Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

2 64 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 11:24

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI I.Mục đích yêu cầu: - Biết xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện Dựa vào tranh xếp kể đoạn toàn câu chuyện - Chăm nghe bạn kể, biết nhận xét lời kể bạn kể tiếp lời kể bạn II.Đồ dùng dạy học: G: Tranh minh hoạ SGK H: SGK III.Các hoạt động dạy - học: Nội dung A.KTBC: - Bóp nát cam Cách thức tiến hành (5P) H: Tiếp nối kể (3H) H+G: Nhận xét B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Nêu nội dung yêu cầu tiết học 2,Hướng dẫn kể chuyện: a) Dựa vào nội dung tóm tắt, kể lại đoạn câu chuyện ( H: Đọc yêu cầu nội dung tóm tắt 21P) đoạn G: Treo bảng phụ, hướng dẫn H: Tập kể theo nhóm, đại diện nhóm thi kể trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá bKể toàn câu chuyện 10P G: Nêu yêu cầu H: Tập kể toàn câu chuyện theo cách phân vai( kể mẫu) H: Lắng nghe, nhận biết cách kể H: Tập kể trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện H+G: Nhận xét, bổ sung, liên hệ 3,Củng cố, dặn dò: (4P) G: Nhận xét tiết học H: Tập kể lại chuyện nhà cho người thân nghe chuẩn bị sau ... dung tóm tắt 21 P) đoạn G: Treo bảng phụ, hướng dẫn H: Tập kể theo nhóm, đại diện nhóm thi kể trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá bKể toàn câu chuyện 10P G: Nêu yêu cầu H: Tập kể toàn câu chuyện theo... (5P) H: Tiếp nối kể (3H) H+G: Nhận xét B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Nêu nội dung yêu cầu tiết học 2, Hướng dẫn kể chuyện: a) Dựa vào nội dung tóm tắt, kể lại đoạn câu chuyện ( H: Đọc yêu... Tập kể toàn câu chuyện theo cách phân vai( kể mẫu) H: Lắng nghe, nhận biết cách kể H: Tập kể trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện H+G: Nhận xét, bổ sung, liên hệ 3,Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn