quản lý môi trường ôn thi

37 24 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:28

QUẢN MƠI TRƯỜNG Khoa Mơi trường, ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Nội dung Tương tác người môi trường Quản môi trường ◦ Cơ sở khoa học quản môi trường ◦ Hệ thống quản môi trường ◦ Công cụ quản môi trường TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ MƠI TRƯỜNG Mơ hình dòng chu chuyển (Circular Flow Model) Doanh thu Chi tiêu Hàng hóa dịch vụ Thu nhập Các yếu tố sản xuất Chi phí Mơ hình cân vật chất Tự nhiên Thị trường đầu Các hộ gia đình Các công ty Thị trường nhân tố Các dạng biến đổi mơi trường Ơ nhiễm mơi trường Suy thối mơi trường Sự cố mơi trường Ơ nhiễm MT làm thay đổi tính chất mơi trường, vi phạm tiêu chuẩn mơi trường Suy thối MT làm thay đổi chất lượng số lượng thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống người thiên nhiên Sự cố MT tai biến rủi ro xảy trình hoạt động người biến đổi bất thường thiên nhiên gây suy thối mơi trường nghiêm trọng QUẢN MƠI TRƯỜNG CAN THIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN Khi quyền can thiệp? Biến đổi mơi trường xấu (ĐK cần) Can thiệp đem lại kết tốt Lợi ích > chi phí để can thiệp Quản môi trường tổng hợp biện pháp, luật pháp, sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia Mục tiêu quản môi trường Khắc phục dự phòng suy thối, nhiễm mơi trường phát sinh hoạt động sống người Phát triển kinh tế-xã hội theo nguyên tắc phát triển bền vững Hội nghị Rio-92 đề xuất tái khẳng định Tuyên bố Johannesburg 2002 Xây dựng công cụ hữu hiệu quản môi trường quốc gia vùng lãnh thổ Tại doanh nghiệp phải quan tâm QLMT? Pháp luật ép buộc bảo vệ môi trường doanh nghiệp Sức ép tài Áp lực nhận thức, danh tiếng, quan hệ cộng đồng Ô nhiễm MT làm giảm khả cạnh tranh Hệ thống quản môi trường tập hợp hoạt động quản có kế hoạch định hướng (các thủ tục thực hiện, lập tài liệu, báo cáo) triển khai nhờ cấu tổ chức riêng có chức năng, trách nhiệm, nguồn lực cụ thể để ngăn ngừa tác động xấu môi trường thúc đẩy hoạt động trì nâng cao kết hoạt động mơi trường Mơ hình hệ thống QLMT Chu trình PDCA • Lập kế hoạch - Thực Kiểm tra - Hành động khắc phục • Tương tự, hoạt động quản chất lượng sản phẩm Xu hướng quản mơi trường Tiêu chuẩn tồn cầu (2000+) Quốc tế Hiện đại hóa quy định Quốc gia Quy định quốc gia Bắt buộc Tự nguyện CÔNG CỤ QUẢN MƠI TRƯỜNG Cơng cụ QLMT biện pháp hành động nhằm thực công tác QLMT Nhà nước, tổ chức khoa học sản xuất Mỗi cơng cụ có chức phạm vi tác động định, liên kết hỗ trợ lẫn C/c điều chỉnh vĩ mơ C/c Luật pháp & sách Luật pháp sách C/c hành động Quy định hành chính, quy định xử phạt, cơng cụ kinh tế, … C/c hỗ trợ GIS, mơ hình hố, ĐTM, kiểm tốn mơi trường, quan trắc mơi trường C/c Kinh tế Theo chức Theo chất C/c quản Cơng cụ Luật pháp Chính sách • Luật pháp cơng ước bảo vệ MT Phân biệt • Chiến lược sách MT • Tiêu chuẩn mơi trường • ISO 14000 ISO 14001 Chính sách mơi trường Chính sách mơi trường tổng thể quan điểm, biện pháp, thủ thuật nhằm thực mục tiêu BVMT PTBV quốc gia, ngành kinh tế công ty Giai đoạn đầu chưa phát huy tác dụng Chính sách gần hiệu lực, cần thay đổi sách Phát huy hiệu mong muốn nhà hoạch định Tác động sách giảm dần quen thuộc Chính sách chiến lược mơi trường Xác định rõ mục tiêu phát triển, BVMT định hướng hoạt động Chính sách MT Chiến lược MT Environmental policy Environmental strategy Cụ thể hóa tìm phương thức, nguồn lực để đạt mục tiêu Chiến lược môi trường Xác định vấn đề ưu tiên Xác định hoạt động ưu tiên Đảm bảo thực thi hiệu Tiêu chuẩn Quy chuẩn MT QCMT Quy chuẩn kỹ thuật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dạng văn để bắt buộc áp dụng TCMT Tiêu chuẩn tổ chức công bố dạng văn để tự nguyện áp dụng Life Circle Assessment LCA Environmental Auditing Đánh giá vòng đời sản phẩm Quy hoạch MT Environmental planning Quan trắc MT Environmental monitoring Đánh giá tác động MT Environmental Impact Assessment EIA Cơng cụ quản Kiểm tốn MT Đánh giá rủi ro MT Environmental risk assessment ERA Cơng cụ kinh tế Thuế tài ngun Thuế/phí mơi trường Quota nhiễm Hệ thống đặt cọc – hồn trả Ký quỹ môi trường Trợ cấp môi trường Nhãn sinh thái Quỹ môi trường ... dung Tương tác người môi trường Quản lý môi trường ◦ Cơ sở khoa học quản lý môi trường ◦ Hệ thống quản lý môi trường ◦ Công cụ quản lý môi trường TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ MƠI TRƯỜNG Mơ hình dòng... Johannesburg 2002 Xây dựng công cụ hữu hiệu quản lý môi trường quốc gia vùng lãnh thổ Mục tiêu quan trọng Quản lý môi trường Phát triển bền vững Quản lý nhà nước mơi trường • QLNN MT: xác định... qua lại người môi trường xung quanh ◦ làm sở cho nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, phát nguyên lý, quy luật môi trường giúp cho việc thực quản lý môi trường ❖ Kỹ thuật công nghệ môi trường ◦ vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý môi trường ôn thi , quản lý môi trường ôn thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn