BÁO cáo THỰC tập TRẮC địa

30 57 0
  • Loading ...
1/30 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ***** BÁO CÁO THỰC TẬP TRẮC ĐỊA  Giáo viên hướng dẫn: LÊ QUANG  Sinh viên thực hiện: Nhóm VII Lê Thành Phong Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Tấn Phát Đỗ Nguyên Quý Nguyễn Trọng Phú Lê Văn Sĩ Huỳnh Ngọc Quý Nguyễn Văn Quý Nguyễn Minh Tài Lớp XDDD&CN – K57 Số liệu gốc: Góc phương vị gốc: 90°00’00”  Tọa độ điểm gốc: I (1000.000; 1000.000) Độ cao điểm gốc: 10 (m) TP.HCM, 9/2018 MỞ ĐẦU Trắc địa lĩnh vực xây dựng cơng trình giao thơng mơn học có tính thực tiễn lớn Vì ngồi việc nắm vững lý thuyết phải tiến hành cơng việc đo thực địa cách vững thành thạo Thực tập trắc địa thực sau sinh viên học xong học phần Trắc địa Đây khâu quan trọng nhằm củng cố cho sinh viên kiến thức học Sau đợt thực tập việc sử dụng thành thạo dụng cụ đo, đo đạc yếu tố bản, thực hầu hết cơng tác trắc địa xây dựng cơng trình giao thơng, mặt khác sinh viên biết cách tổ chức đội khảo sát để thực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thực kế hoạch môn trắc địa, lớp xây dựng dân dụng công nghiệp II tiến hành thực tập trường từ ngày 04/09/2018 đến ngày 29/09/2018 kí túc xá trường đại học giao thơng vận tải phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh với nội dung thực tập : - Thành lập lưới khống chế đo vẽ mặt độ cao - Đo vẽ bình đồ khu vực - Bố trí đo vẽ mặt cắt Trong suốt thời gian thực tập nhóm VII chúng em sinh viên biết ơn thầy LÊ QUANG ln nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn chúng em hồn thành tốt khóa thực tập MỤC LỤC PHẦN 1: ĐO VẼ BÌNH ĐỒ KHU VỰC…………………………………………………… 1.1 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ ……………………………………… 1.1.1 Chọn điểm lưới khống chế đo vẽ…………………………………………………… 1.1.2 Cơng tác đo………………………………………………………………………… a Đo góc đỉnh đường chuyền………………………………………………………… b Đo cạnh chuyền……………………………………………………………… đường c Đo cao đỉnh đường chuyền……………………………………………………… 1.1.3 Xử lý số liệu lưới khống chế đo vẽ ………………………………………………… a Lưới khống đo vẽ mặt bằng………………………………………………………… b Lưới khống đo vẽ độ cao…………………………………………………………… 1.2 ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH…………………………………………… 1.2.1 Đo điểm chi tiết…………………………………………………………………… 1.2.2 Xử lý số liệu đo điểm chi tiết……………………………………………………… 13 1.2.3.Vẽ đồ địa hình………………………………………………………………… 15 PHẦN 2: BỐ TRÍ ĐIỂM VÀ ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH…………………………… 16 2.1 BỐ TRÍ ĐIỂM THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA…………………………………………… 16 2.1.1 Xác định tọa độ điểm……………………………………………………………… 16 a Điểm A……………………………………………………………………………… 16 b Điểm B……………………………………………………………………………… 16 2.1.2 Tính yếu tố bố trí điểm……………………………………………………… 16 a Điểm A……………………………………………………………………………… 16 b Điểm B……………………………………………………………………………… 16 2.2 ĐO CHIỀU DÀI TỔNG QUÁT TUYẾN AB…………………………………………… 17 2.3 BỐ TRÍ CỌC CHI TIẾT, ĐO CHIỀU DÀI CHI TIẾT TUYẾN AB…………………… 17 2.4 ĐO CAO CHI TIẾT TUYẾN AB……………………………………………………… 18 2.5 ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG…………………………………………………………… 18 PHẦN 1: ĐO VẼ BÌNH ĐỒ KHU VỰC 1.1 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ 1.1.1 Chọn điểm lưới khống chế đo vẽ Lưới khống chế đo vẽ mặt thành lập dạng đường chuyền khép kín gồm đỉnh, chiều dài cạnh từ 22.28m đến 49.55m Các điểm đường chuyền chọn vị trí ổn định cho bảo quản suốt thời gian thực tập thuận tiện cho công tác đo đạc lưới khống chế đo vẽ bình đồ khu vực Các điểm đường chuyền sau chọn, đánh dấu sơn đỏ bút xóa đất cọc gỗ có đóng đinh đỉnh đất Sơ đồ đường chuyền khép kín 1.1.2 Cơng tác đo a Đo góc đỉnh đường chuyền Đo góc đỉnh đường chuyền:  Dụng cụ: Máy kinh vĩ + cọc tiêu  Phương pháp đo: Phương pháp đo đơn giản với    2t (t = 60” với máy kinh vĩ quang cơ, t = 30’’ với máy kinh vĩ điện tử) Sai số cho phép hai nửa lần đo ± 2t  Tiến hành: Đo tất góc đường chuyền, ví dụ đo góc II- I -IV Tiến hành định tâm, cân máy kinh vĩ đỉnh I, dựng cọc tiêu đỉnh II IV  Ở Vị trí thuận kính (TR): Quay máy ngắm tiêu II, ấn offset lần để đưa giá trị bàn độ ngang (a1) 0o00’00” , sau quay máy thuận chiều kim đồng hồ ngắm tiêu IV đọc giá trị bàn độ ngang (b1) Góc đo nửa lần đo thuận kính: β1=b1 - a1  Ở Vị trí đảo kính (PH): Đảo ống kính, quay máy 180º ngắm lại cọc tiêu IV đọc trị số bàn độ ngang (b2), quay máy thuận chiều kim đồng hồ ngắm tiêu II, đọc trị số bàn độ ngang (a2) Góc đo nửa lần đo đảo kính là: β2=b2 - a2 Nếu ∆β = | β1-β2 | ≤ 2t lấy giá trị trung bình làm kết đo Nếu ∆β = | β1-β2 | ≥ 2t Đo không đạt yêu cầu,phải đo lại Các góc lại tai tiến hành đo tương tự Kết đo góc Người đo: Nhóm VII Máy đo: Kinh vĩ điện tử Người ghi: Nhóm VII Thời tiết: Điểm đặt máy Vị trí bàn độ TR I PH TR II PH TR III PH TR IV PH Hướng ngắm II IV IV Số đọc bàn độ ngang II 180o00’00’’ III I I 01o42’00’’ 132o45’00’’ 312o45’00’’ 0o0’00’’ 46005’20’’ 226005’30’’ Trị số góc nửa lần đo 181o42’50’’ IV II II 344o00’00’’ 44o54’50’’ 224o55’00’’ IV 164000’50’’ I III III 356o06’10’’ 118o04’00’’ 298o03’50’’ 10’’ 176o06’20’’ 46 05 25’’ I 131o03’00’’ III 50’’ o ’ 131 02 35’’ II I ’ 131 02 10’’ 60o54’50’’ I 40’’ 60o54’30’’ 60o54’10’ V III II 121o57’50’’ I 20’’ ’ 121 57 30’’ < cp =2t = 60” ==> đo đạt yêu cầu Kiểm tra : - ’ IV Sau đo góc ta thấy: I II 46005’30’’ o I Phác họa Góc đo  46005’20’’ o III  (’’) Tính sai số khép góc cho phép : fβcp=1,5t = 1,5.30 = 90” Tính sai số khép góc đo : fβđo= ∑ - (n-2).180° o ’ 121 57 40’’ IV III fβđo= (46005’25’’+131o02’35”+60o54’30”+121o57’40”) -3600 = 10’’ Ta có: |fβđo| < |fβcp| � thỏa mãn Kết luận : Kết đo góc đường chuyền khép kín đạt yêu cầu b Đo cạnh đường chuyền + Dụng cụ: Máy kinh vĩ +mia+thước dây + Phương pháp đo: Sử dụng máy kinh vĩ mia để xác định hướng đường thẳng, dùng thước thẳng để đo khoảng cách, đo lần (đo đo về) Độ xác u cầu: ; Trong đó: ∆S = | Sđi – Svề|, Stb= Nếu = kết đo Stb = Nếu = kết đo không đạt phải đo lại cạnh đường chuyền Kết đo chiều dài cạnh đường chuyền Cạnh Sđi(m) Svề(m) S(m) Stb(m) S/Stb I-II 29.112 29.108 0.009 29.110 1/3234 II-III 41.230 41.223 0.001 41.227 1/41227 III-IV 22.275 22.273 0.007 22.274 1/3182 IV-I 49.544 49.542 0.011 49.543 1/4504 Kết luận : Kết đo chiều dài cạnh đường chuyền đạt yêu cầu c Đo cao đỉnh đường chuyền - Đo hiệu độ cao đỉnh đường chuyền phương pháp đo cao hình học từ Độ xác yêu cầu: f hCP  30 L(k ) (m ) m m - Dụng cụ: Máy thủy bình + mia đo cao - Phương pháp đo: Đo cao hình học từ máy thủy bình mia đo cao - Tiến hành: + Đặt máy thủy bình đỉnh I II đường chuyền (trạm J 1) Sau cân máy, quay máy ngắm đọc số mia I (mia sau) a1 II (mia trước) b1; hiệu độ cao h1= a1 - b1 + Đặt máy thủy bình đỉnh II III đường chuyền (trạm J 2) Sau cân máy, quay máy ngắm đọc số mia II (mia sau) a2 III (mia trước) b2; hiệu độ cao: h2=a2-b2 + Đặt máy thủy bình đỉnh III IV đường chuyền (trạm J 3) Sau cân máy, quay máy ngắm đọc số mia III (mia sau) a3 IV(mia trước) b3;hiệu độ cao: h3=a3-b3 + Đặt máy thủy bình đỉnh IV I đường chuyền (trạm J 4) Sau cân máy, quay máy ngắm đọc số mia IV (mia sau) a4 I (mia trước) b4; hiệu độ cao: h4= a4-b4 Kết đo cao tổng quát đỉnh đường chuyền Trạm máy J1 J2 J3 J4 Điểm đặt mia Trị số đọc mia (mm) I Sau 1290 II II 0810 1436 III III 0728 1284 IV IV Trước 1324 0668 I 1812 Độ chênh cao (m) Ghi 0.480 0.708 - 0.04 - 1.144 Kiểm tra đo cao đỉnh đường chuyền: Ta có: : fhcp =  =(mm) (với L = 29.110+41.2265+22.274+49.543=142.154(m)=0.142 (km) ) fhdo =  hi = 0.48+0.708-0.04-1.144= 0.004 (m) = (mm) Ta thấy fhdo < fhcp � thỏa mãn Kết luận: Kết đo chênh cao đỉnh đường chuyền đạt yêu cầu 1.1.3 Xử lý số liệu lưới khống chế đo vẽ a Lưới khống chế đo vẽ mặt Số liệu đo lưới khống chế đo vẽ mặt tính tốn bình sai phần mềm DPSurvey 2.8 - Nhập số liệu gốc: tọa độ điểm I (1000,1000); góc định hướng = 90o00’00” - Nhập số liệu đo: nhập số liệu đo góc, đo cạnh KẾT QUẢ BÌNH SAI LƯỚI MẶT BẰNG PHỤ THUỘC Tên cơng trình : Lưới mặt khu vực kí túc xá đại học GTVT phân hiệu TP HCM Số liệu khởi tính + Số điểm gốc : + Số điểm lập : + Số phương vị gốc : + Số góc đo : + Số cạnh đo : + Sai số đo p.vị : m = 0.01" + Sai số đo góc : m = 30" + Sai số đo cạnh : mS = ±(30+0.ppm) mm Bảng tọa độ điểm gốc STT Tên điểm X(m) Y(m) I 1000.000 1000.000 Bảng góc phương vị khởi tính STT Hướng Góc phương vị Đứng - Ngắm (° ' ") III 90 00 00 Bảng tọa độ sau bình sai sai số vị trí điểm STT Tên điểm X(m) Y(m) Mx(m) My(m) Mp(m) II 1000.000 1029.102 0.000 0.008 0.008 III 968.914 1056.165 0.006 0.009 0.011 IV 964.300 1034.367 0.006 0.006 0.008 Bảng kết trị đo góc sau bình sai Số Tên đỉnh góc Góc đo SHC Góc sau BS (° ' ") " (° ' ") TT Đỉnh trái Đỉnh Đỉnh phải II I IV 46 05 25.0 -02.2 46 05 22.8 III II I 131 02 35.0 -03.1 131 02 31.9 IV III II 60 54 30.0 -02.8 60 54 27.2 I IV III 121 57 40.0 -01.9 121 57 38.1 Bảng kết trị đo cạnh sau bình sai Số Tên đỉnh cạnh Cạnh đo SHC Cạnh BS (m) (m) (m) TT Điểm đầu Điểm cuối I II 29.110 -0.008 29.102 II III 41.227 -0.010 41.216 III IV 22.274 +0.007 22.281 IV I 49.543 +0.010 49.553 Bảng sai số tương hỗ Cạnh tương hỗ Chiều dài Phương vị (m) (° ' ") ms/S ma m(t.h) " (m) Điểm đầu Điểm cuối I II 29.102 90 00 00.0 1/3500 00.0 0.008 II III 41.216 138 57 28.1 1/5300 09.4 0.008 III IV 22.281 258 03 00.9 1/3100 10.8 0.007 IV I 49.553 316 05 22.8 1/6200 09.3 0.008 Kết đánh giá độ xác Sai số trung phương trọng số đơn vị mo = ± 0.364 Sai số vị trí điểm yếu : (III) mp = 0.011(m) Sai số trung phương tương đối chiều dài cạnh yếu : (III-*-IV) mS/S = 1/ 3100 Sai số trung phương phương vị cạnh yếu : (III-*-IV) ma = 10.8" Sai số trung phương tương hỗ hai điểm yếu : (I-*-II) m(t.h) = 0.008(m) b Lưới khống chế đo vẽ độ cao Số liệu đo lưới khống chế đo vẽ độ cao tính tốn bình sai phần mềm DPSurvey 2.8 - Nhập số liệu gốc: độ cao điểm I (HI = 10m) - Nhập số liệu đo: chênh cao, khoảng cách điểm KẾT QUẢ BÌNH SAI LƯỚI ĐỘ CAO Tên cơng trình: Lưới độ cao khu vực đường Mạc Thái Tổ I Các tiêu kỹ thuật lưới: + Tổng số điểm :4 + Số điểm gốc :1 + Số điểm lập :3 + Số lượng trị đo :4 + Tổng chiều dài đo :1.410 km II Số liệu khởi tính STT Tên điểm H (m) Ghi I 10.0000 MOC III Kết độ cao sau bình sai STT Tên điểm H(m) SSTP(mm) II 10.4792 1.6 III 11.1860 2.0 IV 11.1454 1.9 IV Trị đo đại lượng bình sai S Điểm sau Điểm trước [S] Trị đo SHC Trị B.Sai SSTP TT (i) (j) (km) (m) (mm) (m) (mm) I II 0.29 0.4800 -0.8 0.4792 1.6 II III 0.41 0.7080 -1.2 0.7068 1.8 III IV 0.22 -0.0400 -0.6 -0.0406 1.5 IV I 0.49 -1.1440 -1.4 -1.1454 1.9 V Kết đánh giá độ xác - Sai số trung phương trọng số đơn vị mo = ± 3.37 mm/Km - SSTP độ cao điểm yếu : mH(III) = 2.00(mm) - SSTP chênh cao yếu : m(IV - I) = 1.90 (mm) 123 1.698 1.46 1.222 179 19 40 89 34 40 124 1.637 1.483 1.33 130 41 20 89 34 10 125 1.706 1.55 1.395 122 49 40 89 19 126 1.717 1.532 1.35 130 22 40 89 19 127 1.741 1.568 1.394 123 22 20 89 19 128 1.788 1.593 1.38 130 20 86 40 20 129 1.813 1.62 1.422 123 50 40 89 34 40 130 1.99 1.728 1.465 129 26 40 89 34 10 131 1.96 1.722 1.489 124 32 50 89 34 10 132 1.411 1.12 8.3 129 17 50 90 14 40 133 1.408 1.162 0.92 124 37 20 90 14 40 134 1.44 1.12 0.801 129 20 90 14 40 135 1.457 1.19 0.923 124 52 90 14 40 136 1.335 1.089 0.84 135 54 90 14 40 137 1.31 1.09 0.863 139 29 30 90 14 40 138 1.3 1.049 0.8 140 20 90 14 40 139 1.208 0.971 0.735 151 35 10 90 14 40 140 1.17 0.908 0.647 149 90 14 40 141 1.158 0.903 0.653 159 21 30 90 14 40 142 1.301 1.03 0.758 155 30 90 10 143 1.575 1.46 1.343 101 33 40 90 10 144 1.465 1.328 1.188 106 50 90 10 145 1.467 1.328 1.17 108 30 90 10 146 1.552 1.38 1.209 110 90 10 147 1.459 1.25 1.006 115 30 30 90 10 148 1.86 1.61 1.361 115 53 10 89 39 30 149 1.886 1.62 1.38 119 26 20 89 39 30 150 1.946 1.7 1.452 119 50 50 89 39 30 151 1.672 1.548 1.422 94 89 33 50 152 1.86 1.482 1.105 119 30 50 90 16 153 1.652 1.493 1.334 78 34 10 90 16 15 Điểm đặt máy : II Ngày đo : Điểm định hướng : III Người đo : nhóm VII Cao độ điểm đặt máy : 10.4792 m Người ghi sổ : nhóm VII Chiều cao máy : 1.38 m Thời tiết : Số đọc mia Giá trị bàn độ ngang (mm) Hz Tên điểm Giá trị bàn độ đứng Ghi Hv Dây Dây Dây Độ Phút Giây Độ Phút Giây 154 0.79 0.652 0.517 330 59 20 90 48 40 155 1.158 0.921 0.807 324 11 10 89 51 20 156 1.341 1.141 0.941 321 29 10 89 51 20 157 1.425 1.178 0.929 317 22 40 89 51 20 158 1.45 1.185 0.92 317 30 89 51 20 159 1.562 1.28 315 34 89 51 20 160 1.432 1.128 0.83 315 40 50 89 51 20 161 1.903 1.52 1.135 312 56 30 89 51 10 162 1.618 1.559 1.5 290 17 10 89 41 40 163 1.421 1.312 1.205 319 48 10 89 41 40 164 1.449 1.275 1.1 196 58 40 89 41 40 165 1.606 1.343 1.082 298 24 89 41 40 166 1.9 1.692 1.285 300 30 89 41 40 167 1.991 1.648 1.302 301 29 20 89 41 40 168 1.74 1.36 0.98 303 44 90 50 169 1.008 0.978 0.948 31 57 30 93 30 10 170 0.689 0.64 0.59 357 28 90 40 171 0.651 0.601 0.551 21 10 90 40 172 0.449 0.385 0.321 27 30 90 40 173 0.534 0.475 0.412 37 20 90 40 174 1.409 1.319 1.26 23 50 89 28 50 175 1.448 1.335 1.22 51 40 89 28 50 176 1.336 1.296 1.154 13 19 10 89 28 50 Điểm đặt máy : III Ngày đo : 16 Cây Điểm định hướng : IV Người đo : nhóm VII Cao độ điểm đặt máy : 11.1860 m Người ghi sổ : nhóm VII Chiều cao máy : 1.46 m Thời tiết : Số đọc mia Giá trị bàn độ ngang (mm) Hz Tên điểm Giá trị bàn độ đứng Ghi Hv Dây Dây Dây Độ Phút Giây Độ Phút Giây 177 1.202 1.043 0.881 185 40 90 48 40 178 1.068 0.83 0.593 190 24 30 90 48 40 179 1.91 1.606 1.307 185 19 50 90 180 1.863 1.551 1.25 189 14 30 90 10 181 1.881 1.51 1.152 185 21 20 90 17 10 182 1.723 1.363 1.007 188 41 50 90 17 10 183 0.993 0.876 0.76 227 36 20 90 17 10 184 1.231 1.132 1.033 241 48 90 17 10 185 1.201 1.081 0.961 249 29 90 17 10 186 1.323 1.247 1.15 258 21 30 90 187 1.291 1.189 1.083 252 30 90 188 1.313 1.189 1.064 257 40 30 90 20 189 1.239 1.133 1.03 276 52 90 20 Điểm đặt máy : I Ngày đo : Điểm định hướng : II Người đo : nhóm VII Cao độ điểm đặt máy : 10 m Người ghi sổ : nhóm VII Chiều cao máy : 1.37 m Thời tiết : Số đọc mia Giá trị bàn độ ngang (mm) Hz Tên điểm Giá trị bàn độ đứng Ghi Hv Dây Dây Dây Độ Phút Giây Độ Phút Giây 190 0.919 0.862 0.804 155 13 10 92 37 30 191 1.347 1.29 1.241 172 52 92 37 40 192 1.44 1.33 1.262 184 18 92 37 40 17 Trụ điện 193 1.491 1.407 1.322 189 34 40 92 37 40 194 0.669 0.575 0.483 163 30 10 92 37 40 c phoi 195 0.442 0.318 0.193 164 17 20 92 37 40 c phoi 196 1.582 1.43 1.275 164 42 90 10 c phoi 197 1.9 1.752 1.609 171 32 40 90 10 198 1.836 1.71 1.587 174 53 10 90 10 199 1.723 1.598 1.468 150 26 30 90 10 200 1.31 1.139 0.978 149 56 20 90 10 Cây 201 1.322 1.04 0.752 19 10 89 10 Bục Tr 202 1.35 1.08 0.81 20 22 20 89 10 Bục Ng 1.2.2 Xử lý số liệu đo điểm chi tiết -Từ tọa độ độ cao điểm lưới khống chế đo vẽ, kết hợp với số liệu đo điểm chi tiết tính tọa độ điểm chi tiết phần mềm DPSurvey 2.8 -Phần mềm tính tọa độ điểm dựa cơng thức X i = XI + Trong đó: ∆XIi = SIi×cosαIi ∆YIi = SIi×sinαIi hIi = SIi.tgV + i – l SIi = Kncos2V ∆XIi Yi = YI + ∆YIi Hi = HI + hIi K = 100; n = Dây – Dây V = MOTT – 2TR MOTT ≈ 90o; TR = HV l: dây giữa; i: chiều cao máy Kết tính tọa độ Tên điểm tính Tọa độ X Tọa độ Y Tọa độ Z Mã điểm Tên điểm tính Tọa độ X Tọa độ Y Tọa độ Z Mã điểm I 1000 1000 10 100 967.111 981.448 9.486 II 1000 1029.10 10.24 101 957.342 961.106 9.176 III 968.914 1056.16 9.888 102 953.296 963.222 9.221 IV 964.3 1034.36 10.07 103 956.286 952.77 9.028 998.429 1009.06 10.24 Cây 104 951.305 962.339 9.283 996.769 1004.57 10.10 105 957.651 944.023 8.579 0 18 1000.45 1014.98 10.14 106 953.118 944.068 8.602 1000.26 1019.19 10.27 107 950.676 946.629 8.855 1002.10 1039.13 9.987 108 949.768 953.675 9.163 991.462 1025.81 10.62 Cây Vs 109 1016.29 985.155 9.445 1002.68 1039.10 10.53 C phuo ng 110 940.143 976.408 9.589 996.695 1046.67 10.99 Cây 111 945.466 976.145 9.567 985.245 1008.02 10.36 Góc 112 942.58 980.811 9.653 10 985.048 1005.69 10.30 113 936.192 981.82 9.704 11 985.896 1002.89 10.27 114 941.303 985.516 9.734 12 985.411 1000.50 10.23 115 955.394 992.918 9.701 Cây 13 985.47 998.592 10.18 116 953.148 988.304 9.814 14 986.564 994.824 10.20 C Mít 117 952.406 981.7 9.753 15 997.625 1006.79 10.27 118 950.729 1017.82 10.17 Góc 16 996.451 1009.56 10.27 119 948.729 1022.46 10.84 17 994.199 1007.64 10.28 120 946.246 1022.51 10.87 18 993.934 1011.042 10.35 121 943.035 1036.75 10.88 19 991.432 1008.4 10.32 122 943.364 1035.45 10.89 20 990.274 1012.95 10.39 123 930.404 1067.78 10.39 21 987.326 1011.024 10.48 124 966.033 1065.117 10.24 19 22 987.195 1015.36 10.47 125 970.302 1064.98 10.31 23 979.829 1017.02 10.7 126 966.586 1071.29 10.40 24 984.451 1018.01 10.57 127 970.63 1068.38 10.33 25 981.676 1016.10 10.67 128 966.932 1073.21 12.16 26 982.774 1020.26 10.65 129 971.053 1072.37 10.16 27 966.942 1035.61 11.078 130 968.389 1086.60 10.16 28 980.081 1023.48 10.78 131 972.054 1081.33 10.13 29 975.463 1022.94 10.88 132 968.993 1092.37 10.13 30 977.447 1027.02 10.87 133 972.245 1082.92 10.13 31 972.592 1026.31 11 134 969.61 1098.14 10.111 32 975.319 1030.19 10.98 135 972.694 1087.10 10.08 33 970.173 1029.27 11.095 136 962.592 1083.53 10.20 34 971.005 1036.47 11.233 137 960.026 1078.15 10.22 35 968.508 1031.29 11.206 138 958.974 1084.28 10.23 36 968.288 1041.95 11.492 139 949.91 1079.52 10.32 37 966.147 1032.88 11.322 140 950.556 1084.93 10.37 38 968.857 1052.57 9.9 141 942.392 1080.42 10.38 39 964.711 1052.78 10.01 142 944.796 1084.93 10.38 40 982.056 1248.04 19.60 143 976.61 1053.79 9.999 41 964.363 1049.84 10.02 144 977.104 1058.59 10.12 20 42 968.424 1048.59 9.917 145 976.426 1059.38 10.12 43 964.797 1047.50 10.16 146 978.16 1065.85 10.06 44 967.955 1044.82 9.942 147 977.501 1074.02 10.18 45 963.478 1041.78 10.08 148 979.773 1081.91 10.18 46 967.321 1039.26 9.999 149 977.599 1085.87 10.19 47 962.914 1037.71 9.881 150 976.265 1082.08 10.09 48 966.603 1034.48 9.679 151 980.161 1053.43 10.13 49 962.062 1031.70 9.842 152 983.112 1107.588 9.659 50 966.282 1030.70 9.632 153 990.458 1052.45 9.852 51 961.602 1027.48 9.793 154 990.588 1055.04 10.58 52 965.887 1027.52 9.639 155 989.224 1075.26 10.82 53 961.163 1023.88 9.757 156 992.751 1068.44 10.58 54 965.368 1023.35 9.567 157 994.557 1078.20 10.57 55 965.285 1040.17 9.665 158 994.376 1081.80 10.57 56 964.942 1020.38 9.533 159 995.551 1085.32 10.48 57 960.038 1015.114 9.653 160 995.097 1089.70 10.65 58 964.613 1017.00 9.517 161 997.471 1105.66 10.30 59 959.803 1013.119 9.627 162 1004.18 1040.13 10.12 Cây 60 963.833 1012.25 9.514 163 996.681 1050.64 10.43 21 61 959.41 1009.52 9.593 164 1031.77 1014.90 10.53 62 962.96 1004.70 9.509 165 1011.512 1080.42 10.56 63 958.895 1005.95 9.562 166 1007.90 1069.94 10.15 64 963.281 1007.49 9.519 167 1011.391 1096.74 10.35 65 958.459 1001.96 9.526 168 1009.66 1104.484 10.19 66 963.1 1006.30 9.505 169 994.086 1030.04 10.27 67 964.113 1002.37 9.517 170 992.9 1035.85 10.97 68 962.829 1003.71 9.421 171 990.605 1032.52 11.009 69 958.259 1000.57 9.517 172 989.097 1035.80 11.222 70 962.319 999.752 9.368 173 988.227 1029.90 11.133 71 958.071 999.597 9.513 174 985.561 1039.84 10.47 72 966.518 1025.25 9.617 175 981.088 1041.47 10.49 73 962.931 983.414 9.282 176 992.919 1032.82 10.4 74 964.734 1005.33 9.493 177 972.725 1087.73 9.86 75 967.877 1002.97 9.407 178 970.202 1103.743 9.852 76 971.07 1005.41 9.333 179 975.937 1116.558 9.689 77 970.831 1003.00 9.246 180 971.872 1118.495 9.742 78 974.248 1007.05 9.141 Góc 181 977.443 1129.872 9.471 79 980.682 1009.42 9.316 182 973.017 1128.047 9.629 80 976.324 1009.55 9.238 183 955.276 10.35 22 1075.18 81 974.058 1010.05 9.212 1068.93 10.118 82 971.641 1010.24 9.236 948.666 1069.04 10.14 83 971.602 1007.04 9.301 186 954.985 1062.25 10.06 84 970.568 1000.39 9.181 187 951.212 1066.30 10.112 85 966.315 1009.43 9.633 Cây 188 946.308 1066.36 10.13 86 966.268 1046.93 10.00 Cây 189 947.797 1058.04 10.19 87 965.487 1000.67 9.413 190 995.226 989.661 9.987 93 954.853 1001.73 3.48 Cây 191 998.586 988.7 9.559 89 958.731 1023.09 9.716 Trụ 192 1001.64 978.085 9.035 90 956.554 1030.59 9.994 Cây 193 1002.78 983.451 9.196 91 959.672 1039.10 10.03 Cây 194 994.666 981.993 9.936 92 964.897 1051.18 10.09 Cây 195 993.289 976.152 9.919 93 962.07 1052.86 9.915 Trụ điện 196 991.978 970.678 9.869 94 960.827 1054.81 9.94 Cây 197 995.642 970.723 9.549 95 966.119 961.997 9.782 198 997.753 974.9 9.601 96 966.697 965.417 9.153 199 987.664 978.255 9.714 97 960.66 985.107 9.573 200 982.866 970.402 10.15 98 967.325 983.062 9.504 201 981.547 1053.28 11.183 99 960.587 983.108 9.562 202 981.208 1050.61 11.107 0 184 953.78 185 0 Góc nhà 1.2.3 Vẽ đồ địa hình 23 Vẽ phần mềm Autocad: - Dựa vào sơ họa ghi - Nối điểm địa vật (mép sông, mép đường, vỉa hè, mương) - Ghi địa danh - Biên tập chỉnh sửa - Chèn khung vẽ - In đồ PHẦN 2: BỐ TRÍ ĐIỂM VÀ ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH 2.1 BỐ TRÍ ĐIỂM THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA 2.1.1 Xác định tọa độ điểm Dựa vào tuyến thiết kế đồ địa hình, dùng lệnh Autocad xác định tọa độ hai điểm đầu tuyến A, cuối tuyến B sau: a Điểm A(= 999.5104 , y=960.2745) b Điểm B(x=1063.9168, y= 968.3455) 2.1.2 Tính yếu tố bố trí a Điểm A Sử dụng phương pháp bố trí điểm phương pháp tọa độ cực tính yếu tố góc III-IV-A chiều dài SIV-A theo tọa độ điểm đỉnh lưới tọa độ điểm A Ta có :  Y arctag   X + αIV-A =    +k.180o Với Y = YA - YIV = 999.5104 - 1034.3 = - 34.7896 X = XA - XIV = 960.2745 - 964.3 = - 4.0255 Vì Y < X < nên chọn k =  αIV-A   34.7896    = arctag   4.0255  + 180o = 263o23’59”  Y arctag   X + αIV-III =    +k.180o Với Y = YIII - YIV = 1056.165 - 1034.367 = 21.798 X = XIII - XIV = 968.914 - 964.300 = 3.865 Vì Y > X > nên chọn k = 24  αIV-A  21.798    = arctag  3.865  = 79o56’43”  rIII-A = αIV-A - αIV-III = 263o23’59” - 79o56’43” = 183o 27’16”  X A X IV   Y A Y IV  + SIV-A = 960.2745 964.3  999.5104 1034.367 = = 35.088 (m) Bố trí điểm A : Đặt máy IV định tâm cân máy Sau định tâm cân máy ta quay máy III làm hướng chuẩn (hướng 0°00’00’’) Quay máy thuận chiều kim đồng hồ gócIV-A =183o 27’16” ta hướng IV-A Trên hướng dùng thước đo bố trí đoạn SIV-A = 35.088 m, dùng bút xóa đánh dấu mút cuối đoạn thẳng vừa bố trí vị trí điểm A thực địa b Điểm B Sử dụng phương pháp bố trí điểm phương pháp tọa độ cực tính yếu tố góc II-III-B chiều dài SIII-B theo tọa độ điểm đỉnh lưới tọa độ điểm B Ta có :  Y arctag   X + αIII-B =    +k.180o Với Y = YB - YIII = 1063.9168 - 1056.1650 = 7.7518 X = XB - XIII = 968.3455 - 968.914 = -0.5685 Vì Y > X < nên chọn k =  αIII-B  7.7518    = arctag   0.5685  + 180o = 94o11’40”  Y arctag   X + αIII-II =    +k.180o Với Y = YII - YIII = 1029.102 - 1056.165 = -27.063 X = XII - XIII = 1000 - 968.914 = 31.086 Vì Y < X > nên chọn k =  αIII-II   27.063    31 086   + 2x180 = 318o57’28” = arctag  rIII-A = 360o - αIII-II - αIII-B = 360o - 318o57’28” + 94o11’40” = 135o 14’12”  X B  X III   Y B  Y III  + SIV-A = 968.3455 968.914  1063.9168 1056.1650 = = 7.773 (m) 25 Bố trí điểm B : Đặt máy III định tâm cân máy Sau định tâm cân máy ta quay máy II làm hướng chuẩn (hướng 0°0’0’’) Quay máy thuận chiều kim đồng hồ góc II-III-B=135o 14’12” ta hướng III-B Trên hướng dùng thước đo bố trí đoạn SIII-B = 7.773 m, dùng bút xóa đánh dấu mút cuối đoạn thẳng vừa bố trí vị trí điểm B thực địa 2.2 ĐO CHIỀU DÀI TỔNG QUÁT TUYẾN AB - Đo chiều dài tổng qt xác định chiều dài trục cơng trình thước thép với 02 lần đo Yêu cầu độ xác Số liệu đo dài tổng quát tuyến đường A-B KẾT QUẢ ĐO (m) KHOẢN G CÁCH LẦN LẦN A-B 64.52 64.48 KẾT QUẢ TRUNG BÌNH GHI CHÚ (m) 64.5 1/25000 Thỏa mãn Sau có số liệu đo dài tổng quát, ta có: => Vậy kết đo đạt yêu cầu 2.3 BỐ TRÍ CỌC CHI TIẾT, ĐO CHIỀU DÀI CHI TIẾT TUYẾN AB - Bố trí cọc tri tiết: Cọc chi tiết cọc thay đổi địa hình hướng tuyến A-B, trường hợp địa hình phẳng dốc khoảng 5-8 m bố trí cọc Cách bố trí: + Đặt máy A, ngắm B, khóa chặt máy + Dùng cọc tiêu xác định điểm chi tiết hướng ngắm A-B - Đo chiều dài chi tiết Đo chiều dài chi tiết xác định khoảng cách điểm chi tiết trục thước thép với lần đo Yêu cầu độ xác Sổ đo chiều dài chi tiết dọc tuyến TÊN CỌC KHOẢNG CÁCH LẺ (m) KHOẢNG CÁCH CỘNG DỒN (m) A 0 5.9 5.9 5.641 11.541 26 GHI CHÚ 5.49 17.031 6.041 23.072 5.869 28.941 6.093 35.034 5.5 40.534 5.108 45.642 5.26 50.902 10 6.028 56.93 B 7.675 64.605 Kiểm tra: => Vậy kết đo thỏa mãn yêu cầu 2.4 ĐO CAO CHI TIẾT TUYẾN AB Đo phương pháp đo cao hình học từ kết hợp ngắm tỏa, đo khép đỉnh đường chuyền với sai số khép Số liệu đo: Giá trị đọc mia (mm) Điểm ngắm Sau I 1890 Tỏa Trước Độ cao đường ngắm (m) Độ cao cọc 11.890 10.000 (m) A 1073 10.817 998 10.892 942 10.948 902 10.988 839 11.051 950 787 12.053 11.103 912 11.141 872 11.181 831 11.222 820 11.233 10 892 11.161 B 742 11.311 27 Ghi MOC Điểm chuyển III 868 11.185 Mốc Ta có: fhcp = 50  L km  = 50 0.142 = 12.698 (mm) f hdo = trị số mia sau - trị số mia trước – (H cuối – Hđầu) = (1890+950) – (787+868) – (11186 – 10000) = - (mm)  f hcp    f hdo � Vậy kết đo thỏa mãn yêu cầu Vẽ mặt cắt dọc trục cơng trình: Tỷ lệ ngang 1/250, tỷ lệ đứng 1/25 thể khổ giấy A3 (Vẽ phần mềm DP Survey 2.8) 2.5 ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Đo mặt cắt ngang tất vị trí mặt cắt dọc Phạm vi đo bên khoảng 20m Theo số liệu đo vẽ nhóm VII, từ A->B có tất 12 vị trí mặt cắt ngang Dưới trình bày mặt cắt ngang nhóm VII - Dụng cụ: Máy kinh vĩ + Mia + thước dây - Phương pháp đo: + Dựng máy kinh vĩ điểm cần đo mặt cắt ngang, định tâm cân máy, dùng máy kinh vĩ xác định hướng vng góc với tuyến A-B Trên hướng đó, xác định điểm chi tiết có địa hình thay đổi + Dựng máy thủy bình vị trí bất kì, đo độ cao điểm cần vẽ mặt cắt ngang điểm chi tiết thay đổi địa hình vừa xác định máy kinh vĩ + Dùng thước thép đo khoảng cách điểm chi tiết Kết đo mặt cắt ngang Mặt cắt ngang cọc Htim= 10.892 m Trái Phải Khoảng cách lẻ Cao độ TN Hiệu độ cao Khoảng cách lẻ Cao độ TN Hiệu độ cao (m) (m) (m) (m) (m) (m) 2.33 10.793 2.148 10.858 2.138 10.828 0.155 10.982 2.207 10.788 0.088 10.902 2.498 10.750 3.2 10.887 28 0.962 10.743 2.91 10.967 0.006 10.869 3.768 11.632 2.09 10.890 2.475 11.631 3.156 11.641 Vẽ mặt cắt ngang tất cọc tỉ lệ ngang 1/200 ,tỉ lệ đứng 1/200 thể khổ giấy A4 (Vẽ phần mềm DP Survey 2.8) 29 ... ĐẦU Trắc địa lĩnh vực xây dựng công trình giao thơng mơn học có tính thực tiễn lớn Vì ngồi việc nắm vững lý thuyết phải tiến hành cơng việc đo ngồi thực địa cách vững thành thạo Thực tập trắc địa. .. trắc địa thực sau sinh viên học xong học phần Trắc địa Đây khâu quan trọng nhằm củng cố cho sinh viên kiến thức học Sau đợt thực tập việc sử dụng thành thạo dụng cụ đo, đo đạc yếu tố bản, thực hầu... thực hầu hết cơng tác trắc địa xây dựng cơng trình giao thơng, mặt khác sinh viên biết cách tổ chức đội khảo sát để thực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thực kế hoạch môn trắc địa, lớp xây dựng dân
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC tập TRẮC địa , BÁO cáo THỰC tập TRẮC địa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn