KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI MÍA CỦA BỌ ĐUÔI KÌM

58 114 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI MÍA CỦA BỌ ĐI KÌM Ngành học: CƠNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Niên khóa: 2011 – 2013 Tháng 1/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI MÍA CỦA BỌ ĐI KÌM Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS LÊ THỊ DIỆU TRANG NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Tháng 1/2014 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Thị Diệu Trang, người tận tình hướng dẫn, dìu dắt, đưa định hướng cho em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Sự hướng dẫn tận tình giúp em có thêm nhiều kiến thức chuyên môn nhiều kinh nghiệm làm việc đời sống Em xin trân trọng cám ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Viện Cơng nghệ Sinh học Môi trường quan tâm gúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiên đề tài Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, quý thầy cô Bộ môn Công nghệ Sinh học dạy đỗ truyền đạt nhiều kiến thức quý báu trình học trường En chân thành cám ơn cô ThS Tôn Trang Ánh quan tâm giúp tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin cám ơn tập thể lớp LT11SH trãi qua năm học trường Các bạn làm khóa luận Viện Cơng nghệ Sinh học Môi trường, đặc biệt bạn Đào Thị Hồng Thu giúp đỡ nhiều suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, Con xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ba Mẹ người thân gia đình ln ủng hộ, động viện suốt trình học trường Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Hường i TÓM TẮT Bọ kìm lồi trùng ăn tạp, có khả ăn lượng lớn rệp sáp, sâu ăn lá, sâu đục thân, bọ cánh cứng v.v… Bọ đuôi kìm dễ nhân ni hộp/xơ nhựa, với nguồn thức ăn đơn giản Do đó, khảo sát khả phòng trừ sâu hại mía bọ kìm cần thiết Bọ kìm thu bắt Thạnh Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai đem ni hộp nhựa có kích thước 412 × 272 × 145 mm chứa đất, trấu mục đoạn mía nhiệt độ 29 ± 10C, độ ẩm 75 ± 5% Chúng nuôi thức ăn cám mèo, bổ sung mật ong lên men rệp sáp Đặc điểm hình thái, sinh học bọ kìm đánh giá q trình nhân ni Hiệu phòng trừ sâu đục thân khảo sát lồi ký chủ ưa thích bọ kìm quy mơ phòng thí nghiệm Hiệu ăn mồi bọ kìm đánh giá dựa khả ăn mồi 10 bọ kìm Bọ kìm nhân nhân ni thuộc họ Carcinophoridae, giống Euborellia, lồi trùng biến thái khơng hồn tồn với pha phát triển: Trứng - Ấu trùng – Trưởng thành Trứng đẻ thành ổ bẹ mía, số trứng trung bình 91 97 trứng/ổ tỷ lệ trứng nở trung bình 98% Ấu trùng có tuổi Vòng đời bọ kìm ni thức ăn cám mèo, rệp sáp mật ong lên men trung bình 76,40 ± 2,77 ngày nhiệt độ 29 ± 10C, ẩm độ 75% Trung bình quần thể gồm 10 cá thể bọ kìm Euborellia sp ăn 40 – 42 rệp sáp mía (Pseudococus sacchari)/ngày; 19 - 20 rệp sáp cảnh; sâu gao/ngày, sâu đục thân tím (Phragmataecia castaneae Hübner) (kích thước – 3,6 cm, trọng lượng 0,4147 g/ngày (trong trường hợp có nhiều vật mồi) - sâu đục thân tím tuổi có kích thước – 3,6 cm, trọng lượng 0,4147g /ngày trường hợp có vật mồi Lồi vật mồi ưa thích bọ kìm Euborellia sp rệp sáp mía Pseudococus sacchari Từ khố: Bọ kìm, sâu đục thân hại mía, vòng đời ii SUMMARY Earwig is omnivores having capacity of eating large number of large mealybugs, herbivore inssuts laivae, borers, beetles,, etc .Earwigs very easy to culture in the box/plastic bucket, with simple food source Surveying preventive ability sugarcane pests of earwing is essential Earwig were collected in Thanh Phu – Vinh Cuu - Dong Nai and cultured in plastic box (412 × 272 × 145 mm) containing soil and rice husk, and sugarcane leaf segments at a temper ature of 29 ± 10C, 75 ± 5% relative humidity They were fed with bran cat food, supplementing fermented honey and mealybugs Morphological, biological characterists were observed through out culturing Efficiency of controlling sugarcane by earwing, and were investigated preferred the host species scale laboratory Efficiency eat prey of earwig was observed based proficiency ate prey of 10 earwig Cultured earwing be long to Carcinophoridae family, and were dentified as Euborellia, Euborellia sp is an incompleted metamorphosis with stages: Egg – Larvae – Adult Egg were laid into nest in sugarcane laef sheath Average number of egg was 91 – 97 eggs/nest, with hatching rate of 98% Earwing life cycle feed by bran cat food, supplementing fermented honey and mealybugs was 76,40 ± 2,77 (in average) at a temperature of 29 ± 10C, 75 ± 5% relative humidity Average populations with 10 earwig ate 40 – 41 sugarcane mealybugs Pseudococus sacchari/day, 19 – 20 ornamental plant’s maelybugs/day, minworm/day, purple borer Phragmataecia castaneae Hübner/day (borer size of – 3,6 cm in length, 0,4147 g/individual), in the case of many prey species and - purple borer Phragmataecia castaneae Hübner the age of seven/day (borer size of – 3,6 cm in length, 0,4147 g/individual) in the case only one prey species Preferred prey species of earwig Euborellia sp the sugarcane mealybugs Pseudococus sacchari Keywords: Earwig, sugarcane borer damage, life cycle iii MỤC LỤC Trang Lời cám ơn i Tóm tắt ii Summary iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình viii Chương I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát chung mía 2.2 Khái quát sâu hại mía 2.2.1 Triệu chứng mức độ gây hại 2.2.2 Đặc điểm loài sâu đục thân 2.2.2.1 Sâu đục thân vàng 2.2.2.2 Sâu đục thân vạch 2.2.2.3 Sâu đục thân vạch 2.2.2.4 Sâu đục thân trắng 2.2.2.5 Sâu đục thân hồng 2.2.2.6 Sâu đục thân tím 2.3 Khái quát chung bọ kìm 10 2.3.1 Đa dạng thành phần bọ kìm ngồi nước 10 2.3.2 Đặc điểm hình thái bọ kìm 11 2.3.3 Đặc điểm sinh học bọ kìm 12 2.3.4 Tập tính sống bọ kìm 14 2.4 Một số cơng trình nghiên cứu ngồi nước bọ kìm 14 2.4.1 Một số cơng trình nghiên cứu nước 14 iv 2.4.2 Một số công trình nghiên cứu nước ngồi 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm thực nghiên cứu 19 3.2 Vật liệu nghiên cứu 19 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.2.2 Dụng cụ, thiết bị nguyên vật liệu 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Định danh bọ đuôi kìm 19 3.3.2 Quan sát đặc điểm hình thái, sinh học tập tính sống bọ kìm 19 3.3.3 Khảo sát loại vật mồi ưa thích bọ kìm 21 3.3.4 Hiệu bọ kìm sâu đục thân tím 22 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 4.1 Định danh bọ kìm 23 4.2 Đặc điểm hình thái, sinh học tập tính sống bọ kìm Euborellia sp 23 4.2.1 Đặc điểm hình thái bọ kìm Euborellia sp 23 4.2.2 Tập tính sống Euborellia sp 31 4.2.3 Đặc điểm sinh học bọ kìm Euborellia sp 32 4.3 Khảo sát loại vật mồi ưa thích bọ kìm Euborellia sp 35 4.4 Hiệu bọ đuôi kìm Euborellia sp sâu đục thân tím 36 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật BĐK: Bọ đuôi kìm Cs: Cộng FAO: Food and Agriculture Organization IPM: Integrated pest management SĐT: Sâu đục thân SL: Số lượng vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Thí nghiệm khả ăn mồi bọ kìm ………… .21 Bảng 4.1 Kích thước trọng lượng bọ kìm Euborellia sp pha phát triển 31 Bảng 4.2 Thời gian phát triển bọ kìm đen Euborellia sp 33 Bảng 4.3 Khả đẻ trứng tỷ lệ nở bọ kìm đen Euborellia sp 34 Bảng 4.4 Mức độ ưa thích loại vật mồi bọ kìm Euborellia sp sau 24 35 Bảng 4.5 Khả ăn mồi bọ kìm Euborellia sp sâu đục thân tím 37 vii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Sâu đục thân vàng Hình 2.2 Hình vẽ pha phát triển triệu chứng hại sâu đục thân vạch Hình 2.3 Sâu đục thân vạch Hình 2.4 Sâu bướm đục thân trắng Hình 2.5 Sâu đục thân hồng Hình 2.6 Hình vẽ pha phát triển triệu chứng hại sâu đục thân mía tím Hình 2.7 Sâu đục thân tím đục thân mía Hình 2.8 Hình thái bọ kìm 12 Hình 4.1 Đơi kìm BĐK trưởng thành gọng bên phải cong gọng bên trái (độ phóng đại 40 lần) 23 Hình 4.2 Râu đầu BĐK trưởng thành (độ phóng đại 10 lần) 23 Hình 4.3 Trứng bọ kìm Euborellia sp 25 Hình 4.4 Ấu trùng BĐK Euborellia sp tuổi nở 26 Hình 4.5 Ấu trùng BĐK Euborellia sp tuổi sau nở (3 -4 giờ) 26 Hình 4.6 Ấu trùng BĐK Euborellia sp tuổi 26 Hình 4.7Ấu trùng BĐK Euborellia sp tuổi 26 Hình 4.8 Ấu trùng BĐK Euborellia sp tuổi 27 Hình 4.9Ấu trùng BĐK Euborellia sp tuổi 27 Hình 4.10 BĐK Euborellia sp tuổi vừa lột xác 27 Hình 4.11 BĐK Euborellia sp trưởng thành 28 Hình 4.12 BĐK Euborellia sp trưởng thành đực 28 Hình 4.13 Phần bụngcủa BĐK Euborellia sp trưởng thành (độ phóng đại 20 lần) 28 Hình 4.14 Đơi kìm BĐK Euborellia sp (độ phóng đại 40 lần) 29 Hình 4.15 Lớp lơng bao xung quanh thể BĐK Euborellia sp (độ phóng đại 10 lần) 30 Hình 4.16 BĐK Euborellia sp giữ ăn mồi 30 viii (bảng 2), kết hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu Bharadwaj (1966) bọ kìm đẻ trứng khoảng – 23 ngày sau giao phối Số lượng trứng đẻ dao động từ 83 - 98 trứng/ổ số, trung bình 91 - 97 trứng/ổ Mỗi bọ kìm trưởng thành có khả đẻ từ - ổ trứng suốt thời gian sống nó, Thời gian từ lúc trứng đẻ đến lúc trứng bắt đầu nở ± ngày Khả trứng nở 96 – 100%, trung bình 98% (bảng 3).Theo kết bảng cho thấy nuôi thức ăn cám mèo, bổ sung rệp sáp mật ong lên men, bọ kìm Euborellia sp có thời gian phát triển trứng trung bình 6,90 ± 0,74; ấu trùng tuổi trung bình 10,50 ± 0,50 ngày; ấu trùng tuổi trung bình 11 ± 0,71 ngày; ấu trùng tuổi trung bình12,20 ± 0,84 ngày; ấu trùng tuổi trung bình 13,40 ± 1,14 ngày; ấu trùng tuổi trung bình 13,40 ± 1,14 ngày; thời gian từ hóa trưởng thành đến đẻ trứng trung bình 6,80 ± 0,84 ngày Kết vòng đời bọ kìm Euborellia sp cao so với kết Bùi Xuân Phong Trương Xuân Lam (2009), Nurnina Nonci (2005) thấp kết Lemos cs (2010) Số trứng bọ kìm ổ Capinera (1999), nhiều so với kết nghiên cứu John (2009) nghiên cứu tỷ lệ đẻ trứng loài E annulipes E annulata Thời gian phát triển trứng thấp kết nghiên cứu Bùi Xuân Phong (2012) E annulipes 7,94 ± 0,32 ngày, song pha phát triển khác lại cao so với kết nghiên cứu Bùi Xuân Phong (2012) Bảng 4.2 Thời gian phát triển bọ kìm đen Euborellia sp Biến động (ngày) Thời gian r SD – 8,0 6,90 ± 0,74 Ấu trùng tuổi 10 – 11,0 10,50 ± 0,50 Ấu trùng tuổi 11 – 12,0 11 ± 0,71 Ấu trùng tuổi 11 – 13,0 12,20 ± 0,84 Ấu trùng tuổi 12 – 15,0 13,40 ± 1,14 Ấu trùng tuổi 15 – 16,6 15,60 ± 0,65 – 8,0 6,80 ± 0,84 73 – 80,5 76,40 ± 2,77 Pha phát triển Trứng Tiền trước đẻ trứng Vòng đời Kết bảng thu tập điều kiện nhiệt độ 29 ± 10C, độ ẩm 75 ± 5%, n = (với n: số cá thể bọ kìm theo dõi pha phát triển) 33 Bảng 4.3 Khả đẻ trứng tỷ lệ nở bọ kìm Euborellia sp Biến động Chỉ tiêu Trung bình r SD Số trứng/con 98 83 90.8 ± 6.22 Tỷ lệ trứng nở (%) 100 96.4 97.6 ± 1.42 Kết bảng thu tập điều kiện nhiệt độ 29 ± 10C, độ ẩm 75 ± 5%, n = 5( với n: số ổ trứng theo dõi) ™ Sơ đồ vòng đời bọ kìm Euborellia sp Hình 4.20 Sơ đồ vòng đời bọ kìm Euborellia sp 34 4.3 Khảo sát loại vật mồi ưa thích bọ kìm Bọ kìm lồi ăn tạp nên chúng có khả ăn nhiều loại mồi khác nhau, thí nghiệm khảo sát loại ký chủ ưa thích bọ kìm thực loại côn trùng rệp sáp mía (Pseudococus sacchari), rệp sáp hại cảnh, sâu gạo sâu đục thân tím tuổi có kích thước khoảng – 3.6 cm (lúc chưa đẫy sức), trọng lượng 0,4147 g tiến hành theo dõi 24 Bảng 4.4 Mức độ ưa thích loại vật mồi bọ kìm Euborellia sp sau 24 Vật mồi Số lượng ban đầu (con) Trung bình số lượng sống Sâu gạo Sâu đục thân Rệp sáp Rệp sáp mía cảnh 50 50 50 10 9,67 30,67 43 40,33 19,33 tím lại sau 24 h (con/ngày) Trung bình khả ăn mồi (con/ngày) Kết tính quần thể 10 bọ kìm Euborellia sp./thí nghiệm, nhiệt độ 29 ± C, độ ẩm 75 ± 5% Số liệu bảng cho thấy quần thể với 10 bọ kìm Euborellia sp có khả ăn trung bình 40,33 rệp sáp mía/ngày, 19,33 rệp sáp cảnh/ngày, sâu gạo/ngày sâu đục thân có kích thước – 3,6 cm (lúc chưa đẩy sức)/ngày Như rệp sáp mía vật mồi bị bọ kìm ăn nhiều Do đó, khả ăn mồi bọ kìm – 4,1 rệp sáp mía Pseudococus sacchari/ngày, rệp sáp cảnh, sâu gạo 0,1 sâu đục thân tuổi có kích thước – 3,6 cm Khả bọ kìm ăn rệp sáp nhiều rệp sáp có kích thước nhỏ di chuyển chậm Kết nghiên cứu thấp so với kết Trung tâm BVTV khu vực bọ kìm E annulipes có khả ăn 75 – 112 rệp/ ngày cao so với kết nghiên cứu Bùi Xuân Phong (2012) E annulipes ăn trung bình 39,81 rệp/ngày E annulata ăn trung bình 36,47 rệp/ ngày quần thể gồm 20 bọ đuôi Như vậy, Vật mồi ưa thích bọ kìm Euborellia sp rệp sáp mía lồi Pseudococus sacchari 35 Hình 4.21 BĐK Euborellia sp giữ ăn rệp sáp mía 4.4 Hiệu bọ kìm Euborellia sp sâu đục thân tím Bọ kìm đen Euborellia sp thuộc lồi trùng ăn tạp chúng có khả ăn số lượng lớn rệp sáp mía, loại sâu hại mía khác Thí nghiệm khả ăn sâu đục thân đưcợc thực theo dõi vòng 24h Vật mồi sâu đục thân tím tuổi (Phragmataecia castaneae Hübner) có kích thước khoảng – 3,6 cm (lúc chưa đẫy sức) trọng lượng 0,4147 ± 0,0285 gam Quan sát bảng cho thấy với quần thể gồm 10 bọ kìm Euborellia sp có khả ăn trung bình 3,33 ± 0,58 (3 - 4) sâu đục thân tím tuổi có kích thước – 3,6 cm, trọng lượng 0,4147 ± 0,0285 g/con vòng 24 Do đó, khả ăn sâu đục thân tím tuổi bọ kìm từ 0,3 – 0,4 vòng 24 Như vậy, ngồi khả ăn lượng lớn rệp sáp, chúng có khả ăn sâu đục thân tím tuổi có kích thước lớn khoảng – 3,6 cm (lúc chưa đẫy sức) Số lượng sâu đục thân thấp nguyên nhân sâu đục thân đem thí nghiệm có kích thước trọng lượng lớn mặt khác sâu độ tuổi lớn chúng thường di chuyển linh động Như vậy, bọ kìm Euborellia sp sử dụng việc phòng trừ sâu đục thân hại mía tím 36 Bảng 4.5 Khả ăn mồi bọ kìm Euborellia sp sâu đục thân tím tuổi sau 24 Sâu đục thân tím Trung bình r SD Lần lặp lại Lần1 Lần Lần Số lượng ban đầu 10 10 10 10 r 0,00 Trung bình số lượng 7 6,67 r 0,58 3,33 r 0,58 sống lại sau 24 h Khả ăn mồi Kết thí nghiệm tính 10 bọ kìm/thí nghiệm Nhiệt độ 29 ± 0C, độ ẩm 75 ± 5% Hình 4.23 BĐK dùng đơi kìm để giữ sâu đục thân tím Hình 4.22 Sâu đục thân tím 37 Hình 4.24 Các vết thương để lại sâu đục thân bọ kìm cắn Hình 4.25 BĐK Euborellia sp ăn sâu đục thân tím 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Bọ kìm thu bắt Thạnh Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai thuộc họ Carcinophoridae, giống Euborellia Bọ kìm có pha phát triển: trứng có kích thước 0,12 ± 0,01 cm; ấu trùng có tuổi, ấu trùng tuổi có kích thước 0,50 ± 0,06 cm; râu đầu đốt; âu trùng tuổi có kích thước 0,72 ± 0,06 cm, râu đầu có 11 đốt; ấu trùng tuổi có kích thước 1,01 ± 0,11 cm, râu đầu 17 đốt, ấu trùng tuổi có kích thước 1,61 ± 0,33 cm, râu đầu 19 đốt; ấu trùng tuổi có kích thước 1,87 ± 0,10 cm, râu đầu 20 đốt; bọ trưởng thành có kích thước 2,58 ± 0,14 cm, trưởng thành đực có kích thước 2,15 ± 0,19 cm; râu đầu 24 đốt Vòng đời bọ kìm Euborellia sp ni cám mèo Whiskas, bổ sung rệp sáp mật ong lên men 76,40 ± 2,77 ngày Số trứng/ổ 29 ± 0C, ẩm độ 75 % 91 – 97 quả/ổ, tỷ lệ nở đạt 98% Lồi vật mồi ưa thích bọ kìm rệp sáp mía Bọ kìmkhả ăn nhiều lồi vật mồi, nhiên bọ kìmkhả ăn – sâu đục thân tím có kích thước – 3,6 cm; trọng lượng 0,42 g Như vậy, ta sử dụng bọ kìm để phòng trừ sâu đục thân tím 5.2 Đề nghị Tiếp tục nhân ni bọ kìm để đánh giá hiệu suất nhân nuôi, đồng thời tiến hành thử nghiệm khả ăn mồi bọ kìm Euborellia sp loại sâu đục thân khác giai đoạn sâu khác 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Benicio V J., Costa, Cruz, Ivan, Silva, Braga R., Figueiredo, Corrêa L M., Redoan, Carolina A., Morato, Borges J., 2011 Desenvolvimento de Euborellia annulipes (Lucas) (Dermaptera: Carcinophoridae) em dietas artificiais com diferentes teores de proteina, Resumos VII Congresso Brasileiro de Agroecologia – Fortaleza/CE – 12 a 16/12/2011 Bùi Xuân Phong Trương Xuân Lam, 2010 Đặc điểm sinh học bọ kìm đen (Euborellia annulipes lucas) khả kìm hãm mật số sâu khoang, sâuhại rau họ hoa thập tự nhà lưới, tạp chí Khoa học Phát triển 8, số (5): 765 – 771 Bùi Xuân Phong, 2012 Nghiên cứu thành phần bọ kìm bắt mồi rau cải bắp vùng Hà Nội Hưng Yên; đặc điểm sinh học, sinh thái học lồi Euborellia annulipes Lucas nhân ni sử dụng chúng đồng ruộng, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Cao Anh Đương, 2007 Sugarcane crop, Trung tâm nghiên cứu phát triển mía Đường Cao Anh Đương, 2010 Sâu đục thân vạch, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Mía Đường, Viện Khoa học kỹ thuật Nơng nghiệp miền Nam Cao Anh Đương Hà Quang Hùng, 1999 Đặc tính sinh học, sinh thái học bọ kẹp sọc, Tạp chí Bảo vệ thực vật, Số (2): 16 – 20 Cao Anh Đương Hà Quang Hùng, 2005 Ảnh hưởng việc sử dụng thuốc trừ sâu đến loài thiên địch sâu đục thân hại mía, Báo cáo Hội nghị Cơn trùng học toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội 11 – 12/4/2005: 363 – 366 Capinera J L., 2009 The ring – legged eawig, Euborellia annulipes Lucas (Dermaptera: Carcinophoridae), IFAS Extension, University of Florida (EENY088), USA: Charles A.T and Normen F.J., 2005 Order Dermaptera: Earwigs, Borror and Delong’s Introduction to the study of Insect, 7th Edition, Peter Marshall Publisher, USA: 234 – 238 10 Đỗ Ngọc Diệp, 2002 Nghiên cứu sâu đục thân mía biện pháp phòng trừ chúng miền Đông Nam bộ, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 40 11 Đỗ Ngọc Diệp Cao Anh Đương 2000 Đặc điểm sinh học sâu đục thân mía tím, Tạp chí Bảo vệ thực vật, số (3): - 10 12 John L.C 2009 Ringlegged Earwig, Euborellia annulipes (Lucas) (Insecta: Dermaptera: Carcinophoridae)” Featured Creatures from the Entomology and Nematology Department, FCES, IFAS, University ò Florida, USA, Publication EENY – 088/IN245: 13 Hoffman K M 1987 Earwigs (Dermaptera) of South Carolina, with a key to the Eastern North American species and a check of the North American fauna, Proc Entomol Soc Wash.: -14 14 Hồ Khắc Tín cs 1982 Cơn trùng nơng nghiệp, giáo trình, tập II, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Hạ, 2009 Kết nghiên cứu Trung tâm BVTV miền Trung, Mơ hình nhân ni bọ kìm để phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa ngày 05 tháng 06 tháng 2009, Tập san Thông tin KH&CN, số 2/2009) 16 Knabke J.J and Grigarich A.A., 1971 Biology of the African eawing, Euborellia cincticollis (Ger) in California and comparative and notes on Euborellia annulipes (Lucas), Higardia, 41: 157 – 197 17 Lemos P W, Ramalho S F and Zanuncio C J., 2003 Life-Fertility tables for Euborellia annulipes (Lucas) (Dermaptera: Anisolabididae) a cotton boll weevil predator, Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal de Viỗosa, Minas Gerais 18 Nguyn Vn ỡnh cộng sự, 2004 Giáo trình biện pháp sinh học bảo vệ thực vật, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 19 Nguyễn Đức Khiêm, 2006 Giáo Trình Cơn Trùng Nông Nghiệp, NXB Nông Nghiệp, 184, 188 – 194 20 Nguyễn Thị Thu Cúc, Lê Thị Ngọc Hương, Hà Thanh Liêm Nguyễn Thanh Niệm, 2009 Nhân nuôi sử dụng bọ kìm Chelisoches spp (Dermaptera: Chelisochidae) phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa Brontispa longissima (gestro) (Tạp chí Khoa học 2010: 16b) 21 Nguyễn Đức Tùng Nguyễn Thanh Thảo, 2011 Ảnh hưởng hai loại thức ăn nhân tạo tới kích thước số đặc điểm sinh vật học bọ kìm đem Euborellia 41 annulata (Fabricius) (Dermaptera: Anisolabididae) (Tạp chí Khoa học phát triển 2011: Tập 9, số 1: 39 – 45) 22 Nguyễn Đức Quang, Trần Thị Mỹ Dung, Dương Công Thống, 2005 Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học sâu đục thân hồng lớn Sesamia sp.(Lep: Noctuidae) hại mía vùng Đông Nam Bộ, Trung tâm Nghiên cứu vá Phát triển Mía Đường, Hội nghị Cơn trùng học tồn quốc Lần thứ 5, Hà Nội 11-12/04/2005, trang 176-180) 23 Nguyễn Xn Niệm 2006a Sử dụng bọ kìm màu vàng Chelisoches variegates (Dermaptera: Chelisochidae) tiêu diệt bọ cánh cứng hại dừa (Brontispa longissima) 24 Nguyễn Xuân Niệm, 2006b Nghiên cứu bọ cánh cứng hại dừa (Brontispa longissima Gestro) ĐBSCL biện pháp quản lý tổng hợp (IPM) có sử dụng chế phẩm sinh học từ Metarhizium anisopliae Sorok, Luận án tiến sĩ, Đại học Cần Thơ 25 Nonci Nurnina, 2005 Biology and intrinsic growth rate of earwing (Euborellia annulata) Indonesian Journal of Agricultural Science 26 Phạm Thị Oanh, 2009 Nhân ni bọ kìm nâu mía, Trung tâm BVTV vùng khu 27 Rankin M Susan, Storm K Sarah, Pieto L Dana, and Risser L C, 1995 Maternal Behavior and Clutch Manipulation in the Ring-Legged Earwig, (Dermaptera: Carcinophoridae) (Journal of lnsect Behavior, VoL 9, No 1, 1996) 28 Tạ Huy Thịnh, 2009 Danh mục loài thuộc cánh da (Insecta: Dermaptera) Việt Nam”, Báo cáo khoa học sinh thái học tài nguyên sinh vật – Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội ngày 22/10/2009, NXB Nông nhiệp, Hà Nội tr 183 - 199 29 Trần Văn Sỏi, 2003 Cây mía, Viện nghiên cứu phổ biến kiến thức bách khoa, tủ sách hồng phổ biến kiến thức bách khoa, NXB Nghệ An, trang 27-41 30 Trung tâm BVTV vùng khu 4, 2009 Kết nhân ni bo kìm nâu (prorenus simulants Stallen) 31 Trung tâm BVTV vùng khu 4, 2008 Xây dựng mơ hình nhân ni bọ kìm để phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa, Báo cáo Hội thảo Sử dụng bọ kìm làm tác nhân sinh học phòng trừ sâu hại trồng năm 2009, Thành phố Vinh, Nghệ An 42 32 Viện nghiên cứu mía đường Bến Cát 1996 Kết nghiên cứu khoa học 1990 – 1995, Bình Dương 33 http://articles.portal-tol.net/english-language-vi/Cossidae, truy cập ngày 26/08/2013 34 http://baovecaytrong.com/kythuatcaytrongchitiet, truy cập ngày 12/09/2013 35 http://tailieu.vn/view-document/bo-duoi-kim-diet-sau-hai-mia.1089435, truy cập ngày 10/04/2013 36 http://tiennong.vn/vn/sh/sau-duc-than-minh-trang-hai-mia, truy cập ngày 20/10/2013 37 http://sonongnghiep.haugiang.gov.vn/Cơn trùng hại mía, truy cập ngày 15/08/2013 38 http://baoquangngai.vn/quang-ngai-hieu-qua-tu-mo-hinh-nhan-nuoi-bo-duoi-kimde-phong-tru-sau-hai-rau, truy cập ngày 29/10/2013 39 http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/45/67/43063/Bo-duoi-kim-diet-sau-haimia.aspx, truy cập ngày 20/10/2013 40 http://hoinongdan.cantho.gov.vn/DesktopModules/CMSP/DinhKem/69_TT.M.06_ Sau-hai-mia.pdf, truy cập ngày 8/8/2013 43 1,30 1,70 2,50 1,20 2,00 2,80 Cái 2,20 0.90 1,00 1,92 0,80 0,65 Đực 0,50 0,45 0,13 0,10 2,40 2,70 1,80 2,00 1,20 0,72 0,60 0,12 1,90 2,40 2,00 1,25 0.95 0,73 0,48 0,11 1,95 2,60 1,89 1,24 0,91 0,67 0,47 0,10 2,30 2,50 2,4 2,1 1,85 1,80 0,96 0,75 0,60 0,11 1,95 1,67 0,87 0,65 0,50 0,13 Lần lặp lại (cm) Ghi chú: TB: Trung bình; Giá trị SD: Giá trị độ lệch chuẩn, lần lặp lại = số cá thể bọ kìm BĐK Trưởng thành Ấu trùng tuổi Trứng Pha phát triển Bảng Chiều dài bọ kìm đen Euborellia spp pha phát triển PHỤ LỤC 2,25 2,55 1,74 1,76 1.02 0,80 0,45 0,14 2,05 2,74 1,90 1,92 1,10 0,68 0,48 0,12 2,40 2,65 1,95 1,95 1.15 0,76 0,46 0,11 10 2,15 2,58 1,87 1,61 1,01 0,72 0,50 0,19 0,14 0,10 0,33 0,11 0,06 0,06 0,01 SD (cm) 0,12 Giá trị TB 0,0399 0.0650 0,1265 0,0761 0,0747 0,1373 Cái 0,0974 0,0145 0,0238 0,1082 0,0039 0,0044 Đực 0,0008 0,0006 - - 0,1107 0,1175 0,0747 0,0790 0,0403 0,0054 0,0014 - 0,1059 0,1386 0,0679 0,0507 0,0373 0,0048 0,0009 - 0.1174 0,1378 0,0781 0,0679 0,0202 0,0049 0,0013 - 0,0934 0,1183 0,0878 0,0557 0,0311 0,0046 0.0010 - Lần lặp lại (g) 0,1193 0,0917 0,0741 0,0438 0,0181 0,0043 0,0011 - Ghi chú: TB: Trung bình; Giá trị SD: Giá trị độ lệch chuẩn, lần lặp lại = số cá thể bọ kìm BĐK trưởng thành Ấu trùng tuổi Trứng Pha phát triển Bảng Trọng lượng bọ kìm đen Euborellia spp pha phát triển 0,0938 0,1395 0,0892 0,0630 0,0329 0,0044 0,0007 - 0,1194 0,1306 0,0912 0,0549 0,0250 0,0050 0,0007 - 0,0904 0,1017 0,0882 0,0632 0,0353 0,0052 0,0009 - 10 0,1056 0,1240 0,0787 0,0594 0,0279 0,0047 0,0009 - TB (g) 0,0112 0,0166 0,0100 0,0129 0,0088 0,0005 0,0003 - SD Giá trị Bảng Thời gian phát triển bọ kìm pha phát triển Pha phát triển Lần lặp lại (ngày) TB Giá trị Lần Lần Lần Lần Lần (ngày) SD 7,00 6,00 8,00 6,50 7,00 6,90 0,74 11,00 11,00 10,00 10,50 10,00 10,50 0,50 12,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,71 13,00 13,00 12,00 12,00 11,00 12,20 0,84 15,00 13,00 12,00 14,00 13,00 13,40 1,14 15,50 15,00 16,00 16,50 15,00 15,60 0,65 6,80 0,84 80,50 76,50 73,00 75,00 75,50 76,40 2,77 Trứng Ấu trùng tuổi Tiền đẻ trứng Vòng đời Trong bảng, TB: Trung bình; Giá trị SD: Giá trị độ lệch chuẩn, lần lặp lại = số cá thể bọ kìm Bảng Số lượng trứng đẻ/ổ tỷ lệ nở trứng bọ kìm đen Số trứng đẻ /ổ số trứng nở Lần lặp lại Lần Lần Lần Lần Lần Trung Giá bình (quả trị trứng) SD Số trứng /ổ 83 95 98 86 92 90,80 6,22 Số trứng nở / ổ 80 95 94 84 90 88,60 6,47 97,67 97,83 97,56 1,59 Tỷ lệ nở (%) 96,39 100,00 95,92 Trong bảng, TB: Trung bình; Giá trị SD: Giá trị độ lệch chuẩn thí nghiệm theo dõi nhiệt độ: 29 r 0C, độ ẩm: 75 r 5% lần lặp lại = số ổ trứng Bảng Số lượng rệp sáp mía, rệp sáp cảnh, sâu gạo, sâu đục thân tím sống sau 24 thí nghiệm Loại vật mồi SL vật mồi Lần lặp lại Trung bình ban đầu Lần Lần Lần (con/24h) Rệp sáp mía 50 13 11 9,67 Rệp sáp cảnh 50 29 32 31 30,67 Sâu gạo 50 43 44 42 43 Sâu đục thân 10 9 9 ĐC rệp sáp mía 50 50 50 50 50 ĐC rệp sáp cảnh 50 50 50 50 50 ĐC sâu gạo 50 50 50 50 50 ĐC SĐT tím 10 10 10 10 10 Bảng Số lượng rệp sáp mía, rệp sáp cảnh, sâu gạo, sâu đục thân tím bị bọ kìm ăn sau 24 tính từ bảng Loại vật mồi SL vật mồi Lần lặp lại Trung bình ban đầu Lần Lần Lần (con/24h) Rệp sáp mía 50 37 45 39 40,33 Rệp sáp cảnh 50 21 18 19 19,33 Sâu gạo 50 Sâu đục thân 10 1 1 ĐC rệp sáp mía 50 0 0 ĐC rệp sáp cảnh 50 0 0 ĐC sâu gạo 50 0 0 ĐC SĐT tím 10 0 0 ... khả ăn sâu hại mía bọ kìm hiệu sâu đục thân mía để sử dụng ngồi đồng ruộng 1.2 Yêu cầu đề tài Nhằm xác định khả ăn sâu hại mía bọ kìm để tạo cở sở cho việc sử dụng bọ kìm việc phòng trừ sâu hại. .. sinh học bọ kìm đánh giá q trình nhân ni Hiệu phòng trừ sâu đục thân khảo sát lồi ký chủ ưa thích bọ kìm quy mơ phòng thí nghiệm Hiệu ăn mồi bọ kìm đánh giá dựa khả ăn mồi 10 bọ kìm Bọ kìm nhân... trồng mía ngun liệu phía Nam việc sử dụng lồi thiên địch chưa ứng dụng rộng rãi Mặt khác việc đánh giá hiệu trừ sâu hại mía chưa thấy rõ Vì vậy, đề tài Khảo sát khả phòng trừ sâu hại mía bọ kìm
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI MÍA CỦA BỌ ĐUÔI KÌM , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI MÍA CỦA BỌ ĐUÔI KÌM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn