BỘ điểu KHIỂN NHIỆT độ TRONG lò hơi

4 64 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:36

KHOA: CƠNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ***** TIỂU LUẬN MƠN: LỊ HƠI ĐỀ TÀI: BỘ ĐIỂU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TRONG HƠI   GVHD: NGUYỄN THANH HÀO         PHAN LOAI CAM BIEN Nhiệt độ hoạt động 400oC + FOX-1PH Loại điều khiển PT100 Áp dụng cho hệ thống có nhiệt độ khoảng từ -50 đến 400oC Sử dụng đầu nhiệt độ PT100, đầu cảm biến inox + FOX-1CH Loại điều khiển CA Áp dụng cho hệ thống có nhiệt độ khoảng -50 đến 400oC Sử dụng đầu nhiệt độ CA, đầu cảm biến inox Nhiệt độ hoạt động 1200oC Khi nhiệt độ 400oC cảm biến khơng phù hợp nữa, nên ta phải chọn thiết bị khác phù hợp hơn: + FOX-2C1 Loại điều khiển CA Nhiệt độ hoạt động từ đến 1200oC + FOX-2C2 Loại điều khiển CA Nhiệt độ hoạt động từ đến 1200oC Có ngõ ra: nhiệt độ, cảnh báo   MỘT SỐ THÔNG SỐ VỀ CÁC THIẾT BỊ NHIỆT ĐỘ: - Thông số kỹ thuật Sensor nhiệt PT100: ... Loại điều khiển CA Nhiệt độ hoạt động từ đến 1200oC + FOX-2C2 Loại điều khiển CA Nhiệt độ hoạt động từ đến 1200oC Có ngõ ra: nhiệt độ, cảnh báo   MỘT SỐ THÔNG SỐ VỀ CÁC THIẾT BỊ NHIỆT ĐỘ: - Thông... Loại điều khiển CA Áp dụng cho hệ thống có nhiệt độ khoảng -50 đến 400oC Sử dụng đầu dò nhiệt độ CA, đầu cảm biến inox Nhiệt độ hoạt động 1200oC Khi nhiệt độ 400oC cảm biến khơng phù hợp nữa, nên... BIEN Nhiệt độ hoạt động 400oC + FOX-1PH Loại điều khiển PT100 Áp dụng cho hệ thống có nhiệt độ khoảng từ -50 đến 400oC Sử dụng đầu dò nhiệt độ PT100, đầu cảm biến inox + FOX-1CH Loại điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ điểu KHIỂN NHIỆT độ TRONG lò hơi , BỘ điểu KHIỂN NHIỆT độ TRONG lò hơi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn