TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY HẠT GIỐNG

97 43 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ – CƠNG NGHỆ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TỐN THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY HẠT GIỐNG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN TRIỆU THÀNH LONG BÙI TẤN THỊNH Ngành: CƠ KHÍ CHẾ BIẾN BẢO QUẢN NSTP Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 6/2013 i LỜI CẢM TẠ Chúng em xin chân thành cảm tạ ! Ban chủ nhiệm khoa Cơ khí – Cơng nghệ Q thầy khoa Cơ khí – Cơng nghệ trƣờng Đại học Nơng Lâm Tp.HCM lòng biết ơn đến: Thầy TS BÙI NGỌC HÙNG Thầy ThS NGUYỄN VĂN LÀNH Đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ chúng em kiến thức, dụng cụ, nhà xƣởng… suốt thời gian thực đề tài Chân thành cảm ơn: Anh BÙI MINH TỰU Anh NGUYỄN THÀNH TRUNG Anh NGUYỄN HỮU HÒA Anh NGUYỄN THANH PHONG Đã tận tình giúp đỡ hỗ trợ chúng em thời gian chế tạo khảo nghiệm máy Chân thành cảm ơn: Các bạn sinh viên khoa Cơ khí – Cơng nghệ có ý kiến đóng góp giúp đỡ chúng tơi q trình thực đề tài Nông Lâm ngày 06/06/2013 Sinh viên thực NGUYỄN TRIỆU THÀNH LONG BÙI TẤN THỊNH i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Tính tốn, thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy sấy hạt giống” đƣợc tiến hành Trung Tâm Công Nghệ & Thiết Bị Nhiệt Lạnh, Trƣờng Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Công Ty TNHH Nông Nghiệp Chánh Phong, thời gian thực từ 03/03/2013 đến 25/06/2013 Mục tiêu đề tài nhằm tính tốn, thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy sấy hạt giống sấy đƣợc nhiều loại hạt giống nông sản khác với nhiệt độ sấy đƣợc điều khiển tự động từ 35 – 45oC Trong số nhiều loại hạt giống nơng sản có Công Ty TNHH Nông Nghiệp Chánh Phong, hạt giống ớt có giá trị kinh tế cao yêu cầu kĩ thuật cơng nghệ q trình làm khơ tƣơng đối khắt khe, với đó, sấy tốt hạt giống ớt nguyện vọng nhà đầu tƣ Vì vậy, máy đƣợc tính tốn, thiết kế chế tạo với mục tiêu sấy hạt giống ớt với nhiệt độ sấy 40oC khối lƣợng mẻ sấy 100 kg Kết tính tốn: Đặc tính hạt giống ớt: - Khối lƣợng thể tích: 0,306 g/cm3 - Độ ẩm ban đầu: 45 % - Độ ẩm sau sấy: 7% Kết thiết kế: Kích thƣớc buồng sấy: - Chiều dài: 2100 mm - Chiều rộng: 1060 mm - Chiều cao: 1000 mm ii - Kích thƣớc khay sấy: 1000 x 1000 x 60 - Số khay: Đặc tính kĩ thuật máy sấy: - Năng suất mẻ sấy: 100 kg - Máy sấy kiểu sấy buồng, phƣơng pháp sấy sấy tĩnh - Vật liệu sấy đƣợc trải khay, khí sấy thổi xuyên khay - Tác nhân sấy: khơng khí đƣợc gia nhiệt cụm điện trở gồm 24 diện trở chữ I với tổng công suất 10 kW - Công suất quạt hƣớng trục: 1,5 kW Số vòng quay: 1440 vg/ph - Thời gian sấy lí thuyết: 3h Kết khảo nghiệm: Tại Trung Tâm Công Nghệ & Thiết Bị Nhiệt Lạnh, Trƣờng Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, tiến hành khảo nghiệm khơng tải có tải với vật liệu hạt lúa, qua thu đƣợc số liệu vận tốc gió nhiệt độ sấy điểm khác buồng sấy Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Chánh Phong, tiến hành khảo nghiệm sấy loại hạt giống khác nhau: đậu hạt trắng Đài Loan, đậu trái xanh, khổ qua ớt Qua vẽ đƣợc đồ thị giảm ẩm theo thời gian ứng với loại hạt, đồng thời thu đƣợc số liệu khác nhƣ vận tốc gió qua lớp hạt nhiệt độ sấy iii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sấy lớp hạt đứng yên……………………………………………………… Hình 2.2: Máy sấy tiếp xúc…………………………………………………………… Hình 2.3: Máy sấy xạ dùng đèn hồng ngoại……………………………………….9 Hình 2.4: Máy sấy buồng………………………………………………………………9 Hình 2.5: Máy sấy hầm………………………………………………………… .10 Hinh 2.6: Máy sấy tháp……………………………………………………………….10 Hình 2.7: Máy sấy thùng quay……………………………………………………… 11 Hình 2.8: Máy sấy khí động………………………………………………………… 11 Hình 2.9: Máy sấy tầng sơi……………………………………………………………12 Hình 2.10: Máy sấy phun…………………………………………………………… 12 Hình 2.11: Đồ thị biểu diễn chất đặc trƣng trình sấy………………… 13 Hình 3.1: Cân loại 60 kg………………………………………………………………22 Hình 3.2: Nhiệt kế điện tử…………………………………………………………….22 Hình 3.3: Dụng cụ đo vận tốc gió loại Kestrel 3000………………………………….23 Hình 3.4: Cân điện tử loại (2kg x 1g).……………………………………………… 23 Hình 3.5: Thƣớc kẹp………………………………………………………………… 23 Hình 3.6: Dụng cụ đo vận tốc gió loại Mastech MS6252B………………………… 24 Hình 3.7: Cân sấy ẩm Ohaust MB25………………………………………………….24 Hình 3.8: Các vị trí đo khay sấy………………………………………………….26 iv Hình 4.1: Mơ hình máy sấy hạt giống……………………………………………… 28 Hình 4.2: Hạt giống ớt……………………………………………………………… 29 Hình 4.3: Hạt giống đậu hạt trắng Đài Loan………………………………………….30 Hình 4.4: Hạt giống đậu bắp………………………………………………………… 31 Hình 4.5: Hạt giống bí.……………………………………………………………… 32 Hình 4.6:Hạt đậu trái xanh……………………………………………………………33 Hình 4.7: Hạt giống khổ qua…………………………………………………………34 Hình 4.8: Hình dạng kích thƣớc cơn……………………………………………….36 Hình 4.9: Hình dạng kích thƣớc cụm nhiệt……………………………………… 37 Hình 4.10: Hình dạng kích thƣớc cánh đảo gió……………………………….37 Hình 4.11: Q trình sấy đồ thị khơng khí ẩm………………………………… 39 Hình 4.12: Quạt hƣớng trục………………………………………………………… 50 Hình 4.13: Khay sấy………………………………………………………………… 51 Hình 4.14: Buồng sấy…………………………………………………………………53 Hình 4.15: Cụm nhiệt…………………………………………………………………54 Hình 4.16: Cánh đảo gió………………………………………………………………55 Hình 4.17: Khai triển cơn…………………………………………………………… 56 Hình 4.18: Sơ đồ đấu dây tủ điện điều khiển…………………………………… 57 Hình 4.19: Tủ điện điều khiển……………………………………………………… 58 Hình 4.20: Đồ thị giảm ẩm theo thời gian đậu hạt trắng Đài Loan………………64 Hình 4.21: Đồ thị giảm ẩm theo thời gian đậu trái xanh…………………………66 v Hình 4.22: Đồ thị giảm ẩm theo thời gian hạt ớt…………………………………67 Hình 4.23: Đồ thị giảm ẩm theo thời gian hạt khổ qua………………………… 68 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Kích thƣớc hạt ớt………………………………………………………… 29 Bảng 4.2: Kích thƣớc hạt đậu hạt trắng Đài Loan…………………………………….30 Bảng 4.3: Kích thƣớc hạt đậu bắp…………………………………………………….31 Bảng 4.4: Kích thƣớc hạt bí………………………………………………………… 31 Bảng 4.5: Kích thƣớc hạt đậu trái xanh……………………………………………….32 Bảng 4.6: Kích thƣớc hạt khổ qua…………………………………………………….33 Bảng 4.7: Các thơng số trạng thái khí…………………………………………….39 Bảng 4.8: Các thông số kĩ thuật quạt…………………………………………… 50 Bảng 4.9: Kết đo vận tốc gió khảo nghiệm khơng tải……………………………59 Bảng 4.10: Kết đo nhiệt độ sấy khảo nghiệm khơng tải…………………………60 Bảng 4.11: Kết đo vận tốc gió khảo nghiệm có tải……………………………….61 Bảng 4.12: Kết đo nhiệt độ sấy khảo nghiệm có tải…………………………… 62 Bảng 4.13: Ẩm độ hạt theo thời gian hạt đậu hạt trắng Đài Loan……………… 64 Bảng 4.14: Ẩm độ hạt theo thời gian hạt đậu trái xanh………………………… 65 Bảng 4.15: Ẩm độ hạt theo thời gian hạt ớt………………………………………67 Bảng 4.16: Ẩm độ hạt theo thời gian hạt khổ qua……………………………… 68 vii MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ i TÓM TẮT ii DANH SÁCH CÁC HÌNH iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii MỤC LỤC viii Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.1.1 Vài nét hạt giống yêu cầu kĩ thuật công nghệ trình sấy 2.1.2 Các phƣơng pháp sấy hạt giống 2.1.3 Phân loại hệ thống sấy 2.1.4 Lý thuyết trình sấy 13 2.1.5 Các thông số trạng thái khí sấy 14 2.1.6 Thứ tự thiết kế hệ thống sấy 17 2.1.7 Chọn quạt cho thiết bị sấy 18 2.1.8 Chọn cụm điện trở cho hệ thống sấy 20 Chƣơng NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Nội dụng nghiên cứu 21 viii 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Phƣơng pháp thiết kế 21 3.2.2 Phƣơng pháp chế tạo 21 3.2.3 Phƣơng pháp khảo nghiệm 22 Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Cơ sở thiết kế 27 4.1.1 Xác định liệu thiết kế 27 4.1.2 Xác định mơ hình máy sấy hạt giống 27 4.2 Tính tốn thiết kế máy sấy hạt giống 29 4.2.1 Tính tốn kích thƣớc khay sấy 29 4.2.2 Tính tốn kích thƣớc buồng sấy 35 4.2.3 Tính tốn kích thƣớc 36 4.2.4 Tính tốn kích thƣớc cụm nhiệt 37 4.2.5 Tính tốn nhiệt cho q trình sấy .38 4.2.6 Tính tốn thời gian sấy lí thuyết 40 4.2.7 Tính tốn tổn thất nhiệt trình sấy 41 4.2.8 Xây dựng trình sấy thực .46 4.2.9 Chọn cụm điện trở cho thiết bị sấy .49 4.2.10 Chọn quạt cho thiết bị sấy 50 4.3 Công nghệ chế tạo 50 4.3.1 Công nghệ chế tạo khay sấy .50 4.3.2 Công nghệ chế tạo buồng sấy .51 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Vũ Văn Liết Vũ Đình Hòa, 2005 Giáo trình Kĩ thuật sản suất hạt giống số rau Trƣờng Đại Học Nông Nghiệp – Hà Nội, trang Vũ Văn Liết Nguyễn Văn Hoan, 2007 Giáo trình Sản xuất giống công nghệ hạt giống Trƣờng Đại Học Nông Nghiệp – Hà Nội, trang 10 – 38 Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuôn Phạm Xuân Toản Sổ tay q trình thiết bị cơng nghệ hóa chất Tập Nxb Khoa học kỹ thuật, trang 15 Nguyễn Văn Xuân Phan Hiếu Hiền, 2010 Công nghệ sau thu hoạch lúa gạo Việt Nam Nxb Nông nghiệp, trang 41 – 42 Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Hùng Tâm, Lê Văn Bạn Trƣơng Vĩnh, 2000 Máy sấy hạt Việt Nam Nxb Nông nghiệp, trang – 32 Trần Văn Phú, 2000 Tính tốn thiết kế hệ thống sấy Nxb Giáo dục, trang – 171 Nguyễn Hùng Tâm, 2006 – 2011 Giáo trình Quạt hệ thống, lựa chọn sử dụng tính tốn Trƣờng Dại Học Nơng Lâm Tp.HCM, trang – 11 Nguyễn Đình Thiên Nguyễn Trung Sơn, 2006 Bài giảng Kỹ thuật điện nhiệt trang 11 – 12 Tiếng Anh The Engineering ToolBox “Air Properties” Truy cập ngày 15/05/2013 72 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Các bảng số liệu khảo nghiệm PHỤ LỤC 2: Đồ thị khơng khí ẩm I – d PHỤ LỤC 3: Một số hình ảnh 73 PHỤ LỤC 1: Các bảng số liệu khảo nghiệm 1.1 Khảo nghiệm máy sấy hạt giống Trung Tâm Công Nghệ & Thiết Bị Nhiệt Lạnh, Trƣờng Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 1.1.1 Khảo nghiệm không tải  Đo vận tốc gió: (m/s) - Lần 1:9h30’ 25/03/2013 Vị trí đo Tầng 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Buồng Tầng 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 Tầng 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 Tầng 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 Buồng Tầng 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 Tầng 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 - Lần 2:11h00’ 25/03/2013 Vị trí đo Tầng 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 Buồng Tầng 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 Tầng 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 Tầng 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 Buồng Tầng 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 Tầng 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 - Lần 3:12h30’ 25/03/2013 Vị trí đo Tầng 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 Buồng Tầng 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 Tầng 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 Tầng 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 Buồng Tầng 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 Tầng 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7  Đo nhiệt độ sấy: (oC) - Lần 1:9h40’ 25/03/2013 Vị trí đo to mơi trƣờng to tủ Buồng 31 37,3 37,3 37,2 37,2 37,3 37,2 37,3 37,4 37,3 Buồng 37,1 37,2 37,3 37,3 37,3 37,2 37,4 37,5 37,5 to tủ Buồng 43,7 43,5 43,6 43,6 43,6 43,7 43,7 43,6 43,7 Buồng 43,7 43,5 43,6 43,6 43,6 43,7 43,7 43,6 43,7 to tủ Buồng 47,6 47,5 48 47,7 47,7 47,6 47,5 47,6 47,7 48 48,2 47,7 47,9 48,2 48,3 48,1 2,5 kW 38 7,5 kW 44 10 kW 48 Buồng 48,1 48 - Lần 2:11h10’ 25/03/2013 Vị trí đo to mơi trƣờng to tủ Buồng 34 37,7 37,6 37,7 37,7 37,7 37,6 37,5 37,4 37,6 Buồng 37,4 37,6 37,6 37,5 37,6 37,7 37,6 37,6 37,6 to tủ Buồng 44,6 44,6 44,5 44,7 44,7 44,6 44,6 44,7 44,6 Buồng 44,8 44,9 44,7 44,7 44,8 44,6 44,6 44,8 44,8 to tủ Buồng 48,8 48,9 48,9 49,1 48,9 48,9 49,3 49,3 49,2 49,3 49,4 49,5 2,5 kW 38 7,5 kW 45 49 49,1 49,1 49,7 49,5 49,6 10 kW 50 - Buồng Lần 3:12h40’ 25/03/2013 Vị trí đo to môi trƣờng to tủ Buồng 34 38,1 38,5 38,4 38,4 38,3 38,4 38,4 38,4 38,5 Buồng 38,6 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,6 38,7 38,7 to tủ Buồng 45,4 45,5 45,4 45,5 45,6 45,5 45,6 45,6 45,6 Buồng 45,6 45,6 45,7 45,6 45,6 45,8 45,7 45,8 45,6 to tủ Buồng 51,8 51,8 51,7 51,6 51,7 51,7 51,8 51,7 51,6 51,8 51,9 51,8 51,9 52,1 51,9 51,8 2,5 kW 39 7,5 kW 46 10 kW 52 Buồng 52 52 1.1.2 Khảo nghiệm có tải  Đo vận tốc gió: (m/s) - Lần 1:12h25’ 26/03/2013 Vị trí đo Tầng 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 Buồng Tầng 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 Tầng 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 Tầng 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 Buồng Tầng 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 Tầng 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 - Lần 2:14h00’ 26/03/2013 Vị trí đo Tầng 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 Buồng Tầng 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 Tầng 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 Tầng 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 Buồng Tầng 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 Tầng 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 - Lần 3:15h30’ 26/03/2013 Vị trí đo Tầng 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 Buồng Tầng 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 Tầng 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 Tầng 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 Buồng Tầng 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 Tầng 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  Đo nhiệt độ sấy: (oC) - Lần 1:12h35’ 26/03/2013 Vị trí đo to mơi trƣờng to tủ Buồng 35 37,9 38,2 38,3 38,1 38,1 38,2 38,2 38,2 38 Buồng 38,4 38,2 38,2 38,3 38,4 38,5 38,4 38,3 38,3 to tủ Buồng 44,6 44,4 44,4 44,4 44,5 44,4 44,4 44,5 44,5 Buồng 44,8 44,7 44,7 44,6 44,6 44,6 44,6 44,7 44,7 to tủ Buồng 48,6 48,4 48,3 48,5 48,5 48,7 48,6 48,7 48,7 48,9 48,9 49 2,5 kW 39 7,5 kW 45 10 kW 49 Buồng 48,8 49 48,9 48,9 49 49,1 - Lần 2:14h10’ 26/03/2013 Vị trí đo to mơi trƣờng to tủ Buồng 34 38,8 38,8 38,7 38,6 38,8 38,8 38,9 38,8 38,9 39 38,9 38,9 38,8 38,9 38,8 38,9 39,1 39 44,1 44,2 44,1 44 43,9 43,8 43,9 43,9 2,5 kW 39 Buồng to tủ Buồng 44 7,5 kW 44 Buồng to tủ Buồng 44 44 43,9 43,9 43,8 43,9 43,9 43,9 43,8 47,5 47,6 47,7 47,6 47,7 47,7 47,7 47,6 47,8 47,8 47,8 47,9 48 47,8 47,8 47,8 48 48,1 10 kW 48 - Buồng Lần 3:15h45’ 26/03/2013 Vị trí đo to môi trƣờng to tủ Buồng 34 38,4 38,2 38,1 38,4 38,3 38,3 38,4 38,2 38,2 Buồng 38,5 38,5 38,5 38,6 38,4 38,6 38,4 38,7 38,7 to tủ Buồng 43,1 43,2 43,2 43,2 43,1 43,3 43,2 43,3 2,5 kW 39 43 7,5 kW 44 Buồng 43,6 43,5 43,6 43,6 43,4 43,5 43,6 43,7 43,7 to tủ Buồng 48,4 48,3 48,4 48,4 48,5 48,5 48,6 48,5 48,5 49,2 49,3 49,2 49,4 49,4 49,4 49,4 49,3 49,4 10 kW 50 Buồng 1.2 Khảo nghiệm máy sấy hạt giống Công ty TNHH Nông Nghiệp Chánh Phong (504 Bùi Thị Điệt, Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM) 1.2.1 Sấy hạt đậu hạt trắng Đài Loan: 04/04/2013  Đo vận tốc gió: (m/s) Do yêu cầu cần phải sấy liên tục nên điều kiện đo khó khăn, đo tốc độ gió hai khay sấy cao nhất, tức tầng buồng Chia làm lần đo, lần đo cách 30 phút Thời gian bắt đầu: 16h50’ 04/04/2013 - Vị trí đo Buồng 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 Buồng 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Buồng 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 Buồng 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 Buồng 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 Buồng 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 Lần 1(16h50') Lần (17h20') Lần (17h50')  Đo nhiệt độ sấy: (oC) Thời gian bắt đầu: 16h40’ Chia làm lần đo, lần đo cách - Vị trí đo to môi trƣờng 32 to tủ Buồng 45 45,2 45,2 45 45,7 45,5 45,5 45,7 45,7 46 Buồng 45,5 45,5 45,2 45,5 45,7 45,5 45,5 45,2 45,2 to tủ Buồng 45,2 45,5 45,5 45,7 45,7 46 46,2 46 46,2 46 Buồng 46 46 46,2 46 46 45,7 46 46,2 46 to tủ Buồng 45,5 45,6 45,5 45,7 46 46 45,7 45,7 45,7 46 Buồng 45,7 46 45,7 46 45,7 45,7 45,5 45,5 45,7 Lần Lần Lần 1.2.2 Sấy hạt đậu trái xanh: 06/04/2013  Đo vận tốc gió: (m/s) Thời gian bắt đầu: 8h50’ 06/04/2013 Chia làm lần đo, lần đo cách - 30 phút Vị trí đo Buồng 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Buồng 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 Buồng 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 Buồng 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 Buồng 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 Buồng 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 Lần 1(8h50') Lần (9h20') Lần (9h50')  Đo nhiệt độ sấy: (oC) Thời gian bắt đầu: 9h05’ 06/04/2013 Chia làm lần đo, lần đo cách - Vị trí đo to môi trƣờng 33 to tủ Buồng 45,4 45,6 45,6 45,6 45,6 45,5 45,5 45,6 45,4 45 Buồng 45,5 45,5 45,7 45,6 45,6 45,5 45,5 45,6 45,6 to tủ Buồng 45,8 45,7 45,7 45,6 45,7 45,6 45,6 46,7 45,7 45 Buồng 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,8 45,8 46,7 45,8 to tủ Buồng 45,9 46 45,9 45,8 45,9 45,9 46 45,8 45,9 45 Buồng 46 46,1 45,9 45,9 45,8 45,9 46 45,9 46,1 Lần Lần Lần 1.2.3 Sấy hạt ớt: 11/04/2013  Đo vận tốc gió: (m/s) Thời gian bắt đầu: 10h45’ 11/04/2013 Chia làm lần đo, lần đo cách 30 phút - Vị trí đo Buồng 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 Buồng 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 Buồng 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 Buồng 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Buồng 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 Buồng 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 Lần 1(10h45') Lần (11h20') Lần (11h50')  Đo nhiệt độ sấy: (oC) Thời gian bắt đầu: 11h00’ 11/04/2013 Chia làm lần đo, lần đo cách - Vị trí đo to môi trƣờng 34 to tủ Buồng 40,4 40,2 40,1 40,2 40,2 40,3 40,2 40,2 40,4 40 Buồng 40,2 40,5 40,4 40,3 40,3 40,3 40,5 40,4 40,5 to tủ Buồng 40,8 40,8 41 41 41,1 40,9 40,9 41 40,9 40 Buồng 40,9 40,9 40,8 40,9 41 40,8 40,9 40,8 40,9 to tủ Buồng 40,8 40,8 40,8 40,8 40,7 40,8 40,8 40,8 40,8 40 Buồng 40,7 40,8 40,8 40,7 40,6 40,7 40,7 40,8 40,8 Lần Lần Lần 1.2.4 Sấy hạt khổ qua: 11/04/2013  Đo vận tốc gió: (m/s) Thời gian bắt đầu: 14h35’ 11/04/2013 Chia làm lần đo, lần đo cách 30 phút - Vị trí đo Buồng 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Buồng 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 Buồng 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 Buồng 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 Buồng 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 Buồng 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 Lần 1(14h35') Lần (15h10') Lần (15h40')  Đo nhiệt độ sấy: (oC) Thời gian bắt đầu: 15h00’ 11/04/2013 Chia làm lần đo, lần đo cách - Vị trí đo to môi trƣờng 32 to tủ Buồng 44,1 44,2 44,1 44,3 44,3 44,3 44,2 44,2 44,2 45 Buồng 44,4 44,3 44,5 44,4 44,4 44,5 44,5 44,5 44,6 to tủ Buồng 44,8 44,7 44,6 44,8 44,8 44,7 44,7 44,6 44,7 45 Buồng 44,8 44,8 44,8 44,9 44,8 44,9 45,2 45,2 45 to tủ Buồng 45,6 45,4 45,6 45,5 45,5 45,7 45,6 45,7 45,7 45 Buồng 45,5 45,6 45,7 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6 45,8 Lần Lần Lần PHỤ LỤC 2: Đồ thị khơng khí ẩm I – d PHỤ LỤC 3: Một số hình ảnh Vị trí đặt máy Công Ty TNHH Nông Nghiệp Chánh Phong Đo kích thước hạt Sấy hạt đậu trái xanh Sấy hạt đậu hạt trắng Đài Loan hạt khổ qua Buồng sấy Cụm điện trở ... em thực đề tài: Tính tốn, thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy sấy hạt giống 1.2 Mục đích đề tài Mục đích đề tài tìm hiểu, tính tốn, thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy sấy hạt giống với hệ thống... trình thiết kế, tính tốn chọn thiết bị cho hệ thống sấy  Đề suất mơ hình ngun lí hoạt động máy sấy hạt giống  Tính tốn, thiết kế chế tạo máy sấy hạt giống  Khảo nghiệm máy sấy hạt giống Chƣơng... 4.4 Khảo nghiệm máy sấy hạt giống 58 4.4.1 Khảo nghiệm máy sấy hạt giống Trung Tâm Công Nghệ & Thiết Bị Nhiệt Lạnh, Trƣờng Đại Học Nông Lâm Tp.HCM .58 4.4.2 Khảo nghiệm máy sấy hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY HẠT GIỐNG , TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY HẠT GIỐNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn