Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

175 107 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:31

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt Nam BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO B Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU CĂN NGUYÊN, ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH VIÊM NÃO CẤP TRẺ EM VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO B Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU CĂN NGUYÊN, ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH VIÊM NÃO CẤP TRẺ EM VIỆT NAM Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Nhật An HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn nhận nhiều giúp đỡ quý báu thầy cơ, quan, gia đình bạn bè, đồng nghiệp Lời xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nhật An người thầy trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm chuyên môn, giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, tập thể bác sĩ, điều dưỡng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi công tác học tập tạo điều kiện tốt cho suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin chân trọng cảm ơn: - Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, phòng Quản lý đào tạo sau Đại học Thầy Cô Bộ môn Nhi tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu - Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nơi công tác tạo điều kiện động viên học tập, nghiên cứu - Tôi xin ghi nhớ cảm ơn gia đình bệnh nhân tình nguyện tham gia, cung cấp số liệu để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn tình cảm, lời động viên, hy sinh gia đình dành cho tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019 Tác giả luận án Trần Thị Thu Hƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Thị Thu Hương, nghiên cứu sinh khóa 32 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nhi khoa xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy: GS.TS Phạm Nhật An Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019 NGƢỜI CAM ĐOAN Trần Thị Thu Hƣơng CÁC TỪ VIẾT TẮT CMV Cytomegalovirus CRP C-reactive protein CT Cắt lớp vi tính (Computer tomography) DENV Dengue virus DNA Deoxyribonucleic acid DNT Dịch não tủy EBV Epstein Barr virus EEG Điện não đồ (Electroencephalography) ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay EV Enterovirus HHV Human Herpes virus HIV Human immunodeficiency virus HSV Herpes Simplex virus IgM Immunoglobulin M IgG Immunoglobulin M KRNN Không rõ nguyên nhân MRI Cộng hưởng từ (Magnetic resonance imaging) NMDAr N-methyl-D-aspartate receptor RSV Virus hợp bào hô hấp (Respiratory syncytial virus) PCR Polymerase chain reaction VGKC Kênh điện áp Kali (Voltage gated potassium channel) VNNB Viêm não cấp Nhật Bản VNTM Viêm não cấp tự miễn MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Định nghĩa phân loại viêm não cấp 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Phân loại viêm não cấp số thuật ngữ liên quan 1.2 Dịch tễ học viêm não cấp 1.2.1 Dịch tễ học viêm não cấp giới 1.2.2 Dịch tễ học viêm não cấp Việt Nam 1.3 Căn nguyên viêm não cấp 10 1.3.1 Căn nguyên nhiễm trùng 10 1.3.2 Căn nguyên không nhiễm trùng 12 1.4 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng viêm não cấp 12 1.4.1 Đặc điểm lâm sàng 12 1.4.2 Đặc điểm cận lâm sàng 16 1.4.3 Cập nhật chẩn đoán viêm não cấp 24 1.5 Các yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp 26 1.5.1 Liên quan đến thời điểm chẩn đoán, lực kỹ thuật phương pháp điều trị 26 1.5.2 Liên quan đến nguyên nhân 26 1.5.3 Các yếu tố tiên lượng viêm não cấp khác 28 1.5.4 Yếu tố tiên lượng theo nguyên viêm não cấp hay gặp 31 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng nghiên cứu 35 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 35 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 38 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 38 2.2.3 Quy trình nghiên cứu 39 2.3 Phương pháp thu thập số liệu 41 2.3.1 Thăm khám lâm sàng 41 2.3.2 Cận lâm sàng 43 2.4 Hóa chất, thiết bị kỹ thuật làm xét nghiệm nguyên 45 2.4.1 Kỹ thuật PCR 45 2.4.2 Kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn 46 2.4.3 Kỹ thuật xác định kháng nguyên-kháng thể 48 2.5 Các biến nghiên cứu cách đánh giá 51 2.5.1 Biến cho mục tiêu 51 2.5.2 Biến cho mục tiêu 51 2.5.3 Biến cho mục tiêu 54 2.6 Sai số, nhiễu cách khống chế 55 2.7 Xử lý số liệu 55 2.8 Đạo đức nghiên cứu 56 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 57 3.1.1 Phân bố bệnh nhân viêm não cấp theo tháng 57 3.1.2 Giới tính 58 3.1.3 Tuổi 58 3.1.4 Địa dư 59 3.2 Căn nguyên viêm não cấp 60 3.2.1 Tỉ lệ xác định nguyên 60 3.2.2 Phân bố nguyên vi sinh gây viêm não cấp 61 3.3 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm não cấp trẻ em theo số nguyên nhân thường gặp 65 3.3.1 Một số đặc điểm dịch tễ theo nguyên 65 3.3.2 Đặc điểm lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 67 3.3.3 Triệu chứng cận lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 74 3.4 Yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em 82 3.4.1 Kết điều trị 82 3.4.2 Một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp theo nguyên 85 Chương 4: BÀN LUẬN 93 4.1 Căn nguyên viêm não cấp 93 4.1.1 Tỉ lệ xác định nguyên 93 4.1.2 Phân bố nguyên vi sinh gây viêm não cấp 94 4.2 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm não cấp trẻ em theo số nguyên nhân thường gặp 99 4.2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 99 4.2.2 Một số đặc điểm dịch tễ theo nguyên 104 4.2.3 Đặc điểm lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 108 4.2.4 Triệu chứng cận lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 114 4.3 Yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em 123 4.3.1 Kết điều trị 123 4.3.2 Kết điều trị theo nguyên 124 4.3.3 Yếu tố tiên lượng theo nguyên 127 KẾT LUẬN 136 KIẾN NGHỊ 139 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tần suất phát triệu chứng viêm não cấp tính trẻ em 15 Bảng 1.2: So sánh xét nghiệm dịch não tủy nguyên gây viêm não cấp 16 Bảng 1.3: Các xét nghiệm vi sinh vật khuyến cáo bệnh nhân viêm não cấp 22 Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân viêm não cấp theo giới tính 58 Bảng 3.2: Phân bố nhóm tuổi bệnh nhân viêm não cấp 58 Bảng 3.3: Phân bố số lượng bệnh nhân viêm não cấp theo địa dư 59 Bảng 3.4: Phân bố nguyên gây viêm não cấp 60 Bảng 3.5: Phân bố nguyên gây viêm não cấp virus 61 Bảng 3.6: Phân bố nguyên gây viêm não cấp vi khuẩn 62 Bảng 3.7: Căn nguyên gây viêm não cấp xác định từ DNT 63 Bảng 3.8: Căn nguyên gây viêm não cấp xác định từ bệnh phẩm DNT 64 Bảng 3.9: Tuổi trung bình bệnh nhân viêm não cấp theo nguyên 66 Bảng 3.10: Phân bố nhóm tuổi theo nguyên 67 Bảng 3.11: Thời gian từ lúc khởi phát đến nhập viện 67 Bảng 3.12: Điểm Glasgow vào viện 68 Bảng 3.13: Điểm Glasgow trung bình theo nguyên 68 Bảng 3.14: Điểm Glasgow sau 24 nhập viện 69 Bảng 3.15: Triệu chứng sốt theo nguyên 69 Bảng 3.16: Tỷ lệ co giật theo nguyên 70 Bảng 3.17: Thời gian xuất co giật theo nguyên 70 Bảng 3.18: Tính chất co giật theo nguyên 71 Bảng 3.19: Triệu chứng rối loạn trương lực theo nguyên 72 Bảng 3.20: Triệu chứng liệt dây thần kinh sọ theo nguyên 73 Bảng 3.21: Xử trí suy hô hấp theo nguyên 74 Bảng 3.22: Biến đổi tế bào dịch não tủy theo nguyên 75 Bảng 3.23: Biến đổi protein dịch não tủy theo nguyên 76 Bảng 3.24: Xét nghiệm công thức máu theo nguyên 76 Bảng 3.25: Nồng độ Natri máu theo nguyên 77 Bảng 3.26: Một số yếu tố sinh hóa khác theo nguyên 78 Bảng 3.27: Hình ảnh tổn thương phim CT sọ não 80 Bảng 3.28: Hình ảnh tổn thương phim MRI sọ não 81 Bảng 3.29: Kết điều trị theo nguyên 83 Bảng 3.30: Kết điều trị nhóm ngun gặp 84 Bảng 3.31: Phân tích hồi quy logistic đơn biến yếu tố tiên lượng viêm não cấp VNNB 85 Bảng 3.32: Phân tích hồi quy logistic đa biến yếu tố tiên lượng viêm não cấp VNNB 86 Bảng 3.33: Phân tích hồi qui logistic đơn biến yếu tố tiên lượng viêm não cấp HSV 87 Bảng 3.34: Phân tích hồi qui logistic đa biến yếu tố tiên lượng viêm não cấp HSV 88 Bảng 3.35: Phân tích hồi qui logistic đơn biến yếu tố tiên lượng viêm não cấp phế cầu 89 Bảng 3.36: Phân tích hồi quy logistic đa biến yếu tố tiên lượng viêm não cấp phế cầu 90 Bảng 3.37: Phân tích hồi quy logistic đơn biến yếu tố tiên lượng viêm não cấp KRNN 91 Bảng 3.38: Phân tích hồi qui logistic đa biến yếu tố tiên lượng viêm não cấp KRNN 92 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO B Ộ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU CĂN NGUYÊN, ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH VIÊM NÃO CẤP Ở TRẺ EM VIỆT NAM. .. loại viêm não cấp số thuật ngữ liên quan 1.2 Dịch tễ học viêm não cấp 1.2.1 Dịch tễ học viêm não cấp giới 1.2.2 Dịch tễ học viêm não cấp Việt Nam 1.3 Căn nguyên viêm não cấp. .. số đặc điểm dịch tễ theo nguyên 65 3.3.2 Đặc điểm lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 67 3.3.3 Triệu chứng cận lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 74 3.4 Yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn