Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

3 108 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 11:23

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI I Mục tiêu 1Kiến thức: Dựa vào nội dung tóm tắt kể lại đoạn toàn câu chuyện 2Kỹ năng: Thể lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 3Thái độ: Biết theo dõi, nhận xét, đánh giá lời kể bạn II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ tập đọc Bảng ghi sẵn câu hỏi gợi ý đoạn - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Bóp nát cam - Gọi HS lên bảng kể lại câu chuyện Bóp nát cam - HS kể phân vai (người dẫn chuyện, Vua, Trần Quốc Toản) - Nhận xét, cho điểm HS - HS kể toàn truyện Bài Giới thiệu: (1’) - Giờ Kể chuyện hơm lớp kể lại đoạn toàn câu chuyện Người làm đồ chơi Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện a) Kể lại đoạn truyện theo gợi ý Bước 1: Kể nhóm - GV chia nhóm yêu cầu HS kể lại đoạn dựa vào nội dung gợi ý Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp - HS kể chuyện nhóm Khi HS kể HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn - Mỗi nhóm cử HS lên trình bày, HS kể đoạn câu chuyện - Sau lượt HS kể, gọi HS nhận xét bạn theo tiêu chí nêu - Chú ý: Trong HS kể lúng túng, GV ghi câu hỏi gợi ý Cụ thể: - Truyện kể đế lần - Nhận xét + Đoạn - Bác Nhân làm nghề gì? - Vì trẻ thích đồ chơi bác Nhân? - Cuộc sống bác Nhân lúc sao? - Vì biết? + Đoạn - Bác Nhân người làm đồ chơi bột màu - Vì bác nặn tồn đồ chơi ngộ nghĩnh đủ màu sặc sỡ như: ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, gà, vịt… - Cuộc sống bác Nhân vui vẻ - Vì chỗ có bác trẻ xúm lại, bác vui với cơng việc - Vì bác Nhân định chuyển quê? - Bạn nhỏ an ủi bác Nhân ntn? - Vì đồ chơi nhựa xuất hiện, hàng bác bị ế - Bạn rủ bạn - Thái độ bác sao? + Đoạn - Bạn nhỏ làm để bác Nhân vui buổi bán hàng cuối cùng? - Thái độ bác Nhân buổi chiều ntn? b) Kể lại tồn câu chuyện - Yêu cầu HS kể nối tiếp - Gọi HS nhận xét bạn - Cho điểm HS - Yêu cầu HS kể toàn truyện - Nhận xét, cho điểm Củng cố – Dặn (3’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà kể lại truyện cho người thân nghe - Chuẩn bị sau: Ôn tập cuối HKII mua hàng bác xin bác đừng quê - Bác cảm động - Bạn đập lợn đất, chia nhỏ tiền để bạn mua đồ chơi bác - Bác vui nghĩ nhiều trẻ thích đồ chơi bác - Mỗi HS kể đoạn Mỗi lần HS kể - Nhận xét bạn theo tiêu chí nêu - đến HS kể theo tranh minh họa ... Bác Nhân làm nghề gì? - Vì trẻ thích đồ chơi bác Nhân? - Cuộc sống bác Nhân lúc sao? - Vì biết? + Đoạn - Bác Nhân người làm đồ chơi bột màu - Vì bác nặn tồn đồ chơi ngộ nghĩnh đủ màu sặc sỡ như:...Bước 1: Kể nhóm - GV chia nhóm yêu cầu HS kể lại đoạn dựa vào nội dung gợi ý Bước 2: Kể trước lớp - u cầu nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp - HS kể chuyện nhóm Khi HS kể HS khác theo... lợn đất, chia nhỏ tiền để bạn mua đồ chơi bác - Bác vui nghĩ nhiều trẻ thích đồ chơi bác - Mỗi HS kể đoạn Mỗi lần HS kể - Nhận xét bạn theo tiêu chí nêu - đến HS kể theo tranh minh họa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn