ĐẶC TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Vibrio spp. PHÂN LẬP TRONG SÒ HUYẾT NUÔI Ở CÁC TỈNH TIỀN GIANG, BẾN TRE, TRÀ VINH VÀ HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH

69 89 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẶC TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Vibrio spp PHÂN LẬP TRONG SỊ HUYẾT NI CÁC TỈNH TIỀN GIANG, BẾN TRE, TRÀ VINH HUYỆN CẦN GIỜ, TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: LÊ THỊ THUẬN Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 8/2013 ĐẶC TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Vibrio spp PHÂN LẬP TRONG SỊ HUYẾT NI CÁC TỈNH TIỀN GIANG, BẾN TRE, TRÀ VINH HUYỆN CẦN GIỜ, TP HỒ CHÍ MINH Tác giả LÊ THỊ THUẬN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ Sư ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN HOÀNG NAM KHA TS NGUYỄN PHÚC CẨM TÚ Tháng 8/2013 i   LỜI CẢM TẠ Để hồn thành tốt khóa luận, tơi nhận giúp đỡ quý báo nhiều thầy cô Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường ĐH Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Thủy Sản, Bộ môn Chế Biến Thủy Sản, phòng thí nghiệm tồn thể q thầy khoa tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm kiến thức tạo điều kiện để em hồn thành tốt chương trình học Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS NGUYỄN HOÀNG NAM KHA, TS NGUYỄN PHÚC CẨM TÚ nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn, cung cấp nhiều kiến thức quý báo tài liệu giúp em làm sở khoa học q trình thực đề tài hồn thành khóa luận Chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị, cán phòng Bệnh Học Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, trường ĐH Nông Lâm, Tp Hồ Chí Minh Xin gởi lời cảm ơn đến ủng hộ nhiệt tình tinh thần tất bạn lớp Chế Biến Thủy Sản, K35, bạn đồng khóa khoa Thủy Sản thực đề tài người bạn thân tôi, ln sát cánh gắn bó, động viên, giúp đỡ cho tơi, giúp tơi có thêm niềm tin vượt qua khó khăn suốt q trình học ngày thực đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến bậc sinh thành người thân gia đình tơi, xin cảm ơn ba mẹ dạy dỗ khôn lớn, bên động viên chia sẻ Cảm ơn ba mẹ tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành chương trình học khóa luận Trong thời gian thực đề tài tốt nghiệp, có nhiều cố gắng, nhiên bước đầu làm quen với việc nghiên cứu khoa học, kiến thức chun mơn hạn chế thời gian thực đề tài ngắn nên khó tránh khỏi thiếu sót Tơi mong đón nhận ý kiến đóng góp từ q thấy bạn, để luận văn hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn ii   TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Đặc tính kháng kháng sinh vi khuẩn Vibrio spp phân lập huyết ni tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh” tiến hành phòng Thí Nghiệm Bệnh Học Thủy Sản phòng Thí Nghiệm Chế Biến Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, Trường ĐH Nông Lâm, Tp Hồ Chí Minh thời gian từ tháng 2/2013 đến tháng 6/2013 Thí nghiệm tiến hành với mục tiêu: phân lập định danh vi khuẩn Vibrio spp mẫu huyết, bùn nước thu từ tỉnh trên, sau thực kháng sinh đồ để xác định đặc tính kháng kháng sinh tính đa kháng kháng sinh chủng vi khuẩn Vibrio spp phân lập xác định số đa kháng kháng sinh trại nuôi khu vực thu mẫu Các kết thu được: Xây dựng quy trình phân lập Vibrio spp từ huyết ao ni với độ tin cậy xác cao Kết thực kháng sinh đồ cho thấy chủng vi khuẩn Vibrio spp phân lập có tỷ lệ kháng cao với AMP (78.8%) phần SXT (25%) Khoảng 90% chủng vi khuẩn phân lập thể tính kháng với loại kháng sinh thử nghiệm, gần 30% chủng vi khuẩn phân lập thể tính đa kháng kháng sinh (kháng loại kháng sinh) có vi khuẩn thể tính đa kháng với loại kháng sinh Kết tính tốn giá trị số đa kháng kháng sinh rằng, nông dân thuộc tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh không sử dụng kháng sinh q trình ni huyết, nhiên, nơng dân ni huyết khu vực Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh có dùng kháng sinh q trình ni ni huyết ao ni tơm trước     iii   MỤC LỤC   TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH, BIỂU ĐỒ ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu đặc điểm sinh học huyết 2.1.1 Phân loại học 2.1.2 Hình thái 2.1.3 Phân bố 2.1.4 Phương thức sống 2.1.5 Sinh trưởng 2.1.6 Dinh dưỡng 2.1.7 Sinh sản 2.2 Giới thiệu đặc điểm vi khuẩn Vibrio 2.2.1 Phân loại học 2.2.2 Hình thái 2.2.3 Phân bố 2.2.4 Đặc điểm sống khả gây bệnh Vibrio spp 2.3 Kháng sinh tính kháng kháng sinh vi khuẩn 2.3.1 Kháng sinh 2.3.2 Tính kháng kháng sinh 12 2.4 Tổng quan thử nghiệm kháng sinh đồ 15 iv   2.4.1 Khái niệm 15 2.4.2 Nguyên lý 16 2.4.3 Môi trường để thực kháng sinh đồ: 16 2.4.4 Các đĩa kháng sinh 16 2.4.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp khuếch tán đĩa kháng sinh 16 2.5 Một số nghiên cứu tính kháng kháng sinh vi khuẩn Vibrio spp huyết 17 2.6 Chỉ số đa kháng kháng sinh (Multiple Antibiotic Resistance (MAR) index) 18 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19 3.2 Vật liệu trang thiết bị 19 3.2.1 huyết bùn 19 3.2.2 Trang thiết bị 19 3.2.3 Kháng sinh sử dụng: 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Phân lập định danh vi khuẩn Vibrio spp mẫu huyết, bùn nước 21 3.3.2 Nhuộm Gram 22 3.3.3 Tính di động 24 3.3.4 Thử nghiệm Catalase 24 3.3.5 Thử nghiệm oxidase 25 3.3.6 Phản ứng môi trường TSI (Triple Sugar Iron Agar) 25 3.3.7 Thử nghiệm tính nhạy cảm với hợp chất ức chế phẩy khuẩn Vibrio O/129 (theo hướng dẫn nhà sản xuất) 26 3.3.8 Định danh khẳng định test API 20E 26 3.4 Bảo quản giống 29 3.5 Kháng sinh đồ 30 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 4.1 Phân lập 32 4.2 Kết nhuộm Gram, Oxidase, Catalase, khả di động 32 4.3 Kết phản ứng môi trường TSI (Triple Sugar Iron Agar) 34 4.4 Kết thử nghiệm O/129 34 v   4.5 Kết định danh khẳng định test API 20E 35 4.6 Kết kháng sinh đồ 36 4.6.1 Tính kháng 36 4.6.2 Tính đa kháng 40 4.6.3 Chỉ số đa kháng kháng sinh (Multiple Antibiotic Resistance (MAR) index) 41 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC   vi   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT C Pagrees Celsius A/A Acid/acid ADH Arginine dihydrolase AIP 20E Analytical Profile Index For Enterobacteriaceae AMP Ampicillin AMY Amygdalina APW Alkaline Peptone Water: nước pepton kiềm ARA Arabinose ATCC American Type Culture Collection CHL Chloramphenicol CIP Ciprofloxacin CIT Citrate CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute CS Cộng DNA Deoxyribonucleic acid GEL Gelatinase GLU Glucose H2S Hydrogen sulfide IND Indoletrial INO Inositol K/A Alkaline/acid KAN Kanamycin Kg Kilogram LDC Lysine decarboxylase MAN Mannitol MAR Multiple Antibiotic Resistance MEL Melibiose MH Mueller – Hinton Agar vii   MIC Minimum Inhibitory Concentration Ml milliliter NAR Nalidixic acid NB Nutrient Both NIT Nitrofurantoin NOR Norfloxacin NST Nhiễm sắc thể ODC Ornithine decarboxylase ONPG Ortho-nitrophenyl galactosidae PE Polyethylene pTDA Tryptophane deaminas RHA Rhamnose RNA Ribonucleic acid SAC Sucrose STR Streptomycin SXT Trimethoprim/Sulfamethoxazole TCBS Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose TET Tetracycline TSA Tryptic Soy Agar TSI Triple Sugar Iron Agar URE Urease VP Voges – proskauer viii   DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình: Hình 2.1: huyết 3  Hình 2.2: Q trình phát triển phơi (Diendan.nongnghiep.gov.vn) 5  Hình 2.3: Vi khuẩn Vibrio 6  Hình 3.1: Các kết thử nghiệm môi trường TSI 25  Hình 3.2: Kết test API 20E (famsbs.wordpress.com) 29  Hình 3.3: Tóm tắt qui trình kháng sinh đồ (Phạm Thái Bình, 2008) 30  Hình 4.1: Vi khuẩn phân lập từ huyết mơi trường TCBS ( tamug.edu) 32  Hình 4.2: Kết nhuộm Gram Vibrio spp 32  Hình 4.3: Kết thử nghiệm Oxidase Vibrio spp (famsbs.wordpress.com) 33  Hình 4.4: Kết thử nghiệm Catalase Vibrio spp (famsbs.wordpress.com) 33  Hình 4.5: Kết K/A môi trường TSI 34  Hình 4.6: Vòng vơ khuẩn thử nghiệm Vibriostatic O/129 35  Hình: 4.7 Kết API 20E chủng vi khuẩn với mã định danh 4346106 35  Hình 4.8: Kết API 20E chủng vi khuẩn với mã định danh 4344126 35  Hình 4.9: Vòng vơ khuẩn thử nghiệm kháng sinh đồ 37  Bảng: Bảng 2.1: Các loại kháng sinh (Nguyễn Như Pho, 2004) 9  Bảng 3.1: Các loại kháng sinh sử dụng 20  Bảng 3.2 Bảng đọc kết test API 20E 28  Bảng 4.1: Kết định danh thí nghiệm sinh hóa vi khuẩn Vibrio spp 33  Bảng 4.2: Biện luận đường kính vòng vơ khuẩn 36  Bảng 4.3: Chỉ số đa kháng kháng sinh trại tỉnh 41  Biểu đồ: Biểu đồ 4.1: Tỉ lệ kháng kháng sinh chủng Vibrio phân lập 37  Biểu đồ 4.2: Tính đa kháng kháng sinh 40 ix   Internet VASEP Ngày 18/1/ 2012 Xuất thủy sản năm 2012 http://www.vasep.com.vn/Thong-ke-thuy-san/123_23971/Xuat-khau-thuy-sanViet-Nam-nam-2012.htm VASEP Ngày 28/4/2012 Quí I năm 2013, xuất khuẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 7% http://www.vasep.com.vn/Tin-Tuc/378_26144/Quy-I2013-xuat-khau-nhuyenthe-hai-manh-vo-tang-7.htm VASEP 2013 Báo cáo sản xuất, xuất thủy sản Việt Nam tháng đầu năm 2013 Tài liệu hội nghị toàn thể Vasep năm 2013 http://www.nongnghiep.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=129&categoryid= 86&itemid=5729 http://diendan.nongnghiep.gov.vn/threads/542-Ky-thuat-nuoi-so-huyet.html http://famsbc.wordpress.com/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3631937 http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/RiskSafetyAssessment/ucm18 7400.htm.  http://www.tamug.edu/seafoodsafetylab/Research/Vibrio%20Studies.html PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Các chủng vi khuẩn mẫu 13 Mẫu 13: Đình Cũ, Long Khánh, Duyên Hải, Trà Vinh( 31/1/2013) Mẫu 13 13S1 13S2 13S3 13S4 13S5 13S6 13S7 13S8 13S9 13S10 13S11 13S12 13S13 13S14 13S15 13S16 13S17 13S18 13S19 13S20 Mẫu nước 13 13N1 13N2 13N3 13N4 13N5 13N6 13N7 13N8 13N9 13N10 13N11 13N12 Mô tả Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Vàng, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Mô tả Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Oxidase Catalase + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Di động + + + + + + + + + + + + Oxidase Catalase + + + + + + + + + + k lên + Di động + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TSI K/A K/A K/A K/A K/A A/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A TSI K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A Nhuộm Gram Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Nhuộm Gram Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn 13N13 13N14 13N15 13N16 13N17 13N18 13N19 13N20 Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn PHỤ LUC 2: Các chủng vi khuẩn mẫu 15 Mẫu 15: Thạch Phước, Thạch Phong, Thạch Phú, Bến Tre( 31/1/2013) Mẫu 15 Mơ tả 15S1 15S2 15S3 15S4 15S5 15S6 15S7 15S8 15S9 15S10 15S11 15S12 15S13 15S14 15S15 15S16 15S17 15S18 15S19 15S20 Vàng, lồi, 1mm Vàng, lồi, 1mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Vàng, lồi, 1mm Vàng, lồi, 1mm Xanh, lồi, 2mm Vàng, lồi, 1mm Vàng, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 2mm Mẫu nước 15 15N1 15N2 15N3 Mô tả Vàng, lồi, < 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Oxidase Catalase + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Oxidase Catalase + + + + + + Di động + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Di động + + + TSI Nhuộm Gram A/A A/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A A/A A/A K/A A/A A/A K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn TSI Nhuộm Gram A/A K/A K/A Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn 15N4 15N5 15N6 15N7 15N8 15N9 15N10 15N11 15N12 15N13 15N14 15N15 15N16 15N17 15N18 15N19 Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 15N20 Xanh, lồi, 1mm + + + K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, đơn Gram (-) Trực khuẩn, K/A Đơn PHỤ LỤC 3: Các chủng vi khuẩn mẫu 17 Mẫu 17: Thừa Trung, Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre( 1/2/2013) Mẫu 17 17S1 17S2 17S3 17S4 17S5 17S6 17S7 17S8 17S9 17S10 17S11 17S12 17S13 17S14 17S15 17S16 17S17 Mô tả Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi,1.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Oxidase Catalase + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Di động + + + + + + + + + + + + + + + + + TSI Nhuộm Gram K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn 17S18 17S19 17S20 17S21 17S22 17S23 17S24 17S25 Mẫu nước 17 17N1 17N2 17N3 17N4 17N5 17N6 17N7 17N8 17N9 17N10 17N11 17N12 17N13 17N14 17N15 17N16 17N17 17N18 17N19 17N20 Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Mô tả + + + + + + + + + + + + + + + + Xanh, lồi, < 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, < 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, < 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, < 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm + + + k lên + + + + + + + + + + + + + + k lên + K/A K/A K/A K/A K/A A/A A/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn TSI Nhuộm Gram + + + Di động + + + K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn + + K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Oxidase Catalase Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, Xanh, lồi, Xanh, lồi, Xanh, lồi, + + + + + + + + PHỤ LỤC 4: Các chủng vi khuẩn mẫu 18 Mẫu 18: Thừa Trung, Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre( 1/2/2013) Mẫu 18 Mơ tả 18S1 18S2 18S3 18S4 Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, < 0.5mm Oxidase Catalase + + + + + + + + Di động + + + + TSI Nhuộm Gram K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn 18S5 18S6 18S7 18S8 18S9 18S10 18S11 18S12 18S13 18S14 18S15 18S16 18S17 18S18 18S19 18S20 Mẫu nước 18 18N1 18N2 18N3 18N4 18N5 18N6 18N7 18N8 18N9 18N10 18N11 18N12 18N13 18N14 18N15 18N16 18N17 18N18 18N19 18N20 Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, < 0.5mm Xanh, lồi, < 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, < 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, < 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm Mô tả Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi,1mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Di động K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn TSI Nhuộm Gram + + + + + + + + K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn + + + + + + + + + + + + + + + + K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn + + + + + + + + + + K/A K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Oxidase Catalase k lên + + + + k lên + + + + + + + + k lên + + + + + Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn PHỤ LỤC 5: Các chủng vi khuẩn mẫu 23 Mẫu 23: Xóm Rẫy, Phước Kiếng, Gò Cơng Đơng, Tiền Giang( 5/2/2013) Mẫu 23 23S1 23S2 23S3 23S4 23S5 23S6 23S7 23S8 23S9 23S10 23S11 23S12 23S13 23S14 23S15 23S16 23S17 23S18 23S19 23S20 23S21 23S22 23S23 23S24 Mẫu nước 23 23N1 23N2 23N3 23N4 23N5 23N6 23N7 23N8 Mô tả Oxidase Catalase Di động Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 1mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Vàng, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 1mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2.5mm + + + Xanh, lồi, 2.5mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Xanh, lồi, 2mm + + + Mô tả Di động Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Vàng, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm bỏ + + + + + bỏ + Gram TSI K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A Oxidase Catalase Nhuộm Gram Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn TSI + + + + + + + + + + K/A A/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn + + K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn 23N9 23N10 23N11 23N12 23N13 23N14 23N15 23N16 23N17 23N18 23N19 23N20 + + + + + + + + + + + + Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi,1mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 2mm Vàng, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 1mm Xanh, lồi, 0.5mm Xanh, lồi, 1mm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + K/A K/A K/A K/A K/A K/A K/A A/A K/A K/A K/A K/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn PHỤ LỤC 6: Các chủng vi khuẩn mẫu 25 Mẫu 25: Dần Xây, Cần Giờ ( 14/3/2013) Mẫu 25 25S1 25S2 25S3 25S4 25S5 25S6 25S7 25S8 25S9 25S10 25S11 25S12 25S13 25S14 25S15 25S16 25S17 25S18 25S19 25S20 25S21 25S22 25S23 TSI Nhuộm Gram + + + + + + + + + + + + + + + Di động + + + + + + + + + + + + + + + A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A K/K A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn + + + + + + + + + + + + + + + + A/A A/A K/K A/A A/A A/A A/A A/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn dài Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Mô tả Oxidase Catalase Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Vàng, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1.5mm Vàng, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1.5mm Vàng, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1.5mm Vàng, lồi, 1.5mm Vàng, lồi, 1mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1.5mm Vàng, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi,2mm Vàng, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2mm Vàng, lồi, 2.5mm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Mẫu 25: Dần Xây, Cần Giờ ( 14/3/2013) Mẫu 25 Mơ tả Oxidase Catalase Di động TSI Nhuộm Gram 25S24 25S25 25S26 25S27 25S28 25S29 25S30 Xanh, lồi, 2mm Vàng, lồi, 2mm Xanh, lồi, 1.5mm Xanh, lồi, 2mm Vàng, lồi, 2.5mm Xanh, lồi, 2mm Xanh, lồi, 2.5mm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Gram (-), trực khuẩn, đơn Mẫu 25 khơng có mẫu nước PHỤ LỤC 7: Thử nghiệm O/129 Định Danh Mẫu Đại Diện STT Mẫu Mô tả Oxidase Catalase Di động TSI Nhuộm Gram O/129 13N16 Xanh, lồi, 2mm + + + K/A Gr(-), trực khuẩn, đơn S 15N3 Xanh, lồi, 1mm + + + K/A Gr (-), trực khuẩn, đơn S 17S8 Xanh, lồi, 2.5mm + + + K/A Gr(-), trực khuẩn, đơn S 10 18S7 Xanh, lồi, 1mm + + + K/A Gr(-), trực khuẩn, đơn S 11 23S13 Xanh, lồi, 2mm + + + K/A Gr (-), trực khuẩn, đơn S 12 25S23 Vàng, lồi, 2.5mm + + + A/A Gr (-), trực khuẩn, đơn S PHỤ LỤC 8:Vi khuẩn phân lập kháng với kháng sinh Tên kháng sinh AMP TET NAL NOR CIP SXT NIT CHL STR KAN Điểm kháng 41 0 13 Tỉ lệ kháng kháng sinh (%) 78.85 3.85 7.7 0 25 11.54 15.38 9.62 1.92 PHỤ LỤC 9: Tính đa kháng chủng vi khuẩn phân lập Số loại kháng sinh 10 Số lượng chủng 30 3 1 0 Tỉ lệ đa kháng (%) 13.46 57.69 13.46 5.77 5.77 1.92 1.92 0 PHỤ LỤC 10: Thử nghiệm test API 20E Mẫu ONPG ADH LDC ODC CIT H2S URE TDA IND VP GEL Mã định danh 13N16 - - + + + - - - + - + 4346106 15N3 - - + + + - - - + - + 4346106 17S8 - - + + + - - - + - + 4346106 18S7 - - + + + - - - + - + 4346106 23S13 - - + + + - - - + - + 4346106 25S23 - - + + + - - - + - - 4346126 Mẫu GLU MAN INO SOR RHA SAC MEL AMY ARA OX Mã định danh 13N16 + + - - - - - - + + 4346106 15N3 + + - - - - - - + + 4346106 17S8 + + - - - - - - + + 4346106 18S7 + + - - - - - - + + 4346106 23S13 + + - - - - - - + + 4346106 25S23 + + - - - + - - + + 4344126 PHỤ LUC 11: Kết kháng sinh đồ STT Mẫu AMP TET NAL NOR CIP SXT NIT CHL STR KAN 13S14 10 21 21 22 25 29 35 35 18 22 13S17 13 27 34 24 32 32 36 36 20 23 13S20 10 29 32 36 33 30 36 36 16 22 13N3 18 26 30 38 40 30 40 30 18 24 13N5 11 24 30 30 30 26 16 34 16 22 13N7 11 15 24 30 30 12 23 19 25 13N16 10 19 21 25 30 30 36 38 16 20 13N18 11 30 37 38 38 29 35 20 16 22 13N20 16 28 34 38 38 30 40 38 22 25 10 15S9 30 24 30 34 36 16 26 11 15S14 24 34 35 36 27 32 35 20 22 12 15S19 23 30 32 30 26 32 34 18 25 13 15N3 25 30 30 30 24 32 34 20 25 14 15N4 10 26 32 34 31 28 34 34 22 26 15 15N11 26 30 22 26 28 32 34 22 20 16 15N13 26 30 32 34 14 0 23 17 17S4 11 25 32 34 32 25 30 34 18 20 18 17S6 24 32 30 30 24 30 30 18 20 19 17S7 12 22 34 40 30 28 32 32 12 22 STT Mẫu AMP TET NAL NOR CIP SXT NIT CHL STR KAN 20 17S8 24 36 24 28 12 0 19 21 17S17 18 27 32 33 30 24 24 22 22 17S19 11 25 34 34 34 24 34 32 18 20 23 17N2 13 22 30 28 32 30 34 30 22 25 24 17N12 10 22 26 30 30 30 24 22 21 25 17N13 12 20 31 24 30 11 0 23 26 17N15 20 30 34 32 22 34 32 18 21 27 17N20 11 26 36 26 33 28 37 37 13 20 28 18S2 11 13 23 22 26 12 0 15 29 18S4 14 26 30 32 31 26 32 34 16 20 30 18S5 10 26 30 32 33 24 32 34 20 23 31 18S6 11 28 38 30 33 30 18 12 20 32 18S7 11 22 18 30 32 23 30 26 16 22 33 18S20 32 27 26 30 34 24 32 33 28 30 34 18N2 10 20 25 26 28 30 26 16 21 35 18N9 19 26 34 32 40 32 30 18 22 36 18N16 16 32 18 22 30 11 18 24 37 18N17 12 22 26 26 30 30 24 12 20 38 23S1 15 26 32 38 35 30 38 36 25 21 39 23S2 25 34 34 34 26 36 35 20 20 STT Mẫu AMP TET NAL NOR CIP SXT NIT CHL STR KAN 40 23S8 13 23 23 23 30 33 36 39 16 22 41 23S13 11 25 23 26 30 30 34 34 24 24 42 23S18 27 35 28 28 27 34 30 20 13 43 23S23 32 34 34 34 32 34 34 18 20 44 23N8 22 16 27 29 25 25 17 15 21 45 23N10 30 34 34 32 30 32 34 16 20 46 23N11 11 26 30 30 32 28 34 36 16 21 47 23N13 12 28 32 32 30 28 34 34 14 18 48 23N19 16 24 30 32 35 36 33 32 15 24 49 25S6 39 28 34 40 40 34 32 30 16 28 50 25S14 12 13 20 26 13 10 15 51 25S23 28 34 32 30 28 34 34 18 22 52 25S26 18 24 28 28 30 30 26 12 20 53 ATTC 18 21 30 36 34 26 32 25 28 25 ... Tp Hồ Chí Minh Chúng tơi tiến hành thực đề tài “ĐẶC TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Vibrio spp PHÂN LẬP TRONG SỊ HUYẾT NI Ở CÁC TỈNH TIỀN GIANG, BẾN TRE, TRÀ VINH VÀ HUYỆN CẦN GIỜ, TP HỒ CHÍ...ĐẶC TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Vibrio spp PHÂN LẬP TRONG SỊ HUYẾT NI Ở CÁC TỈNH TIỀN GIANG, BẾN TRE, TRÀ VINH VÀ HUYỆN CẦN GIỜ, TP HỒ CHÍ MINH Tác giả LÊ THỊ THUẬN... văn hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn ii   TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Đặc tính kháng kháng sinh vi khuẩn Vibrio spp phân lập sò huyết ni tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh huyện Cần Giờ, Tp.Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Vibrio spp. PHÂN LẬP TRONG SÒ HUYẾT NUÔI Ở CÁC TỈNH TIỀN GIANG, BẾN TRE, TRÀ VINH VÀ HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH , ĐẶC TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Vibrio spp. PHÂN LẬP TRONG SÒ HUYẾT NUÔI Ở CÁC TỈNH TIỀN GIANG, BẾN TRE, TRÀ VINH VÀ HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn