ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO HỖ TRỢ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG CHO DỰ ÁN “CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNGTHU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH”

74 58 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO HỖ TRỢ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG CHO DỰ ÁN “CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNGTHU GOM XỬ NƯỚC THẢI THỊ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH” SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : VŨ THỊ THÚY VI 09124117 DH09QL 2009 - 2013 Quản Đất Đai -TP.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2013- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ ĐỊA CHÍNH VŨ THỊ THÚY VI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO HỖ TRỢ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG CHO DỰ ÁN “CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNGTHU GOM XỬ NƯỚC THẢI THỊ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH” Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Lãm ( Địa quan: Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh ) (Ký tên:……………………………….) - Tháng năm 2013 – i Lời cảm ơn Lời cám ơn em xin chân thành gửi đến quý thầy, cô trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, người giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích quý báu cho em Đó tảng bản, hành trang vô quý giá để em tự tin bước vào đường nghiệp tương lai, đồng thời cám ơn thầy cô tạo điều kiện tốt để em thực đề tài Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Th.S Lê Ngọc Lãm – người thầy quan tâm, giúp đỡ, tận tình dẫn, giải đáp thắc mắc trình thực tập trình thực đề tài tốt nghiệp em Xin chân thành cảm ơn đến: - Các cô chú, anh chị làm việc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện cho em tiếp cận làm quen với môi trường làm việc, hiểu biết thêm kiến thức thực tế mà ngồi ghế nhà trường biết Xin cám ơn nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện tốt để em thực tốt q trình thực tập hồn thành báo cáo tốt nghiệp - Những thành viên tập thể lớp Quản Đất Đai khóa 35 ln chia sẻ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian qua - Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình ln u thương tin tưởng em Ba mẹ chị luôn ủng hộ tinh thần tạo điều kiện tốt cho em học tập Trong trình thực tập viết báo cáo tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều nên dựa vào thuyết học với khoảng thời gian hạn hẹp nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót.Kính mong nhận góp ý, nhận xét quý thầy cô để kiến thức đề tài em hồn thiện TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2013 Sinh viên thực Vũ Thị Thúy Vi ii TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Thúy Vi, Khoa Quản đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng phần mềm Mapinfo hỗ trợ xây dựng phương án bồi thường cho dự án Cơng trình xây dựng hệ thống thu gom xử nước thải thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh” Giáo viên hướng dẫn:ThS Lê Ngọc Lãm Thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với TP Hồ Chí Minh – vùng thị hóa lớn nước, có hệ thống giao thơng đối ngoại thuận lợi, có vị trí đặc biệt quan trọng, trung tâm trị - hành chính, kinh tế - văn hóa, hội, khoa học – cơng nghệ, giáo dục – đào tạo, du lịch – dịch vụ, đầu mối giao thông giao lưu tỉnh vùng liên tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, hội tỉnh vùng lân cận Hơn thị Tây Ninh vừa Bộ Xây dựng công nhận đô thi loại III vào tháng 12 năm 2012, Thị gặp nhiều thuận lợi vơ số khó khăn thách thức Trong cơng tác bồi thường thiệt hại đất đai Nhà nước thu hồi đất để thực dự án quy hoạch vấn đề vô quan trọng phải thực tiến độ, hiệu tiết kiệm Để thực yêu cầu thiết nêu cần phải ứng dụng công nghệ hỗ trợ, cụ thể ứng dụng phần mềm Mapinfo để hỗ trợ việc xây dựng phương án bồi thường Đề tài thực sở áp dụng quy định có liên quan trực tiếp gián tiếp đến công tác bồi thường quy định Nghị định 87/1994/NĐ – CP; Nghị định 197/2004/NĐ – CP; Nghị định 84/2007/NĐ-CP; Nghị định 69/2009/NĐ CP Căn cụ thể theo Quyết định số 02/2012/QĐ – UBND, ngày 5/01/2012 UBND tỉnh Tây Ninh việc Ban hành bảng đơn giá nhà, cơng trình xây dựng, vật kiến trúc địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 25/2012/QĐ – UBND, ngày 7/5/2012 UBND tỉnh Tây Ninh việc ban hành bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, ăn trái vật nuôi Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 61/2012/QĐ – UBND, ngày 20/12/2012 UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành bảng giá loại đất áp dụng địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013 Thơng qua q trình thu thập tài liệu, số liệu, đồ khảo sát thực địa, đề tài tiến hành đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế hội địa phương Lập bảng thống kê tài sản gắn liền với đất chủ sử dụng xử đồ, cập nhật, tính giá bồi thường cho đất bị thu hồi từ xây dựng nên phương án bồi thường hợp Trong trình thực đề tài sử dụng phương pháp như: Phương pháp điều tra thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp, phương pháp tích hợp GIS, phương pháp đồ Kết đạt được: Phương án bồi thường cho dự án Công trình xây dựng hệ thống thu gom xử nước thải thị Tây Ninh  Kết đề tài sở cho việc thực công tác đền bù thiệt hại đất đai Nhà nước thu hồi đất hiệu hơn, rút ngắn thời gian thực hiện, tốn iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn .ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC iv  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi  ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN 3  I.1 CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3  I.1.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 3  I.1.2 Cơ sở pháp 6  I.1.3 Cơ sở pháp xây dựng sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 6  I.2 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA (GIS) – MAPINFO 14  I.2.1 Hệ thống thông tin địa – GIS 14  I.2.2 Giới thiệu vài nét phần mềm Mapinfo 15  PHẦN II: NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THỰC HIỆN 17  II.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 17  II.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17  II.2.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 17  II.2.2 Phương pháp đồ Gis 17  II.2.3 Phương pháp tổng hợp 17  II.3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN ÁP GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐẤT ĐAI TRÊN PHẦN MỀM MAPINFO 17  PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19  III.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - hội Thị Tây Ninh19  III.1.1.Điều kiện tự nhiên 19  III.1.2 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 20  III.1.3.Thực trạng kinh tế - hội 21  III.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội 22  III.2 Quy trình thực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn Thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 23  III.3 Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 26  III.3.1 Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng thể 26  III.3.1.1 Căn lập phương án 26  iv III.3.2 Lập bảng kê khai tài sản gắn liền với đất bị thu hồi chủ sử dụng 30  III.4 THỰC HIỆN ÁP GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐẤT ĐAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO 30  III.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 42  KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 43  TÀI LIỆU THAM KHẢO  PHỤ LỤC  v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐ BT BTNMT CP HT NĐ QĐ STT TNHH TP TT : Bản đồ : Bồi thường : Bộ Tài Nguyên Môi Trường : Chính Phủ : Hiện trạng : Nghị Định : Quyết Định : Số thứ tự : Trách nhiệm hữu hạn : Thành Phố :Thông Tư vi Ngành: Quản đất đai SVTH: Vũ Thị Thúy Vi ĐẶT VẤN ĐỀ Thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đô thị vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với TP Hồ Chí Minh – vùng thị hóa lớn nước, có hệ thống giao thơng đối ngoại thuận lợi, cách TP Hồ Chí Minh 99 km theo quốc lộ 22, cách biên giới Campuchia 40km phía Tây Bắc, thị Tây Ninh có vị trí đặc biệt quan trọng, trung tâm trị - hành chính, kinh tế - văn hóa, hội, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, du lịch – dịch vụ, đầu mối giao thông giao lưu tỉnh vùng liên tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, hội tỉnh vùng lân cận Ngày 22 tháng 12 năm 2012 Thị Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh Bộ Xây Dựng định công nhận đô thị loại III sở đề nghị thành lập thành phố Tây Ninh Do Ban lãnh đạo Thị sức xây dựng hoàn thiện phương án quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch – dịch vụ dự án nâng cấp đường giao thông, xanh, cảnh quan đường phố…, nhằm mục tiêu xây dựng thành phố Tây Ninh đạt đô thị loại II trước năm 2025 Để thực phương án quy hoạch xây dựng đòi hỏi cơng tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất phải hoàn thành tiến độ cho phép, tiết kiệm hiệu Nhưng thực tế công tác bồi thường sử dụng phương pháp thủ công truyền thống ln gặp khó khăn, kéo dài thời gian, tốn chi phí cho việc cập nhật, truy xuất, quản thông tin ảnh hưởng đến tiến độ dự án Vậy nên để thực dự án đạt hiệu cao, tốn chi phí, đặc biệt rút ngắn thời gian thực cần phải có phương pháp,công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu thiết Ngày phát triển vượt bậc cơng nghệ thơng tin phải kể đến GIS – Hệ thống thơng tin địa việc tìm kiếm cơng cụ hỗ trợ chức nêu khơng khó.GIS trở thành cơng cụ hữu hiệu quản định, phần mềm hướng tới đưa cơng nghệ GIS thành Hệ tự động thành lập đồ xử số liệu.Hiện phần mềm GIS có mạnh riêng, phần mềm MapInfo có cơng cụ hỗ trợ giải tốn quy hoạch, bồi thường xác, nhanh chóng.Các thao tác MapInfo dễ dàng, thuận lợi từ việc xử số liệu hình học đến số liệu phi hình học, tính tốn diện tích giải tỏa áp giá bồi thường cho đất nhanh gọn, xác đặc biệt tốn chi phí Được chấp nhận khoa Quản Đất đai Bất động sản - Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thị Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh, em tiến hành nghiên cứu đề tài “ Ứng dụng phần mềm Mapinfo để hỗ trợ xây dựng phương án bồi thường cho dự án Cơng trình xây dựng hệ thống thu gom xử nước thải thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ” Ngành: Quản đất đai SVTH: Vũ Thị Thúy Vi  Mục tiêu nghiên cứu Ứng dụng phần mềm Mapinfo để hỗ trợ xây dựng phương án bồi thường thiệt hại đất Nhà nước thu hồi đất từ đề xuất với cấp có thẩm quyền nghiên cứu hoàn thiện khả ứng dụng phần mềm làm sở cho công tác bồi thườngđược thực tốt hơn, rút ngắn thời gian hiệu  Đối tượng nghiên cứu - Các chức hỗ trợ Mapinfo công tác bồi thường; - Phương án bồi thường; - Đất tài sản gắn liền với đất gồm cơng trình kiến trúc, nhà ở, cối, hoa màu…nằm dự án thực  Phạm vi nghiên cứu Đề tài thực địa bàn Thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thời gian tháng, từ ngày 15/03/2013 đến 15/7/2013 Ngành: Quản đất đai SVTH: Vũ Thị Thúy Vi PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu I.1.1.1 Đất đai vai trò đất đai a.Khái niệm đất đai Có nhiều định nghĩa đất đai định nghĩa hoàn chỉnh chung sau: Đất đai diện tích khoanh vẽ bề mặt đất trái đất, chứa đựng tất đặc trưng sinh - khí bên bên lớp mặt này, bao gồm khí hậu gần mặt đất, đất dạng địa hình, nước mặt (bao gồm hồ cạn, sơng, đầm trũng đầm lầy), lớp trầm tích gần mặt kết hợp với dự trữ nước ngầm, tập đoàn thực vật động vật, mẫu hình định cư người kết tự nhiên hoạt động người thời gian qua (làm ruộng bậc thang, cấu trúc hệ thống trữ nước thoát nước, đường xá, nhà cửa) b.Vai trò đất đai Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt đối tượng sản xuất ngành khác Đất đai đóng góp vai trò quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, cơng trình xây dựng phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, hội, an ninh, quốc phòng Đất đai chịu tác động ngoại cảnh có tác động người Độ phì nhiêu đất, phân bố khơng đồng nhất, tốt lên hay xấu sử dụng có hiệu cao hay thấp tùy thuộc vào quản Nhà nước kế hoạch, biện pháp khai thác người sử dụng đất - Về mặt trị: Theo Nguyễn Việt Cường (2000), đất đai nơi trú ngụ cộng đồng dân tộc Vì thế, để giữ gìn đất đai, bảo vệ lãnh thổ dân tộc ta trải qua lịch sử hàng nghìn năm chiến đấu kiên cường để bảo vệ lãnh thổ, độc lập dân tộc, bảo vệ 11 chủ quyền quốc gia Chủ quyền quốc gia gắn liền với đất đai, lãnh thổ dấu hiệu để xác định tồn quốc gia Trong đời sống trị đất nước, đất giữ vai trò quan trọng Là nguyên nhân để diễn hầu hết chiến tranh lịch sử giai cấp hội, mà chủ yếu người có đất người khơng có đất Như qua số phân tích trên, vai trò đất đai phương diện trị khẳng định rõ Theo Bùi Quang Nhơn (2001), đất đai tài ngun thiên nhiên vơ q tự nhiên ban tặng cho người Đất tảng bệ đỡ sống nói chung, lồi người nói riêng Trải qua q trình phát triển lâu dài, với đời Nhà nước, đất đai đưa vào sử dụng với pháp khác nhau, điều phụ thuộc vào chế độ trị kinh tế - trị quốc gia thời kỳ định Khi đề cập đến đất đai, hẳn điều biết đất địa điểm người xây dựng nhà cửa, cơng trình văn hố, máy móc, kho tàng, bến bãi, Đồng thời đất nơi để phân bố dân cư, phân bố ngành kinh tế quốc dân Trong lịch sử hình thành phát triển Nhà nước, đất gắn liền với đời tồn quốc gia vấn đề lãnh thổ, lãnh thổ có ý nghĩa việc tồn trì ranh giới quyền lực Nhà nước cộng đồng dân cư định   Cộng 70,451,590 Huỳnh Kim Sáng 39 hẽm 15 đường 30/4, khu phố 4, phường 3, TXTN Đất số 95 tờ 67 Đất nông nghiệp m2 1,035.20 100,000 103,520,000 CMND: 290083721 Hỗ trợ đất nông nghiệp địa giới hành phường m2 1,035.20 50,000 51,760,000 ĐT: 0983841184 Nhà cấp A m2 92.03 0 0 Vật kiến trúc   Hàng rào lưới B40 trụ betong có xây chân m2 172.35 0 Móng đá ong m3 38.25 0 Tường gạch khơng tô m3 0.52 0 Đal betong m2 0.54 28,000 15,120 Ống cống F80 cao 0,5m 1.00 67,500 67,500 Ống nhựa PVC F60 m 1.20 24,860 29,832 Ống nhựa PVC F110 m 1.20 75,680 90,816 Ống nhựa PVC F34 m 24.00 13,530 324,720 Sân xi măng m2 32.64 90,000 2,937,600 Sân bêtong đá mi m3 4.30 120,000 516,000 Ống cống F100 cao 0,5m 2.00 67,500 135,000 Ống cống F100 cao 1m 1.00 175,000 175,000 Không bồi thường xây dựng khơng xin phép có biên ngăn chặn   Giếng thấm ống cống F120 1.00 1,477,000 1,477,000 Đồng hồ điện 1.00 355,000 355,000 Giếng khoan sâu 52m 1.00 1,065,000 1,065,000 Trụ điện cao >4m 1.00 284,000 284,000 Trụ rào 2.00 43,000 86,000 Hỗ trợ ao nuôi cá ( thời kỳ phát triển ) m2 75.00 2,500 187,500 Hoa màu - Cây trái   Cây si F40 1.00 200,000 200,000 Cây si F10 2.00 20,000 40,000 Cau kiểng F
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO HỖ TRỢ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG CHO DỰ ÁN “CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNGTHU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH” , ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO HỖ TRỢ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG CHO DỰ ÁN “CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNGTHU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn