KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬITẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁPGD THỦ ĐỨC

149 27 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬITẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á-PGD THỦ ĐỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬITẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á-PGD THỦ ĐỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Người hướng dẫn: GV HỒNG OANH THOA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á-PGD.THỦ ĐỨC” NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN, sinh viên khóa 36, ngành KẾ TỐN bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ GV.HOÀNG OANH THOA Người hướng dẫn (Chữ ký) Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký ) Ngày     tháng (Chữ ký) năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ   Trước tiên cho xin cảm ơn gia đình hết lòng quan tâm tạo điều kiện tốt để học tập hồn thành tốt khoá luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, quý thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình bảo, truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập, tạo sở kiến thức vững để em hồn thành khố luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hồng Oanh Thoa tận tình hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Giám đốc phòng giao dịch anh chị Giao dịch viên, Kiểm soát viên Ngân hàng TMCP Đại Á-PGD Thủ Đức tạo điều kiện cho em có hội thực tập quý ngân hàng Cuối em xin cảm ơn bạn bè ủng hộ giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Hân                 NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Tháng 12 năm 2013 “Kế Toán Nghiệp Vụ Tiền Gửi Tại Ngân Hàng TMCP Đại Á- PGD Thủ Đức” NGUYEN THI NGOC HAN December 2013 “Account of Deposit Transactions at Dai A Joint Stock Commercial Bank- Thu Duc Transaction Office” Đứng trước xu tồn cầu hóa nay,để tồn ngân hàng phải xây dựng cho chiến lược cạnh tranh tốt huy động vốn hình thức nhằm đảm bảo cho nhu cầu kinh doanh ngân hàng đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư thị trường Với số vốn huy động được, ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp cá nhân nhằm mở rộng khả sản xuất mục đích cá nhân khác Khóa luận tìm hiểu, nghiên cứu cơng tác kế tốn huy động vốn thơng qua hình thức tiền gửi ngân hàng TMCP Đại Á –PGD Thủ Đức mặt: sản phẩm huy động vốn, quy trình thực hiện, luân chuyển chứng từ phương pháp tính lãi, hạch tốn NH Thơng qua thời gian tìm hiểu thực tế, với kiến thức kinh nghiệm ỏi mình, em xin đóng góp vài ý kiến hy vọng giúp NH phần việc thúc đẩy mở rộng cơng tác kế tốn huy động vốn     MỤC LỤC   Danh mục chữ viết tắt viii  Danh mục bảng x  Danh mụccác hình xi  Danh mục phụ lục xii  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1.Đặt vấn đề 1  1.2.Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3.Phạm vi nghiên cứu khóa luận 2  1.4.Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Đại Á 4  2.1.1 Thông tin chung ngân hàng TMCP Đại Á 4  2.1.2 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Đại Á 5  2.1.3.Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng TMCP Đại Á 8  2.1.4 Đối tượng khách hàng 9  2.1.5.Mục tiêu, phương hướng hoạt động lâu dài ngân hàng 10  2.2 Giới thiệu ngân hàng TMCP Đại Á-PGD.Thủ Đức 11  2.2.1.Quá trình hình thành phát triển 11  2.2.2.Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Đại Á-PGD Thủ Đức 12  2.2.3.Chức nhiệm vụ phòng ban 12  2.2.4.Hình thức kế tốn sử dụng 13  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16  3.1.Khái quát hoạt động huy động vốn 16  3.1.1.Khái niệm vốn ngân hàng thương mại 16  3.1.2.Khái niệm nguồn vốn huy động 16  3.1.3.Đặc điểm vốn huy động 17  3.1.4.Vai trò hoạt động huy động vốn 17  v   3.2.Các hình thức huy động vốn 17  3.2.1.Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi 17  3.2.2.Huy động vốn qua tài khoản tiết kiệm 19  3.2.3.Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá: 21  3.2.4.Vay tổ chức tín dụng NHNN 22  3.2.5.Huy động vốn từ nguồn vốn khác 22  3.3.Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng 23  3.3.1.Cấu trúc phương pháp hạch toán 23  3.3.2.Các tài khoản kế toán huy động vốn sử dụng 24  3.4.Kế toán nghiệp vụ huy động vốn 33  3.4.1.Nghiệp vụ tiền gửi 33  3.4.2.Nghiệp vụ phát hành GTCG 34  3.4.3.Nghiệp vụ vay TCTD NHNN 38  3.4.4.Nghiệp vụ nguồn vốn khác 39  3.5.Phương pháp nghiên cứu 39  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40  4.1.Tình hình huy động vốn ngân hàng TMCP Đại Á qua năm 2011-2012 tháng đầu năm 2013 40  4.2.1.Huy động vốn theo tính chất 41  4.2.2.Huy động vốn theo loại tiền 43  4.3.Đặc điểm cơng tác kế tốn huy động vốn thực tế NHTMCP Đại Á-PGD Thủ Đức 43  4.3.1.Nguyên tắc hạch toán ngân hàng 43  4.3.2.Các tài khoản ngân hàng sử dụng 44  4.3.3.Chế độ chứng từ DAB-PGD Thủ Đức 45  4.3.4.Quy trình giao dịch ngân hàng 48  4.3.5.Phương thức trả lãi tiền gửi ngân hàng 49  4.4.Các sản phẩm huy động vốn triển khai ngân hàng TMCP Đại Á – PGD Thủ Đức 50  4.4.1.Tiền gửi khơng kỳ hạn (Tiền gửi tốn) 50  4.4.2.Tiền gửi có kỳ hạn (dành cho tổ chức) 52  vi   4.4.3.Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 53  4.4.4.Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 53  4.4.5.Tiền gửi tiết kiệm siêu linh hoạt 54  4.5.Tình hình thực kế toán huy động vốn-(Kế toán tiền gửi) ngân hàng TMCP Đại Á-PGD Thủ Đức 56  4.5.1.Kế toán nghiệp vụ tiền gửi không kỳ hạn (Tiền gửi tốn) 56  4.5.2.Tiền gửi có kỳ hạn 87  4.5.3.Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 91  4.5.4.Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 93  4.5.5.Tiền gửi tiết kiệm tích góp 108  4.5.6.Thu lãi tiền vay KH 113  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 116  5.1 Kết luận 116  5.1.1 Ưu điểm 116  5.1.2 Nhược điểm: 117  5.2 Kiến nghị 118  TÀI LIỆU THAM KHẢO 120        vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT   BCTC Báo cáo tài CKH Có kỳ hạn CMND Chứng minh nhân dân CTKM Chương trình khuyến DaiABank (DAB) Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á DN Doanh nghiệp DVKH Dịch vụ khách hàng GDV Giao dịch viên GTCG Chứng từ có giá KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KKH Không kỳ hạn KSV Kiểm soát viên NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NH Ngân hàng PGD Phòng giao dịch SD Số dư STK Sổ tiết kiệm TCBS The complex banking solution TCTD Tổ chức tín dụng TGTK Tiền gửi tiết kiệm TGTT Tiền gửi toán TK Tài khoản TNHH Trách nhiệm hữu hạn viii TM Tiền mặt UNC Ủy nhiệm chi VN Việt Nam   ix   PHỤ LỤC   PHỤ LỤC           PHỤ LỤC     PHỤ LỤC   PHỤ LỤC     PHỤ LỤC   PHỤ LỤC   PHỤ LỤC     PHỤ LỤC   PHỤ LỤC 10     PHỤ LỤC 11   PHỤ LỤC 12     ... luận -Về khơng gian: ngân hàng TMCP Đại Á-PGD Thủ Đức -Về thời gian: từ 23/09/2013 đến 23/11/2013 -Về nội dung: kế toán nghiệp vụ huy tiền gửi ngân hàng TMCP Đại Á-PGD Thủ Đức 1.4.Cấu trúc khóa... QUAN 2.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Đại Á 2.1.1 Thông tin chung ngân hàng TMCP Đại Á -Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đại Á -Tên viết tắt tiếng Việt: Đại Á ngân hàng -Tên tiếng Anh: Dai A... chọn đề tài Kế tốn nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng TMCP Đại Á- PGD Thủ Đức cho luận văn tốt nghiệp   để tìm hiểu nghiên cứu sâu nghiệp vụ huy động vốn thơng qua hình thức tiền gửi ngân hàng 1.2.Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬITẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁPGD THỦ ĐỨC , KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬITẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁPGD THỦ ĐỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn