NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

152 62 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP  NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Sinh viên Lớp Ngành Niên khóa : NGUYỄN HỒI THANH : DH10DL : Quản lý Môi trường Du lịch sinh thái : 2010 – 2014 TP Hồ Chí Minh – 12/2013 NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Tác giả NGUYỄN HOÀI THANH Luận văn kỹ sư Chuyên ngành: Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VINH QUY TP Hồ Chí Minh – 12/2013 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: NGUYỄN HOÀI THANH Mã số SV: 10157165 Khóa học: 2010 – 2014 Lớp: DH10DL Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CP Xi măng Hà Tiên Nội dung KLTN SV phải thực yêu cầu sau đây:  Đánh giá thực trạng sản xuất Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CP xi măng Hà Tiên  Nghiên cứu đánh giá tiềm SXSH Trạm  Đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CP xi măng Hà Tiên Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 09/2013 kết thúc 12/2013 Họ tên GVHD: TS NGUYỄN VINH QUY Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày ….tháng….năm 2013Ngày … tháng… năm 2013 BCN Khoa MT & TN GVHD TS Nguyễn Vinh Quy LỜI CẢM ƠN Sau năm tháng học tập mái trường, ngày mà thân phải tự vững bước đường đời đến gần Đây khoảng thời gian cuối sống sinh viên, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, pha lẫn chút băn khoăn lo lắng không riêng em mà bao bạn bè trang lứa khác Cũng điều mà làm ảnh hưởng nhiều đến công việc viết báo cáo thực tập khóa luận tốt nghiệp Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mái trường Đại học Nông Lâm giúp em có hội học tập, rèn luyện tiếp xúc với công việc thực tế Em xin cảm ơn thầy, cô Khoa Môi trường Tài nguyên cho em tảng kiến thức kinh nghiệm, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình thầy Nguyễn Vinh Quy cho em lời khuyên, ý kiến quý báu để em hồn thành tốt khóa luận Em xin gửi đến anh chị, chú, phòng ban Trạm nghiền Thủ Đức lời cảm ơn chân thành, đặc việt chị Phương, phòng Hành – Nhân giúp em có nơi thực tập, chị Oanh chị Tuyết phòng Nghiên cứu – Triển khai – Mơi trường, người tận tình giúp đỡ em thu thập số liệu, thông tin, giúp em hiểu biết thêm quy trình cơng nghệ Nhà máy Em xin cảm ơn tất người, cha mẹ, thầy cô, bạn bè bên em, động viên giúp đỡ em suốt trình thực tập làm khóa luận TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Hoài Thanh ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất biện pháp sản xuất Trạm nghiền Thủ Đức – công ty cổ phầnxi măng Hà Tiên 1” thực từ 08/09/2013 đến 20/12/2013 Trạm nghiền Thủ Đức thuộc công ty CPxi măng Hà Tiên 1, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Đề tài tiến hành dựa phương pháp: khảo sát thực tế nhà máy, tổng hợp tham khảo tài liệu, phân tích tài liệu, điều tra vấn đối tượng có liên quan, xử lý số liệu phương pháp phân tích phương pháp khác Nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm: tìm hiểu SXSH tình hình áp dụng Việt Nam giới; nghiên cứu, đánh giá tiềm áp dụng SXSH Trạm nghiền Thủ Đức thuộc công ty CPxi măng Hà Tiên 1, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, từ đề xuất giải pháp SXSH phù hợp với tình hình sản xuất thực tế Trạm nghiền Trên sở điều tra, khảo sát thu thập số liệu thực tế tình hình sản xuất nhà máy, cho thấy Trạm có tiềm lớn việc tiết kiệm nguyên liệu lượng điệnđồng thời giảm thiểu bụi thải áp dụng công đoạn cơng đoạn chính: cơng đoạn tiếp nhận lưu trữ clinker, tiếp nhận lưu trữ phụ gia, công đoạn nghiền phân hạt, cơng đoạn đóng bao Đề tài phân tích đề xuất 34 giải pháp SXSH, có giải pháp thực Hầu hết giải pháp có chi phí đầu tư thấp khơng cần đầu tư, mang lại hiệu kinh tế cao Khi thực giải pháp đề xuất, lượng nước, lượng điện, nguyên liệu tiêu thụ chất thải phát sinh trình sản xuất giảm thiểu đáng kể, từ tiết kiệm chi phí sản xuất cải thiện vấn đề môi trường Trạm iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1.  Đặt vấn đề 1  1.2.  Mục tiêu, ý nghĩa đề tài 2  1.3.  Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 2  1.4.  Nội dung nghiên cứu 3  1.5.  Phương pháp nghiên cứu 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5  2.1.  Tổng quan sản xuất 5  2.1.1.  Sơ lược sản xuất 5  2.1.1.1.  Sự hình thành phát triển sản xuất 5  2.1.1.2.  Khái niệm sản xuất 6  2.1.2.  Phương pháp luận thực sản xuất 7  2.1.3.  Lợi ích rào cản việc áp dụng sản xuất 9  2.1.3.1.  Lợi ích sản xuất 9  2.1.3.2.  Rào cản sản xuất 9  2.2.  Tổng quan ngành công nghiệp xi măng 10  2.2.1.  Khái quát ngành công nghiệp xi măng giới 10  2.2.2.  Khái quát ngành công nghiệp xi măng Việt Nam 11  2.2.2.1.  Cung cầu ngành xi măng 11  2.2.2.2.  Trình độ cơng nghệ 12  2.2.2.3.  Năng lực sản xuất 12  2.2.2.4.  Nguyên, nhiên vật liệu đầu vào 13  iv 2.3.  Tiềm áp dụng sản xuất ngành công nghiệp xi măng 14  CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC – CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 16  3.1.  Tổng quan Công ty CP xi măng Hà Tiên 16  3.1.1.  Giới thiệu chung 16  3.1.2.  Lịch sử hình thành phát triển 17  3.1.3.  Các sản phẩm công ty: 18  3.1.4.  Các thành tích cơng ty 18  3.2.  Giới thiệu Trạm Nghiền Thủ Đức 18  3.2.1.  Vị trí địa lý 18  3.2.2.  Chức năng, nhiệm vụ Trạm nghiền Thủ Đức 19  3.2.3.  Cơ cấu tổ chức Trạm nghiền Thủ Đức 20  3.2.4.  Nhân Trạm nghiền Thủ Đức 22  3.3.  Tình hình sản xuất tiêu thụ nguyên nhiên liệu 23  3.3.1.  Các thiết bị phục vụ sản xuất 23  3.3.2.  Tình hình sử dụng nguyên nhiên liệu lượng 24  3.3.3.  Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm 25  3.3.4.  Quy trình công nghệ 26  3.4.  Hiện trạng công tác quản lý môi trường Trạm nghiền Thủ Đức 28  3.4.1.  Hiện trạng công tác quản lý mơi trường khơng khí 28  3.4.1.1.  Bụi 28  3.4.1.2.  Khí thải 29  3.4.1.3.  Tiềng ồn 29  3.4.2.  Hiện trạng công tác quản lý môi trường nước 31  3.4.2.1.  Nước thải sinh hoạt 31  3.4.2.2.  Nước thải sản xuất 31  3.4.2.3.  Nước mưa chảy tràn 31  3.4.2.4.  Nước thải vệ sinh nhà xưởng 32  3.4.3.  Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại 33  3.4.3.1.  Chất thải rắn sinh hoạt 33  v 3.4.3.2.  Chất thải rắn sản xuất 34  3.4.3.3.  Chất thải rắn nguy hại 34  3.5.  Đánh giá lựa chọn công đoạn sản xuất 35  CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH ÁP DỤNG CHO TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC – CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 37  4.1.  Phân tích quy trình cơng nghệ chi tiết công đoạn lựa chọn SXSH 37  4.1.1.  Quy trình cơng nghệ cơng đoạn tiếp nhận lưu trữ 37  4.1.2.  Quy trình cơng nghệ cơng đoạn nghiền phân hạt 40  4.1.3.  Quy trình cơng nghệ công đoạn vô bao 42  4.2.  Cân vật liệu lượng 43  4.3.  Định giá dòng thải 49  4.4.  Phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp SXSH 56  4.5.  Sàng lọc giải pháp SXSH 60  4.6.  Đánh giá tính khả thi giải pháp 66  4.6.1.  Mô tả giải pháp 66  4.6.2.  Đánh giá tính khả thi mặt kĩ thuật 73  4.6.3.  Đánh giá tính khả thi mặt kinh tế 81  4.6.4.  Đánh giá tính khả thi mặt mơi trường 85  4.7.  Lựa chọn giải pháp thực 90  4.8.  Kế hoạch thực trì giải pháp SXSH 96  4.8.1.  Kế hoạch thực giải pháp SXSH 96  4.8.1.1.  Kế hoạch thực giải pháp SXSH 96  4.8.1.2.  Thành lập nhóm SXSH 102  4.8.2.  Duy trì SXSH 102  CHƯƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 103  5.1.  Kết luận 103  5.2.  Kiến nghị 104  TÀI LIỆU THAM KHẢO 105  PHỤ LỤC 107  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD : Biochemical Oxygen Demand (nhu cầu oxy hóa sinh học) BTP : Bán thành phẩm CP : Cổ phần COD : Chemical Oxygen Demand (nhu cầu oxy hóa hóa học) PC : Xi măng Portland PCB: : Xi măng Portland hỗn hợp SS : Suspended Solid (hàm lượng chất rắn lơ lửng nước) SXSH : Sản xuất TP : Thành phẩm UNEP : United Nations Environment Programme (Chương trình mơi trường Liên Hợp Quốc) UNIDO : United Nations Industrial Development Organization (Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc) XM : Xi măng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1.Công suất sản xuất xi măng số công ty xi măng lớn 12  Bảng 3.1 Cơ cấu lao động phân bổ theo phòng ban Trạm năm 2011 23  Bảng 3.2 Danh mục thiết bị phục vụ sản xuất 24  Bảng 3.3 Danh mục nguyên liệu sản xuất 25  Bảng 3.4 Danh mục nhiên liệu, lượng sử dụng 25  Bảng 3.5 Sản lượng xi măng sản xuất, tiêu thụ tháng đầu năm 2012 26  Bảng 3.6 Kết giám sát chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh 30  Bảng 3.7 Kết phân tích chất lượng nước thải 33  Bảng 3.8 Danh mục chất thải nguy hại 35  Bảng 4.1 Cân vật liệu công đoạn lựa chọn SXSH cho sản phẩm 44  Bảng 4.2 Đơn giá nguyên nhiên liệu chi phí xử lý chất thải 49  Bảng 4.3 Giá trị mát thành phẩm 50  Bảng 4.4 Nguyên nhân phát sinh dòng thải giải pháp SXSH 56  Bảng 4.5 Sàng lọc giải pháp SXSH 60  Bảng 4.6 Tổng hợp kết sàng lọc giải pháp SXSH 65  Bảng 4.7 Tiêu chí đánh giá tính khả thi kĩ thuật 73  Bảng 4.8 Kết đánh giá tính khả thi kĩ thuật 74  Bảng 4.9 Tiêu chí đánh giá tính khả thi mặt kinh tế 81  Bảng 4.10 Kết đánh giá tính khả thi mặt kinh tế 82  Bảng 4.11 Tiêu chí đánh giá tính khả thi mặt mơi trường 86  Bảng 4.12 Kết Đánh giá khả thi môi trường 87  Bảng 4.13 Lựa chọn xắp sếp thứ tự giải pháp SXSH 92  Bảng 4.14 Đội SXSH Trạm nghiền Thủ Đức 102  viii Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên – Đầu tư: Xây dựng buồng chứa: 20.000.000 đồng, thiết bị lọc bụi tay áo: 15.000.000 đồng Tiền công xây dựng lắp đặt: 5.000.000 đồng – Tổng đầu tư: 40.000.000 đồng – Ước tính tiết kiệm: Giảm 80% lượng bụi thải điểm đổ đống  Lượng đá vôi = lượng thạch cao = lượng puzolan tiết kiệm sản phẩm = 80% x 0,303 = 0,2424 kg  Lượng đá vôi = lượng thạch cao = lượng puzolantiết kiệm ngày ( sản lượng trung bình nhà máy ngày 1200 tấn) = 0,2424 x1200 = 209,88 kg  Lượng đá vôi = lượng thạch cao = lượng puzolantiết kiệm năm = 218,16 x 360 = 104.761,8 kg  Giá trị tiết kiệm năm = 104.761,8 x 123.300 / 1000 + 104.761,8 x 640.000 / 1000 + 104.761,8 x 134.150 / 1000= 93.978.092 đồng – Tổng tiết kiệm khoảng: 93.978.092 đồng – Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 40.000.000/ 93.978.092 = 0,426 năm ≈ 154 ngày ♦ Giải pháp 28: Thay gầu ngoạm máy rải liệu – Đầu tư: Máy rải liệu: 600.000.000 đồng – Ước tính tiết kiệm: Hạn chế trung bình khoảng 90% lượng phụ gia rơi vãi khâu xử lý kích thước  Lượng đá vôi tiết kiệm sản phẩm = 90% x 0,404 = 0,3636 kg  Lượng thạch cao tiết kiệm sản phẩm = 90% x 0,178 = 0,1602 kg  Lượng puzolan tiết kiệm sản phẩm = 90% x 1,149 = 1.0341 kg  Lượng đá vôi tiết kiệm ngày(sản lượng trung bình nhà máy ngày 1200 tấn) = 0,3636 x 1.200 = 436,32 kg  Lượng thạch cao tiết kiệm ngày = 0,1602 x 1.200=192,24 kg  Lượng puzolan tiết kiệm ngày = 1.0341 x1.200=1240,92 kg SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 126 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên  Lượng đá vôi tiết kiệm năm = 436,32 x 360 = 157.075,2 kg  Lượng thạch cao tiết kiệm năm= 192,24 x 360 = 69.206,4 kg  Lượng puzolan tiết kiệm năm=1240,92 x 360 = 446.731,2 kg  Giá trị tiết kiệm năm = 157.075,2 x 123.300 / 1000 + 69.206,4 x 640.000 / 1000 + 446.731,2 x 134.150 / 1000= 123.588.458,6 đồng – Tổng tiết kiệm khoảng: 123.588.458,6 đồng – Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 600.000.000/ 123.588.458,6 ≈ 4,85 năm ♦ Giải pháp 29: Thay máy nghiền bi máy nghiền lăn – Đầu tư: Máy nghiền lăn 20 tỉ đồng, công suất 1200/ngày – Ước tính tiết kiệm: Giảm 40% điện sử dụng sản phẩm so với máy nghiền bi (Công suất tiêu thụ điện máy nghiền bi 34,3 kWh)  Lượng điện tiết kiệm = 40% x 34,3 = 13,72 kWh  Lượng điện tiết kiệm ngày = 13,72 x 1.200 = 16.464 kWh  Lượng điện tiết kiệm năm là: 16.464 x 360 = 5.927.040 kWh  Giá trị tiết kiệm năm: 5.927.040 x 1546,7= 9.167.352.768 đồng – Tổng giá trị tiết kiệm năm: 9.167.352.768 đồng – Thời gian hoàn vốn = P = I / S = 20.000.000.000/ 9.167.352.768 ≈ 2,18 năm ♦ Giải pháp 30: Thay thiết bị phân hạt có hiệu suất cao – Đầu tư: Thiết vị phân hạt O – Sepa: 650.000.000 đồng – Ước tính tiết kiệm: Giảm 5% điện sử dụng sản phẩm (Công suất tiêu thụ điện máy nghiền bi 34,3 kWh)  Lượng điện tiết kiệm = 5% x 34,3 = 1,715 kWh  Lượng điện tiết kiệm ngày = 1,715 x 1.200 = 2.058 kWh  Lượng điện tiết kiệm năm là: 2.058 x 360 = 740.880 kWh  Giá trị tiết kiệm năm: 740.880 x 1546,7= 1.145.919.096 đồng – Tổng giá trị tiết kiệm năm: 1.145.919.096 đồng – Thời gian hoàn vốn = P = I / S = 650.000.000/ 1.145.919.096 ≈ 0,567 ≈ 205 ngày ♦ Giải pháp 31: Lót nhựa đáy sơn chống ẩm cho thành silo SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 127 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên – Đầu tư: Tấm nhựa UHMW-PE kích thước 6m x 6m : 120.000.000 đồng, sơn TOA chống ẩm cơng trình 100 lít: 14.000.000 đồng – Tổng đầu tư: 134.000.000 đồng – Ước tính tiết kiệm: Giảm 90% lượng xi măng kết tinh, đóng cục sản phẩm  Lượng xi măng tiết kiệm = 90% x 2,61 = 2,349 kg  Lượng clinker tiết kiệm ngày = 2,349 x 1.200 = 2.818,8 kg  Lượng clinker tiết kiệm năm là: 2.818,8 x 360 = 1.014.768 kg  Giá trị tiết kiệm năm: 1.014.768 x 1.600.000/1000= 1.623.628.800 đồng – Tổng giá trị tiết kiệm năm: 1.623.628.800 đồng – Thời gian hoàn vốn = P = I / S = 134.000.000 / 1.623.628.800 ≈ 0,082 năm ≈ 30 ngày ♦ Giải pháp 32: Thay bóng đèn T10 sang bóng đèn T8 – Đầu tư: 174 bóng đèn huỳnh quang Philips 1,2m T8 – 36W : 174 x13.000 = 2.262.000 đồng – Ước tính tiết kiệm: Giảm 10% lượng điện tiêu thụ từ bóng T10 – 40W  Lượng điện tiêu thụ năm: 174 bóng x 0,04W x 14 giờ/ngày x 360 ngày = 35.074,4 kWh  Lượng điện tiết kiệm năm: 35.074,4 x 10% = 3.507,44 kWh  Giá trị tiết kiệm năm: 3.507,44 x 1546,7= 5.424.957,4 đồng – Tổng giá trị tiết kiệm năm: 5.424.957,4 đồng – Thời gian hoàn vốn = P = I / S = 2.262.000 / 5.424.957,4 ≈ 0,42 ≈ 150 ngày ♦ Giải pháp 33: Xây dựng hệ thống thu hồi nước ngưng – Đầu tư: Chưa xác định – Ước tính tiết kiệm: Thu hồi 90% lượng nước làm mát bay  Lượng nước tiết kiệm = 90% x 0,07 = 0,063 m3  Lượng nước tiết kiệm ngày = 0,063 x 1.200 = 75,6 m3  Lượng nước tiết kiệm năm là: 75,6 x 360 = 27.216 m3  Giá trị tiết kiệm năm: 27.216 x 9.600 = 261.273.600 đồng SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 128 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên – Tổng giá trị tiết kiệm năm: 261.273.600 đồng – Thời gian hoàn vốn : chưa xác định ♦ Giải pháp 34: Tận thu tái sử dụng clinker có kích thước lớn – Đầu tư: – Ước tính tiết kiệm: Khoảng 70% clinker tái sử dụng  Lượng clinker tiết kiệm = 90% x 5,2 = 3,64 kg  Lượng clinker tiết kiệm ngày = 3,64 x 1.200 = 4.368 kg  Lượng clinker tiết kiệm năm là: 4.368 x 360 = 1.572.480 kg  Giá trị tiết kiệm năm: 1.572.480 x 822.500/1000= 1.293.364.800 đồng  Tổng giá trị tiết kiệm năm: 1.293.364.800 đồng – Thời gian hoàn vốn = SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 129 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên Phụ lục Giới thiệu sơ số thiết bị có đầu tư lớn Hệ thống đổ đống kín có thu hồi bụi  Ước tính đầu tư hệ thống: 40.000.000 đồng  Lợi ích ước tính: Giảm khoảng 80% lượng bụi phát thải/ sản phẩm điểm đổ đống so với đổ đống thường  Vận hành: – Xe tải chở phụ gia đến đổ vào buồng chứa Buồng thiết kế kín để hạn chế lượng bụi bị phát tán bên Nguyên liệu dẫn qua cửa đáy buồng chứa, xuống băng tải đến máy đập liệu Phía buồng chứa có gắn phễu, phễu thực chức hút đưa lượng bụi theo đường ống đến thiết bị lọc bụi Thiết bị phân tách bụi khơng khí, khơng khí theo đường ống phía qua quạt hút ngồi, bụi thu hồi từ đáy thiết bị, qua đường ống dẫn đổ xuống băng tải Hình P6.1 Sơ đồ hệ thống đổ đống kín có thu hồi bụi Chú thích: Xe tải đổ liệu Thiết bị lọc bụi Buồng thu bụi Băng tải chuyển đến Phễu hút bụi SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 130 máy đập liệu GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên Thiết bị phân hạt O – Sepa: (thiết bị phân ly khí hiệu suất cao O – Sepa)  Giới thiệu: – Quá trình phân hạt trình phân tách hạt xi măng có độ mịn cao (tiêu chuẩn xi măng) hạt chưa đạt độ mịn yêu cầu khỏi hỗn hợp sau trình nghiền Các hạt xi măng đạt tiêu chuẩn trải qua q trình tách khí để thu hồi dạng bột mịn Còn hạt chưa đạt yêu cầu trả lại máy nghiền để tái quy trình nghiền – Thiết bị phân ly khí hiệu suất cao O-Sepa phát triển Công ty xi măng Taiheiyo sử dụng thành công nhà máy xi măng thiết bị phân ly khí hiệu suất cao xử lý lượng lớn bột liệu thiết bị gọn, cho phép giảm giá đáng kể chi phí ban đầu chi phí vận hành sản xuất xi măng Nó cho phép phân ly xác sản phẩm mịn với nhiệt độ thấp so với thiết bị phân ly khí truyền thống  Ước tính đầu tư: 650.000.000 đồng  Hiệu đem lại: – Cơng suất máy nghiền tăng thêm 5-10%, giảm tiêu hao lượng, chi phí vận hành máy nghiền – Nâng cao chất lượng xi măng đầu Hình P6.2 Thiết bị phân hạt O – sepa Máy rải liệu SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 131 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên  Giới thiệu: – Thiết bị rải liệu thiết bị chuyên dùng để rải đống nguyên vật liệu phụ gia Chế độ rải liệu phụ thuộc vào nguyên liệu, phụ gia có độ trượt cao đá vơi góc rải liệu thấp (khoảng 350), phụ gia puzolan, thạch cao góc rải liệu lớn (khoảng 380) Máy rải liệu linh hoạt, dễ điều chỉnh tốc độ lẫn góc rải liệu, làm cho việc rải liệu dễ dàng, hạn chế tối đa nguyên liệu rơi vãi lượng bụi phát tán  Nguyên tắc hoạt động: – Chu kì nạp liệu lên thiết bị: Một khớp truyền động động kéo cuối băng tải cố định hoạt động đưa nguyên liệu từ cửa chuyển lên phễu tiếp liệu máy Nguyên liệu theo băng tải lên trục băng tải phụ thiết bị rải liệu đổ xuống phễu tiếp liệu Tùy thuộc vào tốc độ nạp liệu mà động kéo điều chỉnh thích hợp – Chu kì rải liệu: Nguyên liệu từ phễu tiếp liệu đưa xuống băng tải di động nằm trục rải liệu tùy vào tình trạng rải đống tùy vào nguyên liệu mà trục rải liệu điều chình góc rải thích hợp, bảo đảm cho q trình rải liệu diễn liên tục, gây bụi chiều cao rải liệu tối ưu  Ước tính đầu tư: 600.000.000 đồng  Ước tính tiết kiệm: – Giảm khoảng 90% lượng nguyên liệu rơi vãi khâu đánh đống khâu xử lý kích thước SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 132 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên Hình P6.3 Máy rải liệu Chú thích: Trục rải liệu Băng tải cố định Băng tải boom Động thủy lực Băng tải định hướng Đối trọng Phòng điều khiển Máy nghiền đứng lăn  Giới thiệu: – Máy nghiền đứng lăn loại máy nghiền nguyên liệu dùng rộng rãi ngành sản xuất cơng nghiệp khống sản, luyện kim, xi măng,…Máy nghiền có nhiều đặc điểm cấu tạo khác so với máy nghiền bi, lăn bàn nghiền phận  Nguyên tắc hoạt động: – Nguyên liệu sau định lượng vận chuyển vào máy nghiền băng tải qua van hai ngả hệ thống van quay Trên băng tải cấp liệu bố trí hệ thống tách kim loại từ tính phi từ tính Lượng liệu hồi lưu máy nghiền qua hệ thống tách kim loại phi từ tính trước quay lại bàn nghiền Vật liệu đưa vào trung tâm bàn nghiền SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 133 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên – Nguyên tắc hoạt động máy nghiền đứng dựa lên chà xát lăn – nguyên liệu – mâm nghiền Khi mâm nghiền quay làm lăn chuyển động theo nghiền liệu – Như với áp Iực lớn khả nghiền mịn lớn Khả nghiền máy nghiền đứng cao máy nghiền bi Nguyên liệu sau đổ vào phễu đưa xuống máy nghiền thông qua van chiều Dưới tác dụng cọ Xát vật liệu – lăn – mâm nghiền làm cho hạt liệu vỡ mịn  Ước tính đầu tư: 20 tỉ đồng  Ước tính tiết kiệm: – Giảm khoảng 30 – 40% lượng điện tiêu thụ so với máy nghiền bi – Nâng cao suất sản xuất cải thiện độ đồng sản phẩm Hình P6.4 Máy nghiền đứng lăn SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 134 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên Phụ lục Một số hình ảnh Trạm nghiền Thủ Đức Hình P8.1.Bến cảng Trạm nghiền Thủ Đức Hình P8.2.Cẩu thủy lực SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 135 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên Hình P8.3 Kho hở Hình P8.4 Phễu tiếp liệu băng tải SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 136 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên Hình P8.6 Silo chứa clinker A15 Hình P8.5 Kho kín chứa clinker A9 SVTH: Nguyễn Hồi Thanh Trang 137 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Cơng ty CPXi măng Hà Tiên Hình P8.7 Bụi phát tán băng tải đổ clinker vào phễu định lượng Hình P8.8 Kho chứa clinker có kích thước lớn chưa xử lý SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 138 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên Hình P8.9 Máy nghiền Hình P8.10 Gầu ngoạm múc nguyên liệu từ kho hở vào phễu định lượng SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 139 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên cứu, đề xuất biện pháp SXSH Trạm nghiền Thủ Đức – Công ty CPXi măng Hà Tiên Hình P8.11 Bụi bám đầy đỉnh khu máy nghiền Hình P8.12 Silo C3 chứa xi măng trước đóng bao SVTH: Nguyễn Hồi Thanh Trang 140 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy ... (ngàn tấn) Hồng Thạch Hải Dương 4.000 Nghi Sơn Thanh Hóa 4.300 Bỉm Sơn Thanh Hóa 4.000 Chinfon Hải Phòng 4.500 Bút Sơn Hà Nam 3.000 SVTH: Nguyễn Hoài Thanh Trang 12 GVHD:TS Nguyễn Vinh Quy Nghiên... Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: NGUYỄN HOÀI THANH Mã số SV: 10157165 Khóa học: 2010 – 2014 Lớp: DH10DL Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải... suốt trình thực tập làm khóa luận TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Hồi Thanh ii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất biện pháp sản xuất Trạm nghiền Thủ Đức –
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 , NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI TRẠM NGHIỀN THỦ ĐỨC – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn