XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY FASHION GARMENTS 2

200 44 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY FASHION GARMENTS Giảng viên hướng dẫn: ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Sinh viên thực hiện: VŨ THỊ HẠNH Ngành: Quản lý môi trường du lịch sinh thái Niên khoá: 2010 – 2014 -Tháng 12/ 2013- XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNGTHEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009TẠI CÔNG TY FASHION GARMENTS Tác giả VŨ THỊ HẠNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầucấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn: ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Tháng 12 năm 2013 i BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: VŨ THỊ HẠNH Mã số SV: 10157059 Khóa học:2010 – 2014Lớp: DH10DL Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Fashion Garments 2 Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tổng quan vấn đề môi trường Công ty Fashion Garments  Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Công ty Fashion Garments  Kiến nghị thực ISO 14001 đơn vị Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 07/2013 kết thúc: tháng 12/2013 Họ tên GVHD:ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày……tháng………năm 2013 Ngày……tháng………năm 2013 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn ThS HOÀNG THỊ MỸHƯƠNG ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, quãng thời gian thực tập Công ty Fashion Garments Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu nhà trường tất thầy cô giáo khoa Môi trường Tài nguyên giảng dạy cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập Đặc biệt ThS Hoàng Thị Mỹ Hương giảng dạy, truyền đạt ân cần kiến thức, kinh nghiệm quý báu, nhờ tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp Ban Lãnh đạo Công ty Fashion Garments 2và chị Lê Thị Hồng giúp đỡ tơi, tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tất thành viên tập thể lớp DH10DL quan tâm giúp đỡ suốt năm vừa qua Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bố mẹ gia đình ln ủng hộ tiếp sức mạnh cho bước Do kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên khơng thể tránh thiếu sót Kính mong bảo thầy đóng góp ý kiến người Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm Sinh viên thực Vũ Thị Hạnh iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Fashion Garments 2” tiến hành khoảng thời gian từ tháng 07/2013 đến tháng 12/2013 Công ty Fashion Garments công ty chuyên gia công xuất hàng may mặc Công ty nhận thức tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trường nên áp dụng biện pháp quản lý nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu kiểm soát tác động xấu đến môi trường Tuy nhiên thực tế tồn nhiều vấn đề mơi trường chưa quan tâm mức, cần khắc phục Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor1.2009 cơng cụ giúp nâng cao hiệu quản lý môi trường Công ty, đồng thời mang lại nhiều lợi ích kinh tế khác Xây dựng triển khai áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor1.2009 sở thuận lợi để giúp công ty quản lý tốt hiệu hoạt động quản lý môi trường mà cơng ty chưa có tính hệ thống, nhân viên chưa đào tạo chuyên môn lĩnh vực mơi trường, hay nhận thức hạn chế phần đông công nhân viên bảo vệ môi trường… Đề tài thực bao gồm nội dung sau:  Tổng quan Bộ tiêu chuẩn 14000 tiêu chuẩn 14001: - Sự hình thành, nội dung, cấu trúc, thành phần mục đích việc áp dụng tiêu chuẩn - Lợi ích thu áp dụng tiêu chuẩn - Tình hình áp dụng ISO 14001 giới Việt Nam - Những thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001tại Việt Nam  Tổng quan Công ty Fashion Garments 2: - Thông tin chung doanh nghiệp iv - Hiện trạng sản xuất kinh doanh - Hiện trạng môi trường giải pháp bảo vệ môi trường áp dụng  Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001/Cor.1:2009 công ty Fashion Garments đánh giá khả áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001/Cor.1:2009 Công ty v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTNH : Chất thải nguy hại CTR : Chất thải rắn CSMT : Chính sách mơi trường BVMT : Bảo vệ môi trường ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo PCCC : Phòng cháy chữa cháy HĐKPPN : Hành động khắc phục phòng ngừa HTQLMT : Hệ thống quản lý mơi trường KCMT : Khía cạnh mơi trường KCMTĐK : Khía cạnh mơi trường đáng kể KPH : Khơng phù hợp ISO : Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 : TiêuchuẩnISO 14001:2004/Cor.1:2009 HTQLMT : Hệ thống quản lý môi trường HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lượng vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC HÌNH xv Chương 1MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu: 1.3.2 Giới hạn đề tài 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Chương 2TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ISO 14001:20024/COR.1:2009 2.1.1 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.1.1 Sự hình thành tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.1.2 Cấu trúc thành phần tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.1.3 Mục đích áp dụng ISO14000 2.1.2 Các bước áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.3 Tổng quan HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.1.3.1 Giới thiệu HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.1.3.2 Phạm vi áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 2.1.3.3 Lợi ích áp dụng vii 2.1.4 Tình hình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 10 2.1.4.1 Trên giới 10 2.1.4.2 Tại Việt Nam 10 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 11 2.1.5.1 Thuận lợi 11 2.1.5.2 Khó khăn 13 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY FASHION GARMENTS 14 2.2.1 Thông tin chung doanh nghiệp 14 2.2.2 Cơ cấu tổ chức trách nhiệm quyền hạn 15 2.2.2.1 Cơ cấu tổ chức 15 2.2.2.2 Trách nhiệm quyền hạn 15 2.2.3 Sản phẩm Công ty 15 2.2.4 Vai trò, vị trí Cơng ty phát triển kinh tế - xã hội 15 2.2.5 Hiện trạng sản xuất kinh doanh 15 2.2.5.1 Danh mục máy móc, thiết bị 15 2.2.5.2 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu 16 2.2.5.3 Quy trình cơng nghệ 17 2.2.6 Hiện trạng môi trường giải pháp bảo vệ môi trường áp dụng 17 2.2.6.1 Mơi trường khơng khí 17 2.2.6.2 Tiếng ồn, độ rung 20 2.2.6.3 Nước thải 21 2.2.6.4 Chất thải rắn 23 2.2.6.5 Phòng cháy chữa cháy An tồn lao động Cơng ty 25 viii 2.2.6.6 Hiện trạng quản lý môi trường Công ty 26 2.2.7 Sự cần thiết việc xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 công ty Fashion Garments 27 Chương 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 28 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.2.1 Đánh giá trạng môi trường công tác QLMT Công ty 28 3.2.1.1 Phương pháp khảo sát thực tế 28 3.2.1.2 Phương pháp tham khảo tài liệu 29 3.2.1.3 Phương pháp vấn: 29 3.2.1.4 Phương pháp phân tích, so sánh: 30 3.2.2 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004/Cor.1:2009 Công ty 31 3.2.2.1 Phương pháp tham khảo tài liệu: 31 3.2.2.2 Phương pháp liệt kê: 31 3.2.2.3 Phương pháp cho điểm: 31 3.2.3 Kết thu 31 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 Phần A: XÂY DỰNG HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY FASHION GARMENTS 32 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA HTQLMT VÀ THÀNH LẬP BAN ISO 32 4.1.1 Xác định phạm vi HTQLMT 32 4.1.2 Thành lập ban ISO 32 ix Người đề nghị ký Hành động khắc phục Nội dung: Trưởng phận ký  Phòng ngừa  Ngày dự kiến hoàn tất: Người – Bộ phận thực hành động Đại diện lãnh đạo khắc phục ký Ngày hết hạn Theo dõi Ngày hết hạn Phê duyệt: Duyệt  Không  Phê duyệt: Duyệt  Không  Người theo dõi ký Đại diện lãnh đạo ký 7.2 Biểu mẫu BM – 453 – 02: Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA Phòng ban: Ngày lập: Người Ngày kết thúc Nội dung Số báo cáo thực Người Nhận STT không Dự HĐKPPN (Bộ xét Thực tế kiểm tra phù hợp kiến phận) Người lập: Xét duyệt 101 PHỤ LỤC 16: KIỂM SOÁT HỒ SƠ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ FASHION GARMENTS 2 Mã hiệu: TT – 11 NHL: LBH: LSX: Trang:   THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ  Người soạn thảo Người xem xét 102 Người phê duyệt Mục đích Quy định cánh thức kiểm sốt loại hồ sơ thuộc HTQLMT Công ty Phạm vi Áp dụng cho tất loại hồ sơ môi trường Công ty Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Định nghĩa thuật ngữ viết tắt Khơng có Nội dung 5.1 Lưu đồ Phân loại, lập danh sách hồ sơ Lưu trữ, bảo quản, sử dụng hồ sơ Kiểm soát hồ sơ Hồ sơ sử dụng Hồ sơ lỗi thời Lưu giữ Huỷ bỏ 5.2 Diễn giải Bước 1: Phân loại, lập danh sách hồ sơ - Ban ISO người phụ trách quản lý hồ sơ phận có trách nhiệm thu thập tất hồ sơ liên quan đến HTQLMT, phân loại hồ sơ thuộc phạm vi quản lý - Từng hồ sơ phải ghi rõ kí hiệu, tên hồ sơ - Mỗi hồ sơ hồ sơ phải phân loại, xếp theo thứ tự thời gian - Lập danh sách hồ sơ lưu trữ phận ban ISO theo BM – 11 – 01 Bước 2: Lưu trữ, bảo quản, sử dụng hồ sơ - Cán quản lý hồ sơ ban ISO, nhân viên phụ trách quản lý hồ sơ phận phải có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thuộc phạm vi quản lý - Hồ sơ phải bảo quản cẩn thận nơi sẽ, xếp hồ sơ theo trật tự thời gian, tên hồ sơ, loại hồ sơ Bìa chứa hồ sơ phải thể tên loại hồ sơ chứa bên thuận tiện cho việc truy cập 103 - Thường xuyên cập nhật hồ sơ có thay đổi - Định kì kiểm tra tính đầy đủ xác hồ sơ - Khi đơn vị, phận khác truy cập photo hồ sơ cần phải có đồng ý nhân viên phụ trách tài liệu Bước 3: Kiểm soát hồ sơ - Khi hồ sơ hết hạn lưu trữ, người phụ trách quản lý hồ sơ gửi đề nghị xử lý hồ sơ đến ĐDLĐ - Nếu xét thấy hồ sơ khơng cần thiết ĐDLĐ chấp thuận người quản lý hồ sơ tiến hành lý hồ sơ thời gian lưu trữ Đồng thời, lập biên hủy hồ sơ Biểu mẫu sử dụng 6.1 Biểu mẫu BM – 11 – 01: Danh mục hồ sơ môi trường DANH MỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG STT Tên hồ sơ Mã số Nơi lưu trữ Người lưu trữ Phương pháp lưu trữ Ngày … tháng … năm … Người phép xem hồ sơ Thời gian lưu trữ Phương pháp hủy bỏ Ngày … tháng … năm Người lập Người duyệt 6.2 Biểu mẫu BM – 11 – 02: Danh mục tài liệu văn có hồ sơ DANH MỤC TÀI LIỆU VĂN BẢN CÓ TRONG HỒ SƠ Ngày Tên hồ vào sơ/Mã số hồ sơ Tài liệu văn có hồ sơ, trang 104 10 Ghi 6.3 Biểu mẫu BM – 11 – 03: Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ mơi trường PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ MƠI TRƯỜNG Họ tên: Đơn vị công tác: Tên hồ sơ môi trường muốn sử dụng: Mã số: Số lượng: Đơn vị lưu hồ sơ: Hình thức sử dụng hồ sơ: Mượn  Xem  Cam đoan không sử dụng hồ sơ sai nguyên tắc quy định Duyệt Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày trả hồ sơ Nhận xét (nếu có) ký nhận người lưu giữ Đã nhận lại đủ hồ sơ cho mượn (Ký, ghi rõ họ tên) 6.4 Biểu mẫu BM – 11 – 04: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ môi trường SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ Đơn vị: Họ tên người quản lý hồ sơ: Tên Họ Loại hồ hồ tên STT sơ/Tài liệu sơ/Mã người sử số dụng Đơn vị cơng tác 105 Hình thức sử dụng Xem Mượn Ngày Ký hẹn trả nhận Ngày trả 6.5 Biểu mẫu BM – 11 – 05: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị: Người lưu giữ: Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng: (Ghi rõ tên hồ sơ – Người thiết lập – Thời hạn lưu giữ sử dụng) 1./ ………………………………………………………………………………… 2./ Ngày tháng năm Duyệt Chỉ định người tham gia xử lý Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ Những người thực (Ghi đầy đủ họ tên ký) 1/ Người lưu giữ 2/ Người định 106 3/ Nhân viên Tổ chức hành PHỤ LỤC 17: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ FASHION GARMENTS 2 Mã hiệu: TT – 12 NHL: LBH: LSX: Trang:   THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ  Người soạn thảo Người xem xét 107 Người phê duyệt Mục đích Kiểm tra hoạt động mơi trường nhằm phát điểm không phù hợp để đề biện pháp khắc phục, phòng ngừa xác định tính hiệu HTQLMT Công ty Phạm vi Thủ tục áp dụng cho đánh giá nội Công ty thực Tài liệu tham khảo - Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009: HTQLMT – Các yêu cầu hướng dẫn thực - Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa Định nghĩa thuật ngữ viết tắt - Đánh giá: trình có hệ thống, độc lập lập thành văn để nhận chứng đánh giá xem xét đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực thỏa thuận - Đánh giá nội : xem xét độc lập có hệ thống nhằm xác định kết hoạt động có phù hợp với quy định đề hay khơng, có đạt u cầu, thực có hiệu phù hợp hay khơng - Chương trình đánh giá: Tập hợp hay nhiều đánh giá hoạch định cho khoảng thời gian định nhằm mục đích cụ thể - Chuẩn mực đánh giá : Tập hợp sách, thủ tục hay yêu cầu xác định gốc so sánh - Bằng chứng đánh giá: Hồ sơ, việc trình bày kiện hay thơng tin khác liên quan tới chuẩn mực đánh giá kiểm tra xác nhận - Chuyên gia đánh giá: Người có lực để tiến hành đánh giá độc lập với phận đánh giá - Sự không phù hợp: không đáp ứng/thỏa mãn yêu cầu 108 Nội dung 5.1 Lưu đồ Lập kế hoạch đánh giá Thông báo đánh giá Tiến hành đánh giá Báo cáo kết đánh giá Thực hành động khắc phục Kiểm tra, báo cáo thực Không đạt Đạt Lưu hồ sơ 5.2 Diễn giải Bước 1: Lập kế hoạch đánh giá - Ban ISO có trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá nội trình lên ĐDLĐ xem xét, phê duyệt - Cơng ty phải tiến hành đánh giá nội lần/năm Ngoài ra, tiến hành đánh giá nội đột xuất cần thiết - ĐDLĐ lựa chọn nhân viên đủ lực thành lập ban đánh giá nội Các đánh giá viên phải đào tạo về: + Kiến thức HTQLMT + Phương pháp đánh giá nội HTQLMT - Việc đào tạo chuyên gia tư vấn từ bên đảm nhiệm phải tiến hành lần đánh giá nội - Nội dung đánh giá: + Xác định HTQLMT có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn hay khơng + Việc kiểm sốt KCMT có ý nghĩa + Việc thực mục tiêu mơi trường khu vực có liên quan Công ty 109 + Phương pháp đào tạo nhận thức công nhân viên Công ty + Thông tin liên lạc HTQLMT tất cấp + Kiểm tra KPH hành động KPPN + Đánh gía mức độ tn thủ Bước 2: Thơng báo đánh giá - Sau có kế hoạch đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê duyệt ĐDLĐ lập thông báo gửi cho phận đánh giá, đánh giá viên trước tuần để đảm bảo tài liệu chuẩn bị sẵn sàng tiến hành đánh giá - Trưởng đoàn đánh giá cần phải thảo luận với trưởng phận trọng việc chọn thời gian đánh giá cụ thể để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá Bước 3: Tiến hành đánh giá - Trước tiến hành đánh giá, trưởng đoàn đánh giá phổ biến lại phạm vi, mục đích, phương pháp đánh giá, điểm cần lưu ý tiến hành đánh giá cho đánh giá viên - Khi tiến hành đánh giá cần lưu ý không chọn đánh giá viên thuộc phận đánh giá nhằm đảm bảo kết khách quan tiến hành đánh giá - Đoàn đánh giá thực đánh giá dựa vào hạng mục kiểm tra: Đặt câu hỏi, kiểm tra thủ tục, hồ sơ liên quan, nhận xét hệ thống, tuân thủ theo chương trình đánh giá - Trong trình đánh giá, đánh giá viên ghi nhận tồn nhận xét điểm khơng phù hợp phát (lưu ý chứng khách quan) Bước 4: Báo cáo kết đánh giá - Sau kết thúc đánh giá, đoàn đánh giá họp lại để thống nhận xét vấn đề phát - Trưởng đoàn đánh giá thu thập báo cáo cho ĐDLĐ ban ISO kết thu đánh giá nội gồm: điểm đánh giá, điểm KPH, nhận xét chung - Khi điểm không phù hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến HTQLMT ĐDLĐ phải gửi kết đánh giá nội trình tổng giám đốc - Gửi phiếu yêu cầu hành động KPPN đến phận đánh giá Bước 5: Thực hành động khắc phục Sau thông báo KPH, trưởng phận liên quan Ban ISO phải tiến hành phân tích nguyên nhân, xây dựng tiến hành thực chương trình khắc KPPN theo thủ tục TT – 10: Hành động khắc phục phòng ngừa Bước 6: Kiểm tra, báo cáo thực - Ban đánh giá nội tiến hành kiểm tra xác nhận tính hiệu hành động KPPN Lập báo cáo trình lên ĐDLĐ - Sau đánh giá nội bộ, ban ISO tổng hợp, xem xét phân tích tình hình đánh giá nội nhằm đưa biện pháp cải tiến hệ thống 110 Bước 7: Lưu hồ sơ - Kế hoạch đánh giá nội BM – 12 – 01 - Thông báo chương trình đánh giá nội bộ: BM – 12 – 02 - Báo cáo kết đánh giá nội bộ: BM – 12 – 03 - Thủ tục TT – 12: Thủ tục đánh giá nội Biểu mẫu sử dụng 6.1 Biểu mẫu BM – 12 – 01: Kế hoạch đánh giá nội ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Yếu tố Hệ thống quản lý môi trường Đơn vị/Bộ phận Đợt đánh giá đánh giá 6.2 Biểu mẫu BM – 12 – 02: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: -Theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 14001và vào kế hoạch đánh giá nội năm…… , Đại diện lãnh đạo môi trường xin thơng báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên 111 Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Công ty Đại diện lãnh đạo môi trường 6.3 Biểu mẫu BM – 12 – 03: Báo cáo kết đánh giá nội BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số điểm không phù hợp STT Bộ phận Hạng mục được Tổng đánh giá đánh giá số Chưa Đã giải giải quyêt 112 Các biện pháp KPPN Nhận xét tính hiệu lực biện pháp KPPN PHỤ LỤC 18: XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO THỦ TỤC FASHION GARMENTS 2 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT – 13 NHL: LBH: LSX: Trang:   THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO  Người soạn thảo Người xem xét 113 Người phê duyệt Mục đích Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo Công ty HTQLMT nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo ISO 14001 Phạm vi Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo Công ty HTQLMT Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Định nghĩa thuật ngữ viết tắt HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo Nội dung a Tần suất họp Cuộc họp xem xét lãnh đạo thực tối thiểu lần/năm cần thiết ( phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi HTQLMT, có cố môi trường nghiêm trọng xảy tiến hành họp đột xuất) Chương trình họp Ban ISO lên chương trình họp theo yêu cầu ĐDLĐ, tổng giám đốc bao gồm: Thành phần tham dự, nội dung cần xem xét, thời gian, địa điểm Thành phần tham dự gồm: - Ban giám đốc - Đại diện lãnh đạo môi trường - Các trưởng phận - Các thành viên khác, tổng giám đốc yêu cầu Nội dung xem xét bao gồm: - Các vấn đề liên quan đến sách mơi trường - Cơ cấu tổ chức - Các nguồn nhân lực, vật lực, tài - Mức độ thỏa mãn so với mục tiêu, tiêu môi trường đề - Các thông tin phản hồi từ khiếu nại bên hữu quan - Kết hoạt động đánh giá (đánh giá nội bộ, đánh giá mức độ tuân thủ ) - Các báo cáo không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa - Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến mơi trường q trình - Cải tiến quản lý môi trường để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý môi trường mới, yêu cầu pháp luật b Tiến hành họp, đề hoạt động khắc phục, phòng ngừa cải tiến - Cuộc họp tổng giám đốc chủ trì - ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý môi trường 114 - Trưởng phận báo cáo kết đạt đươc, chưa đạt được, kiến nghị đơn vị - Lưu ý: Tất báo cáo phải có kèm theo tài liệu dẫn chứng, phân tích nguyên nhân hướng khắc phục - Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp (tổng giám đốc) định công việc phải làm, cá nhân, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành Khi xác định hội cải tiến họat động nên ưu tiên tiến hành ban ISO có trách nhiệm lập kế họach cho họat động cải tiến - Tổng giám đốc phải tạo điều kiện nguồn lực, tài để thực định đề - Ban ISO tiến hành hoạch định chi tiết cho việc thực yêu cầu đầu xem xét lãnh đạo Kết xem xét kỳ sau c Hồ sơ Thông báo họp xem xét lãnh đạo Biên họp xét lãnh đạo Biểu mẫu sử dụng Biểu mẫu BM – 13 – 01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: 1) 2) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thư ký Thời hạn Theo dõi thực Chủ trì họp 115 ... nước 2.2.5 Hiện trạng sản xuất kinh doanh 2.2.5.1 Danh mục máy móc, thi t bị Bảng 2.2:Danh mục máy móc thi t bị STT Máy móc thi t bị Số lượng 10 11 Máy may Bàn ủi Quạt hút Máy phát điện Lò Máy... chức phải “phù hợp với yêu cầu pháp quy sở tại” Bởi tính đầy đủ, dễ hiểu khả thi hệ thống văn pháp quy môi trường cần thi t để nguyên tắc thực Trong thời gian vừa qua, văn có liên quan đến bảo... với cải tiến liên tục - Chú trọng vào phòng ngừa khắc phục - Giảm thi u tác động môi trường tổ chức doanh nghiệp gây - Giảm thi u rủi ro, cố cho môi trường hệ sinh thái - Tăng cường phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY FASHION GARMENTS 2 , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY FASHION GARMENTS 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn