Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

25 217 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 00:03

sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu các giải pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng rèn đọc diễn cảm cho học sinh khối lớp 4. Bài viết có sự đầu tư kĩ, văn phong rõ ràng, không sai lỗi chính tả, đảm bảo thể hiện đủ các nội dung giải pháp. MỤC LỤC A – PHẦN MỞ ĐẦU I – Lý chọn đề tài II – Mục đích phương pháp nghiên cứu III – Giới hạn đề tài IV – Các giả thuyết nghiên cứu V – Cơ sở lí luận thực tiễn VI – Kế hoạch thực B – NỘI DUNG I Thực trạng mâu thuẫn II Các biện pháp giải vấn đề 1.Chuẩn bị giáo viên Rèn kĩ tập đọc a Rèn kỹ đọc thầm b Rèn kĩ đọc đúng, đọc lưu loát nắm nội dung, ý nghĩa đọc c Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm Rèn kĩ tập đọc: 17 Minh họa giáo án 17 III Hiệu áp dụng 20 C – KẾT LUẬN Ý nghĩa đề tài công tác 21 Bài học kinh nghiệm 22 D – TÀI LIỆU THAM KHẢO -1- A/ PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mơn Tiếng Việt trường Phổ thơng có nhiệm vụ hình thành lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh Năng lực hoạt động ngôn ngữ cho dạng hoạt động tương ứng với chúng kĩ năng: Nghe, nói, đọc, viết Tập đọc phân mơn chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học Đây phân mơn có vị trí đặc biệt chương trình đảm nhiệm việc hình thành phát triển cho học sinh kĩ chuyển chữ viết thành ngôn ngữ, kĩ quan trọng hàng đầu học sinh bậc Tiểu học Đối với học sinh kĩ đọc yêu cầu Nếu đọc em không tham gia vào hoạt động học môn khác đạt kết Vì vậy, dạy Tập đọc có ý nghĩa quan trọng chương trình dạy học Tiểu học Yêu cầu kĩ đọc đặt cho học sinh lớp cần đạt tới là: - Đọc tốc độ; - Đọc lưu loát; - Đọc thầm nhanh hiểu nội dung bài; - Bước đầu biết đọc diễn cảm văn hay thơ nói chung, có cảm xúc, biết nhấn giọng từ gợi cảm, gợi tả, biết đọc lời tác giả, lời nhân vật Có ba yêu cầu việc luyện đọc thành tiếng dạy Tập đọc (đọc đúng, đọc nhanh, đọc diễn cảm), đọc diễn cảm thể rõ kĩ đọc học sinh Khi đọc diễn cảm, kĩ đọc đúng, đọc nhanh đồng thời thể Chính đọc diễn cảm phương tiện dạy học đồng thời biện pháp dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy tích hợp văn qua mơn Tiếng Việt Trong trường Tiểu học, việc dạy đọc, bên cạnh thành cơng, nhiều hạn chế: học sinh chưa đọc mong muốn Kết đọc em chưa đáp ứng yêu cầu việc hình thành kĩ đọc -2- đặc biệt kĩ đọc diễn cảm Vì chưa thể diễn cảm đọc nên trình giao tiếp em chưa thể giao tiếp lịch nói lời chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị học sinh có kĩ đọc diễn cảm chắn việc cảm thụ văn học dễ dàng sâu sắc Một số giáo viên lúng túng dạy rèn kĩ đọc diễn cảm cho học sinh Cần đọc với giọng nào, làm để sửa chữa cách đọc cho học sinh diễn cảm hơn… trăn trở giáo viên tập đọc Xuất phát từ thực trạng nói trên, tơi mạnh dạn đưa số biện pháp việc “Rèn kĩ đọc diễn cảm cho học sinh lớp qua phân mơn Tập đọc” với hy vọng đóng góp chút kinh nghiệm thân II MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu - Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh - Giúp học sinh đọc đúng, đọc diễn cảm không phạm vi văn tiết tập đọc mà biết đọc diễn cảm văn - Biết vận dụng kiến thức, hiểu biết giao tiếp hàng ngày để nói hay, nói đúng, mạnh dạn, tự tin, bình tĩnh trước tập thể - Thông qua việc rèn luyện đọc diễn cảm, giáo viên bồi dưỡng thêm lực cảm thụ văn học cho học sinh Phương pháp nghiên cứu Ngoài việc học hỏi đồng nghiệp tơi sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp quan sát - Phương pháp phân tích – tổng hợp - Phương pháp thực hành luyện tập III GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: -3- - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp để rèn đọc diễn cảm qua phân môn Tập đọc cho học sinh lớp 4A (năm học 2013 2014) - Tài liệu: Sách giáo khoa Tiếng Việt, sách hướng dẫn giáo viên, sách giáo dục kỹ sống cho học sinh IV CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU: Nếu tất lớp Thành phố Bà Rịa có hồn cảnh thực trạng giống lớp 4A áp dụng kinh nghiệm mà đề tài nêu lên chất lượng giảng dạy mơn Tập đọc lớp nâng lên rõ rệt V CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: Cơ sở lí luận: Dạy Tập đọc có ý nghĩa to lớn Tiểu học Đọc công cụ để học tập tất môn học, đọc tạo hứng thú động học tập, đọc tạo điều kiện để học sinh có khả tự học tinh thần học tập đời Và việc rèn cho học sinh biết đọc diễn cảm văn điều quan trọng dạy tập đọc cho học sinh lớp Học sinh biết cách đọc diễn cảm văn góp phần giúp em biết cảm thụ văn học tốt Hơn việc dạy học sinh biết đọc diễn cảm giúp em biết cách giao tiếp lịch nói lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời chào hỏi, lời nhờ, lời yêu cầu … Với nhiệm vụ phân môn dành nhiều thời gian để thực hành Nhiệm vụ quan trọng hình thành lực đọc cho học sinh Năng lực đọc tạo nên bốn kĩ phận: đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức (đọc hiểu) đọc diễn cảm Ở dạng văn khác cách thể giọng đọc diễn cảm khác Tuy nhiên dù dạng văn yêu cầu kĩ đọc diễn cảm phải đảm bảo yêu cầu sau: - Đọc ngắt, nghỉ chỗ - Đọc kiểu câu, -4- - Đọc tốc độ - Đọc cường độ, - Đọc cao độ Sau học sinh luyện đọc đúng, đảm bảo tốc độ, đọc lưu lốt tìm hiểu nội dung học luyện đọc diễn cảm Đó điều thuận lợi để giáo viên dạy học sinh luyện đọc diễn cảm Bởi lẽ sau học sinh hiểu nội dung văn việc xác định giọng đọc dễ dàng Cần hiểu “Đọc diễn cảm” đọc cho “điệu”, thiếu tự nhiên, dựa vào ý thích chủ quan người đọc Đọc diễn cảm sử dụng ngữ điệu để phô diễn cảm xúc học Vì phải hòa nhập với câu chuyện, văn, thơ có cảm xúc tìm thấy ngữ điệu thích hợp Cơ sở thực tiễn: Từ năm học 2001 – 2002, Bộ GD & ĐT thức triển khai đại trà chương trình sách giáo khoa Tiểu học tồn quốc Bộ mơn Tiếng Việt nói chung, phân mơn Tập đọc lớp nói riêng có nhiều thay đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa phương pháp dạy học Hình thức tiết dạy Tập đọc đổi giúp cho tất học sinh rèn luyện kĩ đọc Các em đọc cho bạn, nhóm nghe, rèn luyện đọc thảo luận tìm hiểu Vậy phương pháp dạy học Tập đọc đổi mới, đòi hỏi giáo viên Tiểu học phải tư sáng tạo, vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi nội dung dạy học, phương pháp dạy học để học sinh tích cực lĩnh hội phát triển Dạy Tập đọc đặc biệt việc luyện kỹ đọc diễn cảm phân môn Tập đọc cho học sinh lớp cơng việc khó học sinh đọc diễn cảm văn Hầu em đạt đến yêu cầu: đọc tốc độ, phát âm tương đối xác, hiểu nội dung yêu cầu kĩ đọc diễn cảm thấp Đây vấn đề xúc, nan giải với số đông giáo viên Tiểu -5- học phân công giảng dạy lớp Nhiều người quan tâm tìm hướng đi, song lựa chọn giải pháp cho có hiệu nhằm giúp học sinh trước hết mạnh dạn giao tiếp, tiếp rèn kĩ đọc diễn cảm cho em luyện đọc khiến họ có nhiều băn khoăn trăn trở VI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: - Tháng 8/ 2013 lập đề cương - Tháng – 9/ 2013 Điều tra thực trạng việc học môn Tập đọc học sinh - Tháng 10/ 2013 đến cuối tháng 12/2013: Thu thập xử lý số liệu điều tra Thống kê phân tích số liệu + Viết đề tài báo cáo sơ + Chỉnh sửa hoàn thiện đề tài B/ NỘI DUNG I THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG MÂU THUẪN: Về phía giáo viên: Chương trình tiếng Việt Tiểu học nay, nội dung đọc sách giáo khoa tương đối phù hợp với nhận thức học sinh, đọc xếp lôgic, chặt chẽ theo chủ điểm, đa dạng thể loại nội dung phong phú; nữa, giáo viên nắm Chuẩn cần đạt kĩ đọc hiểu học sinh Vì thế, q trình dạy phân mơn Tập đọc người giáo viên hướng dẫn em thực nhịp nhàng hoạt động Mặt khác giáo viên xem nhẹ vai trò đọc diễn cảm phân môn Tập đọc lớp Chưa đổi phương pháp giảng dạy lệ thuộc vào sách Đa số tập đọc lớp tương đối dài mà thời gian tiết học nên giáo viên dừng lại luyện đọc cho em, bước -6- hướng dẫn em đọc diễn cảm Chính thế, việc yêu cầu em tham gia thể đọc diễn cảm trước lớp thực số học sinh khá, giỏi Về phía học sinh: Kĩ đọc học sinh lớp chưa đồng Đa số em đọc đúng, số học sinh biết đọc diễn cảm ít, số học sinh đọc chưa lưu loát sai lỗi Nhiều em ngại đọc chưa có ý thức tự rèn đọc diễn cảm mà mang tính chất chiếu lệ, đối phó, chủ yếu dựa vào giáo viên số học sinh giỏi lớp II NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Chuẩn bị giáo viên : Khi soạn giảng, cần xác định mục tiêu nội dung dạy, xác định rõ thể loại văn để tìm giọng đọc phù hợp với văn Luyện đọc mẫu nhà, có ý thức tự điều chỉnh đọc hơn, hay Kĩ đọc diễn cảm mục đích cuối muốn có học sinh sau học, điều cần thiết phải có kĩ đọc diễn cảm người giáo viên Ngoài ra, giáo viên dự tính lỗi học sinh mắc phải để đưa cách chữa lỗi hay Và dạy tập đọc, không bắt ép học sinh phải đọc theo phương ngữ định mà phương ngữ em có khác với phương ngữ mà cô yêu cầu Rèn kĩ tập đọc: a Rèn kỹ đọc thầm: - Đọc thầm hình thức đọc không thành tiếng, người đọc dùng mắt để nhận biết văn vận dụng lực tư để thông hiểu tiếp nhận nội dung thông tin văn - Thường xuyên củng cố cho học sinh cách đọc thầm, đọc hồn tồn mắt, khơng mấp máy mắt, khơng phát tiếng Lúc đầu di chuyển -7- mắt theo que trỏ ngón tay, quan trọng mắt đọc đầu phải suy nghĩ điều đọc - Cần kiểm sốt q trình đọc thầm học sinh Quy định thời gian đưa câu hỏi (đơn giản) yêu cầu học sinh trả lời hình thức, nội dung đọc b Rèn kĩ đọc đúng, lưu loát nắm nội dung, ý nghĩa đọc: Muốn đọc diễn cảm tác phẩm trước hết đòi hỏi em cần phải biết đọc đúng, lưu loát nắm nội dung, ý nghĩa tác phẩm Vì đọc đúng, em phát âm xác từ ngữ, biết ngắt nghỉ giọng chỗ câu, đoạn để giúp người nghe hiểu nghĩa từ ngữ câu văn đọc Còn em nắm nội dung, ý nghĩa đọc giúp em biết nhấn giọng từ ngữ biểu cảm tự xác định giọng đọc phù hợp cho đoạn hay đọc * Luyện đọc đúng: - Trước tiến hành luyện đọc, chia văn thành đoạn đọc Tôi vào trình độ đọc học sinh lớp để chia văn thành đoạn, cho đoạn không dài chênh lệch số chữ - Dựa vào số đoạn, định trước số học sinh tham gia đọc nối tiếp vòng đọc + Vòng 1: Qua học sinh đọc nối tiếp, giáo viên nghe phát hạn chế cách phát âm, ngắt nghỉ, ngữ điệu câu, từ có biện pháp hướng dẫn cá nhân nhắc nhở chung lớp để học sinh đạt yêu cầu đọc rành mạch + Vòng 2: Học sinh đọc nối tiếp kết hợp nắm nghĩa từ giải SGK, có tác dụng góp phần nâng cao kĩ đọc hiểu Nếu học sinh đọc sai giáo viên tiếp tục hướng dẫn, sửa chữa -8- + Vòng 3: Học sinh đọc nối tiếp để giáo viên đánh giá tiến bộ, tiếp tục hướng dẫn nhắc nhở.Việc luyện đọc đoạn nối tiếp tạo điều kiện cho nhiều học sinh thực hành đọc Qua thực hành mà học sinh giáo viên hướng dẫn, uốn nắn hay động viên, khích lệ để đạt vững kĩ đọc, chuẩn bị luyện tập kĩ mới: Đọc diễn cảm Với học sinh phát âm chưa đúng, giáo viên cần sửa phát âm cho học sinh Cụ thể: Ví dụ: Khi dạy “Hoa học trò” (TV 4- tập trang 43) học sinh phát âm sai từ “nỗi niềm”, “lá me non”, “lúc nào”, “làm sao” thành từ “lỗi liềm”, “ná me lon”, “núc lào”, “nàm sao”… Đây lỗi sai nói lẫn lộn phụ âm đầu l/n cách phát âm địa phương Đối với lỗi gọi hai học sinh đọc chuẩn đọc lại đọc lại từ yêu cầu học sinh phát âm theo Nếu học sinh không sửa dùng cách trực quan mô tả âm vị hướng dẫn học sinh quan sát, tự kiểm tra Vì âm “n” âm mũi phát âm sờ tay vào mũi thấy rung Tôi yêu cầu học sinh đọc lại từ “nỗi niềm”, “lá me non”, “lúc nào” cách xác Ngược lại, bịt mũi học sinh khơng thể đọc “nỗi niềm” + Trong “Đường Sa Pa” (TV 4- tập trang 102) em cần đọc từ: chênh vênh, lướt thướt, Hmông, Tu Dí, Phù Lá, khoảnh khắc … + Với truyện đọc nước giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách đọc danh từ riêng, “Dù trái đất quay” (TV4 tập2): Cơ-péc-ních, Ga- li- lê … Các hình thức luyện đọc: Để hướng dẫn học sinh luyện đọc thành tiếng, tổ chức cho học sinh hoạt động theo hình thức sau: - Đọc cá nhân (đọc riêng lẻ nối tiếp đoạn, đọc trước lớp đọc theo cặp, theo nhóm) -9- - Đọc đồng (theo nhóm tổ, lớp) cần Ví dụ: Đọc đồng để khắc sâu ấn tượng nhịp điệu đoạn văn, thơ; giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ đoạn, cần thuộc lòng, thay đổi hoạt động, tạo khơng khí hào hứng cho lớp học - Đọc theo phân vai (nhiều học sinh hợp tác đọc theo lời nhân vật đóng vai, tham gia trò chơi luyện đọc) * Khai thác giọng đọc học sinh thông qua việc tìm hiểu nội dung bài: Nắm nội dung giúp em xác định giọng đọc chung đoạn, - Giáo viên nêu câu hỏi để định hướng cho học sinh đọc thầm (đoạn, bài) trả lời nội dung Có thể kết hợp cho học sinh đọc thành tiếng, học sinh khác đọc thầm thảo luận vấn đề giáo viên đưa - Với trình độ học sinh lớp, chia câu hỏi thành ý nhỏ để học sinh dễ thực bổ sung câu hỏi phụ có tác dụng dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi Ví dụ: Câu hỏi "Tre Việt Nam" (TV4- Tập trang 41) tách thành ý nhỏ để học sinh dễ trả lời + Những hình ảnh tre gợi lên phẩm chất cần cù người Việt Nam? + Những hình ảnh gợi lên phẩm chất đoàn kết người Việt Nam? + Những hình ảnh gợi lên phẩm chất thẳng người Việt Nam? - Muốn đọc diễn cảm văn bản, phải lựa chọn giọng điệu, ngữ điệu phù hợp với tình miêu tả, thể tình cảm, thái độ, đặc điểm nhân vật hay tình cảm, thái độ tác giả nhân vật nội dung, ý nghĩa đọc Ví dụ: Đoạn vừa đọc với giọng nào? Để nêu đặc điểm nhân vật, em cần ý nhấn giọng từ ngữ nào? - 10 - Hoặc: Qua nội dung bài, em xác định giọng đọc chung toàn bài? Học sinh thảo luận trả lời - sau giáo viên rút kết luận chung - Muốn tìm hiểu ngữ điệu đọc phải hiểu cảm thụ nội dung Có có thụ sâu sắc nội dung chuyền ngữ điệu, cảm xúc tác phẩm đến người nghe - Trong thơ văn miêu tả trữ tình tơi giúp học sinh tìm từ “chìa khố” từ tạo nên giá trị nghệ thuật Những từ có tín hiệu nghệ thuật thường từ giàu màu sắc biểu cảm từ láy, từ đa nghĩa, từ mang nghĩa bóng có chuyển nghĩa văn chương Ví dụ: Bài “Con chuồn chuồn nước” (Tiếng việt 4- Tập trang 127) + Khi giải nghĩa từ phân vân giáo viên yêu cầu học sinh đặt câu với từ + Với từ thung thăng phải đặt từ vào câu để giải thích (Rồi cảnh tuyệt đẹp đất nước ra: cánh đồng với đàn trâu thung thăng gặm cỏ ; dòng sơng với đồn thuyền ngược xi) - Việc phát biện pháp nghệ thuật phần quan trọng việc cảm thụ văn Vì vậy, từ đầu giáo viên cần bổ sung cho em hiểu biết thêm biện pháp tu từ như: biện pháp so sánh , nhân hoá dấu hiệu nhận biết, tác dụng biện pháp Ví dụ: Khi dạy “Hoa học trò” (Tiếng Việt - tập 2, trang 43) Ở bước tìm hiểu bài, tơi đặt câu hỏi: + Vẻ đẹp hoa phượng có đặc biệt? (câu hỏi SGK) + Màu hoa phượng thay đổi theo thời gian? (câu hỏi SGK) Sau đó, đặt câu hỏi: Tại tác giả lại gọi hoa phượng “hoa học trò” (câu hỏi SGK) Tiếp đó, nêu thêm số câu hỏi dành cho HS khá, giỏi giúp em tìm hiểu giá trị nghệ thuật có đoạn đầu để thấy hết vẻ đẹp đặc biệt hoa phượng - 11 - + Đoạn đầu, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật để miêu tả vẻ đẹp hoa phượng? (so sánh, điệp ngữ) + Hãy nêu hình ảnh so sánh (So sánh tán hoa lớn xoè muôn ngàn bướm thắm đậu khít nhau) + Tác giả sử dụng điệp ngữ nào? (Điệp ngữ: không phải, loạt, vùng, góc trời đỏ rực) + Những biện pháp có tác dụng gì? (giúp người đọc hình dung nhấn mạnh rõ vẻ đẹp chùm hoa phượng, phượng) + Để nhấn mạnh vẻ đẹp ấy, đoạn này, ta cần đọc nào? (giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ dùng cách ấn tượng để tả vẻ đẹp hoa phượng: không phải, loạt, vùng, góc trời đỏ rực, mn ngàn bướm thắm) Tóm lại: Tìm làm cảm xúc, tức em cảm thụ văn Kết luận: Việc hiểu, đặc biệt cảm thụ văn việc làm quan trọng Tuy nhiên, giáo viên cần ý bậc Tiểu học việc giảng giúp em hiểu cảm thụ văn nhằm mục đích lớn để em đọc diễn cảm tốt khơng nên biến lên lớp thành giảng văn c Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm Đọc diễn cảm (còn gọi đọc hay) hình thức bộc lộ cảm thụ văn Luyện đọc diễn cảm cho học sinh tức hướng dẫn cho em đọc biết cách thể ngữ điệu, trường độ, cao độ qua giọng đọc Thông thường, lớp 4, bước đọc diễn cảm thực sau bước tìm hiểu khơng đòi hỏi học sinh phải thực đọc mà yêu cầu đọc diễn cảm 1- đoạn đọc Vì thế, sau em tìm hiểu xong, tiến hành luyện đọc diễn cảm cho em theo quy trình : - 12 - + Đọc nối tiếp đoạn + Giới thiệu đoạn đọc diễn cảm (thường đoạn tiêu biểu khó đọc đọc) + Đọc mẫu (giáo viên học sinh giỏi, khá) + Yêu cầu học sinh nêu giọng đọc phù hợp cho đoạn + Luyện đọc diễn cảm theo nhóm + Tổ chức thi đọc diễn cảm trước lớp Với quy trình trên, thường giao việc cụ thể cho đối tượng HS sau: - Với học sinh đọc hay : Tự đọc để phát cách đọc; nêu giọng đọc phù hợp tiến hành đọc diễn cảm đoạn - Với học sinh đọc : Nêu chỗ ngắt nghỉ giọng cho câu văn; nêu từ ngữ cần nhấn giọng để bước đầu biết đọc diễn cảm - Với học sinh đọc chưa lưu lốt, chậm : Đọc từ ngữ thường phát âm sai Thực tế, tìm hiểu xong tiến hành luyện đọc diễn cảm mà tùy theo tùy đối tượng học sinh, hướng dẫn em thể đọc diễn cảm từ bắt đầu luyện đọc đoạn Điều tốt, tạo hứng thú trình học tập học sinh Ví dụ: Khi dạy “Bài thơ tiểu đội xe khơng kính” (Tiếng Việt 4tập 2, trang 71) Trước hết gọi em đọc toàn thơ, yêu cầu em lớp theo dõi nhận xét nhịp điệu, sắc thái thơ (nhanh hay chậm, vui tươi hay buồn rầu, hóm hỉnh hay gay gắt), yêu cầu em dựa vào nội dung thơ để xác định giọng đọc phù hợp Sau học sinh nêu, bổ sung thêm hướng dẫn em nhấn giọng từ gợi tả Qua đó, tơi thấy đa số em biết thể giọng đọc diễn cảm cho toàn thơ từ lúc bắt đầu - 13 - bước vào phần luyện đọc với giọng vui, hóm hỉnh nhằm tốt lên tinh thần dũng cảm, lạc quan, coi thường khó khăn, gian khổ chiến sĩ lái xe kháng chiến chống Mỹ cứu nước Với cách làm trên, chuyển sang bước luyện đọc diễn cảm, em chủ động việc đọc diễn cảm đoạn thơ học sinh giỏi, biết đọc diễn cảm mà số em học sinh trung bình bước đầu biết đọc diễn cảm Trong chương trình Tập đọc, yếu tố đọc diễn cảm lớp yêu cầu mức độ vừa phải (tức bước đầu biết đọc diễn cảm) Theo tôi, đọc thực đọc diễn cảm Đối với văn nghệ thuật hướng dẫn đọc diễn cảm, văn khác hướng dẫn luyện đọc lại Chính thế, dạy, tơi u cầu em xác định đọc có phải văn nghệ thuật hay khơng ? * Đối với văn xi: Ngồi việc khai thác câu hỏi sách giáo khoa, tơi cho em tìm hiểu thêm giá trị nghệ thuật đoạn cần đọc diễn cảm để em dễ dàng tìm giọng đọc cho đoạn Ví dụ: “Hoa học trò” ( Tiếng Việt - tập 2, trang 43) Phượng khơng phải đố, khơng phải vài cành; phượng loạt, vùng, góc trời đỏ rực Mỗi hoa chi phần tử xã hội thắm tươi; người ta quên hoa, nghĩ đến cây, đến hàng, đến tán hoa lớn xoè muôn ngàn bướm thắm/ đậu khít Nên chọn đoạn đoạn chứa nhiều câu có ngữ điệu khác nhau, chứa nhiều từ biểu cảm cần nhấn giọng … * Đối với thơ: Ngoài việc chọn đoạn tiêu biểu để hướng dẫn em đọc diễn cảm, tơi cho em tự chọn luyện đọc đoạn thơ mà em yêu thích để tạo hứng thú, thoải mái tránh bị gò ép học tập ; đồng thời phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh - 14 - Ví dụ: Dạy “Tre Việt Nam” (TV4- tập 1, trang 41) Vì độ dài đoạn gần nên sau tìm hiểu xong, tơi hỏi: + Bài thơ có đoạn ? ( đoạn) - Gọi học sinh đọc nối tiếp thơ, em đoạn + Em thích đoạn ? Vì ? (3- HS nêu kết hợp giải thích.) - Tổ chức luyện đọc diễn cảm đoạn chọn theo hình thức sau: (nhắc học sinh ý chỗ nhấn giọng, nhịp thơ, giọng đọc phù hợp với đoạn chọn) + Đọc cá nhân + Đọc theo nhóm ngẫu nhiên tổ + Đọc theo nhóm ngẫu nhiên lớp - Tổ chức thi đọc diễn cảm kết hợp đọc thuộc lòng trước lớp + (2 - HS (hoặc nhóm) thi đọc đoạn + 1- em đọc thuộc lòng - Dưới lớp bình chọn bạn đọc hay => Nhận xét, ghi điểm; Tuyên dương Ví dụ : Đoạn thơ cần đọc với giọng ca ngợi ; nhấn giọng từ khẳng định từ mang rõ sắc thái cảm xúc sau : Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên nhọn chông / lạ thường Lưng trần phơi nắng / phơi sương Có manh áo cộc, tre nhường cho Măng non búp măng non Đã mang dáng thẳng / thân tròn tre - 15 - Năm qua đi, tháng qua Tre già măng mọc / có lạ đâu Mai sau, Mai sau, Mai sau, Đất xanh/ tre xanh màu tre xanh * Đối với truyện- kịch: - Với thể loại này, hướng dẫn đọc diễn cảm trước hết tơi giúp em phân biệt rõ lời kể lời nhân vật, lời nhân vật với nhau; phân biệt nhân vật - phụ để em thể tốt lời nói, ngữ điệu theo tuyến nhân vật Đồng thời, tổ chức đọc diễn cảm theo cách phân vai kết hợp với phụ trợ nét mặt, ánh mắt, điệu bộ, cử chỉ,…cho nhân vật - Khi tổ chức đọc diễn cảm loại này, kết hợp gọi ba đối tượng học sinh tham gia đọc, như: + Những học sinh đọc đúng, đọc hay: em nhập vai nhân vật có tính cách mạnh mẽ ; vai người dẫn chuyện hay vai có lời thoại dài, cần thể nhiều cảm xúc + Những học sinh đọc chưa lưu lốt chậm: em nhập vai số nhân vật có tính cách trầm, nhẹ nhàng vai có lời thoại ngắn, đơn giản nhằm tạo hứng thú học tập cho em giúp em có hội bộc lộ, từ em cố gắng rèn đọc sau Ví dụ: Dạy “Người ăn xin” (Tiếng Việt 4- tập 1) - Yêu cầu em nêu giọng đọc phù hợp với nội dung đoạn (Đoạn kể tả hình dáng ơng lão ăn xin đọc với giọng chậm rãi, thương cảm) Nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm - Yêu cầu em nêu giọng đọc phù hợp với nhân vật Cụ thể : Lời cậu bé: giọng xót thương ơng lão - 16 - Lời ông lão : xúc động trước tình cảm chân thành cậu bé - Hướng dẫn em cách đọc diễn cảm đoạn kịch theo phân vai Như vậy, để rèn cho em đọc diễn cảm có hiệu quả, Tập đọc tơi ln cho em xác định đọc thuộc thể loại nào, từ em định dạng cho cách thể cảm xúc đọc cách tốt nhất, góp phần nâng cao lực cảm thụ văn học cho em Tổ chức hình thức rèn đọc diễn cảm cho học sinh Đối với học sinh Tiểu học, học mơn học tham gia phong trào tâm lí em thích bộc lộ, thích khen ln có tính thi đua Vì thế, để giúp em luyện đọc diễn cảm có hiệu quả, đảm bảo thời gian tạo cho tất em có hội bộc lộ khả mình, tơi thường xun tổ chức hình thức đọc diễn cảm khác * Văn xuôi thơ : - Đối với mà đoạn có độ dài, độ khó tương đương cho em tự chọn đoạn theo ý thích để luyện đọc diễn cảm Trong q trình luyện đọc, tơi thường tổ chức hình thức đọc cá nhân đọc theo nhóm ngẫu nhiên có đoạn đọc - Đối với có đoạn dễ - đoạn khó; đoạn ngắn - đoạn dài tơi ấn định đoạn cần luyện đọc diễn cảm cho em (thường đoạn tiêu biểu bài) Trường hợp thường tổ chức hình thức đọc giống quy trình nêu trên, gồm : cá nhân đọc mẫu, đọc theo nhóm đơi, thi đọc trước lớp * Truyện - Kịch : Nếu nội dung câu chuyện, đoạn kịch ngắn tơi hướng dẫn em luyện đọc Ngược lại câu chuyện, đoạn kịch dài tơi chọn đoạn có lời thoại hay, nhiều câu văn dài, khó để hướng dẫn em đọc diễn cảm tổ chức hình thức đọc theo phân vai * Luyện theo giọng đọc mẫu: giúp học sinh rèn luyện kĩ đọc diễn cảm theo định hướng mẫu Bước chiếm nhiều thời gian xem - 17 - trọng tâm biện pháp luyện đọc theo mẫu Cường độ luyện tập bước cao giúp học sinh ghi nhớ vận dụng tốt mẫu nghe phân tích Để tránh nhàm chán học sinh phải luyện tập nhiều, hình thức luyện tập cần phong phú ( cá nhân, nhóm, thi đọc, đọc phân vai, đọc nối tiếp, ) * Nhận xét, sửa chữa, điều chỉnh cách đọc: giúp học sinh điều chỉnh, sửa chữa, ý thức sâu sắc cách đọc diễn cảm đọc Chúng ta nên tổ chức nhận xét điều chỉnh theo nhóm tập thể lớp Rèn kĩ tập đọc: Ngoài việc học lớp, phát động học sinh tuần đọc thơ hay câu chuyện báo thiếu niên, để đến sinh hoạt đọc thơ kể chuyện cho lớp nghe, tuyên dương em học sinh có giọng đọc hay, kể chuyện hấp dẫn - Trong buổi học thứ hai thường đọc cho em nghe thơ, văn hay - Phân loại chất lượng đọc em, dành thời gian giúp đỡ, hướng dẫn em cách đọc đúmg, đọc diễn cảm - Tổ chức cho học sinh thi đọc trước lớp để em tự đánh giá, chọn bạn có tiến để động viên, tuyên dương, làm gương cho lớp noi theo Giáo án minh hoạ: TUẦN 12 MÔN: TẬP ĐỌC BÀI: “VUA TÀU THỦY” BẠCH THÁI BƯỞI I Mục đích yêu cầu: - KTKN: Đọc rành mạch trôi chảy; biết đọc văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu đọc diễn cảm đoạn văn - Hiểu ND: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ câu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực ý chí vươn lên trở thành nhà kinh doanh tiếng (trả lời câu hỏi 1, 2, SGK) - Thái độ: HS có ý thức vươn lên sống - 18 - II Các kĩ sống giáo dục bài: - Xác định giá trị - Tự nhận thức thân - Đặt mục tiêu III Các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng: - Trải nghiệm - Thảo luận nhóm - Đóng vai (đọc theo vai) IV Chuẩn bị: - GV: Tranh minh họa,bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.” - HS: SGK V Hoạt động dạy chủ yếu: 1/ Ổn định lớp: hát 2/ Kiểm tra cũ: - 2HS đọc thuộc lòng Có chí nên trả lời câu hỏi nội dung 3/ Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Khám phá/ giới thiệu bài: - (?) Qua tập đọc, câu chuyện kể mà em học, kể tên nhân vật có ý chí nghị lực vươn lên - HS trả lời - Treo tranh giới thiệu bài: Bài tập đọc “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi giúp em biết nhà kinh - HS lắng nghe doanh Bạch Thái Bưởi - nhân vật tiếng lịch sử Việt Nam - nguồn gốc xuất thân ông, hoạt động giúp ông trở thành người tiếng Kết nối/ Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài: a Luyện đọc: - GV hướng dẫn cách đọc- HS đọc - Gọi HS đọc giải -1HS đọc - Gọi HS nêu cách chia đoạn - 19 - Ghi +(?) Bài tập đọc chia làm đoạn? Chia đoạn nào? Tại em phân đoạn thế? - HS đọc giải - HS nêu ý kiến + GV: Bài tập đọc chia làm đoạn, lần xuống dòng đoạn -Cho HS đọc nối tiếp đoạn GV sửa chữa cách phát âm từ ngữ, ngắt nghỉ nhịp cho HS; ghi từ, câu dài + Đọc nối tiếp lần 1: GV kết hợp HD từ khó “quẩy gánh hàng rong”, “diễn thuyết” + Đọc nối tiếp lần 2: GV cho HS phát cách đọc ngắt nghỉ nhấn giọng câu văn dài: Bạch Thái Bưởi / mở công ty vận tải đường thủy / vào lúc tàu người Hoa / độc chiếm đường sơng miền Bắc Trên tàu, ơng dán dòng chữ / “Người ta tàu ta” / treo ống / để khách đồng tình với ơng / vui lòng bỏ ống tiếp sức cho chủ tàu -HS đọc nối tiếp, ý đọc từ khó -HS đọc nối tiếp, ý đọc ngắt nghỉ nhấn giọng câu văn dài -Cho HS đọc theo cặp, cho HS nhận xét lẫn cách đọc -GV đọc diễn cảm toàn b/ Tìm hiểu bài: - HS đọc theo cặp - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1,2: (?) Bạch Thái Bưởi xuất thân nào? (?) Trước mở công ty vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi làm cơng việc gì? (?) Qua cơng việc ông em thấy Bạch Thái Bưởi người nào? (?) Chi tiết cho thấy ông người có ý chí? -Lớp theo dõi -HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi - Rút ý đoạn 1,2 - Gọi HS đọc đoạn 3,4: (?) Bạch Thái Bưởi mở công ty vận tải đường thủy vào thời điểm nào? (?)Ông làm để cạnh tranh với chủ tàu nước ngồi? (?)Ơng giành thắng lợi gì? (?) Theo em nhờ đâu Bạch Thái Bưởi thắng - 20 - - HS nêu ý kiến - 1HS đọc thành tiếng đoạn 3, - HS trả lời cạnh tranh? câu hỏi (?) Em hiểu bậc “anh hùng kinh tế”? - Rút ý đoạn 3,4 - Cho HS rút nội dung c/ Luyện đọc diễn cảm: - Mời HS đọc nối tiếp đoạn, GV giúp HS tìm giọng đọc phù hợp diễn biến câu chuyện thể diễn cảm -GV hướng dẫn HS luyện đọc thi đọc diễn cảm đoạn 1,2: Bưởi mồ côi cha từ nhỏ, phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong Thấy em khôi ngô, nhà họ Bạch nhận làm nuôi cho ăn học - HS nêu ý kiến - HS nêu ý kiến - HS đọc nối tiếp Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho hãng buôn Chẳng bao lâu, anh đứng kinh doanh độc lập, trải đủ nghề: buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ,… có lúc trắng tay, anh khơng nản chí -GV đọc mẫu- yêu cầu HS phát từ cần nhấn giọng -Cho HS giỏi đọc - Yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm theo cặp - 2-3 HS thi đọc diễn cảm - GV nhận xét, tuyên dương 4/ Vận dụng/ Củng cố: - (?) Câu chuyện Bạch Thái Bưởi muốn nói với em điều gì? (?) Em có ý chí, nghị lực vươn lên chưa? - Lắng nghe GV đọc phát cách đọc hay - Cho HS nêu lại nội dung - HS giỏi đọc - Dặn em đọc lại bài, chuẩn bị sau - 2-3 HS thi đọc - Lớp nhận xét -HS trả lời -HS nêu ý kiến - 21 - -1 HS đọc lại ND III HIỆU QUẢ ÁP DỤNG: Trước áp dụng sáng kiến: Thời gian SS Đọc chậm Đọc Đọc diễn cảm Đầu năm 35/18 22 Sau gần năm vừa nghiên cứu vừa áp dụng biện pháp trên, đến (cuối học kỳ I năm học 2013 – 2014) tiến hành kiểm tra đọc diễn cảm lớp Kết sau: Thời gian SS Đọc chậm Đọc Đọc diễn cảm Đầu năm 35/18 22 Tháng thứ 35/18 20 10 Tháng thứ 35/18 19 13 Tháng thứ 35/18 20 13 Giữa kì I 35/18 19 15 Tháng thứ 35/18 18 17 Tháng thứ 35/18 17 18 Cuối kì I 35/18 15 20 Như vậy, nhờ áp dụng biện pháp mà chất lượng đọc học sinh lớp nâng lên rõ rệt Một vài học sinh đầu năm đọc yếu ( đọc ngọng, ngắt nghỉ tuỳ tiện đọc lưu loát, biết lên giọng, hạ giọng, nhấn giọng từ ngữ cần nhấn giọng cách hợp lý Biết ngắt giọng sau dấu câu câu dài Nhiều em có giọng đọc hay lơi người nghe em: Hồng Ngọc, Bảo Trí, Tường Khanh, Minh Đăng, Mỹ - 22 - Huyền… Cho đến nay, đa số em lớp mạnh dạn hơn, nhiều em tự phát cách đọc diễn cảm tốt C – KẾT LUẬN Ý nghĩa đề tài cơng tác: Dạy Tập đọc có ý nghĩa to lớn Tiểu học, đọc trở thành đòi hỏi người học Đọc giúp em chiếm lĩnh ngôn ngữ để dùng giao tiếp học tập, đọc công cụ để học tập tất môn học, đọc tạo hứng thú động học tập, đọc tạo điều kiện để học sinh có khả tự học tinh thần học tập đời Và việc rèn cho học sinh biết đọc diễn cảm văn điều quan trọng dạy tập đọc cho học sinh lớp Học sinh biết cách đọc diễn cảm văn có tác dụng giúp em hiểu sâu sắc nội dung đọc tức góp phần giúp em biết cảm thụ văn học tốt Hơn nữa, việc dạy học sinh biết đọc diễn cảm giúp em biết cách giao tiếp lịch nói lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời chào hỏi, lời yêu cầu … Mỗi hoạt động rèn đọc diễn cảm dịp cho em có thêm kĩ chủ động tham gia thể thân Vì vậy, giáo viên cần linh hoạt để làm cho hoạt động đọc trở nên hứng thú bổ ích Điều quan trọng cần vào nội dung, tính chất bài, vào trình độ học sinh lực, sở trường giáo viên; vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trường, lớp mà lựa chọn, sử dụng kết hợp phương pháp hình thức dạy học cách hợp lý, mức Bài học kinh nghiệm: Để việc “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp qua phân môn Tập đọc” đạt thành công theo tôi: - 23 - - Trước hết người giáo viên phải đọc diễn cảm Bản thân giáo viên phải tích cực khắc phục hạn chế kĩ đọc mình, thường xuyên luyện đọc diễn cảm để hướng dẫn học sinh đọc tốt - Hướng dẫn em cần phải biết đọc đúng, lưu loát nắm nội dung, ý nghĩa tác phẩm - Sử dụng nhiều hình thức rèn kĩ đọc diễn cảm cho học sinh Tập đọc D – TÀI LIỆU THAM KHẢO Yêu cầu kiến thức kĩ lớp 1, 2, 3, Bộ Giáo dục – Đào tạo Một số lưu ý dạy Tiếng Việt Tiểu học Sở Giáo dục Hà Nội Giáo dục kỹ sống cho học sinh Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam XÁC NHẬN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI …… , ngày … tháng … năm 20… CỦA ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN thân viết, không chép nội dung người khác ……………………………… Ký tên ……………………………………… ……………………………………… Thủ trưởng đơn vị - 24 - - 25 - ... em tham gia thể đọc diễn cảm trước lớp thực số học sinh khá, giỏi Về phía học sinh: Kĩ đọc học sinh lớp chưa đồng Đa số em đọc đúng, số học sinh biết đọc diễn cảm ít, số học sinh đọc chưa lưu lốt... đọc nhanh, đọc diễn cảm) , đọc diễn cảm thể rõ kĩ đọc học sinh Khi đọc diễn cảm, kĩ đọc đúng, đọc nhanh đồng thời thể Chính đọc diễn cảm phương tiện dạy học đồng thời biện pháp dạy học nhằm đạt... đọc diễn cảm, em chủ động việc đọc diễn cảm đoạn thơ học sinh giỏi, biết đọc diễn cảm mà số em học sinh trung bình bước đầu biết đọc diễn cảm Trong chương trình Tập đọc, yếu tố đọc diễn cảm lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4, Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Từ khóa liên quan