ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẬP NHẬT VÀ CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY

69 48 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẬP NHẬT CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : NGUYỄN THỊ CẨM THU 09124092 DH09QL 2009 - 2013 Quản Đất Đai Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN THỊ CẨM THU “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẬP NHẬT CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY” Giáo viên hướng dẫn: ThS TRẦN ĐẮC PHI HÙNG ( Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh) (Ký tên: ) Tháng 08 năm 2013 Lời cảm ơn Được sinh ra, lớn lên, cắp sách đến trường, trang bị hành trang vô quý báu để bước vào đời, tự hỏi người làm nên điều mà khơng cần nhận giúp đỡ hay khơng? Điều hồn tồn khơng thể Có thể nói: Cơng ơn cha mẹ trời bể Nghĩa thầy cô tựa thể trời cao Đây lời muốn gửi đến ba mẹ, hai đấng sinh thành mang đến giới này, nuôi dưỡng, yêu thương, cho niềm tin ước mơ để bước vào đời Gửi đến mái ấm thân yêu với anh chị em nguồn động viên vơ to lớn để tơi có thêm sức mạnh hồn thành ước mơ Đồng thời, lời tri ân sâu sắc đến tất quý thầy cô tận tâm dạy dỗ từ thuở em cắp sách đến trường Hơn nữa, em xin gửi lòng thành kính biết ơn đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tồn thể q thầy Khoa Quản Đất đai Bất động sản trang bị kiến thức, kinh nghiệm suốt thời gian em theo học lớp Quản Đất đai khóa 35 Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn đến Thạc sĩ Trần Đắc Phi Hùng nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin cảm ơn cô, lãnh đạo anh, chị công tác Phòng Tài ngun Mơi trường Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh giúp đỡ, động viên, hướng dẫn tận tình suốt thời gian em thực tập quan Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô Thư viện Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài Cảm ơn tất bạn sinh viên lớp DH09QL giúp đỡ suốt thời gian học chung lớp, chung trường Do kiến thức thời gian hạn chế nên luận văn chưa thật hồn thiện, mong thơng cảm đóng góp ý kiến thầy bạn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Thu TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm Thu, Ngành Quản Đất đai, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đề tài: “Đánh giá công tác cập nhật chỉnh biến động đất đai địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh từ năm 2009 đến nay” Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Đắc Phi Hùng, Bộ môn Công nghệ Địa Chính, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Cơng tác chỉnh biến động đất đai nhiệm vụ trọng tâm phải thực thường xuyên liên tục lâu dài ngành Thông qua công tác đáp ứng yêu cầu quản nhà nước đất đai bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối tượng sử dụng đất Bến Cầu huyện biên giới nằm phía Tây Nam tỉnh Tây Ninh Trong thời gian qua, tình hình biến động đất đai huyện diễn phức tạp nhiều hình thức khác gây khó khăn cho công tác quản nhà nước đất đai Trước tình hình đó, cơng tác chỉnh biến động đất đai phải thực thường xuyên nhằm đánh giá thực tế tình hình quỹ đất huyện xác định rõ nguyên nhân gây biến động loại đất từ xác định xu tăng giảm diện tích loại đất thời gian qua năm tới, để phục vụ công tác quy hoạch, lập kế hoạch nói riêng nghiên cứu hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung Trong q trình thực hiện, đề tài tập trung vào nội dung phân loại biến động đất đai phương pháp chỉnh đồ địa chính, hệ thống sổ bộ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp đạt kết sau: Thời kỳ từ năm 2009 đến cuối năm 2012, huyện chỉnh trường hợp biến động sau:  Chuyển quyền sử dụng đất: 9.093 trường hợp, diện tích 2.982,74 có 642,94 diện tích đất  Chuyển mục đích sử dụng đất: 165 trường hợp, diện tích chuyển mục đích 89,06  Tách, hợp đất: 697 trường hợp, diện tích 259,16 có 59,31 diện tích đất Trong tháng đầu năm 2013, huyện chỉnh trường hợp sau:  Chuyển quyền sử dụng đất: 1.079 trường hợp, diện tích 288,84 có 65,98 diện tích đất  Chuyển mục đích sử dụng đất: 07 trường hợp, diện tích 2,16  Tách, hợp đất: 51 trường hợp, diện tích 43,44 có 8,26 diện tích đất Từ kết cho thấy, tình hình biến động đất đai diễn ngày nhiều người dân ngày ý thức quyền lợi nghĩa vụ việc đăng ký biến động đất đai Đây điều kiện thuận lợi tạo kết hợp chặt chẽ Nhà nước với người sử dụng đất để Nhà nước quản đất đai cách chặt chẽ sử dụng đất đạt hiệu hơn, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp người sử dụng đất MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU I.3 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15 II.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU 15 II.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU 23 II.3 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN 2009 – 2012 27 II.4 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRONG THÁNG ĐẦU NĂM 2013 31 II.5 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU 34 II.6 KẾT QUẢ CẬP NHẬT, CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN 2009 ĐẾN THÁNG NĂM 2013 46 II.7 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 57 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 58 KẾT LUẬN 58 KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND HĐND TP HS HSĐC BĐĐC BĐHTSDĐ STT DT NĐ TT CT QĐ CP TTg BCH ĐVHC BTNMT TN&MT GCN QSDĐ GCNQSDĐ TCQLĐĐ QH KH VPĐKQSDĐ SDĐ TN-TKQ SLĐC NVTC : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Uỷ Ban Nhân Dân Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ sơ Hồ sơ địa Bản đồ địa Bản đồ trạng sử dụng đất Số thứ tự Diện tích Nghị định Thơng Chỉ thị Quyết định Chính phủ Thủ tướng Ban huy Đơn vị hành Bộ Tài ngun Mơi trường Tài ngun Môi trường Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tổng Cục Quản Đất đai Quy hoạch Kế hoạch Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Sử dụng đất Tiếp nhận trả kết Số liệu địa Nghĩa vụ tài DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng II.1: Thống kê diện tích xã huyện Bến Cầu 15 Bảng II.2: Thống kê số lượng loại đồ địa địa bàn huyện 16 Bảng II.3: Kết thu hồi đất giai đoạn 2009 - 2012 thuộc thẩm quyền huyện 18 Bảng II.4: Kết chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2009 – 2012 18 Bảng II.5: Thống kê sổ địa bàn huyện Bến Cầu 19 Bảng II.6: Kết cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2009 – 2012 20 Bảng II.7: Kết tiếp nhận, xử đơn khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai giai đoạn 2009 – 2012 23 Bảng II.8: Cơ cấu sử dụng đất toàn huyện năm 2012 24 Bảng II.9: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 25 Bảng II.10: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012 25 Bảng II.11: Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đất 26 Bảng II.12: Hiện trạng sử dụng đất chia theo đối tượng quản đất 27 Bảng II.13: So sánh diện tích đất tự nhiên năm 2012 với năm 2009 28 Bảng II.14: Biến động nhóm đất nơng nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 29 Bảng II.15: Biến động nhóm đất phi nơng nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 30 Bảng II.16: Biến động nhóm đất chưa sử dụng giai đoạn 2009 – 2012 31 Bảng II.17: Biến động nhóm đất nơng nghiệp tháng đầu năm 2013 32 Bảng II.18: Biến động nhóm đất phi nơng nghiệp tháng đầu năm 2013 33 Bảng II.19: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất năm 2009 47 Bảng II.20: Diện tích đất biến động chưa cập nhật năm 2009 48 Bảng II.21: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất năm 2010 49 Bảng II.22: Diện tích đất biến động chưa cập nhật năm 2010 50 Bảng II.23: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất năm 2011 51 Bảng II.24: Diện tích đất biến động chưa cập nhật năm 2011 52 Bảng II.25: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất năm 2012 53 Bảng II.26: Diện tích đất biến động chưa cập nhật năm 2012 54 Bảng II.27: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất tháng đầu năm 2013 55 Bảng II.28: Diện tích biến động chưa cập nhật tháng đầu năm 2013 56 Bảng II.29: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động từ năm 2009 đến tháng năm 2013 57 DANH SÁCH CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Trang HÌNH Hình I.1: Bản đồ ranh giới hành huyện Bến Cầu 10 Hình II.1: Thanh cơng cụ famis 41 Hình II.2 Chức tìm kiếm famis 42 Hình II.3: Chức vẽ đường tròn 45 Hình II.4: Quy trình tạo đất 45 Hình II.5: Hộp thoại chức gán thông tin cho đất 46 Hình II.6: Thửa đất hồn chỉnh sau chỉnh 46 BIỂU ĐỒ Biểu đồ II.1: Cơ cấu GDP huyện Bến Cầu năm 2012 13 Biểu đồ II.2: Cơ cấu nhóm đất địa bàn huyện Bến Cầu năm 2012 24 Biểu đồ II.3: Biến động loại đất giai đoạn 2009 – 2012 28 SƠ ĐỒ Sơ đồ II.1: Quy trình chỉnh biến động hồ sơ địa cấp 35 Sơ đồ II.2: Quy trình chỉnh biến động hồ sơ địa 36 Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   ĐẶT VẤN ĐỀ Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Tấc đất tấc vàng” Điều cho thấy rằng, từ xa xưa ông cha ta đúc kết tầm quan trọng đất đai ngày tầm quan trọng đất đai thể rõ Nó nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia, nguồn liệu thay lĩnh vực Quá trình khai thác, sử dụng đất ln gắn liền với q trình phát triển kinh tế, xã hội Xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng đất tăng, quỹ đất quốc gia lại có giới hạn Vấn đề đặt quản lý, sử dụng quỹ đất cách hợp hiệu tối ưu, tránh tình trạng sử dụng khơng mục đích sai mục đích Để giải vấn đề này, cơng tác quản nhà nước đất đai đóng vai trò quan trọng, có cơng tác cập nhật chỉnh biến động đất đai Công tác chỉnh biến động đất đai nhà nước quan tâm ngày hoàn thiện Trong thời gian gần đây, với tốc độ phát triển thị hố, cơng nghiệp hố, tỉnh Tây Ninh nói chung, huyện Bến Cầu nói riêng có thay đổi mạnh mẽ đất đai Bên cạnh đó, chế thị trường, nhu cầu sử dụng đất huyện việc đầu vào sở hạ tầng, cơng trình phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư địa bàn huyện có chiều hướng tăng nhanh, tạo biến động đất đai đáng kể Đặc biệt vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất việc giải toả đền bù gây khơng khó khăn công tác quản Nhà nước đất đai Ngồi hồ sơ địa có sai sót q trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hình thể, số thửa…Chính mà công tác chỉnh biến động đất đai vấn đề quan trọng quan tâm sâu sắc người dân quyền địa phương Trước tình hình đó, cơng tác chỉnh biến động đất đai phải thực thường xuyên nhằm bước đưa công tác quản sử dụng đất huyện Bến Cầu vào nề nếp, ổn định Cập nhật, chỉnh biến động nội dung quan trọng công tác quản Nhà nước đất đai, không kịp thời cập nhật hệ thống hồ sơ địa đồ bị lạc hậu theo thời gian khơng phù hợp Xuất phát từ vấn đề trên, phân công khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tơi tiến hành thực đề tài: “Đánh giá công tác cập nhật chỉnh biến động đất đai địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh từ năm 2009 đến nay” Trang   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu    Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tìm hiểu quy trình đăng ký biến động sử dụng đất, cách thức cập nhật, chỉnh biến động đất đai HSĐC thống kê kết cập nhật biến động đất đai địa bàn nghiên cứu nhằm phát ưu điểm hạn chế cơng tác từ có đề xuất hợp  Đối tượng nghiên cứu - Hồ sơ địa gồm: đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ theo dõi biến động đất đai - Các quy định, quy phạm pháp luật liên quan, trang thiết bị phục vụ công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai - Các loại hình biến động đất đai địa bàn nghiên cứu - Quy trình cập nhật, chỉnh biến động đất đai - Số lượng hồ sơ cập nhật, chỉnh biến động đất đai qua năm 2009, 2010, 2011, 2012 tháng đầu năm 2013  Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Đề tài thực khoảng thời gian từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2013 - Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để đánh giá công tác cập nhật chỉnh biến động đất đai huyện Trang   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   II.6.1 Kết cập nhật chỉnh biến động đất đai năm 2009 Tổng hồ sơ đăng ký năm 2009 2.453 hồ sơ, số hồ sơ đăng ký biến động hình thể đất chiếm tỷ lệ cao với 70,89% tổng số hồ sơ đăng ký, thấp hồ sơ đăng ký chuyển mục đích SDĐ với 70 hồ sơ chiếm 2,85% tổng số hồ sơ đăng ký Bảng II.19: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất năm 2009 Loại hình biến động Tổng HS HS giải DT cập nhật theo loại đất (ha) Đất Đất NN HS tồn Tỷ lệ (%) HS giải so với tổng HS đăng ký 644 546 30,48 258,81 98 22,26 426 341 25,72 148,19 85 13,90 176 168 2,15 65,67 6,85 42 37 2,61 44,95 1,51 Thay đổi hình thể 1.739 đất: 1.111 - Chuyển nhượng QSDĐ 348 - Tặng cho QSDĐ 47 - Thừa kế QSDĐ - Tách, hợp đất 233 1.552 43,90 294,11 187 63,27 958 34,52 196,38 153 39,05 335 4,43 50,92 13 13,66 40 0,82 31,56 1,63 219 4,13 15,25 14 8,93 70 63 15,71 2,57 70 63 15,71 2,57 2.453 2.161 90,09 285 88,10 Thay đổi chủ SDĐ: - Chuyển nhượng QSDĐ - Tặng cho QSDĐ - Thừa kế QSDĐ Thay đổi loại đất: - Chuyển mục đích SDĐ Tổng cộng 552,92 (Nguồn: Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bến Cầu) Tổng hồ sơ cập nhật 2.161 hồ sơ với diện tích 643,01 chủ yếu loại hình biến động làm thay đổi hình thể đất với 1.552 hồ sơ (chiếm 63,27% tổng hồ sơ đăng ký) diện tích cập nhật 338,01 Trong loại hình biến động số hồ sơ chuyển nhượng quyền SDĐ nhiều với 958 hồ sơ chiếm 39,05% tổng số hồ sơ đăng ký Loại đất chuyển nhượng chủ yếu đất nơng nghiệp Loại hình biến động làm thay đổi loại đất chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất với số lượng hồ sơ cập nhật 70 hồ sơ (diện tích 15,71 ha) chiếm 2,57% so với tổng số hồ sơ đăng ký Trang 47   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   Bảng II.20: Diện tích đất biến động chưa cập nhật năm 2009 Tên xã, thị trấn DT biến động (ha) DT chưa cập nhật (ha) Tỷ lệ (%) DT chưa cập nhật so với tổng DT biến động Xã An Thạnh 83,65 0,32 0,05 Xã Lợi Thuận 69,04 1,19 0,18 Thị trấn Bến Cầu 36,75 0,26 0,04 Xã Tiên Thuận 100,73 6,04 0,91 Xã Long Thuận 63,35 1,31 0,20 Xã Long Khánh 86,92 2,20 0,33 Xã Long Giang 71,79 1,14 0,17 Xã Long Chữ 77,65 3,71 0,56 Xã Long Phước 71,62 2,32 0,35 661,50 18,49 2,79 Tổng cộng (Nguồn: Phòng Tài nguyên Mơi trường huyện Bến Cầu) Diện tích biến động chưa cập nhật 18,49 chiếm 2,79% so với tổng diện tích biến động, diện tích biến động chưa cập nhật xã Tiên Thuận chiếm tỷ lệ cao với 0,91%, xã Long Chữ 0,56% so với tổng diện tích biến động Số hồ sơ chưa giải chủ yếu chuyển nhượng QSDĐ hai xã tập trung nhiều dân nhập cư nên tình trạng tách để chuyển nhượng diễn nhiều so với xã khác II.6.2 Kết cập nhật chỉnh biến động đất đai năm 2010 Tổng hồ sơ cập nhật năm 2010 2.075 hồ sơ (chiếm 93,21% tổng số hồ sơ đăng ký) với diện tích 679,52 (diện tích đất nơng nghiệp chiếm 83,69% so với tổng diện tích biến động cập nhật) Diện tích đất biến động năm có thay đổi, tập trung chủ yếu xã Long Phước với 151,57 ha, Tiên Thuận với 122,58 An Thạnh với 90,68 Trang 48   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   Loại hình biến động chủ yếu thay đổi hình thể đất với 1.246 hồ sơ cập nhật 1.187 hồ sơ với diện tích 373,06 ha, nguyên nhân chủ yếu tách để chuyển nhượng với 863 hồ sơ chiếm 38,77% tổng hồ sơ đăng ký biến động Bảng II.21: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất năm 2010 Loại hình biến động HS Tổng giải HS DT cập nhật theo loại đất (ha) Đất HS tồn Tỷ lệ (%) HS giải so với tổng HS đăng ký Đất NN Thay đổi chủ SDĐ: - Chuyển nhượng QSDĐ - Tặng cho QSDĐ - Thừa kế QSDĐ 938 849 31,68 255,62 89 38,14 628 570 24,75 180,32 58 25,61 228 204 4,18 60,51 24 9,16 82 75 2,75 14,79 3,37 Thay đổi hình thể đất: - Chuyển nhượng QSDĐ - Tặng cho QSDĐ - Thừa kế QSDĐ - Tách, hợp đất 1.246 1.187 59,97 313,09 59 53,32 889 863 51,64 156,87 26 38,77 153 137 2,95 54,81 16 6,15 92 83 1,73 31,89 3,73 112 104 3,65 69,52 4,67 Thay đổi loại đất: - Chuyển mục đích SDĐ 42 39 19,16 1,75 42 39 19,16 1,75 2.226 2.075 110,81 151 93,21 Tổng cộng 568,71 (Nguồn: Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bến Cầu) Hồ sơ biến động loại đất giảm 28 hồ sơ so với năm 2009 số hồ sơ tồn giảm 134 hồ sơ Trong năm huyện tiến hành làm quy hoạch nên trước cho chuyển mục đích phải kiểm tra trạng để phù hợp với quy hoạch, công việc nhiều nên thời gian giải không hẹn Một số hồ sơ không đủ điều kiện nên chờ bổ sung tiến hành giải Trang 49   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   Bảng II.22: Diện tích đất biến động chưa cập nhật năm 2010 Tên xã, thị trấn DT biến động (ha) DT chưa cập nhật (ha) Tỷ lệ (%) DT chưa cập nhật so với tổng DT biến động Xã An Thạnh 90,68 7,03 0,96 Xã Lợi Thuận 76,31 3,44 0,47 Thị trấn Bến Cầu 34,48 7,12 0,97 Xã Tiên Thuận 122,58 1,23 0,17 Xã Long Thuận 70,43 4,03 0,55 Xã Long Khánh 85,25 4,25 0,58 Xã Long Giang 50,12 2,05 0,28 Xã Long Chữ 50,44 1,82 0,25 Xã Long Phước 151,57 21,37 2,92 Tổng cộng 731,86 52,34 7,15 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bến Cầu) Năm 2010 tồn 151 hồ sơ chưa giải với tổng diện tích 52,34ha chiếm 7,15% tổng diện tích biến động tồn huyện, xã Long Phước Thị trấn Bến Cầu chiếm tỷ lệ cao với diện tích chưa cập nhật xã Long Phước 21,37 chiếm 2,92% tổng diện tích biến động toàn huyện, Thị trấn Bến Cầu 7,12 chiếm 0,97% tổng diện tích biến động tồn huyện II.6.3 Kết cập nhật chỉnh biến động đất đai năm 2011 Tổng số hồ sơ đăng ký biến động năm 2011 2.730 hồ sơ tăng 504 hồ sơ so với năm 2010, loại hình biến động hình dạng đất chiếm tỷ lệ cao với 1.500 hồ sơ Tổng số hồ sơ tồn lại chưa giải chuyển sang năm 2012 143 hồ sơ với diện tích 27,02 chiếm 2,29% diện tích biến động tồn huyện Trang 50   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   Bảng II.23: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất năm 2011 Loại hình biến động Tổng HS HS giải DT cập nhật theo loại đất (ha) Đất HS tồn Tỷ lệ (%) HS giải so với tổng HS đăng ký Đất NN Thay đổi chủ SDĐ: - Chuyển nhượng QSDĐ - Tặng cho QSDĐ - Thừa kế QSDĐ 1.180 1.129 32,77 50,68 51 41,36 965 942 23,57 35,61 23 34,51 130 115 5,08 8,24 15 4,21 85 72 4,12 6,83 13 2,64 Thay đổi hình thể đất: - Chuyển nhượng QSDĐ - Tặng cho QSDĐ - Thừa kế QSDĐ - Tách, hợp đất 1.500 1.413 68,53 665,27 87 51,76 1.009 975 46,59 487,65 34 35,72 230 211 11,48 79,42 19 7,73 87 79 1,51 43,24 2,89 174 148 8,95 54,96 26 5,42 45 35,88 1,65 45 35,88 1,65 143 94,77 50 Thay đổi loại đất: - Chuyển mục đích SDĐ 50 Tổng cộng 2.730 2.587 137,18 715,95 (Nguồn: Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bến Cầu) Số hồ sơ biến động cập nhật năm 2011 2.587 hồ sơ (chiếm 94,77% tổng số hồ sơ đăng ký tồn huyện) với diện tích 853,13 ha, loại hình biến động thay đổi hình thể đất chiếm tỷ lệ cao với 1.413 hồ sơ chiếm 51,76% tổng hồ sơ đăng ký) Nguyên nhân dẫn đến biến động làm thay đổi hình thể đất chuyển nhượng phần diện tích đất ảnh hưởng quy hoạch, số tuyến đường sửa chữa mở rộng, làm cho giá đất tăng cao, chuyển nhượng diễn sôi năm trước với 975 hồ sơ chiếm 35,72% tổng số hồ sơ đăng ký Diện tích chuyển nhượng phần lớn đất nơng nghiệp tập trung xã, thị trấn có tốc độ thị hóa nhanh Nhiều hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất để sản xuất kinh doanh dịch vụ, mà lượng hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất tăng so với năm 2010 Diện tích biến động từ đất nơng nghiệp sang đất 35,88 tăng gấp đôi so với năm 2010 Trang 51   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   Bảng II.24: Diện tích đất biến động chưa cập nhật năm 2011 Tên xã, thị trấn DT biến động (ha) DT chưa cập nhật (ha) Tỷ lệ (%) DT chưa cập nhật so với tổng DT biến động Xã An Thạnh 102,07 3,85 0,44 Xã Lợi Thuận 73,82 2,63 0,30 Thị trấn Bến Cầu 82,70 2,41 0,27 Xã Tiên Thuận 125,26 3,56 0,40 Xã Long Thuận 99,33 0,68 0,07 Xã Long Khánh 113,56 3,51 0,40 Xã Long Giang 84,90 1,52 0,17 Xã Long Chữ 61,64 2,61 0,30 Xã Long Phước 136,87 6,25 0,71 Tổng cộng 880,15 27,02 3,06 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Mơi trường huyện Bến Cầu) Tổng diện tích biến động tồn huyện 880,15 ha, cập nhật 853,13 lại 27,02 chiếm 3,06% tổng diện tích biến động tồn huyện Diện tích biến động chưa cập nhật xã Long Phước chiếm tỷ lệ cao với diện tích 6,25 chiếm 0,71% tổng diện tích biến động tồn huyện, xã An Thạnh với 3,85 chiếm 0,44% tổng diện tích biến động tồn huyện II.6.4 Kết cập nhật chỉnh biến động đất đai năm 2012 Năm 2012, số lượng hồ sơ đăng ký biến động đất đai tiếp tục tăng, với 3.246 hồ sơ tăng 516 hồ sơ so với năm 2011, loại hình biến động hình dạng đất chiếm tỷ lệ cao với 2.142 hồ sơ Biến động thay đổi loại đất năm giảm xuống 21 hồ sơ, chiếm tỷ lệ thấp tổng hồ sơ đăng ký với 0,55% Trang 52   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   Bảng II.25: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất năm 2012 Loại hình biến động Tổng HS Thay đổi chủ SDĐ: - Chuyển nhượng QSDĐ - Tặng cho QSDĐ - Thừa kế QSDĐ 1.083 Thay đổi hình thể đất: - Chuyển nhượng QSDĐ - Tặng cho QSDĐ - Thừa kế QSDĐ - Tách, hợp đất Thay đổi loại đất: - Chuyển mục đích SDĐ Tổng cộng HS giải DT cập nhật theo loại đất (ha) Đất 1.038 137,75 HS tồn Tỷ lệ (%) HS giải so với tổng HS đăng ký 275,47 45 31,98 Đất NN 834 812 63,12 193,13 22 25,02 140 125 34,56 58,20 15 3,85 109 101 40,07 24,14 3,11 2.142 2.076 297,17 426,60 66 63,96 1.469 1.430 126,12 201,10 39 44,05 325 308 80,24 99,93 17 9,49 117 112 48,23 65,45 3,46 231 226 42,58 60,12 6,96 21 18 18,31 0,55 21 18 18,31 0,55 114 96,49 3.246 3.132 453,23 702,07 (Nguồn: Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bến Cầu) Tổng hồ sơ cập nhật 3.132 hồ sơ với diện tích 1.155,30 chủ yếu loại hình biến động làm thay đổi hình thể đất với 2.076 hồ sơ (chiếm 63,96% tổng hồ sơ đăng ký) diện tích cập nhật 723,77 Do địa bàn huyện năm 2012 thực nhiều dự án mở rộng sở hạ tầng (ở xã, thị trấn: Long Khánh, Long Thuận, Tiên Thuận, Thị trấn Bến Cầu) để phục vụ cho phát triển kinh tế làm giá đất tăng vọt Tình trạng phân lô, tách hợp để chuyển nhượng diễn phổ biến Loại đất chuyển nhượng chủ yếu đất nông nghiệp Trang 53   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   Bảng II.26: Diện tích đất biến động chưa cập nhật năm 2012 Tên xã, thị trấn DT biến động (ha) DT chưa cập nhật (ha) Tỷ lệ (%) DT chưa cập nhật so với tổng DT biến động Xã An Thạnh 109,12 1,94 0,16 Xã Lợi Thuận 100,52 1,73 0,15 31,47 0,67 0,06 Xã Tiên Thuận 191,26 5,24 0,44 Xã Long Thuận 177,56 8,73 0,74 Xã Long Khánh 181,51 5,56 0,47 Xã Long Giang 71,35 0,07 0,01 Xã Long Chữ 175,36 2,73 0,23 Xã Long Phước 147,01 3,19 0,27 1.185,16 29,86 2,53 Thị trấn Bến Cầu Tổng cộng (Nguồn: Phòng Tài nguyên Mơi trường huyện Bến Cầu) Tổng diện tích biến động tồn huyện 1.185,16 ha, cập nhật 1.155,30 lại 29,86 chiếm 2,53% tổng diện tích biến động tồn huyện Năm 2012, số lượng hồ sơ đăng ký biến động xã Long Thuận tăng cao so với năm trước, nên diện tích biến động chưa cập nhật xã Long Thuận chiếm tỷ lệ cao với diện tích 8,73 chiếm 0,74% tổng diện tích biến động toàn huyện, xã Long Khánh với 5,56 chiếm 0,47% tổng diện tích biến động tồn huyện Trang 54   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   II.6.5 Kết cập nhật chỉnh biến động đất đai tháng đầu năm 2013 Bảng II.27: Kết giải hồ sơ đăng ký biến động theo diện tích loại đất tháng đầu năm 2013 Loại hình biến động Tổng HS HS giải DT cập nhật theo loại đất (ha) Đất HS tồn Tỷ lệ (%) HS giải so với tổng HS đăng ký Đất NN Thay đổi chủ SDĐ: - Chuyển nhượng QSDĐ - Tặng cho QSDĐ - Thừa kế QSDĐ 306 279 31,03 123,89 27 23,29 135 120 11,52 85,24 15 10,02 98 93 9,31 19,46 7,76 73 66 10,20 19,19 5,51 Thay đổi hình thể đất: - Chuyển nhượng QSDĐ - Tặng cho QSDĐ - Thừa kế QSDĐ - Tách, hợp đất 884 851 43,21 134,15 33 71,04 507 493 16,08 62,31 14 41,15 251 242 10,73 17,30 20,20 69 65 8,14 19,36 5,43 57 51 8,26 35,18 4,26 2,16 0,58 2,16 0,58 1.198 1.137 76,40 61 94,91 Thay đổi loại đất: - Chuyển mục đích SDĐ Tổng cộng 258,04 (Nguồn: Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bến Cầu) Tổng số hồ sơ đăng ký vòng tháng đầu năm 2013 1.198 hồ sơ hồ sơ biến động hình thể đất 884 hồ sơ chiếm tỷ lệ cao với 73,79% so với tổng số hồ sơ đăng ký Tính đến cuối tháng năm 2013 huyện giải 1.137 hồ sơ (với diện tích 334,44 ha) chiếm 94,91% tổng số hồ sơ đăng ký, loại hình biến động làm thay đổi hình thể đất chiếm chủ yếu với 851 hồ sơ diện tích cập nhật 177,36 Loại hình biến động chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nơng nghiệp sang đất giảm dần qua năm, đến cuối tháng năm 2013 số hồ hơ cập nhật hồ sơ (chiếm 0,58% tổng số hồ sơ đăng ký) với diện tích 2,16 Trang 55   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   Bảng II.28: Diện tích biến động chưa cập nhật tháng đầu năm 2013 Tên xã, thị trấn DT biến động (ha) DT chưa cập nhật (ha) Tỷ lệ (%) DT chưa cập nhật so với tổng DT biến động Xã An Thạnh 40,24 1,97 0,56 Xã Lợi Thuận 36,95 1,27 0,36 Thị trấn Bến Cầu 15,95 2,16 0,62 Xã Tiên Thuận 80,35 0,85 0,24 Xã Long Thuận 52,81 3,58 1,03 Xã Long Khánh 52,38 1,25 0,36 Xã Long Giang 16,26 0,59 0,17 Xã Long Chữ 32,56 1,04 0,30 Xã Long Phước 21,73 2,08 0,60 349,23 14,79 4,24 Tổng cộng (Nguồn: Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bến Cầu) Diện tích biến động vòng tháng đầu năm 2013 349,23 ha, cập nhật 334,44 chiếm 95,76% tổng diện tích biến động lại 14,79 chưa cập nhật Diện tích biến động nhiều xã Tiên Thuận với 80,35 ha, thấp Thị trấn Bến Cầu với 15,95 Nhưng diện tích biến động chưa cập nhật xã Long Thuận lại chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm 1,03% tổng diện tích biến động với 3,58 thấp xã Long Giang với 0,59 chiếm 0,17% tổng diện tích biến động Trang 56   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   II.6.6 Tình hình giải hồ sơ đăng ký biến động đất đai từ năm 2009 đến tháng năm 2013 Bảng II.29 Kết giải hồ sơ đăng ký biến động từ năm 2009 đến tháng năm 2013 Năm Tổng số HS HS giải HS tồn Tỷ lệ (%) HS giải so với tổng số HS 2009 2.453 2.161 285 88,10 2010 2.226 2.075 151 93,21 2011 2.730 2.587 143 94,77 2012 3.246 3.132 114 96,49 tháng đầu năm 2013 1.198 1.137 61 94,91 (Nguồn: Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Bến Cầu) Theo bảng thống kê từ năm 2009 đến tháng năm 2013 số lượng hồ sơ đăng ký biến động tăng theo năm Số lượng hồ sơ tồn hàng năm chiếm tỷ lệ tương đối thấp, số hồ sơ tồn năm 2009 chiếm tỷ lệ cao với 285 hồ sơ Trong tháng đầu năm 2013 số lượng hồ sơ đăng ký biến động mức trung bình với 1.198 hồ sơ Tính đến cuối tháng giải 1.137 hồ sơ tồn lại 61 hồ sơ chiếm 5,09% tổng hồ sơ đăng ký Ước tính đến cuối năm 2013 tổng số hồ sơ đăng ký 2.500 hồ sơ số hồ sơ tồn khoảng 130 hồ sơ II.6.7 Đánh giá chung công tác cập nhật, chỉnh biến động địa bàn huyện Bến Cầu Ưu điểm Trong năm gần đây, Nhà nước ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật để điều chỉnh mối quan hệ đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải hồ sơ, thủ tục đăng ký đất đai đạt hiệu cao trước Quy trình đăng ký biến động đất đai thực theo chế cửa, quy định rõ thời gian, trình tự, thủ tục tạo thuận lợi cho người sử dụng đất tham gia đăng ký Được UBND trang bị chương trình quản chất lượng ISO 9001:2008 hồ sơ có tính chất hợp lệ tiếp nhận nên số lượng hồ sơ giải đạt 80 – 90% Có phối hợp phòng ban, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng giải hồ sơ vướng mắc Cơ sở liệu địa lưu trữ máy chủ nối mạng nội tạo thuận lợi cho việc truy cập thông tin Hạn chế Bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai Sổ cấp GCNQSDĐ ghi chép quản giấy gây khó khăn cho việc tìm kiếm thơng tin tích hợp sở liệu Trang 57   Ngành Quản Đất đai SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Thu   Công tác chỉnh biến động đất đai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc thời gian trước công tác chưa trọng, giấy chứng nhận cấp dựa sơ đồ nền, qua năm từ 2009 đến cấp đồ địa dẫn đến việc cập nhật khó khăn phải tìm số liệu Việc phối hợp cấp thiếu đồng nên nhiều trường hợp có biến động chưa cập nhật kịp thời gây khó khăn cho việc chỉnh đất tiếp tục có biến động Do số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nên hồ sơ đăng ký biến động hàng năm tồn đọng thời gian giải chậm so với quy định II.7 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI Tổ chức tuyên truyền, vận động cho người dân thấy tầm quan trọng việc đảm bảo tính pháp đất lợi ích việc đăng ký biến động sử dụng đất mang lại Đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai tạo thuận lợi cho người sử dụng đất tham gia đăng ký để hạn chế tình trạng sử dụng đất trái phép Hồ sơ đăng ký biến động sử dụng đất phải quản máy tính, phân loại lưu giữ cẩn thận Tăng cường công tác ngoại nghiệp, thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để kịp thời cập nhật, chỉnh vào HSĐC nhằm phản ánh trạng sử dụng đất Cán địa cấp xã thường có hai người cơng việc nhiều nên khơng thể đảm nhiệm hết, vậy, nhiều xã, thị trấn chưa thực tốt công tác cập nhật, chỉnh biến động Do cần tăng cường thêm lực lượng cán cấp sở xã, thị trấn có nhiều biến động Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ ổn định cơng tác lâu dài cán Cần phải có phối hợp chặt chẽ cán địa cấp cơng tác cập nhật, chỉnh biến động, tiến hành kiểm tra đối sốt tình hình biến động để sớm phát trường hợp biến động khơng hợp pháp từ có phương hướng xử kịp thời, hiệu Trang 58   Ngành Quản Đất đai SVTH : Nguyễn Thị Cẩm Thu   KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Bến Cầu có vị trí thuận lợi, nằm tuyến đường Xuyên Á nối liền Quốc lộ 22 qua Campuchia tồn tuyến huyện hình thành thị khu cơng nghiệp mới, bên cạnh thuận lợi cho giao lưu hàng hóa Tồn huyện có tổng diện tích tự nhiên 23.751,40 ha, mật độ dân số 271 người/km2 Tài nguyên đất đai thuận lợi cho bố trí sản xuất nơng nghiệp xây dựng sở hạ tầng Kinh tế xã hội huyện đạt nhiều kết khả quan, mặt huyện ngày thay đổi, cấu kinh tế chuyển dịch hướng Tình hình sử dụng đất có nhiều chuyển biến, đất đai phần lớn sử dụng mục đích, với quy hoạch Cơ cấu sử dụng đất huyện không đồng đều, đất nông nghiệp chiếm ưu với diện tích 20.047,33 (chiếm 84,41% tổng diện tích tự nhiên), đất phi nơng nghiệp có 3.696,40 (chiếm 15,56% tổng diện tích tự nhiên), đất chưa sử dụng 7,67 ha; việc chuyển đổi cấu sử dụng đất 03 nhóm đất loại đất địa bàn huyện cho thấy năm gần việc sử dụng đất địa bàn huyện triệt để theo xu hướng tích cực ngày hợp hơn.   Cơng tác cập nhật chỉnh biến động đất đai địa bàn huyện thời gian qua có chuyển biến tốt đạt nhiều kết khả quan Tồn diện tích 23.751,40 huyện đo đạc lập đồ địa chính quy lập hồ sơ địa đầy đủ, đến huyện cấp 33.322 giấy CNQSDĐ với diện tích 20.298,06 đạt 95,07% diện tích cần phải cấp giấy Từ 2009 đến tháng năm 2013, huyện Bến Cầu cập nhật 11.092 hồ sơ với diện tích 3.665,40 Trong đó: + Biến động chủ sử dụng đất: 3.841 hồ sơ với diện tích 1.228,18 + Biến động hình thể đất: 7.079 hồ sơ với diện tích 2.346,00 + Biến động loại đất: 172 hồ sơ với diện tích 91,22 Thông qua việc đánh giá công tác cập nhật chỉnh biến động đất đai địa bàn, đề tài đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế khó khăn, giúp cơng tác cập nhật chỉnh biến động đất đai địa bàn huyện ngày hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt yêu cầu chiến lược xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương KIẾN NGHỊ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai thông qua phương tiện thông tin đại chúng giúp người dân ý thức việc chấp hành pháp luật đất đai nhằm phát huy quyền nghĩa vụ người SDĐ Thực việc cập nhật, chỉnh thống cấp Xây dựng sở liệu địa kết nối đồng qua mạng cấp tránh phải lưu giữ nhiều nơi giúp cho việc cập nhật, chỉnh quản đất đai tiến hành cách khoa học, thống nhất, nhanh chóng xác Như mang lại hiệu mặt kinh tế, xã hội; giảm bớt thời gian chi phí cho việc thơng báo nội dung biến động chỉnh Trang 59   Ngành Quản Đất đai SVTH : Nguyễn Thị Cẩm Thu   Cần phải tin học hóa đầu thêm kinh phí để xây dựng sở liệu địa dạng số đến phòng TN&MT quản sở liệu địa giấy Tăng cường thêm cán cấp sở đặc biệt xã, thị trấn có nhiều biến động Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán địa chính, có sách ưu đãi để cán yên tâm công tác Quản chặt chẽ việc thực cập nhật, chỉnh biến động cấp xã; đồng thời cần có kết hợp cán địa cấp thường xuyên kiểm tra thực địa phát xử kịp thời trường hợp biến động không đăng ký trường hợp sử dụng đất trái phép Trang 60     TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Đăng ký thống kê đất đai ThS Ngô Minh Thụy thuộc Khoa Quản đất đai & Bất động sản, Trường Đại hoạc Nông Lâm TP.HCM Bài giảng Quản hành đất đai ThS Lê Mộng Triết thuộc Khoa Quản đất đai & Bất động sản, Trường Đại hoạc Nông Lâm TP.HCM Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học, Thầy Phạm Hùng Thiện, 2010, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Luật đất đai năm 2003 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 19/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai 2003 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Chính phủ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thông số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Thông số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản hồ sơ địa Quyết định số 2499/QĐ-STNMT ngày 17/11/2010 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành hướng dẫn số nội dung chỉnh lý, quản hồ sơ địa 10 Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 UBND tỉnh Tây Ninh việc cơng bố, cơng khai thủ tục hành ngành tài nguyên môi trường 11 Báo cáo thực trạng phát triển kinh tế, xã hội phòng Thống Kê huyện Bến Cầu, năm 2012 12 Báo cáo kiểm kê đất đai huyện Bến Cầu năm 2010 13 Trang web Bộ Tài nguyên Môi trường http://www.monre.gov.vn, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh http://www http://sotnmt.tayninh.gov.vn, trang web khác   ... MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN THỊ CẨM THU “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẬP NHẬT VÀ CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY Giáo viên hướng... hình biến động đất đai địa bàn huyện Bến Cầu từ năm 2009 đến tháng năm 2013 - Kết chỉnh lý biến động đất đai từ năm 2009 đến tháng năm 2013 đánh giá công tác chỉnh lý biến động đất đai - Đề xuất... Đề tài: Đánh giá công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh từ năm 2009 đến nay Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Đắc Phi Hùng, Bộ môn Công nghệ Địa Chính,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẬP NHẬT VÀ CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY , ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẬP NHẬT VÀ CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn