Nhan Dien Thuong Hieu Corporate Identity

14 85 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:03

R Add: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Q Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04 6654 9186 - Mail: support@gdata.com.vn Web: gdata.com.vn HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU Màu hoàn chỉnh R Fa st & S e c ure Logo Gdata trải qua trình hoàn thiện để trở nên đại, động tiến đồng thời giữ lại giá trị cốt lõi mang tính biểu tượng cao mà người Việt Nam dễ nhận biết tin tưởng Phần chữ “G” cách điệu theo hướng đại hóa, lồng ghép với hình ảnh địa cầu, thể tầm nhìn, mơ hình lớn Những đường cong chạy xung quanh biểu trưng cho phát triển ngành công nghệ thông tin Phần data sử dụng font chữ có hình dáng động mạnh mẽ Câu slogan “Fast & Secure” diễn tả ngắn gọn tinh thần làm việc Gdata, mang đến khách hàng sản phẩm chất lượng, nhanh bảo mật Toàn logo thiết kế nhằm thể sức mạnh, niềm tin vững bền - phẩm chất thương hiệu Gdata mà người Việt Nam đánh giá cao Hệ thống màu đơn sắc màu đơn sắc R Pantone P 104-16 C P 158 C CMYK C100 M90 C0 M70 RGB R36 G64 B145 R243 G112 B33 Web #244091 #F37021 Giải pháp cho logo có liên quan đến việc sử dụng quy trình in màu giúp giảm thiểu chi phí, giúp thành phẩm thiết kế xác màu sắc Màu trắng đen đơn sắc R B/W K0 Giải pháp chủ yếu áp dụng cho mẫu giấy fax hay vật phẩm khác không hỗ trợ cho quy trình in màu K 44 Biểu tượng thương hiệu/logo Biểu tượng hình Biểu tượng hình đại diện cho tên gọi chức thương hiệu có tính gợi nhớ cao Sự truyền thơng cho biểu tượng tạo nên hiệu ứng thương hiệu mạnh mẽ tất loại hình quảng cáo Biểu tượng chữ R Biểu tượng chữ có tính đặc thù riêng dễ nhận dạng thương hiệu môi trường công nghệ thông tin Bố cục ngang Bố cục hệ thống màu đa sắc Trục đứng Vùng an tòan phía R Trục ngang Trục ngang Vùng an tòan phía Đường chuẩn Pantone P 104-16 C P 158 C Bố cục hệ thống màu đơn sắc Bố cục ngang Trục đứng Vùng an tòan phía R Trục ngang Trục ngang Vùng an tòan phía Đường chuẩn B/W K0 K 44 x x Quy tắc thiết kế logo vùng an toàn 3x R 2,8x 2,6x Tỷ lệ vùng an toàn logo 0,5x 1,2x 3,1x Vùng an tồn logo Kích thước tối thiểu logo R Khơng giới hạn kích thước logo lớn R 3cm 1.35cm Kích thước tối thiểu cho logo có biểu tượng hình biểu tượng chữ x 1,35cm 8 Khơng sử dụng Để trì tính xác hệ thống nhận diện thương hiệu, logo không phép thay đổi, cắt xén hay tái định dạng hình thức Sự phối hợp đồ họa hồn chỉnh nhằm đảm bảo tính xác thực ủy quyền sử dụng Sau ví dụ cách trình bày bị cấm sử dụng R R Không thay đổi màu sắc logo Không để màu cho logo Không dùng nét logo R R R R Không dùng công cụ filter đồ họa để tạo bóng cho logo Khơng thay đổi cân xứng thành tố logo Không thay đổi biểu tượng hình chữ logo mối tương quan thành tố 9 Bộ chữ thương hiệu Arial Black Dành cho câu hiệu ABCDEFGHIJKLM NOPQURSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqurstuvwxyz Arial ABCDEFGHIJKLM NOPQURSTUVWXYZ abcdefghijklm nopqurstuvwxyz Dành cho tiêu đề phụ nội dung 10 Màu Sử dụng màu sắc 90% 80% 70% 60% 50% 40% Pantone Gdata Blue P 104-16 C Xanh dương Gdata Pantone Gdata Orange P 158 C Cam Gdata Màu phụ Pantone Gdata Yellow P 122 C Vàng Gdata Pantone Gdata Lime P 390 C Xanh mạ Gdata Màu đặc biệt Pantone Gdata Metallic Silver P 8001 C Khơng có màu chuyển Bạc ánh kim Gdata Pantone Gdata Red P 8643 C Đỏ Gdata Màu phụ 100% Đen 100% Trắng Không có màu chuyển 30% 20% 10% 11 Mẫu màu 1- Gdata Blue P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C P104 - 16C 12 Mẫu màu - Gdata Orange P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C P 158 C 13 Văn phòng phẩm R Add: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Q Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04 6654 9186 Mail: support@gdata.com.vn R R To: R R R Add: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Q Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04 6654 9186 Mail: support@gdata.com.vn R R IDENTIFICATION R IDENTIFICATION To: R ... “Fast & Secure” diễn tả ngắn gọn tinh thần làm việc Gdata, mang đến khách hàng sản phẩm chất lượng, nhanh bảo mật Toàn logo thiết kế nhằm thể sức mạnh, niềm tin vững bền - phẩm chất thương hiệu Gdata
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhan Dien Thuong Hieu Corporate Identity, Nhan Dien Thuong Hieu Corporate Identity

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn