ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN BỆNH SƢƠNG MAI Pseudoperonospora cubensis VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC, KÍCH KHÁNG ĐẾN BỆNH TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG

98 24 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN BỆNH SƢƠNG MAI Pseudoperonospora cubensis VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC, KÍCH KHÁNG ĐẾN BỆNH TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2009 – 2013 Sinh viên thực hiện: LÊ TRUNG HIẾU Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN BỆNH SƢƠNG MAI (Pseudoperonospora cubensis) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC, KÍCH KHÁNG ĐẾN BỆNH TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG Tác giả: LÊ TRUNG HIẾU Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh KS Nguyễn Ngọc Long Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: Trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Khoa Nơng học, q Thầy (Cô) Khoa Nông học Trường tận tình truyền đạt kiến thức, tạo cho chúng em tảng vững cho em hoàng thành tốt khóa luận tốt nghiệp tơi Con xin chân thành cảm ơn cô TS Võ Thị Thu Oanh tận tình hướng dẫn, bảo quá trình làm đề tài hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn các hộ nông dân khu phố Tân Ba, thị trấn Thái Hòa gia đình anh Nguyễn Thanh Hải tận tình giúp đỡ suốt thời gian điều tra bố trí thí nghiệm Con xin bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc đến ba, mẹ người sinh thành nuôi dưỡng, dạy dỗ ngày hôm nay, cảm ơn các anh chị người thân yêu gia đình ủng hộ vật chất lẫn tinh thần Xin cảm ơn bạn bè, người giúp đỡ suốt thời gian học tập lúc thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Lê Trung Hiếu iii TÓM TẮT Lê Trung Hiếu, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 “ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN CỦA BỆNH SƢƠNG MAI (Pseudoperonospora cubensiS) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC, KÍCH KHÁNG ĐẾN BỆNH TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG” Giáo viên hướng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh, KS Nguyễn Ngọc Long Đề tài thực từ tháng 03/2013 – 07/2013 huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Điều tra tình hình sản xuất các yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh phát triển bệnh sương mai dưa leo vụ mưa 2013 khu phố Tân Ba, thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Xác định loại chế phẩm sinh học có hi ệu phòng trừ bệnh sương mai dưa leo để sử du ̣ng sản xuấ t dưa leo t ại xã Thạnh hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Kết đạt đƣợc nhƣ sau : Điều tra vấn 40 hộ nông dân tình hình sản xuất dưa leo khu phố Tân Ba, thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương chúng tơi nhận thấy, đa số nơng dân có thâm niên trồng dưa leo, diện tích canh tác khoảng 1.500 – 2.000, canh tác chủ yếu vụ/năm, sử dụng giống Én vàng Hunter 1.0 chủ yếu Cơ cấu trồng chủ yếu trồng dưa leo luân canh với trồng khác Trong quá trình điều tra, cho thấy nông dân nhận biết số loại sâu bệnh hại dưa leo: Sâu xanh hai sọc trắng, bọ bầu vàng, bệnh sương mai, thán thư dưa leo… Hai giống dưa leo ưa chuộng trồng phổ biến vụ mưa 2013 bị nhiễm bệnh sương mai Mức đô ̣ nhiễm bê ̣nh của gi ống Én Vàng cao giống Hunter 1.0 Ruộng dưa xuống giống đầu mùa mưa bệnh phát triển chậm so với ruộng xuống muộn hơn, dưa leo trồng ruộng chưa trồng loại bệnh xuất muộn thấp so với ruộng trồng luân canh dưa – mướp – iv dưa Kết đánh giá hiệu phòng trừ bệnh sương mai dưa leo mơ hình cho thấy: Có khác biệt sinh trưởng suất thực thu RTN RND, cụ thể RTN đạt 22,51 tấn/ha, RND đạt 21,06 tấn/ha, suất tăng 6,44% so với RND, RTN mang lợi nhuận cao so với RND 7.125.000 đồng/ha Thí nghiệm phòng trừ bệnh các loại thuốc sinh học, kích kháng góp phần làm cho mức độ nhiễm bệnh thấp so với thí nghiệm phòng trừ ruộng nơng dân Mặt khác, canh tác theo mơ hình thí nghiệm giúp sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh hại, giảm rụng trái mùa mưa, kích thích hoa đậu quả, góp phần tăng suất lại lợi nhuận cho nông dân v MỤC LỤC Tr ang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách các chữ viết tắt ix Danh sách các bảng x Danh sách các hình xi Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu tổng quan dưa leo 2.2 Nguồn gốc phân bố 2.3 Đặc điểm thực vật dưa leo 2.3.1 Hệ rễ 2.3.2 Thân 2.3.3 Lá 2.3.4 Hoa 2.3.5 Quả 2.3.6 Giá trị dinh dưỡng dưa leo 2.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh dưa leo 2.4.1 Nhiệt độ 2.4.2 Ánh sáng 2.4.3 Nước 2.4.4 Đất đai chất dinh dưỡng 2.5 Một số bệnh hại dưa leo 2.5.1 Bệnh sương mai vi 2.5.2 Bệnh thán thư 2.5.3 Bệnh chết 2.5.4 Bệnh héo dây 10 2.6 Quy trình kỹ thuật canh tác dưa leo 10 2.6.1 Kỹ thuật canh tác dưa leo theo hướng sinh học 10 2.6.2 Kỹ thuật canh tác theo tập quán nông dân 11 2.7 Tổng quan huyện Tân Uyên – Bình Dương 12 2.7.1 Vị trí địa lý 12 2.7.2 Đất đai – khí hậu – sơng ngòi 12 2.7.2.1 Đất đai 12 2.7.2.2 Khí hậu 12 2.7.2.3 Sơng ngòi 13 2.8 Một số kết nghiên cứu dưa leo nước 13 2.8.1 Kết nghiên cứu dưa leo nước 13 2.8.2 Kết nghiên cứu dưa leo nước 14 2.9 Những nghiên cứu bệnh sương mai hại dưa leo 15 2.9.1 Những nghiên cứu nước 15 2.9.2 Những nghiên cứu nước 16 2.10 Đặc tính các loại thuốc sử dụng quy trình thí nghiệm 18 2.10.1 HTD – 04 18 2.10.2 HTD – 01 19 2.10.3 Stop 5DD 19 2.10.4 NLU-Tri 20 2.10.5 HTG 21 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm 22 3.1.1 Địa điểm 22 3.1.2 Thời gian thực đề tài 22 3.2 Vật liệu nghiên cứu 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 3.4 Điều kiện khí hậu thời tiết 23 vii 3.5 Phương pháp nghiên cứu 23 3.5.1 Điều tra tình hình sản xuất dưa leo khu phố Tân Ba, thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 23 3.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh sương mai dưa leo vụ mưa 2013 khu phố Tân Ba, thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 24 3.5.3 Đánh giá ảnh hưởng số chế phẩm sinh học, kích kháng bệnh sương mai hại dưa leo vụ mưa 2013 xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 26 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 29 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Tình hình sản xuất ảnh hưởng các yếu tố canh tác đến phát sinh phát triển bệnh sương dưa leo vụ mưa 2013 thị trấn Thái Hòa , Huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương 30 4.1.1 Hiện trạng sản xuất dưa leo thị trấn Thái Hòa, Huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương 30 4.1.2 Các yếu tốảnh hưởng đến bệnh sương mai dưa leo vụ mưa 2013 khu phố Tân Ba, thị trấn Thái Hòa, Huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 35 4.1.2.1 Ảnh hưởng các giống đến mức độ nhiễm bệnh sương mai dưa leo vụ mưa 2013 thị trấn Thái Hòa, Huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương 35 4.1.2.2 Ảnh hưởng thời gian trồng đến mức độ nhiễm bệnh sương mai dưa leo vụ mưa 2013 thị trấn Thái Hòa, Huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 36 4.1.2.3 Ảnh hưởng cấu trồng đến mức độ nhiễm bệnh sương mai dưa leo vụ mưa 2013 thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương 37 4.2 Ảnh hưởng các loại thuốc sinh học kích kháng đến mức độ nhiễm bệnh sương mai dưa leo vụ mưa 2013 xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 37 4.2.1 Ảnh hưởng các loại thuốc thí nghiệm đến tỷ lệ bệnh sương mai dưa leo vụ mưa 2013 xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 38 4.2.2 Ảnh hưởng các loại thuốc thí nghiệm đến số bệnh sương mai dưa leo vụ mưa 2013 xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 39 4.3 Ảnh hưởng các loại thuốc đến sinh trưởng dưa leo vụ mưa 2013 xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 41 viii 4.4 Năng suất thực thu ruộng thí nghiệm ruộng nơng dân 42 4.5 Lượng toán hiệu kinh tế cho dưa leo trồng theo quy trình thí nghiệm theo tập quán nông dân 43 Chƣơng 5KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 49 ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật BNNPTNT: Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn CTV: Cộng tác viên CSB: Chỉ số bệnh NSM: Ngày sau mọc NT: Nghiệm thức QCNV: Quy chuẩn Việt Nam RDC: Ruộng đối chứng RTN: Ruộng thí nhiệm STT: Số thứ tự TLB: Tỷ lệ bệnh 72 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Chỉ số bệnh Variable 4: 30NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 5.025 Mean: 4.005 Variance: 0.286 Variance: 0.406 Standard Deviation: 0.535 Standard Deviation: 0.637 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4192 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.4526 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.0214 Standard Deviation of the difference: 0.1463 t Value: 6.9725 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.020 plus or minus 0.306 (0.714 through 1.326) 73 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Chỉ số bệnh Variable 4: 35NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 9.704 Mean: 7.507 Variance: 1.562 Variance: 1.002 Standard Deviation: 1.250 Standard Deviation: 1.001 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5584 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.3418 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.0943 Standard Deviation of the difference: 0.3071 t Value: 7.1518 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 2.196 plus or minus 0.643 (1.553 through 2.839) 74 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Chỉ số bệnh Variable 4: 40NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 14.372 Mean: 10.573 Variance: 0.557 Variance: 2.042 Standard Deviation: 0.746 Standard Deviation: 1.429 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 3.6663 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.0068 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.1438 Standard Deviation of the difference: 0.3792 t' Value: 10.0168 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t': 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.799 plus or minus 0.794 (3.005 through 4.592) 75 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Chỉ số bệnh Variable 4: 45NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 32.308 Mean: 29.015 Variance: 2.519 Variance: 2.320 Standard Deviation: 1.587 Standard Deviation: 1.523 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0862 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.8589 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.1990 Standard Deviation of the difference: 0.4461 t Value: 7.3802 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.293 plus or minus 0.934 (2.359 through 4.226) 76 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Chỉ số bệnh Variable 4: 50NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 44.356 Mean: 36.406 Variance: 15.485 Variance: 25.098 Standard Deviation: 3.935 Standard Deviation: 5.010 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6208 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.3012 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 2.2033 Standard Deviation of the difference: 1.4844 t Value: 5.3565 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 7.951 plus or minus 3.107 (4.844 through 11.058) 77 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Chỉ số bệnh Variable 4: 55NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 53.966 Mean: 43.833 Variance: 28.431 Variance: 12.833 Standard Deviation: 5.332 Standard Deviation: 3.582 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.2155 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.0911 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.3185 Standard Deviation of the difference: 1.1483 t Value: 8.8247 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 10.133 plus or minus 2.403 (7.730 through 12.536) 78 7.3 Chỉ tiêu sinh trưởng ruộng thí nghiệm ruộng nông dân 7.3.1 số nhánh Data file: lê Trung Hiếu Title: Số nhánh Variable : 21NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 4.025 Mean: 2.835 Variance: 0.108 Variance: 0.161 Standard Deviation: 0.329 Standard Deviation: 0.402 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4899 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.3926 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.0135 Standard Deviation of the difference: 0.1161 t Value: 10.2539 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.190 plus or minus 0.243 (0.947 through 1.433) 79 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Số Nhánh Variable : 28NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 8.605 Mean: 8.100 Variance: 0.423 Variance: 0.181 Standard Deviation: 0.650 Standard Deviation: 0.426 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.3342 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.0723 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.0305 Standard Deviation of the difference: 0.1746 t Value: 2.8917 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0093 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.505 plus or minus 0.366 (0.139 through 0.871) 80 7.3.2 Số lá Data file: Lê Trung Hiếu Title: Số lá Variable : 14NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 2.505 Mean: 2.435 Variance: 0.053 Variance: 0.030 Standard Deviation: 0.231 Standard Deviation: 0.173 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7851 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.2157 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.0038 Standard Deviation of the difference: 0.0616 t Value: 1.1363 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.2699 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.070 plus or minus 0.129 (-0.059 through 0.199) 81 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Số Lá Variable : 21NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 2.435 Mean: 2.505 Variance: 0.030 Variance: 0.053 Standard Deviation: 0.173 Standard Deviation: 0.231 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7851 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.2157 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.0038 Standard Deviation of the difference: 0.0616 t Value: -1.1363 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.2699 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.070 plus or minus 0.129 (-0.059 through 0.199) 82 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Số Lá Variable : 28NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 48.650 Mean: 44.840 Variance: 10.997 Variance: 6.506 Standard Deviation: 3.316 Standard Deviation: 2.551 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6904 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.2615 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.7498 Standard Deviation of the difference: 0.8659 t Value: 4.4000 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0003 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.810 plus or minus 1.812 (1.998 through 5.622) 83 7.3.3 Chiều cao Data file: Lê Trung Hiếu Title: Chiều cao Variable : 14NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 6.585 Mean: 6.687 Variance: 0.128 Variance: 0.142 Standard Deviation: 0.358 Standard Deviation: 0.377 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1079 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.8255 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 0.0126 Standard Deviation of the difference: 0.1122 t Value: -0.9046 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.3770 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.102 plus or minus 0.235 (-0.133 through 0.336) 84 Data file: Lê Trung Hiếu Title: Chiều cao Variable : 21NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 39.284 Mean: 28.590 Variance: 8.821 Variance: 13.131 Standard Deviation: 2.970 Standard Deviation: 3.624 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4887 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.3936 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 1.1041 Standard Deviation of the difference: 1.0507 t Value: 10.1766 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 10.693 plus or minus 2.199 (8.494 through 12.892) 85 Data file: Lê trung Hiếu Title: chiều cao Variable : 28NSG Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 20 Cases through 20 Mean: 95.876 Mean: 102.867 Variance: 30.289 Variance: 49.485 Standard Deviation: 5.504 Standard Deviation: 7.035 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6338 Numerator degrees of freedom: 19 Denominator degrees of freedom: 19 Probability: 0.2934 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 4.0925 Standard Deviation of the difference: 2.0230 t Value: -3.4560 Effective degrees of freedom: 19 Probability of t: 0.0026 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 6.991 plus or minus 4.234 (2.757 through 11.226) 86 7.4 Chỉ tiêu suất Data file: Lê trung Hiếu Title: Năng suất Variable :Cả vụ Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : tn Variable : dc Cases through 21 Cases through 21 Mean: 107.190 Mean: 100.286 Variance: 1867.662 Variance: 1861.214 Standard Deviation: 43.216 Standard Deviation: 43.142 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0035 Numerator degrees of freedom: 20 Denominator degrees of freedom: 20 Probability: 0.9939 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: 3.2615 Standard Deviation of the difference: 1.8059 t Value: 3.8233 Effective degrees of freedom: 20 Probability of t: 0.0011 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 6.905 plus or minus 3.767 (3.138 through 10.672) ... Nam Âu Dưa leo giới thiệu Trung Quốc sớm 100 năm trước cơng ngun Trong giai đoạn Roma, dưa leo có giá trị phát triển phương pháp trồng mái che Charlemagne trồng dưa leo kỷ 13 dưa leo đưa đến... Dưa leo thuộc chi Cucumis, loài C sativus L Đã có nhiều tác giả tiến hành phân loại dưa leo, Teachenko (1967) phân loại Cucumis sativus L thành thứ: dưa leo thường, dưa leo lưỡng tính dưa leo... Một số kết nghiên cứu dưa leo nước 13 2.8.1 Kết nghiên cứu dưa leo nước 13 2.8.2 Kết nghiên cứu dưa leo nước 14 2.9 Những nghiên cứu bệnh sương mai hại dưa leo 15 2.9.1 Những
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN BỆNH SƢƠNG MAI Pseudoperonospora cubensis VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC, KÍCH KHÁNG ĐẾN BỆNH TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN BỆNH SƢƠNG MAI Pseudoperonospora cubensis VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ CỦA THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC, KÍCH KHÁNG ĐẾN BỆNH TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, BÌNH DƢƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn