THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

90 85 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:11

    BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNHTHỊ MỸ HỊA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012     BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNHTHỊ MỸ HÒA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Người hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012       Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực trạng giải pháp đẩy mạnh xuất sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành” Võ Thị Mỹ Hòa, sinh viên khóa 35, ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Nguyễn Thị Bích Phương Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   tháng năm tháng năm Thư hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm     LỜI CẢM ƠN Lời cho xin trân trọng tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cơng ơn gia đình, Qúy thầy trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, chị làm việc Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành tất bạn bè bên cạnh, giúp đỡ suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến: Ba mẹ, người sinh thành dưỡng dục con, nguồn động viên giúp đỡ để vững bước đường đời Quý thầy khoa Kinh tế, thầy trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình dìu dắt từ ngày đầu bước vào trường Kiến thức quý báu Thầy truyền đạt cho hành trang vững để bước sang môi trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Nguyễn Thị Bích Phương, giáo viên trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp hồn thành khóa luận tốt nghiệp Các chị Phòng Tiếp thị Quốc tế, Cơng ty cổ phần Tập đồn Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành nhiệt tình bảo, quan tâm giúp đỡ em suốt trình thực tập hồn thành luận văn Bạn bè, người ln sát cánh bên suốt quãng đời học sinh – sinh viên Luôn cổ vũ giúp đỡ học tập hoàn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012 Sinh viên Võ Thị Mỹ Hòa       NỘI DUNG TĨM TẮT VÕ THỊ MỸ HÒA Tháng 12 năm 2012 “Thực Trạng Giải Pháp Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu Sản Phẩm Gỗ Sang Thị Trường Mỹ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành” VO THI MY HOA Dec 2012 “Reality and Solution to Push up The Export of Wooden Furniture to USA Market at Truong Thanh Furniture Corporation” Là 10 ngành mũi nhọn xuất Việt Nam, ngành chế biến xuất đồ gỗ mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước, giải công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế xã hội đất nước Khóa luận nghiên cứu tình hình xuất sản phẩm đồ gỗ Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành sang thị trường Mỹ qua năm Đánh giá tiềm thị trường tiêu thụ đồ gỗ thị trường nhờ nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất sản phẩm đồ gỗ, thành đạt được, tồn thuận lợi khó khăn Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất đồ gỗ Công ty Đề tài thực sở thu thập số liệu thứ cấp phòng ban Cơng ty, internet tham khảo số sách luận văn khác Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: phương pháp mơ tả so sánh, phân tích tổng hợp, phân tích ma trận SWOT, vv       MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt vii  Danh mục bảng viii  Danh mục hình ix  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1 Phạm vi không gian 3  1.3.2 Phạm vi thời gian 3  1.4 Bố cục luận văn 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4  2.2 Tổng quan Công ty 5  2.2.1 Giới thiệu chung 5  2.2.2 Các thành tựu đạt lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ 8  2.2.3 Sứ mệnh tầm nhìn 8  2.2.4 Đặc điểm nguồn nhân lực Cơng ty 10  2.2.5 Một số dòng sản phẩm công ty 12  2.3 Tổng quan tình hình xuất sản phẩm gỗ Việt Nam CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 sở lí luận 14  14  3.1.1 Khái niệm xuất 14  3.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò ý nghĩa xuất 15  3.1.3 Các hình thức xuất chủ yếu 16  3.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất 17  3.1.5 Chiến lược đẩy mạnh xuất 20  v    12      3.2 Phương pháp nghiên cứu 21  3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 21  3.2.2 Phương pháp phân tích liệu 21  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 23  4.1 Kết hiệu hoạt động sản xuất KD Công ty 23  4.2 Phân tích thực trạng xuất Cơng ty năm 2009-2011 24  4.2.1 Doanh thu xuất Công ty năm 2009– 2011 25  4.2.2 Kim ngạch xuất theo dòng hàng 26  4.2.3 Doanh thu xuất qua thị trường 28  4.3 Phân tích thực trạng xuất Công ty sang thị trường Mỹ 29  4.3.1 Đặc điểm thị trường Mỹ 29  4.3.2 Kim ngạch xuất theo mặt hàng Công ty sang thị trường Mỹ 31  4.3.3 Kim ngạch xuất theo hình thức xuất 33  4.3.4 Hệ thống bán hàng thị trường Mỹ 33  4.3.5 Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất TTF sang thị trường Mỹ 34  4.4 Đánh giá hoạt động xuất Công ty 55  4.4.1 Ưu điểm hạn chế 55  4.4.2 Thị phần Công ty 57  4.4.3 Đánh giá khách hàng sản phẩm Công ty 58  4.4.4 Ma trận SWOT nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất TTF sang thị trường Mỹ 62  4.5 Giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất đồ gỗ sang thị trường Mỹ 4.5.1 Định hướng KD Công ty năm tới 63  4.5.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất đồ gỗ sang thị trường Mỹ 64  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 71  5.1 Kết luận 71  5.2 Kiến nghị 72  5.2.1 Đối với nhà nước 72  5.2.2 Đối với Hiệp hội 73  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75  PHỤ LỤC   vi    63      DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CoC Chứng nhận hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm CP Chi phí DN Doanh nghiệp DT Doanh thu FLEGT Quy chế tăng cường lâm luật, quản lý thương mại lâm sản FSC Chứng quản trị rừng giới ISO Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ITC Trung tâm thương mại quốc tế KH Khách hàng KNXK Kim ngạch xuất LN Lợi nhuận NCC Nhà cung cấp SP Sản phẩm SXKD Sản xuất KD TMĐT Thương mại điện tử TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTBD Trường Thành Bình Dương TTTĐ Trường Thành Thủ Đức VCSH Vốn chủ sở hữu VKD Vốn Kinh doanh vii        DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Ma Trận SWOT 22  Bảng 4.1 Kết Quả Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty 23  Bảng 4.2 Doanh Thu Xuất Khẩu TTF 25  Bảng 4.3 Tình Hình Thực Hiện Các Hợp Đồng Xuất Khẩu TTF 26  Bảng 4.4 Doanh Thu Xuất Khẩu theo Dòng Hàng TTF 26  Bảng 4.5 Doanh Thu Xuất Khẩu Qua Các Thị Trường TTF Năm 2009-2011 28  Bảng 4.6 Kim Ngạch Nhập Khẩu Đồ Gỗ theo Thị Trường Mỹ 30  Bảng 4.7 Kim Ngạch Khập Khẩu Đồ Gỗ theo Mặt Hàng Mỹ 30  Bảng 4.8 Top Nhà Bán Lẻ Hàng Nội Ngoại Thất Hàng Đầu Mỹ Năm 2011 31  Bảng 4.9 Kim Ngạch Xuất Khẩu Đồ Gỗ Sang Mỹ 31  Bảng 4.10 Các Chỉ Tiêu Tài Chính Công Ty 35  Bảng 4.11 Chỉ Số Đánh Giá Tài Chính TTF 36  Bảng 4.12 Giá Một Số Sản Phẩm Gỗ Teak Xuất Sang Thị Trường Mỹ 38  Bảng 4.13 Luật Phải Tuân Thủ Khi Xuất Khẩu Sản Phẩm Gỗ Sang Mỹ 47  Bảng 4.14 Khả Năng Cạnh Tranh TTF với Một Số Công Ty Nước 53  Bảng 4.15 Tình Hình Kết Thực Hiện Hợp Đồng 58  Bảng 4.16 Đánh Giá Khách Hàng Chất Lượng SP TTF với Đối Thủ 58  Bảng 4.17 Đánh Giá Khách Hàng Mức Giá TTF với Các NCC Trong Nước 59  Bảng 4.18 Thời Gian Giao Hàng TTF qua Các Năm 60  Bảng 4.19 Ma Trận SWOT 62  Bảng 4.20 Dự Kiến Chi Phí Tham Gia Hội Chợ Mỹ 67  Bảng 4.21 Chương Trình Huấn Luyện Nâng Cao Nghiệp Vụ Chuyên Môn 68  Bảng 4.22 Dự Kiến Hoạt Động Showroom 68  Bảng 4.23 Các Nhà Bán Lẻ Hàng Ngoại Thất Lớn Mỹ 70  viii        DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Cơng Ty 10  Hình 4.1 Biến Động Doanh Thu Các Năm 25  Hình 4.2 Kim Ngạch Xuất Khẩu theo Dòng Hàng 27  Hình 4.3 Doanh Thu Xuất Khẩu Qua Các Thị Trường TTF 28  Hình 4.4 Mơ Hình Hệ Thống Bán Hàng Cơng Ty Sang Thị Trường Mỹ 33  Hình 4.5 Tình Hình Nhân Sự TTF Năm 2011 35  Hình 4.6 Ý Kiến Khách Hàng Việc Chọn Mẫu Thiết Kế 38  Hình 4.7 Kênh Phân Phối Công Ty Sang Thị Trường Mỹ 39  Hình 4.8 Tỷ Giá Niêm Yết NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 41  Hình 4.9 Tăng Trưởng GDP Mỹ từ Năm 2008 đến Tháng 09/2012 43  Hình 4.10 Tỉ Lệ Thất Nghiệp Mỹ 43  Hình 4.11 Tỉ Lệ Lạm Phát Mỹ 44  Hình 4.12 Các Loại Nguyên Liệu Gỗ Của TTF 49  Hình 4.13 Nguồn Nguyên Liệu Gỗ Của TTF 49 Hình 4.14 Tỉ Lệ Xuất Khẩu Gỗ Sang Mỹ Các Nước Năm 2011 54  Hình 4.15 Kim Ngạch Xuất Khẩu Đồ Gỗ Sang Mỹ 57  Hình 4.16 Đánh Giá Khách Hàng Mức Giá TTF với Các NCC ASEAN 60  ix      - Cơng ty cần sách giá linh hoạt để kích thích sức mua, cụ thể:  Công ty nên áp dụng mức giảm giá mạnh dựa số lượng quy mô đặt hàng  Khuyến giảm giá 30 – 50% số sản phẩm tồn kho vào dịp lễ, đặc biệt vào khoảng thời gian tháng – 11 thị trường Mỹ Vì khoảng thời gian, khách hàng Mỹ mua sắm mạnh cho nhà họ để đón mùa giáng sinh năm  Đối với khách hàng lớn, Công ty chủ động bán với mức giá lời nhằm lơi kéo khách hàng (2) Sản phẩm: - Công ty cần tiếp tục thực việc đa dạng hóa sản phẩm  Thực thiết kế sản phẩm theo dạng sưu tập với phong cách khác nhau, tên gọi khác phù hợp với phân khúc thị trường Với nguồn nguyên liệu gỗ sử dụng phù hợp đạt tiêu chuẩn nhiều chủng loại, giá cả, màu sắc, tính chất khác Mẫu mã sản phẩm phải ln đổi mới, đa dạng, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn Đối với mặt hàng bàn ghế nhà, kết hợp gỗ với nhơm, inox kết hợp dùng gỗ ghép gỗ trồng (đây mạnh TTF) để đảm bảo sản phẩm TTF làm từ nguồn nguyên liệu bền vững, an tồn, thân thiện với mơi trường quan tâm tới sức khỏe người Hơn giá trị sản phẩm nâng cao, tạo khác biệt đa dạng cho sản phẩm, tiết kiệm nguồn nguyên liệu gỗ Luôn đảm bảo sản phẩm sản xuất theo tiêu chí “chất lượng, đẹp, bền ln trì.”  Bên cạnh việc thực phát triển sản phẩm có, TTF nên thực đầu tư thêm vào số sản phẩm phụ kèm nhằm tạo tiện ích thỏa mãn cho khách hàng dầu làm bóng, nệm dùng cho ghế loại, phụ kiện thay thế, vv Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng, bảo quản sản phẩm, thời gian bảo hành, vv với sản phẩm để sản phẩm chuyển đến khách hàng không giá trị sử dụng mà thể trân trọng, quan tâm đến khách hàng làm hài lòng khách hàng Bên cạnh đó, linh hoạt sản phẩm điều cần quan tâm Người Mỹ xu hướng sử dụng đồ gỗ tự lắp ráp DIY ( Do it yourself), đặc biệt người dân vùng Tây Bắc ( vùng nhu cầu lớn đồ gỗ) thích di chuyển, sản 65     phẩm TTF nên kết cấu linh hoạt với chi tiết, phận rời tháo lắp, di chuyển dễ dàng  Ngoài việc tập trung đầu tư vào sản xuất dòng sản phẩm xuất chủ lực TTF đồ gỗ nội thất, TTF trọng sản xuất sản phẩm đồ gỗ ngoại thất - Công ty thực chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: Tập trung vào cơng tác R&D (nghiên cứu phát triển), thiết kế sản phẩm mang tính độc đáo kiểu dáng Tăng cường lực thiết kế, đồng thời tận dụng lợi cạnh tranh người lao động Việt Nam với tay nghề khéo léo, kinh nghiệm gia truyền, sản phẩm vừa kết hợp tay nghề thủ công với công nghệ đại, tạo sản phẩm mang tính chuyên biệt, vừa thu hút khách hàng, vừa cạnh tranh giá với sản phẩm loại đối thủ - Công ty tuân thủ quy định phủ Mỹ tiêu chuẩn sản phẩm Thực quy trình chuẩn để đảm bảo tính mỹ thuật, an tồn, kinh tế sản phẩm, phù hợp với quy định Luật pháp Mỹ sản phẩm đồ gỗ, đáp ứng theo quy định “Luật nhãn hiệu chất lượng hàng hóa” “Luật an tồn sản phẩm” Ln cải tiến liên tục dòng sản phẩm hành, việc làm vừa mang lại cho khách hàng hình ảnh tích cực doanh nghiệp, thể mối quan tâm doanh nghiệp đến phản hồi lợi ích khách hàng Giải pháp 2: Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh sản phẩm Tăng cường cơng tác xúc tiến, quảng bá giúp tăng khả nhận biết khách hàng sản phẩm TTF Cho họ thấy lợi ích sản phẩm chất lượng, công dụng giá Hơn nữa, tham gia hội chợ quốc tế giúp cho TTF hiểu rõ xu hướng tiêu dùng nhóm khách hàng Từ đó, kế hoạch xâm nhập thị trường, mở rộng nguồn khách hàng Cụ thể TTF cần: - Tiếp tục tăng cường công tác Marketing thông qua trang web TTF; liên tục cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả, mẫu mã sản phẩm trực tiếp lên trang web Đồng thời giới thiệu sản phẩm TTF trang web B2B, B2C lớn Mỹ Tăng cường giới thiệu sản phẩm gỗ trực tiếp nước Mỹ nhiều phương tiện khác qua mạng Internet, báo ảnh, tuần báo, đặc san, hệ thống kênh truyền 66     hình cable Mỹ, vv Đây kênh đánh giá hiệu nhằm vào đối tượng khách hàng - Hiện tại, năm TTF tham gia hội chợ Las Vegas để tìm kiếm đối tác giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng Mỹ khách hàng giới Vì chi phí cho lần tham gia hội chợ cao Tuy nhiên, việc tăng cường mật độ tham gia hội chợ triển lãm tầm quốc tế quan trọng, hội lớn để giới thiệu sản phẩm TTF đến với khách hàng thể giới Tại Mỹ, hàng năm nhiều hội chợ đồ gỗ, tác giả đề nghị TTF nên tham gia thêm hội chợ California Để tiết kiệm chi phí, TTF phải lên kế hoạch, mục tiêu chi tiết, rõ ràng Bảng 4.20 Dự Kiến Chi Phí Tham Gia Hội Chợ Mỹ Yếu tố Thời gian Địa điểm Số lượng Hội chợ Las Vegas Hội chợ Califonia 28/7 – 1/8 21 – 23/11 S Grand Central Parkway Las Vegas - Thực tế: người - Đề nghị: nữ nam Chi phí dự kiến (1) Phí thuê gian hàng Được nhà nước hỗ trợ 100% (2) Phí lắp đặt gian hàng Nhà nước hỗ trợ 70%, DN chi: 30% x 2500 USD (3) Phí vận chuyển HH 1500 USD (4) Phí ăn 100 USD/Người x x (5) Phí 250USD/Phòng/Ngày x x (6) Phí lại 80 USD/Ngày x (7) Vé máy bay Visa 2510 USD/Người x (8) Chi phí khác 1000 USD Tổng cộng 16.280 USD Tp Long Beach, California Đề nghị: nữ nam (1), (2)…(6): Được nhà nước hỗ trợ 50% phí theo nguyên tắc người/ DN, DN chi: 50% x 15.000 USD 100 USD/Người x x 200 USD/Phòng/Ngày x x 80 USD/Ngày x 2610 USD/Người x 1000 USD 18.370 USD Nguồn: Tính tốn tổng hợp Để hoạt động xúc tiến hiệu quả, Phòng Tiếp thị quốc tế luôn làm việc tải, TTF nên tuyển dụng thêm chuyên viên Marketing quốc tế kinh nghiệm chun sâu để đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm khách hàng Đồng thời thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ nhân viên phòng TTQT, KDQT phòng XNK Hơn cần sách đãi ngộ hấp dẫn để giữ chân nhân tài phát huy tối đa lực công nhân viên 67     Bảng 4.21 Chương Trình Huấn Luyện Nâng Cao Nghiệp Vụ Chuyên Môn Số lượng người Ghi tham gia - Đợt 1: Tháng – Đàm phán thương lượng, - Phòng TTQT: Người trực tiếp - Đợt 2: Tháng – Hành vi khách hàng - Phòng XNK: đào tạo đại, Rủi ro XNK, Nghiệp - Phòng KDQT: 15 trưởng phòng vụ XNK, Incoterm PTGĐ KD Nguồn: Tham khảo tổng hợp Thời gian - Các môn nghiệp vụ Về dài hạn, TTF xây dựng kế hoạch xây dựng văn phòng đại diện, showroom bán hàng California, trung tâm đồ gỗ quan trọng Mỹ để tiếp cận trực tiếp với khách hàng nắm bắt rõ nhu cầu, xu hướng tiêu thụ đồ gỗ người dân Bên cạnh đó, California nơi Việt kiều sống nhiều, môi trường tốt để TTF mở rộng thị trường 65% Việt kiều Mỹ bán hàng đồ gỗ Trung Quốc Bảng 4.22 Dự Kiến Hoạt Động Showroom Nội dung Yếu tố Vị trí Califonia Diện tích 120m2 ( x 20m) Nhân Quản lý Sản phẩm Thuê người gốc Việt sống Califonia, am hiểu sâu rộng đồ gỗ đáng tin cậy - Thời gian đầu: tháng đầu tiên, cử hai thành viên TTF nhiều kinh nghiệm xuất gỗ sang thị trường Mỹ để sang Mỹ điều hành, quản lý tập công việc cho nhân viên - Sau tháng, TTF hoàn toàn giao lại việc quản lý cho nhân viên Việt kiều quý, TTF nên cử đại diện sang Mỹ để đôn đốc kiểm tra hoạt động kinh doanh lần Dự báo sản phẩm người Mỹ yêu thích thời gian tới, từ tập trung trưng bày sản phẩm vừa mạnh TTF, vừa sản phẩm ưa chuộng Nguồn: Tham khảo tổng hợp Giải pháp 3: Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường khâu hoạt động xuất sản phẩm mà TTF phải tiến hành Nghiên cứu thị trường giúp cho TTF nắm bắt nhũng thơng tin thị trường, khách hàng như: nhu cầu, sở thích, mẫu mã,… nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu khách hàng Hơn qua nghiên cứu thị 68     trường TTF tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng, đồng thời theo dõi tình hình đối thủ cạnh tranh, cập nhật giá thị trường luật lệ xuất hàng hóa,…Cơng tác nghiên cứu thị trường hỗ trợ cho chiến lược phát triển sản phẩm XK xâm nhập mở rộng thị trường XK TTF Từ xây dựng kế hoạch kinh doanh đạt hiệu hơn, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng mục tiêu Để nghiên cứu thị trường tốt, TTF nên: - Thường xuyên liên hệ với Thương vụ Việt Nam Mỹ (Email: vinatrade@vietnam-ustrade.org, website: http://www.vietnam-ustrade.org) để thường xuyên đưa phái đoàn TTF khảo sát thị trường - Thành lập phận gồm – nhân viên chuyên phụ trách lĩnh vực nghiên cứu thị trường để hỗ trợ tốt cho phòng TTQT phòng KDQT Bộ phận nhiệm vụ theo dõi thị trường, tìm kiếm thu thập thơng tin để nắm cách xác điều cần thiết thị trường Mỹ (mơi trường kinh tế, trị, xã hội, pháp luật, khách hàng…) Bộ phận nghiên cứu thị trường phải phân tích đối thủ cạnh tranh, tìm hiểu để thấy đâu điểm mạnh, yếu tố dẫn đến thành công họ, mức giá, nguyên vật liệu, mức độ hoàn thiện sản phẩm giá trị gia tăng sản phẩm đối thủ cạnh tranh Từ đó, TTF thêm thơng tin để cải tiến sản xuất, cải tiến sản phẩm - Việc nghiên cứu thị trường nên tiến hành thường xuyên liên tục, cập nhật thông tin thay đổi nhu cầu sản phẩm, thị hiếu khách hàng, phản ứng khách hàng sản phẩm gỗ doanh nghiệp mặt chất lượng, mẫu mã, giá cả, hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi, vv Nhanh chóng khắc phục khuyết điểm, đưa giải pháp đáp ứng kịp thời thỏa mãn khách hàng - Thuê chuyên gia Mỹ thực việc nghiên cứu, tư vấn cho việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, quy định luật pháp Mỹ Cách làm tốn lâu dài mang lại hiệu cao - Chủ động liên hệ với số nhà chuyên nhập đồ gỗ ngoại thất, tìm hiểu tiếp cận với họ để đẩy mạnh công tác bán hàng ngoại thất, làm tăng doanh thu TTF Tác giả đề xuất số nhà chuyên bán lẻ hàng ngoại thất thị trường MỹCông ty nên liên hệ 69     Bảng 4.23 Các Nhà Bán Lẻ Hàng Ngoại Thất Lớn Mỹ Tên KH Phone – Email Hệ thống Sifas USA, 570 NE 52ND Terrace Miami, FL 33137 Phone: (305) 573 – 0848 Curran, 1932 First Avenue, Suite 800 Seattle , WA 98101 Email:service@curranoniline.com Sifas Mỹ, Sifas Tây Ba Nha, Sifa Pháp Phone: 800-555-6653 Janus et Cie, Central Email: kcurran@janusetcie.com CA, San Diego, Arizona, Los Angeles Phone: 310.601.2949 Crateandbarrel, California Phone: (00+1) 630.369.4464 Alaska – Canada; Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, – Hoa Kỳ Arizona, California, vv Nguồn: Tổng hợp từ website Giải pháp 4: Liên kết hợp tác với doanh nghiệp ngành - Sản phẩm TTF chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ, thị trường khắt khe yêu cầu chất lượng sản phẩm giá Liên kết TTF doanh nghiệp ngành nước quan trọng chủ động ứng phó giá thời điểm xuất hàng, sách nhập sản phẩm gỗ Mỹ để phòng ngừa, hạn chế rủi ro nguồn cung hàng thiếu đi, chất lượng sách bảo vệ người tiêu dùng trường hợp tranh chấp xảy - TTF nên thực liên kết trực tiếp với doanh nghiệp ngành nước hoạt động lãnh thổ Việt Nam liên doanh, liên kết với doanh nghiệp ngành Mỹ; liên doanh, liên kết với hệ thống đại lý, hệ thống cửa hàng Mỹ Vừa liên kết việc tiêu thụ sản phẩm, vừa liên kết chuyển giao máy móc cơng nghệ sản xuất, để từ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm - Bên cạnh đó, TTF cần liên kết chặt chẽ với hiệp hội ngành nghề nơi hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp thông tin giá cả, luật lệ xuất khẩu, vv Vì vậy, TTF nên liên kết chặt chẽ với hiệp hội ngành gỗ tham gia hội thảo chuyên ngành 70     CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Mỹ trung tâm kinh tế lớn giới, phát triển mở rộng quan hệ kinh tế với Mỹ ngày ý nghĩa quan trọng đối Việt Nam, tạo hội cho kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách kinh tế với nước khu vực giới Đối với ngành gỗ đồ gỗ Việt Nam, Mỹ thị trường nhu cầu nhập sản phẩm gỗ lớn, thị trường quy định khắt khe tiêu chuẩn chất lượng sách bảo hộ người tiêu dùng cao Kim ngạch xuất sang thị trường Mỹ TTF ngày cao, lượng khách hàng ngày nhiều, sản phẩm xuất đa dạng nhiều dòng hàng nội thất phòng ngủ, bếp ăn đồ gỗ văn phòng Hình thức xuất TTF xuất trực tiếp, không thực gia công Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành thâm nhập vào thị trường Mỹ trọng tới việc ổn định nâng cao chất lượng, thay đổi mẫu mã đáp ứng ngày tốt nhu cầu tiêu dùng thị trường Tuy nhiên, TTF gặp nhiều khó khăn quy trình cơng nghệ, nguồn lao động, nguồn nguyên liệu chưa ổn định, vv Để phát huy thành quả, khắc phục khó khăn, hạn chế TTF, với mong muốn góp phần vào việc thúc đẩy hoạt động xuất đồ gỗ TTF, bước xây dựng vững uy tín thương hiệu đồng thời quảng bá cho thương hiệu hàng Việt Nam thị trường Mỹ, khóa luận đề xuất số giải pháp: nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, tăng cường công tác xúc tiến, nghiên cứu thị trường, quảng bá hình ảnh sản phẩm TTF, chủ động liên kết với doanh nghiệp khác hiệp hội ngành chế biến xuất gỗ 71     Trong phạm vi khóa luận này, hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khơng tránh sai sót định kính mong giúp đỡ, góp ý q thầy cơ, q anh chị TTF toàn thể bạn đọc 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Chính sách tiền tệ - Về tỷ giá hối đoái: năm 2011, VNĐ giá đến 22% nên phủ sách giữ cho VNĐ mạnh lên Trong đó, tỉ giá USD không tăng tăng 3% năm tới Điều giết chết xuất vốn chiếm đến 70% GDP Tỷ giá hối đối ảnh hưởng lớn đến giá bán sức mua thị trường Một sách tỷ giá hối đoái ổn định thúc đẩy khả xuất doanh nghiệp, qua hoạt động xuất diễn mạnh mẽ hơn, mang lại lợi ích khơng riêng doanh nghiệp mà góp phần tăng ngân nguồn ngoại tệ cho quốc gia Vì nhà nước nên đưa sách tiền tệ hợp lý để ổn định tỷ giá hối đoái ổn định, tạo điều kiện tốt cho nhà KD người tiêu dùng - Về lãi suất vay: theo đánh giá chung mức lãi vay áp dụng cho doanh nghiệp quy mơ lớn q cao (13 – 17% năm 2012) Ngược lại, doanh nghiệp FDI lợi vay vốn từ nước ngồi lớn với mức lãi suất bình quân 2,5% Hậu nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, suy yếu thu hẹp quy mô Để tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp nước với doanh nghiệp FDI, nhà nước nên xem xét lại mức lãi suất cho phù hợp, đặc biệt mức lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ để họ hội phát triển Nguồn vốn - Vốn cho hoạt động sản xuất, chế biến gỗ: nguồn vốn doanh nghiệp gỗ hạn chế Đặc biệt, hoạt động xuất doanh nghiệp, để giữ chân khách hàng, doanh nghiệp chấp nhận hình thức toán chậm Nhà nước cần thực chế độ hỗ trợ vốn cho xuất thơng qua cấp tín dụng xuất sở tài liệu, luận chứng minh hàng xuất thực khách nước ngồi đặt hàng đặt để sản xuất theo hợp đồng - Vốn cho hoạt động trồng rừng để ổn định chủ động cung ứng nguồn nguyên liệu: doanh nghiệp gỗ gặp nhiều khó khăn nguyên liệu đầu vào 72     Vì vậy, để chủ động việc này, doanh nghiệp kế hoạch trồng rừng Tuy nhiên, đầu tư đầu tư trồng rừng, doanh nghiệp phải nguồn tài mạnh khơng hỗ trợ lãi vay từ phủ Đề nghị phủ mức hỗ trợ lãi vay cho doanh nghiệp gỗ để họ đầu tư trồng rừng Nên cấp tín dụng dài hạn kéo dài thời hạn vay vốn đầu tư kế hoạch trồng rừng Cải tiến hoạt động hải quan - Vận chuyển: nhà nước cần đầu tư hợp lý cho cảng, sân bay, đường sông, trang thiết bị, bảo hiểm, vv theo kế hoạch tổng thể, khả tương tác hỗ trợ qua lại lẫn cách hiệu - Thủ tục hải quan: xây dựng hành lang, khung pháp lý mở chọn lọc, đảm bảo tính thống hợp lý văn bản, quy định liên quan tới lĩnh vực xuất khẩu, đặc biệt xuất gỗ Các luật hải quan cần sửa đổi hoàn thiện để tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp xuất Hoạt động xuất đồ gỗ đẩy mạnh biện pháp thơng thống kiểm tra doanh nghiệp xuất uy tín nhiều năm Trợ giúp tìm kiếm thị trường, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh Bằng việc kết hiệp định thương mại song phương phủ, tạo điều kiện giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm thị trường thâm nhập dễ dàng vào thị trường nước ngồi Tạo lập mơi trường cạnh tranh lành mạnh, công cho doanh nghiệp nước nói chung doanh nghiệp gỗ nói riêng 5.2.2 Đối với Hiệp hội Các hiệp hội ngành gỗ Việt Nam - Thường xuyên tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước xây dựng phát triển nghề gỗ lâm sản thành phần kinh tế, bảo vệ nguồn lợi Lâm nghiệp, bảo hộ an tồn lao động, bảo vệ an ninh quốc phòng - Đại diện cho Hội viên kiến nghị với Nhà nước chủ trương, sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển nghề gỗ lâm sản, bảo vệ quyền lợi đáng Hội viên, giải trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi ngành hội viên, thực nghĩa vụ Nhà nước 73     - Hỗ trợ tư vấn cho tổ chức cá nhân Hiệp hội trình xếp lại tổ chức, chuyển đổi cấu nghề nghiệp Liên tục cập nhật thông tin kinh tế, thị trường, giá để hội viên bố trí lại sản xuất, KD hiệu đạt hiệu kinh tế cao Tổ chức Hội nghị, Hội thảo để trao đổi nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết hội viên để tồn phát triển - Phối hợp với Hiệp hội khu vực Châu Á giới chương trình xúc tiến thương mại mang tầm quốc tế Tổ chức đoàn khảo sát kết hợp tham gia hội chợ, nâng cao chất lượng, tăng cường quảng bá hình ảnh sở liệu nâng cấp tin trang web, đào tạo đội ngũ thiết kế phát triển sản phẩm, đội ngũ Marketing kết hợp thực chương trình tư vấn nhằm nâng cao uy tín, vị ngành, đồng thời hội thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng quan hệ Đối với Hiệp hội liên quan Ngoài hỗ trợ Hiệp hội ngành đồ gỗ, việc trợ giúp Hiệp hội liên quan giúp ích cho doanh nghiệp xuất đồ gỗ - Các hiệp hội hải quan (Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam, Hiệp hội chuyển phát nhanh, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam,…) cần động việc đào tạo, gắn kết, thông tin, điều phối, hướng dẫn doanh nghiệp xuất tiếp cận xâm nhập thị trường nước ngồi Cải tiến quy trình thủ tục hải quan – xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy, phát triển công nghệ thông tin, chuẩn trao đổi liệu điện tử thương mại/khai quan điện tử (EDI) nhằm mang lại suất lao động cao, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tình trạng tiêu cực, gian lận thương mại, xuất nhập hải quan, đem lại công cho tất doanh nghiệp - Các hiệp hội lĩnh vực xuất ngành khác: thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm hỗ trợ xuất luật lệ quy định thị trường nhập 74     TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Fred R.David, 2006 Khái luận Quản trị chiến lược Nhà xuất Thống kê Nguyễn Quang Hùng, 2010 Phân tích kinh tế Doanh nghiệp KD xuất nhập Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Văn Ba, 2009 Nghiên cứu tình hình xuất sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản, thực trạng giải pháp Luận văn thạc sỹ, khoa Thương mại – Du lịch – Marketing, Đại Học Kinh Tế TP.HCM, 2009 Trần Thanh Sơn, 2009 Chiến lược phát triển ngành đồ gỗ xuất Việt Nam sang thị trường Mỹ đến năm 2015 Luận văn thạc sỹ, khoa Quản trị Kinh doanh - Đại Học Mở TP.HCM, 2009 Đỗ Đoan Trang, 2010 Giải pháp nâng cao lợi cạnh tranh phát triển ngành đồ gỗ xuất tỉnh Bình Dương sau Việt Nam gia nhập WTO Luận văn thạc sỹ, khoa Thương mại – Du lịch – Marketing, Đại Học Kinh Tế TP.HCM, 2010 Đỗ Kim Vũ, 2005 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất đồ gỗ Thành Phố Hồ Chí Minh sang thị trường Mỹ Luận văn thạc sỹ, khoa Thương mại – Du lịch – Marketing, Đại Học Kinh Tế TP.HCM, 2005 TIẾNG ANH Michael E Porter, 1996 Competitive Strategy- Techniques for Analyzing Industry and Competion Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật INTERNET www.goviet.com.vn www.gso.gov.vn www.economy.com www.stores.org www.hoinhap.com.vn www.furnitureusa.com www.lasvegasmarket.com/ tradingeconomics.com 75     PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các Hiệp Hội Ngành Gỗ Việt Nam Các Ngành Liên Quan Tên Hiệp hội Trụ sở Hiệp hội Ngành gỗ Hiệp hội Mỹ nghệ Chế biến Gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) 81-83 đường Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Hiệp hội chế biên gỗ Bình Dương (BIFA) Số 21B, Đường D4, Chánh Nghĩa, P.Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam Số 189 Thanh Nhàn - Phường Thanh Nhàn (VIETFOREST) - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nộ Hiệp hội hàng thủ công mỹ nghệ đồ gỗ 91 - Nguyễn Thông - Phan Thiết Bình Thuận (BIHAWA) Hiệp hội SX gỗ lâm sản Bình Định Tầng 5, Tòa nhà Phú Tài, Số 278 Nguyễn (FPA) Thị Định, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Hiệp hội XK hàng thủ công mỹ nghệ Việt 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội Nam (Vietcraft) Các Hiệp hội liên quan Hiệp hội thương mại Mỹ 76 Lê Lai, P Bến Thành, Q 1, Tp HCM Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) Tầng 8, 141 đường Lê Duẩn, Hà Nội Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam Số Phạm Hùng - Mai Dịch - Cầu Giấy (VIFFAS) Hà Nội Hiệp hội cảng biển Việt Nam Câu lạc Pháp luật Hàng hải Hiệp hội nhà xuất Hoa Kỳ     Phụ lục 2: Các Hiệp Hội Ngành Gỗ Thế Giới STT 10 11 12 13 Tên Hiệp hội nhà cung cấp đồ gỗ Hiệp hội nhà buôn bán đồ gỗ Hiệp hội DN cung cấp đồ gỗ bọc Hiệp hội đồ gỗ Singapore Hiệp hội đồ gỗ New Zealand Hiệp hội công nghiệp nội thất Australia Hiệp hội Công nghiệp đồ gỗ Thái Lan Liên đoàn nhà sản xuất đồ gỗ Châu Âu Liên minh Công nghiệp đồ gỗ Châu Âu Hiệp hội đồ gỗ Anh Hiệp hội nhà thiết kế đồ nội thất Mỹ Hiệp hội đồ gỗ giới Hiệp hội đồ gỗ quốc gia Mỹ Website http://www.ifsa-info.com/ http://www.iwfa.net/ http://www.upholsterers.co/ http://www.sfa.org.sg/ http://www.fanzweb.com/ http://www.fiaa.com.au/ http://www.tfa.or.th/ http://www.ueanet.com http://www.cei-bois.org/ http://www.bwf.org.uk/ http://www.asfd.com/ http://www.iwpawood.org/ http://www.nwfa.org/ Phụ lục 3: Một Số Hội Chợ Lớn Đồ Nội, Ngoại Thất Mỹ STT Bang/ Tp Thời gian Website Chicago Tháng http://www.merchandisemart.com Las Vegas Tháng & http://www.lasvegasmarket.com San Francisco Tháng & http://www.sfmart.com Tp Atlanta New York Tháng & http://www.nyigf.com Carolina Tháng & 10 http://www.highpointmarket.org http://www.iwf2004.com     Phụ lục 4: Danh Sách Các Cơng Ty Con Tập Đồn TTF STT TÊN CÔNG TY CON TRỰC TIẾP Công ty CP Trường Thành (Đăk Lăk 1) Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (Đăk Lăk 1) Cơng ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành (Bình Dương 2) Công ty CP Công nghiệp Gỗ Trường Thành (Phú Yên) ĐỊA CHỈ Km 86 – Quốc lộ 14, huyện Ea H’leo, Đăk Lăk Thôn 05, huyện Ea H’leo, Đăk Lăk Khu phố 4, thị trấn Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương C8 Khu cơng nghiệp Hòa Hiệp, Đơng Hòa, Phú Yên 35 Quang Trung, TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk 81 Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa, Phú Yên Đào Trinh Nhất, Quận Thủ Đức, TP.HCM Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành Công ty CP Trường Thành Xanh Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Thủ Đức) Công ty CP Trồng rừng Trường Thành Công ty CP Ván Công nghiệp Trường Thành Khu phố 4, thị trấn Uyên Hưng, Tân (Bình Dương 3) Un, Bình Dương 10 Cơng ty CP Lâm nghiệp Trường Thành (Đăk Nơng) STT TÊN CƠNG TY CON GIÁN TIẾP Công ty CP Vật liệu Xây dựng Trường Thành – Phước An Công ty CP Nông lâm Công nghiệp Trường An TÊN CÔNG TY LIÊN DOANH, STT LIÊN KẾT 1 Cơng ty CP Bao bì Trường Thành 35 Quang Trung, TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk 204 Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Thành, Đăk Nông ĐỊA CHỈ 107 Lê Duẩn, Krong Pak, Đăk Lăk Xã Hòa Tiến, Krong Pak, Đăk Lăk ĐỊA CHỈ 19 Đường số 11, Quận Thủ Đức, TP.HCM Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành Tỉnh Phú Yên Oji (TTO) Nguồn: Báo cáo thường niên TTF qua năm     Phụ lục 5: Danh Mục Các Hình   ... Thực trạng giải pháp đẩy mạnh xuất sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ Cơng ty cổ phần Tập đồn Kỹ Nghệ gỗ Trường Thành tác giả nghiên cứu thực trạng xuất gỗ Công ty đề xuất giải pháp cụ thể để công. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH VÕ THỊ MỸ... động xuất TTF sang thị trường Mỹ 62  4.5 Giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất đồ gỗ sang thị trường Mỹ 4.5.1 Định hướng KD Công ty năm tới 63  4.5.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất đồ gỗ sang thị trường Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH , THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn