Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình (lấy các dự án thuộc địa phận thành phố lào cai làm địa bàn nghiên cứu) (tt)

20 59 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:01

THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ... tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình (lấy các dự án thuộc địa phận thành phố lào cai làm địa bàn nghiên cứu) (tt) , Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình (lấy các dự án thuộc địa phận thành phố lào cai làm địa bàn nghiên cứu) (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn