Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Kể chuyện Chiếc rễ đa tròn

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 15:35

Tuần: 31 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN CHIẾC RỄ ĐA TRỊN I MỤC ĐÍCH, U CẦU: 1, Rèn kỹ nói: - Nhớ truyện, xếp lại thứ tự tranh (sách giáo khoa) theo diễn biến câu chuyện - Kể lại đoạn toàn câu chuyện cách tự nhiên 2, Rèn kỹ nghe: - Chăm nghe bạn kể để nhận xét lời kể bạn kể tiếp lời kể bạn II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: A/ Kiểm tra cũ - học sinh nối tiếp kể đoạn câu chuyện “Ai ngoan thưởng” + Tại Bác lại khen Tộ? B/ Dạy 1, Giới thiệu bài: 2, Hướng dẫn kể chuyện a, Sắp xếp lại tranh theo diễn biến câu chuyện - Giáo viên treo tranh minh hoạ theo thứ tự sách giáo khoa, học sinh quan sát, nói vắn tắt nội dung tranh - Học sinh suy nghĩ xếp lại thứ tự tranh theo diễn biến b, Hướng dẫn học sinh kể đoạn theo tranh - Học sinh tập kể đoạn câu chuyện theo tranh, sau lần kể cho học sinh nhận xét bổ sung - Đại diện nhóm thi kể tiếp sức c, Kể tồn câu chuyện - 3, học sinh đại diện cho nhóm thi kể tồn câu chuyện trước lớp C/ Củng cố, dặn dò: - Vài học sinh nói tình cảm Bác Hồ thiếu nhi qua câu chuyện - Học sinh nhà kể lại câu chuyện cho người khác nghe ... Hướng dẫn học sinh kể đoạn theo tranh - Học sinh tập kể đoạn câu chuyện theo tranh, sau lần kể cho học sinh nhận xét bổ sung - Đại diện nhóm thi kể tiếp sức c, Kể toàn câu chuyện - 3, học sinh... học sinh đại diện cho nhóm thi kể tồn câu chuyện trước lớp C/ Củng cố, dặn dò: - Vài học sinh nói tình cảm Bác Hồ thiếu nhi qua câu chuyện - Học sinh nhà kể lại câu chuyện cho người khác nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Kể chuyện Chiếc rễ đa tròn, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Kể chuyện Chiếc rễ đa tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn