Chuyên đề CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

19 290 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:15

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TRUNG TÂM THƠNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP Thơng tin chuyên đề CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM (Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV) Hà Nội, tháng 10 năm 2018 MỤC LỤC Mở đầu 1 Các cách mạng công nghiệp lịch sử nhân loại bối cảnh đời cách mạng công nghiệp lần thứ tư 2 Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 Cơ hội thách thức Việt Nam từ cách mạng công nghiệp 4.0 Các giải pháp nhằm tận dụng hội hạn chế khó khăn, thách thức mà cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cho Việt Nam 14 Kết luận 16 Mở đầu Thời gian gần đây, cụm từ "Cách mạng công nghiệp 4.0" hay “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” nhắc tới nhiều Việt Nam giới Thực chất cách mạng công nghiệp lần thứ tư cách mạng dựa tảng tích hợp hệ thống số hóa, vật lý, sinh học với đột phá Internet kết nối vạn vật trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D Bản chất cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đưa giới thực giới ảo xích lại gần Cuộc cách mạng tác động lớn đến quốc gia tất phương diện từ thể chế, quản trị nhà nước đến kinh tế, xã hội, môi trường Nhận thức tầm quan trọng mà cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Diễn đàn cấp cao Tầm nhìn chiến lược phát triển đột phá bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư: “Việt Nam khơng nằm ngồi chơi cách mạng công nghiệp 4.0 Việt Nam vượt qua thách thức, nắm hội để sớm bước lên tàu Đây hội để dân tộc Việt Nam thực khát vọng phồn vinh Chúng ta nỗ lực, biến khát vọng thịnh vượng quốc gia, dân tộc thành việc làm, hành động kết cụ thể lĩnh vực” Để có nhìn tồn diện Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ bối cảnh đời; tác động sâu sắc, nhiều mặt, không kinh tế, xã hội, môi trường mà cách sống, phương thức sống người; tới thách thức hội cho Việt nam giải pháp nhằm nắm bắt thời cơ, hạn chế, loại bỏ khó khăn thách thức cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng giới thiệu tới Đại biểu Quốc hội chuyên đề thông tin: “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội thách thức Việt Nam” nhằm giúp Đại biểu Quốc hội có thêm thơng tin q trình xem xét vấn đề kinh tế - xã hội 1 Các cách mạng công nghiệp lịch sử nhân loại bối cảnh đời cách mạng công nghiệp lần thứ tư Cách mạng công nghiệp cách mạng liên quan chủ yếu đến lĩnh vực sản xuất, làm thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, kỹ thuật cơng nghệ Cách mạng công nghiệp khiến suất lao động tăng nhanh, tạo lượng cải vật chất nhiều cho xã hội Cho đến lịch sử loài người trải qua bốn cách mạng công nghiệp Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, diễn Tây Âu Bắc Mỹ từ năm 1760 đến 1840 Đây cách mạng sử dụng lượng nước nước để giới hóa sản xuất Lần lịch sử nhân loại, cỗ máy nước thay thế, giải phóng sức người, sức động vật Nhắc đến cách mạng công nghiệp lần thứ nhắc đến thành tựu bật chế tạo máy móc đặc biệt đầu máy nước, phát triển giao thông (đường sắt đường biển) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai lan tỏa rộng so với cách mạng lần thứ nhất, nhiên trung tâm nằm châu Âu Bắc Mỹ, nơi có tiền đề sở kỹ thuật phát triển mạnh mẽ Cuộc cách mạng khoảng năm 1870 đến đầu Chiến tranh giới thứ (năm 1914) với thành tựu động đốt điện Cuộc cách mạng mở kỉ nguyên sản xuất hàng loạt Trên sở kế thừa thành tựu khoa học đạt được, cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào cuối năm 60 kỷ XX với xuất ngành điện tử công nghệ thông tin Cuộc cách mạng làm cho lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng theo hai hướng chủ yếu như: thay đổi chức năng, vị trí người sản xuất sở dịch chuyển từ tảng điện – khí sang tảng – điện tử – vi điện tử; sản xuất sở ngành công nghệ cao công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vũ trụ … Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu vào kỷ XXI, sở tảng cách mạng công nghiệp lần thứ ba Cuộc cách mạng manh nha hình thành cách mạng công nghiệp lần thứ ba chưa kết thúc hình thành dựa cơng nghệ số, tích hợp tất cơng nghệ thơng minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất Cuộc cách mạng phát triển tập trung ba lĩnh vực (lĩnh vực kỹ thuật số: gồm liệu lớn (Big Data), vạn vật kết nối internet (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI); lĩnh vực công nghệ sinh học ứng dụng nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ mơi trường, lượng tái tạo, hóa học, vật liệu; lĩnh vực vật lý robot hệ mới, in 3D, xe tự lái, công nghệ nano) Đặc trưng cách mạng công nghiệp hợp mặt cơng nghệ, nhờ xóa bỏ ranh giới lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số sinh học, đem lại kết hợp hệ thống ảo thực thể Cách mạng công nghiệp 4.0 đời bối cảnh khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu 2008 – 2009 đặt cho nhiều nước, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh, thay đổi mơ hình phát triển để hướng tới mơ hình phát triển hiệu hơn, bền vững hơn; nhiều kinh tế phát triển, Mỹ Phương Tây có dấu hiệu suy yếu sau khủng hoảng tài tồn cầu, đồng thời cạnh tranh gay gắt kinh tế nhờ lợi chi phí lao động thấp buộc nước công nghiệp phát triển phải tái cấu kinh tế để trì vị thế, ngành công nghệ cao; phát triển vũ bão với nhiều đột phá có tính cách mạng khoa học, công nghệ tạo nên nhiều hội thách thức lớn cho tất quốc gia, tổ chức cá nhân giới; xu hướng già hóa dân số làm giảm tốc độ tăng trưởng, giảm lực cạnh tranh công nghiệp, đòi hỏi nước đầu tư nhiều vào phát triển khoa học công nghệ nhằm bù đắp thiếu hụt lao động; phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, liệu lớn, vạn vật kết nối internet, công nghệ 3D, công nghệ nano… Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dự báo tác động sâu sắc, nhiều mặt, không kinh tế, xã hội, môi trường mà cách sống, phương thức sống người, chí tác động tới Chính phủ nước, an ninh quốc gia, trị, tồn vẹn lãnh thổ quốc gia, địa vị quốc gia, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp … Hiện nay, tồn luồng quan điểm khác tác động cách mạng này, có ý kiến đề cao tích cực có ý kiến nhấn mạnh đến mặt tiêu cực 2.1 Tác động kinh tế - Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ trực tiếp đến tất khâu kinh tế, bao gồm sản xuất tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế giới chuyển sang kinh tế tri thức + Máy móc dần ứng dụng cách triệt để khâu sản xuất làm cho lượng người lao động trực tiếp giảm Điều khiến cho sản xuất bắt đầu chuyển dịch dần từ nước có nhiều lao động phổ thơng tài nguyên sang nước có nhiều trung tâm nghiên cứu, nhiều lao động có kỹ năng, chun mơn cao gần thị trường tiêu thụ + Cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 biến đổi nhiều mơ hình sản xuất kinh doanh, nhiều phương thức kinh doanh đời, có tính ưu việt so với phương thức kinh doanh hành Các phương thức kinh doanh dự kiến làm sản lượng ngành sản xuất vật chất nói chung cơng nghiệp nói riêng tăng mạnh hết Theo Công ty nghiên cứu Rand Europe (Anh), đến năm 2020 ứng dụng công nghệ IoT đem lại doanh thu tiềm khổng lồ cho ngành giới vào khoảng từ 1,4 nghìn tỷ USD đến 14,4 nghìn tỷ USD, tương đương với mức GDP Liên minh châu Âu (EU) Theo dự báo hãng tư vấn Accenture (Mỹ), Mỹ đầu tư nhiều 50% vào công nghệ IoT để mở rộng mạng lưới kết nối hưởng lợi tới 7,1 nghìn tỷ USD, góp phần nâng GDP cao 2,3% vào năm 2030 so với việc đầu tư vào dự án khác Trong đó, Đức đạt doanh thu 700 tỷ USD nâng mức GDP lên tới 1,7%; Anh đạt lợi nhuận 531 tỷ USD nâng GDP lên 1,8%; Trung Quốc đạt 1,8 nghìn tỷ USD nâng GDP lên 1,3% vào năm 2030 đầu tư tương tự vào IoT Mỹ Các ngành công nghiệp sáng tạo tăng trưởng nhanh ngành sản xuất dịch vụ truyền thống Ước tính ngành cơng nghiệp sáng tạo Mỹ đóng góp tới 6.4% GDP ngành sản xuất hàng đầu; Châu Âu chiếm 6.8% GDP, Anh chiếm 9% GDP; Đức chiếm 6.1% GDP2 Đây động lực để quốc gia chuyển sang phương thức tăng trưởng dựa vào sáng tạo đổi công nghệ + Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động không đồng đến ngành khác nhau, có ngành tăng trưởng mạnh mẽ có ngành phải chịu thu hẹp đáng kể biến Các ngành nghề phổ thơng thuộc nhóm thu nhập trung bình giảm dần, chí biến thay vào việc làm đòi hỏi trình độ tay nghề cao Thậm chí, ngành tác động có khác biệt doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp biết ứng dụng tạo cơng nghệ tăng trưởng nhanh, doanh nghiệp lạc nhịp công nghệ bị đào thải + Với tác động mạnh mẽ cách mạng cơng nghiệp 4.0, đặc biệt có đời cơng nghệ 3D, đất đai trở nên quan trọng tài nguyên thiên nhiên bước bị thay công nghệ vật liệu tổng hợp + Đối với người tiêu dùng, cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi phương thức tiêu dùng, hoạt động tiêu dùng thực từ xa Hơn nữa, người tiêu dùng tiếp cận thông tin sản phẩm minh bạch hơn, giá Tổng luận “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Cục Thông tin khoa học công nghệ quốc gia, Hà Nội, 2016, trang 13 TSKH Phan Xuân Dũng, Vai trò doanh nghiệp cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư, Diễn đàn khoa học công nghệ với doanh nghiệp Việt Nam cách mạng công nghiệp lần thứ tư cạnh tranh hơn, chất lượng sản phẩm cao áp lực trì lợi cạnh tranh nhà sản xuất - Cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 tác động tích cực đến lạm phát tồn cầu Nhờ có đột phá cơng nghệ q trình sản xuất tiêu dùng giúp tiết kiệm nguyên vật liệu chi phí nhiều so với cơng nghệ truyền thống Thậm chí số hoạt động kinh tế, thực tự động hóa, khơng có tham gia trực tiếp người, chi phí giao dịch gần không Điều làm giảm mạnh áp lực chi phí đẩy đến lạm phát tồn cầu Hơn nữa, Cách mạng cơng nghiệp 4.0 có tiềm nâng cao mức thu nhập toàn cầu cải thiện chất lượng sống cho người dân toàn giới Mặc dù, cách mạng cơng nghiệp 4.0 có tác động tích cực kinh tế, song đặt nhiều thách thức cho kinh tế quốc gia phát triển chủ yếu dựa vào tài ngun Nếu quốc gia khơng nhanh chóng tiếp thu công nghệ mới, thành tựu kinh tế tri thức khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo nước nước bắt kịp theo xu hướng tiếp tục nới rộng Chính vậy, cách mạng cơng nghiệp 4.0 vẽ lại đồ giới, với suy giảm quyền lực quốc gia dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên gia tăng sức mạnh quốc gia dựa chủ yếu vào công nghệ đổi sáng tạo 2.2 Tác động xã hội - Cách mạng cơng nghiệp 4.0 có tác động tích cực làm giảm chi phí giao dịch, mơi trường thông tin minh bạch hơn, tạo động lực cho nhiều người tham gia vào hoạt động kinh tế Ví dụ như: nhiều người, chí sinh viên tận dụng thời gian ngồi lên lớp để tham gia vào dịch vụ vận chuyển nhờ tảng kết nối với Uber, Grab… - Cách mạng cơng nghiệp 4.0 khiến cho máy móc thay người trình sản xuất Điều khiến tỷ lệ thất nghiệp ngày gia tăng gây nhiều hệ lụy cho xã hội tệ nạn trộm cắp, nghiện hút, bạc… Theo khảo sát Tổ chức lao động quốc tế (ILO) quốc gia ASEAN (Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam), dự báo có khoảng 137 triệu lao động chiếm 56% số lao động làm công ăn lương quốc gia đối diện với nguy việc làm áp dụng tự động hóa, đặc biệt ngành có tay nghề thấp dệt may, giày dép… Hoặc theo nghiên cứu việc làm Oxford Martin khoảng 47% tổng số việc làm Mỹ có nguy bị tự động hóa, hai thập kỷ tiếp theo, đặc trưng phạm vi rộng lớn việc làm với tốc độ nhanh so với thay đổi mà thị trường lao động trải qua cách mạng công nghiệp trước đây3 Hay theo Báo cáo năm 2015 Học viện nghiên cứu Nomura Nhật Bản, đến năm 2035, gần nửa số việc làm Nhật Bản robot đảm nhiệm4 Tuy nhiên, có ý kiến cho Cách mạng cơng nghiệp 4.0 tạo nhiều việc làm việc làm (đặc biệt lĩnh vực cơng nghệ thơng tin, điện tử, tự động hóa, nơng nghiệp cơng nghệ cao, chăm sóc sức khỏe) cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba tạo nhiều việc làm so với số việc làm Vì vậy, khơng có lý để nghi ngờ cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư phải nằm quy luật - Cách mạng công nghiệp 4.0 khiến cho bất bình đẳng thu nhập tăng nhanh Nhóm lao động chịu tác động mạnh lao động giản đơn, kỹ hay có kỹ dễ bị thay robot Sự chênh lệch giàu nghèo tầng lớp coi sáng tạo (chiếm số ít) so với lao động tay chân (chiếm đại đa số) lớn Không tạo bất bình đẳng thu nhập phạm vi quốc gia, cách mạng cơng nghiệp 4.0 tạo bất bình đẳng phạm vi tồn cầu Nếu quốc gia khơng có sách phù hợp bị tụt hậu cách nhanh chóng Ths Vũ Tuấn Anh, Ths Đào Trung Thành, sách tham khảo Hướng nghiệp 4.0, nhà xuất niên, trang 33 TSKH Phan Xuân Dũng, sách cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng hội tụ tiết kiệm, nhà xuất khoa học kỹ thuật, trang 73 - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mặt làm cho xã hội thông minh hơn, người giải phóng sức lao động nhiều hơn, sức khỏe người cải thiện đồng thời lại làm cho nhiều nhóm xã hội lười tư duy, thụ động phụ thuộc vào "lập trình” sẵn có, kể sống gia đình 2.3 Tác động quan cơng quyền an ninh quốc gia - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động lớn tạo sức ép lên quan công quyền kỷ nguyên số với công nghệ mới, tảng điều hành liên tục thay đổi cho phép người dân tham gia rộng rãi vào hoạt động quan Sức ép với trách nhiệm giải trình việc sách ngày lớn Vì vậy, quan cơng quyền buộc phải cải tổ theo hướng minh bạch, đổi tư duy, trau dồi lực, hợp tác chặt chẽ với khu vực doanh nghiệp lực lượng xã hội để thích nghi ứng biến linh hoạt với thay đổi; đồng thời dựa vào hạ tầng công nghệ số để tối ưu hóa hệ thống giám sát điều hành xã hội theo kiểu phủ điện tử, đô thị thông minh Nếu không làm điều quan cơng quyền phải đối mặt với ngày nhiều vấn đề phức tạp cần giải - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng sâu sắc tới vấn đề an ninh quốc gia Những tiến công nghệ đồng thời tạo tiềm giúp làm giảm quy mô tác động bạo lực cách phát triển phương thức bảo vệ đem đến nhiều thách thức Trái đất bị giám sát vô số thiết bị công nghệ kỹ thuật số khiến cho người quốc gia trở thành đối tượng thiết bị công nghệ theo dõi từ xa Sự xâm nhập sở liệu để đánh cắp làm thay đổi phá hoại thông tin quan trọng hầu hết lĩnh vực mức độ khác đặc biệt an ninh quốc gia Vấn đề bảo mật, bảo đảm an ninh mạng mang tính tồn cầu thách thức lớn Hơn nữa, va chạm thiết bị vũ trụ khơng gian thiếu xác công công nghệ người mối nguy hiểm lớn cho người trái đất 2.4 Tác động môi trường Nhờ ứng dụng công nghệ tiết kiệm lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, công nghệ giám sát môi trường, cộng thêm hỗ trợ Internet kết nối vạn vật, người thu thập, xử lý thông tin liên tục để bảo vệ môi trường cảnh báo sớm thảm họa thiên nhiên nhằm giảm thiểu đến mức thấp ảnh hưởng Tuy nhiên, thiếu xác công nghệ người hay sử dụng công nghệ mục đích xấu gây hậu khôn lường cho người trái đất 2.5 Tác động tới cách sống, hành vi sống người Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay đổi khơng làm mà người Nó làm thay đổi cách thức sinh hoạt truyền thống, phương thức tiêu dùng, thời gian dành cho công việc, giải trí, trau dồi, học hỏi kỹ năng, gặp gỡ người củng cố mối quan hệ… Đồng thời, làm thay đổi sức khỏe người theo chiều hướng tốt lên; làm việc với tư sáng tạo biết tham gia vào hoạt động Chính phủ nhiều làm suy giảm số tinh túy người, gây bất bình đẳng thu nhập, tạo khoảng cách giàu nghèo lớn, gia tăng nguy xâm phạm đời tư Cơ hội thách thức Việt Nam từ cách mạng công nghiệp 4.0 3.1 Cơ hội cho Việt Nam từ cách mạng công nghiệp 4.0 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở nhiều hội cho nước, đặc biệt nước phát triển Việt Nam Đây coi hội vàng nhằm thúc đẩy phát triển Việt Nam, tiến tới thu hẹp khoảng cách với nước phát triển Cụ thể là: - Cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 tạo lợi nước sau Việt Nam so với nước phát triển không bị hạn chế quy mô cồng kềnh; tạo điều kiện cho Việt Nam bứt phá nhanh chóng, vượt qua quốc gia khác cho dù xuất phát sau - Việc sau thừa hưởng thành tựu từ cách mạng công nghiệp 4.0 giúp Việt Nam tiết kiệm thời gian nghiên cứu để phát huy tối đa tiềm lợi sẵn có - Việt Nam có hội phát triển nhanh kinh tế tri thức, tắt, đón đầu, tiến thẳng vào lĩnh vực công nghệ mới, tranh thủ thành tựu khoa học cơng nghệ, đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế - Các chủ thể kinh tế có điều kiện tiếp thu ứng dụng tiến bộ, thành tựu công nghệ nhân loại, trước hết công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ điều khiển tự động hóa để nâng cao suất, hiệu tất khâu sản xuất xã hội Điều tạo khả nâng cao mức thu nhập cải thiện chất lượng sống cho người dân - Với ưu dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh Internet cao, mức độ tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ tốt, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo cho doanh nghiệp Việt Nam hội lớn việc xây dựng phát triển liệu lớn Tại kiện ngày Internet 2017 Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức ngày 22 tháng 11 năm 2017 Việt Nam có 64 triệu người dùng Internet, xấp xỉ 67% dân số, đạt mức số lượng người dùng Internet đứng thứ châu Á thứ 12 giới Ngoài ra, Việt Nam nước có kết nối internet điện thoại di động cao, có đến 55% người Việt sở hữu điện thoại thơng minh, có 46% người sở hữu máy tính cá nhân Đến năm 2020 10 người Việt có người dùng điện thoại di động, hoạt động kinh doanh online tăng trưởng 40% Theo bà Tammy Phan - Giám đốc đối tác chiến lược kênh bán hàng Việt Nam Google sử dụng dụng điện thoại di động giúp phát triển 10 kinh tế Cứ tăng thêm 1% số người dùng đóng góp 100 triệu USD GDP năm 2020, tạo thêm 140.000 việc làm mới5 Như vậy, thấy, Việt Nam có hội việc xây dựng liệu lớn, làm tảng triển khai trụ cột khác công nghiệp 4.0 3.2 Thách thức Việt Nam từ cách mạng công nghiệp 4.0 Tuy nhiên, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo nhiều thách thức lớn cho Việt Nam - Một là, thách thức lĩnh vực giải việc làm: chuyển dịch cấu lao động gần 30 năm qua Việt Nam chậm chậm nhiều so với chuyển dịch cấu kinh tế Nền kinh tế Việt Nam dựa nhiều vào ngành sử dụng lao động giá rẻ khai thác tài nguyên thiên nhiên Trình độ lạc hậu người lao động kinh tế trở ngại lớn để bắt kịp với thành tựu khoa học, công nghệ thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Trong tương lai, nhiều lao động ngành nghề Việt Nam thất nghiệp, ví dụ lao động ngành dệt may, giày dép - Hai là, chất lượng nguồn nhân lực Việt nam nhiều hạn chế Tỷ lệ lao động độ tuổi qua đào tạo thấp Theo số liệu thống kê điều tra lao động việc làm quý năm 2017 có tới 78.4% lao động khơng có trình độ chun mơn kỹ thuật; 9.48% lao động có trình độ đại học trở lên; 3.17% lao động có trình độ cao đẳng; 5.42% lao động có trình độ trung cấp; 3.53% lao động có trình độ sơ cấp Thêm vào đó, người lao động có trình độ đại học trở lên chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Vì tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng số lao động có trình độ cao Theo Bản tin Thị trường lao động số 15, thời điểm quí năm 2017 số người thất nghiệp https://infonet.vn/viet-nam-la-quoc-gia-dung-dau-ve-dien-thoai-di-dong-post200242.info 11 có trình độ từ đại học trở lên tăng 53,9 nghìn người so với q năm 2017 mức 237 nghìn người, tương đương 4,51%6 - Ba là, suất lao động thấp so với khu vực Theo số liệu Tổng cục Thống kê, suất lao động toàn kinh tế theo giá hành năm 2017 ước tính đạt 93,2 triệu đồng/lao động (tương đương 4.166 USD/lao động) Tính theo suất lao động theo sức mua tương đương năm 2011, suất lao động Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 USD, 7,0% mức suất Xin-ga-po; 17,6% Ma-lai-xi-a; 36,5% Thái Lan; 42,3% In-đô-nê-xi-a 56,7% suất lao động Phi-li-pin Đáng báo động chênh lệch suất lao động Việt Nam với nước tiếp tục gia tăng Điều cho thấy khoảng cách thách thức kinh tế Việt Nam phải đối mặt việc bắt kịp mức suất lao động nước7 - Bốn là, trình độ khoa học cơng nghệ nước ta vị trí thấp so với mức trung bình giới Theo thống kê Bộ Khoa học Công nghệ năm 2015, nước có gần 600 nghìn doanh nghiệp, với 90% doanh nghiệp nhỏ vừa Phần lớn sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình giới từ 2-3 hệ Trong đó, có đến 76% máy móc, dây chuyền công nghệ nhập thuộc hệ năm 60 - 70 kỷ trước, 75% số thiết bị hết khấu hao, 50% thiết bị đồ tân trang , có 20% nhóm ngành sử dụng cơng nghệ cao Một khảo sát khác từ Chương trình phát triển Liên hợp quốc cho thấy, tỷ lệ giá trị nhập công nghệ, thiết bị năm Việt Nam chưa đến 10% tổng kim ngạch nhập khẩu, tỷ lệ nước phát triển khác lên đến 40%8 Báo cáo lực cạnh tranh toàn cầu 20172018, Việt Nam xếp hạng chung 55/137 quốc gia, số cấu phần liên quan đến đổi sáng tạo lại thấp nhiều (Năng lực hấp thụ công nghệ: 93; Chuyển giao công nghệ từ FDI: 89; Độ sâu chuỗi giá trị: 106; http://enternews.vn/chat-luong-nguon-nhan-luc-trong-boi-canh-hoi-nhap-127468.html http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=18808 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-4372-doi-moi-cong-nghe-de-doanh-nghiep-cat-canh.html 12 Mức độ phức tạp quy trình sản xuất: 87; Chất lượng tổ chức nghiên cứu khoa học: 90; Giáo dục đào tạo cấp sau phổ thông: 68) - Năm là, quy mô doanh nghiệp Việt Nam nhỏ bé, số doanh nghiệp vừa, nhỏ siêu nhỏ chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp nước, phần lớn doanh nghiệp chưa đạt quy mơ tối ưu (50 - 99 lao động) để có mức suất lao động cao Số lượng doanh nghiệp lớn (chỉ chiếm 2,1%), doanh nghiệp chưa xâm nhập vào thị trường, trung tâm cơng nghệ giới, đó, chưa thực chức cầu nối công nghệ tri thức giới vào thị trường nước9 Doanh nghiệp tham gia hoạt động liên quan đến sáng tạo hạn chế, chưa tham gia sâu chuỗi cung ứng tồn cầu nên chưa tận dụng tính lan tỏa tri thức, công nghệ suất lao động từ cơng ty, tập đồn xun quốc gia vào doanh nghiệp nước Thêm vào mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai Sáu là, nước công nghiệp nhiều nước phát triển cạnh tranh liệt, tìm cách thu hút, hợp tác để có đầu tư, chuyển giao cơng nghệ, nhanh chóng ứng dụng thành tựu cơng nghệ từ Cách mạng công nghiệp thứ tư đem lại để giành lợi phát triển Đây áp lực lớn cho Việt Nam Việt Nam cần tỉnh táo hội nhập, hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế thị trường thị trường khoa học công nghệ, cải thiện đổi môi trường đầu tư kinh doanh, tích lũy đầu tư để thu hút chuyển giao, ứng dụng nhanh thành tựu khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - Bảy là, quản trị nhà nước thách thức lớn nước ta Sự nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước gặp nhiều khó khăn cơng cải cách cấu kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng Nhà nước đề thời gian qua thực không thành cơng Bên cạnh đó, thách thức an ninh phi truyền thống tạo áp lực lớn Nhà nước khơng đủ trình độ cơng nghệ kỹ quản lý để ứng phó http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=18808 13 Các giải pháp nhằm tận dụng hội hạn chế khó khăn, thách thức mà cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cho Việt Nam Cách mạng cơng nghiệp 4.0 có tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội Việt Nam Để giải khó khăn tận dụng thuận lợi cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại, cần tập trung thực đồng số giải pháp sau đây: - Một là, tăng cường nâng cao nhận thức chung toàn xã hội đặc biệt quan hoạch định sách thay đổi nhanh chóng Cách mạng cơng nghiệp 4.0 mang tới để chủ động nắm bắt hội hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức mà Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại - Hai là, hiểu rõ chất cách mạng cơng nghiệp 4.0, thực trạng đất nước để có giải pháp đắn Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại thời bình đẳng cho quốc gia cần phải hiểu rõ thực trạng đất nước để không ngộ nhận Việt Nam vạch xuất phát điểm nước phát triển nên đầu, dẫn dắt giới Cũng cần phải thấy với quốc gia có thu nhập trung bình thấp Việt Nam, dễ bị bỏ lại phía sau khơng nỗ lực Chúng ta phải có giải pháp thơng minh, khơng để đối tác lợi dụng Việt Nam nghèo, cần tiền, cần vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu sách hợp lý để đưa công nghệ lạc hậu vào nước ta - Ba là, thay đổi tư phát triển để có bước đột phá phù hợp với thay đổi nhanh chóng giới Để làm việc phải dám chấp tư có trái ngược với mà ta quan niệm khoảng thời gian dài; đổi tư phương thức quản lý dựa tảng cơng nghệ cao, có hệ thống tri thức, lý luận tinh thần sáng tạo - Bốn là, đổi thể chế, hồn thiện mơi trường pháp lý có tính đến tác động cách mạng cơng nghiệp 4.0 Trước hết nhanh chóng hồn thiện mơi trường pháp lý cho phát triển thị trường khoa học công nghệ theo hướng hội 14 nhập, xây dựng môi trường pháp lý cho phát triển ngành nghề kinh doanh Việt Nam bắt đầu nảy sinh từ cách mạng công nghiệp Nhà nước cần tạo điều kiện thật thuận lợi môi trường cho doanh nghiệp tiếp cận, tham gia ứng dụng công nghệ tiên tiến Các cấp, ngành cần nhanh chóng rà sốt, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hành động để sẵn sàng điều kiện thực từ việc hội nhập, hợp tác, chủ động đón nhận, đưa Việt Nam vào nhóm nước phát triển đầu tham gia, thực cách mạng công nghiệp 4.0 - Năm là, đầu tư bản, hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhằm xây dựng nguồn nhân lực có kỹ sáng tạo Nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp, xã hội, gắn lý thuyết với thực hành, đẩy mạnh hợp tác trường đại học doanh nghiệp, trọng xây dựng cho sinh viên khả tinh thần sáng tạo Trong đào tạo nghề, nâng cao kỹ người lao động gắn với yêu cầu thực tế doanh nghiệp, thực đào tạo đào tạo lại cơng việc Đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho trường đại học, cao đẳng dạy nghề cơng lập, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề - Sáu là, có chiến lược phát triển khoa học, cơng nghệ nhằm đầu tư có hiệu Trong trình đổi phải cố gắng tiến nhanh vững chắc, khơng nóng vội, tránh nhầm lẫn việc ứng dụng công nghệ với việc mua thiết bị dùng; lựa chọn công nghệ phù hợp, không sử dụng công nghệ lạc hậu; phải coi đổi công nghệ, đổi sáng tạo động lực để xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa 15 Kết luận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động lớn đến nhiều quốc gia tất phương diện Đồng thời, đem lại nhiều hội cho nước nói chung Việt Nam nói riêng Đây coi hội vàng nhằm thúc đẩy phát triển Việt Nam, tiến tới thu hẹp khoảng cách với nước phát triển Tuy nhiên, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo nhiều thách thức lớn cho nước ta lĩnh vực giải việc làm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học công nghệ suất lao động Việt nam … Vì vậy, Chính phủ cần tăng cường nâng cao nhận thức chung toàn xã hội đặc biệt quan hoạch định sách thay đổi nhanh chóng Cách mạng công nghiệp 4.0 mang tới; hiểu rõ chất cách mạng công nghiệp 4.0, thực trạng đất nước để có giải pháp đắn; thay đổi tư phát triển để có bước đột phá phù hợp với thay đổi nhanh chóng giới; đổi thể chế, hồn thiện mơi trường pháp lý có tính đến tác động cách mạng công nghiệp 4.0; đầu tư bản, hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhằm xây dựng nguồn nhân lực có kỹ sáng tạo 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO TSKH Phan Xuân Dũng, Vai trò doanh nghiệp cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư, Diễn đàn khoa học công nghệ với doanh nghiệp Việt Nam cách mạng công nghiệp lần thứ tư TSKH Phan Xuân Dũng, sách cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng hội tụ tiết kiệm, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Ths Vũ Tuấn Anh, Ths Đào Trung Thành, sách tham khảo Hướng nghiệp 4.0, Nhà xuất Thanh niên Tổng luận “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Cục Thông tin khoa học công nghệ quốc gia, Hà Nội, 2016 Ban kinh tế trung ương, Việt Nam với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Việt Nam quốc gia đứng đầu điện thoại di động, trang web: https://infonet.vn/viet-nam-la-quoc-gia-dung-dau-ve-dien-thoai-di-dongpost200242.info Chất lượng nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập, trang web: http://enternews.vn/chat-luong-nguon-nhan-luc-trong-boi-canh-hoi-nhap127468.html Năng suất lao động Việt Nam giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng suất lao động (Tham luận Diễn đàn CEO 2018), trang web: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=18808 Đổi công nghệ để doanh nghiệp “cất cánh”, trang web: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-4372-doi-moi-cong-nghe-de-doanh-nghiepcat-canh.html 17 ... Các cách mạng công nghiệp lịch sử nhân loại bối cảnh đời cách mạng công nghiệp lần thứ tư 2 Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 Cơ hội thách thức Việt Nam từ cách mạng công nghiệp 4.0. .. từ cách mạng công nghiệp 4.0 3.1 Cơ hội cho Việt Nam từ cách mạng công nghiệp 4.0 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở nhiều hội cho nước, đặc biệt nước phát triển Việt Nam Đây coi hội vàng nhằm thúc... https://infonet.vn/viet -nam- la-quoc-gia-dung-dau-ve-dien-thoai-di-dongpost200242.info Chất lượng nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập, trang web: http://enternews.vn/chat-luong-nguon-nhan-luc-trong-boi-canh-hoi-nhap127468.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM, Chuyên đề CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn