VẤN đề SUY THOÁI đất ở VIỆT NAM

12 46 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:23

THÀNH VIÊN NHÓM:  Huỳnh Tường Vy VẤN ĐỀ SUY THỐI ĐẤT Ở VIỆT NAM LỚP 16KMT – NHĨM  Lê Đức Hòa  Nguyễn Khả Di  Phạm Lê Huỳnh Như  Triệu Thanh Nhàn  Nguyễn Hà Yến Linh  Chung Hậu Văn  Trình Ngọc Biện  Bùi Thị Bích Liên  Nguyễn Thị Ánh Nghĩa  Trần Hữu Nhân I NGUYÊN NHÂN II BIỂU HIỆN III HỆ QUẢ IV BIỆN PHÁP Biểu đồ “Thối hóa đất vùng Tây Ngun” 9.00% 11.00% 34.00% Khơng thối hóa nhẹ Thối hóa trung bình Thối hóa mạnh 46.00% Thối hóa mạnh I NGUN NHÂN: 1) Do tự nhiên:  Vận động địa chất trái đất: động đất, sóng thần, sơng suối thay đổi dòng chảy, núi lửa, nước biển xâm nhập, …  Do thay đổi khí hậu thời tiết: mưa, nắng, gió, nhiệt độ, gió, bão,… I NGUYÊN NHÂN: 2) Do người:  Chặt phá rừng bừa bãi  Luân canh trồng không thích hợp  Canh tác đất có khả thối hóa tiềm tàng  Chế độ canh tác khơng hợp lý  Suy thối nhiễm đất từ nước thải, chất thải rắn, tràn dầu, hóa chất độc hại, chiến tranh,… II BIỂU HIỆN: 1) Xói mòn, rửa trơi đất: Phân loại mức độ xói mòn đất Mức độ xói mòn Lượng đất (Tấn/ha/năm) Yếu - 20 Trung bình yếu 20 – 50 Trung bình 50 - 100 Mạnh 100 - 150 Rất mạnh 150 - 200 Nguy hiểm > 200 Cấp xói mòn Trung bình lượng chất dinh dưỡng bị đất Chất hữu 5600 tấn/năm 199,2 kg/năm Lân 163kg/năm Ca Mg 33kg/năm II BIỂU HIỆN: 2) Sa mạc hóa: 3) Laterit hóa: • ĐN: tượng suy thối • ĐN: Là q trình rửa trơi đất đai vùng khơ nguyên tố dễ hòa tan đá cằn, gây sinh hoạt mẹ (Si, Na, Mg, ) tích tụ người biến đổi khí hậu tuyệt đối tầng đất 4) Ô nhiễm đất: a) Khái niệm:  Là tất tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất chất ô nhiễm  Đất xem ô nhiễm nồng độ chất độc tăng lên mức an toàn, vượt khả tự làm môi trường III Hệ suy thoái tài nguyên đất Việt Nam Giảm sản lượng, suất vật Làm nghèo thảm thực nuôi, trồng vật, suy giảm đa dạng sinh học Ảnh hưởng xấu đến kinh tế quốc gia sức khỏe cộng động Giảm diện tích đất sản xuất nơng nghiệp IV) Biện pháp phòng chống vấn đề suy thoái tài nguyên đất cải tạo đất Việt Nam: Cải tạo đất phèn: bón vơi, sử dụng nước rửa phèn,… Cải thiện đất xói mòn: trồng xanh, bón phân vi sinh,… Canh tác theo mơ hình ruộng bậc thang, hạn chế dùng phân bón hóa học Khuyến khích phương thức sản xuất kết hợp với chăn ni Đẩy mạnh biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) Tuyên truyền, giáo dục tầng lớp nhân dân bảo vệ môi trường Tài liệu tham khảo • http://tapchimoitruong.vn/ • http://khpl.moj.gov.vn/ • http://luanvan.net.vn/ • http://kiemlam.org.vn/ • https://www.environmentalpollutioncenters.org/ • http://www.greenfacts.org/en/desertification/ Cảm ơn lắng nghe phần thuyết trình nhóm ... nơng nghiệp IV) Biện pháp phòng chống vấn đề suy thối tài ngun đất cải tạo đất Việt Nam: Cải tạo đất phèn: bón vơi, sử dụng nước rửa phèn,… Cải thiện đất xói mòn: trồng xanh, bón phân vi sinh,…... tài nguyên đất Việt Nam Giảm sản lượng, suất vật Làm nghèo thảm thực nuôi, trồng vật, suy giảm đa dạng sinh học Ảnh hưởng xấu đến kinh tế quốc gia sức khỏe cộng động Giảm diện tích đất sản xuất... tầng đất 4) Ô nhiễm đất: a) Khái niệm:  Là tất tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất chất ô nhiễm  Đất xem ô nhiễm nồng độ chất độc tăng lên mức an toàn, vượt khả tự làm mơi trường III Hệ suy
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN đề SUY THOÁI đất ở VIỆT NAM , VẤN đề SUY THOÁI đất ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn