Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 11:24

Tuần: 34 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Rèn kỹ nói: Dựa vào nội dung tóm tắt trí nhớ, kể lại đoạn tồn câu chuyện Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu nét mặt - Rèn kỹ nghe: Có khả tập trung theo dõi bạn kể, nhận xét lời kể bạn kể tiếp lời bạn * Giáo dục cho HS kĩ sống bản: - Giao tiếp - Thể cảm thông - Ra định II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Bảng phụ viết tóm tắt đoạn câu chuyện III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A / Kiểm tra cũ - học sinh nối tiếp kể đoạn câu chuyện “ Bót nát cam” trả lời câu hỏi nội dung câu chuyện B / Bài 1, Giới thiệu 2, Hướng dẫn kể a) Dựa vào nội dung tóm tắt kể lại đoạn câu chuyện - Học sinh đọc yêu cầu tóm tắt cuả đoạn truyện - Hướng dẫn học sinh kể đoạn nhóm - Thi kể đoạn trước lớp b) Kể toàn câu chuyện - Học sinh xung phong kể, sau lần kể giáo viên học sinh nhận xét - Học sinh bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn C/ Củng cố, dặn - Giáo viên nhận xét tiết học - Về nhà: Kể lại câu chuyện cho người thân nghe ... sinh xung phong kể, sau lần kể giáo viên học sinh nhận xét - Học sinh bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn C/ Củng cố, dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học - Về nhà: Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.. .2, Hướng dẫn kể a) Dựa vào nội dung tóm tắt kể lại đoạn câu chuyện - Học sinh đọc yêu cầu tóm tắt cuả đoạn truyện - Hướng dẫn học sinh kể đoạn nhóm - Thi kể đoạn trước lớp b) Kể toàn câu chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn