TÀI NGUYÊN đất ở VIỆT NAM

12 58 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG – 16KMT NHÓM 11 TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM I Khái niệm • Đất dạng tài nguyên vật liệu người Đất có hai nghĩa: + Đất đai nơi ở, xây dựng sở hạ tầng + Thổ nhưỡng mặt để sản xuất nơng nghiệp • Giá trị tài ngun đất đo số lượng diện tích độ phì nhiêu II Nhóm đất phù sa Nhóm đất cát Nhóm đất phèn CÁC LOẠI ĐẤT VIỆT NAM Nhóm đất đỏ Nhóm đất mặn Nhóm đất xám Nhóm đất cát • Nhóm đất có diện tích 43.962 ha, chiếm 8,7% tổng diện tích tự nhiên tỉnh • Gồm loại là: + Cồn cát trắng vàng + Đất cát biển Đất hình thành từ nhiều nguồn gốc khác Cát màu vàng có nguồn gốc biển - gió, phân bố thành dãy cồn - đụn cát ven biển bãi biển Cát xám trắng chủ yếu có nguồn gốc biển phân bố dải gò cao Và rải rác ven rìa đồng Đây loại đất nghèo mùn chất dinh dưỡng, dung tích hấp thu thấp, nên khả giữ nước, giữ phân Phần lớn diện tích loại đất bị bỏ hoang _Đất hình thành q trình bồi tích biển khai thác sử dụng từ lâu đời, tính chất lý hóa học đất thay đổi theo chiều hướng có lợi cho sản xuất nơng nghiệp _Tỷ lệ cấp hạt sét cao hơn, kết cấu đất tốt hơn, hàm lượng mùn cao đất cồn cát trắng vàng, nên khả giữ nước, giữ phân tốt nhiều Đây loại đất có độ phì tự nhiên thấp chọn trồng thích hợp,mở rộng thủy lợi, đầu tư thêm loại phân bón khác thu hiệu kinh tế cao Nhóm đất phèn • • Có diện tích 6.888 ha, chiếm 1,36% diện tích đất tự nhiên Đất hình thành địa hình thấp trũng, khó nước, thường chịu ảnh hưởng nước mặn nước lợ, mơi trường tích lũy nhiều lưu huỳnh từ nước biển, nước lợ hay xác hữu Chứa đựng có độc tố Al 3+ 2và SO4 , đất chua Nhóm đất mặn • Đất mặn nhiều: Phân bố chủ yếu huyện Phú Vang • Đất hình thành bồi tụ phù sa sông, biển hỗn hợp sông biển, phân bố địa hình thấp, ven đầm phá, chịu trực tiếp nguồn nước mặn nên đất bị mặn nhiều Có độ mặn cao, dùng để trồng cói nuôi trồng thủy sản, giải nước chọn giống lúa chịu mặn trồng lúa • Đất mặn trung bình: phân bố tập trung ven đồng tiếp giáp vùng đất mặn nhiều, ven sông lớn kênh rạch, đầm phá thuộc huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà Quảng Điền • Loại đất có địa hình cao hơn, hình thành ảnh hưởng mạch nước ngầm mặn ảnh hưởng nguồn nước mặn tràn vào không thường xuyên Loại đất sử dụng trồng lúa, suất thấp khơng ổn định, thường xun trì nước để tránh trình bốc mặn CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... lượng diện tích độ phì nhiêu II Nhóm đất phù sa Nhóm đất cát Nhóm đất phèn CÁC LOẠI ĐẤT Ở VIỆT NAM Nhóm đất đỏ Nhóm đất mặn Nhóm đất xám Nhóm đất cát • Nhóm đất có diện tích 43.962 ha, chiếm 8,7%...I Khái niệm • Đất dạng tài nguyên vật liệu người Đất có hai nghĩa: + Đất đai nơi ở, xây dựng sở hạ tầng + Thổ nhưỡng mặt để sản xuất nơng nghiệp • Giá trị tài ngun đất đo số lượng diện... loại đất có độ phì tự nhiên thấp chọn trồng thích hợp,mở rộng thủy lợi, đầu tư thêm loại phân bón khác thu hiệu kinh tế cao Nhóm đất phèn • • Có diện tích 6.888 ha, chiếm 1,36% diện tích đất
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI NGUYÊN đất ở VIỆT NAM , TÀI NGUYÊN đất ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn