Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

3 43 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 11:24

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI I MỤC TIÊU - Dựa vào nội dung tóm tắt, kể đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT2) II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tranh minh họa câu chuyện sách giáo khoa - Bảng ghi câu hỏi gợi ý III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ - Gọi học sinh lên nối tiếp kể lại - em lên bảng kể câu chuyện: “Bóp nát cam”, em kể đoạn - Giáo viên nhận xét, ghi điểm Bài mới: a Hoạt động 1: Giới thiệu b Hoạt động 2: Hướng dẫn kể chuyện - HS nhắc lại tên *Hướng dẫn kể đoạn +Bước 1: Kể nhóm - Yêu cầu học sinh dựa vào câu hỏi gợi ý, kể chuyện nhóm Khi học sinh - Kể lại nhóm Khi học sinh kể học sinh khác theo dõi, lắng nghe, nhận kể Các em khác nhóm theo dõi xét bổ sung cho bạn +Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên kể, sau lượt học sinh kể, gọi học sinh - Đại diện nhóm lên kể, HS trình bày đoạn khác lên nhận xét - Chú ý: Khi học sinh kể, giáo viên có - Nhận xét thể đặt câu hỏi gợi ý thấy em lúng túng +Đoạn : - Bác Nhân làm nghề gì? *Bác Nhân người làm đồ chơi - Vì trẻ thích chơi đồ bột màu chơi bác Nhân? *Vì bác nặn toàn đồ chơi đủ màu - Cuộc sống bác Nhân lúc sao? sắc sặc sỡ - Vì em biết? *Cuộc sống bác vui vẻ +Đoạn : *Vì chỗ có bác bọn trẻ xúm lại, bác vui với công việc - Vì bác Nhân định chuyển quê? *Vì đồ chơi nhựa xuất hiện, hàng bác bị ế - Bạn nhỏ an ủi bác Nhân *Bạn rủ bạn mua hàng nào? bác xin bác đừng quê - Thái độ bác Nhân sao? *Bác cảm động +Đoạn : *Bạn đập heo đất, chia nhỏ - Bạn nhỏ làm để bác Nhân vui tiền để bạn mua đồ chơi buổi bán hàng cuối cùng? bác - Thái độ bác Nhân buổi chiều *Bác vui nghĩ nhiều nào? trẻ thích đồ chơi bác *Kể lại toàn nội dung truyện - Yêu cầu học sinh kể theo vai - HS phân vai kể theo y/c - Gọi học sinh nhận xét bạn - số em nhận xét - Gọi học sinh kể lại toàn truyện - em lên kể, lớp theo dõi để nhận xét - Gọi học sinh nhận xét bạn - số em nhận xét - Cho điểm học sinh Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về nhà ôn lại câu chuyện ... gợi ý thấy em lúng túng +Đoạn : - Bác Nhân làm nghề gì? *Bác Nhân người làm đồ chơi - Vì trẻ thích chơi đồ bột màu chơi bác Nhân? *Vì bác nặn toàn đồ chơi đủ màu - Cuộc sống bác Nhân lúc sao?... đất, chia nhỏ - Bạn nhỏ làm để bác Nhân vui tiền để bạn mua đồ chơi buổi bán hàng cuối cùng? bác - Thái độ bác Nhân buổi chiều *Bác vui nghĩ nhiều nào? trẻ thích đồ chơi bác *Kể lại toàn nội dung... nội dung truyện - Yêu cầu học sinh kể theo vai - HS phân vai kể theo y/c - Gọi học sinh nhận xét bạn - số em nhận xét - Gọi học sinh kể lại toàn truyện - em lên kể, lớp theo dõi để nhận xét - Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn