Xuất cảnh sang mỹ nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch việt nam

1 137 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:43

Xuất cảnh sang Mỹ nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch Việt Nam Tôi sắp xuất cảnh sang Mỹ theo diện hôn thê. Xin hỏi tôi có được giữ quốc tịch VN sau khi đã ra nước ngoài định cư hay không? Khi xuất cảnh thì hộ khẩu của tôi ở TP HCM có bị cắt hay không? Trả lời có tính chất tham khảo Về vấn đề quốc tịch: Bạn vẫn có thể giữ quốc tịch Việt Nam khi đã nhập quốc tịch Mỹ, trừ trường hợp luật pháp nước này quy định bạn phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì mới được nhập quốc tịch mới.Về việc xóa tên hộ khẩu: Theo luật, khi bạn vắng mặt tại nơi tạm trú từ 6 tháng trở nên mà không khai báo tạm vắng, không có lý do chính đáng sẽ bị xóa tên khỏi hộ khẩu. Bạn xuất cảnh đi nước ngoài thì đương nhiên bị cắt hộ khẩu. Xuất cảnh sang Mỹ muốn giữ quốc tịch Việt Nam Tôi xuất cảnh sang Mỹ theo diện thê Xin hỏi tơi có giữ quốc tịch VN sau nước định cư hay khơng? Khi xuất cảnh hộ tơi TP HCM có bị cắt hay khơng? Trả lời có tính chất tham khảo Về vấn đề quốc tịch: Bạn giữ quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch Mỹ, trừ trường hợp luật pháp nước quy định bạn phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam nhập quốc tịch Về việc xóa tên hộ khẩu: Theo luật, bạn vắng mặt nơi tạm trú từ tháng trở nên mà khơng khai báo tạm vắng, khơng có lý đáng bị xóa tên khỏi hộ Bạn xuất cảnh nước ngồi đương nhiên bị cắt hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuất cảnh sang mỹ nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch việt nam, Xuất cảnh sang mỹ nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn