BÀI THU HOẠCH VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

10 174 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:41

BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 PHỤ LỤC TRÍCH YẾU PHẦN : TĨM TẮT TIỂU SỬ HỒ CHÍ MINH PHẦN : CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP PHẦN : LỊCH SỬ BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH PHẦN : CẢM NGHĨ VỀ HỒ CHỦ TỊCH ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 TRÍCH YẾU Mục tiêu “Báo cáo chuyến tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh” viết lên “Cảm nghĩ Hồ Chủ Tịch”.Vì Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ 12 vạn tài liệu, vật, phim ảnh gốc đời nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đây tài sản vơ giá dân tộc Việt Nam việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, học tập tư tưởng, đạo đức sáng Chủ tịch Hồ Chí Minh; bồi dưỡng hệ người Việt Nam kế tục trung thành xuất sắc nghiệp cách mạng vĩ đại Người Qua Tơi phần học hỏi kinh nghiệm rèn luyện đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 PHẦN : TĨM TẮT TIỂU SỬ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929) gọi Nguyễn Sinh Huy, người dân gọi tắt Cụ Phó Bảng thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Ơng gia đình nơng dân nghèo, chất phác Cha mẹ sớm, năm tuổi ông phải vất vả lao động kiếm sống có ý chí học hành Là cậu bé hiền lành, thông minh, ham học, Nguyễn Sinh Huy nhà nho Hồng Xn Đường cảm cảnh nhận làm ni cho học hành tử tế Năm 1894, ông tham dự kì thi Hương đỗ cử nhân trường thi Nghệ An Ơng người cha ni, thầy giáo, gả gái Hồng Thị Loan làm vợ Năm 1901, ơng đỗ Phó bảng Sau đỗ Phó bảng, ơng làm quan thời gian ngắn bị nhà Nguyễn cách chức quan điểm chống tiêu cực chốn quan trường Sau bị cách chứ, ông Nam làm thầy thuốc giúp dân nghèo, sống đời bạch lúc qua đời, người dân mến mộ thương tiếc Ông năm 1929, lăng mộ ông nằm huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Câu nói tiếng: “Quan trường thị nô lệ trung chi nô lệ, hựu nô lệ” (nghĩa là: Quan trường nô lệ người nơ lệ, lại nơ lệ hơn) Hồng Thị Loan (1868-1901) mẹ Chủ tịch Hồ Chí Minh Sinh gia đình Nho học truyển thống làng Hoàng Trù, Nam Đàn, Nghệ An Cuối năm 1883 bà thành hôn Nguyễn Sinh Sắc Năm 1884, bà sinh gái đầu lòng Nguyễn Thị Thanh (1888), sau trai Nguyễn ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 Sinh Khiêm năm 1890 Nguyễn Sinh Cung chào đời, lãnh tụ Việt Nam sau Năm 1900, bà hạ sinh thêm người trai út, đặt tên Nguyễn Sinh Nhuận (còn gọi Xin) Từ sống trở nên thiếu thốn, vất vả, kham khổ bà bị đau ốm Ngày 10 tháng năm 1901, tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý bà qua đời tuổi 33 Người gái đầu lòng ông bà Nguyễn Thị Thanh (1884-1954) hiệu Bạch Liên Bà tham gia hoạt động phong trào Duy Tân hội Phan Bội Châu, nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam Bà sống độc thân qua đời quê hương năm 1954, thọ 70 tuổi Người trai lớn ông bà Nguyễn Sinh Khiêm (1888-1950), tự Tất Đạt Thời niên, ông tham gia hoạt động yêu nước chống thực dân Pháp phong kiến nên bị tù đày nhiều năm Do hành nghề thầy thuốc thầy địa lý, ơng có biệt danh “Thầy Nghệ” Nguyễn Sinh Khiêm qua đời năm 1950, thọ 62 tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ Nguyễn Sinh Cung, tên học Nguyễn Tất Thành, nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19/5/1890 gia đình trí thức yêu nước, nguồn gốc nông dân làm Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề thực dân phong kiến Hoàn cảnh xã hội giáo dục gia đình ảnh hưởng sâu sắc đến Hồ Chủ tịch từ thời niên thiếu ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 Năm 1895 Nguyễn Sinh Cung cha mẹ anh trai vào Huế lần Sau mẹ ông (1901), ông đưa Nghệ An cho bà ngoại chăm sóc thời gian ngắn theo cha quê nội Năm 1906 Nguyễn Tất Thành theo cha Huế lần thứ học trường tiểu học Pháp-Việt Đông Ba Sau học xong tiểu học, tháng năm 1907, Nguyễn Tất Thành vào học trường Quốc Học, Huế, bị đuổi tham gia phong trào chống thuế Trung Kỳ Từ tháng năm 1910 đến trước tháng năm 1911, ông vào Phan Thiết dạy chữ Hán chữ Quốc Ngữ cho học sinh lớp nhì trường Dục Thanh số nhân sĩ yêu nước lập năm 1907 Sau ơng vào Sài Gòn ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 PHẦN : CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP Cậu bé Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Tất Thành sinh lớn lên hoàn cảnh đen tối dân tộc Sớm có tinh thần yêu nước, từ năm 15 tuổi Người tham gia công tác bí mật, làm liên lạc cho chiến sĩ yêu nước Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh không tán thành đường lối cách mạng hai người Do vậy, trưởng thành người niên Nguyễn Tất Thành định sang phương Tây để xem có đằng sau khái niệm “tự do”, “bình đẳng”, “bác ái” mà bọn thực dân Pháp rêu rao thuộc địa đặc biệt là: “Tôi muốn nước xem nước Pháp nước khác Sau xem xét họ làm nào, trở giúp đồng bào chúng ta.” Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với sáng suốt trị, Hồ Chí Minh bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân thành bại phong trào yêu nước hồi tâm tìm đường đắn để cứu dân, cứu nước Người nói : “vào trạc tuổi 13, lần tơi nghe từ Pháp tự – bình đẳng – bái từ thuở muốn làm quen với văn minh Pháp, muốn tìm xem ẩn nấu đằng sau từ ấy.” I Hoạt động Cách mạng nước Với mục đích rõ ràng để xem người khác làm trở giúp đồng bào, mùa thu năm 1910 Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn, đến ngày 3/6/1911 Người xin làm phụ bếp tàu La Touche Tresville với tên gọi Nguyễn Văn Ba Ngày 5/6/1911 tàu nhổ neo mang theo hồi bão tìm đường cứu nước người niên Việt Nam vừa tròn 21 tuổi Từ Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc trở thành người vô sản, làm việc để sinh sống, hầu hết khắp nước châu Âu, châu Mỹ, châu Phi để tìm hiểu Bôn ba gần 10 năm, đến cách mạng tháng 10 Nga thành công, đọc sơ thảo “Đề cương vấn đề dân tộc thuộc địa” Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc tìm “cái cần thiết cho đồng bào hoàn toàn giải phóng” Từ chủ nghĩa u nước Người tìm đến chủ nghĩa Mác Lê-nin Đây bước ngoặt quan trọng đường cách mạng cứu dân cứu nước Bác, mở thời kì đổi đưa cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba bão táp đến thắng lợi hoàn toàn Mùa xuân ấy, năm 1911, Người chưa mang tên Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh Khi Người mang tên Nguyễn Tất Thành, tên “vào làng” mà thân phụ Người đặt cho Như biết, ngày tháng năm 1911, Nguyễn Tất Thành bàn với người bạn thân ý định nước Anh nói “Tơi muốn nước ngồi, xem nước Pháp nước khác Sau xem xét họ làm nào, trở giúp đồng bào chúng ta” ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 Nhưng mình, thật có điều mạo hiểm, ví đau ốm Anh muốn với không? Khi người bạn hỏi lấy đâu tiền, anh Thành giơ hai bàn tay lên nói : Đây, tiền Chúng ta làm việc tàu Amiran Latuso Torevin chuẩn bị rời cảng Sài Gòn Mác- Xây, Pháp Ngày 3/6/1911 Nguyễn Tất Thành nhận thẻ nhân viên tàu nói với tên Nguyễn Văn Ba Hai ngày sau tàu rời cảng đưa Văn Ba rời xa Tổ Quốc, đến ngày 6/7/1911 đến Mác-xây(Pháp) Theo nhiều tài liệu lưu giữ mật thám Pháp ngày 15-12-1911(bản lưu Bảo tàng Hồ Chí Minh) Nguyễn Tất Thành đến nước Mỹ Sau này, tiếp nhà văn Mỹ Anna Luy Xtorong, Hồ Chí Minh kể lại : Nhân dân Việt Nam có ơng cụ thân sinh tơi, lúc thường tự hỏi người giúp khỏi ách thống trị Pháp Người nghĩ người Nhật, người khác nghĩ Anh, có người lại cho Mỹ Tôi thấy phải nước xem cho rõ, Sau xem xét học làm ăn sao, trở giúp đồng bào tơi Nguyễn Tất Thành cảm nhận nỗi đau dân tộc bị nô lệ Người mưu giải phóng cho đồng bào Người, từ tinh thần nhân văn thắm đượm sâu thẳm huyết quản Nguyễn Tất Thành đồng cảm với người lao khổ, người da đen bị phân biệt đối xử người phụ nữ bị hạ nhục tinh thần thể xác đất Mỹ, hương tượng Nữ thần tự “Ánh sáng đầu thần Tự Do tỏa rộng khắp trời xanh, chân Tượng Thần Tự Do người da đen bị chà đạp, số phận người phụ nữ bị chà đạp Bao người da đen bình đẳng với người da trắng? Bao có bình đẳng dân tộc? Và người phụ nữ bình đẳng với nam giới” Như đó, người niên 23 tuổi ấy, đón xuân quê hương Nữ thần Tự do, anh nhìn thấy số phận người, đời thực người không bị che khuất ánh sáng hào quang tỏa sáng từ tượng Nữ thần Sau mùa xuân ấy, anh Thành qua nước Anh Pháp, lao động, học tập, chiêm nghiệm tìm đường Mùa hè năm 1911, Bác đặt chân lên đất Pháp, Bác, kể từ thời điểm việc từ sinh hoạt ngày, đến công việc, nhằm mục đích tìm đường cứu nước, cứu dân phải sử dụng tiếng Pháp Vì thế, khơng biết tiếng Pháp trở ngại lớn đường cứu dân cứu nước Bác đặt tâm “Nhất định phải học viết cho kì được” Vì thế, dù hồn cảnh thiếu thốn thứ, Người tìm phương pháp học cho riêng Biết tiếng Pháp rồi, Bác tìm sang tận đất Anh, đặt chân lên đất nước Anh, bác tìm cho cơng việc để làm, cơng việc Bác đốt lò, cào tuyết vất vả khiếm Bác ốm tuần, Bác liền chuyển sang xin làm thuê khách ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 sạn Calton Thương ngày Bác phải làm từ sáng tới 12 giờ, chiều từ tới 10 đêm Bắc “thắt lưng buộc bụng” để có chút tiền mua sách Phương tiện học Người có vài bút chì Sớm chiều Bác vườn hoa Haydo, nơi có nhiều to, cột đèn xưa để tự học Sau Bác tiết lộ, Bác thường để học “vì thời tiết lạnh, nên học khơng thể buồn ngủ được, có tập trung vào học” Và theo kết cho biết Bác biết sành sỏi ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha) Ngồi ra, Bác sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ khác : Xiêm, Ý, Đức, Ả Rập, tiếng nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam Nguyễn Tất Thành len lỏi quần chúng cần lao, giới thợ thuyền, người nông dân nghèo khổ, đến nông thôn hẻo lánh New York, Luân Đôn, Pari, Thái Lan, Trung Quốc để tìm hiểu, tham gia vận động tổ chức phong trào cách mạng Song, lúc Người chưa có điều kiện đầy đủ để bắt gặp chủ nghĩa Mác Lê-nin Ở châu Âu, chủ nghĩa Mác đời 60 năm (1847-1911), giới chauw có CMXHCN giành thắng lợi Những nơi mà Nguyễn Tất Thành đặt chân đến tìm hiểu, nghiên cứu chưa có Đảng Cộng Sản, trước năm 1919 Quốc tế Cộng Sản chưa đời Người nghiên cứu cách mạng giành thắng lợi nước tư phát triển Đó cách mạng Mỹ năm 1776, cách mạng tháng 7/1789 phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân Người khâm phục tinh thần cách mạng nước này, theo đường cách mạng họ vởi Người nói : “Cách mệnh Mỹ cách mệnh Pháp nghĩa cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng cộng hòa dân chủ, tước đoạt cơng nơng, ngồi áp thuộc địa” Năm 1917, Người trở lại Pháp tham gia phong trào cơng nhân Pháp, tháng 11 năm đó, diễn kiện rung chuyển toàn giới, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại lịch sử xã hội loài người Đó cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại thắng lợi, mở đầu thời đại lịch sử loài người, thời đại độ từ CNTB lên CNXH ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 Cùng năm ấy, Người thành lập Hội người Việt Nam yêu nước để tập hợp Việt Kiều Pháp Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã Hội Pháp hoạt động phong trào cơng nhân Pháp Đầu năm đó, Người gửi đến Hội Nghị Véc-xây (Pháp) “Bản yêu sách nhân dân Việt Nam”, đòi phủ Pháp phải thừa nhận quyền tự bình đẳng dân tộc Việt Nam Tháng 12/1920, Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản tham gia thành lập Đảng Cộng Sản tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp Sự kiện đánh dấu bước ngoặt đời hoạt động cách mạng Người, bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa năm 1922 xuất báo “Người khổ” Pháp Tháng 6/1923, Người từ Pháp Liên Xô, nước xã hội chủ nghĩa giới, tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê-nin tham gia công tác Quốc tế cộng sản Cùng năm đó, Người bầu vào Đồn Chủ tịch Quốc tế nông dân, năm 1924, người dự Đại hội lần thứ Quốc tế cộng sản cử làm Ủy viên Bộ phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam, hướng dẫn xây dựng phong trào cách mạng phong trào Cộng sản nước ĐôngNam châu Á Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô tới Quảng Châu, lấy tên Lý Thụy, làm phiên dịch phái đoàn cố vấn phủ Liên Xơ bên cạnh phủ Trung Hoa Dân quốc Năm 1925, ông thành lập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin (thường phiên âm Mác–Lê-nin) vào Việt Nam Cuốn Đường Kách mệnh, mà ông tác giả, tập hợp giảng lớp huấn luyện trị Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, xuất năm 1927 ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 2013 Page 10 ... mạng Đồng chí Hội, xuất năm 1927 ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 2013...BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 TRÍCH YẾU Mục tiêu “Báo cáo chuyến tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh viết lên “Cảm nghĩ Hồ Chủ Tịch”.Vì Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ 12... có ích cho xã hội ĐỀ TÀI: CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH Page BÀI THU HOẠCH MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2013 PHẦN : TĨM TẮT TIỂU SỬ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929) gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH, BÀI THU HOẠCH VỀ CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn