TÌM MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ TINH DỊCH ĐỒ VÀCÁC YẾU TỐ NGHỀ NGHIỆP

73 27 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ TINH DỊCH ĐỒ VÀCÁC YẾU TỐ NGHỀ NGHIỆP Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : PHẠM THỊ THU HƯỜNG Niên khóa : 2010 – 2014 Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ TINH DỊCH ĐỒ VÀCÁC YẾU TỐ NGHỀ NGHIỆP Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực BS VŨ ĐÌNH TUÂN PHẠM THỊ THU HƯỜNG Tháng 12/2013 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh thầy tận tình dạy bảo em năm học qua Thầy Trưởng môn Công nghệ Sinh học, thầy, cô chủ nhiệm thầy cô môn yêu thương, giúp đỡ, bảo em ân cần, tận tình thời gian em học, giúp đỡ em lúc khó khăn Ban Giám Đốc PhòngChỉ đạo tuyến bệnh viện Hùng Vương Bác sĩ Lý Thái Lộc trưởng khoa Hiếm muộn tạo điều kiện cho em làm đề tài bệnh việnkhoa Hiếm muộn bệnh viện Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh Bác sĩ Vũ Đình Tn CNSH.Tăng Kim Hồng Văn,CNXN Mai Thanh Hồi trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ em nhiệt tình trình làm đê tài CNSH.Nguyễn Nữ Hải Long, CNSH Mai Kim Châu CNSH Hoàng Thị Bích Tuyền anh chị khoa tận tình giúp đỡ, bảo em khơng kiến thức chuyên ngành mà kiến thức sống, giúp em chuẩn bị hành trang đời Các anh chị thực tập phòng xét nghiệm khoa ln giúp đỡ em Các bạn phòng kí túc xá, bạn DH10SH thân yêu bên, yêu thương đùm bọc suốt thời gian qua Cảm ơn bạn bên cạnh lúc khó khăn, lúc vui buồn Và quan trọng nhất, xin cảm ơn bố mẹ anh yêu thương con, dõi theo bước đi, cảm ơn anh chị em trai nhiều Con yêu người! Tháng 12 năm 2013 Phạm Thị Thu Hường i    TÓM TẮT Sự giảm chất lượng tinh trùng ngày tăng sống môi trường ngày nhiều yếu tố gây hại cho tinh trùng Trong yếu tố nghề nghiệp tác nhân làm suy giảm tinh trùng bàn cãi, đề tài “ Tìm mối tương quan kết tinh dịch đồ yếu tố nghề nghiệp” thực Nghiên cứu tiến hành 398 bệnh nhân đến khám điều trị vô sinh khoa muộn bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh Trong số 398 bệnh nhân tới khám có 40 bệnh nhân xét nghiệm kết tinh trùng bình thường lại 358 bệnh nhân có kết tinh trùng bất thường Sau loại bỏ yếu tố gây nhiễu, kết thu mối tương quan số nhóm nghề nghiệp với chất lượng tinh trùng Thời gian làm việc nghề lâu làm chất lượng tinh trùng suy giảm thơng số Một số nhóm nghề nghiệp có ảnh hưởng tới độ di động bình thường tinh trùng nhóm nghề xây dựng, thợ vecni, sơn, sản xuất mỹ phẩm, tinh trùng bị ảnh hưởng độ di động với P = 0,015, nhóm nơng dân có tỷ lệ di động tiến tới thấp WHO với số P 0,010,chất lượng tinh trùng nhóm thấp, tỷ lệ loại bất thường cao so với nhóm khác Nhóm nhân viên văn phòng, quản lý có trung bình di động thấp có ý nghĩa so với chuẩn WHO, P = 0,02.Nhóm thợ điện, thợ sửa chữa điện cơng nghiệp, kỹ sư tin học, viễn thơng có trung bình độ di động tiến tới thấp chuẩn với P = 0,004 Các nhóm bệnh nhân khác khơng có khác biệt có ý nghĩa so với chuẩn tham khảo Cơng việc làm ca đêm khơng thấy có ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng Chất lượng tinh trùng ngày suy giảm số lượng chất lượng đặc biệt hình dạng bình thường tinh trùng Nghiên cứu giúp đóng góp kiến thức để xây dựng phương pháp để phòng ngừa nơi làm việc, giúp cải thiện đáng kể chất lượng tinh trùng, thuận tiện cho trình khám tư vấn bác sĩ Từ khóa: chất lượng tinh trùng, yếu tố nghề nghiệp, mối tương quan, yếu tố gây nhiễu, độ di động, vô sinh ii    SUMMARY There are manyfactorsaffectingsperm quality and the impact of environment and occupation on male fertility is till under debate.Knowledge oftheimpact factorsaffectingsperm qualitywill benefitpatientsintheprophylaxisandtreatment of infertility The thesis” Determine thebetweensemen analysisresultsand occupation factors” included 398 correlationspatients, were categorized into 12 occupational groups, the potential confounders were rejected and the semen parameter were analysed We investigated associations between total sperm count, sperm motility, and sperm morphology (40 with normal semen and 359 with altered semen) Both the quality and quantity of sperm are declining Studies on famers showed a decrease in the quality of semen more than the other occupation We found significant associations between semen impairment and some occupations:four groups showed a proportion of reduced sperm motility:group of construction, varnishers, painter, cosmetic production workers: p = 0,015,group of famer:P = 0,010,group of electricians, engineer of information technology: P =0,004, group of office worker, administrator reduced sperm motility: p = 0,02 The men who worked night shift have no reduced fertility compared to the men working in the day time This knowledge would patientsintheprophylaxisandtreatment of benefit infertility doctors andallow to and establish preventive measures in workplace Keywords: sperm quality, occupation, correlations, potential confounders, sperm motility, infertility iii    MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh tinh 2.4 Tổng quan tinh dịch 2.5 Khái quát tinh dịch đồ 2.6 Cơ sở thực tiễn nghiên cứu 2.6.1 Các nghiên cứu nước chất lượng tinh trùng yếu tố nghề nghiệp thói quen gây ảnh hưởng đến tinh trùng 2.6.2 Các nghiên cứu giới chất lượng tinh trùng yếu tố nghề nghiệp thói quen gây ảnh hưởng đến tinh trùng Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Thời gian địa điểm 10 3.2 Vật liệu nghiên cứu 10 3.3 Phương pháp thực 10 3.3.1 Thiết kế câu hỏi 10 3.3.2 Kỹ thuật thu thập thông tin bệnh nhân 10 3.3.3 Tinh dịch đồ 11 iv    3.3.4 Xử lý phân tích số liệu 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 Kết 28 Phân tích yếu tố có khả làm nhiễu 28 Phân loại kết tinh dịch đồ theo đặc điểm tinh dịch 29 Tỉ lệ nhóm nghề nghiệp 30 4.2.2 Phân tích số thơng số quan trọng tinh dịch đồ nhóm nghề nghiệp 32 4.2.3 4.3 Đặc điểm nghề lao động đêm với chất lượng tinh trùng 37 Thảo luận 40 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 v    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT A: Azoospermia ATP: Adenosin triphosphat C: Cryptozoospermia cs: cộng DĐTT: Di động tiến tới GC: ghi HDBT: Hình dạng bình thường NN: Nghề nghiệp TL: Thuốc TS: Tổng số WHO: World Health Organization XH: Xông vi      DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Một số giá trị tối thiểu tinh dịch đồ theo WHO 2010 Bảng 3.1 Cách tính hệ số pha lỗng 18 Bảng 3.2 Một số thuật ngữ sử dụng tinh dịch đồ 26 Bảng 3.3 Phân nhóm nghề nghiệp 27 Bảng 4.1 Kết phân tích yếu tố có khả gây nhiễu 28 Bảng 4.2 Phân loại kết tinh dịch theo đặc điểm tinh dịch 29 Bảng 4.3 Số lượng bệnh nhân phân theo nhóm nghề nghiệp 30 Bảng 4.5 Chất lượng tinh trùng với công việc làm ca đêm 37 vii    DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Cấu trúc tinh trùng Hình 3.1 Sự ly giải tinh dịch 11 Hình 3.2 Độ nhớt tinh dịch 12 Hình 3.3 Tính chất mẫu tinh dịch 12 Hình 3.4 Đo thể tích tinh dịch 13 Hình 3.6 Sự kết đám tinh trùng 15 Hình 3.7 Sự kết dính tinh trùng 15 Hình 3.8 Bộ thuốc nhuộm eosin – nigrosin hình tinh trùng bắt màu bắt màu nhuộm Eosin – Nigrosin 17 Hình 3.9 Buồng đếm Neubauer 18 Hình 3.10 Kỹ thuật kéo lame 20 Hình 3.11 Bộ nhuộm Papanicolaou 22 Hình 3.12 Tinh trùng có hình dạng bình thường 23 Hình 3.13 Tinh trùng bất thường 25 Hình 4.1 Biểu đồ tỷ lệ nhóm nghề nghiệp bệnh nhân 30 Hình 4.2 Biểu đồ so sánh kết tinh dịch đồ nhóm nghề nghiệp 32 Hình 4.3 Biểu đồ phân bố số lượng bệnh nhân theo tuổi nghề 38 Hình 4.4 Phân loại đặc điểm tinh dịch đồ theo tuổi nghề 39 viii    G  H  G  H G: Tủ ấm, H: Kính hiển vi, G: Đầu cơn,H: pipette Pasteur     Bảng số số liệu thơng tin bệnh nhân số thơng số kết tinh dịch đồ STT HỌ TÊN NĂM NN SINH HUỲNH NGỌC H HUỲNH THANH C ĐẶNG NGỌC T TRẦN ĐÌNH T NGUYỄN VĂN H LÊ QUANG A MAI THANH D NGUYỄN VĂN T TRẦN VĂN T HUỲNH NGỌC 10 T 11 PHAN GIA L NGUYỄN VĂN 12 B KIỀU THANH 13 C 14 PHẠM QUI C NGUYỄN ViẾT 15 Đ 16 TRẦN VĂN H NGUYỄN 17 QUANG H 18 VÕ VĂN M PHAN VĂN 19 MINH T 20 VÕ THÀNH T NGUYỄN 21 THANH S TRẦN QUỐC 22 V NGUYỄN PHÚ 23 Q 25 LÊ THANH H 26 PHAN VĂN S 27 VÕ HOÀNG G 28 TRẦN VĂN M 29 TRẦN ĐÌNH D 30 ĐÀO QUỐC D   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 114 35 G C 1980 13 1967 20 181,5 29 1985 1994 12 5,2 1,7 16 0,5 0,5 1988 1972 1985 6 14 10 40,8 68 28,5 30 19 2 1975 1971 12 10 126 1986 1973 13 40,8 156 14 26 0,5 1989 0,5 155 31 1978 1983 11 10 311,5 31,9 49 18 0,5 0,5 1979 1972 6 10 15 353,8 1,05 31 3 0,5 1983 1977 6 119,7 123,2 16 21 1 1985 1982 11 11 31,2 15 A 1990 4 696 39 1978 204,8 37 1983 1979 1988 1977 1987 1977 1976 10 12 16 11 12 81 78 60 78 213,3 26 11 11 23 A C 1 3 2 3 2 2 3 C 0,5 HỌ TÊN NĂM NN SINH NGUYỄN PHÚ 31 H NGUYỄN AN 32 TÙNG CAO N 33 ĐOÀN VĂN L NGUYỄN 34 NGUYÊN L TRẦN THANH 35 T NGUYỄN ANH 36 T 37 PHẠM VĂN N ĐẶNG HOÀNG 38 P NGUYỄN 39 LONG T ĐỖ LÊ 40 TRƯỜNG T NGUYỄN 41 THÀNH N 42 LÊ TRUNG K NGUYỄN VĂN 43 T PHAN TRẦN 44 VẠN H 45 HUỲNH LÊ L NGUYỄN DUY 46 K 47 PHAM VĂN K NGYỄN ĐÌNH 48 H PHẠM QUỐC 49 H 50 PHAN VĂN Đ NGYỄN 51 HOÀNG T NGUYỄN VĂN 52 H NGUYỄN 53 THANH H 54 TRẦN MINH P 55 LÊ CHÍ M NGUYỄN 56 TRỌNG K 57 PHẠM VĂN V NGUYỄN 58 THANH T 59 LÊ QUANG N   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA 2 STT XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 173,9 37 11,4 181,3 36 139,4 44 0,5 58,9 29 42 36 23 20 1983 1987 1969 12 20 1974 1986 1984 1985 11 1981 11 288 45 1989 275,9 42 1980 10 144,9 39 1988 1980 9 75 75,6 36 52 0,5 1986 24 40 1973 1978 20 75,2 9,6 31 19 0,5 0,5 1978 1978 10 75,6 124,8 51 31 1980 17,1 34 1969 1980 23 31,2 115,2 23 53 2 1985 41,8 11 0,5 1988 3 40,8 30 1990 1990 1986 11 4 69,6 39 77,4 15 17 21 3 1986 1978 10 123,2 1,2 33 0,5 1984 1983 10 13 62,7 252 27 29 0,5 3 3 2 3 G C STT HỌ TÊN NĂM NN SINH 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91   NGUYỄN THANH T CHU SỸ T PHẠM HỮU Đ PHAN DŨNG TRÌNH NGUYỄN TRƯỜNG G LÊ TRUNG H TRẦN XUÂN S NGUYỄN THÀNH Đ LƯƠNG N LÊ CHÍ C LẠI DUY L ĐÀO CƠNG T NGUYỄN TRỌNG T NGUYỄN VĂN H LÊ VĂN T DƯƠNG TẤN P TRẦN MINH T NGUYỄN VĂN T NGUYỄN HOÀNG L VÕ VĂN S TRẦN VĂN H PHẠM QUANG M ĐINH QUANG D NGUYỄN VĂN H NGUYỄN VĂN P TRÂNG VĂN T PHẠM CHÍ G ĐẶNG VĂN T HỒNG VĂN L PHẠM CÔNG K TRƯƠNG SĨ H TRẦN VĂN A THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 11 36,8 2,25 48,3 11 16 17 0,5 2 361,4 69,7 211,2 19 24 34 49,3 23 40 39,2 350 24 23 11 49 1 1972 1983 1981 1969 10 10 15 1986 1986 1980 9 10 1976 1977 1974 1970 1988 6 10 12 13 20 1980 10 22,4 17 1984 1989 42,9 198,8 32 32 0,5 1973 1975 11 15 15 35,2 1,7 16 10 0,5 0,5 1977 10 38 25 1981 1980 1985 10 24 7,65 72,8 31 48 0,5 1983 11 0 1985 10 66 38 1985 72,8 30 1976 1977 1978 1977 4 11 10 20 93 111 14,3 1,6 35 23 10 0,5 0,5 0,5 1981 11 2,9 0,5 1981 1964 1981 4 32,5 5,6 46,2 32 30 0,5 3 4 2 G C A STT HỌ TÊN NĂM NN SINH LƯƠNG HOÀI 92 T 93 ĐÀO VĂN S HOÀNG VĂN 94 C 95 TRẦN KIỀU H HUỲNH TẤN 96 Đ 97 TRẦN MINH P NGUYỄN 98 HOÀNG L NGUYỄN VĂN 99 N TRƯƠNG 100 QUỐC V NGÔ THANH 101 H QUÁCH 102 HOÀNG T 103 PHẠM VĂN D NGUYỄN 104 NHẬT T NGUYỄN 105 QUỐC H 106 TRẦN MINH D 107 TẠ QUỐC B 108 ĐỖ MẠNH V 109 VŨ MINH T 110 HỒ VĂN T 111 LÃ VĂN K NGUYỄN VĂN 112 P DƯƠNG TuẤN 113 K 114 TRẦN UY P HOÀNG ANH 115 B 116 HỒ TRỌNG N HOÀNG NGỌC 117 TUẤN K 118 KIỀU TUẤN H 119 VŨ NHẬT T 120 CAO XUÂN H NGUYỄN VĂN 121 Y NGUYỄN ĐỨC 122 P   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 43,2 132 29 38 0,5 0,5 1983 1982 4 1985 1973 10 80 18 38 0,5 1986 1990 1 3 3,2 32,2 26 34 0,5 0,5 1984 2 5,4 35 0,5 1965 10 20 12 26 1976 10 92 49 1975 11 11,05 15 0,5 1975 1983 14 49,4 58,9 10 42 0,5 1987 11 302,4 39 1983 1981 1984 1983 1984 1979 1967 1 10 15 20,4 79,2 313,1 96 505,4 100,8 10 22 51 23 43 15 1978 489,5 38 1984 1978 10 255 41,8 29 15 0,5 1976 1985 10 172,8 111 30 21 1980 1986 1984 1982 5 192 128,1 382,2 38 41 49 38 11 1976 10 0 1980 123 33 3 3 2 2 3 G C 1 1 C 0,5 A STT HỌ TÊN NĂM NN SINH 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152   NGUYỄN TRƯỜNG Đ LÊ VĂN L LÊ NHƯ T LÊ MINH T TÂN QUỐC H NGUYỄN VĨNH N VÕ HIẾU H NGUYỄN QUÝ T NGUYỄN HOÀI D NGUYỄN VĂN B VÕ HIẾU T NGỤY NHƯ QUAG P LƯU HOÀN Â NGUYỄN KHẮC N PHẠM VĂN B NGUYỄN NAM K NGƠ HỒNG D ĐỖ CƠNG R NGUYỄN HỒNG L MY H LÊ MINH C LƯƠNG KIM N LÊ VĂN Ú NGUYỄN VĂN K NGUYỄN THANH H PHẠM VĂN T ĐỖ PHƯƠNG T NGUYỄN VĂN Q NGUYỄN TÙNG V PHAN TRUNG Đ THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 231 49,5 43,5 246 30 22 17 12 56 338,8 104 26 19 0,5 97,5 31 127,2 48 110 1,75 11 0,5 13 117 34 29 G C 1977 1980 1974 1989 1979 10 10 10 11 1984 1988 6 1984 1984 1981 1978 12 1983 1984 5 12 1988 1982 20 17 10 1985 113,4 27 1981 1987 33,6 34,4 19 0,5 0,5 1981 1981 1984 1982 1984 10 6 3 81,9 14 40,8 101,2 40 36 25 42 0,5 1 A 1983 98 32 0,5 1990 1984 10 1 54 137,5 29 47 1986 48,6 37 1984 12 83,2 44 1977 10 220,5 27 0,5 1984 10 340 46 3 3 2 3 0,5 A STT HỌ TÊN NĂM NN SINH 153 PHAN VĂN L NGUYỄN TẤN 154 V PHAN THANH 155 H TRẦN QUỐC 156 N 157 VÕ HOÀNG G 158 LÊ GIA B 159 VŨ MẠNH C NGUYỄN ANH 160 D 161 ĐOÀN ANH T NGUYỄN VĂN 162 H 163 BÙI NGỌC T 164 LÊ THANH P 165 ĐỖ THÀNH G NGUYỄN VĂN 166 T NGUYỄN 167 MINH Đ 168 LÂM R PHAN THANH 169 P 170 LÊ NHẬT N NGUYỄN VĂN 171 N 172 PHAN VĂN T NGUYỄN 173 QUANG H 174 VŨ TRỌNG T TRƯƠNG VĂN 175 T 176 TRẦN MINH T 177 BÙI BÁ P HUỲNH BẢO 178 L TRẦN 179 PHƯƠNG B 180 LÊ ĐĂNG L HOÀNG VIẾT 181 T ĐÀO THANH 182 H NGUYỄN 183 KHẮC T   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) G C 1982 10 12 16 0,5 1987 11 50,6 47 1986 224 44 1983 1984 1977 1984 10 7 14 85 248,4 210 2,9 35 39 47 0,5 0,5 1984 1982 8 3 204,6 41 0,5 A 1977 1986 1982 1983 11 19 10 200 155,1 159,1 50 25 37 A 0,5 1975 15 10 12 0,5 1977 1991 11 12 109,2 83,7 33 41 1980 1979 10 121,8 6,4 89 13 0,5 1982 1979 13 205,2 230 43 49 1987 1983 5 15 15 324 47 0,5 1975 1970 1985 13 20 117 129,6 180 24 30 3 1974 170,2 46 1976 1978 10 52,8 73,5 14 27 1963 11 29 199,5 32 1984 235,2 39 1989 0 2 3 3 C STT HỌ TÊN NĂM NN SINH NGUYỄN VĂN 184 S NGUYỄN 185 TRẦN TUẤN A NGUYỄN TRÍ 186 T NGUYỄN VĂN 187 C 188 BÙI VĂN N 189 ĐỖ HOÀNG Đ 190 VÕ HỮU H NGUYỄN 191 QUỐC D 192 PHÍ QUANG L HƯỚNG 193 THÀNH N 194 TRẦN HẢI N 195 LÊ CƠNG S 196 ĐỒN KHỞI X 197 ĐÀO HỮU M 198 PHAN VĂN Q HUỲNH 199 THANH P 200 LÊ ĐỨC D 201 VÕ MINH H 202 TRẦN VĂN H 203 TRẦN HUY C 204 PHẠM VĂN D NGUYỄN ANH 205 T NGUYỄN 206 PHÙNG H NGUYỄN 207 TRỊNH Q NGƠ NGỌC 208 TRÍ N 209 TRẦN VĨNH L NGUYỄN HỮU 210 T 211 PHAN PHÚ H NGUYỄN NGƠ 212 DUY L 213 TRẦN ĐÌNH Đ HUỲNH TWO 214 SCHOOL B 215 CHÂU VĂN P NGUYỄN 216 ĐÌNH B   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 324 47 0,5 286 36 3 211,5 40 2 3 181,3 417,5 773,5 16,2 22 54 33 21 4 0,5 142,6 297,6 37 26 54,6 261 24,5 77,5 18 12 37 26 41 18 0,5 A 0,5 116 117,8 13,5 75,6 115 31,5 38 34 15 49 51 27 0,5 0,5 0,5 3 211,5 47 1972 10 1985 1981 1974 1975 1976 1975 6 15 10 1975 1990 23 1982 1986 1979 1979 1971 1987 10 7 20 1982 1976 1985 1979 1981 1979 10 12 17 10 11 1981 1979 3 138 38 1979 10 297 47 1991 1987 5 60,2 143,5 41 40 2 1976 1987 15 25,3 51 23 22 0,5 0,5 1982 1986 13 94,5 210 26 42 0,5 1986 1981 12 20 198,9 118,8 44 25 0,5 1979 60 36 2 2 3 4 G C STT HỌ TÊN NĂM NN SINH 217 VŨ THẾ D PHAN QUỐC 218 H PHẠM XUÂN 219 T VƯƠNG TRẦN 220 D NGUYỄN ViỆT 221 M 222 LÊ VĂN Đ MANG ĐỨC 223 TIẾN H 224 LÊ ANH T 225 LÊ HOÀI E 226 PHẠM ĐẮC B 227 VÕ THANH T 228 ĐINH VĂN T 229 VÕ THANH S KHƯƠNG 230 VĂN B NGUYỄN VĂN 231 N 232 CHÂU VĂN B NGUYỄN 233 THÀNH P NGUYỄN TẤN 234 T QUÁCH VĂN 235 T QUÁCH TUẤN 236 H 237 TRẦN KIM T 238 LÊ VĂN T NGUYỄN PHƯỚC THIÊN 239 Â LÊ NHẬT 240 HỒNG L NGUYỄN VĂN 241 S TRẦN QUỐC 242 N 243 NGÔ VĂN T NGUYỄN 244 KINH K 245 BÙI VĂN Q 246 ĐỒN VĂN G 247 NGỌC H   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 1990 12 4 86 28 1974 17 123,2 49 1983 129,6 37 1967 24 17 23 0,5 1981 1988 12 10 3 82 385 46 29 3 1975 1985 1986 1961 1982 1985 1985 10 10 15 7 2 3 331,2 569,8 148 145 24,6 122 139,2 51 44 48 30 16 33 52 2 1 1985 13,5 12 1985 1972 15 1,6 1,35 0,5 0,5 1977 257,4 27 1983 247 34 1984 0 1973 1980 1985 10 10 12 3 145,2 300,8 15,4 65 42 12 4 1975 10 441 41 1985 180,5 38 1980 9 16 11 0,5 1983 1989 10 2,5 74 73,6 19 17 0,5 0,5 1983 1982 1974 1986 10 12 15 98,7 58,5 130,2 23,1 34 13 22 16 1 3 G C A STT HỌ TÊN NĂM NN SINH HOÀNG 248 THANH B 249 TRẦN VĂN T DƯƠNG CÔNG 250 P 251 LÊ VĂN H 252 BÙI ĐĂNG V 253 LÂM BẢO T 254 CHÂU CẨM S 255 CHÂU LÂM T NGUYỄN 256 VĨNH T HuỲNH VĂN 257 TH TRƯƠNG 258 MINH Đ 259 PHAN ĐỨC L 260 NGÔ NGỌC Á LƯƠNG 261 THANH N 262 LÊ ĐÌNH L NGUYỄN VĂN 263 D 264 ĐỖ VĂN T 265 HỒ SỸ N 266 LÊ QUANG Đ BẠCH THANH 267 T NGUYỄN VĂN 268 T 269 TRẦN PHÚ L NGUYỄN 270 THANH B THIẾU QuỐC 271 H 272 MAI VĂN T NGUYỄN ANH 273 H NGUYỄN VĂN 274 T HOÀNG VĂN 275 H 276 TRẦN VĂN L 277 PHAM VĂN T PHAN QUỐC 278 N TRINH XUÂN 279 T   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) G C 1983 1980 9 10 16 3,4 25 1 1961 1982 1978 1977 1976 1990 10 10 12 12 12 13 67,2 231,2 193,8 1,6 75,6 292 33 37 49 37 45 4 1979 225,6 46 1985 551,6 44 1983 1988 1983 12 10 3 21,6 183,6 28 43 A 1983 1989 12 3 11,2 31 A 1978 1987 1982 1979 6 13 3 64,8 0 32 46 0 41 C A 1978 15 33,6 27 1973 1986 10 17 193,5 24 A 1982 10 94,5 33 1983 1991 187,2 27,6 50 25 1980 15 153,9 47 1975 10 2,8 1984 1990 1985 3 3 38,4 206,4 75,9 23 37 39 1986 2,65 1981 10 42,5 32 3 3 2 STT HỌ TÊN NĂM NN SINH NGUYỄN VĂN 280 T NGUYỄN 281 TRỌNG K PHẠM NGỌC 282 PHI N 283 THÁI NGỌC H NGUYỄN VĂN 284 T HOÀNG 285 TRỌNG K PHẠM NGỌC 286 K 287 LÊ VĂN Q PHAN QUANG 288 K HUỲNH 289 THANH PHAN THÀNH 290 P NGUYỄN 291 SINH H 292 BÙI VĂ H 293 HUỲN THÁI D HUỲNH 294 THANH T PHẠM MẠNH 295 H NGUYỄN 296 QUANG B NGUYỄN 297 CHÁNH T 298 LƯU VĂN U NGUYỄN 299 MINH T 300 TRẦN VĂN T 301 PHẠM MINH T 302 ĐỒNG HỮU H 303 MAI MINH H 304 LÊ THANH S HOÀNG MINH 305 V NGUYỄN VĂN 306 MINH K NGUYỄN 307 THANH H HUỲNH VĂN 308 Đ 309 NGÔ VĂN D   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 186 42 112 31 G C 1979 12 1986 1978 1987 13 3 1985 5 3 244 24 1983 47,6 34 1971 1967 10 25 130,2 67,5 15 16 1983 11,4 11 1978 358,8 51 1987 180,9 40 1987 1984 1972 10 98 60,8 70,2 26 53 33 1982 11 109,2 51 1980 92 17 1984 10 50,4 18 1981 1966 22 32 196 24 1985 1981 1974 1984 1982 1979 10 10 12 10 60 105,6 380 201,6 144 176 30 28 19 35 47 54 1 2 1946 0 A 1991 0 A 1983 11 160 30 1984 1980 22,4 21 12 1 4 2 2 A STT HỌ TÊN NĂM NN SINH 310 VŨ THÀNH K TRÂN VĂN ÚT 311 H 312 LÊ QUANG S HOÀNG VĂN 313 B PHAN ĐĂNG 314 N ĐẶNG NGỌC 315 THẾ T 316 TRẦN HẢI L NGUYỄN 317 HOÀNG P NGUYỄN 318 ĐÌNH V NGUYỄN ĐẠI 319 N NGUYỄN 320 ĐĂNG T 321 LÊ VĂN M 322 TRẦN TUẤN H NGUYỄN BẢO 323 Q 324 CHÂU VĂN P 325 TSÀN HOA M NGUYỄN ĐỨC 326 T ĐOÀN THANH 327 Đ 328 TÔN THẤT T NGUYỄN VĂN 329 T 330 BÙI MINH H TRƯƠNG 331 THÀNH D TRẦN THANH 332 H 333 BÙI VĂN N NGUYỄN 334 THÁI N NGUYỄN 335 MINH T NGUYỄN TẤN 336 HOÀNG V 337 LÊ VĂN B HOÀNG 338 THANH H 339 NGUYỄN BÁ T   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 168 39 278,4 182,9 47 21 62,9 41 11 G C 1991 1984 1986 10 1989 1981 10 1981 1987 12 0,5 1,4 60 27 1 1983 59,8 24 1971 56,4 21 1981 0 1988 1990 1986 12 3 50 232 342,7 45 50 43 1979 1981 1985 15 17 0 51,7 0 27 1983 10 40,8 36 1972 1980 11 17 10 189 40 A 1984 1974 120 102,6 47 42 0,5 1984 12 100 45 1976 1986 62,5 202,5 18 42 0,5 1982 168 38 1974 292,5 24 0,5 1978 1990 7 32,4 38 1982 1987 11 4 84 41 10 3 2 3 3 A A A 0,5 A 1 0,5 STT HỌ TÊN NĂM NN SINH NGUYỄN BÙI 340 QuỐC H NGUYỄN 341 THÀNH H 342 LÊ NGỌC L BÙI TRUNG 343 KỶ N NGUYỄN VĂN 344 B 345 THÁI VŨ L NGUYỄN HỮU 346 P 347 LÊ THANH S 348 TRẦN VIẾT N 349 ĐỖ SƠN N 350 LÊ THANH T NGUYỄN 351 QUỐC T NGUYỄN 352 ĐÌNH K HUỲNH VĂN 353 R 354 TRẦN ĐỨC H 355 THANH T 356 TRẦN QUỐC T 357 VÕ PHƯỚC H NGUYỄN VĂN 358 T 359 PHAN PHÚ P 360 ĐÀO HỮU M ĐẶNG THANH 361 N HOÀNG ANH 362 B 363 TRẦN THẾ D 364 TRẦN TÂY N NGUYỄN 365 NGỌC B PHAN THÀNH 366 D HUỲNH VĂN 367 T TRẦN VĂN 368 THANH S TRẦN QUỐC 369 H NGUYỄN VĂN 370 C   THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 1984 117 44 1988 1971 22 125 53,2 50 38 1966 10 4,9 15 0,5 1980 1989 12 10 9,9 28 1981 1987 1983 1977 1981 11 0,5 0,5 168,2 68 55,2 97,2 144 38 31 26 31 40 0,5 0,5 1978 14 19,2 28 1980 10 18 10 0,5 1969 1967 1988 1976 1975 12 10 10 10 16 369 379,5 178,2 401,2 526,5 41 33 26 43 35 4 0,5 1984 1980 1972 10 10 12 7,8 101,4 45,6 12 41 28 0,5 0,5 1983 276 37 0,5 1986 1974 1978 10 377 7,6 38 18 1 1980 11 84,6 34 1982 72 43 1979 10 11 363 48 1955 11 20,5 0,5 1977 3 528 36 1985 10 223,2 36 0,5 2 3 3 3 3 G C A STT HỌ TÊN NĂM NN SINH 371 TRẦN VĂN H NGÔ QUANG 372 D 373 NGÔ VĂN Q LƯƠNG VĂN 374 Q 375 PHẠM QuỐC Đ ĐƯỜNG 376 XUÂN Đ NGUYỄN VĂN 377 P NGUYỄN 378 TRUNG K NGUYỄN ANH 379 TUẤN 380 TỪ PHƯỚC B 381 TRẦN ĐINH Q NGUYỄN HỮU 382 T NGUYỄN VĂN 383 T NGUYỄN VĂN 384 T TRẦN THIỆN 385 K LƯƠNG TRẦN 386 X NGUYỄN 387 THANH P 388 CHU VĂN K 389 LẠI V NGUYỄN 390 TRẦN D 391 LÔI QUANG H HUỲNH VĂN 392 Q 393 PHẠM MINH T 394 PHU CHẮN S 395 BÙI THANH P VƯƠNG QUỐC 396 T 397 PHẠM TẤN K NGUYỄN VĂN 398 H THỜI GIAN LÀM (NĂM) UỐNG RƯỢU BIA HÚT TL XH TS (x106) DĐ TT (%) HD BT (%) 26,4 11 0,5 306 34,3 27 1 52,8 23,4 24 35 75,6 35 G C 1982 20 1988 1986 5 1988 1979 11 10 1984 9 1986 132 31 0,5 1985 23,4 19 1984 1986 1973 11 7 16 92,4 8,5 135 36 21 54 0,5 1978 8 96,8 17 0,5 1978 11 141,9 42 1093 6 4,6 0,5 1981 10 84 19 0,5 1985 171 22 1981 1983 1974 10 10 15 74 135,7 30 53 A 0,5 1985 1980 4,6 158,6 38 0,5 1989 1983 1981 1984 6 61 144 10,4 39 32 29 A 0,5 0,5 1978 1977 10 8 310,5 182 41 42 1982 8 0 3 3 3 A Trong cột hút thuốc lá, uống rượu bia, xông số 2, 3, biểu thị cho mức độ: hút thuốc lá: không hút (để trống), hút 10 điếu thuốc/ngày (2), hút từ 11 – 20 điếu/ngày (3), hút 20 điếu/ngày (4) Uống rượu bia: không uống ( để trống),   (2) uống thường xun (3) Thói quen xơng hơi: khơng xơng (để trống), (2) thường xuyên(3) Bảng ANOVA so sánh khác hình dạng tinh trùng nhóm nghề nghiệp SUMMARY Groups Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 10 Nhóm 11 Count 44 33 51 32 63 15 29 53 38 21 ANOVA Source of Variation SS Between Groups 28,71108 Within Groups 807,7863 Total   Sum 836,4974 76 48 10,5 86 43 104 33,5 59 79,5 67,5 52 df Average 1,727273 1,454545 1,75 1,686275 1,34375 1,650794 2,233333 2,034483 1,5 1,776316 2,47619 Variance 1,819239 2,755682 0,775 1,999608 1,313508 1,497056 5,745238 3,248768 1,298077 2,076991 4,411905 MS F P-value F crit 10 2,871108 1,329305 0,212639 1,856045 374 2,159856 384 ... trường ngày nhiều yếu tố gây hại cho tinh trùng Trong yếu tố nghề nghiệp tác nhân làm suy giảm tinh trùng bàn cãi, đề tài “ Tìm mối tương quan kết tinh dịch đồ yếu tố nghề nghiệp thực Nghiên... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ TINH DỊCH ĐỒ VÀCÁC YẾU TỐ NGHỀ NGHIỆP Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực BS VŨ ĐÌNH TUÂN PHẠM... loại kết tinh dịch đồ theo đặc điểm tinh dịch 29 Tỉ lệ nhóm nghề nghiệp 30 4.2.2 Phân tích số thơng số quan trọng tinh dịch đồ nhóm nghề nghiệp 32 4.2.3 4.3 Đặc điểm nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ TINH DỊCH ĐỒ VÀCÁC YẾU TỐ NGHỀ NGHIỆP , TÌM MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ TINH DỊCH ĐỒ VÀCÁC YẾU TỐ NGHỀ NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn