KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA PHIM CHÍNH QUÍ III NĂM 2012

137 40 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRẦN THỊ THANH TUYỀN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HĨA PHIM CHÍNH Q III NĂM 2012 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 1/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRẦN THỊ THANH TUYỀN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HĨA PHIM CHÍNH Q III NĂM 2012 Chun ngành: Kế tốn KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths TRỊNH ĐỨC TUẤN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 1/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh ” Trần Thị Thanh Tuyền, sinh viên khóa 35, ngành Kế tốn,đã bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày Trịnh Đức Tuấn Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo (Chữ kí, họ tên) Ngày tháng (Chữ kí, họ tên) năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Tơi xin gửi lòng thành kính biết ơn đến: - Cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ - Tập thể thầy cô Khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm TPHCM, đặc biệt thầy Trịnh Đức Tuấn tận tình truyền đạt kiến thức, bảo tận tình hướng dẫn trình nghiên cứu đề tài - Ban Giám đốc cơng ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Phim Chính anh chị phòng kế tốn, đặc biệt chị Hồng Vân – kế toán trưởng tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập đề tài - Bạn bè nhiệt tình giúp đỡ động viên, góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn NỘI DUNG TĨM TẮT TRẦN THỊ THANH TUYỀN Tháng năm 2013 “Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Phim Chính, TP Hồ Chí Minh” TRAN THI ExpensesDetermined THANH TUYEN Tranding Result JANUARY Accounting At 2013 SUPER “Turnover CARGO SERVICE Co., Ltd” Để cơng ty hoạt động có hiệu cần có phối hợp đồng phòng ban phòng kinh doanh, phòng chứng từ, phòng kế tốn Phải ln nắm rõ tình hình kinh doanh hạch tốn khoản doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cách hợp lý, hợp lệ tiết kiệm chi phí để tạo lợi nhuận cao Từ vấn đề nêu nội dung nghiên cứu bao gồm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh từ nhận xét cơng tác kế tốn cơng ty, đưa đề nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.2 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.3 Các hoạt động kinh doanh phương hướng phát triển công ty 2.3.1 Các hoạt động kinh doanh công ty 2.3.2 Phương hướng phát triển kinh doanh 2.4 Tổ chức máy quản lý 2.4.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ Ban Giám Đốc phòng ban 2.5 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 2.5.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 2.5.2 Chế độ kế tốn hình thức ghi sổ CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.Cơ sở lý luận 10 12 12 3.1.1.Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 12 3.1.2 Doanh thu bán hàng nội 15 3.1.3 Doanh thu hoạt động tài 16 3.1.4 Kế tốn khoản giảm trừ DT 18 3.1.5 Kế toán giá vốn hàng bán 20 v 3.1.6 Kế tốn chi phí bán hàng 23 3.1.7 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 24 3.1.8 Kế tốn chi phí tài 25 3.1.9 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 27 3.1.10 Kế tốn thuế thu nhập hành 31 3.1.11 Kế toán xác định kết kinh doanh 32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 4.1 Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 35 4.1.1.Đặc điểm hoạt động dịch vụ giao nhận Cty 35 4.1.2 Tài khoản chứng từ sử dụng Cty 35 4.1.3 Quy trình cung cấp dịch vụ Cty 36 4.1.4 Phương pháp hạch toán 43 4.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài 50 4.2.1 Đặc điểm doanh thu hoạt động tài 50 4.2.2 Tài khoản chứng từ sử dụng Cty 50 4.2.3 Thủ tục kế toán 50 4.2.4 Phương pháp hạch toán 51 4.3 Kế toán giá vốn hoạt động dịch vụ hàng hóa Cty 53 4.3.1 Cách xác định giá vốn 53 4.3.2.Tài khoản chứng từ sử dụng 53 4.3.3 Phương pháp hạch toán 53 4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài 60 4.4.1 Đặc điểm chi phí hoạt động tài 60 4.4.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 60 4.4.3Phương pháp hạch toán 60 4.5 Kế tốn chi phí bán hàng 62 4.5.1 Đặc điểm chi phí bán hàng 62 4.5.2Tài khoản chứng từ sử dụng 62 4.5.3 Phương pháp hạch toán 62 4.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Cty vi 64 4.6.1 Đặc điểm chi phí quản lý doanh nghiệp 64 4.6.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 64 4.6.3 Phương pháp hạch toán 65 4.7 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 70 4.7.1 Đặc điểm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 70 4.7.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 70 4.7.3 Phương pháp hạch toán 70 4.8 Thu nhập khác chi phí khác 72 4.9 Kế tốn xác định kết kinh doanh Cty 72 4.9.1Đặc điểm khoản mục 72 4.9.2Tài khoản chứng từ sử dụng 72 4.9.3Phương pháp hạch tốn 72 4.9.4Sổ kế tốn qui trình ghi sổ 73 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 74 74 5.1.1 Cơ cấu tổ chức 74 5.1.2 Cơng tác kế tốn 75 5.2 Đề nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BTC Bộ tài CBCNV Cán cơng nhân viên Cont Container Cty Công ty DT Doanh thu DV Dịch vụ GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn KH Khách hàng KPCĐ Kinh phí cơng đồn MST Mã số thuế PS Phát sinh QĐ Quyết định SX Sản xuất TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Cty Hình 2.2.Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Hình 2.3 Sơ đồ Hệ Thống Kế Tốn Theo Hình thức “Nhật kí chung” 11 Hình 4.1 Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Quá Trình Bán Hàng (Xuất Khẩu) 38 Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Quá Trình Bán Hàng (Xuất Khẩu) 39 Hình 4.2 Sơ Đồ Quá Trình Luân Chuyển Chứng Từ (Nhập Khẩu) 41 Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Cung Cấp Dịch Vụ Tháng 7/2012 45 Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Toán Doanh Thu Cung Cấp Dịch Vụ Tháng 8/2012 47 Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Cung Cấp Dịch Vụ Tháng 9/2012 49 Hình 4.6.Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính Tháng 9/2012 52 Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán Tháng 7/2012 55 Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán Tháng 8/2012 57 Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán Tháng 9/2012 59 Hình 4.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Tài Chính Tháng 9/2012 61 Hình 4.11 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng Tháng9/2012 63 Hình 4.12 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng Tháng 9/2012 69 Hình 4.13 Sơ Đồ Hạch Tốn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Q 3/2012 71 Hình 4.14 Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Quả Kinh Doanh Tháng 9/2012 73 ix CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HĨA PHIM CHÍNH Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) 3G Phổ Quang, P.2, Tân Bình, TP.HCM SỔ CÁI 642_Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng /2012 ĐVT: Đồng Việt Nam Chứng từ Nhật kí chung Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B C Số tiền Diễn giải Trang sổ STT dòng Số hiệu TK đối ứng Nợ Có D E G H Số dư đầu kì Số phát sinh kì 03/09/2012 0000421 03/09/2012 Tiền điện, phí gửi xe 112 9.449.050 03/09/2012 0002684 03/09/2012 Thuê văn phòng 112 35.000.000 04/09/2012 0003412 04/09/2012 Tiền báo, tạp chí 111 112.000 05/09/2012 0002832 05/09/2012 Tiền nước 111 112.000 14/09/2012 000126 14/09/2012 Đào tạo nhân viên 111 6.000.000 20/09/2012 0005612 20/09/2012 Văn phòng phẩm 111 168.000 27/09/2012 0006812 27/09/2012 Tiền nước Aquafina 111 276.000 27/09/2012 0001645 27/09/2012 Tiền điện thoại 111 4.286.500 28/09/2012 168367 28/09/2012 Taxi 111 2.726.486 28/09/2012 134/TL 28/09/2012 Lương 334 124.570.000 28/09/2012 124/BH 28/09/2012 TríchBHXH,BHYT,BHTN 338 26.159.700 28/09/2012 165/KH 28/09/2012 Khấu hao TSCĐ 214 6.027.062 29/09/2012 2931828 29/09/2012 Tiền Internet 111 1.170.000 29/09/2012 2931829 29/09/2012 Tiền Internet 111 1.857.816 29/09/2012 KC_20 29/09/2012 Kết chuyển chi phí QLDN 911 Cộng số phát sinh tháng 217.914.614 217.914.614 217.914.614 656.855.078 656.855.078 Số dư cuối tháng Cộng tích lũy từ đầu q 4.7 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 4.7.1 Đặc điểm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp khai tính hàng q tốn lại vào cuối niên độ kế toán Phần thuế khai tạm nộp cho Nhà nước hàng quý tính vào chi phí hoạt động kinh doanh kỳ 4.7.2 Tài khoản chứng từ sử dụng *Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng tài khoản 821 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” phản ánh số tiền nộp cho Nhà nước khoản thu nhập doanh nghiệp *Chứng từ sử dụng Biên lai nộp thuế tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý Hàng quý, kế toán vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Cuối niên độ kế toán, kế toán tổng hợp toán lại phần chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết kinh doanh kỳ 4.7.3 Phương pháp hạch toán Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp gồm chi phí thuế thu nhập hành chi phí thuế thu nhập hoãn lại xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) năm tài  Ví dụ: Căn vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính q năm 2012 cơng ty có số liệu sau:  Quý 3: 34.543.129 Kế toán hạch toán: - Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp: Nợ TK 8211: Có TK 3334: 35.627.446 35.627.446 - Khi nộp thuế vào Ngân sách nhà nước: Nợ TK 3334: Có TK 1111: 35.627.446 35.627.446 70 Kết chuyển chi phí thuế TNDN: Nợ TK 911: Có TK 8211: 35.627.446 35.627.446 Hình 4.13 Sơ Đồ Hạch Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Quý3/2012 TK 3334 TK 8211 35.627.446 TK 911 35.627.446 71 Mẫu số: 01A/TNDN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) Độc lập - Tư - Hanh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Quý III năm 2012 [02] Lần đầu [4] Tên người nộp thuế: [5] Mã số thuế : [6] Địa trụ sở: [7] Quận/Huyện: [09] Điện thoại: [03]Bổ sung lần thứ Doanh nghiệp có sở sản xuất hạch tốn phụ thuộc CTY TNHH DICH VU HANG HOA PHIM CHINH 3G PHO QUANG, PHUONG TAN BINH [08] Tỉnh/Thành phố: HO CHI MINH 038440252 [10] Fax: 038440337 [11] E-Mail : ACCOUNT@SUPERCAR Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam STT Mã số Chỉ tiêu Số tiền Doanh thu phát sinh kỳ [21] 9.298.159.196 Chi phí phát sinh kỳ [22] 9.155.649.412 Lợi nhuận phát sinh kỳ ([23]=[21]-[22]) [23] 142.509.784 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25] Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26] Thu nhập miễn thuế [27] Số lỗ chuyển kỳ [28] Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29] 142.509.784 10 Thuế suất thuế TNDN (%) [30] 25 11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31] 12 Thuế TNDN phải nộp kỳ ([32]=[29]x[30]-[31]) [32] 142.509.784 35.627.446 Tôi cam đoan số liệu thật chịu trách nhiệm trước pháp luật với số liệu khai./ Ngày 18 tháng 10 năm 2012 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝTHUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) NGUYEN NGOC TAN Ghi chú: - [28] Số lỗ chuyển kỳ bao gồm số lỗ năm trước chuyển sang số lỗ quý trước chuyển sang - [31] Số thuế TNDN dự kiến miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo điều kiện ưu đãi hưởng Hỗ trợ hạch toán MLNSNN: Hạch toán tiêu [32] vào mục 1050, tiểu mục 1052 Trang 1/1 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HĨA PHIM CHÍNH Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) 3G Phổ Quang, P.2, Tân Bình, TP.HCM SỔ CÁI 821_Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Quí 3/2012 ĐVT: Đồng Việt Nam Chứng từ Nhật kí chung Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B C Số tiền Diễn giải Trang sổ STT dòng Số hiệu TK đối ứng Nợ Có D E G H Số dư đầu kì Số phát sinh kì 29/09/2012 TNDN/1103 29/09/2012 Xác định thuế TNDN tạm nộp 3334 29/09/2012 KC_09 29/09/2012 Kết chuyển thuế TNDN 911 Cộng số phát sinh quí 35.627.446 35.627.446 35.627.446 35.627.446 85.128.456 85.128.456 Số dư cuối quí Tích lũy từ đầu năm 4.8 Thu nhập khác chi phí khác *Thu nhập khác: TK 711 Cơng ty thành lập năm nên chưa có phát sinh chi phí nhượng bán khơng có trường hợp vi phạm hợp đồng *Chi phí khác: TK 811 Tương tự thu nhập khác kì Cty khơng có khoản chi khác 4.9 Kế tốn xác định kết kinh doanh Cty 4.9.1Đặc điểm khoản mục Báo cáo kết kinh doanh hay gọi bảng báo cáo lãi (lỗ) cân thu nhập (doanh thu) chi phí kỳ kế toán Doanh thu kết doanh thu cung cấp dịch vụ trừ giá vốn dịch vụ kỳ, đồng thời gọi lãi gộp 4.9.2Tài khoản chứng từ sử dụng *Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh”: phản ánh phần chênh lệch doanh thu, chi phí để xác định lãi (lỗ) cho hoạt động kinh doanh công ty *Chứng từ sử dụng Kế toán sử dụng chứng từ kết chuyển khoản doanh thu, chi phí sang tài khoản xác định kết kinh doanh Kế tốn tổng hợp hóa đơn chứng từ liên quan doanh thu, chi phí để kiểm tra xác định kết kinh doanh 4.9.3Phương pháp hạch toán Kế toán ghi nhận bút toán kết chuyển phần mềm tự động kết chuyển doanh thu chi phí sang tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” Kết chuyển doanh thu vào bên Có TK 911, kết chuyển chi phí vào bên Nợ TK 911 để xác định phần chênh lệch (lãi/lỗ) -Nếu lãi: Nợ TK 911:Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Có TK 421: Thu nhập năm -Nếu lỗ: 72 Nợ TK 421: Thu nhập năm Có TK 911: Kết hoạt động kinh doanh 4.9.4Sổ kế toán qui trình ghi sổ Sổ tài khoản xác định kết kinh doanh Kế toán tổng hợp tiến hành bút tốn kết chuyển khoản doanh thu chi phí sang tài khoản xác định kết kinh doanh ghi sổ tài khoản có liên quan Hình 4.14 Sơ Đồ Hạch Toán Kết Quả Kinh Doanh Quý III/2012 TK 632 TK 911 8.468.131.579 TK 511 9.296.672.244 TK 635 TK 515 1.486.952 23.698.000 TK 641 TK 421 11.302.022 TK 642 656.855.078 TK 821 35.627.446 102.545.071 73 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HĨA PHIM CHÍNH Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 3G Phổ Quang, P.2, Tân Bình, TP.HCM ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI 911_Xác định kết kinh doanh Quí 3/2012 ĐVT: Đồng Việt Nam Chứng từ Ngày, tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng A B C Nhật kí chung Số tiền Diễn giải Trang sổ STT dòng Số hiệu TK đối ứng Nợ Có D E G H Số dư đầu kì Số phát sinh kì 31/07/2012 KC_01 31/07/2012 Kết chuyển DT cung cấp dịch vụ 5113 31/07/2012 KC_02 31/07/2012 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 2.946.183.946 31/07/2012 KC_03 31/07/2012 Kết chuyển chi phí bán hàng 641 3.196.382 31/07/2012 KC_04 31/07/2012 Kết chuyển chi phí QLDN 642 193.563.875 31/07/2012 KC_05 31/07/2012 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 515 31/07/2012 KC_06 31/07/2012 Kết chuyển chi phí tài 635 3.568.000 31/07/2012 KC_07 31/07/2012 Kết chuyển thuế TNDN 821 15.367.020 31/07/2012 KC_08 31/07/2012 Kết chuyển lãi 911 46.101.059 31/08/2012 KC_9 31/08/2012 Kết chuyển DT cung cấp dịch vụ 5113 31/08/2012 KC_10 31/08/2012 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 31/08/2012 KC_11 31/08/2012 Kết chuyển chi phí bán hàng 641 4.674.189 31/08/2012 KC_12 31/08/2012 Kết chuyển chi phí QLDN 642 245.376.589 31/08/2012 KC_13 31/08/2012 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 515 31/08/2012 KC_14 31/08/2012 Kết chuyển chi phí tài 635 8.234.000 31/08/2012 KC_15 31/08/2012 Kết chuyển thuế TNDN 821 8.705.179 31/08/2012 KC_16 31/08/2012 Kết chuyển lãi 911 26.115.536 29/09/2012 KC_17 29/09/2012 Kết chuyển DT cung cấp dịch vụ 5113 29/09/2012 KC_18 29/09/2012 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 2.684.673.923 286.312 3.265.176.214 2.972.783.189 712.468 3.085.312.084 2.810.674.467 29/09/2012 KC_19 29/09/2012 Kết chuyển chi phí bán hàng 641 3.431.451 29/09/2012 KC_20 29/09/2012 Kết chuyển chi phí QLDN 642 217.914.614 29/09/2012 KC_21 29/09/2012 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 515 29/09/2012 KC_22 29/09/2012 Kết chuyển chi phí tài 635 11.896.000 29/09/2012 KC_23 29/09/2012 Kết chuyển thuế TNDN 821 10.470.931 29/09/2012 KC_24 29/09/2012 Kết chuyển lãi 911 31.412.793 Cộng số phát sinh quí 488.172 9.298.159.196 9.298.159.196 16.943.781.934 16.943.781.934 Số dư cuối quí Tích lũy từ đầu năm CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình tìm hiểu Cty THH Dịch Vụ Hàng Hóa Phim Chính, tơi có nhận xét sau: 5.1.1 Cơ cấu tổ chức Cơng ty có tổ chức tương đối chặt chẽ, phận, phòng ban có kết hợp hỗ trợ lẫn Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức tương đối hợp lý, vận hành phòng kế tốn với phòng ban khác linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với quy mô hoạt động cơng ty Cơ cấu tổ chức phòng kế tốn có người hồn thành tốt cơng việc kế tốn đơn vị Đội ngũ nhân viên kế toán đồng nghiệp vụ, tác phong làm việc nghiêm túc tạo nên môi trường văn hóa riêng cho cơng ty Cơng ty tổ chức máy kế tốn tập trung, ưu điểm nghiệp vụ phát sinh ghi chép, kiểm tra lưu trữ thơng tin phòng kế toán, giúp cho việc quản lý, kiểm tra, kiểm sốt tiến hành nhanh chóng kịp thời, phục vụ cho q trình hoạt động kinh doanh 74 5.1.2 Cơng tác kế toán *Ưu điểm Ghi chép sổ sách Cty sử dụng phần mềm kế tốn Unessco số liệu, biểu mẫu báo cáo lập in máy tính vừa giảm bớt khối lượng ghi chép vừa đảm bảo độ xác cao Chứng từ sử dụng luân chuyển Kế toán khâu xử lý cuối cho hoạt động kinh doanh công ty, nơi tập hợp chứng từ, xử lý liệu cung cung cấp thông tin cho nhà quản trị Việc luân chuyển chứng từ công ty tổ chức tốt từ phận kinh doanh qua phận chứng từ tới phận kế toán Điều thuận lợi cho nhân viên mặt thời gian tìm chứng từ Thơng tin nghiệp vụ kinh tế phát sinh truyền nhanh chóng đối tượng ghi nhận sử dụng Sổ kế tốn qui trình ghi sổ - Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn “ Nhật ký chung” máy tính Cập nhật nhanh chóng, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phần mềm ghi nhận thơng tin kế tốn phần mềm đơn giản đáp ứng yêu cầu hệ thống sổ sách kế toán theo quy định Phần mềm cho phép sửa trực tiếp chứng từ, xóa chứng từ cần thiết - Qui trình ghi sổ kế tốn theo hình thức “ Nhật ký chung” cơng ty có đặc điểm sau:  Tất chứng từ kế toán phát sinh nhập vào phân hệ phần mềm riêng biệt, chứng từ in cặp chung với chứng từ gốc ban đầu nên không dễ bị thất lạc chứng từ  Chứng từ cần thiết cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán kiểm tra xếp phù hợp với nội dung phản ánh Sau kế tốn sử dụng phân hệ phần mềm phù hợp gồm: phiếu nhập, phiếu xuất, vốn tiền,…các nghiệp vụ khơng có chứng từ quy định kế tốn sử dụng dạng chứng từ ghi sổ phân hệ kế toán tổng hợp 75 Phần mềm cho phép tự kết chuyển nên việc ghi sổ kế tốn cần thiết thực nhanh chóng  Hàng tháng, có nhu cầu đối chiếu hay báo cáo, kế toán chủ động vào phân hệ với chứng từ lưu tiến hành kiểm tra đối chiếu, điều chỉnh cần  Sổ sách kế toán thiết lập theo mẫu chuẩn định 15, số lượng sổ sách sử dụng đầy đủ phù hợp với yêu cầu quản lý  Sổ sách lưu trữ cẩn thận văn phòng cơng ty Tài khoản sử dụng phương pháp hạch toán Kế toán sử dụng tài khoản hạch tốn tương đối tốt với khoản chi phí, doanh thu, xác định kết kinh doanh Phương pháp trích khấu hao Chi phí khấu hao phát sinh qua trình hoạt động kinh doanh có giá trị khơng lớn, ảnh hưởng tới chi phí hoạt động kỳ Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng đơn giản phù hợp với quy mô tài sản công ty, dễ dàng cho việc theo dõi tình hình tài sản, trích khấu hao cho tháng Chính sách BHXH, BHYT, BHTN Cơng ty thực sách theo qui định nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, sách hỗ trợ lớn nhân viên bị tai nạn hay việc, nghỉ việc Cty thay đổi tỉ lệ trích khoản BHXH, BHYT, BHTN *Nhược điểm Tổ chức cơng tác kế tốn - Sổ kế tốn cuối năm in lần, không in tháng, số liệu treo phần mềm dễ làm số liệu máy móc hỏng hóc - Phần mềm kế tốn chưa phân quyền hợp lý, kế tốn viên sửa xóa, điều dễ dẫn đến sai sót, khơng đánh giá trách nhiệm nhân viên 76 Phương pháp hạch toán Kế toán hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cho phận bán hàng chung với lương nhân viên quản lý không Báo cáo tài Theo qui định doanh nghiệp phải lập báo cáo tài niên độ theo quí Cty thực báo cáo tài theo năm chưa với qui định nhà nước 5.2 Đề nghị Tổ chức cơng tác kế tốn  Tổchức lại việc lưu trữ chứng từ, sổ sách tháng, tổ chức phân chia trách nhiệm lưu trữ cho nhân viên với phần cơng việc thực hiện, thực việc ký nhận giao chứng từ nhân viên nhằm nâng cao trách nhiệm người  Hàng tháng cần in chứng từ kế toán, phiếu kết chuyển lưu theo số thứ tự chứng từ khác để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh đầy đủ  Sổ sách nên in tháng để tránh bị sửa chữa, mát liệu Lưu trữ số liệu nhiều phương tiện Hạn chế việc sử dụng lại chứng từ cần thiết, tránh nhiều người sử dụng chứng từ không cho phép để chứng từ không bị rách, mất, sửa chứng từ Phương pháp hạch toán Đối với chi phí bán hàng TK 641, kế tốn nên hạch toán đến tài khoản cấp để thuận lợi cho việc theo dõi như: TK 6411: Chi phí nhân viên TK 6412: Chi phí vật liệu bao bì TK 6413: Chi phí dụng cụ đồ dùng TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6415: Chi phí bảo hành TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngồi TK 6418: Chi phí tiền khác 77 Hạch tốn lương khoản trích theo lương phận bán hàng riêng ra: +Khi tính lương: Nợ TK 6411: “Chi phí bán hàng” Có TK 334: “Phải trả cơng nhân viên” +Trích BHXH, BHYT, BHTN: Nợ TK 6411: Chi phí bán hàng Có TK 3383: Bảo hiểm xã hội Có TK 3384: Bảo hiểm y tế Có TK 3389: Bảo hiểm thất nghiệp 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Võ Văn Nhị, 2010 Kế Tốn Tài Chính Nhà Xuất Bản Tài Chính, 614 trang PGS.TS Võ Văn Nhị, 2007 Nguyên Lý Kế Toán Nhà Xuất Bản Thống Kê, 260 trang Thầy Bùi Cơng Luận Bài giảng mơn Kế tốn thương mại dịch vụ Thầy Lê Văn Hoa, cô Nguyễn Thị Minh Đức Bài giảng mơn Tài Chính Kế Tốn Một số đề tài chuyên ngành kế toán, Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Các luận văn tốt nghiệp Ngành Kế Toán, Khoa Kinh Tế, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 79 ... khóa luận - Cơng tác kế tốn Doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH dịch vụ hàng hóa Phim Chính -Không gian: Tại công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Phim Chính -Thời gian: Từ 23-8 -2012. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRẦN THỊ THANH TUYỀN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HĨA PHIM CHÍNH Q III NĂM... văn NỘI DUNG TĨM TẮT TRẦN THỊ THANH TUYỀN Tháng năm 2013 Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Phim Chính, TP Hồ Chí Minh” TRAN THI ExpensesDetermined
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA PHIM CHÍNH QUÍ III NĂM 2012 , KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA PHIM CHÍNH QUÍ III NĂM 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn