CÁC đặc điểm tâm lý của NHÀ QUẢN lý

22 108 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:24

CÁC ĐẶC ĐIỂM TÂM CỦA NHÀ QUẢN CHÍNH TRỰC TẬP TRUNG QUYẾT ĐOÁN LIÊM KHIẾT SUY LUẬN TRI THỨC TẦM NHÌN TRUNG THỰC TRỰC GIÁC BÌNH TĨNH THẲNG THẮN ĐA NĂNG CHÍN CHẮN HỢP TÁC KỶ LUẬT UY TÍN HOẠT BÁT TRUYỀN CẢM HỨNG THẤU HIỂU LẠC QUAN NHẠY CẢM THƠNG MINH TRUNG THÀNH THÍCH ỨNG NHẠY BÉN QUYẾT TÂM TẠO ĐỘNG LỰC ÓC QUAN SÁT NGHỊ LỰC TỔ CHỨC QUAN TÂM ĐIỀM ĐẠM ĐOÁN XEM KINH NGHIỆM KHIÊM TỐN CHUYÊN MÔN TỰ TIN CHĂM CHỈ TÔN TRỌNG TRÁCH NHIỆM KIÊN NHẪN TỰ GIÁC SÁNG TẠO CÔNG BẰNG CHỈ ĐẠO I PHẨM CHẤT CỦA NHÀ QUẢN TÍNH QUYẾT ĐỐN TRUYỀN CẢM HỨNG HỢP TÁC TÍNH QUYẾT ĐỐN Khi làm việc nhóm, việc có định hướng cụ thể điều quan đưa định sai lầm đơi tốt khơng dám đưa định người quản có tính đốn cao dễ nhân tơn trọng nhân viêc TRUYỀN CẢM HỨNG HỢP TÁC Khả làm việc nhóm Định luật Newton: "Khi vật A tác động lên vật B lực vật B tác động ngược lại vật A lực" “Delegation” II NĂNG LỰC CỦA NHÀ QUẢN PGS TS Đặng Thành Hưng ĐHSP Hà Nội :"Kỹ năng lực làm, Tri thức lực nghĩ Thái độ lực cảm nhận" NĂNG LỰC LÀM – KỸ NĂNG NĂNG LỰC NGHĨ – KIẾN THỨC TẦM NHÌN NĂNG LỰC CẢM NHẬN – THÁI ĐỘ BÌNH TĨNH TƠN TRỌNG TRONG MỌI TÌNH HUỐNG THÁI ĐỘ CỦA NHÀ QUẢN LÍ HƯỚNG VỀ TẬP THỂ III UY TÍN NGƯỜI QUẢN LÍ Khái niệm: Uy tín khả tác động người quản đến người khác nhằm làm cho h ọ tin tưởng, phục tùng mệnh lệnh huy cách tự giác Hay nói cách khác, uy tín người qu ản kết hợp quyền lực ảnh hưởng người đến người khác, người khác tôn trọng, nể phục tuân thủ trình làm việc 2 Cấu trúc tâm uy tín người quản Uy quyền: quyền hạn vị trí quản đem lại Sự tín nhiệm: Cơ sở để có uy tín cá nhân phẩm chất nhân cách, l ực người đ ược m ọi người thừa nhận phù hợp, xứng đáng với chức vụ giao Sự ám thị: khiến người an tâm thoải mái thực đạo người quản (PHÂN BIỆT ÁM THỊ VÀ THUYẾT PHỤC) Phân loại uy tín a) Uy tín chân thực • Người quản lý, quản đ ứng vững c ương vị c Trong hoạt động s ống ln đ ược c ấp tín nhi ệm, c ấp d ưới kính phục tin tưởng, phục tùng tự nguy ện, đồng nghiệp ng ưỡng m ộ • Những quy định quản đưa đ ược nhân viên th ực t ự giác, nghiêm túc dù ng ười qu ản có giám sát hay khơng • Thái độ chung nhân viên qu ản ủng h ộ, tin t ưởng vào quy ết đ ịnh c ng ười qu ản b ất c ứ tình hu ống • Người quản nhân viên ln có tâm tr ạng tho ải mái, nhi ệt tình m ọi cơng vi ệc, có k ết qu ả ho ạt đ ộng hi ệu qu ả, th ể hi ện s ự lên, phát triển tổ chức c thành viên nhóm b) Uy tín giả tạo • Uy tín giả tạo dựa trấn áp người khác quy ền l ực • Uy tín giả tạo dựa kho ảng cách • Uy tín kiểu gia trưởng • Uy tín kiểu dân chủ giả hiệu • Uy tín kiểu cơng thần ... HUỐNG THÁI ĐỘ CỦA NHÀ QUẢN LÍ HƯỚNG VỀ TẬP THỂ III UY TÍN NGƯỜI QUẢN LÍ Khái niệm: Uy tín khả tác động người quản lý đến người khác nhằm làm cho h ọ tin tưởng, phục tùng mệnh lệnh huy cách tự giác... CHẤT CỦA NHÀ QUẢN LÝ TÍNH QUYẾT ĐỐN TRUYỀN CẢM HỨNG HỢP TÁC TÍNH QUYẾT ĐỐN Khi làm việc nhóm, việc có định hướng cụ thể điều quan đưa định sai lầm đơi tốt không dám đưa định người quản lý có... Hay nói cách khác, uy tín người qu ản lý kết hợp quyền lực ảnh hưởng người đến người khác, người khác tôn trọng, nể phục tuân thủ trình làm việc 2 Cấu trúc tâm lý uy tín người quản lý Uy quyền:
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC đặc điểm tâm lý của NHÀ QUẢN lý , CÁC đặc điểm tâm lý của NHÀ QUẢN lý , I. PHẨM CHẤT CỦA NHÀ QUẢN LÝ, III. UY TÍN NGƯỜI QUẢN LÍ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn