KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

145 36 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ***************   PHAN TRIỆU MỸ NGỌC   KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH *************   PHAN TRIỆU MỸ NGỌC   KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT Ngành: Kế Toán KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PHẠM THU PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/ 2013     Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty CP Đầu Phát Triển Xây Dựng Đại Việt” Phan Triệu Mỹ Ngọc, sinh viên khoá 36, chuyên ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày PHẠM THU PHƯƠNG Người hướng dẫn, Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng Thư ký hội đồng chấm báo cáo năm Ngày     năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha, mẹ người sinh thành nuôi dưỡng đến ngày hôm Để đạt kết tốt đẹp ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn q thầy Khoa Kinh Tế tồn thể quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báu năm em giảng đường đại học, làm hành trang cho em rời ghế nhà trường Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Phạm Thu Phương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, anh chị Công Ty CP Đầu Phát Triển Xây Dựng Đại Việt, đặc biệt anh chị Phòng kế tốn nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập công ty Cuối cùng, xin cảm ơn tất bạn bè quan tâm ủng hộ Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày… tháng… năm 2013 Sinh viên PHAN TRIỆU MỸ NGỌC     NỘI DUNG TÓM TẮT PHAN TRIỆU MỸ NGỌC Tháng 12 năm 2013 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty CP Đầu Phát Triển Xây Dựng Đại Việt” PHAN TRIEU MY NGOC Dec 2013 “Cost Accounting and Determination of The Actual Unit Value of The Product at Dai Viet Investment Development Construction Joint Stock Company” Đề tài thực dựa nguồn số liệu thu thập phòng kế tốn công ty CP Đầu Phát Triển Xây Dựng Đại Việt Nội dung chủ yếu đề tài tìm hiểu máy kế tốn cơng ty, cách thức tổ chức thực nghiệp vụ kế tốn, cách thức tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành cơng trình cơng ty Qua q trình tìm hiểu thực tế kết hợp với kiến thức học đưa số nhận xét kiến nghị nhằm giúp máy kế tốn cơng ty hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm     MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Khái quát công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.1.2 Quy mô lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức – nhiệm vụ phận công ty .5 2.1.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh 2.1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 10 2.1.6 Các sách kế tốn áp dụng công ty 12 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.1.1 Những vấn đề chung 15 3.1.2 Đối tượng phương pháp hạch tốn chi phí xây lắp 17 3.1.3 Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành .18 3.1.4 Kế tốn tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm .19 3.1.5 Kế tốn tính giá thành sản phẩm xây lắp hồn thành 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 32 3.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 32 3.2.3 Phương pháp mô tả 33 3.2.4 Phương pháp quan sát 33 3.2.5 Phương pháp lịch sử 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34 4.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí 34 v  4.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí 35 4.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí 36 4.2 Đối tượng, phương pháp kỳ tính giá thành .36 4.2.1 Đối tượng tính giá thành 36 4.2.2 Phương pháp tính giá thành 36 4.2.3 Kỳ tính giá thành 37 4.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: .37 4.3.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp .37 4.3.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 44 4.3.3 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi công 48 4.3.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung 48 4.4 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng ngừng sản xuất 53 4.4.1 Thiệt hại phá làm lại .53 4.4.2 Thiệt hại ngừng sản xuất 53 4.5 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành cơng trình 53 4.5.1 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất 53 4.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 55 4.6 Kế toán giá thành sản phẩm 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 57 5.1 Nhận xét .57 5.1.1 Về cấu tổ chức máy kế toán 57 5.1.2 Về tổ chức công tác kế tốn tình hình tin học hóa cơng tác kế tốn Cơng ty 57 5.1.3 Về tình hình kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty 59 5.2 Kiến nghị 60 5.2.1 Về tổ chức máy kế toán 60 5.2.2 Về tổ chức cơng tác kế tốn tình hình tin học hóa cơng tác kế tốn .60 5.2.3 Về kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO .65 PHỤ LỤC vi  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCC Bảng chấm công BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài CCDC Cơng cụ dụng cụ CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP NVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CP SXC Chi phí sản xuất chung CP Chi phí CPSX Chi phí sản xuất Đ.TR Đội trưởng DDCK Dở dang cuối kỳ DDĐK Dở dang đầu kỳ ĐĐH Đơn đặt hàng DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn HMCT Hạng mục cơng trình KL Khối lượng KLXL Khối lượng xây lắp KPCĐ Kinh phí cơng đồn LN Lợi nhuận MTC Máy thi công PNK Phiếu nhập kho PSTK Phát sinh kỳ PXK Phiếu xuất kho SDCK Số dư cuối kỳ SDDK Số dư đầu kỳ vii  SPDD Sản phẩm dở dang SX Sản xuất TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định TT Thanh toán Tạm ứng XD Xây dựng XDCB Xây dựng YC XKVT Yêu cầu xuất kho vật YCVT Yêu cầu vật Z Giá thành Zdt Giá thành dự toán viii  DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty .6  Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Tại Cơng Ty 10  Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn 13  Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Ngun Vật Liệu Trực Tiếp 23  Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp 24  Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Toán CP MTC Theo Phương Thức Cung Cấp Lao Vụ Máy .26  Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn CP MTC (Chi Phí Tạm Thời) 27  Hình 3.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Sản Xuất Chung 28  Hình 3.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Kết Chuyển Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm 30  Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nhập Kho Nguyên Vật Liệu 39  Hình 4.2 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Xuất Kho NVL 40  Hình 4.3: Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Thanh Toán Lương Nhân Công Trực Tiếp Sản Xuất .45  ix                                      PHỤ LỤC 23                                   ... Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Cơng Ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Đại Việt Phan...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH *************   PHAN TRIỆU MỸ NGỌC   KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY... TẮT PHAN TRIỆU MỸ NGỌC Tháng 12 năm 2013 Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Đại Việt PHAN TRIEU MY NGOC Dec 2013 “Cost
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT , KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn