KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VẮCXIN PORCILIS PRRS QUA CÔNG CƯỜNG ĐỘC VỚI VIRÚT PRRS THỰC ĐỊA DỊ CHỦNG

58 70 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VẮC-XIN PORCILIS PRRS QUA CÔNG CƯỜNG ĐỘC VỚI VI-RÚT PRRS THỰC ĐỊA DỊ CHỦNG Sinh viên thực hiện: LÊ BẢO YÊN Lớp: DH08DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2008 – 2013 THÁNG 9/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** LÊ BẢO YÊN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VẮC-XIN PORCILIS PRRS QUA CÔNG CƯỜNG ĐỘC VỚI VI-RÚT PRRS THỰC ĐỊA DỊ CHỦNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN ĐÌNH QUÁT BSTY NGUYỄN ĐỨC DŨNG Tháng 9/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Bảo Yên Tên luận văn: “Khảo sát khả bảo hộ vắc-xin Porcilis PRRS qua công cường độc với vi-rút PRRS thực địa dị chủng” Đã hoàn thành yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày…./…./2013 Giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN ĐÌNH QUÁT BSTY NGUYỄN ĐỨC DŨNG ii LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Cha Mẹ sinh thành chăm lo dạy dỗ cho thành người Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Thị Dân, TS Nguyễn Đình Quát, BSTY Nguyễn Đức Dũng tận tình dạy hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin cảm ơn Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Cơ Bản, Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y tồn thể q thầy khoa Chăn Ni Thú Y tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập Xin cảm ơn anh, chị Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Thú Y TW II tạo điều kiện, giúp đỡ suốt trình thực tập Cám ơn bạn ngồi lớp học tập giúp đỡ suốt quãng đời sinh viên Xin chân thành cảm ơn! Lê Bảo Yên iii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát khả bảo hộ vắc-xin Porcilis PRRS qua công cường độc với vi-rút PRRS thực địa dị chủng” tiến hành đầu tháng năm 2012 thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá khả bảo hộ vắc-xin sau công cường độc với vi-rút dị chủng Bắc Mỹ phân lập miền Bắc Việt Nam Nội dung nghiên cứu gồm: khảo sát dấu hiệu lâm sàng, đáp ứng kháng thể kháng bệnh PRRS sau cơng cường độc, khảo sát bệnh tích đại thể vi thể hai lô đối chứng vắc-xin, lơ thí nghiệm có heo tự nhiễm với vi-rút PRRS( heo giám sát) Bằng phương pháp quan sát triệu chứng lâm sàng, lấy máu kiểm tra mức kháng thể phương pháp ELISA, mổ khám quan sát bệnh tích số quan heo Kết ghi nhận sau công cường độc thân nhiệt heo hai lô tăng, xuất triệu chứng bỏ ăn, suy kiệt triệu chứng đường hấp: chảy nước mũi, thở gấp, gắng sức, ho khan, triệu chứng tiêu hóa: táo bón có niêm mạc phân, nước dãi có độ nhớt cao trắng đục, mắt đổ ghèn Đối với lơ thí nghiệm triệu chứng có giảm sau ngày thứ sau công độc Ở lô đối chứng không ghi nhận phục hồi Chỉ số S/P ban đầu lơ thí nghiệm khơng đồng đều, số heo giám sát ban đầu 0,71 heo khác số S/P>1, lơ đối chứng có S/P< 0,03, sau thời gian công độc số S/P heo giám sát heo 3,6 heo lại nhóm có số S/P>4 ngày thứ 10 iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu CHƯƠNG II TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược bệnh PRRS 2.2 Vi-rút gây hội chứng rối loạn sinh sản hấp heo (PRRSV) 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Một số đặc điểm hình thái cấu trúc 2.2.3 Đặc điểm nuôi cấy 2.2.4 Sức đề kháng 2.2.5 Dịch tễ học 2.2.6 Phương thức truyền lây 2.3 Bệnh lý vi rút PRRS 2.3.1 Cơ chế xâm nhập 2.3.2 Triệu chứng 2.3.3 Bệnh tích 12 v 2.3.3.1 Bệnh tích đại thể 12 2.3.3.2 Bệnh tích vi thể 12 2.4 Miễn dịch 13 2.5 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 14 2.5.1 Chẩn PRRSV môi trường nuôi cấy tế bào 14 2.5.2 Huyết học 14 2.5.3 Phương pháp RT-PCR (reverse transcriptase polymerase chain reaction) 15 2.6 Chẩn đoán phân biệt lâm sàng 15 CHƯƠNG III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm 16 3.1.1 Thời gian 16 3.1.2 Địa điểm 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Đối tượng nghiên cứu vật liệu thí nghiệm 16 3.3.1 Đối tượng 16 3.3.2 Vật liệu dùng làm thí nghiệm 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.2 Nội dung 17 3.4.3 Nội dung 18 3.4.4 Nội dung 20 3.4.5 Xử lý số liệu 20 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Quan sát ghi nhận dấu hiệu lâm sàng sau công cường độc 21 4.1.1 Thân nhiệt trung bình 21 4.1.2 Lượng thức ăn trung bình ngày 21 4.1.3 Các biểu lâm sàng khác 24 4.2 Đáp ứng kháng thể kháng bệnh PRRS sau công cường độc 25 4.3 Khảo sát bệnh tích đại thể vi thể 27 4.3.1 Bệnh tích đại thể 27 vi 4.3.1 Bệnh tích vi thể 27 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31 5.1 Kết luận 31 5.2 Đề nghị 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ LỤC 38 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ARN: acid ribonucleic CPE: Cytopathic effect ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay FA: Fluorescent Antibody Staining HRPO: horseradish peroxidase IHC: Immunohistochemistry IPMA: Immuno peroxidase monolayer assay OIE: Office International des Epizooties ORF: open reading flame PAM: porcine alveolar macrophage PCR: polymerase chain reaction PEARS: Porcine Epidemic Abortion Syndrome PRRS: Porcine reproductive and respiratory syndrome RT-PCR: reverse transcriptase polymerase chain reaction Vero: Afican green monkey kidney cells PC: Positive control NC: Negative control viii DANH SÁCH SƠ ĐỒ VÀ CÁC BẢNG Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cách sinh bệnh vi-rút PRRS 10 Bảng 2.1 Tổng hợp triệu chứng lâm sàng hội chứng rối loạn sinh sản hấp heo 12 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm cơng cường độc 19 Bảng 4.1 Tổng hợp biểu lâm sàng xuất hai lơ thí nghiệm heo giám sát……………… 29 Bảng 4.2 Tổng hợp bệnh tích đại thể số quan hai lơ thí nghiệm 32 Bảng 4.3 Tổng hợp bệnh tích vi thể số quan hai lơ thí nghiệm 33 ix 11.Benfield, d A., Nelson, e., Collins, j E., Harris, l., Goval, s M., Robison, d., Christianson, w T., morrison, r B., gorcvca, d & chladek, d., 1992 Characterization of swine infertility and respiratory syndrome (SIRS) virus (isolate ATCC VR-2332) Journal 'of Veterinary Diagnostic Investigation 4, 127-33 12.Blaha, T., 1992.Epidemiological investigations into PEARS in Germany: consequences in fattening pigs In Proceedings of the12th Congress of the International Pig Veterinary Society, Tile Hague, Netherlands, 17-20 August, p 126 13.Dea, s., Bilodeau, r., Athansessious, r,m Sauvageau, r &Matineau, g P., 1992 Swine reproductive and respiratory syndrome in Quebec: isolation of an enveloped virus serologically-related to Lelystad virus.Canadian Veterinary Journa1 33, 801-8 14.Dea, S., C A Gagnon, H Mardassi, B Pirzadeh and D Rogan., 2000 Current knowledge on the structural protein of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus: comparison of the North American and European isolates Arch Virol 145, 659-688 15.Dee, S., 1992 Investigation of a nationwide outbreak of SIRS using atelephone survey American Association of Swine Practitioners Newsletter 4, 41-4 16.De Jong, M F., Cromwiik W & Van't Veld P., 1991 The "new"pigndisease; epidemiology and production losses in the Netherlands In Report of the First EC Seminar/Workshop on "The New Pig Disease, PorcineRespiration and Reproductive Syndrome'; Brussels, Belgium PVET/EN/1113,p 9-19 17.Delputte P L, Vanderheijden N, Nauwynck H J., 2001.Involvement of matrixprotein in attachment of porcinereproductive and respiratory syndrome virus to ahepar in like receptor on porcine alveolar macrophages http//www.pubmedcentral.gov 18.Dial, g D & Parsons, T., 1989 Smedi-Iike syndrome (EMC?) Proceedings of the Annual Meeting of the AraeHcan Association of Szvine Practitioners 20, 435 19.Edwards S., Robertson I, Wilesmith J., Ryan J., Kilner C., Paton D., Drew T., Brown I., & Sands J., 1992 PRRS ("blue-eared pig disease") in Great Britain American Association of Swine Practitioners Newsletter4, 32-6 20.Freese W.R., Joo H S & Simonson R.R., 1994 A potential spontaneous elimination of porcine epidemic abortion respiratory syndrome (PEARS) 33 virus spread in a commercial swine herd In Proceedings of the 13th International Pig Veterinary Congress, Bangkok, Thailand, 26-30June, p 66 21.Feitsma H., Grooten H.J & Schte F.W., 1992 The effect ofporcine epidemic abortion and respiratory syndrome (PEARS) on sperm production In Proceedings of the 12th International Congress of Animal Reproduction, The Hague, The Netherlands 23-27 August, pp 1710-2 22.Fiedler, J., 1991 Report on the epidemiology of PRRS in Germany In Report of the Second Seminar of the EC on Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (the nero pig disease) Brussels, Belgium PVET/EN/0207,pp 1314 23.Gordon, S C., 1992 Effects of blue-eared pig disease on a breedingand fattening unit Veterinary Record130, 513—4 24.Halbur P., Meng P.X., & Hagemoser W., 1994 Markedvariability in pathogenicity of nine US porcine reproductive and respiratorysyndrome vi-rút (PRRSV) isolates in 5- week-old CDCD pigs InProceedingsof the 13th International Pig Veterinary Congress, Bang- kok, Thailand, 26-30June, p 59 25.Hopper S.A., White M.E.C., & Twiddy N., 1992 An outbreak ofblue-eared pig disease (porcine reproductive and respiratory syndrome) infour pig herds in Great Britain.Veterinmy Record131, 140-4 26.Hoefling, D C., 1990 Mystery swine disease In Ninety-foulth annualmeeting of the United States Animal Health Associationpp 501 27.Meulenberg Janneke J.M., 2000 PRRS, the vi-rút http//www.csirus.com 28.Jeong-Ki Kim, Al-Majhdi Fahad, Kumar Shanmukhappa, and Sanjay Kapil, 2005 Defining The Cellular Target(s) Of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Blocking Monoclonal Antibody 7G10 29.Joo H.S & Dee, S., 1993 Recurrent PRRS problems in nursery pigs In Proceedings of the Allen D Leman Swine Conference, University of Minnesota, USA pp 85-8 30.Keffaber K.K., 1989 Reproductive failure of unknown aetiology American Association of Swine Practitioners NeTvsletters 1, 1-10 31.Kim H.S., Kwanc J., Yoon I.J., Joo H.S., & Frev M.L., 1993 Enhanced replication of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus in a 34 homogeneous sub- population of MA-104 cell line Archives of Virology 133, 477-83 32.Mardassi H., Wilson L., Mounir S., and Dea S., 1994 Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus and efficient differentiation between Canadian and European strains by reverse transcriptionand PCR amplification Journal of Clinical Microbiology 32, 2197-203 33.Meng, X.J., Paul P.S., and Hat.Bur P.G., 1994 Molecular cloning and nucleotide sequencing of the 3'-terminal genomic RNA of the porcine reproductive and respiratory syndrome virus Journal of General Virology 75, 1795-801 34.MeulenberJ.J.M., De Metier E.J., and Moormann R.J.M., 1993 Subgenomic RNAs of Lelystad virus contain a conserved leader-body junction sequence Jourvzal of Genera l Virology 74, 1697-701 35Michael P., Murtaugh Zhengguo Xiao, and Federicozuckermann, 2002 Immunological Respones of Swine to PorcineReproductive and Respiratory Syndrome Virus Infection Viral immunologyVolume 15, Number 4, 2002 © Mary Ann Liebert, Inc.Pp 533-547 36.Morrison R.B., Collins J.E., Harris L., Chladek D.W Gorcyca D.E., Joo H.S., Christianson W., Benfied D.A., Marsh W.E., Goyal S., and Annelli J.F., 1992 Sero epidemiological investigation of porcine reproductive and respiratory syndrome (PEARS, PRRS, SIRS) In Proceedings of the 12th Congress of the International Pig Veterinary Society,The Hague, The Netherlands, 17-20 Augnst, p 114 37.Nathalie Vanderheijden, Delputte Peter L., Favoreel Herman W.,2003 Involvememt of sialoadhesin in entry of porcine reproductive and respiratorysyndrome virus into porcine alveolar macrophages.http//www pubmedcentral.gov 38.Paton D.J & Drew T W., 1995 Serological monitoring of PRRS transmission: a case study Veterinary Record 136, 297-8 39.Pol J.M.A., Van Dijk J.E., Wensvoort G., and Terpstra C., 1991 Pathological, ultrastructural, and immunohistochemical changes caused by Lelystad virus in experimentally induced infections of mystery swine disease [synonym: porcine epidemic abortion and respiratory syndrome (PEARS) ] Veternary Quarterly, 13, 137-143 40.Pol J., Wagenaar F., BroekhuỊsen-davles J., and Wensvoort, G., 1992 The morphogenesis of Lelystad virus in porcine lung alveolar macrophages In Proceedings of the 12th Congress of the International Pig Veterinmy Society,, The Hague, The Netherlands, 17-20 August, p 127 35 41.Potter R.A., 1994 Non-transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus by seropositive pigs from an infected herd Verterinary Record 134, 304-5 42.Robertson I B., 1991 The epidemiology of PRRS in the United Kingdom In Reporl of the Second Seminar of the EC on Porcine Reproductive and Respirator Syndrome (the new pig disease), Brussels, Belgium PVET/EN/0207, pp 15-21 43.Prieto C., Suarvz P., Sanchez R., Solana A., Simarro I.,Martin rillo S., and Castro J R., 1994 Semen changes in boars afterexperimental infection with porcine epidemic abortion and respiratorysyndrome (PEARS) virus In Proceedings of the 13th International Pig Veterinary Congress, Bangkok, Thailand, 26-30 June, p 98 44.Robertson I B., 1992 Porcine reproductive and respiratol T syndrome(blue-eared pig disease): some aspects of its epidemiology InProceedings ofSociety, for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, Edinburgh,UK, 1-3 April, pp 24-38 45.Stevenson G.W., Van Alstine W.G Kanitz C.L., and Kefaber K.K., 1993 Endemic porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection of nursery pigs in two swine herds without current reproductivefailure Journal of l/eterina U Diaffnostic Investigation 5, 43246.Suarez P., Zardoya R., Prieto C., Solanda A., Tabares, E., Bautista J.M., and virtts by reverse transcriptase-polymerase chainreaction (RT-PCR) Archives of Virolo©, 135, 89-99 47 S.H., Done D.J., Paton and M.E.C White*,1996 Pocine reproductive and respiratory syndrome (PRRS): a review, with emphasis on pathological,virological and diagnostic aspects 48.Terpstra, C., Wensvoort, G& Leengoed, L.A.M.G, 1992 Persistence of Lelystad virus in herds affected by porcine epidemic abortion andrespiratory syndrome In Proceedings of the 12th Congress of the International Pig Veterinary, Society, The Hague, The Netherlands, 17-20 August, p 118 49.Torrison J., Vannier P., Albina E., Madec F., and Morrison R., 1994 Incidence and clinical effect of PRRS virus infection in gilts on commercial swine farms In Proceedings of the 13th Congress of the International Pig Veterinary Society, Bangkok, Thailand, 26-30 June, p 511 50.Vogel K., Kramer M., Leuffert J and Kramer S., 1991 PRRS-Epidemiological and economic analyses in Germany.In Report of the SecondSeminar of the EC on Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (thenew pig disease), Brussels, Belgium PVET/EN/0207, pp 49-52 36 51.Wensvoort G., Terstra C., Pol J.M.A., Ter Laak E.A., Bloemraad M., De Kluyver E P., Kragte C., Van Buiten L., Den Besten A., Wagenaar F., Broekhuijsen J M., Moone P L.J.M., Zetstra T., De Boer E A., Tibben H J., De Jong M F., Vant Veld P., Groenland G.J.R., Van Gennep J A., Voets M T., Verheiden J.H.M and Braamskamp J., 1991 Mystery swine disease in the Netherlands: the isolation of Lelystad virus Veterinary Quarterly 13, 121-30 52.Will S.R.W., Zimmerman J.J., Yoon K., Swenson S.L., Mc.Ginlev M.J., Hill H.T., and Platt K.B., 1995 Porcine reproductive and respiratory syndrome virus: isolation from chronically infected swine In Proceedings of the American Association of Swine Practitioners, pp 387-9 53.White M.E.C., 1992 The clinical signs and symptoms of 'blue-eared pig disease' (PRRS) Pig Veterinary Journa 128, 62-8 54.Yoon J., Joo H.S., Christianson W.T., Kim H.S., Coljins J.E., Carlson J.H and Dee S.A., 1992 Isolation of a cytopathic virus from weak pigs on farms with a history of swine infertility and respirator), syndrome Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 4, 139-43 55.Zimmerman J., 1991 Mystery swine disease In Proceeding of the Animal Meeting the Livestock Conservation Institute, Bloomington, MN, USA, 9-11 April 56.Zimmerman j., Sanderson t., Eernisse K., Hill H., and Frey M., 1992 Transmission of SIRS virus in convalescent animals to coming led penmates under experimental conditions American Association of Swine Practitioners Newsletter 4, 25 57.Zimmeran J., Swenson S.L., Wills R.W., Pirtle E.C., Yoon K.T., H.T., and Mcginley M.J., 1993 Transmission of PRRS virus In Proceedings of the Allen D Leman Swine Conference, University of Minnesota, MN, USA, pp.51-52 Website 58 http://www.cucthongke.com.vn2 59.http://www.porcilis-prrs.com 37 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1:Bảng theo dõi nhiệt độ heo Lơ thí nghiệm Lơ đối chứng Lơ thí nghiệm Số tai heo Ngày Sáng 39,2 Trưa 39,2 12 14 67 62 68 87 39 39,3 39,7 39,3 40 39,9 39,3 39,5 39 39,3 39,8 39,3 40 40,1 39,7 39,6 theo dõi Chiều 39 39,5 39,5 39,9 39,7 39,3 Tối 39,3 39,4 39,3 39,5 39,9 39,9 39,9 39,7 39,6 Sáng 39,4 39,5 40,4 39,9 39,8 39,6 39,8 Trưa 39,2 39,6 39,2 39,8 41 39,8 39,9 39,9 40,1 Chiều 39,5 41 39,5 39,5 39,5 39 41,1 Tối 39 39,2 39,4 39,2 39,3 40 39,3 39,6 39,6 41,2 Thời gian sau công (ngày) Sáng 39,2 39,1 39,1 39,3 39,5 39,1 39,4 39,5 39,3 Trưa 39,2 39,8 39,3 39,2 39,7 39,2 39,4 39,4 39,9 Chiều 39,3 39,1 39,2 39,6 39,8 39,5 39,7 39,4 39,2 38,8 39,3 40,5 40,1 39,7 39,6 39,6 Sáng 39,3 40,1 40,2 39,3 39,9 39,6 39,5 39,6 39,6 Trưa 39,5 40,4 40,6 39,3 39,7 39,9 39,7 39,7 39,5 Chiều 40,9 41,4 41,2 39,7 39,7 39,1 39,7 39,6 39,7 Tối 41,2 40,9 40,7 Sáng 39,3 41,1 39,8 39,3 40,1 39,5 39,7 39,6 40,1 Trưa 39,5 41,6 40,7 39,3 40,1 40,1 Chiều 39,9 41,9 41,8 39,5 39,9 40,1 39,9 39,6 40,4 Tối 41,1 41,9 41,6 40,2 Sáng 39,6 39,8 Tối 39 41 40,1 38 40 40 40 39,5 39,4 39,4 39,6 40 39,9 40,4 39,5 39,3 39,5 40,1 40,1 39,9 39,3 39,6 40,8 10 11 Trưa 39,8 39,6 39,5 40,6 Chiều 39,8 40,4 39,6 40,7 40,1 39,8 39,4 41,3 Tối 40,4 41,4 40 40,8 40,5 39,3 39,3 41,5 Sáng 40,1 40,4 40,0 40,7 40,1 39,7 39,6 41,3 Trưa 40 40,3 39,7 40,8 40,3 39,1 39,4 41,3 Chiều 39,9 40,4 40 40,7 Tối 40 40,9 40,7 41 Sáng 42 40,9 40,2 40,9 40,4 39,4 39,3 41,4 Trưa 40,9 41,3 40,5 40,8 39,4 39,4 Chiều 40,9 41,5 41,3 40,7 Tối 40,6 Sáng 41,1 41,2 41,4 40,3 39,6 39,4 41,3 Trưa 41,1 41,5 41,3 40,5 Chiều 41,4 41,5 40,8 Tối 40,9 40,9 40,9 39,8 39,5 39,5 41,5 Sáng 40,5 40,8 40,4 39,2 39,4 39,3 41,3 Trưa 41,3 41 40,6 39,5 39,6 39,5 41,5 Chiều 41,5 41 40,4 39,4 39,5 39,9 41,6 Tối 41,2 40,3 40,8 40,2 40,2 39,9 41,5 Sáng 40,6 40,2 40,5 39,5 39,6 41,4 40,1 Trưa 41,2 40,2 40,6 39,5 39,6 40,4 41,1 Chiều 41,3 40,1 40,7 39,6 39,8 Tối 40,9 40,2 40,5 39,3 39,5 39,9 41,6 Sáng 40,6 40,1 40,4 39,6 39,4 39,7 41,4 Trưa 40,9 40,3 40,3 39,3 39,3 Chiều 41,4 40 Tối 40,9 39,5 Sáng 40,5 39,6 Trưa 41 41 40,2 Chiều 40 40 39,3 39,3 41,4 41,3 41 40 41 40 39,4 40,9 40 39,6 39,1 40 39,7 41,6 39,4 39,4 41,3 40 40 41,5 41,3 39,2 40,5 41,1 40,6 39,8 40 41 40,5 39,3 39,1 41,3 40,2 41,5 39,5 39,6 39,5 41,1 39,3 39 39,8 39,8 40 39,5 12 Tối 40,2 39,9 39,6 Sáng 39,5 40 39,6 Chiều 41,1 40 39,5 Tối 40,5 40 39,3 Sáng 39,9 39,5 Trưa 13 Trưa 14 40 40 40 39,9 Chiều 40,5 39,9 39,9 Tối 39,3 39,9 39,6 Sáng 39,4 39,3 39,7 Trưa 39,6 39,9 39,5 Chiều Tối 15 16 17 18 40 Sáng 39,7 39,6 39,5 Trưa 39,6 39,6 39,7 Chiều 39,3 40,1 40 Tối 39,4 39,9 39,5 Sáng 39,9 39,8 39,5 Trưa 40,3 Chiều 40 40 39,7 39,5 39,7 Tối 39,7 39,5 39,3 Sáng 39,5 39,7 39,5 Trưa 39,7 39,5 39,7 Chiều 39,5 39,3 39,3 Tối 39,9 39,7 39,7 Sáng 39,2 39,1 39,3 Trưa 19 39,7 39,3 40 39,6 39,4 Chiều 39,7 39,5 39,6 Tối 39,4 39,3 39,5 Sáng 39,5 39,5 39,3 40 20 21 Trưa 39,5 39,5 39,7 Chiều 39,9 39,4 39,4 Tối 39,7 39,3 39,5 Sáng 39,7 39,4 39,5 Trưa 39,5 39,3 39,1 Chiều 39,5 39,7 39,5 Tối 39,6 39,6 39,3 Sáng 40 Trưa 39,8 39,7 Chiều 39,8 39,3 Tối 22 39,6 40 39,5 Sáng 40,5 39,8 Trưa 40,2 39,7 Chiều 23 24 25 Tối 40,3 39,8 Sáng 39,7 39,5 Trưa 39,5 39,5 Chiều 39,2 39,4 Tối 39,3 39,8 Sáng 40 39,5 Trưa 40 39,8 Chiều 39,8 39,5 Tối 39,5 39,5 Sáng 39,6 39,5 Trưa 39,8 39,6 Chiều 26 40 39,7 Tối 39,7 39,8 Sáng 39,6 39,3 Trưa 40 Chiều 39,8 40,2 39,8 41 Tối 27 40,3 39,5 Sáng 40 39,6 Trưa 40 39,5 40 39,8 Chiều Tối 28 Sáng 39,6 39,3 Trưa 39,9 39,7 Chiều 40 Tối 29 39,8 39,6 Sáng 40 Trưa 39,5 40,1 39,7 Chiều 30 39,8 40 39,8 Tối 39,7 39,5 Sáng 39,5 39,5 Trưa 40 39,7 Chiều 40 39,8 Tối 39,5 39,5 42 PHỤ LỤC 2: Bảng theo dõi lượng thức ăn ngày (kg) Lơ thínghiệm Lơ đối chứng Lơ thí nghiệm 3,8 3,35 0,3 0,3 0,3 0,3 7,5 0,35 0,35 0,01 10 0,01 11 0,05 5,5 12 0,05 5,5 Ngày theo Dõi 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4,5 25 43 26 27 5,5 28 29 30 31 32 PHỤ LỤC 3: Số liệu kháng thể Nhóm đối chứng Số tai Trước cơng Sau cơng ngày Sau công ngày Sau công 10ngày 0,007 0,039 1,187 2,376 0,004 0 0,023 0,331 Nhóm vắc-xin Số tai Trước công Sau công au công ngày Sau công 10 12 1,507 3,6 4,824 14 1,296 3,96 4,629 87 1,523 4,348 5,01 67 4,24 4,242 4,285 4,279 1,57 68 5,357 4,87 4,723 4,125 3,57 62 0,71 1,256 2,663 2,672 3,06 PHỤ LỤC 4: Bảng phân tích phương sai thân nhiệt thức ăn One-way ANOVA: than nhiet versus lo tn Source DF SS MS F P lô au công 30 ngày 10,274 10,274 30,75 0,000 Error 38 12,697 0,334 Total 39 22,971 44 S = 0,5780 R-Sq = 44,73% R-Sq(adj) = 43,27% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+1 13 40,415 0,747 ( -* ) 27 39,333 0,480 ( * -) + -+ -+ -+39,50 40,00 40,50 41,00 Pooled StDev = 0,578 One-way ANOVA: thuc an versus lo tn Source DF SS MS F P lô 143,89 143,89 87,11 0,000 Error 37 61,12 1,65 Total 38 205,01 S = 1,285 R-Sq = 70,19% R-Sq(adj) = 69,38% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 12 0,764 1,323 ( * ) 27 4,926 1,269 ( -* ) + -+ -+ -+ -0,0 1,5 3,0 4,5 Pooled StDev = 1,285PHỤ LỤC 5: Hóa chất dùng kit ELISA HerdChek* PRRS X3: Đĩa chứa kháng nguyên PRRS đĩa PRRS – đối chứng dương 4ml Đối chứng âm 4ml Kháng kháng thể IgG: HRPO conjugate 60ml Dung dịch pha loãng mẫu 120ml Nước rửa đậm đặc (x10) 235ml Cơ chất TMB 60ml Dung dịch ngừng phản ứng (SDS) 60ml 45 46 47 ... MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** LÊ BẢO YÊN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VẮC-XIN PORCILIS PRRS QUA CÔNG CƯỜNG ĐỘC VỚI VI-RÚT PRRS THỰC ĐỊA DỊ CHỦNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu... 9/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Bảo Yên Tên luận văn: Khảo sát khả bảo hộ vắc-xin Porcilis PRRS qua công cường độc với vi-rút PRRS thực địa dị chủng Đã hoàn... ngành chăn ni Với mong muốn tìm vắc-xin có tác dụng phòng ngừa hiệu bệnh tai xanh, thực đề tài Khảo sát khả bảo hộ vắc-xin Porcilis PRRS qua công cường độc với vi-rút PRRS thực địa dị chủng 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VẮCXIN PORCILIS PRRS QUA CÔNG CƯỜNG ĐỘC VỚI VIRÚT PRRS THỰC ĐỊA DỊ CHỦNG , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VẮCXIN PORCILIS PRRS QUA CÔNG CƯỜNG ĐỘC VỚI VIRÚT PRRS THỰC ĐỊA DỊ CHỦNG , Hình 2.1 Đặc điểm cấu trúc hình thái (Nguồn Nguyễn Ngọc Hải,, 3 Bệnh lý do vi rút PRRS, 4 Phương pháp nghiên cứu, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 1 Quan sát và ghi nhận các dấu hiệu lâm sàng sau khi công cường độc với chủng vi-rút PRRS thực địa dị chủng, 3 Khảo sát bệnh tích đại thể và vi thể, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn