KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH TÙNG GIA

132 51 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** TRẦN QUANG HẬU KẾ TỐN DOANH THU - CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH TÙNG GIA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** TRẦN QUANG HẬU KẾ TỐN DOANH THU - CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH TÙNG GIA NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: ThS NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN DOANH THUCHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH TÙNG GIA”, Trần Quang Hậu, sinh viên khoá 34, Ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày ThS NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký) Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký) Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Kết thúc năm đại học với nhiều kỷ niệm vui, buồn bên thầy cô, bạn bè mái trường Đại học Nông Lâm thân yêu – nơi chọn lựa hành trang quý giá để bước vào đời Lời đầu tiên, xin cảm ơn ba mẹ, người thân gia đình sinh thành, ni dưỡng, dạy dỗ con, đưa đường học vấn, nâng bước qua chặng đường thành công Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tồn thể thầy giáo giảng viên trường Đại học Nông Lâm truyền dạy, cung cấp cho chúng tảng kiến thức quý báu chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm để giúp chúng vững tin vào đường phía trước Đặc biệt thời gian thực khóa luận xin gửi lời cảm ơn đến cô NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN, người giúp đỡ, bảo tận tình, ln góp ý kiến để hồn thành tốt khóa luận cuối khóa Đồng thời xin chân thành cảm ơn Quý Công ty Bách Tùng Gia tạo điều kiện cho đến thực tập tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Phòng tài kế tốn cơng ty Đặc biệt, tơi xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Linh- chuyên viên kế toán anh chị Phòng tài kế tốn Cơng ty Bách Tùng Gia quan tâm, hướng dẫn, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết cho khóa luận, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi sâu vào thực tế cơng việc, hiểu tính chất cơng việc tơi làm sau Ngồi ra, cảm ơn tất bạn bè ủng hộ, giúp đỡ suốt thời gian qua Do điều kiện thời gian có hạn kinh nghiệm, lực thân hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, thiếu sót chưa hồn chỉnh, mong đóng góp ý kiến thầy cơ, anh chị, bạn Cuối cùng, xin chúc Quý Thầy Cô – Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm sức khỏe, công tác tốt Chúc Quý Công ty Bách Tùng Gia ngày phát triển, thịnh vượng để góp phần làm giàu cho đất nước Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên i TRẦN QUANG HẬU NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN QUANG HẬU, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2013 “Kế tốn Doanh thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bách Tùng Gia” TRAN QUANG HAU, Faculty of Economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh City JULY 2013.“Turnover, Expenses Determined Trading Result Accounting at BACH TUNG GIA Trading And Service Company Limited” Trải qua trình thực tập kế tốn, khóa luận mơ tả cơng tác kế tốn cơng ty, cách đưa ví dụ để tìm hiểu, phân tích nhằm làm bật q trình kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty gồm: Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ; phương pháp hạch toán giá vốn; phương pháp hạch tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; phương pháp hạch toán doanh thu chi phí tài chính, doanh thu chi phí khác; phương pháp hạch tốn thuế thu nhập doanh nghiệp; q trình hạch toán kế toán xác định kết kinh doanh Sau hiểu rõ phương pháp hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty đưa nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty ii MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ i  NỘI DUNG TÓM TẮT ii  MỤC LỤC iii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi  DANH MỤC CÁC HÌNH vii  DANH MỤC PHỤ LỤC viii  CHƯƠNG 1  MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG 3  TỔNG QUAN 3  2.1 Giới thiệu sơ lược Công ty 3  2.2 Lịch sử hình thành trình phát triển 3  2.3 Lĩnh vực hoạt động ngành nghề kinh doanh 4  2.3.1 Lĩnh vực kinh doanh 4  2.3.2 Ngành nghề kinh doanh 4  2.4 Các mục tiêu kinh doanh, tầm nhìn phương châm hoạt động 4  2.4.1 Các mục tiêu chủ yếu công ty 4  2.4.2 Tầm nhìn 4  2.4.3 Phương châm hoạt động 4  2.5 Thuận lợi khó khăn 5  2.5.1 Thuận lợi 5  2.5.2 Khó khăn 5  2.6 Phương hướng, chiến lược kinh doanh 5  2.7 Tổ chức máy quản lý Công ty 6  2.7.1 Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý: 6  2.7.2 Chức nhiệm vụ phòng ban: 6  2.8 Tổ chức cơng tác kế tốn Công ty 7  2.8.1 Tổ chức máy kế toán 7  iii 2.8.2 Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng công ty 10  CHƯƠNG 13  NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13  3.1 Cơ sở lý luận 13  3.1.1 Khái niệm ý nghĩa Kết Quả Kinh Doanh 13  3.1.2 Khái niệm, nguyên tắc nhiệm vụ kế toán liên quan đến việc xác định kết kinh doanh 14  3.2 Kế toán doanh thu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 15  3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 15  3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội 17  3.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 17  3.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 19  3.2.5 Kế toán chi phí bán hàng 21  3.2.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 23  3.2.7 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 25  3.2.8 Kế tốn chi phí tài 26  3.3 Kế toán xác định kết hoạt động khác 29  3.3.1 Kế toán thu nhập khác 29  3.3.2 Kế tốn chi phí khác 31  3.4 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp xác định kết kinh doanh 33  3.4.1 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 33  3.4.2 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 35  3.5 Phương pháp nghiên cứu 37  3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 37  3.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 37  3.5.3 Phương pháp mô tả 37  CHƯƠNG 14  KẾT QUẢ THẢO LUẬN 38  4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 38  4.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 39  4.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 45  4.3.1 Chiết khấu thương mại: 45  4.3.2 Giảm giá hàng bán: 46  4.3.3 Hàng bán bị trả lại: 47  4.4 Kế toán giá vốn hàng bán: 47  iv 4.4.1 Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ 48  4.4.2 Kế toán giá vốn cung cấp dịch vụ 50  4.5 Kế tốn chi phí bán hàng: 50  4.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 53  4.7 Kế tốn doanh thuchi phí hoạt động tài 55  4.7.1 Kế tốn doanh thu tài 55  4.7.2 Kế toán chi phí tài chính: 56  4.8 Kế toán thu nhập – chi phí hoạt động khác 56  4.8.1.Kế toán thu nhập khác 56  4.8.2 Kế tốn chi phí khác 57  4.9 Kế tốn chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp 58  4.10 Kế toán xác định kết kinh doanh: 60  CHƯƠNG 62  KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 62  5.1 Kết luận 62  5.2 Kiến nghị 63  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65  PHỤ LỤC 63  v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐPS Bảng cân đối phát sinh BC Báo có BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp ĐGBQGQ Đơn giá bình quân gia quyền BTC Bộ Tài Chính CĐKT Chế độ kế tốn DV Dịch vụ ĐG Đơn giá GTGT Giá trị gia tăng K/C Kết chuyển KPCĐ Kinh phí cơng đồn KQKD Kết kinh doanh KT Kế toán PS Phát sinh PT Phiếu thu QĐ Quyết định SL Số lượng SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TSCĐ Tài sản cố định VD Ví dụ XDCB Xây dựng XK Xuất vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý Công ty 6  Hình 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán 7  Hình 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ máy tính 10  Hình 3.1 Sơ đồ hạch toán TK 511 ”Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” 17  Hình 3.2 Sơ đồ hạch toán khoản giảm trừ doanh thu 18  Hình 3.3 Sơ đồ hạch tốn TK 632 theo PP khai thường xuyên 20  Hình 3.4 Sơ đồ hạch tốn TK 641 “Chi phí bán hàng” 22  Hình 3.5 Sơ đồ hạch tốn TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 24  Hình 3.6 Sơ đồ hạch tốn TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” 26  Hình 3.7 Sơ đồ hạch tốn TK 635 “Chi phí tài chính” 28  Hình 3.8 Sơ đồ hạch tốn TK 711 “Thu nhập khác” 30  Hình 3.9 Sơ đồ hạch tốn TK 811 “Chi phí khác” 32  Hình 3.10 Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế TNDN hành 34  Hình 3.11 Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế TNDN hỗn lại 34  Hình 3.12 Sơ đồ hạch toán TK 911 “Xác định kết kinh doanh” 36  vii SỔ CÁI TK 641 “Chi phí bán hàng” SỔ CÁI TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” SỔ CÁI TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” SỔ CÁI TK 711”Thu nhập khác” SỔ CÁI TK 811 “Chi phí khác” PHỤ LỤC 09 PHỤ LỤC 10 ... trạng máy kế toán, đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Mơ tả phương thức hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty. Tìm hiểu chế độ kế toán. .. 31  3.4 Kế tốn chi phí thu thu nhập doanh nghiệp xác định kết kinh doanh 33  3.4.1 Kế toán chi phí thu thu nhập doanh nghiệp 33  3.4.2 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh ... định kết kinh doanh kỳ kế toán Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải xác định kết hoạt động SXKD Toàn doanh thu thực kỳ kế toán kết chuyển vào TK 911 - Xác định kết kinh doanh Các tài khoản thu c
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH TÙNG GIA , KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH TÙNG GIA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn