NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHÈ VỤ ĐÔNG XUÂN TRÊN GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

176 103 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:01

Cây chè (Camellia sinensis L. Okuntze) là loại cây trồng có lịch sử lâu đời. Việt Nam là một trong một số ít nước trên thế giới có điều kiện tự nhiên và truyền thống sản xuất chè. Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam luôn là một trong 5 nước sản xuất và xuất khẩu chè hàng đầu thế giới (Vitas, 2017). Phú Thọ là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, được coi là cái nôi của ngành chè Việt Nam. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho phát triển cây chè, Phú Thọ có tiềm năng và lợi thế để phát triển chè theo hướng bền vững. Từ năm 2001, chương trình phát triển cây chè luôn được tỉnh xác định là một trong những chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm cần quan tâm chỉ đạo, đầu tư phát triển. Đến hết năm 2015, chương trình phát triển cây chè trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng: Diện tích chè đạt 16,5 ngàn ha; năng suất đạt 101,1 tạha, sản lượng đạt 154,7 nghìn tấn (so với năm 2010, diện tích tăng 959 ha, năng suất chè búp tươi tăng 20,3 tạha, sản lượng tăng 43,1 ngàn tấn); diện tích sản xuất chè an toàn được mở rộng. Tuy nhiên sản phẩm chè của Phú Thọ hiện nay chủ yếu là chè đen phục vụ xuất khẩu (Sở KHCN tỉnh Phú Thọ, 2015).Nếu so sánh với giá bán của Srilanka là nước đứng đầu về sản xuất chè đen (giá 2,7 3,0 USDkg) thì giá xuất khẩu chè đen của nước ta chỉ bằng một nửa. Đơn giá xuất khẩu bình quân của chè đen Việt Nam vào năm 2008 là 1,8 USDkg; năm 2012 là 1,6 USDkg; và hiện nay đạt khoảng 1,2 1,3 USDkg. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta có đầu tư vào sản xuất chè đen ở mức cao cũng chỉ có thể đưa giá chè đen xuất khẩu lên mức 3,0 USDkg như của Srilanka. Mức giá này tương đương với 5.000 đkg chè nguyên liệu và chưa đủ để nâng cao đời sống người làm chè (Bộ Công thương, 2014). Xuất phát từ thực tế đó, ngành chè Phú Thọ phải chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất chè xanh phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Song hiện nay, sản xuất chè xanh của tỉnh Phú Thọ không có nhiều lợi thế. Về thương hiệu thì chè xanh Thái Nguyên đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho vùng chè Tân Cương, về chất lượng thì các vùng chè Hà Giang, Yên Bái, Lâm Đồng có lợi thế về độ cao so với mực nước biển nên chất lượng chè cao hơn những vùng thấp như Phú Thọ. Một nguyên nhân nữa là bộ giống chè của tỉnh Phú Thọ chỉ tập trung vào một số giống như Trung Du, PH1, ... là những giống có chất lượng chè xanh thấp. Vậy để có thể tạo ưu thế cạnh tranh, ngành chè Phú Thọ cần có những thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Một trong những hướng có thể nâng cao hiệu quả sản xuất chè xanh ở Phú Thọ đó là sản xuất chè Vụ Đông Xuân. Bởi lẽ, sản xuất chè vụ Đông Xuân sẽ khai thác được lợi thế quan hệ cung cầu do ở Phú Thọ cây chè chủ yếu tập trung thu hoạch vụ Hè Thu, dẫn tới cung giảm. Mặt khác, do ảnh hưởng của chế độ khí hậu nên chất lượng chè vụ Đông Xuân cũng cao hơn các vụ khác.Tuy nhiên, sản xuất chè vụ Đông Xuân ở Phú Thọ hiện nay đang gặp phải những khó khăn. Đó là, thiếu nước do lượng mưa phân bố không đều và chưa có quy trình kỹ thuật cụ thể trong sản xuất. Vì thế, để sản xuất chè xanh vụ Đông Xuân ở Phú Thọ đạt được kết quả cao và bền vững thì cùng với việc lựa chọn giống có chất lượng chè xanh tốt là giống chè Kim Tuyên, vấn đề rất quan trọng và cấp thiết là phải có các biện pháp kỹ thuật trồng trọt thích hợp.Xuất phát từ những lý do trên, tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ” ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– PHAN CHÍ NGHĨA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHÈ VỤ ĐÔNG XUÂN TRÊN GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI TỈNH PHÚ THỌ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ––––––––––––––––––––– PHAN CHÍ NGHĨA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHÈ VỤ ĐÔNG XUÂN TRÊN GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Khoa học trồng Mã số: 9.62.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất kết nghiên cứu cơng trình trung thực chưa công bố công trình khác Nếu sai tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn Mọi trích dẫn luận án ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận án Phan Chí Nghĩa ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tời Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn PGS.TS Nguyễn Ngọc Nơng hướng dẫn, góp ý, trao đổi phương pháp luận, nội dung chi tiết, giúp đỡ khoa học q trình thực đề tài luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô, nhà khoa học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Ngun giảng dạy, hướng dẫn tơi hồn thành học phần chuyên đề chương trình đào tạo Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể anh chị em cán khoa học kỹ thuật Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc hỗ trợ giúp đỡ thực nghiên cứu thực nghiệm Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè hỗ trợ, động viên tơi suốt q trình học tập thực luận án Tác giả luận án Phan Chí Nghĩa iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Những đóng góp luận án Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ chè, dự báo xu hướng tiêu thụ chè giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè giới 1.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Việt Nam 1.1.3 Dự báo xu hướng thị trường chè 10 1.2 Yêu cầu sinh thái kỹ thuật canh tác chè 14 1.2.1 Yêu cầu sinh thái chè 14 iv 1.2.2 Điều kiện khí hậu, thủy văn tỉnh Phú Thọ 15 1.2.3 Nghiên cứu kỹ thuật canh tác chè 16 1.3 Những nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất chè vụ Đông Xuân Việt Nam 29 1.3.1 Đốn chè 29 1.3.2 Tưới nước 29 1.3.3 Bón phân 30 1.4 Luận giải, phân tích, đặt nội dung cần đặt nghiên cứu 31 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 36 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.1.2 Giới hạn nghiên cứu 37 2.1.3 Vật liệu nghiên cứu 37 2.2 Nội dung nghiên cứu 38 2.2.1 Nghiên cứu hàm lượng tinh bột rễ chè ứng dụng vào việc đốn chè trái vụ 38 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tưới nước bón phân bổ sung đến suất, chất lượng hiệu sản xuất chè vụ Đông Xuân 38 2.2.3 Xây dựng mơ hình sản xuất chè vụ Đơng Xuân giống chè Kim Tuyên 39 2.3 Phương pháp nghiên cứu 39 2.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 39 2.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 39 v 2.3.3 Các tiêu theo dõi 45 2.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 51 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52 3.1 Nghiên cứu hàm lượng tinh bột rễ chè ứng dụng vào việc đốn chè trái vụ 52 3.1.1 Diễn biến hàm lượng tinh bột rễ suất chè Kim Tuyên theo tháng năm 52 3.1.2 Ảnh hưởng thời điểm đốn đến sinh trưởng sau đốn chè Kim Tuyên Phú Thọ 55 3.1.3 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số diện tích hàm lượng tinh bột rễ chè 67 3.1.4 Ảnh hưởng thời vụ đốn trái vụ đến sinh trưởng, suất, chất lượng chè vụ Đông Xuân 69 3.2 Ảnh hưởng tưới nước bón phân bổ sung đến suất, chất lượng hiệu sản xuất chè vụ Đông Xuân 79 3.2.1 Quan hệ lượng mưa, ẩm độ đất suất giống chè Kim Tuyên 79 3.2.2 Ảnh hưởng tưới nước bón phân khống bổ sung đến sinh trưởng, suất, chất lượng hiệu sản xuất chè vụ Đông Xuân 82 3.2.3 Ảnh hưởng số phân hữu vi sinh đến sinh trưởng, suất, chất lượng chè vụ Đông Xuân 96 3.3 Xây dựng mơ hình sản xuất chè Đông Xuân giống chè Kim Tuyên 105 3.3.1 Đánh giá suất yếu tố cấu thành suất 106 3.3.2 Đánh giá chất lượng 108 vi 3.3.3 đánh giá hiệu kinh tế điều kiện thâm canh mơ hình sản xuất 109 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 113 Kết Luận 113 Đề nghị 114 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 Tài liệu tiếng Việt 116 Tài liệu tiếng Anh 121 Tài liệu Internet 124 KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU 126 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHC Chất hữu CHT Chất hòa tan ĐC Đối chứng FAO Tổ chức nông lương liên hợp quốc HCVS Hữu vi sinh K Kali KTCB Kiến thiết LAI Chỉ số diện tích N Đạm 10 NPK Phân đa lượng 11 NS Năng suất 12 P Lân 13 PVC Nhựa Polyvinylchloride 14 USD United States Dollar 15 VINATEA Tổng công ty chè Việt Nam 16 VSV Vi sinh vật viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Diện tích, suất sản lượng chè giới từ năm 2010 2016 Bảng 1.2 Các nước xuất chè lớn giới Bảng 1.3 Diện tích, suất, sản lượng chè Việt Nam giai đoạn 2010 2016 Bảng 1.4 Dự báo sản xuất, xuất chè Việt Nam đến năm 2020 10 Bảng 1.5 Tình hình thời tiết tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2014 16 Bảng 3.1 Ảnh hưởng thời điểm đốn đến khả mầm chè Kim Tuyên 58 Bảng 3.2 Ảnh hưởng thời điểm đốn đến sinh trưởng cành chè phát triển từ búp sau đốn 61 Bảng 3.3 Ảnh hưởng thời điểm đốn đến số diện tích chè sau đốn 63 Bảng 3.4 Ảnh hưởng thời điểm đốn đến suất năm chè Kim Tuyên 66 Bảng 3.5 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến số diện tích chè 67 Bảng 3.6 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến hàm lượng tinh bột rễ chè 69 Bảng 3.7 Ảnh hưởng thời vụ đốn trái vụ đến sinh trưởng thân cành nương chè Kim Tuyên sản xuất vụ Đông Xuân 70 Bảng 3.8 Ảnh hưởng thời vụ đốn trái vụ đến sinh trưởng búp nương chè Kim Tuyên sản xuất vụ Đông Xuân 71 Bảng 3.9 Ảnh hưởng thời vụ đốn trái vụ đến yếu tố cấu thành suất giống chè Kim Tuyên vụ Đông xuân 72 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLB FILE NGHIA 28/11/17 14:14 :PAGE VARIATE V008 KLB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TUOI$ 138889E-03 138889E-03 0.23 0.092 LN*TUOI$ 888890E-04 222222E-04 0.04 0.395 PHAN$ 477777E-03 238889E-03 0.39 0.113 TUOI$*PHAN$ 744442E-03 372221E-03 0.61 0.442 * RESIDUAL 491111E-02 613888E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 636111E-02 374183E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB FILE NGHIA 28/11/17 14:14 :PAGE VARIATE V009 DB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TUOI$ 232532E-16 232532E-16 0.00 0.996 LN*TUOI$ 295111E-01 737778E-02 0.69 0.619 PHAN$ 113444E-01 567221E-02 0.53 0.610 TUOI$*PHAN$ 108333E-01 541666E-02 0.51 0.623 * RESIDUAL 852222E-01 106528E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 136911 805359E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE NGHIA 28/11/17 14:14 :PAGE VARIATE V010 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TUOI$ 272223E-01 272223E-01 0.15 0.000 LN*TUOI$ 1.79556 448889 2.42 0.134 PHAN$ 221111 110555 0.60 0.000 TUOI$*PHAN$ 147778 738890E-01 0.40 0.001 * RESIDUAL 1.48445 185556 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.67611 216242 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL FILE NGHIA 28/11/17 14:14 :PAGE VARIATE V011 SL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TUOI$ 1.17555 1.17555 1.02 0.043 LN*TUOI$ 9.00445 2.25111 1.96 0.194 PHAN$ 1.34333 671667 0.58 0.003 TUOI$*PHAN$ 981112 490556 0.43 0.000 * RESIDUAL 9.19556 1.14944 * TOTAL (CORRECTED) 17 21.7000 1.27647 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE TSL FILE NGHIA 28/11/17 14:14 :PAGE VARIATE V012 TSL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= TUOI$ 6.47998 6.47998 7.11 0.043 LN*TUOI$ 19.0978 4.77444 5.24 0.023 PHAN$ 4.82112 2.41056 2.65 0.320 TUOI$*PHAN$ 26.7700 13.3850 14.69 0.000 * RESIDUAL 7.28889 911111 * TOTAL (CORRECTED) 17 64.4578 3.79163 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NGHIA 28/11/17 14:14 :PAGE 10 MEANS FOR EFFECT TUOI$ TUOI$ NOS 9 T0 T1 SE(N= 5%LSD 9) 8DF TUOI$ NOS 9 T0 T1 SE(N= 5%LSD 9) 8DF TUOI$ NOS 9 T0 T1 CC 55.2444 57.5444 RT 73.5444 77.1667 0.854960 2.78794 0.277999 0.906528 KLB 0.554444 0.560000 DB 4.40778 4.40778 SLA 2.54444 2.61111 MDBUP 198.044 198.622 0.400617E-01 0.130637 1.56099 5.90240 NS 9.03333 9.11111 SL 26.2444 26.7556 0.825892E-02 0.344041E-01 0.143587 0.179315E-01 0.112188 0.298223 0.357374 0.195363 TSL 69.5111 70.7111 SE(N= 9) 0.318174 5%LSD 8DF 1.03753 MEANS FOR EFFECT LN*TUOI$ LN 1 2 3 SE(N= 5%LSD TUOI$ T0 T1 T0 T1 T0 T1 3) 8DF LN 1 2 3 SE(N= 5%LSD TUOI$ T0 T1 T0 T1 T0 T1 NOS 3 3 3 3) 8DF LN 1 2 NOS 3 3 3 TUOI$ T0 T1 T0 T1 NOS 3 3 CC 56.2333 60.9667 53.8667 54.9667 55.6333 56.7000 RT 67.8000 75.3333 76.8333 78.6667 76.0000 77.5000 1.48083 4.82885 0.481509 1.57015 MDBUP 198.467 197.433 195.133 197.267 200.533 201.167 KLB 0.573333 0.556667 0.553333 0.560000 0.566667 0.553333 2.70372 8.81655 0.143049E-01 0.595896E-01 0.466467E-01 0.194316 NS 8.66667 8.60000 9.26667 9.36667 SL 25.3333 25.7333 27.0000 27.3333 SLA 2.40000 2.60000 2.53333 2.60000 2.70000 2.63333 0.693889E-01 0.226270 DB 4.46000 4.33667 4.41000 4.41000 4.40333 4.47667 TSL 67.8333 69.7667 69.8000 70.8667 3 T0 T1 3 9.16667 9.36667 26.4000 27.2000 70.9000 71.5000 SE(N= 3) 0.248700 0.618990 0.551093 5%LSD 8DF 0.810987 2.01846 1.79706 MEANS FOR EFFECT PHAN$ PHAN$ NOS 6 P0 P1 P2 SE(N= 5%LSD 6) 8DF PHAN$ NOS 6 P0 P1 P2 SE(N= 5%LSD 6) 8DF PHAN$ NOS 6 P0 P1 P2 CC 56.6833 55.8500 56.6500 RT 74.7667 75.5333 75.7667 1.04711 3.41451 0.340478 1.11027 KLB 0.560000 0.550000 0.561667 DB 4.40000 4.38167 4.44167 SLA 2.65000 2.43333 2.65000 MDBUP 198.333 194.583 202.083 0.490653E-01 0.159997 1.91182 7.23424 NS 8.91667 9.13333 9.16667 SL 26.1833 26.4667 26.8500 0.101151E-01 0.421362E-01 0.175858 0.329842E-01 0.137402 0.363454 0.437692 0.42727 TSL 70.6167 69.4000 70.3167 SE(N= 6) 0.389682 5%LSD 8DF 1.46071 MEANS FOR EFFECT TUOI$*PHAN$ TUOI$ T0 T0 T0 T1 T1 T1 PHAN$ P0 P1 P2 P0 P1 P2 SE(N= 5%LSD 3) 8DF TUOI$ T0 T0 T0 T1 T1 T1 PHAN$ P0 P1 P2 P0 P1 P2 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3) 8DF TUOI$ T0 T0 T0 T1 T1 T1 NOS 3 3 3 PHAN$ P0 P1 P2 P0 P1 P2 NOS 3 3 3 CC 54.9333 55.5333 55.2667 58.4333 56.1667 58.0333 RT 73.7000 73.6667 73.2667 75.8333 77.4000 78.2667 1.48083 4.82885 0.481509 1.57015 MDBUP 50.600 62.635 75.256 193.767 194.100 206.800 KLB 0.563333 0.530000 0.550000 0.566667 0.550000 0.573333 2.70372 10.2165 0.143049E-01 0.595896E-01 0.306467E-01 0.194316 NS 1.23333 1.63633 1.76666 7.43000 8.90000 9.03333 SL 2.4666 3.2667 3.5200 22.2900 26.7023 27.0900 SLA 2.66667 2.50000 2.46667 2.63333 2.36667 2.83333 0.693889E-01 0.226270 DB 4.36667 4.40667 4.45000 4.43333 4.36667 4.43333 TSL 72.1333 69.9667 68.0333 70.7000 68.8333 71.9000 SE(N= 3) 0.248700 0.618990 0.551093 5%LSD 8DF 0.510987 0.21846 2.06706 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NGHIA 28/11/17 14:14 :PAGE 11 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |TUOI$*PH| GRAND MEAN (N= 18) STANDARD DEVIATION C OF V |TUOI$ SD/MEAN | | |LN*TUOI$|PHAN$ | |AN$ | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % | | | | | | | | | | CC RT SLA MDBUP KLB DB NS SL TSL 18 56.394 18 75.356 18 2.5778 18 198.33 18 0.55722 18 4.4078 18 9.0722 18 26.500 18 70.111 2.9907 2.5649 4.5 0.0913 3.7635 0.83400 10.1 0.0000 0.19869 0.12019 4.7 0.2731 5.0485 4.6830 7.4 0.7949 0.19344E-010.24777E-01 4.4 0.6499 0.89742E-010.10321 2.3 0.9957 0.46502 0.43076 4.7 0.7112 1.1298 1.0721 4.0 0.3434 1.9472 0.95452 7.4 0.0277 0.1236 0.0000 0.1372 0.5379 0.9950 0.6191 0.1335 0.1938 0.0231 0.8213 0.1555 0.0212 0.0670 0.6932 0.6105 0.5776 0.5834 0.1304 0.6250 0.0499 0.0161 0.7404 0.5724 0.6235 0.6876 0.6703 0.0023 Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu đến chè Kim Tuyên BALANCED ANOVA FOR VARIATE DTAN FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V003 DTAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 6.83127 3.41564 1.10 0.394 CT$ 5.69870 1.89957 0.61 0.635 * RESIDUAL 18.6830 3.11383 * TOTAL (CORRECTED) 11 31.2129 2.83754 BALANCED ANOVA FOR VARIATE RTAN FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V004 RTAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 17.3654 8.68270 0.10 0.903 CT$ 115.852 38.6174 0.46 0.722 * RESIDUAL 503.403 83.9005 * TOTAL (CORRECTED) 11 636.621 57.8746 BALANCED ANOVA FOR VARIATE MDBUP FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V005 MDBUP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 342.289 171.144 0.72 0.026 CT$ 610.939 203.646 0.86 0.012 * RESIDUAL 1419.52 236.586 * TOTAL (CORRECTED) 11 2372.74 215.704 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLBUP FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V006 KLBUP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 650001E-03 325000E-03 1.70 0.2061 CT$ 150000E-02 500000E-03 2.61 0.0436 * RESIDUAL 115000E-02 191667E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 330000E-02 300000E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DBUP FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V007 DBUP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 140000 700000E-01 0.60 0.582 CT$ 142500 475001E-01 0.41 0.755 * RESIDUAL 700000 116667 * TOTAL (CORRECTED) 11 982500 893182E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTBLÐX FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V008 NSTBLÐX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 2.12167 1.06083 0.59 0.049 CT$ 1.38250 460833 0.25 0.056 * RESIDUAL 10.8650 1.81083 * TOTAL (CORRECTED) 11 14.3692 1.30629 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLVÐX FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V009 SLVÐX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 11.2850 5.64250 0.48 0.646 CT$ 12.4425 4.14750 0.35 0.792 * RESIDUAL 70.9950 11.8325 * TOTAL (CORRECTED) 11 94.7225 8.61114 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTBLHT FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V010 NSTBLHT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 1.68500 842500 0.59 0.036 CT$ 7.28250 2.42750 1.71 0.024 * RESIDUAL 8.53500 1.42250 * TOTAL (CORRECTED) 11 17.5025 1.59114 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLVHT FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V011 SLVHT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 23.6067 11.8033 0.29 0.043 CT$ 171.562 57.1875 1.39 0.035 * RESIDUAL 247.420 41.2367 * TOTAL (CORRECTED) 11 442.589 40.2354 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLCN FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE VARIATE V012 SLCN LN SOURCE OF VARIATION DF 10 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 271.685 135.842 2.07 0.027 CT$ 283.980 94.6600 1.44 0.021 * RESIDUAL 394.375 65.7291 * TOTAL (CORRECTED) 11 950.040 86.3673 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE 11 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD 4) 6DF NL SE(N= 5%LSD NOS 4 NOS 4 4) 6DF NL NOS 4 DTAN 21.5667 19.7417 20.9067 RTAN 73.7750 76.5750 74.3800 MDBUP 180.200 188.225 175.265 KLBUP 0.552500 0.565000 0.547500 0.882302 3.05202 4.57986 15.8425 7.69068 26.6033 0.692219E-02 0.239450E-01 DBUP 4.57500 4.62500 4.37500 NSTBLÐX 9.00000 8.57500 9.60000 SLVÐX 26.0000 28.3750 27.1500 NSTBLHT 10.0250 9.30000 10.1500 0.170782 0.590764 0.672836 2.32745 1.71992 5.94948 0.596343 2.06285 SLVHT 51.0250 48.0750 48.0250 SLCN 82.0250 76.5000 70.3750 SE(N= 4) 3.21079 4.05368 5%LSD 6DF 11.1066 14.0223 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ ÐC SGIANH QLAM TNONG SE(N= 5%LSD 3) 6DF CT$ ÐC SGIANH QLAM TNONG SE(N= 5%LSD NOS 3 3 NOS 3 3 3) 6DF CT$ ÐC SGIANH QLAM TNONG NOS 3 3 DTAN 19.6400 21.5200 20.7700 21.0233 RTAN 70.5000 78.1700 73.5000 77.4700 MDBUP 172.590 190.880 176.520 184.930 KLBUP 0.540000 0.560000 0.570000 0.550000 1.01879 3.52417 5.28837 18.2933 8.88043 11.7188 0.799305E-02 0.276492E-01 DBUP 4.40000 4.70000 4.50000 4.50000 NSTBLÐX 8.50000 9.40000 9.23333 9.10000 SLVÐX 25.5000 28.2000 27.7000 27.3000 NSTBLHT 8.70000 10.9000 9.80000 9.90000 0.197203 0.682155 0.776924 0.98750 1.98599 5.86987 0.688598 2.38197 SLVHT 43.5000 54.1667 49.0000 49.5000 SLCN 69.0000 82.7000 76.7000 76.8000 SE(N= 3) 3.70750 4.68078 5%LSD 6DF 10.8248 6.19160 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HUUCO 13/ 3/18 2:43 :PAGE 12 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DTAN RTAN MDBUP KLBUP DBUP NSTBLÐX SLVÐX NSTBLHT SLVHT SLCN GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 20.738 12 74.910 12 181.23 12 0.55500 12 4.5250 12 9.0583 12 27.175 12 9.8250 12 49.042 12 76.300 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.6845 1.7646 8.5 0.3941 7.6075 9.1597 12.2 0.9027 14.687 15.381 8.5 0.5260 0.17321E-010.13844E-01 2.5 0.2608 0.29886 0.34156 7.5 0.5819 1.1429 1.3457 10.9 0.5889 2.9345 3.4398 12.7 0.6456 1.2614 1.1927 12.1 0.5857 6.3431 6.4216 13.1 0.7626 9.2934 8.1074 10.6 0.2072 |CT$ | | | 0.6346 0.7219 0.5120 0.1463 0.7552 0.8560 0.7919 0.2640 0.3348 0.3214 | | | | HẠCH TỐN KINH TẾ Thí nghiệm tưới nước bón phân TT Hạng mục T0P0 T0P1 T0P2 T1P0 T1P1 T1P2 A Tổng chi (A) 88892 88447 89422 108988 107358 110153 I Công lao động 62970 62525 62735 69178 67548 69578 Phun thuốc+làm cỏ+ làm đất 5000 5000 5000 5000 5000 5000 Bón phân 3500 3700 3900 3500 3700 3900 Phun thuốc BVTV 2500 2500 2500 2500 2500 2500 50970 50325 50335 57178 55348 57178 Đốn máy 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Vật tư 25922 25922 26687 29810 29810 30575 3250 3250 3250 3250 3250 3250 Phân bón 20135 20135 20900 20135 20135 20900 - Đạm 6300 6300 6500 6300 6300 6500 - Lân 3685 3685 3750 3685 3685 3750 - Kali 6000 6000 6500 6000 6000 6500 - MgSO4 300 300 300 300 300 300 - Phân hữu 3850 3850 3850 3850 3850 3850 2537 2537 2537 2925 2925 2925 0 3500 3500 3500 0 10000 10000 10000 149120 146320 143040 185980 191000 197980 Thu hái II Thuốc BVTV Nhiên liệu (củi, điện chè) Điện bơm nước tưới 10 Hao mòn hệ thống (trên năm) B Tổng thu (B)=I+II I Vụ đông xuân = 1.3x1.4 9840 13040 14080 89160 106800 108360 1,1 Sản lượng chè tươi (kg) 246 326 352 2229 2670 2709 1,2 HSCB (kg chè tươi/kg chè khô) 5 5 5 1,3 Sản lượng chè khô (kg) =1.1/1.2 49 65 70 446 534 542 200 200 200 200 200 200 139280 133280 128960 96820 84200 89620 6964 6664 6448 4841 4210 4481 2,2 HSCB (kg chè tươi/kg chè khô) 5 5 5 2,3 Sản lượng chè khô (kg) =1.1/1.2 1393 1333 1290 968 842 896 100 100 100 100 100 100 60228 57873 53618 76992 83642 87827 1,4 Giá bán chè khô trung bình II Vụ hè thu = 2.3 x 2.4 2,1 Sản lượng chè tươi (kg) 2,4 Giá bán chè khô trung bình C Lợi nhuận (B-A) Ghi chú: số liệu TB năm 2014, 2015, 2016 HẠCH TOÁN KINH TẾ Thí nghiệm phân hữu vi sinh TT A I II 10 B I 1,1 1,2 1,3 1,4 II 2,1 2,2 2,3 2,4 C Hạng mục Tổng chi (A) Công lao động Phun thuốc+làm cỏ+ làm đất Bón phân Phun thuốc BVTV Thu hái Đốn máy Vật tư Thuốc BVTV Phân bón Đạm Lân Kali MgSO4 Phân hữu Nhiên liệu (củi, điện chè) Điện bơm nước tưới Hao mòn hệ thống (trên năm) Tổng thu (B)=I+II Vụ đông xuân = 1.3x1.4 Sản lượng chè tươi (kg) HSCB (kg chè tươi/kg chè khô) Sản lượng chè khô (kg) =1.1/1.2 Giá bán chè khơ trung bình Vụ hè thu = 2.3 x 2.4 Sản lượng chè tươi (kg) HSCB (kg chè tươi/kg chè khô) Sản lượng chè khô (kg) =1.1/1.2 Giá bán chè khơ trung bình Lợi nhuận (B-A) Giá phân hữu cơ: Sông Gianh: 40.000/bao 10kg Quế Lâm: 40.000/bao 10kg Tiến Nông: 35.000/bao 10kg Đối chứng Sông Gianh Quế Lâm Tiến Nông 107372 114594 114084 113769 68070 75140 74390 74330 5000 5000 5000 5000 3500 8000 8000 8000 2500 2500 2500 2500 56070 58640 57890 57830 1000 1000 1000 1000 29302 29454 29694 29439 3250 3250 3250 3250 20135 20164 20434 20164 6300 5604 5604 5604 3685 3250 3250 3250 6000 5000 5000 5000 300 300 300 300 3850 8250 8550 8250 2417 2540 2510 2525 3500 3500 3500 3500 10000 10000 10000 10000 189000 221800 208800 208200 102000 112800 110800 109200 2550 2820 2770 2730 5 5 510 564 554 546 200 200 200 200 87000 109000 98000 99000 4350 5450 4900 4950 5 5 870 1090 980 990 100 100 100 100 81628 107206 94716 94431 HẠCH TỐN KINH TẾ Thí nghiệm thời vụ đốn TT Hạng mục Đốn tháng 12 Đốn tháng Đốn tháng A Tổng chi (A) 109177 110073 111123 I Công lao động 68367 69178 70178 Làm cỏ+ làm đất 5000 5000 5000 Bón phân 3500 3500 3500 Phun thuốc BVTV 2500 2500 2500 54367 55178 56178 Đốn máy 3000 3000 3000 Vật tư 30810 30895 30945 3250 3250 3250 Phân bón 20135 20135 20135 - Đạm 3800 3800 3800 - Lân 2185 2185 2185 - Kali 5000 5000 5000 - MgSO4 300 300 300 - Phân hữu 8850 8850 8850 Nhiên liệu (củi, điện chè) 3925 4010 4060 Điện bơm nước tưới 3500 3500 3500 10000 10000 10000 190000 231480 229560 Thu hái II Thuốc BVTV 10 Hao mòn hệ thống (trên năm) B Tổng thu (B)=I+II I Vụ đông xuân = 1.3x1.4 32080 110520 101400 1,1 Sản lượng chè tươi (kg) 802 2763 2535 5 1,3 Sản lượng chè khô (kg) =1.1/1.2 160 553 507 1,4 Giá bán chè khơ trung bình 200 200 200 157920 120960 128160 7896 6048 6408 5 1579 1210 1282 100 100 100 80823 121407 118437 1,2 Hệ số chế biến (kg chè tươi/kg chè khô) II Vụ hè thu = 2.3 x 2.4 2,1 Sản lượng chè tươi (kg) 2,2 Hệ số chế biến (kg chè tươi/kg chè khô) 2,3 Sản lượng chè khô (kg) =1.1/1.2 2,4 Giá bán chè khơ trung bình C Lợi nhuận (B-A) MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Rạch hàng để bố trí hệ thống tưới Lắp ống dẫn nước tưới Vận hành hệ thống tưới Chè Đông Xuân chuẩn bị thu hoạch Ống chờ hệ thống tưới Chè phục hồi sau đốn Các mầm ngủ phía Một mầm phát triển vết đốn phát triển thành cành chè sau 90 ngày đốn ... hợp Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè vụ Đông Xuân giống chè Kim Tuyên tỉnh Phú Thọ Mục tiêu nghiên cứu Xác định số biện pháp kỹ thuật. .. ––––––––––––––––––––– PHAN CHÍ NGHĨA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHÈ VỤ ĐÔNG XUÂN TRÊN GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Khoa học trồng Mã số: 9.62.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... phẩm chè nâng cao hiệu sản xuất chè cho tỉnh Phú Thọ Những đóng góp luận án Xác định thời vụ đốn chè trái vụ phù hợp với sản xuất chè vụ Đông Xuân giống chè Kim Tuyên tỉnh Phú Thọ sở xác định mối
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHÈ VỤ ĐÔNG XUÂN TRÊN GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI TỈNH PHÚ THỌ, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHÈ VỤ ĐÔNG XUÂN TRÊN GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn