NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CHO PHÂN XƯỞNG MẠ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM – BIÊN HÒA

131 81 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ************** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ CHO PHÂN XƯỞNG MẠ TẠI CƠNG TY TNHH CƠNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM – BIÊN HỊA SVTH: VŨ THỊ HƯƠNG MSSV: 09127011 GVHD: Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khố: 2009 – 2013 Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ************** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ CHO PHÂN XƯỞNG MẠ TẠI CƠNG TY TNHH CƠNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM – BIÊN HỊA SVTH: VŨ THỊ HƯƠNG MSSV: 09127011 GVHD: Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG XÁC NHẬN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: VŨ THỊ HƯƠNG MSSV: 09127063 KHÓA HỌC: 2009 – 2013 Tên đề tài: Nội dung khóa luận - Tìm hiểu tổng quan công nghệ mạ - Nghiên cứu dây chuyền mạ sản phẩm công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam - Nghiên cứu đánh giá trạng ô nhiễm môi trường biện pháp xử lý công ty - Thiết kế hệ thống xử lý khí thải nhiệt thừa xưởng mạ cơng ty - Dự toán kinh tế cho phương án đề xuất Thời gian thực hiện: Bắt đầu Kết thúc Họ tên giáo viên hướng dẫn 1: ThS HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Họ tên giáo viên hướng dẫn 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày Tháng Năm 2013 Ban chủ nhiệm Khoa Ngày Tháng Năm 2013 Giáo viên hướng dẫn i Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM, tơi tích lũy nhiều kiến thức bổ ích làm hành trang bước vào đời Nhưng cả, học cách sống làm việc Thầy, Cô bạn bè trường – người hết lòng truyền đạt kinh nghiệm sống quý báu cho Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tạo môi trường tốt cho học thực hành trường - Quý Thầy, Cô Khoa Môi trường Tài nguyên - trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM dạy bảo năm học trường - Thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn tận tình định hướng, hướng dẫn bảo động viên suốt trình thực đề tài - Ban lãnh đạo tồn thể Anh, Chị cơng nhân viên Cơng ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập truyền đạt cho kiến thức thực tế bổ ích - Ba, Mẹ, Anh, Chị, Em Bạn sinh viên lớp DH09MT động viên, giúp đỡ suốt q trình học tập thực khóa luận Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn kính chúc người Sức Khỏe, Hạnh Phúc Thành Đạt SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 ii Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa TĨM TẮT KHOÁ LUẬN Đề tài tập trung vào mục tiêu sau: - Nghiên cứu quy trình sản xuất thực trạng môi trường khu vực xưởng mạ - Thiết kế hệ thống xử lý khí thải xi mạ đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009 BTNMT - Thiết kế hệ thống thơng gió đạt tiêu chuẩn3733/2002/QĐ-BYT Để đạt mục tiêu trên, nội dung cần thực gồm: - Tổng quan khí thải ngành xi mạ công nghệ, thiết bị xử lý áp dụng phổ biến - Tổng quan công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam KCN Biên Hòa II - Thơng tin hoạt động sản xuất, nhu cầu nguyên nhiên liệu sơ đồ tổ chức hoạt động phân xưởng mạ - Chi tiết trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, hóa chất sử dụng cơng suất hoạt động dây chuyền mạ - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mơi trường khơng khí nhà xưởng trình xi mạ - Đánh giá biện pháp cải thiện chất lượng môi trường khơng khí áp dụng xưởng xi mạ - Xây dựng phương án, tính tốn thiết kế hệ thống xử lý khí thải thơng gió cho xưởng - Thực vẽ bao gồm:  Bản vẽ quy trình cơng nghệ  Bản vẽ sơ đồ không gian  Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt  Bản vẽ chi tiết thiết bị sử dụng - Xây dựng biện pháp quản lý vận hành - Dự toán kinh tế cho phương án đề xuất Phương án thiết kế: - Sử dụng thiết bị xử lý khí thải tháp hấp thụ với hóa chất hấp thụ xút (NaOH) hút khí thải từ bể mạ hệ thống xử lý theo đường ống hút chụp hút thành bể - Thiết kế hệ thống thơng gió phương pháp lắp quạt hút mái nhà SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 iii Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa MỤC LỤC TRANG NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP i LỜI CẢM ƠN ii TĨM TẮT KHỐ LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 1.5.2 Phương pháp khảo sát thực địa 1.5.3 Phương pháp phân tích trình bày báo cáo 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Chương TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM – KCN BIÊN HÒA 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển [5] 2.1.3 Điều kiện tự nhiên [14] 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty 2.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT 2.2.1 Chi tiết quy trình sản xuất: 2.2.2 Nhu cầu nguyên liệu: 38 2.2.3 Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng 42 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 iv Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa 2.3 TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI NGÀNH MẠ 45 2.3.1 Các nguồn phát sinh khí thải ngành mạ [1] 45 2.3.2 Các vấn đề khác gây ảnh hưởng đến chất lượng mơi trường khơng khí xưởng mạ 46 2.3.3 Các quy trình, thiết bị thường sử dụng cơng nghệ xử lý khí thải xi mạ 47 2.3.3.1 Biện pháp xử lý khí thải: 47 2.3.3.2 Biện pháp thông gió 52 Chương XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ CHO PHÂN XƯỞNG MẠ TẠI CÔNG TY TNHH CN PLUS VIỆT NAM 55 3.1 ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ HIỆN HỮU CỦA NHÀ XƯỞNG 55 3.1.1 Hệ thống xử lý khí thải: 55 3.1.2 Hệ thống thơng gió 58 3.2 BIỆN PHÁP CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI HIỆN HỮU TẠI XƯỞNG MẠ 60 3.2.1 Phân tích lựa chọn phương án thiết kế hệ thống xử lý khí thải 60 3.2.2 Tính tốn cơng trình đơn vị 62 3.2.2.1 Vạch tuyến hệ thống hút sơ đồ không gian 62 3.2.2.2 Khảo sát lưu lượng chụp hút 62 3.2.2.3 Tính tốn lưu lượng chọn đường kính cho đoạn ống 67 3.2.2.4 Tính tốn tổn thất áp suất 70 3.2.2.5 Tính tốn thiết bị xử lý 71 3.2.2.6 Tính tốn chọn quạt hút 75 3.2.3 Phân tích lựa chọn phương án thiết kế hệ thống thơng gió cho nhà xưởng 77 3.2.4 Tính tốn cơng trình đơn vị 79 3.2.4.1 Tính tốn nhiệt thừa xưởng mạ 79 3.2.4.2 Tính tốn cơng thiệt bị cho phương án 86 Chương DỰ TOÁN KINH TẾ CHO CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤTError! Bookmark not de Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 97 5.1 KẾT LUẬN 97 5.2 KIẾN NGHỊ 98 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 v Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 vi Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ƠNKK Ơ nhiễm khơng khí TNHH Trách nhiệm hữu hạn CDM Clean Development Mechanism GVHD Giáo viên hướng dẫn KLTN Khóa luận tốt nghiệp TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quy định BYT Bộ y tế KCN Khu công nghiệp BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 vii Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng dây chuyền mạ 38 Bảng 2.2 Danh mục thiết bị máy móc sử dụng cơng đoạn mạ 42 Bảng 3.1 Bảng đo đạc số thông số chất lượng mơi trường khơng khí xưởng mạ 60 Bảng 3.2 Thống kê lưu lượng, đường kính vận tốc đoạn ống dây chuyền mạ treo Hanger 67 Bảng 3.3 Thống kê lưu lượng, đường kính vận tốc đoạn ống dây chuyền mạ quay Barrel 68 Bảng 3.4 Thống kê lưu lượng, đường kính vận tốc đoạn ống tuyến ống bất lợi dây chuyền mạ dây Wire line 69 Bảng 3.5 Thống kê lưu lượng, đường kính vận tốc đoạn ống tuyến ống phụ dây chuyền mạ dây Wire line 69 Bảng 3.6 Thống kê lưu lượng, đường kính vận tốc đoạn ống dây chuyền tẩy acid dây nhả xi Disengage plating & Pickle line 70 Bảng 3.7 Bảng thể thông số hoạt động quạt cho hệ thống hút 78 Bảng 3.8 Thống kê lượng nhiệt tỏa bể nóng xưởng mạ 84 Bảng 4.1 Dự toán kinh tế cho hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ treo 91 Bảng 4.2 Dự toán kinh tế cho hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ quay 93 Bảng 4.3 Dự toán kinh tế cho hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ dây, tẩy dây acid nhả xi 94 Bảng 4.4 Dự tốn kinh tế cho hệ thống thơng gió 97 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 viii Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Phụ lục 2: HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN MẠ QUAY Giá trị  (hệ số sức cản cục bộ) đoạn ống tuyến bất lợi (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29) Đoạn Các dạng trở lực Đoạn D16 = 600 mm D1 = 140 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) chụp hút  = 1,86 1 co 90o, R/D =   = 0,14 16 van giảm áp,  = 0,44 D17 = 620 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Ft/Fc = d22/d12 = 0,44 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 17   = 2,741 Ft/Fc = d172/d162 = 0,94 Ʃ = 2,741 Ʃ = 0,285 D3 = 260 mm D18 = 640 mm Lo/Lc = L3/L2= 0,36 Ft/Fc = d32/d22 = 0,65 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 18   = 0,042 Lo/Lc = L17/L16= 0,06   = 0,285 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Ft/Fc = d162/d152 = 0,93 Ʃ = 0,283 D2 = 210 mm Lo/Lc = L2/L1= 0,56 Lo/Lc = L16/L15= 0,06   = 0,283 Ʃ = 1,86+0,14+ 0,44 = 2,44 Các dạng trở lực Lo/Lc = L18/L17= 0,06 Ft/Fc = d182/d172 = 0,94   = 0,285 Ʃ = 0,042 Ʃ = 0,285 D4 = 300 mm D19 = 660 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 19 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L4/L3= 0,26 Lo/Lc = L19/L18= 0,04 Ft/Fc = d42/d32 = 0,75 Ft/Fc = d192/d182 = 0,94 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Đoạn Các dạng trở lực Đoạn   = 0,283   = 0,285 Ʃ = 0,283 Ʃ = 0,285 D5 = 340 mm D20 = 670 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L5/L4= 0,21 Ft/Fc = d52/d42 = 0,78 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 20   = 0,292 Ʃ = 0,293 D6 = 370 mm D21 = 690 mm Lo/Lc = L6/L5= 0,17 Ft/Fc = d62/d52 = 0,84 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 21 Lo/Lc = L21/L20= 0,05 Ft/Fc = d212/d202 = 0,94   = 0,285 Ʃ = 0,294 Ʃ = 0,285 D7 = 400 mm D22 = 700 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L7/L6= 0,15 Ft/Fc = d72/d62 = 0,86 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 22   = 0,286 Lo/Lc = L22/L21= 0,04 Ft/Fc = d222/d212 = 0,97   = 0,293 Ʃ = 0,286 Ʃ = 0,293 D8 = 430 mm D23 = 720 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Ft/Fc = d202/d192 = 0,97 Ʃ = 0,292   = 0,294 Lo/Lc = L20/L19= 0,05   = 0,293 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Các dạng trở lực Lo/Lc = L8/L7= 0,13 Ft/Fc = d82/d72 = 0,87   = 0,282 Ʃ = 0,282 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 23 Lo/Lc = L23/L22= 0,04 Ft/Fc = d232/d222 = 0,95   = 0,288 Ʃ = 0,288 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Đoạn Các dạng trở lực Đoạn D9 = 460 mm D24 = 730 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L9/L8= 0,11 Ft/Fc = d92/d82 = 0,87 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 24   = 0,272 Ʃ = 0,293 D10 = 480 mm D25 = 750 mm Lo/Lc = L10/L9= 0,1 Ft/Fc = d102/d92 = 0,92 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 25 Ft/Fc = d252/d242 = 0,95 Ʃ = 0,28 Ʃ = 0,288 D11 = 500 mm D26 = 760 mm Lo/Lc = L11/L10= 0,09 Ft/Fc = d112/d102 = 0,92 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 26   = 0,28 Lo/Lc = L26/L25= 0,03 Ft/Fc = d262/d252 = 0,97   = 0,293 Ʃ = 0,28 Ʃ = 0,293 D12 = 520 mm D27 = 770 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L12/L11= 0,07 Ft/Fc = d122/d112 = 0,92 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 27   = 0,28 D13 = 540 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 Lo/Lc = L27/L26= 0,03 Ft/Fc = d272/d262 = 0,97   = 0,293 Ʃ = 0,28 13 Lo/Lc = L25/L24= 0,04   = 0,288 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 12 Ft/Fc = d242/d232 = 0,97 Ʃ = 0,272   = 0,28 11 Lo/Lc = L24/L23= 0,04   = 0,293 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 10 Các dạng trở lực Ʃ = 0,293 28 D28 = 780 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Đoạn Các dạng trở lực Đoạn Lo/Lc = L13/L12= 0,08 Lo/Lc = L28/L27= 0,03 Ft/Fc = d132/d122 = 0,93 Ft/Fc = d282/d272 = 0,7   = 0,283   = 0,293 Ʃ = 0,283 Ʃ = 0,293 D14 = 560 mm D29 = 1100 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 14 Các dạng trở lực Lo/Lc = L14/L13= 0,07 Ft/Fc = d142/d132 = 0,93   = 0,283 Ʃ = 0,283 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 29 Lo/Lc = L29/L28= 0,5 Ft/Fc = d292/d282 = 0,5   = 0,985 Ʃ = 0,985 D15 = 580 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 15 Lo/Lc = L15/L14= 0,07 Ft/Fc = d152/d142 = 0,93   = 0,283 Ʃ = 0,283 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng môi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Phụ lục 3: HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN MẠ DÂY, TẨY ACID DÂY VÀ NHẢ XI Giá trị  (hệ số sức cản cục bộ) đoạn ống tuyến bất lợi (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) Đoạn Các dạng trở lực Đoạn D11 = 440 mm D1 = 135mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) chụp hút  = 0,05 1 co 90o, R/D =   = 0,05 11 van giảm áp,  = 0,04 D12 = 460 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Ft/Fc = d22/d12 = 0,71 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 12   = 0,265 Ft/Fc = d122/d112 = 0,96 Ʃ = 0,265 Ʃ = 0,29 D3 = 230 mm D13 = 480 mm Lo/Lc = L3/L2= 0,33 Ft/Fc = d32/d22 = 0,83 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 13   = 0,283 Lo/Lc = L12/L11= 0,08   = 0,29 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Ft/Fc = d112/d102 = 0,95 Ʃ = 0,288 D2 = 190 mm Lo/Lc = L2/L1= 0,5 Lo/Lc = L11/L10= 0,09   = 0,288 Ʃ = 1,86+0,14+ 0,44 = 0,14 Các dạng trở lực Lo/Lc = L13/L12= 0,08 Ft/Fc = d132/d122 = 0,96   = 0,29 Ʃ = 0,283 Ʃ = 0,29 D4 = 270 mm D14 = 500 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L4/L3= 0,25 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 14 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L14/L13= 0,07 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng môi trường không khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Đoạn Các dạng trở lực Đoạn Ft/Fc = d42/d32 = 0,85 Ft/Fc = d142/d132 = 0,96   = 0,311   = 0,29 Ʃ = 0,311 Ʃ = 0,29 D5 = 300 mm D15 = 520 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L5/L4= 0,2 Ft/Fc = d52/d42 = 0,9 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 15   = 0,32 Ʃ = 0,29 D6 = 330 mm D16 = 540 mm Lo/Lc = L6/L5= 0,17 Ft/Fc = d62/d52 = 0,91 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 16 Lo/Lc = L16/L15= 0,06 Ft/Fc = d162/d152 = 0,96   = 0,29 Ʃ = 0,309 Ʃ = 0,29 D7 = 355 mm D17 = 550 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L7/L6= 0,14 Ft/Fc = d72/d62 = 0,93 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 17   = 0,3 Lo/Lc = L17/L16= 0,06 Ft/Fc = d172/d162 = 0,98   = 0,295 Ʃ = 0,3 Ʃ = 0,295 D8 = 380 mm D18 = 570 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Ft/Fc = d152/d142 = 0,96 Ʃ = 0,32   = 0,309 Lo/Lc = L15/L14= 0,07   = 0,29 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Các dạng trở lực Lo/Lc = L8/L7= 0,13 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 18 Lo/Lc = L18/L17= 0,06 Ft/Fc = d82/d72 = 0,93 Ft/Fc = d182/d172 = 0,96   = 0,296   = 0,29 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Đoạn Các dạng trở lực Đoạn Ʃ = 0,296 Ʃ = 0,29 D9 = 400 mm D19 = 800 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) Lo/Lc = L9/L8= 0,11 Ft/Fc = d92/d82 = 0,95 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 19   = 0,292 Lo/Lc = L19/L18= 0,49 Ft/Fc = d192/d182 = 0,71   = 0,265 Ʃ = 0,292 Ʃ = 0,265 D10 = 420 mm D20 = 960 mm Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 10 Các dạng trở lực Lo/Lc = L10/L9= 0,1 Ft/Fc = d102/d92 = 0,95   = 0,288 Ʃ = 0,288 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 Chạc ba nhánh thẳng ( = 30o) 20 Lo/Lc = L20/L19= 0,32 Ft/Fc = d202/d192 = 0,83   = 0,291 Ʃ = 0,291 10 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Phụ lục – Kết tính tốn trở lực hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ treo Đoạn 10 11 12 13 14 15 16 L (m3/h) 703 1406 2811 3748 4216 5153 5621 6401 7338 8118 8898 9678 10615 11083 12254 12957 l (m) 3.3 2.65 1.13 1.1 0.6 1.23 0.6 0.4 1 0.4 1.23 1.05 0.9 9.3 D (mm) 140 200 280 320 350 380 400 420 450 480 500 520 550 550 600 600 v (m/s) 12.69 12.44 12.69 12.95 12.18 12.63 12.43 12.84 12.82 12.47 12.59 12.67 12.42 12.96 12.04 12.74 R 1.47 0.896 0.617 0.547 0.441 0.417 0.378 0.379 0.346 0.306 0.295 0.286 0.254 0.278 0.215 0.239  n 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 ƩPms  Pms (Pa) 4.5643 2.2341 0.656 0.5661 0.249 0.4826 0.3557 0.214 0.1302 0.2879 0.2776 0.1076 0.294 0.2746 0.1821 2.0913 12.967 Ʃ γ 1.035 0.936 0.29 0.265 0.301 0.275 0.286 0.282 0.27 0.28 0.28 0.273 0.3 0.26 0.3 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 Ʃ PHT SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 g  Pcb (m/s ) (Pa) 9.81 0.58 9.81 9.875 9.81 9.292 9.81 3.000 9.81 2.424 9.81 2.960 9.81 2.621 9.81 2.908 9.81 2.860 9.81 2.588 9.81 2.739 9.81 2.770 9.81 2.596 9.81 3.110 9.81 2.326 9.81 3.001 ƩPcb 55.650  PHT (Pa) 5.1443 12.109 9.948 3.5663 2.6729 3.4426 2.9766 3.122 2.9898 2.8764 3.0166 2.8775 2.8899 3.3844 2.5084 5.0923 68.617 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Phụ lục 5– Kết tính tốn trở lực hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ quay Đoạn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 L (m3/h) 677 1523 2369 3215 4061 4907 5753 6599 7445 8291 9137 9814 10660 11506 12352 13198 14044 14890 15567 16413 17259 17936 l (m) 3.05 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 2.275 2.275 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 2.275 1.925 0.735 1.94 0.6 D (mm) 140 210 260 300 340 370 400 430 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 670 690 700 SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 v (m/s) 12.2 12.2 12.4 12.6 12.4 12.7 12.7 12.6 12.5 12.7 12.9 12.8 12.9 13.0 13.0 13.0 12.9 12.9 12.6 12.9 12.8 13.0 R n η 1.36 0.822 0.65 0.561 0.465 0.438 0.395 0.357 0.323 0.316 0.308 0.29 0.281 0.271 0.26 0.25 0.236 0.227 0.209 0.215 0.204 0.206 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 Pms (Pa) 3.9029 0.5801 0.4587 0.3959 0.3281 0.3091 0.2787 0.2519 0.2279 0.223 0.6593 0.6208 0.1983 0.1912 0.1835 0.1764 0.1665 0.4859 0.3785 0.1487 0.3724 0.1163 ξ γ 2.44 2.741 0.042 0.283 0.292 0.294 0.286 0.282 0.272 0.28 0.28 0.28 0.283 0.283 0.283 0.283 0.285 0.285 0.285 0.293 0.285 0.293 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 g (m/s2) 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 Pcb (Pa) 22.480 25.245 0.398 2.789 2.783 2.917 2.855 2.774 2.600 2.800 2.888 2.848 2.921 2.942 2.946 2.937 2.938 2.908 2.811 3.025 2.892 3.032 PHT (Pa) 26.383 25.825 0.857 3.185 3.111 3.226 3.134 3.026 2.828 3.023 3.547 3.469 3.119 3.133 3.130 3.114 3.104 3.394 3.189 3.173 3.265 3.148 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Đoạn 23 24 25 26 27 28 29 L (m3/h) 18613 19459 20305 20982 21659 22336 44672 l (m) 1.925 0.75 1.925 0.6 0.6 1.5 11.9 D (mm) 720 730 750 760 770 780 1100 v (m/s) 12.7 12.9 12.8 12.9 12.9 13.0 13.1 R n η 0.19 0.193 0.184 0.183 0.18 0.18 0.119 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 ƩPms Pms (Pa) 0.3441 0.1362 0.3333 0.1033 0.1016 0.254 1.3324 13.259 ξ γ 0.288 0.293 0.288 0.293 0.293 0.293 0.985 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 ƩPHT SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 g Pcb (m/s ) (Pa) 9.81 2.867 9.81 3.017 9.81 2.898 9.81 2.986 9.81 3.019 9.81 3.050 9.81 10.368 ƩPcb 130.933 PHT (Pa) 3.211 3.153 3.231 3.089 3.121 3.304 11.700 144.192 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Phụ lục 6– Kết tính tốn trở lực hệ thống xử lý khí thải dây chuyền mạ dây, tẩy acid dây nhả xi Đoạn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 L (m3/h) 648 1296 1944 2592 3240 3888 4536 5184 5832 6480 7128 7776 8424 9072 9720 10368 11016 11664 22680 33480 l (m) 4.25 1.83 2.43 1.25 1.13 1 3.03 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 0.93 8.5 D (mm) 135 190 230 270 300 330 355 380 400 420 440 460 480 500 520 540 550 570 800 960 v (m/s) 12.6 12.7 13.0 12.6 12.7 12.6 12.7 12.7 12.9 13.0 13.0 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.9 12.7 12.5 12.9 R n μ 1.523 1.004 0.827 0.693 0.569 0.498 0.459 0.423 0.407 0.391 0.368 0.348 0.331 0.303 0.286 0.269 0.274 0.254 0.161 0.137 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 ƩPms Pms (Pa) 6.0902 1.7287 1.8908 0.8151 0.605 0.4686 0.4319 0.398 1.1488 1.1147 0.367 0.3471 0.3301 0.3022 0.2852 0.2683 0.2398 1.9119 1.3634 1.0957 21.202 ξ γ 0.14 0.265 0.283 0.311 0.32 0.309 0.3 0.296 0.292 0.288 0.288 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.295 0.29 0.265 0.291 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 ƩPHT SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 g (m/s2) 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81 ƩPcb Pcb (Pa) 1.3667 2.6374 2.9513 3.0361 3.2026 3.0416 3.0012 2.946 2.9958 3.0011 3.0148 3.0243 2.9937 2.9489 2.8937 2.8311 3.0211 2.8863 2.5699 2.9657 57.329 PHT (Pa) 7.4569 4.3662 4.8421 3.8512 3.8075 3.5101 3.4331 3.344 4.1447 4.1159 3.3818 3.3714 3.3238 3.2511 3.179 3.0994 3.2608 4.7982 3.9333 4.0613 78.532 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng mơi trường khơng khí cho phân xưởng mạ công ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa Phụ lục – Kết tính tốn nhiệt tỏa từ động điện xưởng mạ STT Thiết bị SL 10 Máy chỉnh lưu điện giải đầu Máy chỉnh lưu điện giải acid Máy chỉnh lưu điện giải cuối Máy chỉnh lưu mạ nikel bán quang Máy chỉnh lưu mạ nikel bóng sáng Máy chỉnh lưu mạ crom Máy lọc bồn mạ nikel bán quang Máy lọc bồn mạ nikel bóng sáng Máy sục khí Máy sấy 1 1 1 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Robot cẩu barrel Máy chỉnh lưu điện giải đầu Máy chỉnh lưu điện giải cuối Máy chỉnh lưu mạ đồng Máy chỉnh lưu mạ nikel Máy lọc bồn mạ đồng Máy lọc bồn mạ nikel Máy sấy ly tâm Máy sấy 1 1 1 20 Máy chỉnh lưu điện giải đầu SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 N k1 (kW) LINE TREO 20 0.7 20 0.7 20 0.7 20 0.7 20 0.7 20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.75 0.7 LINE QUAY 4.5 0.7 20 0.7 20 0.7 20 0.7 20 0.7 0.7 0.7 1.5 0.7 0.75 0.7 LINE DÂY 20 0.7 k2  a 1 Q1 (kcal/h) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.84 0.84 0.84 0.84 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.8712 0.8712 0.8712 0.8712 0.8712 0.8712 0.8316 0.8316 0.8316 0.8316 1424.015 1424.015 1424.015 1424.015 1424.015 1424.015 195.049 195.049 292.574 73.143 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.84 0.88 0.88 0.88 0.88 0.84 0.84 0.84 0.84 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.8316 0.8712 0.8712 0.8712 0.8712 0.8316 0.8316 0.8316 0.8316 438.861 1424.015 1424.015 1424.015 1424.015 195.049 195.049 146.287 73.143 0.8 0.88 0.99 0.8712 1424.015 Nghiên cứu đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng môi trường khơng khí cho phân xưởng mạ cơng ty TNHH CN Plus Việt Nam – Biên Hòa STT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 N k1 k2 (kW) Máy chỉnh lưu điện giải cuối 20 0.7 0.8 Máy chỉnh lưu mạ kẽm 1 20 0.7 0.8 Máy chỉnh lưu mạ kẽm 20 0.7 0.8 Máy làm lạnh 1.5 0.7 0.8 Máy sấy 0.75 0.7 0.8 Máy lọc bồn mạ kẽm 2 0.7 0.8 Motor quấn dây 7.5 0.7 0.8 HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO Máy bơm nước cấp 1.5 0.7 0.8 Bơm tăng áp 0.2 0.7 0.8 Bơm nước xả RO tận dụng sử dụng 1.1 0.7 0.8 Bơm nén RO 7.5 0.7 0.8 NHẢ XI Máy chỉnh lưu 3000A 45 0.7 0.8 Báy giải nhiệt bồn điện giải 0.7 0.8 TẨY ACID DÂY Palang nâng hàng 0.7 0.8 ƩQ1 Thiết bị SVTH: Vũ Thị Hương – MSSV: 09127063 SL  a 1 0.88 0.88 0.88 0.84 0.84 0.84 0.84 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.8712 0.8712 0.8712 0.8316 0.8316 0.8316 0.8316 Q1 (kcal/h) 1424.015 1424.015 1424.015 146.287 73.143 195.049 731.434 0.84 0.75 0.84 0.85 0.99 0.99 0.99 0.99 0.8316 0.7425 0.8316 0.8415 146.287 33.404 107.277 680.335 0.9 0.84 0.99 0.99 0.891 0.8316 2651.232 390.098 0.84 0.99 0.8316 292.574 27187.532 ... mặt bằng, mặt cắt  Bản vẽ chi tiết thi t bị sử dụng - Xây dựng biện pháp quản lý vận hành - Dự toán kinh tế cho phương án đề xuất Phương án thi t kế: - Sử dụng thi t bị xử lý khí thải tháp hấp... khí nhà xưởng q trình xi mạ - Đánh giá biện pháp cải thi n chất lượng môi trường khơng khí áp dụng xưởng xi mạ - Xây dựng phương án, tính tốn thi t kế hệ thống xử lý khí thải thơng gió cho xưởng... quy trình sản xuất thực trạng môi trường khu vực xưởng mạ - Thi t kế hệ thống xử lý khí thải xi mạ đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009 BTNMT - Thi t kế hệ thống thơng gió đạt tiêu chuẩn3733/2002/QĐ-BYT
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CHO PHÂN XƯỞNG MẠ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM – BIÊN HÒA , NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CHO PHÂN XƯỞNG MẠ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM – BIÊN HÒA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn