Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy

3 70 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:23

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP LUYỆN TỪ CÂU TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY I.Mục tiêu: Giúp HS -Mở rộng vốn từ loài thú(tên số đặc điểm chúng) -Luyện tập dấu chấm, dấu phẩy -H: Nắm từ ngữ nói đặc điểm loại thú -H tích cực học tập II Đồ dùng dạy – học - Bảng phụ viết tập - Vở tập III Các hoạt động dạy – học chủ yếu NDKT -TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ(5’) -T yêu cầu H kể tên loài thú - H kể tên loài thú -Đặt trả lời câu hỏi nói lồi thú thực theo cặp 2.Bài *HĐ 1: Từ ngữ loài thú (18-20’) -Nhận xét đánh giá -Giới thiệu -H thực -H nhận xét Bài 1: Chọn cho vật tranh vẽ … -Yêu cầu HS quan sát tranh -Yêu cầu thảo luận theo nhóm -Quan sát nêu tên vật: cáo, gấu trắng, thỏ, sóc, nai, hổ lớn -Đọc từ đặc điểm -Chia lớp thành nhóm nhóm mang tên loài thú phổ biến luật chơi -Thảo luận việc chọn vật phù hợp với đặc điểm -Hình thành nhóm –nghe -GV hơ hiền lành: -Nhóm HS mang tên Nai đứng lên nói: Nai -Thực trò chơi -T chốt từ ngữ dặc điểm loài vật Bài 2: Hãy chọn tên vật thích hợp … +Cáo tinh ranh, gấu trắng tò +Hổ giữ tợn, thỏ nhút nhát, sóc nhanh nhẹn -2-3 HS đọc -Gọi HS đọc -Bài tập yêu cầu gì? -Chọn tên vật điền vào trống -Đọc tên vật -T huy động kết nhóm có H -Thảo lụân cặp đơi: 1HS nêu đặc điểm – HS nêu tên vật -T giải nghĩa số thành ngữ -dữ hổ, nhát thỏ, khoẻ voi, nhanh sóc Yêu cầu HS tìm thêm đặc điểm để ví vật -Tự tìm nêu Bài 3:Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống -3-4HS đọc - Gọi HS đọc -Điền dấu chấm phẩy -Bài tập yêu cầu gì? -Làm vào VBT -T t/c nhận xét H -1H làm bảng phụ *HĐ 2: Điền dấu chấm, dấu phẩy (7-10’) 3.Củng cốdặn dò(2’) -T chốt cách điền dấu chấm dấu phẩy -Nhắc nhở HS biết bảo vệ thú -H nhận xét bạn -Vài HS đọc nghỉ dấu chấm dấu phẩy -H liên hệ ... Bài 3:Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống -3-4HS đọc - Gọi HS đọc -Điền dấu chấm phẩy -Bài tập yêu cầu gì? -Làm vào VBT -T t/c nhận xét H -1H làm bảng phụ *HĐ 2: Điền dấu chấm, dấu phẩy (7-10’)... chấm, dấu phẩy (7-10’) 3.Củng cốdặn dò (2 ) -T chốt cách điền dấu chấm dấu phẩy -Nhắc nhở HS biết bảo vệ thú -H nhận xét bạn -Vài HS đọc nghỉ dấu chấm dấu phẩy -H liên hệ ... Nai -Thực trò chơi -T chốt từ ngữ dặc điểm loài vật Bài 2: Hãy chọn tên vật thích hợp … +Cáo tinh ranh, gấu trắng tò mò +Hổ giữ tợn, thỏ nhút nhát, sóc nhanh nhẹn -2- 3 HS đọc -Gọi HS đọc -Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn