1 Sig N 9 Subset for alpha = 05 9.2500 9.4000 10.2222 10.6667 096 NTHUC2 vnp3 vnp2 vnp4 vnp1 Sig N 9 Subset for alpha = 05 40696,51 41397,12 41675,82 42171,75 778 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.310 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.310 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed TLKHO2 Duncan ASINDAM2 a,b NTHUC2 vnp3 vnp2 vnp1 vnp4 Sig N 9 Subset for alpha = 05 42.2925 45.0500 45.6733 46.5000 102 a,b Duncan NTHUC2 vnp4 vnp3 vnp2 vnp1 Sig N 9 Subset for alpha = 05 8384 8497 8611 8611 8958 257 072 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.310 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.310 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phụ lục 3f Sức sinh sản dòng tôm Hawaii nuoâi ao ANOVA SLTTGAM3 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total SLTTCAI3 HSMTR3 TLUOT3 TLKHO3 ASINDAM3 Sum of Squares 13022.852 1749831 1762853 57223072 2,76E+09 2,82E+09 679 103.429 104.107 123.223 1440.495 1563.718 38.353 464.280 502.633 003 049 052 df Mean Square 4340.951 72909.607 24 27 24 27 24 27 24 27 24 27 24 27 SLTTGAM3 Duncan Duncan N 9 060 Sig .981 19074357,26 115118788,6 166 918 226 4.310 052 984 41.074 60.021 684 570 12.784 19.345 661 584 001 002 489 693 SLTTCAI3 a,b NTHUC3 hwp4 hwp3 hwp1 hwp2 Sig F Subset for alpha = 05 991.8040 1021.9415 1031.4150 1061.0937 696 a,b NTHUC3 hwp2 hwp1 hwp3 hwp4 Sig N 9 Subset for alpha = 05 36698,98 38679,36 38969,30 41466,82 500 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.727 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.727 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed HSMTR3 Duncan TLUOT3 a,b NTHUC3 hwp1 hwp4 hwp3 hwp2 Sig Duncan N 9 Subset for alpha = 05 9.0000 9.0000 9.2857 9.3333 807 a,b NTHUC3 hwp1 hwp2 hwp4 hwp3 Sig N 9 Subset for alpha = 05 87.4111 88.4544 91.2000 92.5600 315 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.727 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.727 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed ASINDAM3 TLKHO3 Duncan a,b NTHUC3 hwp2 hwp3 hwp4 hwp1 Sig Duncan N 9 Subset for alpha = 05 42.6756 43.8857 44.8833 45.5122 329 a,b NTHUC3 hwp4 hwp2 hwp3 hwp1 Sig N 9 Subset for alpha = 05 8592 8668 8745 8886 326 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.727 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.727 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phuï luïc 3g Sức sinh sản dòng tôm Trung Quốc nuôi ao ANOVA SLTTGAM4 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total SLTTCAI4 HSMTR4 TLUOT4 TLKHO4 ASINDAM4 Sum of Squares 90075.753 1675545 1765620 99362912 3,35E+09 3,45E+09 11.421 109.722 121.143 74.070 552.375 626.445 123.434 346.525 469.959 005 065 070 df Mean Square 30025.251 98561.449 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 SLTTGAM4 Duncan Duncan N 305 Sig .822 33120970,62 197035792,9 168 916 3.807 6.454 590 630 24.690 32.493 760 532 41.145 20.384 2.018 150 002 004 419 742 SLTTCAI4 a,b NTHUC4 cnp4 cnp1 cnp3 cnp2 Sig F Subset for alpha = 05 932.7225 1108.2216 1109.3485 1177.3758 332 a,b NTHUC4 cnp4 cnp3 cnp1 cnp2 Sig N Subset for alpha = 05 35401,22 40420,05 41638,16 43367,45 477 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.892 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.892 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed HSMTR4 Duncan TLUOT4 a,b Duncan NTHUC4 cnp4 cnp3 cnp1 cnp2 Sig N Subset for alpha = 05 8.0000 9.0000 9.5556 10.5000 224 a,b NTHUC4 cnp3 cnp4 cnp1 cnp2 Sig N Subset for alpha = 05 82.9875 84.6800 86.8356 88.2300 254 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.892 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.892 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed ASINDAM4 TLKHO4 Duncan a,b Duncan NTHUC4 cnp4 cnp3 cnp2 cnp1 Sig N Subset for alpha = 05 38.8650 40.2325 41.9867 45.4278 078 a,b NTHUC4 cnp2 cnp1 cnp3 cnp4 Sig N Subset for alpha = 05 8691 8731 8757 9232 277 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.892 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.892 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phụ lục 4a Tỉ lệ nở trứng dòng tôm Việt Nam tự nhiên (TLNVNTN) ANOVA TLNVNTN Sum of Squares 1627,896 1614,114 3242,010 Between Groups Within Groups Total df 14 16 TLNVNTN Duncan VNTN 1,00 2,00 3,00 Sig a,b N Subset for alpha = 05 60,5200 77,8333 85,0800 1,000 ,365 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,857 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Mean Square 813,948 115,294 F 7,060 Sig ,008 Phụ lục 4b Tỉ lệ nở trứng dòng tôm Việt Nam nuôi ao (TLNVNP) ANOVA TLNVNP Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 5714,668 2020,025 7734,694 df 20 22 Mean Square 2857,334 101,001 F 28,290 Sig ,000 TLNVNP Duncan a,b VNP 1,00 2,00 3,00 Sig N 9 Subset for alpha = 05 47,6467 74,2600 86,3680 1,000 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 7,105 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phụ lục 4c Tỉ lệ nở trứng dòng tôm Trung Quốc nuôi ao (TLNCNP) ANOVA TLNCNP Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 518,938 4434,757 4953,695 df 17 20 TLNCNP Duncan CNP 1,00 2,00 3,00 4,00 Sig a,b N Subset for alpha = 05 69,0733 72,9986 73,1700 86,8300 ,188 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,679 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Mean Square 172,979 260,868 F ,663 Sig ,586 Phụ lục 4d Thời gian ấp trứng (TGIANAP) tỉ lệ nở (TLNO) bốn dòng tôm ANOVA TGIANAP TLNO Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 13.706 386.682 400.388 081 2.595 2.676 df 76 79 76 79 TGIANAP Duncan 027 034 F 898 Sig .446 789 504 ASINTLN a,b NGTHUC HWP VNW CNP VNP Sig Mean Square 4.569 5.088 a,b Duncan N 23 16 20 21 Subset for alpha = 05 20,7391 20,8125 21,0000 21,7619 ,201 NGTHUC VNP HWP VNW CNP Sig N 21 23 16 20 Subset for alpha = 05 ,948595 ,961072 ,981246 1,030954 ,209 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 19,647 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 19,647 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phuï luïc 5: Trọng lượng chiều dài trước sau kết thúc thí nghiệmcủa bốn dòng tôm ANOVA TLVNW CDVNW TLVNP CDVNP TLHWP CDHWP TLCNP CDCNP Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 177,467 2006,609 2184,076 ,007 35,821 35,827 152,070 773,569 925,639 1,440 8,259 9,699 350,626 1133,007 1483,632 ,100 17,589 17,690 288,887 1466,578 1755,465 ,267 34,223 34,490 df 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 Mean Square 177,467 59,018 F 3,007 Sig ,092 ,007 1,054 ,007 ,936 152,070 22,752 6,684 ,014 1,440 ,243 5,928 ,020 350,626 33,324 10,522 ,003 ,100 ,517 ,194 ,663 288,887 43,135 6,697 ,014 ,267 1,007 ,265 ,610 Phụ lục 6: Sức sinh sản (SSS), trọng lượng khô (TLKATR) độ ẩm (DAAUTR) ấu trùng nở ANOVA SSS TLKATR DAAUTR Sum of Squares Between Groups 96249.796 Within Groups 2988583 Total 3084833 Between Groups 000 Within Groups 001 Total 001 Between Groups 005 Within Groups 111 Total 115 df 67 70 67 70 67 70 Mean Square 32083.265 44605.715 F 719 Sig .544 000 000 4.292 008 002 002 917 438 SSS TLKATR a,b Duncan NGHTHUC HWP VNP CNP VNW Sig a,b Subset for alpha = 05 546.6111 549.8571 586.9444 635.0000 268 N 18 14 18 21 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 17.379 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed DAAUTR Duncan a,b NGHTHUC VNW CNP HWP VNP Sig N 21 18 18 14 Subset for alpha = 05 1.114962 1.123194 1.131606 1.135686 177 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 17.379 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Duncan NGHTHUC HWP VNP CNP VNW Sig N 18 14 18 21 Subset for alpha = 05 020244 022786 022786 023978 024990 085 158 Means for groups in homogeneous subsets are display a Uses Harmonic Mean Sample Size = 17.379 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phụ lục 7: Tỉ lệ sống (TLS8), trọng lượng khô (TLK8) độ ẩm (DAM8) ấu trùng ngày tuổi ANOVA TLS8 TLK8 DAM8 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.193 1.009 2.202 049 056 106 017 119 136 df 67 70 66 69 66 69 Mean Square 398 015 F 26.389 Sig .000 016 001 19.143 000 006 002 3.151 031 TLS8 TLS8 a,b a,b Duncan Duncan NGHTHUC VNW HWP VNP CNP Sig N 21 18 14 18 968238 Subset for alpha = 05 1.055167 1.174000 1.000 1.000 1.000 1.301667 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 17.379 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group is used Type I error levels are not guaranteed NGHTHU VNW HWP VNP CNP Sig N 21 18 14 18 Subset for alpha = 05 968238 055167 174000 301667 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a.Uses Harmonic Mean Sample Size = 17.379 b.The group sizes are unequal The harmonic mean of t is used Type I error levels are not guaranteed TLK8 DAM8 Duncan a,b Duncan a,b NGHTHUC CNP VNW VNP HWP Sig N 17 21 14 18 Subset for alpha = 05 1.102506 1.119638 1.119638 1.139029 1.141783 242 154 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 17.136 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed NGHTHUC HWP VNW VNP CNP Sig N 18 21 14 17 Subset for alpha = 05 0756 0990 1181 1480 1.000 061 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 17.136 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phuï luïc 8: 24h-LC50 ấu trùng ngày (LC1TAN) ngày tuổi (LC8TAN), hậu ấu trùng (LCPLTAN) tính theo nồng độ ammonia tổng số (NH3 + NH4+) ANOVA LC1TAN LC8TAN LCPLTAN Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 2109.175 9957.151 12066.326 2981.485 6148.191 9129.677 292.127 101.240 393.367 df 59 62 53 56 11 14 Mean Square 703.058 168.765 F 4.166 Sig .010 993.828 116.004 8.567 000 97.376 9.204 10.580 001 LC1TAN LC8TAN a,b a,b Duncan Duncan NGHTHUC HWP VNW VNP CNP Sig N 16 14 12 15 Subset for alpha = 05 30.2037 31.8453 37.6478 48.1535 088 1.000 NGHTHUC HWP VNW VNP CNP Sig N 16 20 12 15 Subset for alpha = 05 30.0400 37.4907 37.4907 37.6478 37.6478 46.5313 132 074 Means for groups in homogeneous subsets are displa a Uses Harmonic Mean Sample Size = 14.088 Means for groups in homogeneous subsets are displa a Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.238 b The group sizes are unequal The harmonic mea of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mea of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phụ lục 9: 24h-LC50 ấu trùng ngày (LC1NH3) ngày tuổi (LC8NH3), hậu ấu trùng (LCPLNH3) tính theo nồng độ ammonia không phân li (NH3) ANOVA LC1NH3 LC8NH3 LCPLNH3 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 842 3.417 4.259 868 2.342 3.210 023 232 255 df 59 62 53 56 11 14 Mean Square 281 058 F 4.847 Sig .004 289 044 6.549 001 008 021 359 784 LC8NH3 LC1NH3 a,b a,b Duncan Duncan NGHTHUC HWP VNW VNP CNP Sig N 16 20 12 15 Subset for alpha = 05 416625 635695 683792 715000 1.000 397 NGHTHUC HWP VNW VNP CNP Sig N 16 14 12 15 Subset for alpha = 05 443937 494677 494677 611271 611271 755267 525 147 075 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 14.088 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.238 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed LCPLNH3 a,b Duncan NGHTHUC HWP VNW VNP CNP Sig N 4 Subset for alpha = 05 513750 529500 582333 607750 431 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.692 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phụ lục 10: Chỉ số giai đoạn ấu trùng (LSI) ấu trùng ngày tuổi (DAY5), 10 ngày tuổi (DAY10) 15 ngày tuoåi (DAY15) ANOVA DAY5 DAY10 DAY15 Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 14.538 100.016 114.554 301.523 485.460 786.983 383.141 438.052 821.193 df 536 539 536 539 536 539 Mean Square 4.846 187 F 25.971 Sig .000 100.508 906 110.971 000 127.714 817 156.270 000 DAY10 DAY5 Duncan a,b a,b NGHTHUC VNW HWP CNP VNP Sig Duncan N 150 120 180 90 Subset for alpha = 05 3.89 4.03 1.000 1.000 NGHTHUC VNW HWP VNP CNP Sig 4.23 4.32 103 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 126.316 N 150 120 90 180 Subset for alpha = 05 6.43 6.47 7.46 8.09 738 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displaye a Uses Harmonic Mean Sample Size = 126.316 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean o group sizes is used Type I error levels are not guaranteed DAY15 a,b Duncan NGHTHUC VNW HWP CNP VNP Sig N 150 120 180 90 7.19 Subset for alpha = 05 8.19 9.06 1.000 1.000 9.36 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 126.316 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Phụ lục 11: Các tiêu trình chuyển hậu ấu trùng: thời gian xuất hậu ấu trùng (PL), 10% ấu trùng biến thái (T10), 90% ấu trùng biến thái (T90), tỉ lệ sống (TLSPL) ANOVA PL PL10 PL90 TLSPL Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 179.311 69.133 248.444 342.828 108.783 451.611 524.133 144.367 668.500 954 154 1.109 df 14 17 14 17 14 17 14 17 Mean Square 59.770 4.938 F 12.104 Sig .000 114.276 7.770 14.707 000 174.711 10.312 16.943 000 318 011 28.863 000 PL90 PL10 a,b a,b Duncan Duncan NGTHUC VNP CNP VNW HWP Sig N Subset for alpha = 05 20.0000 22.1667 29.4000 30.7500 278 494 NGTHUC VNP CNP VNW HWP Sig N Subset for alpha = 05 25.6667 26.5000 35.4000 38.5000 712 183 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.211 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.211 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed TLSPL Duncan a,b NGTHUC HWP VNW VNP CNP Sig N Subset for alpha = 05 430246 554204 945410 954218 109 905 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.211 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed ... Chúng mong đóng nhận ý kiến đóng góp quý Thầy, Cô bạn để luận văn hoàn chỉnh -iv- MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG ĐỀ TÀI TÓM TẮT TIẾNG VIỆT TÓM TẮT TIẾNG ANH LỜI CẢM TẠ MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT... Baûng 4.10 Baûng 4.11 Baûng 4.12 Baûng 4.13 Baûng 4.14 Baûng 4.15 Baûng 4.16 Baûng 4.17 Baûng 4.18 TRANG -viii- 15 21 21 33 34 34 50 51 53 55 55 55 56 59 60 61 61 62 62 63 63 69 69 70 Baûng 4.19... ấu trùng Thời gian biến thái tỉ lệ sống ấu trùng -ix- 70 76 80 DANH SÁCH HÌNH ẢNH HÌNH NỘI DUNG TRANG Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7
- Xem thêm -

Xem thêm: BƯỚC ĐẦU SO SÁNH CHẤT LƯỢNG SINH SẢN CỦA TÔM BỐ MẸ VÀ CHẤT LƯỢNG ẤU TRÙNG CỦA MỘT SỐ DÒNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) NỘI ĐỊA VÀ NHẬP NỘI Ở VIỆT NAM , BƯỚC ĐẦU SO SÁNH CHẤT LƯỢNG SINH SẢN CỦA TÔM BỐ MẸ VÀ CHẤT LƯỢNG ẤU TRÙNG CỦA MỘT SỐ DÒNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) NỘI ĐỊA VÀ NHẬP NỘI Ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn