KHẢO SÁT VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ HEO ĐỰC GIỐNG TẠI CÔNG TY TNHH NÔNG SÚC TRỰC ĐIỀN – BÌNH DƯƠNG

72 31 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI -THÚ Y TĨM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ HEO ĐỰC GIỐNG TẠI CÔNG TY TNHH NÔNG SÚC TRỰC ĐIỀN BÌNH DƯƠNG SVTH : NGUYỄN LINH GIANG Lớp : DH07TY Ngành : Thú Y Niên Khóa : 2007 2012 Tháng 05/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI -THÚ Y  NGUYỄN LINH GIANG KHẢO SÁT VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ HEO ĐỰC GIỐNG TẠI CÔNG TY TNHH NÔNG SÚC TRỰC ĐIỀN BÌNH DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn ThS LÂM QUANG NGÀ KS ĐOÀN TRẦN VĨNH KHÁNH Tháng 05/2013 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: NGUYỄN LINH GIANG Tên khóa luận: “Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản nhóm đực giống Cty TNHH Nông súc Trực Điền Bình Dương” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp cuả hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày Ngày……… Tháng……… Năm 2013 Giáo viên hướng dẫn ThS LÂM QUANG NGÀ KS ĐOÀN TRẦN VĨNH KHÁNH i LỜI CẢM TẠ Cảm ơn cha mẹ sinh thành, dạy dỗ, khích lệ tơi để có ngày hơm Cảm ơn anh chị em gia đình tạo điều kiện thuận lợi để tơi có ngày hơm Chân thành biết ơn! Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni Thú Y Quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Đã tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ, giảng dạy truyền đạt nguồn kiến thức vô quý báu cho suốt thời gian học tập TS Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh Đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo tơi suốt thời gian hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành biết ơn! Ban giám đốc, nhân viên tập thể công nhân công ty TNHH Nông Súc Trực Điền tạo điều kiện, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập làm khóa luận Sinh viên thực NGUYỄN LINH GIANG ii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Khóa luận nghiên cứu “Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản nhóm đực giống Cty TNHH Nơng súc Trực Điền Bình Dương” Thời gian thực tập từ 01 03 2012 đến ngày 30 06 2012, ghi nhận số kết sau: Dung lượng tinh dịch V (ml) Dung lượng tinh dịch trung bình giống Landrace (323,60 ml) > Duroc (256,39 ml) Dung lượng tinh dịch tháng (316,90 ml) > tháng (286,10 ml) > tháng (283,30 ml) > tháng (273,60 ml) Hoạt lực tinh trùng (A) Hoạt lực tinh trùng trung bình giống Duroc (0,835) > Landrace (0,826) Hoạt lực tinh trùng trung bình tháng (0,833) = tháng (0,833) > tháng (0,828) > tháng (0,827) Nồng độ tinh trùng (C: 106 tt/ml) Nồng độ tinh trùng trung bình giống Landrace (373,78 x106 tt/ml) > Duroc (370,54 x106 tt/ml) Nồng độ tinh trùng tháng (386,00 x106 tt/ml) > tháng (375,20 x106 tt/ml) > tháng (373,50 x106 tt/ml) > tháng (353,94 x106 tt/ml) Tích VAC (109 tt/llt) Tích VAC tinh dịch trung bình giống Landrace (100,02 x109tt/llt) > Duroc (79,42 x109 tt/llt) Tích VAC tinh dịch trung bình tháng (98,67 x109 tt/llt) > tháng (90,35 x109 tt/llt) > tháng (88,69 x109 tt/llt) > tháng (81,16 x109 tt/llt) Chỉ tiêu sinh sản Tỷ lệ đậu thai trung bình (%) giống Landrace (87,61) > Duroc (86,85) Số heo sinh sống điều chỉnh cao giống Duroc (9,50) thấp giống Landrace (8,97) iii MỤC LỤC XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .i  LỜI CẢM TẠ ii  TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.2 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Yêu cầu 2  Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 3  2.1 SỰ TRƯỞNG THÀNH VỀ TÍNH DỤC THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐỰC GIỐNG 3  2.1.1 Sự thành thục tính dục 3  2.1.2 Tinh dịch 5  2.1.3 Tinh 5  2.1.4 Tinh trùng 6  2.1.4.1 Đầu tinh trùng 7  2.1.4.2 Cổ, thân tinh trùng 8  2.1.4.3 Đuôi tinh trùng 8  2.2 CHỨC NĂNG CỦA DỊCH HOÀN PHỤ 8  2.3 CHỨC NĂNG CỦA TUYẾN SINH DỤC PHỤ 9  2.3.1 Tuyến tinh nang 9  2.3.2 Tuyến tiền liệt 9  2.3.3 Tuyến cầu niệu đạo 10  2.4 NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA TINH TRÙNG 10  2.4.1 Đặc tính sinh 10  iv 2.4.2 Đặc tính hướng ánh sáng 10  2.4.3 Đặc tính tiếp xúc 10  2.4.4 Tính chạy ngược dòng 11  2.5 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA TINH TRÙNG 11  2.5.1 Nước 11  2.5.2 Hóa chất 11  2.5.3 Nhiệt độ 11  2.5.4 Khơng khí 11  2.5.5 Khói 11  2.5.6 Sóng lắc 12  2.5.7 Độ pH 12  2.5.8 Vật dơ bẩn vi trùng 12  2.6 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TINH PHẨM CHẤT TINH DỊCH 12  2.6.1 Dinh dưỡng 12  2.6.2 Cường độ ánh sáng 14  2.6.3 Thời tiết khí hậu 14  2.6.4 Giống lứa tuổi 15  2.6.5 Chọn thú đực thụ tinh nhân tạo 15  2.6.6 Chăm sóc quản lý 16  2.6.7 Chu kỳ khai thác 16  2.6.8 Vận động 17  2.6.9 Kỹ thuật lấy tinh 17  2.6.10 Bệnh tật 18  2.7 NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH 18  2.8 QUY TRÌNH CHĂM SĨC NUÔI DƯỠNG HEOCÔNG TY 19  2.8.1 Chuồng trại 19  2.8.2 Thức ăn 20  2.8.3 Nước uống 21  v 2.8.4 Chăm sóc heo đực giống 21  2.8.5 Vệ sinh chuồng trại 21  2.8.6 Vệ sinh công nhân khách tham quan 22  2.8.7 Vệ sinh dụng cụ thú y 22  2.8.8 Qui trình tiêm phòng cơng tác thú y 22  Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 24  3.1 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT 24  3.1.1 Thời gian địa điểm 24  3.1.2 Tổ chức công ty 25  3.1.3 Cơ cấu đàn công ty 25  3.1.4 Nhiệt độ qua tháng khảo sát 26  3.2 QUY TRÌNH KHAI THÁC TINH HEO 26  3.2.1 Lịch khai thác tinh 26  3.2.2 Qui trình khai thác 26  3.2.3 Qui trình làm việc phòng pha chế tinh 27  3.3 ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM 27  3.3.1 Điều kiện chuồng trại 27  3.3.2 Dụng cụ thí nghiệm 28  3.3.3 Đối tượng khảo sát 28  3.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 29  3.4.1 Phương pháp gián tiếp 29  3.4.2 Phương pháp trực tiếp 29  3.5 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI CÁCH TIẾN HÀNH 29  3.5.1 Các tiêu khảo sát 29  3.5.2 Xếp cấp ngoại hình thể chất 30  3.5.3 Xếp cấp sinh trưởng 30  3.5.4 Xếp cấp sinh sản khả sinh sản thực tế 31  3.5.5 Xếp cấp tổng hợp: 32  3.5.6 Kiểm tra phẩm chất tinh dịch 32  vi 3.5.6.1 Dung lượng (V) 32  3.5.6.2 Nồng độ (C) 33  3.5.6.3 Hoạt lực (A) 34  3.6 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP XỬ LÝ SỐ LIỆU 35  Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36  4.1 KẾT QUẢ XẾP CẤP ĐÀN ĐỰC GIỐNG 37  4.1.1 Nhận xét đàn đực khảo sát 37  4.2 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH 37  4.2.1 Kết so sánh nhận xét dung lượng tinh dịch (V, ml) 37  4.2.2 Kết so sánh nhận xét hoạt lực tinh trùng (A) 41  4.2.3 Kết so sánh nhận xét nồng độ tinh trùng (106/ml) 44  4.2.4 Kết so sánh nhận xét tích VAC (109 tt / llt) 47  4.3 CHỈ TIÊU SINH SẢN 50  4.3.1 Kết đánh giá tỷ lệ thụ thai 50  4.3.2 Khả sinh sản cá thể đực giống 51  4.3.2.1 Số heo sinh sống điều chỉnh lứa (con/lứa) 51  4.3.2.2 Trọng lượng trung bình tồn ổ heo sinh (kg/ổ) 51  4.3.2.3 Trọng lượng bình quân heo sinh (kg/con) 52  Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 53  5.1 KẾT LUẬN 53  5.2 ĐỀ NGHỊ 53  5.3 HẠN CHẾ 54  TÀI LIỆU THAM KHẢO 55  PHỤ LỤC 56  vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT V : Dung lượng tinh dịch (Volume) A : Hoạt lực tinh trùng (Activity) C : Nồng độ tinh trùng (Concentration) tt : Tinh trùng tt/llt : tinh trùng / lần lấy tinh K(%) : Kỳ hình R : Sức kháng L : Giống Lanrace D : Giống Duroc TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam SHCSSS ĐCTL : Số heo sinh sống điều chỉnh lứa TLBQTO HCSS : Trọng lượng bình qn tồn ổ heo sinh TLBQ HCSS : Trọng lượng bình quân heo sinh FMD : Bệnh lở mồm long móng (Foot and Mouth Disease) PRRS : Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome viii Bảng 4.8 Kết nồng độ tinh dịch trung bình qua lần khảo sát (106 tt/ml) Tháng Giống L D L D L D L D N 18 18 18 18 18 18 18 18 X 401,1 370,9 370,0 377,0 375,0 374,8 348,4 359,4 SD 58,7 54,7 62,0 51,5 67,0 65,7 35,1 50,0 Cv(%) 14,64 14,76 16,74 13,67 17,84 17,54 10,07 13,90 Tháng N 36 36 36 36 X 386,00 373,50 375,20 353,94 SD 58,01 56,27 65,40 42,92 Cv(%) 15,03 15,07 17,43 12,13 Giống L D N 72 72 X 373,78 370,54 SD 58,91 55,07 Cv(%) 15,76 14,86 46 4.2.4 Kết so sánh nhận xét tích VAC (109 tt / llt) Kết đánh giá tích VAC tinh dịch trung bình trình bày Bảng 4.10 Về giống Tích VAC tinh dịch trung bình giống L (100,02 x109tt / llt) > D (79,42 x109 tt / llt) Tích VAC giống L cao giống D cá thể L10038, L20212, L280 cho dung lượng tinh dịch cao (283,3ml, 283,3ml, 350ml) nồng độ cao ( 339,18ml, 380ml, 405ml) dẫn đến tích VAC cao Mức độ biến động tích VAC tinh dịch trung bình giống L [CV(%) = 31,10] > D [CV(%) = 26,03] Mức biến động tích VAC trung bình cao giống L cá thể giống cho tiêu VAC không Qua xử lý thống kê ghi nhận kết tích VAC tinh dịch trung bình giống khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với (P < 0,001) Về tháng Tích VAC tinh dịch trung bình tháng (98,67 x109 tt/llt) > tháng (90,35 x109 tt/llt) > tháng (88,69 x109 tt/llt) > tháng (81,16 x109 tt/llt) Vào tháng tích VAC cao tiêu V C tháng cao cá thể tháng bệnh tật khỏe mạnh Mức đô biến động tích VAC tinh dịch trung bình tháng [CV(%) = 32,39] > tháng [CV(%) = 31,13] > tháng [CV(%) = 30,29] > tháng [CV(%) = 29,51] Qua xử lý thống kê tích VAC tinh dịch trung bình giống qua tháng có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê với (P < 0,05) Sự tương tác tháng giống Qua xử lý thống kê nhận thấy tương tác tháng giống có khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với (P > 0,05) 47 So sánh kết với kết Danh Thanh Đồng, 2011 trại heo giống cao sản Bành Tỷ Bảng 4.9 Bảng so sánh tích VAC Giống Nguyễn Linh Giang Danh Thanh Đồng L 100,02 x109tt / llt 71,39 x109tt / llt D 79,42 x109 tt / llt 54,44 x109 tt / llt Kết cho thấy tích VAC trại Trực Điền cao hơn, điều kiện chăm sóc ni dưỡng trại khác nên dẫn đến chênh lệch 48 Bảng 4.10 Kết tích V.A.C tinh dịch trung bình (106 tt/lần lấy) Tháng Giống L D L D L D L D N 18 18 18 18 18 18 18 18 X 104,89 75,81 108,96 88,38 98,12 79,27 88,10 74,23 SD 27,22 18,79 38,83 19,27 27,45 25,06 27,83 17,45 Cv(%) 25,95 14,76 35,64 13,67 27,98 17,54 31,59 13,90 Tháng N 36 36 36 36 X 90,35 98,67 88,69 81,16 SD 27,36 31,96 27,61 23,95 Cv(%) 30,29 32,39 31,13 29,51 Giống L D N 72 72 X 100,02 79,42 SD 31,11 20,67 Cv(%) 31,10 26,03 49 4.3 CHỈ TIÊU SINH SẢN 4.3.1 Kết đánh giá tỷ lệ thụ thai Bảng 4.11 Chỉ tiêu sinh sản cá thể giống Giống Duroc Landrace Số tai đực Số nái phối Số nái đậu Tỷ lệ đậu giống (con) thai (con) thai (%) 10344 33 29 87,87 118 22 17 77,27 215 28 25 89,29 275 24 22 91,67 3220 25 20 80,00 91 20 19 95,00 10038 32 28 87,50 10093 18 15 83,33 20212 15 14 93,33 20314 27 24 88,88 280 30 25 83,33 313 28 25 89,28 Trung bình tỷ lệ đậu thai (%) 86,85 87,61 Qua Bảng 4.11 kết cho ta thấy tỷ lệ đậu thai (%) nhóm giống cá thể đực giống có khác biệt: Tỷ lệ đậu thai trung bình giống Landrace (87,61) > Duroc (86,85) Tỷ lệ đậu thai % cá thể giống: Giống Duroc: DD 91 (95,00) > DD 275 (91,67) > DD 215 (89,29) > DD 10344 (87,87) > DD 3220 (80,00) > DD 118 (77,27) Giống Landrace: LL 20212 (93,33) > LL 313 (89,28) > LL 20314 (88,88) > LL 10038 (87,5) > LL 10093 (83,33) = LL 280 (83,33) 50 4.3.2 Khả sinh sản cá thể đực giống Bảng 4.12 Khả sinh sản khả đực giống SHCSSS ST Số ổ ĐCTL (con/lứa) TLBQTO X HCSS (con/lứa) (kg/ổ) X (kg/ổ) TLBQHC SS (kg/con) D10344 17 9,53 15,05 1,58 D118 29 9,13 14,55 1,55 D215 25 10,15 D275 20 9,52 15,32 1,61 D3220 22 9,23 13,93 1,57 D91 19 9,45 15,73 1,60 L10038 28 8,26 14,18 1,53 L10093 15 8,92 15,75 1,59 L20212 14 10,03 L20314 24 9,13 13,60 1,49 L280 25 8,35 13,27 1,59 L313 25 9,15 13,14 1,58 14,79 9,50 13,29 8,97 14,89 13,87 1,62 1,61 X (kg/con) 1,59 1,57 4.3.2.1 Số heo sinh sống điều chỉnh lứa (con/lứa) Qua Bảng 4.12 kết cho thấy số heo sinh sống điều chỉnh lứa cá thể đực giống phối sau: Giống Duroc: DD 215 (10,15) > DD 10344 (9,53) > DD 275 (9,52) > DD 91 (9,45) > DD 3220 (9,23) > DD 118 (9,13) Giống Landrace: LL 20212 (10,03) > LL 313 (9,15) > LL 20314 (9,13) > LL 10093 (8,92) > LL 280 (8,35) > LL 10038 (8,26) Số heo sinh sống điều chỉnh lứa đực giống Duroc phối (9,50) > đực giống Landrace phối (8,97) 4.3.2.2 Trọng lượng trung bình tồn ổ heo sinh (kg/ổ) Qua Bảng 4.12 kết trọng lượng bình qn tồn ổ heo sinh cá thể đực giống phối sau: 51 Giống Duroc: DD 91(15,73) > DD 275 (15,32) > DD 10344 (15,05) > DD 215 (14,79) > DD 118 (14,55) > DD 3220 (13,93) Giống Landrace: LL 10093 (15,75) > LL 10038 (14,18) > LL 20314 (13,60) > LL 20212 (13,29) > LL 280 (13,27) > LL 313 (13,14) Trọng lượng trung bình tồn ổ heo sinh đực giống Duroc (14,89) > đực giống Landrace (13,87) 4.3.2.3 Trọng lượng bình quân heo sinh (kg/con) Qua Bảng 4.12 Kết trọng lượng bình quân heo sinh cá thể đực giống phối sau: Giống Duroc: DD 215 (1,62) > DD 275 (1,61) > DD 91 (1,60) > DD 10344 (1,58) > DD 3220 (1,57) > DD 118 (1,55) Giống Landrace: LL 20212 (1,61) > LL 10039 (1,59) = LL 280 (1,59) > LL 313 (1,58) > LL 10038 (1,53) > LL 20314 (1,49) Trong lượng bình quân heo sinh đực giống Duroc (1,59) > đực giống Landrace (1,57) 52 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua tháng khảo sát giống Landrace (L) Duroc (D) chúng tơi có kết quả: Về phẩm chất tinh dịch, tích VAC (109tt/llt) giống Landrace (100,02) cao giống Duroc (79,42) Về thể tích tinh dịch V (ml) giống Landrace (323,60) cao so với giống Duroc (256,39) Về hoạt lực tinh dịch A giống Duroc (0,835) cao so với giống Lanrace (0,826) Về nồng độ tinh dịch C (106 tt/ml) giống Duroc (370,54) thấp so với giống Lanrace (373,78) Tỷ lệ phối giống đậu thai giống Landrace (87,61) cao giống Duroc (86,85) Số heo sinh sống điều chỉnh giống Duroc (9,50) cao giống Lanrace (8,97) Trọng lượng trung bình heo sinh sống giống Duroc (1,59) cao giống Lanrace (1,57) Trọng lượng bình qn tồn ổ heo sinh giống Duroc (14,89) cao giống Lanrace (13,87) 5.2 ĐỀ NGHỊ Nên có kế hoạch thay đàn số đực già, phẩm chất tinh dịch khơng tốt L10038, D118 Kiểm tra cắt ngắn lông mọc phần đầu bao dương vật thường xun để khơng gặp khó khăn lấy tinh tránh ma sát làm tổn thương dương vật đực giống Nên có chu kì khai thác tinh ổn định tránh khai thác thưa nhằm tránh không tận dụng hết hiệu suất đực giống, đực ù lì vài cá thể giống Lanrace (L10093, L20314) 53 Thường xuyên kiểm tra kỳ hình sức kháng cá thể để đánh giá loại 5.3 HẠN CHẾ Trong điều kiện thực tế trại, cố gắng nhiều không tránh khỏi hạn chế thiếu sót sau: Chưa sâu vào yếu tố kiểm tra phẩm chất tinh dịch như: kỳ hình sức kháng Khoảng cách lấy tinh khơng 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn (2008) Quyết định việc phê duyệt tiêu kĩ thuật giống vật nuôi số 1712 / QD –BNNCN Nguyễn Thiện Nguyễn Tuấn Anh, 1993 Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Tấn Anh, Ngô Quốc Đạt, 1997 Thụ tinh nhân tạo gia súc gia cầm Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trần Văn Chính, 2005 Giáo trình thực hành gia súc gia cầm Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM Trần Văn Chính, 2003 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 14.0 for Windows Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Danh Thanh Đồng, 2011 Khảo sát phẩm chất tinh dịch trại heo giống cao sản Đài Loan Bành Tỷ Tiểu luận tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Vũ Thanh Hoàng, 2005 Luận văn tốt nghiệp khảo sát phẩm chất tinh dịch nhóm đực giống số tiêu sinh trưởng phát dục nhóm hậu bị Mỹ trại chăn ni heo Tân Trung Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Lâm Quang Ngà, 2005 Bài Giảng truyền tinh truyền phôi Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Võ Văn Ninh, 2001 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất trẻ 10 Lê Văn Thọ Đàm Văn Tiện, 2005 Sinh lý gia súc Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội 11 Cao Hồng Tuấn, 2003 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh trưởng phát dục sinh sản nhóm giống Xí Nghiệp Chăn Ni Heo 30 Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 55 PHỤ LỤC Phụ Bảng Bảng ANOVA dung lượng tinh dịch Source Giống tháng Giốngxtháng Error Total DF 3 136 143 Seq SS 162678 37950 4539 676633 881800 Adj SS 162678 37950 4539 676633 Adj MS 162678 12650 1513 4975 F 32,70 2,54 0,30 P 0,000 0,059 0,822 Phụ Bảng Bảng ANOVA hoạt lực tinh trùng Source Giống tháng Giốngxtháng Error Total DF 3 136 143 Seq SS 0,003211 0,001133 0,009078 0,228000 0,241422 Adj SS 0,003211 0,001133 0,009078 0,228000 Adj MS 0,003211 0,000378 0,003026 0,001676 F 1,92 0,23 1,80 P 0,169 0,879 0,149 Phụ Bảng Bảng ANOVA nồng độ tinh trùng Source Giống tháng Giốngxtháng Error Total DF 3 136 143 Seq SS 377 19237 9378 433111 462103 Adj SS 377 19237 9378 433111 Adj MS 377 6412 3126 3185 F 0,12 2,01 0,98 P 0,731 0,115 0,403 Phụ Bảng Bảng ANOVA tích VAC Source Giống tháng Giốngxtháng Error Total DF 3 136 143 Seq SS 15269,9 5572,8 1082,7 92374,1 114299,4 Adj SS 15269,9 5572,8 1082,7 92374,1 56 Adj MS 15269,9 1857,6 360,9 679,2 F 22,48 2,73 0,53 P 0,000 0,046 0,662 Phụ bảng Dung lượng tinh dịch trung bình cá thể đực giống qua tháng khảo sát (ml) Tháng Cá thể TB SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) D10344 216,70 28,90 13,30 260,00 17,30 6,66 266,70 57,70 21,65 216,70 28,90 13,32 216,70 28,90 13,30 D118 280,00 20,00 7,14 266,70 28,90 10,83 216,70 28,90 13,32 216,70 28,90 13,32 280,00 20,00 7,14 D215 233,30 57,70 24,74 233,30 28,90 12,37 283,30 104,10 36,74 250,00 50,00 20,00 233,30 57,70 24,74 D275 210,00 79,40 37,80 303,33 5,77 1,90 210,00 36,10 17,17 296,70 35,10 11,84 210,00 79,40 37,80 D3220 300,00 50,00 16,67 300,00 0 243,33 11,55 4,75 216,70 28,90 13,32 300,00 50,00 16,67 D91 266,70 76,40 28,64 283,30 28,90 10,19 300,00 100,00 33,33 283,30 28,90 10,19 266,70 76,40 28,64 L10038 283,30 28,90 10,19 290,00 52,90 18,25 303,33 15,28 5,04 243,30 40,40 16,61 283,30 28,90 10,19 L10093 433,30 57,70 13,32 466,70 28,90 6,19 383,30 28,90 7,53 383,30 76,40 19,92 433,30 57,70 13,32 L20212 283,30 28,90 10,19 283,30 28,90 10,19 276,70 25,20 9,10 283,30 28,90 10,19 283,30 28,90 10,19 L20314 276,70 125,00 45,19 350,00 218,00 62,27 366,70 104,10 28,39 260,00 36,10 13,87 276,70 125,00 45,19 L280 350,00 50,00 14,29 450,00 50,00 11,11 333,30 57,70 17,32 383,30 76,40 19,92 350,00 50,00 14,29 L313 266,70 28,90 10,83 316,70 28,90 9,12 250,00 50,00 20,00 250,00 50,00 20,00 266,70 28,90 10,83 X 57 Phụ bảng Hoạt lực tinh dịch trung bình cá thể đực giống qua tháng khảo sát (ml) Tháng Cá thể TB X SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) D10344 0,753 0,050 6,68 0,843 0,051 6,08 0,813 0,023 2,840 0,843 0,051 6,08 0,813 0,044 5,42 D118 0,820 0,020 2,44 0,857 0,051 5,99 0,817 0,021 2,55 0,813 0,023 2,84 0,827 0,029 3,46 D215 0,813 0,023 2,84 0,807 0,012 1,43 0,817 0,015 1,87 0,820 0,020 2,44 0,814 0,017 2,15 D275 0,843 0,051 6,08 0,850 0,044 5,13 0,883 0,029 3,27 0,803 0,006 0,72 0,845 0,032 3,80 D3220 0,827 0,025 3,04 0,857 0,051 5,99 0,800 0 0,877 0,021 2,37 0,840 0,024 2,85 D9 0,873 0,025 2,88 0,877 0,021 2,37 0,887 0,023 2,6 0,867 0,031 3,53 0,876 0,025 2,85 L10038 0,850 0,050 5,88 0,770 0,061 7,9 0,783 0,029 3,69 0,813 0,015 1,88 0,804 0,039 4,84 L10093 0,803 0,006 0,72 0,807 0,012 1,43 0,810 0,017 2,14 0,813 0,015 1,88 0,808 0,012 1,54 L20212 0,883 0,029 3,27 0,843 0,051 6,08 0,887 0,023 2,6 0,853 0,015 1,79 0,867 0,030 3,44 L20314 0,787 0,032 4,09 0,807 0,012 1,43 0,810 0,017 2,14 0,817 0,021 2,55 0,805 0,020 2,55 L280 0,820 0,027 3,23 0,823 0,021 2,53 0,817 0,029 3,53 0,840 0,053 6,3 0,825 0,032 3,90 L313 0,873 0,025 2,88 0,867 0,058 6,66 0,810 0,017 2,14 0,847 0,023 2,73 0,849 0,031 3,60 58 Phụ bảng Nồng độ tinh dịch trung bình cá thể đực giống qua tháng khảo sát (ml) Tháng X SD Cv(%) D10344 361,70 55,10 15,23 D118 375,00 50,00 D215 378,30 D275 TB Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) 345,00 26,50 7,67 428,30 55,10 12,86 348,30 23,10 6,63 370,83 39,95 10,60 13,33 351,70 66,60 18,93 371,70 100,20 26,95 335,00 40,00 11,94 358,35 64,20 17,79 45,10 11,92 378,30 45,10 11,92 378,30 45,10 11,92 335,00 40,00 11,94 367,48 43,83 11,93 360,30 73,10 20,29 393,70 50,80 12,92 370,70 94,10 25,39 331,70 40,40 12,19 364,10 64,60 17,70 D3220 378,30 45,10 11,92 415,00 75,50 18,19 321,70 46,20 14,36 398,30 77,70 19,50 378,33 61,13 15,99 D91 371,70 100,20 26,95 378,30 45,10 11,92 378,30 45,10 11,92 408,30 28,90 7,07 384,15 54,83 14,47 L10038 391,70 28,90 7,37 348,30 92,90 26,67 281,70 81,40 28,92 335,00 40,00 11,94 339,18 60,80 18,73 L10093 381,70 89,60 23,48 321,70 55,10 17,12 378,30 45,10 11,92 349,00 22,50 6,46 357,68 53,08 14,75 L20212 411,70 70,90 17,23 351,70 66,60 18,93 395,00 52,00 13,15 361,70 23,10 6,39 380,03 53,15 13,93 L20314 385,00 95,40 24,78 391,70 28,90 7,37 391,70 57,70 14,74 335,00 40,00 11,94 375,85 55,50 14,71 L280 428,30 55,10 12,86 428,30 55,10 12,86 391,70 28,90 7,37 375,00 50,00 13,33 405,83 47,28 11,61 L313 408,30 28,90 7,07 378,30 45,10 11,92 415,00 75,50 18,19 335,00 40,00 11,94 384,15 47,38 12,28 Cá thể X SD 59 Phụ bảng Kết tích V.A.C tinh dịch trung bình cá thể đực giống qua tháng khảo sát (106 tt/lần lấy) Tháng TB X SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) X SD Cv(%) D10344 58,47 7,10 12,14 76,34 15,89 20,82 91,16 10,31 11,31 63,27 5,41 8,55 72,31 9,68 13,21 D118 85,68 8,30 9,69 79,76 13,78 17,27 64,61 11,89 18,40 59,07 10,47 17,73 72,28 11,11 15,77 D215 72,80 25,40 34,90 71,65 15,31 21,37 89,00 40,90 45,95 67,67 7,22 10,67 75,28 22,21 28,22 D275 61,27 14,10 23,02 101,58 15,06 14,83 68,80 21,60 31,37 79,70 18,50 23,20 77,84 17,32 23,11 D3220 94,00 21,70 23,08 106,20 16,27 15,32 62,76 10,86 17,30 75,41 15,19 20,15 84,59 16,01 18,96 D91 82,64 8,47 10,25 94,80 21,00 22,17 99,30 31,30 31,52 100,25 13,11 13,07 94,25 18,47 19,25 L10038 93,85 6,41 6,83 76,80 20,40 26,58 66,60 17,80 26,77 67,40 20,00 29,64 76,16 16,15 22,46 L10093 131,60 25,80 19,63 120,46 16,46 13,67 118,10 21,80 18,47 109,90 29,80 27,15 120,02 23,47 19,73 L20212 104,70 29,80 28,48 82,75 4,73 5,71 97,50 20,10 20,65 87,95 15,28 17,38 93,23 17,48 18,06 L20314 80,60 30,60 37,93 113,10 74,60 65,95 113,70 24,10 21,17 71,70 17,50 24,47 94,78 36,70 37,38 L280 123,30 27,90 22,62 157,23 6,61 4,20 108,20 31,50 29,09 120,00 24,10 20,09 127,18 22,53 19,00 L313 58,47 7,10 12,14 76,34 15,89 20,82 91,16 10,31 11,31 63,27 5,41 8,55 72,31 9,68 13,21 Cá thể 60 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI -THÚ Y  NGUYỄN LINH GIANG KHẢO SÁT VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ HEO ĐỰC GIỐNG TẠI CÔNG TY TNHH. .. Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản nhóm đực giống Cty TNHH Nơng súc Trực Điền – Bình Dương Thời gian thực tập từ 01 – 03 – 2012 đến ngày 30 – 06 – 2012, ghi nhận số kết sau: Dung lượng tinh. .. tài: Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản nhóm đực giống Cty TNHH Nơng súc Trực Điền – Bình Dương 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ U CẦU 1.2.1 Mục đích Chọn giữ lại cá thể tốt Đánh giá khả sinh trưởng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ HEO ĐỰC GIỐNG TẠI CÔNG TY TNHH NÔNG SÚC TRỰC ĐIỀN – BÌNH DƯƠNG , KHẢO SÁT VỀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ HEO ĐỰC GIỐNG TẠI CÔNG TY TNHH NÔNG SÚC TRỰC ĐIỀN – BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn