Hệ thống thông tin quản lý

33 116 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 01:24

Phân tích hệ thống lưu trữ điện toán đám mây google Drive. Các thành phần cơ bản cấu thành, các phần mềm cơ bản được tích hợp từ bên thứ 3. Phân tích ưu và nhược điểm. So sánh cơ bản đối với One Drive hệ thống lưu trữ điện toán đám mây thường được sử dụng đối với doanh nhân qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn Hệ thống thông tin quản mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Giảng viên: Hoàng Vĩnh Phúc ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe Chủ đề: Dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây Google Drive CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Thơng tin nhóm ST T TÊN LỚP MSSV Phan Võ Quỳnh Giao MARTM20D 1610060717 Võ Thị Thanh Hằng MARTM20D 1610060701 Trần Thanh Hoàng MARTM20D 1610060687 Quốc Nguyên Linh MARTM20D 1610030880 Phạm Thị Thanh Mến MARTM20F 1610060439 Lê Thị Quỳnh Như MARTM20D 1610060186 Ngô Thị Thu Hường MARTM20C 1610030833 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MARTM20C 1610060116 Nguyễn Thị Bảo Vina MARTM20C 1610060119 10 Võ Thị Mai Trinh MARTM20C 1610060688 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Mục lục Chương 1: Dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây Google Drive Đa tảng (Cross-platform) Nền tảng ứng dụng 3 Tiện ích ứng dụng Giao diện sử dụng 5 Tốc độ 6 Trình đồng hố “Google Backup & SYNC” Các tính 8 Ứng dụng di động 10 Bảo mật 10 10 Gói lưu trữ giá 11 11 Thống kê 12 12 Thông tin kỹ thuật Google Drive 12 13 Tổng quan, đánh giá, cập nhật 14 ∙ Ứu điểm: 14 ∙ Nhược điểm 15 ∙ Cập nhật ( Google One) 15 Chương 2: So sánh dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox Google Drive 17 17 Chi phí lưu trữ 17 Đồng hố 18 Chia File 22 Cơng cụ suất 26 Bảo mật riêng tư 29 Đánh giá 30 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Chương 1: Dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây Google Drive https://drive.google.com Logo Google Drive Đa tảng (Cross-platform) Drive dịch vụ đa tảng Google công bố Drive với ứng dụng đốit ác bên thứ công cụ dành cho nhà phát triển để nhấn mạnh điều Nền tảng ứng dụng Cũng giống Dropbox, Google Drive có cơng cụ phát triển phần mềm (SDK - Software Developer Kit) cho nhà phát triển xây dựng ứng dụng Cùng với ứng dụng sẵn có Google Docs, Google Drive có số ứng dụng bên thứ sau: CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD - AutoCad WS: Mở tập tin AutoCAD từ Google Drive - Aviary: Chỉnh sửa đơn giản hình ảnh lưu trữ Google Drive - Balsamiq Mockups: Thiết kế giao diện - Desmos: Tạo lưu trữ biểu đồ Google Drive - DocuSign: Ký tên lên văn lưu trữ Google Drive lưu văn kí lại Drive - Gantter: Quản dự án phức tạp web Tạo, mở lưu kế hoạch dự án Google Drive - HelloFax: Kí fax tài liệu từ Google Drive Các tài liệu kí gửi fax lưu vào Drive - Lucidchart: Tạo, mở lưu vẽ biểu đồ từ Google Drive - Lulu: Công bố in eBooks từ tài liệu Google Drive - MindMeister: Tạo chỉnh sửa đồ tư (mind map) Chia sẻ mind map từ Google Drive chia sẻ thời gian thực - Nivio: Mở chỉnh sửa tập tin Microsoft Office ứng dụng địa chúng từ trình duyệt web - Pixlr Editor & Pixlr Express: Mở chỉnh sửa hình ảnh từ Google Drive tới trình duyệt bạn - Pixorial: Mở chia sẻ tệp tin, chỉnh sửa video chia sẻ dự án từ Google Drive - SlideRocket: Tạo chỉnh sửa thuyết trình từ trình duyệt Nhập tệp tin PowerPoint hay PDF - Smartsheet: Quản hợp tác, chia sẻ dự án Tạo mở Smartsheets từ Google Drive, đính kèm tệp tin từ Drive vào dự án - WeVideo: Mở, chỉnh sửa sản xuất video HD từ Google Drive CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Tiện ích ứng dụng ● Có thể lưu trữ bất kỳ tập tin Drive, hiểu hiển thị 30 loại tệp tin bao gồm video HD, Adobe Illustrator Photoshop khơng cài đặt chương trình máy tính ● Có thể tìm kiếm văn bản, nhận dạng ký tự quang học văn scan nhận dạng hình ảnh nhờ vào Google Goggles, chia sẻ hình ảnh Google + ● Drive có tính video mạnh mẽ Các video tải lên Drive mã hóa tự động, giống tải lên YouTube, xem định dạng nhiều thiết bị khác ● Nếu sử dụng Chrome bật Drive chế độ ngoại tuyến để tạo, chỉnh sửa nhận xét Tài liệu, Trang trình bày, Bản vẽ xem Trang tính khơng có kết nối mạng ● Kết nối với người khác bằng cách trò chuyện Tài liệu, Bảng tính Trang trình bày hoặc để lại nhận xét tệp hình ảnh Thêm dấu + trước địa email nhận xét Drive gửi email cho họ biết để theo dõi ● Google Tài liệu, Trang tính Trang trình bày tự động lưu theo dõi thay đổi thực xem lại đến 30 ngày trước loại tệp khác, giúp dễ dàng biết thực thay đổi khôi phục lại phiên cũ ● Tuy nhiên, ứng dụng Drive khơng có tính chỉnh sửa Bạn xem, chia sẻ bình luận tất tập tin Drive, bạn phải nhấp vào tập tin Google Docs để chỉnh sửa Giao diện sử dụng Google Drive tối ưu giao diện cách đa, đơn giản hết mức, bạn cần tài khoản sử dụng tất dịch cụ Google, có Google Drive Sự thay đổi đột phát giao diện vào năm 2018 giúp cải thiện nhiều hiệu suất hoạt động trải nghiệm người dùng, chẳng hạn cách nhấn lần vào tập tin để xem hoạt động gần hoặc chia sẻ tập tin, thêm chức kéo-và-thả, nơi người dùng dễ dàng kéo tập tin lựa chọn vào thư mục Giao diện Google Drive 2018 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Tốc độ Google Drive ơng lớn giới cơng nghệ, vốn hóa đạt ~800 tỉ (tính tới q 4/2017) Google cơng ty hoạt động đa lĩnh vực sở cơng nghệ, mạng lưới máy chủ, trung tâm liệu hãng lớn, phân bố khắp địa cầu Các trung tâm liệu phân bố chủ yếu khu vực Bắc Mỹ, châu Á có trung tâm lớn Singapore Taiwan Các trung tâm liệu hoạt động 24/7, ngày tuần 365 ngày/ năm Các trung tâm liệu Google tính tới tháng 11/2017 Tại Việt Nam có dịch vụ Google Search, Google Youtube sử dụng đông đảo nhất, nhiên vào mùa đứt cáp quang tốc độ dịch vụ Google vấn tốt chưa đứt cáp Nguyên nhân có trung tâm lớn tại Đài Loan Singapore, ngồi Google thuê máy chủ Viettel IDC, CMC, VNPT tại Việt Nam nhằm đạt tốc độ nhanh cho người dùng Google cam kết thời gian ontime đạt 99,99% nhiên gặp phải cố vào tháng /2013, Tháng 10/2014 tháng Giêng năm 2016 Đáng ý vào 1/2016 phát ngôn viên Google trao đổi với The Next Web cố Thử nghiệm thực tế cho thấy Upload Download Google Drive đạt tốc độ tối đa băng thông nhà mạng cung cấp, ping cực thấp Trình đồng hố “Google Backup & SYNC” CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Google Sync thức bị khai tử thay vào dịch vụ “Google Backup & Sync” với tham vọng Google đưa liệu người dùng lên mây Ngồi tích hợp Google Photos, trình backup ảnh khơng giới hạn dung lượng Google “Google Backup & Sync” cải tiến so với Google Sync, giúp người dùng tùy chọn thư mục đồng bộ, máy tính đồng điều mà dịch vụ lưu trữ MEGA.NZ có từ lâu Backup & sync hướng tới người dùng doanh nghiệp làm việc nhóm, tính Drive File Stream giúp ích nhiều công việc Giao diện Google Backup & Sync CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Các tính Google Drive đượcc tích hợp vơ vàn tính hữu ích, số lượng tính phụ thuộc vào sức sáng tạo ● Xem File trực tuyến + Google số dịch vụ lưu trữ đám mây cho phép người dùng xem trực tuyến file, stream file media chúng sử dụng nhiều tài nguyên máy chủ Các công ty thường vender dịch vụ lưu trữ lớn Amazon Web Service, Microsoft Azure Google khác biệt, họ nhà sản xuất lại nhà phân phối, họ ưu điều tốt cho người sử dụng + Tại Google Drive bạn xem phim, nghe nhạc, xem ảnh, đọc pdf, đọc file office doc, docx, xls, pts, file đồ họa Adobe v.v… Người xem Google Drive web cho phép định dạng tập tin sau xem: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Định dạng Native (Docs, Sheets, Trang trình bày hình thức, vẽ) Tập tin hình ảnh ( JPEG , PNG , GIF , TIFF , BMP , WebP ) File video ( WebM , MPEG4 , 3GPP , MOV , AVI , MPE , MPEGPS, WMV,.FLV , OGG ) Định dạng âm ( MP3 , M4A , WAV , OGG ) Tập tin văn ( TXT ) Markup / Mã ( CSS , HTML , PHP , C , CPP , H , HPP , JS ) Microsoft Word ( DOC docx ) Microsoft Excel ( XLS XLSX ) Microsoft PowerPoint ( PPT pptx ) Adobe Portable Document Format ( PDF ) Apple Pages ( PAGES ) Adobe Illustrator ( ) Adobe Photoshop ( PSD ) Autodesk AutoCad ( DXF ) Scalable Vector Graphics ( svg ) PostScript ( eps, ps ) Fonts ( ttf ) XML Paper Specification ( XPS ) Các loại tập tin lưu trữ ( ZIP , RAR , tar , gzip ) MTS file Định dạng ảnh thô CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD ● Những GG Drive + Dung lượng tập tin giới hạn tải lên 5TB + Không giới hạn loại file + File tài liệu tối đa 1,02 triệu ký tự + Snapsheet triệu ô ● Truy cập nhanh Vào tháng 9/2016 Google áp dụng GuickAcces bằng cách sử dụng AI để đốn ý nghĩ người dùng tìm file, người dùng tiết kiệm nhiều công gõ chữ ● Google Apps (Google Drive for Work) + Google Drive for Work phiên doanh nghiệp, phần G Suite (trước Google Apps for Work) Tại người dùng tải lên tập tin nặng tối đa 5TB không giới hạn dung lượng lưu trữ Google hỗ trợ điện thoại 24/7 cho người dùng doanh nghiệp đảm bảo uptime 99.9% cho máy chủ + Mới Google giới thiệu Drive File Stream cho khách hàng G Suite Windows MacOS, tính giúp tìm kiếm tập tin thư mục ứng dụng AI nhằm tìm kiếm file, giúp người dùng tải nguồn liệu khổng lồ ● Google Drive for Education Google Drive for Education công bố vào ngày 30 tháng năm 2014 Cung cấp miễn phí cho người dùng Google Apps for Education bao gồm lưu trữ không giới hạn hỗ trợ cho tập tin cá nhân lên đến 5TB kích thước, ngồi việc mã hóa đầy đủ CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD lượt giới thiệu nếu người dùng đăng kí trả phí, giới hạn dung lượng tăng lên tới 32GB - Google Drive Với Google Drive người dùng nhận 15GB đăng ký tài khoản Không gian lưu trữ chia với Gmail Google Calendar Nếu người dùng cần nhièu Gigabyte hơn, Google cung cấp gói dung lượng 100GB hoặc 1TB nếu người dùng có nhu cầu Kế hoạch 15GB 100GB 1TB Giá Miễn phí 1.99$ 9.99$ 15GB 100Gb 1000GB 2000GB N/A Giảm giá hàng năm 16% Giảm giá hàng năm:17 % (Hàng tháng) Lưu trữ Chi tiết 2TB 10TB 20TB 30TB 19.99$ 99.99$ 199.99$ 299.99$ 10000GB 20000GB 30000GB N/A N/A N/A N/A ⇨ Google Drive khơng cung cấp thêm dung lượng miễn phí cho việc giới thiệu Dropbox, nhiên Google Drive lại cung cấp cho người dùng 15GB dung lượng lưu trữ miễn phí tương đương với việc giới thiệu 30 người với Dropbox ⇨ Google Drive cung cấp chi tiết kho dung lượng lưu trữ đặc biệt gói cước 100GB dành cho người dùng Đối với Dropbox cung cấp gói dung lượng ích 1TB khoảng dung lượng lớn phù hợp nhóm người doanh nhân ● Cả Dropbox Google Drive không nằm danh sách giao dịch tốt lưu trữ đám mây Tuy nhiên, nếu so sánh hai ứng dụng Goolge Drive lại nhỉnh mang lại cho người dùng nhiều giá trị nhờ tính linh hoạt gói dung lượng lưu trữ dung lượng miễn phí 18 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Đồng hoá 19 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD - Dropbox - Khi cài đặc Dropbox thư mục đặc biệt thêm vào hệ thống tệp người dùng Thư mụcnày gọi thư mục đồng thư mục người dùng thả vào thư mục gửi tới đám mây, sau chuyển sang thiết bị khác ● Bất lợi: Đòi hỏi rằng tập tin lưu trữ ổ cứng người dùng đám mây để làm việc gây cản trở người dùng muốn giải phóng dung lượng lưu trữ 20 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD - Địa Dropbox đưa tính gọi đồng hóa chọn lọc Bạn quản đồng chọn lọc từ cơng cụ "sở thích" truy cập thông qua biểu tượng tác vụ Dropbox (trên PC) Sử dụng đồng chọn lọc, bạn tắt hoặc bật đồng hóa cho thư mục cụ thể có thư mục đồng Dropbox bạn Nếu bạn tắt, thư mục nội dung bị xóa khỏi ổ cứng bạn lưu trữ đám mây Đối với người dùng Dropbox Plus hầu hết dịch vụ lưu trữ đám mây khác, việc tắt đồng hóa có nghĩa bạn khơng thể thấy thư mục hệ thống tệp Tuy nhiên, người đăng ký Dropbox Professional có quyền truy cập vào tính gọi " Smart Sync ", cho phép thư mục hiển thị thư mục đồng hóa đồng hóa bị tắt Smart Sync hoạt động giống ổ đĩa mạng chúng tơi thích Trong khơng biện minh chi tiêu thêm $ 10 cho tài khoản Dropbox 21 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD chuyên nghiệp, tính cách mà Dropbox phía trước đường cong nói đến đồng tập tin Một cách khác Dropbox tỏa sáng với đồng việc sử dụng block-level-filecopying, giúp cải thiện đáng kể tốc độ đồng hóa cho chỉnh sửa tệp Rất đối thủ cạnh tranh sử dụng phương pháp này, lựa chọn thay tải lên tải xuống toàn tệp lần thay đổi thực - Google Drive Google Drive có cách tiếp cận dài đồng hóa tệp Nghĩa là, di chuyển nội dung nhanh chóng nhờ vào nhiều trung tâm liệu tồn thế giới, làm giảm khoảng cách máy tính bạn với đám mây tắc nghẽn máy chủ lúc Khơng có ngạc nhiên Google kèm với phương pháp đồng thư mục, thêm thư mục “Google Drive” vào hệ thống tệp bạn bạn cài đặt ứng dụng khách máy tính để bàn (ứng dụng khách gọi “Sao lưu đồng hóa”) Google Drive cung cấp tính đồng hóa chọn lọc để giúp bạn giải phóng dung lượng ổ đĩa cứng, truy cập thông qua biểu tượng tác vụ Như với Dropbox, bạn cần phải bấm vào "sở thích" để mở công cụ mà cho phép bạn tắt đồng hóa cho thư mục cụ thể 22 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Trong không thực tính đồng bộ, nên có tab khác cơng cụ gọi "máy tính xách tay tơi" cho phép bạn chọn thư mục nơi ổ cứng bạn để lưu Sao lưu khác với lưu thiết kế để bảo vệ tệp trường hợp xảy cố ổ cứng khơng tự động phân phối tệp cho thiết bị khác ⇨ Mặc dù hữu ích, tính lưu khả dụng thơng qua ứng dụng Sao lưu đồng hố khơng thay thế cho giải pháp lưu đầy đủ tính Vì Google Drive đối trọng với tiếng tăm mà Dropbox sở hữu nhờ vào block-level-file-copying Bên cạnh tốc độ, Dropbox cung cấp số kết đồng đáng tin cậy bất kỳ công cụ lưu trữ đám mây nào, bao gồm Google Drive ⇨ Dropbox nhớ đám mây đồng hố tốt Google Drive( Có thể tốt nhất) Chia File - Dropbox Dropbox cho phép bạn chia sẻ bất kỳ tệp hoặc thư mục trực tiếp từ thư mục đồng bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục chọn “chia sẻ.” Bạn cung cấp tùy chọn cấp quyền truy cập vào tệp cho người cụ thể dựa địa email họ hoặc bạn tạo liên kết chép dán vào hộp tin nhắn Slack, tảng truyền thông xã hội hoặc nơi bạn muốn 23 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Các tùy chọn chia sẻ tương tự xác có sẵn thơng qua GUI web Dropbox bằng cách nhấp vào nút “chia sẻ” liên kết với đối tượng bạn muốn cho phép truy cập Tạo liên kết chia sẻ tệp cho phép người khác xem trước tệp bạn qua trình duyệt tải xuống chúng Phương pháp chuẩn dịch vụ lưu trữ đám mây, Dropbox có số tính bổ sung tuyệt vời, miễn bạn sẵn sàng trả tiền cho chúng Với đăng ký Dropbox Professional, bạn thêm mật liên kết, ngày hết hạn giới hạn tải xuống 24 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD 25 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Giới hạn chia sẻ tệp với Dropbox chia sẻ tệp, khơng có tùy chọn cấp quyền truy cập chỉnh sửa, xem Để cho phép người khác thực thay đổi tệp, bạn phải chia sẻ thư mục, trường hợp quyền chỉnh sửa trường hợp bật Để đảm bảo bạn khơng đánh nội dung chia sẻ, có tab "chia sẻ" GUI web giúp bạn tiến hành kiểm tra nhanh xóa liên kết khơng cần thiết Tab tương tự có tab phụ để xem thư mục tệp chia sẻ với bạn Nhìn chung, chia sẻ với Dropbox tốt, không đầy đủ, trừ bạn trả tiền cho Dropbox Professional - Google Drive Người dùng cho phép truy cập tệp vào cá nhân dựa địa email cấp cho họ quyền xem, nhận xét chỉnh sửa, lợi thế so với chia sẻ tệp riêng lẻ với Dropbox 26 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Khi chia sẻ thư mục, bạn cấp quyền truy cập chỉnh sửa, cho phép người khác thêm tệp vào thư mục Tuy nhiên, cấp quyền có thể tùy chỉnh nhiều chút Giống Dropbox, nếu bạn muốn chia sẻ nội dung phân biệt đối tượng, bạn tạo liên kết thư mục tệp Bạn phân phối liên kết theo cách thủ công hoặc tự động tải chúng lên Gmail, Google+, Facebook Twitter Tuy nhiên, Google có tùy chọn chia sẻ "công khai" cho liên kết, cho phép người internet tìm thấy tài liệu bạn tệp khác thơng qua tìm kiếm Google.Thơng thường, tắt theo mặc định Google khơng có bảo vệ bằng mật cho liên kết hoặc cho phép bạn đặt ngày hết hạn hoặc giới hạn tải xuống Đó vấn đề, đặc biệt Google Drive khơng có cách dễ dàng để kiểm tra nội dung chia sẻ Có chế độ xem “được chia sẻ với tôi” để xem nội dung bạn cấp quyền truy cập, khơng có cách tương ứng để kiểm tra xem bạn chia sẻ tệp ⇨ Cả Dropbox Google Drive làm cho việc chia sẻ tệp trở nên đơn giản, hai có số vấn đề lớn Đối với Dropbox, vấn đề lớn người dùng phải trả 20 la tháng để có quyền truy cập vào mật liên kết ngày hết hạn Đối với Google Drive, tính khơng cung cấp ⇨ Đối với người cần chia sẻ tệp an tồn khơng muốn trả tiền qua cho nó, Sync.com pCloud lựa chọn tốt ⇨ Dropbox toả sáng Google Drive đòi hỏi bạn phải trả phí sử dụng 27 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Công cụ suất - Dropbox Dropbox không đầu tư nhiều vào app suất, năm 2017, công ty khởi chạy trình soạn thảo tài liệu có tên Paper Những tính bao gồm khả tạo tài liệu, thêm nhận xét, gắn thẻ cá nhân, phân cơng nhiệm vụ xem sửa đổi Nó hỗ trợ đối tượng bên thứ ba bảng tính, danh sách phát Spotify video YouTube Giấy tích hợp 28 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD với Slack, Dropbox xếp hạng số lưu trữ đám mây tốt cho Slack Vấn đề với Paper khơng có tùy chọn định dạng tuyệt vời, điều làm cho cảm thấy giống phiên siêu nhẹ Office Online hoặc Google Docs Đối với người có nhu cầu lớn hơn, Dropbox khơng tích hợp với Office Online Office 365 Office Online miễn phí cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Microsoft Word, Excel PowerPoint Đối với tệp bạn chia sẻ, bạn làm việc từ xa gần thời gian thực với người khác - Google Drive Giá trị trung tâm Google Drive công cụ suất Google Documents, ứng dụng văn phòng có trình xử văn (còn gọi Google Documents), ứng dụng bảng tính (Google Trang tính) trình tạo trình bày (Google Trang trình bày) 29 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Google Documents chia sẻ nhận xét, chỉnh sửa hoặc đánh dấu bằng thay đổi đề xuất Bạn gắn thẻ người khác theo địa email để họ nhận thông báo nhận xét nhiệm vụ nhằm vào họ Mặc dù Google Documents khơng có phiên dành cho máy tính để bàn người dùng chỉnh sửa tài liệu trình duyệt mà khơng cần kết nối internet miễn tính truy cập ngoại tuyến bật Nhìn chung, tồn trải nghiệm cung cấp việc tạo tài liệu sạch, tương đối không bị phân tâm Google có vài ứng dụng gốc khác tích hợp với tảng lưu trữ đám mây Google, bao gồm Google Biểu mẫu, cho phép bạn tạo khảo sát tương tự, Bản vẽ Google để tạo biểu đồ Google Sites, người xây dựng trang web Google Keep, ứng dụng ghi đám mây tuyệt vời, tích hợp với Google Documents vào năm 2017 Bộ ứng dụng gốc tích hợp với Google Drive ấn tượng người dùng có với Dropbox, chí có tính đến việc tích hợp Office Online Đối với Google Drive thực có plugin Microsoft Office, mặc dù hoạt động với Office 365 khơng phải Office Online Ngồi có "Chế độ tương thích với Office" cho phép bạn chỉnh sửa tài liệu Office bằng Google Tài liệu Trên hết, Google Drive có thứ Dropbox khơng: thư viện ứng dụng khổng lồ bên thứ ba Người dùng tìm kiếm ứng dụng bên thứ ba trực tiếp thông qua Google Drive tích hợp chúng với vài cú click chuột Thậm chí tốt hơn, hầu hết ứng dụng miễn phí 30 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Trong số tùy chọn có trình chỉnh sửa pdf DocHub, trình chỉnh sửa ảnh PicMonkey trình chỉnh sửa video WeVideo Google không tiết lộ bất kỳ thông tin số lượng ứng dụng bên thứ ba có sẵn có nhiều ứng dụng để đếm, thật an tồn nói số nằm hàng trăm ứng dụng ⇨ Google Drive vượt trội hẳn so với Dropbox công cụ suất Khi đầu tư nhiều phần lợi ích Dropbox khơng thực q đầu tư công cụ suất Drive thật tốt nhiều so với Dropbox mặt công cụ suất trang bị loạt công cụ tự bên thứ ba miễn phí Bảo mật riêng tư - Dropbox Dropbox có mã hóa tập tin cảnh phần lại máy chủ nó, bằng cách sử dụng giao thức AES Tuy nhiên, vài lời cảnh báo: mã hóa đầu cuối Khi đến trung tâm liệu Dropbox, tệp giải mã để trích xuất siêu liệu Nội dung tệp mã hóa lại bằng AES 256 bit, siêu liệu bạn để dạng văn thuần để lập mục Điều giúp với tốc độ truy cập tập tin, giảm độ bảo mật Ngoài việc cải tiến thuật toán bảo mật mật bảo vệ nội sau cố năm 2012, Dropbox khởi chạy tính xác thực hai yếu tố (2FA) cần thiết 2FA bảo vệ bạn khỏi mật bị hoặc bị đánh cắp bằngcách yêu cầu nhập mã đặc biệt đăng nhập vào tài khoản bạn từ máy lạ Mã gửi đến điện thoại di động bạn, trừ mã bị đánh cắp với mật bạn, tệp bạn phải an toàn - Google Drive Không giống Dropbox, Google Drive không nghi ngờ (được cho là) gắn với PRISM 31 CĐ Kinh tế Đối ngoạiMarTM20CD Điểm mấu chốt PRISM Google bắt đầu mã hóa tệp năm 2013 để đảm bảo nhà phê bình quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư người tiêu dùng Tuy nhiên, giống Dropbox, Google khăng khăng quản khóa mã hóa tệp bạn Khơng làm cho phép Google tuân thủ yêu cầu thực thi pháp luật, cho phép cơng ty giải mã quét tệp bạn để xem loại nội dung bạn tải lên Mặc dù phần để loại bỏ nội dung khiêu dâm trẻ em , sử dụng để phát nội dung có quyền Google quét sử dụng để thu thập liệu bạn, sau sử dụng để cung cấp thuật toán tiếp thị nhắm mục tiêu Mặc dù chúng tơi khơng có bất kỳ bằng chứng cụ thể tệp đồng hóa sử dụng để kích hoạt quảng cáo, Google tự cho phép thực điều điều khoản dịch vụ : “Hệ thống tự động chúng tơi phân tích nội dung bạn (bao gồm email) để cung cấp cho bạn tính sản phẩm liên quan cá nhân, chẳng hạn kết tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo phù hợp phát spam phần mềm độc hại Phân tích xảy nội dung gửi, nhận nội dung lưu trữ ” Mặc dù nhiều thực tiễn quyền riêng tư họ vấn đề, Google có số trung tâm liệu an toàn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đám mây Chắc chắn, tất nhận dạng sinh trắc học hệ thống phát xâm nhập dựa laser bảo vệ liệu số Google nhiều ảnh tự chụp bạn, điều nên cải thiện tự tin Google hỗ trợ xác thực hai yếu tố để bảo vệ chống lại mật bị chiếm đoạt mà chúng tơi khun bạn nên sử dụng Nó giúp giữ cho Gmail lịch sử tìm kiếm bạn an tồn, từ hầu hết người bên phận tiếp thị Google ⇨ Bảo mật riêng tư Dropbox Google Drive không đánh giá cao cơng ty giữ quyền kiểm sốt khố mã hoá người dùng Đánh giá - Dropbox Google Drive dịch vụ lưu trữ đám mây tốt Dropbox hoàn toàn làm tốt bất kỳ dịch vụ lưu trữ đám mây xét mặt đồng Trong Google Drive cung cấp cho người dùng 15GB nhớ miễn phí với việc sử dụng miễn phí Google Documents hàng trăm ứng dụng tích hợp khác, bao gồm Email - So sánh Dropbox Google Drive tuỳ thuộc vào nhu cầu cá nhân lựa chọn dịch vụ lưu trữ đám mây tốt 32
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thông tin quản lý, Hệ thống thông tin quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn