PDF dothitrang cangnharongkhanhhoi

31 89 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 09:12

Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A  MÔN KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN Đề tài: Tìm hiểu lực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cảng NHÀ RỒNG- KHÁNH HỘI Giảng viên hướng dẫn : Huỳnh Chí Giỏi Sinh viên thực : Đỗ Thị Trang MSSV : 1554010056 Lớp : KT15A Trang Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A MỤC LỤC 1.1 Lịch sử hình thành phát triển cảng Nhà Rồng – Khánh Hội: 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội: 1.2 Lĩnh vực kinh doanh Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội: 1.3 Sơ đồ tổ chức cấu tổ chức, chức nhiệm vụ ban, đội cảng 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức: 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ ban, đội: 1.4 Điều kiện khí tượng, địa chất, thủy văn khu vực: 13 1.4.1 Khí tượng: 14 1.4.2 Địa chất: 15 1.4.3 Thủy văn: 16 16 2.1 Hệ thống cầu tàu, bến phao: 16 2.2 Hệ thống kho bãi: 18 2.3 Hệ thông giao thông: 20 2.4 Hệ thống điện nước, khu văn phòng làm việc: 20 2.5 Trang thiết bị giới 21 2.6 Hoạt động sản xuất khai thác cảng năm 2014: 23 25 3.1 Lý di rời cảng : 25 3.2 Cảng Nhà Rồng hợp tác với tập đoàn Vingroup triển khai dự án VINHOMES KHÁNH HỘI 26 28 29 Trang Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A Nếu nghe đến cảng Nhà Rồng- Khánh Hội có lẽ từ khóa nhắc đến nhiều “ di rời”, tơi biết điều đó, giáo viên giao đề làm tiểu luận tơi chưa biết điều đó, vừa nhận đề tài xong đầu tơi xuất hình ảnh bến cảng Nhà Rồng, nơi Bác tìm đường cứu nước vào năm 1911, đăm đăm đinh ninh làm cảng Nhà rồngKhánh Hội Hiện Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội di rời xong muốn làm cảng này, muốn người biết có cảng Nhà Rồng – Khánh Hội quận tồn phát triển gần mười năm nào.Về cấu trúc tiểu luận : giới thiệu tổng quan Cảng lực hoạt động sản xuất Cảng cuối tình hình di rời cảng Nhà Rồng Khánh Hội Mời bạn theo dõi! Trang Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội 1.1 Đỗ Thị Trang – KT15A Lịch sử hình thành phát triển cảng Nhà Rồng – Khánh Hội: Hình 1.1: Vị trí cảng Nhà Rồng – Khánh Hội( Nguồn :web canhophuhoanganh.vn) Tên giao dịch: Cảng Nhà Rồng Khánh Hội Địa chỉ: 157 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TPHCM Website: www.csg.com.vn Điện thoại: (84) 08.39403471 Fax: (84) 08.38259939 Trang Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A Cảng Nhà Rồng –Khánh Hội đơn vị trực thuộc Cơng ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nên lịch sử hình thành phát triển giai đoạn đầu Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội gắn liền với lịch sử hình thành phát triển Cảng Sài Gòn 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Cảng Sài Gòn: Cảng Sài Gòn hình thành từ thời thực dân Pháp cai trị năm 1862 Vào tháng năn 1863 thực dân Pháp thức khởi công xây dựng, thành lập bến Cảng mang tên “ PORT DECOMMERCE DE SAIGON ” thức đuợc cơng nhận quan độc lập có tư cách pháp nhân có quyền tự trị hành sắc lệnh ngày /1/1994 Đến ngày 01 tháng 01 năm 1955, Chính phủ Pháp chuyển giao lại cho quyền cũ nguy quyền Sài Gòn, Cảng mở, mang tên Nha thương cảng Sài Gòn, giao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc Thương Cảng điều hành chun mơn, hành chính, tài Hội đồng ủy quyền kiểm sốt Sau này, để thích ứng với tình hình, Hội đồng quản trị bãi bỏ Tổng Giám đốc Thương Cảng thuộc Phủ chủ tịch Ủy Ban hành pháp Trung ương chịu trách nhiệm điều hành Bến Cảng xây dựng bến Nhà Rồng có ba cầu với tổng chiều dài 430m cho tàu có trọng tải 600 cập cầu Về sau cải tạo nâng cấp để tiếp nhận tàu vạn Đầu kỷ XX, để đáp ứng yêu cầu vận chuyển ngày lớn, thực dân Pháp cho mở rộng Cảng xuống khu vực Khánh Hội, khu vực dài km xây dựng Năm 1975, sau ngày miền Nam hồn tồn giải phóng Thương Cảng đổi tên Cảng Sài Gòn Chính quyền nhân dân ta tiếp quản cải tạo Cảng Sài Gòn Trang Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A trở thành Công ty liên hiệp quốc doanh Cảng biển trực thuộc ngành Hàng Hải Việt Nam Cảng Sài Gòn thành lập ngày 23/07/1975 định số 28/TC Tổng Cục đường biển, quan quản lý Cục Hàng hải - Bộ Giao thông Vận Tải Bưu điện Từ năm 1986 Tổng cục Đường Biển định cơng nhận Cảng Sài Gòn liên hiệp công ty Cảng gồm 10 công ty thành phần Hiện cơng ty có cơng ty xếp dỡ là:Nhà Rồng, Khánh Hội, Tân Thuận I Tân Thuận II, Công ty phục vụ: Lai dắt tàu biển, Sửa chữa thủy bộ, Cơng trình ; Cơng ty kinh doanh Dịch vụ hàng hải, Xuất nhập & Dịch vụ với số phòng ban trực thuộc Kể từ ngày xây dựng đến nay, Cảng Sài Gòn ln vị trí cảng hàng đầu Việt Nam sản lượng suất đạt từ 80% đến 90% sản lượng xếp dỡ toàn Cảng khu vực phía nam Đã trải qua 100 năm phát triển không ngừng nỗ lực để đạt sản lượng cao với suất cao hơn, chất lượng dịch vụ tốt Cảng Sài Gòn đầu mối giao thông trọng yếu cho hậu phương rộng lớn, bao gồm TP Hồ Chí Minh, tỉnh phía nam Trung bộ, phía Tây vùng đồng sơng Cửu Long Cảng Sài Gòn khơng ngừng đầu tư để nâng cao lực xếp dỡ, đổi công nghệ xếp dỡ dịch vụ để đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất nhập hàng hóa nói riêng kế hoạch phát triển kinh tế nói chung cho tồn khu vực phía Nam Kể từ năm 1992, Cảng Sài Gòn hội viên thường trực Hiệp Hội Quốc tế cảng biển ( IAPH - International Association of Ports and Harbours) Trang Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A Ngày 1/07/2008 Hội đồng thành viên Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn định số 709/QĐ-HĐTV việc thành lập chi nhánh Cảng Nhà Rồng Khánh Hội sở hợp nhất, tổ chức lại Cty Xếp dỡ Nhà Rồng, công ty xếp dỡ Khánh Hội thuộc Cảng Sài Gòn Ngày 06/10/2015 Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn định số 13/QGG-CSG việc đổi tên thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Nhà Rồng Khánh Hội 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội: Cảng thành lập định số 709/QĐ-HĐTV Hội đồng thành viên cơng ty TNHH Một Thành Viên Cảng Sài Gòn ngày 01 tháng 07 năm 2008, thành lập chi nhánh Công ty TNH Một Thành Viên Cảng Sài Gòn sở hợp Công ty xếp dỡ Khánh Hội Công ty Xếp dỡ Nhà Rồng Cảng Nhà Rồng Khánh Hội Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4114034345 ngày 11 tháng 07 năm 2008 thức thay tên ngày 01 tháng 08 năm 2008 1.2 Lĩnh vực kinh doanh Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội: - Đáp ứng nhu cầu bốc xếp, vận tải hàng hóa dịch vụ cung ứng khác - Thực dịch vụ hàng hải cho tàu nước nước vào, lưu đậu cảng thành phố - Tổ chức thực dịch vụ đóng gói xếp dỡ hàng hóa cảng - Làm Đại lý ủy thác vận tải thủy cho tàu nước hàng cảnh Trang Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A - Liên doanh, liên kết với đơn vị, gia công tác chế sản phẩm hàng hóa để làm đại lí ủy thác xuất nhập hàng qua Cảng, rửa tàu xử lí nước thải Cảng thành phố - Làm đại lý vận tải giao nhận cho tàu nội, ngoại vận chuyển phương tiện thủy từ Cảng Sài Gòn đến kho chủ hàng - Cung ứng dịch vụ hàng hải - Phối hợp chặt chẽ với nghành xuất nhập lưu thông nước nhằm không ngừng nâng cao sản lượng bốc xếp tiếp nhận hàng hóa, phục vụ đắc lực cho công xây dựng phát triển kinh tế cho tỉnh phía Nam nước 1.3 Sơ đồ tổ chức cấu tổ chức, chức nhiệm vụ ban, đội cảng 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức: Cảng Nhà Rồng Khánh Hội tổ chức: Đứng đầu Cảng Giám đốc, phụ giúp giám đốc có ba phó giám đốc chuyên mảng: kinh doanh khai thác, kỹ thuật kinh tế Dưới Phó giám đốc Ban Đội Mỗi Ban có Trưởng ban Phó ban điều hành hoạt động ban Riêng Ban Tài kế tốn tạm thời có trưởng ban điều hành hoạt động Ban Mỗi đội có đội trưởng, đơi phó quản lý, theo dõi hoạt động Đội hoạt động sản xuất Đội Dưới Ban Đội Tổ, Tổ có Tổ trưởng, Tổ phó theo sát điều hành hoạt động Tổ Trang Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A Hình 1.3.1.1 : Sơ đồ cấu tổ chức cảng Nhà Rồng – Khánh Hội (Theo: website thuvienso.ut.edu.vn) 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ ban, đội: 1.3.2.1 Giám đốc: Là người quản lý, điều hành cao Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn ủy quyền, giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý, điều hành chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Cơng ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn trước pháp luật hoạt động Cảng phụ trách trực tiếp ba Trang Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A phó giám đốc: Phó giám đốc kinh doanh khai thác, Phó giám đốc kỹ thuật, Phó giám đốc kinh tế 1.3.2.2 Phó giám đốc Kinh doanh – Khai thác: Điều hành giải vấn đề thuộc lĩnh vực khai thác hàng hóa, phương tiện giới, bến bãi lực lượng lao động, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Phó giám đốc Kinh doanh – Khai thác chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc đạo Ban Kinh doanh – Khai thác, Đội quản lý khai thác container Đội kho hàng 1.3.2.3 Phó giám đốc kỹ thuật: Chỉ đạo, quản lý giải vấn đề kỹ thuật như: bảo quản, sửa chữa phương tiện kỹ thuật, phương tiện xếp dỡ vấn đề an tồn lao động q trình sản xuất, kinh doanh Phó giám đốc kỹ thuật chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc, đạo Ban bảo hộ lao động Đơi giới 1.3.2.4 Phó giám đốc kinh tế: Tham mưu báo cáo cho Ban giám đốc sản lượng, doanh thu Cảng Lập kế hoạch thực sản lượng, doanh thu theo tình hình thực tế giao Phó giám đốc Kinh tế chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc, đạo trực tiếp Ban Tổ chức – Tiền lương – Hành chính, Ban Tài – Kế tốn Đội bảo vệ 1.3.2.5 Ban Kinh Doanh – Khai thác: Tổ chức thực hiẹn kế hoạch sản xuất kinh doanh, sản lượng giao Trang 10 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI MM1 139m -9.1m MM2 142m -9.1m MM3 141m -9.1m MM4 147m -9.1m K1 119m -8.2m K2 146m -8.2m K3 95m -8.2m K4 94m -7.3m K5 110m -7.3m K6 116m -7.3m K7 128m -7.3m K8 117m -10.0m K9 100m -10.0m K10 140m -10.0m (Nguồn: Trang web csg.com.vn) Cảng Nhà Rồng Khánh Hội sử dụng hệ thống phao neo chung với Cảng khác khu vực Cảng Tân Thuận 1, Cảng Tân Thuận 2, Cảng Bến Nghé, … Bảng 2.1.2 Hệ thống bến phao Bến phao Chiều dài (m) Tải trọng B.1 165 15.000DWT B.5 175 15.000DWT B.7 175 15.000DWT B.8 185 15.000DWT Trang 17 Vị trí Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A B.9 210 20.000DWT Sông Sài B.10 185 15.000DWT Gòn B.18 175 15.000DWT B.19 215 30.000DWT B.21 215 25.000DWT B.22 215 25.000DWT B.25 225 25.000DWT B.37 245 40.000DWT B.39 245 40.000DWT B.41 245 40.000DWT Sông Nhà B.43 235 30.000DWT Bè B.45 235 30.000DWT B.6 (SR) 225 30.000DWT Sơng Sồi B.7 (SR) 225 30.000DWT Rạp B.6/8 (TL) 266 60.000DWT Thiềng Liềng (Nguồn: Trang web csg.com.vn) 2.2 Hệ thống kho bãi: Cảng Nhà Rồng Khánh Hội có 10 kho với tổng diện tích 22,120 m2 , chiếm 27% tổng diện tích kho tồn Cảng Sài Gòn có 11 bãi với tổng diện tích 112,283 m , chiếm 41.45% tổng diện tích bãi tồn Cảng Sài Gòn Hầu hết kho loại kho nổi, có mái che kín, tường gạch, có kết cấu khung sườn thép , lợp mái tôn với tổng diện tích 50,140 m2 dùng để chứa hàng bách hóa , hàng rời Trang 18 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A hàng bao kiện Tấm lợp kho hầu hết tole tráng kẽm dợn sóng.Nền kho gia cố đề đảm bảo chịu lực cao Bảng 2.2.1 Hệ thống kho Khu vực Tên kho Diện tích (m2 ) Loại hàng 2,100 Bách hóa 2,100 Bách hóa 2,160 Bách hóa Cảng Nhà Rồng 2,160 Bách hóa Khánh Hội 2,160 Bách hóa 2,160 Bách hóa 2,160 Bách hóa 2,160 Ngoại quan 11 2,160 Bách hóa 4K 2,800 Bách hóa Bảng 2.2.2 Hệ thống bãi Khu vực Bãi Bãi Nhà Rồng kho Khánh Hội 3KEP Diện tích Sức chịu (m2) ( T/ m3) 40,957 ̴ 10 Loại hàng Bách Container ̴ 10 Container C ̴ 10 Container RTG ̴ 10 Container 5,344 Trang 19 hóa / Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A (Nguồn : Trang web csg.com.vn ) 2.3 Hệ thông giao thông: Tại cảng Nhà Rồng Khánh Hội có tuyến đường nội chạy dọc theo cầu tàu song song với đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP HCM; tuyến đường kéo dài từ kho đến kho 13 với chiều dài 922 m chiều rộng 16 m Ngoài khoảng cách kho có đường chạy ngang qua Đường có chiều dài từ 150 – 200 m, rộng 16m để vận chuyển hàng từ cầu cảng cổng để đường Nguyễn Tất Thành Việc vận chuyển đến Cảng ngược lại đường bị hạn chế trọng cầu: + Cầu Tân Thuận: 30T + Cầu Khánh Hội: 25T Do q trình khai thác, kiện hàng tải thường vận chuyển đường sông 2.4 Hệ thống điện nước, khu văn phòng làm việc: Hệ thống điện nâng cấp đại nay, ngầm haowcj nổi, phục vụ ánh sáng, cho hoạt động xếp dỡ thiết bị xếp dỡ trục điện sinh hoạt liên lạc Cảng Hệ thống nước dùng cho sinh hoạt.Ngoài khu vực kho hàng, cầu tàu Cảng xây dựng trụ nước dùng riêng cho việc chữa cháy có cố hoạn xảy Trang 20 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội 2.5 Đỗ Thị Trang – KT15A Trang thiết bị giới Một số yếu tố để đánh giá lực cảng thiết bị giới phục vụ cho việc xếp dỡ hàng hóa Ở Cảng Khánh Hội trang thiết bị sau đảm bảo chó tác nghiệp cảng ln hồn thành Bảng 2.5.1 : Các trang thiết bị giới Chủng loại Hình Số Sức nâng Cơng xuất lượng (tấn) (HP) Xe nâng 25 2,5 52 Xe nâng 5-7 5-8 112 Xe nâng 16-25 16-25 228 Xe nâng Reach Stacker 45 313 Cầu cẩu bánh xích 14,5-50 270-420 100 757 Manitowoc Cầu cẩu bánh Gotwald Trang 21 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A Cầu cẩu bánh xích 40 Cẩu khung RMG 40 Cẩu điện KONE 10-40 Cẩu điện KIROV 10 Đầu kéo 12 40-45 Bucyrus Erie 182-228 * Năng lực làm hàng container: Với tổng chiều dài cầu tàu: 873 m - Bến chuyên dùng làm hàng container K7, K8, K9, K10 có độ sâu trung bình -11m - Tổng diện tích khai thác 67.500m2 mở rộng lên 75.000 m2 - Sức chứa lúc 6.500 TEUS mở rộng 7.000 TEUS - 200 ổ cắm điện cho container lạnh - Khả thông qua bãi: 1.000 TEUS/ngày - Thời gian khai thác tàu bình quân: 16h-18h/tàu/xuất nhập 1.000 TEUS tương đương 55 move/giờ - Đầu kéo: 12 với 30 rơmooc chuyên dùng cho container 20’-40’ - Với hệ thống quản lý container đại: Sử dụng hệ thống quản lý container tiên tiến - Các dịch vụ hỗ trợ: Đóng rút hàng, chằng buộc, khai thuê hải quan, hàng trung chuyển, dịch vụ door to door… Trang 22 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội 2.6 Đỗ Thị Trang – KT15A Hoạt động sản xuất khai thác cảng năm 2014: Hình 2.6.1 : Cảng Nhà Rồng Khánh Hội ( Nguồn web vietstock.vn) Chỉ tiêu Sản lượng (triệu tấn) 2013 2014 10,069,809 11,154,881 Trang 23 So sánh 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối (%) 1,085,072 110.78 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Doanh thu (tỷ đồng) LNST (tỷ đồng) Đỗ Thị Trang – KT15A 880 1012 132 115 41.232 57.316 16 139.01 Phát huy thành tựu đạt năm 2013, năm 2014: Cảng Sài Gòn tiếp tục phát huy nội lực , vượt khó tranh thủ thời , vận dụng hiệu nguồn lực hỗ trợ phấn đấu hoàn thành toàn diện tiêu kế hoạch đề tiếp tục triển khai cổ phần hóa đơn vị hạch tốn phụ thuộc, Cảng chủ động đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ giao thông vận tải định chuyển Cơng ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần theo văn số 237/QĐ-HHVN việc chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên sang công ty cổ phần Năm 2014, lợi nhuận cảng tăng so với kỳ năm 2013 16 tỷ đồng (tương đương 139.01%) Nguyên nhân kinh tế bước phục hồi, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng lên, cụ thể: sản lượng có xu hướng tăng lên 110.78% hay 1,085,072 Tấn so với 2013, doanh thu tăng theo tuyệt đối 132 tỷ đồng tương đối 115 tỷ đồng Để tiếp tục phát triển mạnh với bước chuyển đổi thời gian tới Cảng Sài Gòn đặt nhiệm vụ trọng tâm phải hồn thành, là:  Ổn định sản xuất kinh doanh sở khai thác triệt để tiềm sẵn có khu vực cảng hữu Trang 24 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A  Triển khai lộ trình di dời, chuyển đổi công khu Nhà Rồng Khánh Hội Hiệp Phước  Liên doanh với Tập đoàn hàng hải cảng biển Singapore, Đan Mạch, Hoa Kỳ đầu tư hệ thống cảng nước sâu Cái Mép –Thị Vải chăm lo cải thiện đời sống người lao động … Tuy nhiên, đến hết tháng năm 2016, cảng Nhà Rồng Khánh Hội ngưng hoạt động Sau cảng Nhà Rồng Khánh Hội thức đóng cửa hoạt động dự kiến đến 90% sản lượng hàng hóa cảng chuyển cảng Sài Gòn Hiệp Phước để phục vụ cho hoạt động xuất nhập Tp.HCM khu vực phía Nam nên doanh thu giảm đáng kể 17% năm 2016 18,2% năm 2017 Từ năm 2018 đển năm 2020, doanh thu tăng trở lại không đạt mức năm 2014 3.1 Lý di rời cảng : Hiện nay, nhu cầu nhà giao thông dịch vụ, thương mại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tăng lên với tốc độ nhanh Khu vực Khánh Hội thuộc địa bàn quận với vị trí gần trung tâm thành phố khu vực cần thiết để quy hoạch phát triển Vì vậy, cảng Nhà Rồng – Khánh Hội dự kiến di dời khỏi nội thành thành phố để tạo không gian cho cơng trình quan trọng khác khu cao ốc văn phòng chất lượng cao, khu vực giáo dục, trung tâm thương mại trung tâm giải trí… Ngồi ra, theo dự kiến, quỹ đất sử dụng để xây dựng khu Trang 25 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A phức hợp ga tàu khách quốc tế, công viên, phố quảng trường…, tạo thành không gian kiến trúc đại đẳng cấp bờ Tây sơng Sài Gòn Việc di dời cảng Nhà Rồng Khánh Hội làm giảm số lượng xe tải lớn xe container qua khu vực, từ giúp hạn chế tình trạng ùn tắc giao thơng khu trung tâm Tuy nhiên, di tích lịch sử quan trọng giữ nguyên trạng Theo kế hoạch di dời cảng Nhà Rồng Khánh Hội, phần cảng giữ lại chuyển công thành bến tàu du lịch phục vụ du khách Khu di tích lịch sử cảng Nhà Rồng, bảo tàng Hồ Chí Minh… giữ nguyên trở thành phần khu vực lịch sử truyền thống trung tâm Thành phố Chỉ di dời cảng Nhà Rồng Khánh Hội Theo quy hoạch trước đây, hệ thống cảng thuộc cảng Sài Gòn di dời để tạo không gian cho công trình dân sinh khác Tuy nhiên, theo phê duyệt Chính phủ, có cảng thuộc cảng Nhà Rồng Khánh Hội thuộc địa bàn quận cần di dời, khu cảng Tân Thuận Tân Thuận giữ ngun Hiện nay, cơng trình xây dựng phục vụ di dời cảng Nhà Rồng Khánh Hội, đặc biệt cảng Hiệp Phước hệ thống giao thông gấp rút thi công Theo tiến độ, kế hoạch di dời cảng Nhà Rồng Khánh Hội hoàn thành vào quý I năm 2016 Sau thi hoàn thành di dời thi cơng cơng trình quan trọng, khu vực cảng Nhà Rồng Khánh Hội khu vực đại đẹp Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Cảng Nhà Rồng hợp tác với tập đoàn Vingroup triển khai dự án VINHOMES KHÁNH HỘI Trang 26 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A Hình 3.2.1 : Nhà Rồng di tích lịch sử bên cạnh Vinhomes Khánh Hội (Nguồn : bdsvingroup.com.vn) Tổng giám đốc Lê Công Minh Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt (quyết định 568, ngày 8-4-2013) điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 Theo đó, Cảng Sài Gòn di dời cảng trực thuộc khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội, không di dời cảng Tân Thuận Tân Thuận để thực Dự án hộ Vinhomes Khánh Hội, Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn vừa cho biết, tiến hành đại hội cổ đông lần thứ thành lập Cơng ty cổ phần Cảng Sài Gòn Tổng mức đầu tư dự án 11.000 tỷ đồng nhằm xây dựng phát triển khu dân cư, đô thị Cảng Nhà Rồng Khánh Hội Trang 27 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A Theo đó, tờ trình kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa, Cảng Sài Gòn mong muốn cổ đơng chấp thuận cho hợp tác với Tập đoàn Vingroup thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông nhằm mục tiêu thực dự án chuyển đổi công khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội, đó, Cảng Sài Gòn nắm 26% vốn điều lệ, tổng mức đầu tư dự án 11.000 tỷ đồng Công ty Ngọc Viễn Đông dự kiến bán sản phẩm từ năm 2018 mang lại cổ tức cho cổ đông 10% năm Quy mô dự án chuyển đổi công rộng 32,1 với chiều dài bờ sông 1.800 m, dân số dự kiến 11.650 người, gồm 3.000 hộ, văn phòng, trung tâm thương mại, biệt thự ven sông, ga hành khách tàu biển, trường học, giao thơng thuận tiện Trong tình hình nay, với đổi chế quản lý kinh tế, với sách đầu tư từ nhiều phía việc liên doanh liên kết tạo triển vọng to lớn cho phát triển kinh tế quốc dân Cảng Sài Gòn đầu mối tập trung loại phương tiện vận tải, cầu nối sản xuất tiêu dùng, làm nhiệm vụ trung chuyển loại hàng hóa quốc gia giới đảm bảo cho phát triển kinh tế nhập hàng hóa phục vụ cho kinh tế quốc dân Để đạt kết nhờ vào: Một khâu quan trọng vận tải biển kế hoạch giải phóng tàu, khâu thiết yếu định thành công hay thất bại việc kinh doanh Trang 28 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A cảng Giải phóng tàu nhanh khuyến khích chủ hàng đưa tàu vào xếp dỡ, hàng hóa tiêu thụ nhanh mà cảng tăng doanh thu lợi nhuận Thường xuyên mở lớp học ngắn hạn cảng củng cố nâng cao tay nghề cho tồn cơng nhân tạo điều kiện cho họ tự hoàn thiện tay nghề, nâng cao suất chất lượng công việc Đội ngũ cán khai thác có kinh nghiệm dày dặn cơng tác khai thác tàu Các tàu đến cảng giải phóng nhanh khả Cảng đa số chủ hàng hài lòng với tốc độ giải phóng tàu Tổ chức công nghệ xếp dỡ hiệu hợp lý đáp ứng nhu cầu khách hàng Các khâu trình xếp dỡ hoạt động liên tục đồng tạo nên suất cao Các trang thiết bị chưa đồng nhờ động trình độ quản lý cán khai thác nên suất trang thiết bị tận dụng triệt để mang lại hiệu cho toàn cơng trình Nói chung cơng tác lập kế hoạch giải phóng tàu cơng việc quan trọng thiếu công tác xếp dỡ khơng cảng Sài Gòn mà tất cảng biển Nó góp phần định tồn tại, phát triển công ty, cảng đứng trước cạnh tranh ngày liệt thời đại ngày Ngoài để đạt hiệu ngày kết lao động cần cù sáng tạo tồn cơng nhân viên cảng, phòng ban, phòng kế hoạch… đơn vị bạn chủ hàng, đại lý… hỗ trợ nhiều cho cảng Sài Gòn hồn thành tốt nhiệm vụ Trang 29 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A Hiện nay, Cảng Sài Gòn Hiệp Phước phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ cảng Cái Mép Thị Vải Tân Cảng Sài Gòn Trong đó, Cảng Tân Thuận, Cảng Tân Thuận mở rộng thiếu không gian, dẫn đến hạn chế việc tăng công suất tăng sản lượng hàng hóa thơng quan Hơn nữa, tình hình Cảng giai đoạn di dời nên việc trang bị thêm trang thiết bị gần khơng thể, cảng cần tu sửa trang thiết bị cũ, bảo quản vận dụng có hiệu trang thiết bị giới để mang lại suất cao cho trình làm hàng Cần xử lý nghiêm minh với cá nhân vi phạm quy trình xếp dỡ gây thiệt hại cho người, hàng hóa, phương tiện nhằm nâng cao chất lượng xếp dỡ giữ uy tín chủ hàng lâu dài Thường xuyên tổ chức khóa học để nâng cao tay nghề kiến thức khả làm việc cho phận phụ trách chuyên môn, công nhân để tạo đồng nhịp nhàng dây chuyền sản xuất Trong thời buổi cạnh tranh gay gắt cảng biển với việc quan trọng ln có quan hệ tốt với khách hàng cũ tiếp xúc với khách hàng vô cần thiết, kèm theo việc cảng di dời làm hạn chế hợp đồng Cảng nên trọng đến chiến lược marketing nhằm thu hút khách hàng Cảng nên có hội nghị với khách hàng nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng đón nghe ý kiến khách hàng, từ hồn thiện thiếu sót quản lý định hướng phát triển tương lai cho phù hợp với yêu cầu họ Cần quy hoạch lại giao thơng, bến bãi phạm vi Cảng tránh tình trạng loại xe tải đậu bừa bãi Cảng, gây trật tự cản trở sản xuất Trang 30 Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội Đỗ Thị Trang – KT15A Một số link trang web tham khảo:  http://www.csg.com.vn/html/nrong_khoi.html  http://thuvienso.ut.edu.vn  http://cafef.vn/bat-dong-san/dhcd-cang-sai-gon-2016-di-doicang-nha-rong-khanh-hoi-danh-dat-xay-sieu-do-thi20150928100826679.chn Hết  Cảm ơn bạn theo dõi  Trang 31
- Xem thêm -

Xem thêm: PDF dothitrang cangnharongkhanhhoi, PDF dothitrang cangnharongkhanhhoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn