cosochetaomay chuẩn và gá đặt

31 61 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY MÔN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY THẦY GIÁO TS Phạm Hữu Lộc THÂN GIÁ ĐỠ 4.1 ĐỊNH NGHĨA PHÂN LOẠI 4.2 QUÁ TRÌNH ĐẶT CHI TIẾT 4.3 NGUYÊN TẮC SÁU ĐIỂM KHI ĐỊNH VỊ CHI TIẾT 4.4 TÍNH SAI SỐ ĐẶT 4.5 NGUYÊN TẮC CHỌN CHUẨN 4.1 ĐỊNH NGHĨA PHÂN LOẠI 4.1.1 Định nghĩa Chuẩn tập hợp bề mặt, đường điểm chi tiết mà người ta vào để xác định vị trí bề mặt, đường điểm khác thân chi tiết chi tiết khác 4.1.2 Phân loại a Chuẩn thiết kế Chuẩn thiết kế chuẩn dùng trình thiết kế Chuẩn hình thành lập chuỗi kích thước q trình thiết kế b Chuẩn cơng nghệ Chuẩn công nghệ chia ra: Chuẩn gia công, chuẩn lắp ráp chuẩn đo lường - Chuẩn gia công (định vị gia công) Chuẩn gia công dùng để xác định vị trí bề mặt, đường điểm chi tiết q trình gia cơng Chuẩn chuẩn thực - Chuẩn lắp ráp Là chuẩn dùng để xác định vị trí tương quan chi tiết khác phận máy trình lắp ráp.Chuẩn lắp ráp trùng với mặt tỳ lắp ráp khơng - Chuẩn đo lường (chuẩn kiểm tra) Là chuẩn vào để tiến hành đo hay kiểm tra kích thước vị trí yếu tố hình học chi tiết máy Sơ đồ phân loại chuẩn CHUẨN Chuẩn thiết kế  Chuẩn công nghệ  Chuẩn gia công Chuẩn thô Chuẩn lắp ráp  Chuẩn đo lường Chuẩn tinh Chuẩn tinh Chuẩn tinh phụ 4.2 QUÁ TRÌNH ĐẶT CHI TIẾT 4.2.1 Khái niệm đặt chi tiết bao gồm hai trình: Định vị chi tiết kẹp chặt chi tiết Định vị xác định xác vị trí tương đối chi tiết so với dụng cụ cắt trước gia cơng Kẹp chặt q trình cố định vị trí chi tiết sau định vị để chống lại tác dụng ngoại lực (chủ yếu lực cắt) q trình gia cơng làm cho chi tiết không xê dịch rời khỏi vị trí định vị Video 1: THIẾT KẾ MƠ PHỎNG ĐỒ CƠ KHÍ https://www.youtube.com/watch?v=7i0IgXg2yeA Video 2: Phương pháp mâm cặp chấu - Chỉ cần hạn chế bậc tự do: T(Oz) Q(Ox) Q(Oy) ngun cơng phay mặt phẳng đạt kích thước H  0,1 song song với mặt phẳng đáy khối hộp (hình 4-12) - Chỉ cần hạn chế bậc tự do: T(Ox), T(Oz), Q(Ox) Q(Oz) phay rãnh then suốt dọc chi tiết trụ định vị khối V dài, đảm bảo kích thước h đối xứng qua tâm (hình 4-13) - Chỉ cần hạn chế bậc tự do: T(Ox), T(Oz), Q(Ox),Q(Oy), Q(Oz) phay bậc suốt dọc chi tiết, đảm bảo kích thước M N (hình 4-14) - Định vị chi tiết trụ khối V: Khối V ngắn (hình 4-15a) khống chế bậc tự do; khối V dài (hình 4-15b) khống chế bậc tự 4.4 TÍNH SAI SỐ ĐẶT Độ xác gia cơng chi tiết phụ thuộc vào nhiều yếu tố, yếu tố sai số đặt xác định công thức sau: 4.4.1 Sai số kẹp chặt εkc Sai số kẹp chặt lượng chuyển vị gốc kích thước lực kẹp thay đổi chiếu theo phương kích thước thực gây εkc = (ymax - ymin) cosα Trong đó: α - góc phương kích thước thực phương dịch chuyển y gốc kích thước; ymax, ymin - lượng chuyển vị lớn nhỏ gốc kích thước lực kẹp thay đổi công thức xác định biến dạng chỗ tiếp xúc mặt chi tiết với vấu tỳ đồ y = C.qn Trong đó: C- hệ số phụ thuộc vào vật liệu tình trạng tiếp xúc; q - áp lực riêng bề mặt tiếp xúc (N/mm2); n - số (n
- Xem thêm -

Xem thêm: cosochetaomay chuẩn và gá đặt , cosochetaomay chuẩn và gá đặt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn