Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

2 55 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:14

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC QUẢ TIM KHỈ I.Mục đích yêu cầu: - Đọc trơn bài, biết nghỉ sau dấu câu, cụm từ Biết đọc phân biệt giọng người kể với giọng nhân vật - Hiểu nghĩa từ ngữ: trấn tĩnh, bộc lộ, tẽn tò - Hiểu nội dung câu chuyện: Khỉ kết bạn với cá sấu, bị cá sấu lừa khơn khéo nghĩ mẹo nạn Những kẻ bội bạc giả dối cá sấu bạn II.Đồ dùng dạy – học: G: Tranh minh hoạ SGK H: SGK, đọc trước nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (3P) H: Đọc TLCH - Nội qui đảo khỉ H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Giới thiệu lời kết hợp tranh minh hoạ SGK 2,Luyện đọc: (30P) a-Đọc mẫu: G: Đọc mẫu toàn – nêu cách đọc b-Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ H: Tiếp nối đọc câu -Đọc câu: +leo trèo, quẫy mạnh, sần sùi, nhọn hoắt, trấn tĩnh, - Luyện đọc số từ ngữ HS phát âm chưa chuẩn -Đọc đoạn trước lớp H: Tiếp nối đọc đoạn Một sùi/ thượt/ hoắt/ sắc/ cắt.// - Đọc giải G: HD học sinh đọc đoạn khó Nó khỉ/ hí/ dài.// H: Tập đọc đoạn nhóm theo HD H: Thi đọc nhóm 1H: Đọc giải 3,Hướng dẫn tìm hiểu bài: (15P) H: Đọc đoạn( đoạn) - Cá sấu khơng có bạn, khỉ kết bạn với cá sấu G: Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời - Cá sấu định lừa khỉ để lấy tim khỉ để dâng vua - Khỉ bình tĩnh nghĩ kế thân - Kẻ bội bạc, giả dối khơng có bạn H: Phát biểu H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ý đoạn G: Ghi bảng H: Nêu nội dung * Khỉ kết bạn với cá sấu, bị cá sấu G: Liên hệ lừa khơn khéo nghĩ mẹo nạn Những kẻ bội bạc giả dối cá sấu bạn 4) Luyện đọc lại (16P) G: HD học sinh đọc lại toàn theo cách phân vai.( người dẫn chuyện – khỉ) H: Đọc nhóm - Thi đọc trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá 5,Củng cố – dặn dò: (3P) G: Nhận xét tiết học Dặn dò học sinh chuẩn bị sau ... -Đọc đoạn trước lớp H: Tiếp nối đọc đoạn Một sùi/ thượt/ hoắt/ sắc/ cắt.// - Đọc giải G: HD học sinh đọc đoạn khó Nó khỉ/ hí/ dài.// H: Tập đọc đoạn nhóm theo HD H: Thi đọc nhóm 1H: Đọc. .. dẫn tìm hiểu bài: (15P) H: Đọc đoạn( đoạn) - Cá sấu khơng có bạn, khỉ kết bạn với cá sấu G: Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời - Cá sấu định lừa khỉ để lấy tim khỉ để dâng vua - Khỉ bình tĩnh... (16P) G: HD học sinh đọc lại toàn theo cách phân vai.( người dẫn chuyện – khỉ) H: Đọc nhóm - Thi đọc trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá 5,Củng cố – dặn dò: (3P) G: Nhận xét tiết học Dặn dò học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn